Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Тест. Нохчийн литературин тесташ 5 класс

Тест. Нохчийн литературин тесташ 5 класс

Нохчийн литературин тесташ

5 класс

Тест.,,Тамашийна олхазар,, туьйранахь воккхачу стагана мичахь карийра олхазар? Мича хьолехь дара иза?

а) луларчу кертахь, т1ам бойна;

б) хьуьнхахь, ког бойна;+

в) новкъахь, вортанах катоьхна.

Тест 2. Маца, мичахь вина Саидов Билал?

а) 1910-чу шарахь Мескет ахь;б) 1924-чу шарахь Г1ойт1ахь;

в) 1914-чу шарахь Махкат1ехь+.

Тест 3. Хьан кхоьллина Саидов Билалан нохчийн барта кхолларалле безам-марзо? Х1ун яра цуьнан ц1е?

а) ненананас; Самнат;

б) йишас;Амнат;

в) денанас, Зарет.+

Тест 4.,,Майра к1ант Сулима ,, ц1е йолчу туьйранахь вуьйцучу хьоладен ц1е х1ун ю?

а) Сода;+

б) Со1дал;

в) Совбан.

Тест 5.Х1ун бахьана долуш, мича 1алашонца шайн ц1ера аравелира Сулима?

а) хьуьнха талла ваха;

б) къен, къена дай-наний кхаба;

в) шен хьуьнарш гайта.

Тест 6. Мусаев Мохьмад маца,мичахь вина?

а) 1915-чу шарахь Бух1ан-Юьртахь;

б) 1920-чу шарахь Веданахь;

в) 1903-чу шарахь Хьалха-Мартан т1аьхь.

Тест 7. Мусаев Мохьмадан дуьххьарлерчу дийцаран ц1е х1ун яра?

а) " Токхе гуьйре";

б) "Дашо гуьйре"+;

в) "Беркате гуьйре".

Тест 8. Мусаев Мохьмадан ,"Ц1ен маьхьси" ц1е йолу произведени муьлхачу жанрехь язйина ю?

а) стихотворени;

б) повесть;

в) туьйра;+

Тест 9. Гацаев Саь1ид вина ... шарахь.

а) 1933-чу;

б) 1936-чу;

в) 1938-чу.+

Тест 10. Нохчийн литературин бухбиллархо лору:

а) Ахмадов Муса;

б) Бадуев Саь1ид-Салихь+;

в) Гайсултанов 1умар.

Тест 11. Бадуев Са1ид-Салихь вина ...

а) 1903-чу Соьлжа-Г1алахь+;

б) 1908-чу шарахь Веданахь;

в) 1920-чу шарахь Шелахь.

Тест 12. Бадуев Саь1идан "Зайнди" ц1е йолчу дийцарехь волу коьрта турпалхо Зайнди маса шо кхаьчна вара цуьнан нана кхелхаш?

а) 5;

б) 7;+

в)9.

Тест 13. Вовшашца бозобеллачу, исбаьхьаллин произведенин чулацам шайх лаьтташ болчу хиламехь олу ...

а) олицетворени;

б) идея;

в) сюжет;+

Тест 14. Саракаев Хьамзатан дуьххьарлерчу стихотворенина зорба цуьнан маса шо кхаьчча тоьхна?

а) 12;+

б) 14;

в) 16.

Тест 15. "Дуьххьарлера хьуьнар", "Шиар г1ап", "Эдалханан некъаш" , " Малхана т1аьхьа," , ," Толамах тешарца,"-мила ву х1окху произведенийн автор?

а) Саракаев Хьамзат;+

б) Бадуев Саь1ид-Салахь;

в) Саидов Билал.

Тест 16. Маца, мичахь вина нохчийн яздархо, поэта Мамакаев Мохьмад?

а) 1900 -чу шарахь Хьалха -Мартант1ахь;

б) 1920 - чу шарахь Г1ойт1ахь;

В) 1910 -чу шарахь Т1ехьа - Мартант1ахь+.

Тест 17. Мамакаев Мохьмад дийцар ду Баппа ц1е йолуш. Нохчийн маттахь баппа ду . ткъа оьрсийн маттахь х1ун ю оцу зезагаш ц1е?

а) Ромашка;

б) Пион;

в) Одуванчикк. +

Тест 18. "Хала ма ду Нохчийн илли ала, цул а хала - нохчо хилла ваха". Хьан аьлла х1ара дешнаш?

а) Сатуев ХЬусейна;+

б) Мамакаев Мохьмада;

в) Гацаев Саь1ида.

Тест 19. Литературин произведенехь исбаьхьчу дешнашца х1оттийначу 1аламан суьртах х1ун олу?

а) сюжет;

б) кульминаци;

в)пейзаж.+

Тест 20. Поэт хиларан сов кхин х1ун говзаллица болх бина Сулаев Мохьмада?

а) молла;

б) лор;+

в) хьехархо.

  • Другое
Описание:

Нохчийн литературин тесташ

5 класс

Тест.,,Тамашийна олхазар,, туьйранахь воккхачу стагана мичахь карийра олхазар? Мича хьолехь дара иза?

а) луларчу кертахь, т1ам бойна;

б) хьуьнхахь, ког бойна;+

в) новкъахь, вортанах катоьхна.

Тест 2. Маца, мичахь вина Саидов Билал?

а) 1910-чу шарахь Мескет ахь;б) 1924-чу шарахь Г1ойт1ахь;

в) 1914-чу шарахь Махкат1ехь+.

Тест 3. Хьан кхоьллина Саидов Билалан нохчийн барта кхолларалле безам-марзо? Х1ун яра цуьнан ц1е?

а) ненананас; Самнат;

б) йишас;Амнат;

в) денанас, Зарет.+

Тест 4.,,Майра к1ант Сулима ,, ц1е йолчу туьйранахь вуьйцучу хьоладен ц1е х1ун ю?

а) Сода;+

б) Со1дал;

в) Совбан.

Тест 5.Х1ун бахьана долуш, мича 1алашонца шайн ц1ера аравелира Сулима?

а) хьуьнха талла ваха;

б) къен, къена дай-наний кхаба;

в) шен хьуьнарш гайта.

Тест 6. Мусаев Мохьмад маца,мичахь вина?

а) 1915-чу шарахь Бух1ан-Юьртахь;

б) 1920-чу шарахь Веданахь;

в) 1903-чу шарахь Хьалха-Мартан т1аьхь.

Тест 7. Мусаев Мохьмадан дуьххьарлерчу дийцаран ц1е х1ун яра?

а) " Токхе гуьйре";

б) "Дашо гуьйре"+;

в) "Беркате гуьйре".

Тест 8. Мусаев Мохьмадан ,"Ц1ен маьхьси" ц1е йолу произведени муьлхачу жанрехь язйина ю?

а) стихотворени;

б) повесть;

в) туьйра;+

Тест 9. Гацаев Саь1ид вина ... шарахь.

а) 1933-чу;

б) 1936-чу;

в) 1938-чу.+

Тест 10. Нохчийн литературин бухбиллархо лору:

а) Ахмадов Муса;

б) Бадуев Саь1ид-Салихь+;

в) Гайсултанов 1умар.

Тест 11. Бадуев Са1ид-Салихь вина ...

а) 1903-чу Соьлжа-Г1алахь+;

б) 1908-чу шарахь Веданахь;

в) 1920-чу шарахь Шелахь.

Тест 12. Бадуев Саь1идан "Зайнди" ц1е йолчу дийцарехь волу коьрта турпалхо Зайнди маса шо кхаьчна вара цуьнан нана кхелхаш?

а) 5;

б) 7;+

в)9.

Тест 13. Вовшашца бозобеллачу, исбаьхьаллин произведенин чулацам шайх лаьтташ болчу хиламехь олу ...

а) олицетворени;

б) идея;

в) сюжет;+

Тест 14. Саракаев Хьамзатан дуьххьарлерчу стихотворенина зорба цуьнан маса шо кхаьчча тоьхна?

а) 12;+

б) 14;

в) 16.

Тест 15. "Дуьххьарлера хьуьнар", "Шиар г1ап", "Эдалханан некъаш" , " Малхана т1аьхьа," , ," Толамах тешарца,"-мила ву х1окху произведенийн автор?

а) Саракаев Хьамзат;+

б) Бадуев Саь1ид-Салахь;

в) Саидов Билал.

Тест 16. Маца, мичахь вина нохчийн яздархо, поэта Мамакаев Мохьмад?

а) 1900 -чу шарахь Хьалха -Мартант1ахь;

б) 1920 - чу шарахь Г1ойт1ахь;

В) 1910 -чу шарахь Т1ехьа - Мартант1ахь+.

Тест 17. Мамакаев Мохьмад дийцар ду Баппа ц1е йолуш. Нохчийн маттахь баппа ду . ткъа оьрсийн маттахь х1ун ю оцу зезагаш ц1е?

а) Ромашка;

б) Пион;

в) Одуванчикк. +

Тест 18. "Хала ма ду Нохчийн илли ала, цул а хала - нохчо хилла ваха". Хьан аьлла х1ара дешнаш?

а) Сатуев ХЬусейна;+

б) Мамакаев Мохьмада;

в) Гацаев Саь1ида.

Тест 19. Литературин произведенехь исбаьхьчу дешнашца х1оттийначу 1аламан суьртах х1ун олу?

а) сюжет;

б) кульминаци;

в)пейзаж.+

Тест 20. Поэт хиларан сов кхин х1ун говзаллица болх бина Сулаев Мохьмада?

а) молла;

б) лор;+

в) хьехархо.

Автор Минкаилова Малика Вахидовна
Дата добавления 28.09.2015
Раздел Другое
Подраздел Тесты
Просмотров 5173
Номер материала MA-060917
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы