Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Тесты. Нохчийн г1иллакх-оьздангалла (9 класс)

Тесты. Нохчийн г1иллакх-оьздангалла (9 класс)

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла (9 класс)

Тесташ

1. Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта лехам муьлха бу?

а) даржехь болу нах ларар;

б) хьал-бахам, даьхни гулдар;

в) адам ларар;*

г) нах бовза лаар.

2. Нохчех элий хила г1ерташ болу нах халкъо х1аллакбина, нохчо массо а эла ву аьлла, д1акхайкхина хан (оьмар) муьлха ю?

а) XV; *

б)XIV;

в)XII;

г)XIX.

3. Нохчаша пхьоьхана муьлш буьтуш ца хилла?

а) к1ентий;

б) зударий;*

в) божарий;

г) баккхий нах.

4. Вайн къоман г1иллакх-оьздангалла лелаярна, нехан вон-дика дерзорна, боьршачу стагана туьллуш йолу уггар лакхара ц1е муьлха ю?

а) инарла;

б) хьаькам;

в) къонах;*

г) эпсар.

5. Маса дийнахь хьешана хьошалла дар т1ехь деза лору вайн къомо?

а) 5;

б) 4;

в) 2;

г) 3.*

6. Хьаша-да т1евоьссинчу х1усамдена х1н дича, цуьнгара х1ун даьлча дог1у т1е уггар доккха эхь?

а) хьешана тешнабехк бича, иза бохамах лар ца вича;*

б) хьешана хьошалла ца дича;

в) хьаша лерина синкъерам ца бича.

7. Хьешана, ша иза лерина дийнна уьстаг1 бийнийла хоуьйтуш, х1усамдас цунна хьалха уьстаг1ан муьлха меженаш йохкуш г1иллакх ду вайн къоман?

а) уьстаг1ан котра хьалхабуьллу;

б) уьстаган т1а хьалхадуьллу;

в) уьстаг1ан массо а меженаш хьалхайохку;

г) когаш, кортий хьалхадуьллу. *

8. Доьзалхо иманехь кхетош-кхиор хьенан коьрта декхар ду?

а) хьехархочун;

б) ден-ненан; *

в) юкъараллин;

г) гергарчу нехан.

9. Муьлхачу а къоман оьздангаллин синмехаллаш, синц1еналла шайн т1аьхьене цара д1а муха, стенца кхачош хилла?

а) телевиденихула;

б) газеташкахула;

в) радиохула;

г) ненан меттахула. *

10. Дала Ша мел кхоьллинчу адамашна хи, малх санна елларг х1ун ю?

а) безам;

б) тешам;

в) маршо; *

г) собар.

11. Нохчийн доьзалехь зудчо лардан деза уггар коьрта декхар муьлха ду?

а) бахам гулбар;

б) х1усам ц1ена латтаяр;

в) ц1ийнан ц1е ларъяр; *

г) шена т1ехь кечъелла лелар.

12. Кест-кеста хьаша-да вог1у х1усам муха лийрина вайн дайша, нохчийн къомо?

а) хьалдолуш;

б) оьзда;

в) ц1ена;

г) беркате. *

13. Шен х1усаме лераме хьаша-да воьссича, х1ун деш хилла вайн дайша?

а) ловзар х1оттош;

б) синкъерам беш; *

в) той х1оттош;

г) белхи беш.

14. Стеган оьздангалла стенца, муха билгалйолу?

а) стеган леларехь; *

б) стага бечу балхах;

в) могуш-маьрша хиларехь;

г) стаг каде хиларехь.

15. Вайн къоман оьздангаллин бехкамийн гурахь стага ша латтавар стенца гучудолу?

а) стагехь эхь-ийман хиларца;

б) стаг тешаме хиларца;

в) стагехь собар хиларца;

г) ша шен ворх1е дена а, ворх1е т1аьхьенна а хьалха декхарийлахь вуйла хаарца. *

16. Нохчийн кхетамехь адамийн дахар мел деза лерина, "дуьне дохар" стенца доьхна олу вайнаха?

а) т1ом баьча;

б) бохамаш хилча;

в) маьрша стаг вийча (махках ваьлча); *

г) мохк бегийча.

17. Бусалба дин т1еэцале хьалха, хьешийн, шуьнахойн хашташка хьовсуш лелачу кегийрхойх х1ун олуш хилла?

а) г1оьнчаш;

б) геланчаш;

в) хьадалчаш;

г) маклаттархой. *

18. Хбаша-да веача, зудчо уггар само ян дезарг х1ун ду?

а) цунна лерина синкъерам бар;

б) цунна мехкарий бовзийтар;

в) юург-мерг дика кечъяр; *

г) хьал-де оьзда хаттар.

19. Нохчаша хьеча - дена деш хиллачу совц1ийнах х1ун олу?

а) от; *

б) хьешан ц1а;

в) уче;

г) тьола.

20. Тезета воьдучу стага уггар хьалха тидам стенна т1е бахийта беза?

а) бахамна;

б) духарна;*

в) бохамна;

г) леларна.  • Другое
Описание:

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла

Тесташ

1. Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта лехам муьлха бу?

а) даржехь болу нах ларар;

б) хьал-бахам, даьхни гулдар;

в) адам ларар;*

г) нах бовза лаар.

2. Нохчех элий хила г1ерташ болу нах халкъо х1аллакбина, нохчо массо а эла ву аьлла, д1акхайкхина хан (оьмар) муьлха ю?

а) XV; *

б)XIV;

в)XII;

г)XIX.

3. Нохчаша пхьоьхана муьлш буьтуш ца хилла?

а) к1ентий;

б) зударий;*

в) божарий;

г) баккхий нах.

4. Вайн къоман г1иллакх-оьздангалла лелаярна, нехан вон-дика дерзорна, боьршачу стагана туьллуш йолу уггар лакхара ц1е муьлха ю?

а) инарла;

б) хьаькам;

в) къонах;*

г) эпсар.

5. Маса дийнахь хьешана хьошалла дар т1ехь деза лору вайн къомо?

а) 5;

б) 4;

в) 2;

г) 3.*
6. Хьаша-да т1евоьссинчу х1усамдена х1н дича, цуьнгара х1ун даьлча дог1у т1е уггар доккха эхь?

а) хьешана тешнабехк бича, иза бохамах лар ца вича;*

б) хьешана хьошалла ца дича;

в) хьаша лерина синкъерам ца бича.

7. Хьешана, ша иза лерина дийнна уьстаг1 бийнийла хоуьйтуш, х1усамдас цунна хьалха уьстаг1ан муьлха меженаш йохкуш г1иллакх ду вайн къоман?

а) уьстаг1ан котра хьалхабуьллу;

б) уьстаган т1а хьалхадуьллу;

в) уьстаг1ан массо а меженаш хьалхайохку;

г) когаш, кортий хьалхадуьллу. *

8. Доьзалхо иманехь кхетош-кхиор хьенан коьрта декхар ду?

а) хьехархочун;

б) ден-ненан; *

в) юкъараллин;

г) гергарчу нехан.

9. Муьлхачу а къоман оьздангаллин синмехаллаш, синц1еналла шайн т1аьхьене цара д1а муха, стенца кхачош хилла?

а) телевиденихула;

б) газеташкахула;

в) радиохула;

г) ненан меттахула. *

10. Дала Ша мел кхоьллинчу адамашна хи, малх санна елларг х1ун ю?

а) безам;

б) тешам;

в) маршо; *

г) собар.

11. Нохчийн доьзалехь зудчо лардан деза уггар коьрта декхар муьлха ду?

а) бахам гулбар;

б) х1усам ц1ена латтаяр;

в) ц1ийнан ц1е ларъяр; *

г) шена т1ехь кечъелла лелар.

12. Кест-кеста хьаша-да вог1у х1усам муха лийрина вайн дайша, нохчийн къомо?

а) хьалдолуш;

б) оьзда;

в) ц1ена;

г) беркате. *

13. Шен х1усаме лераме хьаша-да воьссича, х1ун деш хилла вайн дайша?

а) ловзар х1оттош;

б) синкъерам беш; *
в) той х1оттош;

г) белхи беш.

14. Стеган оьздангалла стенца, муха билгалйолу?

а) стеган леларехь; *
б) стага бечу балхах;

в) могуш-маьрша хиларехь;

г) стаг каде хиларехь.

15. Вайн къоман оьздангаллин бехкамийн гурахь стага ша латтавар стенца гучудолу?

а) стагехь эхь-ийман хиларца;

б) стаг тешаме хиларца;

в) стагехь собар хиларца;

г) ша шен ворх1е дена а, ворх1е т1аьхьенна а хьалха декхарийлахь вуйла хаарца. *

16. Нохчийн кхетамехь адамийн дахар мел деза лерина, "дуьне дохар" стенца доьхна олу вайнаха?

а) т1ом баьча;

б) бохамаш хилча;

в) маьрша стаг вийча (махках ваьлча); *
г) мохк бегийча.

17. Бусалба дин т1еэцале хьалха, хьешийн, шуьнахойн хашташка хьовсуш лелачу кегийрхойх х1ун олуш хилла?

а) г1оьнчаш;

б) геланчаш;

в) хьадалчаш;

г) маклаттархой. *

18. Хбаша-да веача, зудчо уггар само ян дезарг х1ун ду?

а) цунна лерина синкъерам бар;

б) цунна мехкарий бовзийтар;

в) юург-мерг дика кечъяр; *

г) хьал-де оьзда хаттар.

19. Нохчаша хьеча - дена деш хиллачу совц1ийнах х1ун олу?

а) от; *

б) хьешан ц1а;

в) уче;

г) тьола.

20. Тезета воьдучу стага уггар хьалха тидам стенна т1е бахийта беза?

а) бахамна;

б) духарна;*

в) бохамна;

г) леларна.

Автор Минкаилова Малика Вахидовна
Дата добавления 05.10.2015
Раздел Другое
Подраздел Тесты
Просмотров 2904
Номер материала MA-061051
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.