Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Информатика / тесты по информатики 7 сынып

тесты по информатики 7 сынып

Информатика бойынша

тестік сұрақтар


 1. Үлкен көлемді деректерді сақтау, және өңдеу үшін арналған қолданбалы бағдарламалар дестесі қалай аталады?

а) деректер базасы;

б) бағдарламау тілі;

в) операциялық жүйе;

г) алгоритм

 1. Мәтіндік редактор келесі операцияларды орындайды:

а) графикалық кескін құруды;

б) мәтінді редакциялауды;

в) күрделі математикалық есептерді орындауды;

г) сурет құруға.

 1. Электрондық кестелер арналған:

а) сурет құруға;

б) математикалық есептеуге;

в) мәтінді теру үшін;

г) мелодия ойнауды.

 1. Графикалық редактордың көмегімен келесі әрекетті орындауға болады:

а) сурет салуға;

б) мелодия ойнауға;

в) есептеу;

г) мәтінді форматтауға.

 1. Электрондық кестелер қашан шықты:

а) XV ғасырда;

б) 1979ж.

в) 1948ж.

г) 1981ж.

 1. Деректер базасы – бұл:

а) қолданбалы бағдарламалар дестесі;

б) қаріп редакторы;

в) басу құрылғысы;

г) бағдарламалау.

 1. Берілген бағдарламалардың қайсысы графикалық редактор емес:

а) Live Picture;

б)Word Rad;

в) Photoshop;

г) Corel.

 1. Қай құрылғы компьютерді желіге қосады:

а) модем;

б) сканер;

в) монитор;

г) принтер

 1. Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы анықталады:

а) минуттегі сөздің санымен;

б) секундттегі бит ақпаратымен;

в) секундтегі файл саны мен;

г) байланыс елісінің сапасымен.

10. Желілік хаттама – бұл:

а) желіге қосу туралы шарт;

б) компьютерлер арасында ақпаратты беру тәртібі;

в) компьютерлер арасында ақпарат беруді жүзеге асыратын арнайлы бағдарлама;

г) қажетті құрылғылар тізбесі.11. Бағдарламаның қайсысы презентация құруға арналған?

а) Power Point;

б) Adobe Photoshop;

в) Excel;

г) Paint

12. Телеконференция – бұл:

а) конференцияда телевизорды пайдалынып;

б) телевизордан берілгенді көру және талқылау;

в) нақты проблема бойынша Интернетте қарым-қатынас

г) жүйелі бағдарламалар.

13. Драйвер тізбеленген қызметтердің қай түрін орындайды:

а) файлдардың кіші мөлшерінің көшірмесін жасайды;

б) вирус жұққан файылды табады;

в) компьютердің құрылымын кіргізу – шығаруды басқарады.

14. Берілген анықтамалардың қайсысы векторлық бейнелеу анықтамасына сәйкес келеді?

а) бейнелеу жадқа пиксель бойынша жазылады, яғни әрбір

бейнелеген нүкте түсінің коды жазылған кесте қалыптасады;

б) өзара қисықпен жалғасқан, математикалық теңдеулермен

сипатталған, өз координатымен жүйелі нүктеленген

бейнелеуді көрсетеді.

15. Жеке ЭЕМ құрамына қосылған негізгі құрылғылардың нөмірін көрсетіңіз?

а) жүйелік блок, сканер, принтер;

б) пернетақта, принтер, тышқан тетігі;

в) жүйелік блок, монитор, пернетақта;

г) модем, сканер, принтер.

16. Тізбектелген графиканы пішімдеу және қосу құралы бар бағдарламалар өнімдерінің қайсысы мәтіндік редактор болып есептеледі?

а) Corel;

б) Excel;

в) Paint;

г) Word Pad7

17. Дербес компьютерді қашан жаппай шығара бастады?

а) 50-ші жылдары;

б) 60-шы жылдары;

в) 80 – ші жылдары;

г) 90-шы жылдары.

18. Ақпаратты өлшеу единицасы ретінде қабылданды:

а) 1 бод;

б) 1 бит;

в) 1 байт;

г) 1 Кбайт.

19. Компьютердің жұмыс өнімділігі (операцияны орындау

жылдамдығы):

а) дисплей экраны мөлшеріне;

б) процессордың желілігіне;

в) пернетақта батырмаларына басу жылдамдығы;

г) қоректену кернеуі.

20. Мультимедиа құрамына – компьютерлер міндетті кіреді:

а) проекциялық панель;

б) CD-ROM дискқозғағыш және дыбыс тақтақшасы;

в) модем;

г) принтер.

Тестік сұрақтар кілті:


сұрақ №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

жауап №

а

б

б

а

б

а

б

а

б

в

сұрақ №

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

жауап №

а

в

в

б

в

а

в

б

б

б
Ключ к тестовым вопросам:


Вопросы №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответы №

а

б

б

а

б

а

б

а

б

в

Вопросы №

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ответы №

а

в

в

б

в

а

в

б

б

б

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ


 1. Пакет прикладных программ, предназначенный для хранения

и обработки больших объемов данных называется:

а) база данных;

б) язык программирования;

в) операционная система.

г) алгоритм.

2. Текстовый редактор может выполнять следующие операции:

а) создание графических изображений;

б) редактирование текста;

в) выполнение сложных математических расчетов.

г) создания картинок.

3. Электронные таблицы предназначены для:

а) создания картинок;

б) математических расчетов;

в) записи текстов.

г) сыграть мелодию.

4. С помощью графического редактора можно выполнять следующие действия:

а) рисовать;

б) сыграть мелодию;

в) выполнить вычисления.

г) форматирование текста.


5. Электронные таблицы появились:

а) в XV веке;

б) в 1979 г.

в) в 1948 г.

г) в 1981 г.

6. База данных – это:

а) пакет прикладных программ;

б) редактор шрифтов;

в) печатающее устройство;

г) программирование.


7. Какая из перечисленных программ не является графическим редактором:

а) Live Picture;

б) Word Pad;

в) Photoshop;

г) Corel


 1. Укажите устройство для подключения компьютера к сети:

а) модем;+

б) сканер;

в) монитор.

г) принтер


 1. Скорость передачи информации определяется:

а) количеством слов в минуту;

б) количеством бит информации в секунду;

в) количеством файлов в секунду;

г) от качества линии связи.

 1. Сетевой протокол – это:

а) договор о подключении к сети;

б) правила передачи информации между компьютерами;

в) специальная программа, реализующая правила передачи информации между компьютерами;

г) перечень необходимых устройств. 1. Какая из программ предназначена для создания презентаций?

а) Power Point;

б) Adobe Photoshop;

в) Excel;

г) Paint.


 1. Телеконференции – это:

а) конференция с использованием телевизоров;

б) просмотр и обсуждение телепередач;

в) способ организации общения в Интернете по конкретной проблеме;

г) системные программы.

13. Какую из перечисленных функций выполняет драйвер:

а) создает копии файлов меньшего размера;

б) обнаруживает файлы, зараженные вирусом;

в) управляет устройствами ввода – вывода компьютера;

г) запускает другие программы на выполнение.


 1. Какое из данных определений соответствует определению векторного изображения?

а) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть формируется

таблица, в которой записывается код цвета каждой точки изображения.

б) Изображение представляет собой последовательность точек со своими

координатами, соединенных между собой кривыми, которые

описываются математическими уравнениями.


 1. Укажите номера основных устройств, которые включены в состав персональной ЭВМ:

а) системный блок, сканер, принтер;

б) клавиатура, принтер, мышь;

в) системный блок, монитор, клавиатура;

г) модем, сканер, принтер.


 1. Укажите, какой из перечисленных программных продуктов является текстовым редактором, имеющим средства форматирования и включения графики:

а) Corel;

б) Excel;

в) Paint;

г) Word Pad.

17. Массовое производство персональных компьютеров началось:

а) в 50-е годы

б) в 60-е годы

в) в 80-е годы

г) в 90-е годы.

 1. За единицу измерения информации принят:

а) 1 бод;

б) 1 бит;

в) 1 байт;

г) 1 Кбайт.

 1. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от…

а) размера экрана дисплея;

б) частоты процессора;

в) быстроты нажатия на клавиши;

г) напряжения питания.

 1. В состав мультимедиа – компьютера обязательно входит…

а) проекционная панель;

б) CD-ROM – дисковод и звуковая плата;

в) модем;

г) принтер.

 • Информатика
Описание:

Информатика бойынша

тестік сұрақтар

1.Үлкен көлемді деректерді сақтау, және өңдеу үшін арналған қолданбалы бағдарламалар дестесі қалай аталады?

а) деректер базасы;

б) бағдарламау тілі;

в) операциялық жүйе;

г) алгоритм

2.Мәтіндік редактор келесі операцияларды орындайды:

а) графикалық кескін құруды;

б) мәтінді редакциялауды;

в) күрделі математикалық есептерді орындауды;

г) сурет құруға.

3.Электрондық кестелер арналған:

а) сурет құруға;

б) математикалық есептеуге;

в) мәтінді теру үшін;

г) мелодия ойнауды.

4.Графикалық редактордың көмегімен келесі әрекетті орындауға болады:

а) сурет салуға;

б) мелодия ойнауға;

в) есептеу;

г) мәтінді форматтауға.

5.Электрондық кестелер қашан шықты:

а) XV ғасырда;

б) 1979ж.

в) 1948ж.

г) 1981ж.

6.Деректер базасы – бұл:

а) қолданбалы бағдарламалар дестесі;

б) қаріп редакторы;

в) басу құрылғысы;

г) бағдарламалау.

7.Берілген бағдарламалардың қайсысы графикалық редактор емес:

а) Live Picture;

б)Word Rad;

в) Photoshop;

г) Corel.

8.Қай құрылғы компьютерді желіге қосады:

а) модем;

б) сканер;

в) монитор;

г) принтер

9.Ақпаратты тасымалдау жылдамдығы анықталады:

а) минуттегі сөздің санымен;

б) секундттегі бит ақпаратымен;

в) секундтегі файл саны мен;

г) байланыс елісінің сапасымен.

10. Желілік хаттама – бұл:

а) желіге қосу туралы шарт;

б) компьютерлер арасында ақпаратты беру тәртібі;

в) компьютерлер арасында ақпарат беруді жүзеге асыратын арнайлы бағдарлама;

г) қажетті құрылғылар тізбесі.

11. Бағдарламаның қайсысы презентация құруға арналған?

а) Power Point;

б) Adobe Photoshop;

в) Excel;

г) Paint

12. Телеконференция – бұл:

а) конференцияда телевизорды пайдалынып;

б) телевизордан берілгенді көру және талқылау;

в) нақты проблема бойынша Интернетте қарым-қатынас

г) жүйелі бағдарламалар.

13. Драйвер тізбеленген қызметтердің қай түрін орындайды:

а) файлдардың кіші мөлшерінің көшірмесін жасайды;

б) вирус жұққан файылды табады;

в) компьютердің құрылымын кіргізу – шығаруды басқарады.

14. Берілген анықтамалардың қайсысы векторлық бейнелеу анықтамасына сәйкес келеді?

а) бейнелеу жадқа пиксель бойынша жазылады, яғни әрбір

бейнелеген нүкте түсінің коды жазылған кесте қалыптасады;

б) өзара қисықпен жалғасқан, математикалық теңдеулермен

сипатталған, өз координатымен жүйелі нүктеленген

бейнелеуді көрсетеді.

15. Жеке ЭЕМ құрамына қосылған негізгі құрылғылардың нөмірін көрсетіңіз?

а) жүйелік блок, сканер, принтер;

б) пернетақта, принтер, тышқан тетігі;

в) жүйелік блок, монитор, пернетақта;

г) модем, сканер, принтер.

16. Тізбектелген графиканы пішімдеу және қосу құралы бар бағдарламалар өнімдерінің қайсысы мәтіндік редактор болып есептеледі?

а) Corel;

б) Excel;

в) Paint;

г) Word Pad7

17. Дербес компьютерді қашан жаппай шығара бастады?

а) 50-ші жылдары;

б) 60-шы жылдары;

в) 80 – ші жылдары;

г) 90-шы жылдары.

18. Ақпаратты өлшеу единицасы ретінде қабылданды:

а) 1 бод;

б) 1 бит;

в) 1 байт;

г) 1 Кбайт.

19. Компьютердің жұмыс өнімділігі (операцияны орындау

жылдамдығы):

а) дисплей экраны мөлшеріне;

б) процессордың желілігіне;

в) пернетақта батырмаларына басу жылдамдығы;

г) қоректену кернеуі.

20. Мультимедиа құрамына – компьютерлер міндетті кіреді:

а) проекциялық панель;

б) CD-ROM дискқозғағыш және дыбыс тақтақшасы;

в) модем;

г) принтер.

Тестік сұрақтар кілті:

сұрақ №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

жауап №

а

б

б

а

б

а

б

а

б

в

сұрақ №

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

жауап №

а

в

в

б

в

а

в

б

б

б

Ключ к тестовым вопросам:

Вопросы №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответы №

а

б

б

а

б

а

б

а

б

в

Вопросы №

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ответы №

а

в

в

б

в

а

в

б

б

б

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ

1.Пакет прикладных программ, предназначенный для хранения

и обработки больших объемов данных называется:

а) база данных;

б) язык программирования;

в) операционная система.

г) алгоритм.

2. Текстовый редактор может выполнять следующие операции:

а) создание графических изображений;

б) редактирование текста;

в) выполнение сложных математических расчетов.

г) создания картинок.

3. Электронные таблицы предназначены для:

а) создания картинок;

б) математических расчетов;

в) записи текстов.

г) сыграть мелодию.

4. С помощью графического редактора можно выполнять следующие действия:

а) рисовать;

б) сыграть мелодию;

в) выполнить вычисления.

г) форматирование текста.

5. Электронные таблицы появились:

а) в XV веке;

б) в 1979 г.

в) в 1948 г.

г) в 1981 г.

6. База данных – это:

а) пакет прикладных программ;

б) редактор шрифтов;

в) печатающее устройство;

г) программирование.

7. Какая из перечисленных программ не является графическим редактором:

а) Live Picture;

б) Word Pad;

в) Photoshop;

г) Corel

8.Укажите устройство для подключения компьютера к сети:

а) модем;+

б) сканер;

в) монитор.

г) принтер

9.Скорость передачи информации определяется:

а) количеством слов в минуту;

б) количеством бит информации в секунду;

в) количеством файлов в секунду;

г) от качества линии связи.

10.Сетевой протокол – это:

а) договор о подключении к сети;

б) правила передачи информации между компьютерами;

в) специальная программа, реализующая правила передачи информации между компьютерами;

г) перечень необходимых устройств.

11.Какая из программ предназначена для создания презентаций?

а) Power Point;

б) Adobe Photoshop;

в) Excel;

г) Paint.

12.Телеконференции – это:

а) конференция с использованием телевизоров;

б) просмотр и обсуждение телепередач;

в) способ организации общения в Интернете по конкретной проблеме;

г) системные программы.

13. Какую из перечисленных функций выполняет драйвер:

а) создает копии файлов меньшего размера;

б) обнаруживает файлы, зараженные вирусом;

в) управляет устройствами ввода – вывода компьютера;

г) запускает другие программы на выполнение.

14. Какое из данных определений соответствует определению векторного изображения?

а) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть формируется

таблица, в которой записывается код цвета каждой точки изображения.

б) Изображение представляет собой последовательность точек со своими

координатами, соединенных между собой кривыми, которые

описываются математическими уравнениями.

15.Укажите номера основных устройств, которые включены в состав персональной ЭВМ:

а) системный блок, сканер, принтер;

б) клавиатура, принтер, мышь;

в) системный блок, монитор, клавиатура;

г) модем, сканер, принтер.

16. Укажите, какой из перечисленных программных продуктов является текстовым редактором, имеющим средства форматирования и включения графики:

а) Corel;

б) Excel;

в) Paint;

г) Word Pad.

17. Массовое производство персональных компьютеров началось:

а) в 50-е годы

б) в 60-е годы

в) в 80-е годы

г) в 90-е годы.

18. За единицу измерения информации принят:

а) 1 бод;

б) 1 бит;

в) 1 байт;

г) 1 Кбайт.

19. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от…

а) размера экрана дисплея;

б) частоты процессора;

в) быстроты нажатия на клавиши;

г) напряжения питания.

20. В состав мультимедиа – компьютера обязательно входит…

а) проекционная панель;

б) CD-ROM – дисковод и звуковая плата;

в) модем;

г) принтер.

Автор Мухаметгалиева Жанар Аскаровна
Дата добавления 02.02.2016
Раздел Информатика
Подраздел Тесты
Просмотров 808
Номер материала MA-064395
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы