Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Информатика / 8-11 сыныптарға арналған тест сұрақтары

8-11 сыныптарға арналған тест сұрақтары

8 cынып Тест сұрақтары


1. "Ақпарат " латынның .... деген ұғымдарды білдіреді.

А) информатика, информатика; Ә) аналық такша, жүйелі блок;

Б) түсіндіру, баяндау, мәлімет; В) мақсат, міндет.

2. Қазіргі кезде ақпарат түсінігін айқындаудың кең тараған канша теориясы бар?

А) 5 Ә) З Б) 4 В) 2

3. Кибернетиканың атасы Ноберт Винер ақпаратқа мынандай анықтама берді.

А) «Ақпарат, бұл - сыртқы дүниеден бідін оған бейімделуіміздің, сезімдеріміздің бейімделуінің процесінде алынған мазмұнды көрсету.

Ә) Акпарат, бұл - айналадағы дүние туралы анықталмағанды анықтайтын мәліметтер.

Б) Ақпарат, бұл - сигнал, хабарлама арқылы берілген білім.

4. Ақпарат ұсыну қандай негізгі тәсілдермен туындайды?

А) техникалық, математикалық, бейнелік; Ә) аналык тақша, жүйелі блок;

Б) символдык, мәтіндік, графикалық; В) мақсат, міндет.

5. Информатикаға анықтама бер?

A)информатика - ақпарат алу, жіберу, өңдеу, сақтау ұсыну процестерін зерттейтін ғылым;
Ә) информатика — ол адамнын өз іс-әркетінде апарат жиымдарын пайдалануы .

Б) информатика – мақсат, міндет;

B) информатика - ақпарат алу, жіберу, өңдеу, сақтау ұсыну процестерін зерттейтін

математикалық ғылым;
6. Санау жүйесі деп нені айтады?

A) сандарды атау және жазу ережелері мен оқылуы.

Ә) сандарды атау және жазу ережелері мен әдістерінің жиынтығын зерттейтін ғылым;

B) сандарды атау және жазу ережелері мен әдістерінің жиынтығы;

7. Позициялық санау жүйесінің позициялық емес санау жүйесінен айырмашылығы неде?

 1. санның әрбір цифрының мәні оның алатын орынында

Б) санның әрбір цифрының алатын орынында

 1. санның цифрының жазылуында;

8. Позициялық санау жүйесінің негізі деп нені айтады?

А) онда қолданылатын цифрлар атын;

Ә) онда қолданылатын цифрлар санын;

Б) онда қолданылатын цифрлардың орнын;

9. Санды екілік жүйеден ондық санау жүйесіне қалай ауыстырады?

А) екілік санды коэффициент цифрлармен екінің дәрежелерінің көбейтінділерінің көбейтіндісі түрінде жазып, осы қосындыны табу керек.

Ә) екілік санды коэффициент цифрлармен екінің дәрежелерінің кебейтінділерінің айырымы түрінде жазып, осы қосындыны табу керек.

Б) екілік санды коэффициент цифрлармен екінің дәрежелерінің көбейтінділерінің бөлінді түрінде жазып, осы қосындыны табу керек.

В) екілік санды коэффициент цифрлармен екінің дәрежелерінің көбейтінділерінің қосындысы түрінде жазып, осы қосындыны табу керек.

10. Оналтылық санау жүйесінде санды жазу үшін қандай цифрлар қолданылады?

А) 1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F Ә) 0,2,3,4,5,6,7,8,9 A,B,C,D,E,F

Б) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, А,В,САЕ,Ғ B) 0,1,2,3,4,5,6,7,9 A,B,C,D,E,F

11. Бүтін ондық сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін қандай ереже қолданамыз?

А) санды бөлінді сол санның қалдығына 1 болғанша бөле беру ережесі

Ә) санды бөлінді 1 болғанша бөле беру ережесі

В) санды бөлінді екіден кіші болғанша екіге бөле беру ережесі

12. Пікір дегеніміз не?

A) жалған немесс ақиқат болуы мүмкін қандай да бір пайымдау

Ә) жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір жоба

Б) жалған немесе акиқат болуы мүмкін қандай да бір мақал

B) жалған немесе ақиқат болуы мүмкін қандай да бір ғылым

13. Қандай пікірлер жалпы деп аталады?

 1. объектілер немесе құбылыстар тобының қасиеттерін көрсететін пікірлер

Б) объектілер немесе құбылыстар тобының қасиеттерін сипаттайтын пікірлер

 1. объектілер немесе құбылыстар тобының қасиеттсрін зерттейтін пікірлер

14. Логикалық көбейту деп нені айтады?

А) Және жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір кұрамдасқа бірікпеуі логикалық көбейту конъюнкция деп аталады;

Ә) Және жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірігуі логикалық көбейту коньюнкция деп аталадьі;

Б) Немесе жалғаулығының көмегімен карапайым екі айтылымнын бір кұрамдаска бірігуі логикалық кебейту дизъюнкция деп аталады;

15. Дизъюнкция дегеніміз не?

А) Немесе жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір кұрамдасқа бірікпеуі логикалык көбейту дизъюнкция деп аталады;

Ә)Және жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір кұрамдасқа бірігуі логикалық көбейту дизъюнкция деп аталады;

Б) Немесе жалғаулығының көмегімен қарапайым екі айтылымның бір құрамдасқа бірігуі логикалық қосу дизьюнкция деп аталады;

16. Логикалык терістеу деп нені айтады?

А) Қарапайым А айтылымына емес шылауын қосу логикалық терістеу деп аталады;

Ә) Қарапайым А айтылымына басқа сөзін қосу логикалық терістеу деп аталады;

Б) Қарапайым А айтылымына жоқ сөзін қосу логикалық терістеу деп аталады;
9 сынып

1. «Алгоритм» атауы қайдан шыққан?

А) Мұхаммед әл-Хорезми атының латынша айтылуынан Б) Латынның algoritm сөзінен

Ә) Мұхаммед әл-Хорезми атының арабша айтылуынан В) Әл-Фараби атының латынша айтылуынан

2. Алгоритм дегеніміз не?

А) Орындаушының белгілі бір мақсатқа жету барысында орындалатын әрекеттері

Ә) Қоршаған ортада болып жатқан түрлі құбылыстар

Б) Орындаушының белгілі бір мақсатқа жету барысындағы ретімен орындалатын түсінікті дәл ұйғарым

В) Алғашқы берілген мәліметтерді пайдаланып жұмыс жасау

3. Алгоритмнің негізгі қасиеттерін көрсет

А) алгоритмнің айқындылығы, түсініктілігі, тиістілігі

Ә) алгоритмнің айқындылығы, үздіктілігі, жалпыға бірдейлігі, нәтижелігі, формальді орындалуы

Б) алгоритмнің үздіктілігі, түсініктілігі, тиістілігі, мақсаттылығы

В) алгоритмнің айқындығы, мақсатталығы, тиістілігі, жалпыға бірдейлігі

4.Алгоритмнің жазылу түрлерін көрсет

А) алгоритмдік тілде, блок-схема түрінде, программалау тілінде

Ә) алгоритмдік тілде, программалау тілінде, Паскаль тілінде, математикалық тілде

Б) блок-схема түрінде, графикалық түрде, программалау тілінде

В) программалау тілінде, математика тілінде, графикалық түрде, блок-схема түрінде

5.Блок-схемада қандай геометириялық фигураларды қолданбайды?

А) тік төртбұрыш, ромб Ә) стрелкалар, параллелограм

Б) ромб, параллелограм В) шеңбер, үшбұрыш

6. Алгоритмнің түрлерін көрсет

А) сызықтық, тармақталу, көрсеткіштік Ә) тармақталу, қайталану, шарттық

Б) сызықтық, тармақталу, циклдік В) циклдік, қайталану, шарттық, сызықтық

7. Паскаль программалау тілінің авторы кім?

А) Блез Паскаль Ә)Никлаус Вирт

Б) Н. Верджино В) Чарльз Беббидж

8. Паскаль тілі қай жылдары жасалды?

А) 1970 жылы пайда болып, 1979 жылы өзгерістерімен жарыққа шықты

Ә) 1968-1971 жылдары

Б) 1980 жылдардың ортасында

В) 1963 жылы пайда болып, 1966 жылы өзгерістерімен жарыққа шықты

9. Паскаль тілінде Х санның бүтін бөлігін алу үшін қандай функция қолданылады?

A) INT (X) Ә) ABS (X) Б) ABC (X) В) TRUNC (X)

10. Паскальдағы дәрежелеу белгісін көрсет

А) ** Ә) ^ Б) & В) дұрыс жауабы жоқ

11. 14 DIV 5 – функциясының мәні неге тең?

А) 2,8 Ә) 2 Б) 5 В) 11

12. Түбір астындағы Х-ті Паскаль тілінде қалай жазуға болады?

А) SQR (X) Ә) SQRT (X) Б) ABS (X) В) MOD (X)

13. Паскаль тіліндегі нәтиже алу операторын көрсет

А) PRINT Ә) WRITE Б) OUTPUT B) READ

14. Паскаль тіліндегі енгізу операторын

А) PRINT Ә) WRITE Б) OUTPUT B) READ

15. Паскаль тіліндегі тұрақтыларды сипаттау операторын көрсет

А) VAR Ә) WRITE Б) CONST B) READ

16. Өрнек нәтижесі типтерін анықта

А) 1/(2+1/4) - Ә) x+5

Б) 1/(2*sqrt(x+1)) В) sqrt(x)+sqr(y)-

17. Қай өрнекте қате бар?

А) (х1/х2)*у Ә) b+(a-c/3) Б) (sqrt (p)*q)/r В) (a(b/(c*(d/(ef)))))

18. Sqr операторының қызметі

А) Санның квадраты Ә) Санның квадрат түбірі

Б) Х-тің 5 дәрежесі В) Санның абсолют шамасы

19. Паскаль тіліндегі айнымалыларды сипаттау операторын көрсет.

А) VAR Ә) WRITE Б) CONST В) READ

20. := қандай белгі?

А) теңдік Ә) айнымалыларды салыстыру Б) меншіктеу В) бөлу.

10 сынып гуманит.


1. Windowsбұл

 1. амалдық жүйе *

 2. қосалқы бағдарлама

 3. ортақ міндеттер атқаратын қолданбалы десте

 4. кеңселік бағдарламасы

2. Амалдық жүйе ... міндеттерін атқарады.

  1. файлдарды сақтау және ұйымдастыруды қамтамасыз ету

  2. ақпаратты енгізу/шығару құрылғыларын қосу

  3. компьютерлер арасында мәліметтер алмасуды ұйымдастыру

  4. пайдаланушылармен сұхбат ұйымдастыру, компьютердің құрылғылары мен қор көздерін басқару *

3. Жұмыс үстелінде стандартты түрде қандай қосымшаларының белгішелері орналасады?

 1. Менің компьютерім, Себет, Тапсырмалар үстелі, Желілік орта, Internet Explorer, Бастау батырмасы *

 2. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Paint, Желілік орта

 3. Microsoft Word, Microsoft Excel, Желілік орта, Шығу батырмасы

 4. Менің компьютерім, Себет, Құралдар үстелі

4. Менің компьютерім терезесі ... бейнелейді.

  1. дискілер және қосымша ақпарат сақтау құрылғыларының тізімін*

  2. компьютерлердің, файлдардың, қалталардың, басып шығарғыштардың және желінің басқа да ортақ қор көздерінің бәрін

  3. пайдаланушы пайдаланбайтын дискіні немесе басқа тасымалдаушыны

  4. компьютерде орнатылған бағдарламалар санын

5. Себет деген – бұл...

a) файлдар мен қалталарды жою кезіндегі қосымша қауіпсіздік қалтасы*

b) іздеу құралы

c) файлдар мен қалталар құрылымын иерархиялық бейнелеу

d) файлдардың көлемі туралы мәліметтерді сақтайтын дискідегі арнайы орын

6. Себет ... орналасқан.

a) Менің құжаттарым қалтасында

b) Жұмыс үстелінде *

c) Ортақ құжаттар қалтасында

d) Желілік орта қалтасында

7. Windows терезесі – бұл ...

  1. басқарушы құралдар жинағы бар бағдарламалармен және құжаттармен жұмыс істеуге арналған терезе *

  2. басқарушы құралдар жинағы бар Бас мәзір терезесі

  3. бағдарламалармен және құжаттармен жұмыс істеуге арналған Жұмыс үстелі терезесі

  4. ішкі және сыртқы құрылғылармен жұмыс істеуге арналған Тапсырмалар үстелі терезесі

8. Құралдар үстелі – бұл ...

 1. жиі пайдаланылатын әмірлердің шартты белгішелерінің батырмалары түрінде ұсынылған осы әмірлер мәзірінің жиынтығы *

 2. басқарушы құралдар жинағы бар бағдарламалармен және құжаттармен жұмыс істеуге арналған терезе

 3. құжаттар және олармен жұмыс істеуге арналған әр түрлі құралдары бар монитор бейне беті

 4. пайдаланушы жиі пайдаланатын дискі немесе басқа тасымалдаушы

9. Әмірдің сұхбат терезесі ... бұл

 1. пайдаланушы сұратқан әмірінің параметрлерін таңдайтын немесе беретін терезе *

 2. басқарушы құралдар жинағы бар бағдарламалармен және құжаттармен жұмыс істеуге арналған терезе

 3. құжаттар және олармен жұмыс істеуге арналған әр түрлі құралдары бар монитор бейне беті

 4. ішкі және сыртқы құрылғылармен жұмыс істеуге арналған Тапсырмалар үстелі терезесі

10. Нысанның мәтінмәндік мәзірін қалай шақыруға болады?

a) тінтуірдің сол жақ батырмасымен нысанды шертіп

b) тінтуірдің оң жақ батырмасымен нысанды шертіп *

c) тінтуірдің ортадағы батырмасымен нысанды шертіп

d) тінтуірдің сол жақ батырмасымен нысанды екі рет шертіп

11. Бір ашық терезеден екінші терезеге ... өту керек.

  1. Тапсырмалар үстелінде керекті терезенің батырмасын басып *

  2. Бастау батырмасын басып және керекті терезені таңдап

  3. Файл мәзірін ашып және керекті терезені таңдап

  4. Түр мәзірін ашып және керекті терезені таңдап

12. Windows бағдарламаларының көпшілігін ... іске қосуға болады.

a) Бастау мәзіріндегі Құжаттар ішкі мәзірін, содан кейін бағдарламаның өзін таңдап

b) Бастау мәзіріндегі Баптау ішкі мәзірін, содан кейін бағдарламаның өзін таңдап

c) Бастау мәзіріндегі Бағдарламалар ішкі мәзірін таңдап және бағдарламаны таңдап*

d) Бастау мәзіріндегі бағдарламаны таңдап

13. Windows амалдық жүйесінде жұмысты дұрыс аяқтау үшін ...

a) бағдарламаның бәрін жабу, Бастау әмірін таңдау және Өшіру батырмасын басу керек*

b) бағдарламаның бәрін жабу, Өшіру батырмасын басу керек

c) Бастау мәзірінен Өшіру әмірін таңдау керек

d) Power батырмасымен компьютерді өшіру керек

14. Windows-тың қалыпталған бағдарламалары болып ... саналады.

a) Paint сызбалық өңдегіші, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint бағдарламалары

b) Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint бағдарламалары

c) Paint сызбалық өңдегіші, Есептегіш, Блокнот, Word Pad, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint бағдарламалары

d) Paint сызбалық өңдегіші, Есептегіш, Блокнот, Word Pad бағдарламалары *

15. Программалық жасақтама қандай деңгейлерден тұрады?

 1. Жүйелік,қызметтік, қолданбалы

 2. Бақалық, негізгі, ақпараттық

 3. Қызметтік, базалық, сервистік

 4. Жүйелік, программалау, сервистік

11 сынып жаратылыстану бағыт

Тест сұрақтары

 1. Ақпараттық жүйенің ұғымы ?

А) Ақпаратты іздеуді ұйымдастыру үшін, тезаурустерді (сөздіктерді) жүргізу үшін топтастырудың дескрипторлық объектілерді сипаттаудың табиғи тіліне жақын келеді

Ә) Әрі әртекті элементтердің жиынтығы алға қойған мақсаттарға қол жеткізуге орай біріктірілген ұғым ретінде қарастырылатын кез келген обьекті болып табылады.

Б) ақпараттық жүйелердің қызмет ету үшін қажетті құжаттарды құрудың жұмыс тәртібін анықтайтын құжаттық нормалар жиынтығын айтамыз.

В) қандайда бір белгісі бойынша бөлініп алынған жүйенің бөлігін айтамыз.

 1. Ақпараттық жүйелердің сатылары ?

А) Бұл қағаз құжаттарын дайындауға кететін шығындар мен уақытты үнемдеуге тиісінше көмектесті.

Ә) ақпараттық жүйелердің қызмет ету үшін қажетті құжаттарды құрудың жұмыс тәртібін анықтайтын құжаттық нормалар жиынтығын айтамыз.

Б) ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу үшін қажетті техникалық құралдардың, осы құралдар мен процестерге сәйкес құжаттамалар комплексі.

В) ақпараттық жүйелердің жұмыс істеу үшін қажетті техникалық құралдардың, осы құралдар мен процестерге сәйкес құжаттамалар комплексі.

 1. Ақпараттық жүйедегі үрдістер?

А) Ақпараттық жүйе жұмысын түсіну үшін ол шешетін проблемалардың мәнін, сондай-ақ ол қосылған ұйымдастыру үдерістерін түсіну қажет

Ә) материалдық немесе материалдық емес қасиеттің кез келген заты, үдерісі, құбылысы болып табылады

Б) құрылымының қарапайымдылығы

В) Ақпаратты іздеуді ұйымдастыру үшін, тезаурустерді (сөздіктерді) жүргізу үшін топтастырудың дескрипторлық объектілерді сипаттаудың табиғи тіліне жақын келеді.

 1. Әртүрлі белгілер бойынша ақпараттық топтастырудың түрлері?

А) Топтастырудың негізінде неғұрлым жалпы белгілердің бесеуі жатады: пайда болу орны, өңдеу сатысы, бейнелеу тәсілі, тұрақтылық, басқару функциясы.

Ә) иерархиялық құрылымның әртүрлі бұтақтарында тәуелсіз топтастырылған белгілерді пайдалану.

Б) объектілерді (заттарды, құбылыстарды, үдерістерді, ұғымдарды) белгілі бір белгілеріне сәйкес топтарға бөлу жүйесі.

В) бастапқы және аралық ақпаратты өңдеу үдерісінде алынады және басқару шешімдерін шығару үшін пайдаланылады.

 1. ДҚ. Access. ACCESS объектілеріне не жатады?

А) кестелер, макростар, есеп-берулер, сұраулар, қосымшалар

Ә) кестелер, пішіндер, сұраулар, модульдер, макростар

Б) макростар, есеп-берулер, модульдер, пішіндер

В) кестелер, сұраулар, пішіндер, есеп-берулер, макростар, модульдер

 1. ДҚ. Access. Реляциялық ДҚ бұл:

А) бірөлшемді кестелер жиыны

Ә) екі өлшемді кестелер жиыны

Б) бір мазмұнды мәліметтері бар өзара тәуелділікті екі өлшемді кестелер жиыны

В) әртүрлі мазмұндар туралы мәліметтер

 1. ДҚ. Деректер қорын құру және оған қызмет ету үшін арналған бағдарламалар комплексі қалай аталады?

А) Бағдарламалар жүйесі (БЖ)

Ә) Автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ)

Б) Ақпараттар жүйесі (АЖ)

В) Деректер қоймасын басқару жүйесі (ДҚБЖ )

 1. ДҚ. Деректер қорындағы жазба деп нені айтады:

А) Жолды алатын деректер жиынтығы

Ә) Қорда сақталған кез келген деректер.

Б) Бір текті массив (бір түрдегі деректер).

В) Объектіні сипаттайтын деректер жиынтығы.

 1. Топтастыру дегеніміз не?

А) объектілерді (заттарды, құбылыстарды, үдерістерді, ұғымдарды) белгілі бір белгілеріне сәйкес топтарға бөлу жүйесі.

Ә) материалдық немесе материалдық емес қасиеттің кез келген заты, үдерісі, құбылысы болып табылады.

Б) элементтердің бастапқы көпшілігі 0-дік деңгейді құрайды және таңдалған топтастыру белгісіне байланысты кластарға бөлінеді, 1-ші деңгейді құрайды,

В) құрылымының қарапайымдылығы

 1. Объект дегеніміз не?

А) үдерістің, құбылыстың және т.б. белгілі бір қаситтерін сипаттайтын, логикалық жағынан бөлінбейтін ақпарат.

Ә) материалдық немесе материалдық емес қасиеттің кез келген заты, үдерісі, құбылысы болып табылады.

Б) топтастырудың үлкен сиымдылығын құру мүмкіндігі, яғни топтастыру белгілерінің үлкен сандық мөлшерін және олардың мәндерін топтауларды құру үшін пайдалану

В) Ақпаратты іздеуді ұйымдастыру үшін, тезаурустерді (сөздіктерді) жүргізу үшін топтастырудың дескрипторлық объектілерді сипаттаудың табиғи тіліне жақын келеді.

 1. Топтастырудың иерархиялық жүйесінің қасиеттері

А) Ақпаратты іздеуді ұйымдастыру үшін, тезаурустерді (сөздіктерді) жүргізу үшін топтастырудың дескрипторлық объектілерді сипаттаудың табиғи тіліне жақын келеді.

Ә) иерархиялық құрылымның әртүрлі бұтақтарында тәуелсіз топтастырылған белгілерді пайдалану.

Б) элементтердің бастапқы көпшілігі 0-дік деңгейді құрайды және таңдалған топтастыру белгісіне байланысты кластарға бөлінеді, 1-ші деңгейді құрайды,

В) құрылымының қарапайымдылығы

 1. Топтастырудың фасеттік жүйесінің қасиеттері?

А) үдерістің, құбылыстың және т.б. белгілі бір қаситтерін сипаттайтын, логикалық жағынан бөлінбейтін ақпарат.

Ә) объектілерді (заттарды, құбылыстарды, үдерістерді, ұғымдарды) белгілі бір белгілеріне сәйкес топтарға бөлу жүйесі.

Б) материалдық немесе материалдық емес қасиеттің кез келген заты, үдерісі, құбылысы болып табылады

В) Топтастырудың белгілерін фасеттер (facet-рамка) деп атайды.

 1. Топтастырудың дескрипторлық жүйесін ата?

А) Топтастырудың белгілерін фасеттер (facet-рамка) деп атайды.

Ә) Дескрипторлармен арада байланыс орнатылады, бұл ақпаратты іздестірудің саласын кеңейтуге мүмкіндік береді.

Б) Ақпаратты іздеуді ұйымдастыру үшін, тезаурустерді (сөздіктерді) жүргізу үшін топтастырудың дескрипторлық объектілерді сипаттаудың табиғи тіліне жақын келеді.

В) топтастырудың үлкен сыйымдылығын құру мүмкіндігі

14. Ақпараттық жүйенің құрылымын қамтамасыз етуші қосалқы жүйелер:

А) техникалық, математикалық, бағдарламалық, құқықтық, ұйымдастыру

Ә) математикалық, бағдарламалық, физикалық, компьютерлік

Б) бағдарламалық, құқықтық, ұйымдастыру

В) ұйымдастыру, физикалық, компьютерлік

15. Ақпаратты жинау, сақтау, түрлендіру, тасымалдау және оны пайдалану
А) Информатика; 
Ә) Математика; 
Б) Физика 

В) Кибернетика
16. Ақпараттың көлемін өлшейтін негізгі өлшем бірлігі не? 
А) см, 
Ә) Гц; 
Б) Байт 

В) Мгц
17. Белгілі бір атаумен сақталған ақпараттар жиыны ... 
А) Компьютер; 
Ә) Файл; 
Б) Принтер 

В) Пуск
18. Мәтіндік және графикалық ақпаратты көрсететін құрылғы ... 
А) Принтер; 
Ә) Файл; 
Б) Монитор 

В) Сканер
19. Ақпаратты сақтайтын жабдыкқа не жатады? 
А) Қатты және иілгіш дискілер; 
Ә) Монитор; 
Б) Принтер 

В) Плоттер

20. Оперативті сақтау құралы не үшін арналған?
А) Ақпаратты үнемі сақтау үшін

Ә) ДК жалпы қамсыздануы үшін

Б) Ақпаратты уақытша сақтау үшін

 • Информатика
Описание:

8 cынып Тест сұрақтары

1. "Ақпарат " латынның .... деген ұғымдарды білдіреді.

А) информатика, информатика; Ә) аналық такша, жүйелі блок;

Б) түсіндіру, баяндау, мәлімет;В) мақсат, міндет.

2. Қазіргі кезде ақпарат түсінігін айқындаудың кең тараған канша теориясы бар?

А) 5Ә) ЗБ) 4В) 2

3.Кибернетиканың атасы Ноберт Винер ақпаратқа мынандай анықтама берді.

А) «Ақпарат, бұл - сыртқы дүниеден бідін оған бейімделуіміздің, сезімдеріміздің бейімделуінің процесінде алынған мазмұнды көрсету.

Ә) Акпарат, бұл - айналадағы дүние туралы анықталмағанды анықтайтын мәліметтер.

Б) Ақпарат, бұл - сигнал, хабарлама арқылы берілген білім.

4. Ақпарат ұсыну қандай негізгі тәсілдермен туындайды?

А) техникалық, математикалық, бейнелік;Ә) аналык тақша, жүйелі блок;

Б) символдык, мәтіндік, графикалық;В) мақсат, міндет.

Автор Айкен Алтынгуль
Дата добавления 26.02.2016
Раздел Информатика
Подраздел Тесты
Просмотров 2949
Номер материала MA-065199
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы