Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Урокан тема: Бадуев С.С. дахар а, кхолларалла а. «Олдам» дийцаран чулацам а, дийцарехь 1адатийн маь1на а.

Урокан тема: Бадуев С.С. дахар а, кхолларалла а. «Олдам» дийцаран чулацам а, дийцарехь 1адатийн маь1на а.

Нохчийн литературин урок

8-г1а класс

Урокан тема: Бадуев С.С. дахар а, кхолларалла а. «Олдам» дийцаран чулацам а, дийцарехь 1адатийн маь1на а.

Урокан тайпа: Керланиг довзийтаран урок.

Урокан 1алашо: Бадуев Саь1идан дахарх, кхоллараллах долу хаарш карладахарца т1едузар, «Олдам» дийцаран маь1на дастраца, кхетош- кхиор.

Урок д1аяхьар

1. Урокана кечам бар.

2. Хьехархочун дош. Мотивации яр.

Дешархой, шу массо а марша дог1ийла! Сан-м г1еххьачул сагатделлера шу ган, шуьгара хьал- де хаа, шуна керланиг хьеха а, 1амийнарг т1едуза а. Делан къинхетамца вай юха а шуьца вовшахкхийти х1окху дешаран хьармехь. Суна хетарехь , аша а сатесна хир ду керлачу хааршка, уьш шайна дахарехь оьшуш хилар а хууш . Вай шуьца д1айолайо вешан рог1ера нохчийн литературин урок…

3. Ц1ахь белла болх таллар. Хьалха 1амийнарг карладаккхар.

Тесташца болх бо дешархоша.

1. Арсанукаев Шайхи маца, мичахь вина?

А) 1940-чу шарахь Энгел-Эвлахь.

Б) 1910-чу шарахь Т1ехьа-Мартант1ахь.

В) 1930- чу шарахь Дишни-Веданахь.+

2. Арсанукаев Шайхин «Тимуран тур» ц1е йолу произведени муьлхачу жанрехь язйина ю?

А) Дийцар.

Б) Повесть.+

В) Роман.

3. Мила ву х1окху лахахь ялийначу произведенийн автор?

«Лаьмнашкахь 1уьйре», « Ц1еран суй», «Безаман шовда», « Новкъахь «, «Керла де», «Хан-Г1ала».

А) Рашидов Шаид.

Б) Бадуев Саь1ид.

В) Арсанукаев Шайхи.+

4. Мила лору нохчийн исбаьхьаллин литературин бухбиллархо?

А) Мамакаев 1арби.

Б) Гайсултанов 1умар.

В) Бадуев Саь1ид.+

5. Мила ву х1окху лахахь ялийначу произведенийн автор?

«Пхи туьма», «Ц1еран арц», «1имран», «Бешто», «1адат», «Г1у», «Мацалла».

А) Айдамиров Абузар.

Б) Ошаев Халид.

В) Бадуев Саь1ид.+

4. Урокан тема а, 1алашонаш а йовзийтар.

Ткъа таханлерчу урокана сан 1алашонаш ю шуна вайн къоман исбаьхьаллин литературин бухбиллархочун Бадуев Саь1ид Сулеймановичан дахар а, кхолларалла а шуьйра йовзуьйтуш, «Олдам» ц1е йолчу дийцаран маь1на достуш, шу кхетош кхиор. Вайн урокан тема а шуна доски т1ехь гуш ю: Бадуев С.С. дахар а, кхолларалла а. «Олдам» дийцаран чулацам а, дийцарехь 1адатийн маь1на а.

5. Керла тема йовзийтар. Хьехархочун дош

Нохчийн литературин бухбиллархо, воккха яздархо волу Бадуев Саь1ид вина 1903-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь, совдегаран доьзалехь. Жима волуш да кхелхина, хьалххехь т1елаца дезна цуьнан ц1ийнан дукъ, шел кегийра доьзалшна г1о-накъосталла, 1уналла дар т1едоьжна цунна.

6. Дийцаран чулацам бовзуьйту, т1аккха хозуьйтуш доьшуьйшту дешархошка, дийцаре до, цуьнан маь1на досту, хьехархочо т1едузу дешархоша шайн кхетамехь делла жоьпаш.

7. Къамел кхиор.

-Вайн таханлерчу урокехь шуна хазаза, ца девзаш долу дош дарий цхьа а? ( Дешархоша билгалдоккху шайна совдегар боху дош цадовзар, цуьнан маь1нах шаьш цакхетар).

Совдегар, совдегаран, совдегарна, совдегаро. Дукх. Тер. Совдегарш. Совдегар- хьал долу стаг. Къамелан дакъа-ц1ердош.

Нахарташ, нахартийн, нахарташна, нахарташа. Цхь. Тер. Нахарт. Нахарташ- ахча. Къамелан дакъа- ц1ердош.

Напха, напхан, напхана, напхо. Дукх. Тер. Ца долу. Напха- даар – малар, рицкъа. Къамелан дакъа- ц1ердош.

( Оцу дешнех пайдаоьцуш, барта кхоъ предложени х1оттайо)

8. 1амийнарг т1еч1аг1дар.

-Мила ву вайн литературин бухбиллархо, исбаьхьаллин прозин юьхь йолийнарг?

-Муьлш бу «Олдам» дийцаран доьзал-турпалхой? Ц1ерш яха церан.

-Доьзалехь долу хьал, церан юкъаметтигаш муха гайтина автора? Къоман оьздангаллица йог1уш юй уьш ?

-Сапият муха стаг, муха нус, муха муха ц1еннана ю? Дийца цунах лаций.

-Муха ду дийцарехь 1адатийн маь1на?

- Х1унда кхоьссина, х1унда ластийна Олдама Элашби чоьхьаваьлча жима Ваха д1а?

-Вайнехан г1иллакхийн муьлха аг1онаш гайтина дийцар т1ехь?

(Дешархоша шайн кхетамехь жоьпаш ло хаттаршна, хьехархочо т1едузу )

9 Урокан жам1 а, рефлекси а яр.

-«Олдам» дийцар 1амор бахьанехь вайн къоман литературах, историх, адамийн дахарх х1ун керланиг девзи шуна?

-Таханлерчу урокан мах хадош муьлха аг1онаш дика яра я муьлхарш кхета хала яра аьлла билгалйохур яра аша?

- Шуна ца кхеташ диснарг х1ун ду вайн таханлерчу темах ?

10. Урокехь дешархоша бинчу белхийн маххадош, оценкаш х1иттор.

Дешархойн жоьпашка хьаьжжина, царна х1иттош йолу оценкаш хилар дийцаре до хьехархочо.

11. Ц1ахь бан болх балар. Бадуевн биографин а, дийцаран а чулацам схьабийца.  • Другое
Описание:

Нохчийн литературин урок

8-г1а класс

Урокан тема: Бадуев С.С. дахар а, кхолларалла а. «Олдам» дийцаран чулацам а, дийцарехь 1адатийн маь1на а.

Урокан тайпа: Керланиг довзийтаран урок.

Урокан 1алашо: Бадуев Саь1идан дахарх, кхоллараллах долу хаарш карладахарца т1едузар, «Олдам» дийцаран маь1на дастраца, кхетош- кхиор.

Урок д1аяхьар

1. Урокана кечам бар.

2. Хьехархочун дош. Мотивации яр.

Дешархой, шу массо а марша дог1ийла! Сан-м г1еххьачул сагатделлера шу ган, шуьгара хьал- де хаа, шуна керланиг хьеха а, 1амийнарг т1едуза а. Делан къинхетамца вай юха а шуьца вовшахкхийти х1окху дешаран хьармехь. Суна хетарехь , аша а сатесна хир ду керлачу хааршка, уьш шайна дахарехь оьшуш хилар а хууш . Вай шуьца д1айолайо вешан рог1ера нохчийн литературин урок…

3. Ц1ахь белла болх таллар. Хьалха 1амийнарг карладаккхар.

Тесташца болх бо дешархоша.

1. Арсанукаев Шайхи маца, мичахь вина?

А) 1940-чу шарахь Энгел-Эвлахь.

Б) 1910-чу шарахь Т1ехьа-Мартант1ахь.

В) 1930- чу шарахь Дишни-Веданахь.+

2. Арсанукаев Шайхин «Тимуран тур» ц1е йолу произведени муьлхачу жанрехь язйина ю?

А) Дийцар.

Б) Повесть.+

В) Роман.

3. Мила ву х1окху лахахь ялийначу произведенийн автор?

«Лаьмнашкахь 1уьйре», « Ц1еран суй», «Безаман шовда», « Новкъахь «, «Керла де», «Хан-Г1ала».

А) Рашидов Шаид.

Б) Бадуев Саь1ид.

В) Арсанукаев Шайхи.+

4. Мила лору нохчийн исбаьхьаллин литературин бухбиллархо?

А) Мамакаев 1арби.

Б) Гайсултанов 1умар.

В) Бадуев Саь1ид.+

5. Мила ву х1окху лахахь ялийначу произведенийн автор?

«Пхи туьма», «Ц1еран арц», «1имран», «Бешто», «1адат», «Г1у», «Мацалла».

А) Айдамиров Абузар.

Б) Ошаев Халид.

В) Бадуев Саь1ид.+

4. Урокан тема а, 1алашонаш а йовзийтар.

Ткъа таханлерчу урокана сан 1алашонаш ю шуна вайн къоман исбаьхьаллин литературин бухбиллархочун Бадуев Саь1ид Сулеймановичан дахар а, кхолларалла а шуьйра йовзуьйтуш, «Олдам» ц1е йолчу дийцаран маь1на достуш, шу кхетош кхиор. Вайн урокан тема а шуна доски т1ехь гуш ю: Бадуев С.С. дахар а, кхолларалла а. «Олдам» дийцаран чулацам а, дийцарехь 1адатийн маь1на а.

5. Керла тема йовзийтар. Хьехархочун дош

Нохчийн литературин бухбиллархо, воккха яздархо волу Бадуев Саь1ид вина 1903-чу шарахь Соьлжа-Г1алахь, совдегаран доьзалехь. Жима волуш да кхелхина, хьалххехь т1елаца дезна цуьнан ц1ийнан дукъ, шел кегийра доьзалшна г1о-накъосталла, 1уналла дар т1едоьжна цунна.

6. Дийцаран чулацам бовзуьйту, т1аккха хозуьйтуш доьшуьйшту дешархошка, дийцаре до, цуьнан маь1на досту, хьехархочо т1едузу дешархоша шайн кхетамехь делла жоьпаш.

7. Къамел кхиор.

-Вайн таханлерчу урокехь шуна хазаза, ца девзаш долу дош дарий цхьа а? ( Дешархоша билгалдоккху шайна совдегар боху дош цадовзар, цуьнан маь1нах шаьш цакхетар).

Совдегар, совдегаран, совдегарна, совдегаро. Дукх. Тер. Совдегарш. Совдегар- хьал долу стаг. Къамелан дакъа-ц1ердош.

Нахарташ, нахартийн, нахарташна, нахарташа. Цхь. Тер. Нахарт. Нахарташ- ахча. Къамелан дакъа- ц1ердош.

Напха, напхан, напхана, напхо. Дукх. Тер. Ца долу. Напха- даар – малар, рицкъа. Къамелан дакъа- ц1ердош.

( Оцу дешнех пайдаоьцуш, барта кхоъ предложени х1оттайо)

8. 1амийнарг т1еч1аг1дар.

-Мила ву вайн литературин бухбиллархо, исбаьхьаллин прозин юьхь йолийнарг?

-Муьлш бу «Олдам» дийцаран доьзал-турпалхой? Ц1ерш яха церан.

-Доьзалехь долу хьал, церан юкъаметтигаш муха гайтина автора? Къоман оьздангаллица йог1уш юй уьш ?

-Сапият муха стаг, муха нус, муха муха ц1еннана ю? Дийца цунах лаций.

-Муха ду дийцарехь 1адатийн маь1на?

- Х1унда кхоьссина, х1унда ластийна Олдама Элашби чоьхьаваьлча жима Ваха д1а?

-Вайнехан г1иллакхийн муьлха аг1онаш гайтина дийцар т1ехь?

(Дешархоша шайн кхетамехь жоьпаш ло хаттаршна, хьехархочо т1едузу )

9 Урокан жам1 а, рефлекси а яр.

-«Олдам» дийцар 1амор бахьанехь вайн къоман литературах, историх, адамийн дахарх х1ун керланиг девзи шуна?

-Таханлерчу урокан мах хадош муьлха аг1онаш дика яра я муьлхарш кхета хала яра аьлла билгалйохур яра аша?

- Шуна ца кхеташ диснарг х1ун ду вайн таханлерчу темах ?

10. Урокехь дешархоша бинчу белхийн маххадош, оценкаш х1иттор.

Дешархойн жоьпашка хьаьжжина, царна х1иттош йолу оценкаш хилар дийцаре до хьехархочо.

11. Ц1ахь бан болх балар. Бадуевн биографин а, дийцаран а чулацам схьабийца.

Автор Минкаилова Малика Вахидовна
Дата добавления 21.09.2015
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров 4344
Номер материала MA-060817
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.