Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Статья "Турэл нютагаа магтанаб"

Статья "Турэл нютагаа магтанаб"

Буян хэшэг үршөөһэн

Бууралхан сагаан Үльдэргэм!

Үни холынгөө солые

Үе дамжан мүнхэлөөл,

Үльгэр мэтэ домогоороо

Үндэр һургаал үршөөгөөл.

/Булат Жанчипов/

Газар дэлхэй дээрэ орон нютагуудай олоншье һаа, түрэһэн тоонто-түрэл нютагһаа һайхан юумэгүй. Үргэн ужам таладайдамтай, эмтэй-домтой булагуудтай, намдухан урдаһан гол горходтой, тухэреэлэн хүреэлээд сахижа, хамгаалжа байһан ой тайгатай,ехэ багашье халбайһан нуурнуудтай үлзы һайхан Үльдэргэ Уужамхан Яруунын баруун захада оршодог. Энэ нэмжээ нютагта,урда эртэ сагһаа хойшо, үндэр түрэлтэн, оюун бэлигтэн түрэдэг байһан домогтой.

Үльдэргын хүн зон бурханда һүзэгтэй,ёһо заншалаа ямаршье сагта сахидаг, үнэншэ, һүзэгшэ, үндэр нэрэтэй Ямаан-Дагын хубилгаан байһан Молон багшаараа омогорходог, нютагай домог болонхой. Хойто Ламхай (гүэжэнь Дондоог ламхай) гэжэ Зүн-Үльдэргэдэ, Баруун Ламхай гэхэ гүү, али Боошхын лама (ужэнь Дашанима) Баруун Үльдэргэдэ, 1800-аад оной һуул багаар Хори буряадтаа суудтай хубилгаан ламанар байһан.

Буддын шажанай дахинаа дэлгэржэ эхилхэдэ,нютагай олон хүбүүд ламын һургуули шудалжа, бурхан багшын шабинар болонхой. Ивалгын дасанай «Даша Чойнхорлинг» институдай багшанар, олон жэлдэ Энэдхэг ороной Гомон дасанда hураhан эрдэмтэй ламхайнар – Дугданов Жаргал Дондогдоржиевич Шойрын дуганай гэгбы, дасанайнгаа дээдэ hургуулиин экономическа ба социальна асуудалнуудай талаар проректор, Цырендылыков Аюр Дагбадоржиевич Ивалгын - дасанай шэрээтэ, Буддийска тγбэй «Шакьямуни Зандан Жуу» дасанай шэрээтэ – Цырендоржиев Баяр Базардараевич , Анаа дасанай шэрээтэнэр байhан – Цыренжапов Бадмажап Доржиевич, Сультимов Дамба Хубисхалович, эмшэ лама – Чимитов Ринчин Дашанимаевич, Дамбаев Жаргал Булатович – суутай, солотой болонхойнууд, тоонто нютагаа суурхуулжа ябанад. Мγн мγнөө γень hуража байhaн хуррагууд олон: Цыбжитов БЖ. И., Гомбоев О.Л., Цырендоржиев Б.Ч., Батуев Т. П., Будажапов Ц. БЖ., Гончиков А.Ц., Бочиктоев Ч.Д., Цымпилов Ц. Б., Эрдэниев А.Б., Найданов Т.ЦД., Будаев Б.Н. Энэдхэг ороной Гомон дасананда Цыбиков Б. Ш, Раднаев Б.ЦМ. тγбэд, монгол, энэдхэг, ород номуудые шудалжа ябанад.

Буддын Шажанай « Тарба Линг» бγлгэмэй ба ветерануудай соведэй тγрγγлэгшэ, ажалай ветеран Дондок Балданович, наhанайнь нγхэр Цырма Ринчиновна Цыреновтан γнэр баян, боди сэдьхэлэрээ нютагайнгаа зоной тγлөө оролдожо, буян хэшэг γйлэдхэжэ ябадаг зон. Эгэтын дасанда « Зандан Жуу» бурханай нээлгэдэ «Бадан Жалсан» гэжэ гоеолтонуудые, олон олбогуудые, шэрэйн дэбдихэрнуудые бγтээжэ γргэhэн.

Υлзы хутаг γршөөhэн Обоотынгоо « Сваямбу» субаргада 108 номой жаншануудые, энэхэрэй торгон дэгэл, малгай, 9 эрдэниин зγйлэй шун, алта-мγнгэ, бэшэшье элдэб янзын хэрэгсэлнγγдые γргэhэн байна.Нютагай хамаг γрхэтэ айл, халуун амин, зон гγн саган сэдьхэлhээ этигэл ябуулжа, эхэ 6 зγйл хамаг амитанай туhын тулада, хγлууни дээдэ тγрэл дамжажа тγрэхэ болтогой!

Бурхан хубарагуудай шугалгаан γдэр hγнигγй хγн зоной тγлөөоролдожо байха болтогой!

«Юм» номой адисаар дайн дажаргγй, галл уhанай аюулгγй, амгалан тэнюун ажаhууха болтогой!

Нютагаа суурхуулха, дэмжэхэ, γргэхэ хγбγγд, басагад олоороо мγндэлжэ байха болтогой!

Холын газарта ажаллажа байhан хγбγγд,басагаднай эбтэй, эетэй, hайhан ажабайдалтай hуухань болтогой!

Сэрэгэй албанда татагдаhан, алба хэжэ ябаhан хγбγγднэй сэхэ сэбэрээр албаяа дγγргэжэ, нютагаа бусахань болтогой!

Ургаса таряалан элбэгээр абтажа, γмсэ, хамтын адуу мал гарза гайгγй, тобир тарган ондо орожо, зомной эдеэ хоолоор ядангγй, бэе бэедээ туhалжа байхань болтогой!  • Другое
Описание:

Нютагай хамаг γрхэтэ айл, халуун амин, зон гγн саган сэдьхэлhээ этигэл ябуулжа, эхэ 6 зγйл хамаг амитанай туhын тулада, хγлууни дээдэ тγрэл дамжажа тγрэхэ  болтогой!

     Бурхан  хубарагуудай шугалгаан γдэр hγнигγй хγн зоной тγлөөоролдожо байха болтогой!

    «Юм» номой адисаар дайн дажаргγй, галл уhанай аюулгγй, амгалан тэнюун ажаhууха болтогой!

   Нютагаа суурхуулха, дэмжэхэ, γргэхэ хγбγγд, басагад олоороо мγндэлжэ байха болтогой!

  Холын газарта ажаллажа байhан хγбγγд,басагаднай эбтэй, эетэй, hайhан ажабайдалтай  hуухань болтогой!

   Сэрэгэй албанда татагдаhан, алба хэжэ ябаhан хγбγγднэй сэхэ сэбэрээр албаяа дγγргэжэ, нютагаа бусахань болтогой!

   Ургаса таряалан элбэгээр абтажа, γмсэ, хамтын адуу мал гарза гайгγй, тобир тарган ондо орожо, зомной эдеэ  хоолоор ядангγй, бэе бэедээ туhалжа байхань болтогой!

Автор Гомбоева Дарима Дамбаевна
Дата добавления 06.01.2015
Раздел Другое
Подраздел
Просмотров 761
Номер материала 37447
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.