Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Физика / Розробка уроку фізики "Електричний струм в різних середовищах"

Розробка уроку фізики "Електричний струм в різних середовищах"

Розробка уроку фізики в 9 класі

Електричний струм в різних середовищах


Урок узагальнення знань

Склала вчитель фізики Беззабарна Олена Іванівна2014-2015н.р.
Тема уроку: Електричний струм в різних середовищах.

Узагальнення та систематизація знань з теми.

Цілі уроку:

дидактична: узагальнити й систематизувати знання учнів про електричний струм в різних середовищах; закріпити знання теоретичних положень даної теми; розширити кругозір учнів шляхом розв’язування задач;

розвивальна: розвивати уміння застосовувати набуті знання у стандартних та нестандартних умовах, уміння працювати в групах; сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес; стимулювати розвиток ініціативи, кмітливості;

виховна: виховувати прагнення поглиблювати свої знання; виховувати самостійність, охайність, відповідальність.

Очікувані результати:

Учні:

 • знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, технічне застосування напівпровідникових приладів;

 • наводять приклади використання електричного струму в різних середовищах;

 • розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

 • здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно-діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

 • формулюють закони електролізу, здатні розв’язувати фізичні задачі.

Обладнання: картки із завданнями для груп, мультимедійний проектор, опорні конспекти для кожного учня; картки із додатковими завданнями; ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія».

Тип уроку – систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

Методи: «фізичний футбол», логічні пари, логічний ланцюжок, метод «лідерства і взаємодопомоги», метод «мікрофон».

План уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

ІV. Актуалізація опорних знань

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Розв’язання та пояснення задач.

VІІ.Контроль та перевірка знань учнів.

VІ. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія

VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку

Девіз уроку:

«Ніщо так сильно не руйнує людину,

як тривала фізична бездіяльність»

Арістотель

Плакат на дошці:

«Який шлях ти обираєш?»

Успіх

Провал

Чіткі цілі

Хаотизм у роботі

Тяжка праця

Лінощі

Відповідальність за інших

Зацикленість у собі

Відданість справі

Сумбурність

Ентузіазм

Апатія

Розкріпаченість

Скованість

Наполегливість

Безвольність

Віра у власні сили

Сумнів

Самопожертва

Егоїзм

Уміння зосередитися

Неуважність


І. Організаційний етап.

Добрий день, діти! Учитель вітається з учнями та перевіряє готовність до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя. Світ, що нас оточує,- це світ фізики. Тож давайте пізнавати його! Нехай девізом кожного з нас будуть слова «Жодної хвилини без руху вперед!». Пам’ятайте! Дорогу долає той, хто йде.

Подивіться уважно на плакат на дошці. То який шлях ми обираємо сьогодні? Великий Арістотель стверджував: «Ніщо так сильно не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність». Тож починаймо працювати! Бажаю всім гарного настрою.


ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Постановка завдань уроку, розкриття загальної мети та плану проведення уроку, основних форм роботи учнів на уроці.

-сьогодні ми узагальнимо знання, що вивчили на попередніх уроках, складемо узагальнюючу таблицю, виконаємо тренувальні вправи, які допоможуть підготуватися до заліку з даної теми.

-в нетрадиційній, цікавій формі повторимо основний програмний матеріал,будемо розвивати пізнавальну активність і творчість, кмітливість, спостережливість і почуття гумору, розширимо технічний кругозір; закріпимо навички вирішення експериментальних, розрахункових і якісних задач.

Я хочу,щоб на цьому уроці ви показали наскільки ви компетентні по даній темі, тобто як ви володієте необхідною інформацією і вмієте застосувати набуті знання і досвід.

Наприкінці уроку свої смайлики ви прикріпите на піраміду успіху.

Аркуш оцінювання

Прізвище учня__________________

Розминка_______________________

Встановлення логічної пари__________

Розв’язування задач_________________

Повідомлення______________________

Ребуси____________________________

Всього балів_______________________

У класі ви розмістилися в групах, тому протягом уроку ми будемо працювати як самостійно так і колективно в групах. Сьогодні змагаються між собою групи ,робота ця для вас не нова. Ви знаєте, що в групі повинен бути командир,секретар,господар часу. У кожного є лист само оцінювання, який ви заповнюєте протягом уроку.


Повторення правил роботи в групах:

 • уважно слухати завдання вчителя

 • працювати так, щоб не заважати іншим

 • вислуховувати точку зору кожного члена групи

 • додержуватися правила піднятої руки

 • додержуватися відведеного часу.

 • На листі само оцінювання фіксуються відповіді учасників групи

 • Я сподіваюсь на успішну працю, що на уроці ми зможете показати свої знання вміння, кмітливість, то ж будьте уважними, думайте, запитуйте, пропонуйте, оскільки нам разом з вами йти шляхом до істини.
ІV. Актуалізація опорних знань

Метод «Фізичний футбол»

Під час фронтального опитування за низкою запитань учитель вибирає для відповіді першого учня, а далі учень, який відповідає, вибирає наступного. Тобто умовно «дає пас» у «фізичному футболі» (по черзі питання групам)

На інтерактивній дошці – Слайд2

 • Що таке електричний струм?

 • В яких середовищах може відбуватись проходження електричного струму?

 • Як змінюється опір металевих провідників при нагріванні?

 • У чому полягає явище надпровідності?

 • Де відбувається явище електролізу?

 • Де використовується явище електролізу?

 • Чи є гази провідниками електричного струму?

 • За яких умов?

 • Що називають газовим розрядом?

 • Види газового розряду.

 • Що таке плазма?

V. Узагальнення та систематизація знань та вмінь.

 1. Етап реалізації запланованої діяльності

Завдання 1 Складання узагальнюючої таблиці На інтерактивній дошці – Слайд3

Учні працюють із опорними конспектами зошитах. По черзі виходять до дошки і заповнюють відповідні графи на інтерактивній дошці.

Перевірка виконання таблиці Слайд 4.

Середовище

Носії електричного заряду

Тип провідності

Утворення носіїв заряду

ВАХ

Залежність від температури


металелектрони

Електронний

Вільні

hello_html_32ec2e57.gif

t ↑ R↑


вакуумелектрони

Електронний

Термо-

електронна емісія

hello_html_m54a6ec1a.gif

t ↑ Iн


електролітиКатіони

аніони

іонний

Дисоціація

hello_html_32ec2e57.gif

t ↑ R↓


газиЕлектрони

Катіони

Електронно-іонний

Іонізація

hello_html_m29ec127a.gif

t ↑ R↓Напів

провідники


Електрони

дірки

Електронно-дірковий

Вплив освітленості, температури,

домішкиt ↑ R↓Завдання 2 Приклади прояву явищ проходження електричного струму в природі та техніці.

Учні працюють в парах: 1ша парта – вибирають приклади прояву струму у металі, 2га – у вакуумі, 3тя – у електролітах, 4та – у газах, 5та – у напівпровідниках. Крім того, один із рядів видирає потрібні картки із написами прикладів прояву і застосування явищ проходження струму у певному середовищі, записують на листочках і наклеюють ці картки на дошці. Слайд 5

Визначте в якому середовищі відбувається проходження електричного струму у зазначених випадках

1

Вакуумний діод

вакуумі

2

Терморезистор

напівпровідниках

3

Лампа розжарення

металах

4

Резистор

металах

5

Напівпровідниковий діод

напівпровідниках

6

Люмінесцентна лампа

газах

7

Гальванопластика

електролітах

8

Блискавка

газах

9

Електронно-променева трубка

вакуумі

10

Електрозварювання

газах

11

Рафінування міді

електролітах

12

Транзистор

напівпровідниках

13

З’єднувальні провідники

металах

14

Гальваностегія

електролітах

15

Фоторезистор

напівпровідниках

16

«Вогні святого Ельма»

газах

17

Свічка запалювання

газах

18

Енергозберігаючі лампочки

газах

19

Блискавковідвід

газах
Реостат
Лампа розжаренняФоторезисторТермісторНапівпровідниковий діод

t

Завдання 3 Позначте стрілками відповідні схематичні позначення приладів. Кожна група самостійно та перевіряють за Слайдом 6.


РезисторВакуумний діодТранзисторВчитель:читає вірш Ф.І. Тютчева «Люблю грозу в начале мая…».

 • Яке явище природи описано у вірші?

 • Прикладом прояву струму в якому середовищі є дане явище?

 • Які ще самостійні розряди зустрічаються в природі?


Завдання 4 Виберіть відповідні кожному виду самостійного розряду застосування його чи прояв.(Кожна група для певного виду розряду)Тліючий розряд

Іскровий розряд

Коронний розряд

Дуговий розряд

Катодне розпилення металів

Проекційні та прожекторні установки

Зварювання та різання металів

Газосвітні трубки

Блискавка

Вогні «Святого Ельма»
Завдання 5 Установіть відповідність
“вид самостійного газового розряду – умова його виникнення” ( для свого виду розряду)

На інтерактивній дошці – Слайд8C:\Users\Димон\Desktop\Фото\Уроки 2014\Ф-11\021220141630.jpg

 • Іскровий

 • Дуговий

 • Тліючий

 • Коронний


 • Висока температура

 • Низький тиск

 • Сильне електричне поле

 • Висока напруга

Практичне завдання

(демонстрація роботи трансформатора Тесла) назвати види самостійного розряду

Завдання 5 Сполучіть стрілками фрагменти тексту у такій послідовності,щоб утворилося два правильних твердження

Завдання А На інтерактивній дошці – Слайд9 ( по дві групи працюють над завданнями)
за наявності електричного поля


рухаються хаотично по всьому об’єму тіла.

Вільні електрони в металахрухаються в певному напрямку, зберігаючи при цьому хаотичний рух.

за відсутності електричного поляколиваються навколо положення рівноваги.Завдання Б На інтерактивній дошці – Слайд10Електроліз – це процес


розпаду молекул електроліту на йони


під дією полярного розчинника


який супроводжується утворенням дірок і вільних електронівЕлектролітична дисоціація - це процес

виділення речовини на електродах


під час проходження струму через електроліт.

VI .Розв’язання та пояснення задач (таблиці з електрохімічним еквівалентом)

Задача 1. Визначте масу міді, яка виділилася на катоді під час електролізу купрум сульфату, якщо електроліз тривав 15 хв при силі струму1,5 А.(к=3,3*hello_html_m1050bd9a.gifкг/Кл)

m=3,3*hello_html_m1050bd9a.gif*15*60*1,5=4455*hello_html_m1050bd9a.gifкг=445,5*hello_html_m513784b2.gifкг

Задача 2. При срібленні виробу за 2 год на катоді виділяється 4 г срібла. Визначте силу струму при срібленні. k=hello_html_m5bd1a3b9.gif кг/Кл I=hello_html_4cd620b1.gif I=hello_html_m24034c3b.gif=hello_html_m6529867d.gif=0,5А

Задача 3. Визначте електрохімічний еквівалент свинцю, якщо за 5 год електролізу при силі струму 5 А на катоді виділяється 97 г свинцю. k=hello_html_2c1910ef.gif k=hello_html_1760a16d.gif=hello_html_m50ad9451.gif=0,1*hello_html_17bb5123.gif=1*hello_html_m513784b2.gifкг/Кл

Задача 4. Нікелювання металевого виробу, площа поверхні якого 120см2, тривало 5 год при силі струму 0,3 А. Визначте товщину шару нікеля .k=hello_html_751d633.gifкг/Кл

m=kIt m=ρV=ρSh ρSh= kIt h=hello_html_3f2d0c29.gif h=hello_html_m24cc6291.gif =hello_html_m533eb68e.gif=0,15hello_html_m4b9f23d9.gifм

VIІ .Контроль та перевірка знань учнів (інтерактивний тест учні високого та достатнього рівнів виконують індивідуально за комп’ютерами)

Тест Електричний струм у різних середовищах

1. Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?

А. Електрони та іони В. Електрони

Б. Іони Г. Електрони та дірки

2. Електролітичною дисоціацією називається...

А. Об’єднання іонів різних знаків у нейтральні молекули.

Б. Утворення позитивних і негативних іонів під час розчинення речовини в рідині.

В. Утворення з нейтральної молекули електрона та іона в результаті дії іонізатора.

3. Щоб отримати напівпровідник з дірковою провідністю, у чистий кремній можна додати...

А. Германій В. Вуглець

Б. Індій С. Миш’як

4. На скільки довго слід проводити електроліз, щоб отримати 1кг алюмінію, якщо сила струму дорівнює 500А?

А. 215с В. 6 год

Б. 2150с Г. 60 год

5. Тліючий газовий розряд застосовують...

А. Для електрозварювання

Б. У лампах денного світла

В. У дугових електропечах

Г. В електронно-променевих трубках

6. При зміні температури опір металів змінюється тому, що...

А. Руйнуються зв’язки і збільшується кількість вільних носіїв заряду

Б. Змінюється кількість вільних електронів, що вилітають з катода

В. Збільшується інтенсивність коливань атомів кристалічної решітки

7. Струм насичення в газах наступає тоді, коли...

А. Всі електрони, що вириваються з катода за одиницю часу долітають до анода

Б. Всі іони та електрони, утворені за одиницю часу долітають до електродів.

В. Всі іони, утворені за одиницю часу долітають до електродів.

8. Для збільшення струму насичення у вакуумному діоді потрібно...

А. Подати меншу напругу на анод

Б. Зменшити температуру катода

В. Збільшити температуру катода

Г. Збільшити температуру анода

9. Явище проходження електричного струму в газах називається....

А. Електроліз

Б. Газовий розряд

В. Самостійний розряд

Г. Дисоціація

10. Зобразіть схематично ВАХ напівпровідникового діода.


VIII. Контрольно-оціночний етап.Рефлексія.

Спільно з учнями проводять аналіз роботи на уроці.

Використовують механізми „оцінювання” та „цінування”.

Підведення підсумків уроку. Якими ви почували себе на цьому уроці? Діти оголошують картку самооцінки.

З вашої самооцінки бачу, що кожен з вас досяг успіху.

Хочу подякувати вам за урок, ще раз побажати успіху, сказати,що я вірю у вас. На згадку про наш урок візьміть іще один рецепт успіху.

«Успіх це тільки 10 % таланту і 90% щоденної наполегливої праці.»

Ваші смайлики залиште на піраміді УСПІХУ.


Домашнє завдання:

 • підготуватись до заліку по темі «Електричний струм у різних середовищах»;

 • виконати тренувальний тест;

 • (додаткове) скласти кросворд з даної теми або презентацію.

Електричний струм у різних середовищах

І варіант

 • Рівень 1.

 • 1. Опір напівпровідників:

 • а) зростає із підвищенням температури;

 • б) зменшується під дією світла;

 • в) зменшується під дією температури і під дією світла.

 • 2. Основними носіями зарядів у газах є …

 • а) електрони;

 • б) іони;

 • в) дірки і електрони.

 • 3. Як зміниться сила струму та опір у напівпровідниках при підвищенні температури ?

 • а) струм збільшиться, а опір зменшиться;

 • б) струм і опір збільшаться;

 • в) струм зменшиться, а опір збільшиться.

 • Рівень 2.

 • 4. Який із елементів використовується у напівпровідниках як донорні домішки ?

 • 5. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо збільшити струм через електроліт в 4 рази ?

 • Рівень 3.

 • 6. До якого виду газового розряду можна віднести блискавку ?

 • 7. Як називається процес утворення носіїв заряду в напівпровідниках при нагріванні ?

 • Рівень 4.

 • 8. Нікелювання поверхні площею 24 см2 відбувається при силі струму 0,15 А. Скільки часу тривало нікелювання, якщо товщина шару нікелю 0,4 мм ? Якщо k= 3,04 · 10-7 кг/Кл, ρ= 8900 кг/м3.

 • 9. Напруга між катодом та анодом у вакуумній трубці дорівнює 2 кВ. Якої швидкості досягає електрон у вакуумній трубці ?

 • Електричний струм у різних середовищах

 • ІІ варіант

 • Рівень 1.

 • 1. Опір газів:

 • а) зростає із підвищенням температури;

 • б) зменшується під дією світла;

 • в) зменшується під дією температури.

 • 2. Основними носіями зарядів у напівпровідниках є …

 • а) електрони;

 • б) іони;

 • в) дірки і електрони.

 • 3. Як зміниться сила струму та опір у напівпровідниках при опро-мінюванні його інтенсивним потоком сонячного світла ?

 • а) струм збільшиться, а опір зменшиться;

 • б) струм і опір збільшаться;

 • в) струм зменшиться, а опір збільшиться.

 • Рівень 2.

 • 4. Який із елементів використовується у напівпровідниках як акцепторні домішки ?

 • 5. Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо зменшити в 4 рази тривалість процесу електролізу ?

 • Рівень 3.

 • 6. До якого виду газового розряду можна віднести розряд в лампах денного світла?

 • 7. Як називається процес утворення носіїв заряду в напівпровідниках при освітленні ?

 • Рівень 4.

 • 8. Нікелювання поверхні площею 48 см2 відбувається при силі струму 0,15 А. Яка товщина шару нікелю, якщо електроліз тривав 2 години ? Якщо k= 3,04 · 10-7 кг/Кл,ρ= 8900 кг/м3.

 • 9. Напруга між катодом та анодом у вакуумній трубці дорівнює 0,5 кВ. Якої швидкості досягає електрон у вакуумній трубці ?

 • Физика
Описание:

Урок з теми "Електричний струм в різних середовищах"

Цілі уроку:

           дидактична: узагальнити й систематизувати знання учнів про електричний струм в різних середовищах; закріпити знання теоретичних положень даної теми; розширити кругозір учнів шляхом розв’язування задач;

розвивальна: розвивати уміння застосовувати набуті знання у стандартних та нестандартних умовах, уміння працювати в групах; сприяти активізації творчого мислення учнів, пробуджувати в них пізнавальний інтерес; стимулювати розвиток ініціативи, кмітливості;

виховна: виховувати прагнення поглиблювати свої знання; виховувати самостійність, охайність, відповідальність.

Очікувані результати:

Учні:

-       знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, технічне застосування напівпровідникових приладів;

-       наводять приклади використання електричного струму в різних середовищах; 

-       розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

-       здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно-діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

Обладнання: картки із завданнями для груп, мультимедійний проектор, опорні конспекти для кожного учня; картки із додатковими завданнями; ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія»,  діюча модель трасформатора Тесла.

Тип уроку – систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

Автор Беззабарная Елена Ивановна
Дата добавления 08.01.2015
Раздел Физика
Подраздел
Просмотров 4770
Номер материала 46933
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы