Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Тематическое планирование чеченская литература

Тематическое планирование чеченская литература

Нохчийн литературан 4-чу классан планаш

Урокан тем

Сахьт

Хаарш

Урокан хан

1

Хь. Хасаев «Беркате аьхке»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.2

З . Сулейманова «Аьхкенан сурт»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор. Шера а, нийса а еша, дагахь 1амо. Керла дешнийн маь1на довзар. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.3

  1. Мамакаев «Дагалецамаш»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор. Шера а, нийса а еша, дагахь 1амо. Керла дешнийн маь1на довзар. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.4

Хь . Саракаев «Аьхка садо1уш»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.5/6

Хь. Хасаев « Лаьмнашкахь»

2

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.7

З. Сулейманов «Ч1ег1адиг»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.8

  1. Мамакаев «Гуьйре юлу зама»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.9

М. Мамакаев «Гуьйре»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар. Шеран заманаш, церан билгалонаш хаар.10

Хь. Хасаев «Шийла уьйре»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.11

Ш. Окуев «Гуьйре»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар. Шеран заманаш, церан билгалонаш хаар.12

Темина хаттаршший, т1едакхаршший.

1

1амийначух пайда а оьцуш, дечун логически кепаш(дустар, анализ, юкъара маьна дар )13

Таймин Биболатан илли.

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а. Шира иллеш довзийтар.14

Эла Мусосттий, Адин Сурхой.

1

. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а. Шира иллеш довзийтар.15

М. Мамакаев «Узархин х1аллакьхилар»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор16

1 Гайсултанов «Юург ца хилча…»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор17

П. Хатуева «Къонах хьанахолу?»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.18

Б. Шамсудинов «Д1вахийтийша со юьрта»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.2-г1а четверть

1/2

С-Х. Кацаев «Машар»

2

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.3

Вайн Республика-Нохчичоь

В. Баширов «Сан хоьме нохчийчоь»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.4

Декалахь сан илли…

1

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.5/6

С Яшуркаев «Пасха»

2

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор7

Б. Дикаев «Ас стеган ирс лору»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.8

«Муьлха йоккха хилла?»

1

Кхоллараллийн жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.9

1 Чантиев «Хьекъал тоьлла»

1

Кхоллараллийн жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.10

А. Дадуев «Мара бойна Сулима»

1

Кхоллараллийн жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.11

«Къоллел хьекъал тоьла»

1

Кхоллараллийн жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор12/13

«Хьекъалдолу йо1 а, кхиэалахо а»

2

Кхоллараллийн жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор14

З. Джамалдаева «Хьекъалдолу воккхастаг а, къиза эла а»

1

Кхоллараллийн жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

3-га четверть

1

Эшарш, кицанаш, х1етал-металш

«Йиц ма е Нохчийчоь»


Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.2

С. Бадуев

«Со кхин хьна декар дац»

1

Нохчийн къоман баккхий яздархой бовзитар. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.3

«Дуьйлало»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.4

«Орцах»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор5

М. Мамакаев

«Хьуьнхахь»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.6

«Б1аьстенан юхь»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор7

1 Мамакаев

«Даймохк»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.8

1 Гайсултанов

«Диканиг»

1

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.9

«Цунна х1унда хаа дерриге»

110

Х. Эдилов «Ло дог1уш»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.11

Хь. Саракаев «Лайн бабанаш еш…»

1

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор12

Хь. Саракаев «Синтем боцу денош»

113

1 Зайнутдинов «К1ентан дуьхьа»

114

1 Ахмадов «Баьпкан юьхк»

115

1 Шайхиев, Ш. Рашидов «1ожалла эшийнарш»

116

1 Гайсултанов «Вухаверза йиш яц»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор17

Хь. Саракаев «Жима Турпалхо»

118

1 Гайсултанов «Лагерехь»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор19

М. Бексултанов «Некъалацар»

120

Х. Берсанов «Жима Зарет»

14-га четверть


1

1 Гайсултанов «Совг1аташ»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор2

Б. Зязиков «Б1аьсте»

13

1 Гайсултанов «Ч1ег1ардиган бен»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор4

З. Джамалханов «8-г1а Март»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.5

Ш. Рашидов «Ахьт суна гечделахь»

16

1 Мамакаев «Б1аьстенан 1уьйре»

17

Хь. Хасаев «Б1аьстенан аматаш»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор8

Хь. Сайдулаев «Малхе»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.9

С. Гацаев «Эх1, хьо мерза илли»

110

Б. Саидов «Дуьненна - машар»

111/12

А. С. Пушкин «Дашочу ч1еран туьйра»

2

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор13

И. А. Крылов «Куьзгий, Маймаллий»

1

Басня – жанрех лаьцна кхетам кхиор. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.14

«Пийллий, Моський»

115

«Борззий, Г1арг1улий»

116

Л. Толстой «Филиппок»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

  • Другое
Описание:

Нохчийн литературан 4-чу классан планаш

Урокан тем

Сахьт

Хаарш

Урокан хан

1

Хь. Хасаев «Беркате аьхке»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.

 

 

2

З . Сулейманова «Аьхкенан сурт»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор. Шера а, нийса а еша, дагахь 1амо. Керла дешнийн маь1на довзар. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

3

1.     Мамакаев «Дагалецамаш»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор. Шера а, нийса а еша, дагахь 1амо. Керла дешнийн маь1на довзар. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

4

Хь . Саракаев «Аьхка садо1уш»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.

 

 

5/6

Хь. Хасаев « Лаьмнашкахь»

2

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

7

З. Сулейманов «Ч1ег1адиг»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

8

1.     Мамакаев «Гуьйре юлу зама»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

9

М. Мамакаев «Гуьйре»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар. Шеран заманаш, церан билгалонаш хаар.

 

 

10

Хь. Хасаев «Шийла уьйре»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

11

Ш. Окуев «Гуьйре»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар. Шеран заманаш, церан билгалонаш хаар.

 

 

12

Темина хаттаршший, т1едакхаршший.

1

1амийначух пайда а оьцуш, дечун логически кепаш(дустар, анализ, юкъара маьна дар )

 

 

13

Таймин Биболатан илли.

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а. Шира  иллеш довзийтар.

 

 

14

Эла Мусосттий, Адин Сурхой.

1

. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а. Шира  иллеш довзийтар.

 

 

15

М. Мамакаев «Узархин х1аллакьхилар»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

16

1 Гайсултанов «Юург ца хилча…»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

17

П. Хатуева «Къонах хьанахолу?»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

18

Б. Шамсудинов «Д1вахийтийша со юьрта»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор. Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.

 

 

                                                                                           2-г1а четверть

1/2

С-Х. Кацаев «Машар»

2

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.

 

 

3

Вайн Республика-Нохчичоь

В. Баширов «Сан хоьме нохчийчоь»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

4

Декалахь сан илли…

1

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.

 

 

5/6

С Яшуркаев «Пасха»

2

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

7

Б. Дикаев «Ас стеган ирс лору»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

8

«Муьлха йоккха хилла?»

1

Кхоллараллийн  жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

9

1 Чантиев «Хьекъал тоьлла»

1

Кхоллараллийн  жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

10

А. Дадуев «Мара бойна Сулима»

1

Кхоллараллийн  жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор.

 

 

11

«Къоллел хьекъал тоьла»

1

Кхоллараллийн  жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

12/13

«Хьекъалдолу йо1 а, кхиэалахо а»

2

Кхоллараллийн  жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

14

З. Джамалдаева «Хьекъалдолу воккхастаг а, къиза эла а»

1

Кхоллараллийн  жанр ехь лаьцна кхетам кхиор. Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                3-га четверть

1

Эшарш, кицанаш, х1етал-металш

«Йиц ма е Нохчийчоь»

 

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

2

С. Бадуев

 «Со кхин хьна декар дац»

1

Нохчийн къоман баккхий яздархой бовзитар. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

3

«Дуьйлало»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

4

«Орцах»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

5

М. Мамакаев

«Хьуьнхахь»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

6

«Б1аьстенан юхь»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

7

1 Мамакаев

«Даймохк»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

8

1 Гайсултанов

«Диканиг»

1

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар.

 

 

9

«Цунна х1унда хаа дерриге»

1

 

 

10

Х. Эдилов «Ло дог1уш»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

11

Хь. Саракаев «Лайн бабанаш еш…»

1

Шена хьалха хиттийначу декхаре хьаьжжина дешеран декъехула билгалдан леринаг къасто а, цуьнан мах хадо а.Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

12

Хь. Саракаев «Синтем боцу денош»

1

 

 

13

1 Зайнутдинов «К1ентан дуьхьа»

1

 

 

14

1 Ахмадов «Баьпкан юьхк»

1

 

 

15

1 Шайхиев, Ш. Рашидов «1ожалла эшийнарш»

1

 

 

16

1 Гайсултанов «Вухаверза йиш яц»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

17

Хь. Саракаев «Жима Турпалхо»

1

 

 

18

1 Гайсултанов «Лагерехь»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

19

М. Бексултанов «Некъалацар»

1

 

 

20

Х. Берсанов «Жима Зарет»

1

 

 

                                                                                           4-га четверть

 

1

1 Гайсултанов «Совг1аташ»

1

Текстан чулацам а, маь1на 1амор.Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

2

Б. Зязиков «Б1аьсте»

1

 

 

3

1 Гайсултанов «Ч1ег1ардиган бен»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

4

З. Джамалханов «8-г1а Март»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

5

Ш. Рашидов «Ахьт суна гечделахь»

1

 

 

6

1 Мамакаев «Б1аьстенан 1уьйре»

1

 

 

7

Хь. Хасаев «Б1аьстенан аматаш»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

8

Хь. Сайдулаев «Малхе»

1

Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

9

С. Гацаев «Эх1, хьо мерза илли»

1

 

 

10

Б. Саидов «Дуьненна - машар»

1

 

 

11/12

А. С. Пушкин «Дашочу ч1еран туьйра»

2

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

13

И. А. Крылов «Куьзгий, Маймаллий»

1

Басня – жанрех лаьцна кхетам кхиор. Шаьш 1амочу произведенин ц1е а, цуьнан автор а, чулацам а нийса схьаала хаар.

 

 

14

«Пийллий, Моський»

1

 

 

15

«Борззий, Г1арг1улий»

1

 

 

16

Л. Толстой «Филиппок»

1

Тобанашца болх бар. Х1ора дакъа къастошсхьадийцар, ерриге а текстан план х1оттор

 

 

 

 

Автор Якубова Зульфия Темировна
Дата добавления 09.01.2015
Раздел Другое
Подраздел
Просмотров 7232
Номер материала 50257
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся образовательных учреждений»