Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Рабочая программа по татарскому языку для 4-го класса.

Рабочая программа по татарскому языку для 4-го класса.


« Каралды »

Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының МБ җитәкчесе

Әхмәтҗанова К. Р


1 нче санлы беркетмә

« 22 » август 2014 ел

« Килешенде »

Директор урынбасары

Әминова Р.З


« 25 » август 2014 ел

« Расланды »

Мәктәп директоры

_Иванова Е.И.


Боерык

«27» август 2014 ел


Татар теленнән

4 нче Б, Г сыйныфларының

рус телендә сөйләшүче балалары өчен

(база дәрәҗәсендә)

ЭШ ПРОГРАММАСЫТатарстан Республикасы

Зеленодол муниципаль районы аерым предметлар тирәнтен өйрәнелә торган

15 нче урта гомуми белем мәктәбе” муниципаль бюджет белем учреждениесе


Төзүче: татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Тимершина Гөлназ Рамил кызы

Педагогик совет утырышында гамәлгә керде.

1 нче беркетмә 27 нче август 2014 ел


2014-2015 нче уку елы


Аңлатма язуы

Эш программасын төзү өчен төп документлар:

1. “Мәгариф турында” Россия Федерациясенең Законы (“Закон об образовании” Российской Федерации)

2. “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законы (6, 7, 10, 32 нче маддәләр)

3. Россия Федерациясе мәгариф һәм фән министрлыгының 373 нче боерыгы белән расланган башлангыч гомуми белем бирүнең федераль дәүләт мәгариф стандарты ( 06.10.2009 ел) .

4. “Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен коммуникатив технология нигезендә укыту программасы “(1-11 нче сыйныфлар) Төзүче авторлар: Р.З.Хәйдәрова, Р.Л. Малафеева, Казан, 2014

5. ТР гомуми белем бирү учреждениеләре өчен региональ базис уку планы ( БУП РТ-2014)

6. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгының “ Гомуми белем бирүнеӊ федераль дәүләт белем стандартларын кертү турында”гы хаты ( 2011 нче ел, 19 нчы апрель).

7. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ “Татарстан республикасы мәгариф учреждениеләрендә федераль дәүләт гомуми белем бирү стандартларын кертү турында”гы хаты (28.08.2011, №:03-255).

8. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының “Татарстан Республикасы мәктәпләрендә ФДБС таләпләре буенча урта (тулы) гомуми белем бирү буенча укыту планнары турында”гы 7699/12 номерлы хаты (2012 нче ел, 23 нче июнь).

9. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының 4165/12 номерлы боерыгы (2012 нче ел,10 нчы июль)

10. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының 4154/12 номерлы боерыгы (2012 нче ел 9 нчы июль)

11. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының “ТР гомуми белем бирү учреждениеләрендә татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү турында”гы 9777/12 номерлы хаты ( 2012 нче ел 13 нче август)

12. ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгының “ТР гомуми белем бирү учреждениеләрендә татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү турында”гы 9127/13 нче санлы хаты (9.07.2013)

13.“Укыту учреждениеләрендә уку процессын минималь җиһазландыру һәм техник яктан тәэмин итүгә (Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2011 нче елныӊ 4 нче октябрендә 986 нчы номер белән теркәлгән приказы) һәм укыту учреждениеләрендә укучыларныӊ сәламәтлеген саклауга куелган федераль таләпләр (Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 2010 нчы елныӊ 28 нче декабрендә 2106 нчы номер белән теркәлгән приказы).

14. “Гомуми белем бирү учреждениеләрендә уку-укыту процессын оештыру шартларына санитар-эпидемиологик таләпләр турында»

( 2011нче елныӊ 29 нчы июнендә кертелгән үзгәрешләр белән) Сан ПиН 2.4.2.2821-10 РФ баш санитар врачы карары

15. Россия гражданинының рухи-әхлакый үсешен һәм шәхесен тәрбияләү коцепциясе, РФ озак вакытка юнәлдерелгән социаль-икътисади үсеш концепциясе, гомуми белем бирү эчтәлегенеӊ фундаменталь үзәге, 2011.

16. Гомуми белем программаларын тормышка ашыру шартларында эшләүче учреждениеләрдә РФ белем бирү учреждениеләре өчен федераль базис укыту планнарын һәм үрнәк укыту планнарын раслау турында” приказына нигезләнгән 2008 нче елныӊ 20 нче августында 241 нче номер белән теркәлгән “ РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган үзгәрешләр кертү турында" приказы.

17. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ 253 нче номер белән теркәлгән 2014 нче елныӊ 31 нче мартында кабул ителгән “2014-2015 нче уку елына дәүләт аккредитациясе булган, гомуми белем программаларын тормышка ашыру шартларында эшләүче гомуми белем бирү учреждениеләрендә белем бирү өчен рөхсәт ителгән федераль дәреслекләрне раслау турындагы” приказы.

18. Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ 2012 нче елныӊ 31 нче январенда кабул ителгән 69 нчы номерлы РФ министрлыгы тарфыннан 2004 нче елныӊ 5 нче мартында расланган 1089 нчы номерлы” Башлангыч, төп урта (тулы), гомуми белем бирү стандартларыныӊ федераль компонентына үзгәрешләр кертү турындагы” приказы.

19. “ Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы гомуми белем департаментыныӊ 2010 елныӊ 16 августы 03-48 номерлы төп үрнәк белем бирү программаларын куллану буенча” тәкъдим хаты.

20. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ ”Татарстан республикасы мәгариф учреждениеләрендә эш программалары, уку курслары программаларын төзү тәртибен раслау турында” 2010 елныӊ 29 апрелендә чыгарылган приказы.

21. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ 2012 нче елныӊ 7 нче июнендә кабул ителгән (№4154/12) ”Гомуми урта(тулы) белем бирү программаларын тормышка ашыру шартларында эшләүче Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә базис уку планын раслау һәм башлангыч һәм төп гомуми урта(тулы) белем бирү программаларын тормышка ашыру шартларында эшләүче Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә базис уку планын һәм үрнәк программаларны раслау турында”приказы.

22. “2014-2015 нче уку елы укыту планнары турында “, “Башлангыч һәм төп гомуми урта (тулы) белем бирү программаларын тормышка ашыру шартларында эшләүче Татарстан Республикасы гомуми белем бирү учреждениеләрендә 1-11 нче сыйныфлар өчен ФДБС таләпләренә җавап бирүче уку планын раслау турында” ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы (23.06.12 №7699/12, 07.07 2014) хаты.

23. “Белем бирү учреждениесендә уку предметлары буенча эш программалары төзү тәртибе турында” локаль акт.

24. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган “ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының “Татарстан республикасы мәгариф учреждениесенә уку курслары, предметлар буенча эш программалары” төзүнең тәртибен раслау турында”гы 1763/10 номерлы приказы (2010 нчы ел, 29 нчы апрель); (2013 нче ел, 5 нче июль). 9127/13 номерлы боерыгы.

25. ТР Мәгариф һәм фән министрлыгыныӊ ” 2014-2015 нче уку елына уку программалары турында” 2014 елныӊ 8 нче июлендә 11005/14 номеры белән теркәлгән хаты.

26. Р. З. Хәйдәрова, Л. Ә. Гыйниятуллина, Г. М. Әхмәтҗанова “Татар теле. Дүртенче сыйныф. Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен өйрәнүче уучылар өчен)”, Казан: Татармультфильм, 2014 ел. 2 кисәктә.


ФДБС күрсәтелгәнчә,төп белем бирү этабы гомуми урта(тулы) белем бирүнеӊ нигезе һәм, балаларда белем һәм күнекмәләр булдыру белән беррәттән аларныӊ уку эшчәнлеген формалаштыруга да нигез сала. Гомуми уку күнекмәләрен үстерүне төп максатлар рәтенә куя. Татар теле, танып белү чарасы буларак, укучыларныӊ фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә хезмәт итә.

Төп мәктәп курсында 4 нче сыйныфта татар телен өйрәнүгә атнасына 3 сәгать вакыт бирелгән (елга 105 сәгать).Татар телен өйрәнү өчен бирелгән сәгатьләр санын бүлү стандарт, программа һәм дәреслек эчтәлеге нигезендә башкарыла.

Рус телле балаларга татар телен укытуын төп максаты: укучыларны татарча аралашырга өйрәтү, татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләрен системалы рәвештә үзләштерү, телдән һәм язма сөйләм һәм күнекмәләрен камилләштерү, татар теленә хөрмәт тәрбияләү, бу телнең дәүләт теле буларак әһәмияте зур булуына төшендерү.
Бу максатка ирешү өчен, түбәндәге бурычларны хәл итү сорала:


1. Татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү.

2. Татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалог сөйләм оештырырга өйрәтү.

3. Программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү.

4. Карап чыгу, танышу, өйрәнү, эзләнү максаты белән уку төрләрен кулланып, төрле жанрдагы аңлап уку күнекмәләрен үстерү.

5. Татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү.

6. Татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү.

7. Халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү.Укыту-методик комплексы түбәндәге компонентлардан тора:


1. Р.З.Хәйдәрова, Л. А. Гыйниятуллина, Г. М. Әхмәтҗанова “татар теле. Дүртенче сыйныф. Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек ( татар телен өйрәнүче укучылар өчен)”, Казан: Татармультфильм, 2014.

2. Укыту өчен методик ярдәмлек. Р. З. Хәйдәрова, Л. Ә. Гыйниятуллина,“ Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында татар теле укыту”, (4 нче сыйныф), Казан: Татармультфильм, 2014.

3. ТР Мәгариф Министрлыгы тарафыннан расланган “Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен коммуникатив технология нигезендә укыту программасы“(1-11 нче сыйныфлар) Төзүче авторлар: Р. З.Хәйдәрова, Р. Л. Малафеева, Казан, 2014.Грамматик минимум:

1.Исемнең иялек килешендә төрләнеше белән таныштыру;

2.Зат алмашлыкларын күплек санда юнәлеш килешендә сөйләмдә куллану;

3.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-сан белән төрләнеше;

4.Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлык һәм юклык формасы белән текст аша танышу;

5.Инфинитив + яратам төзелмәсе

6.Синоним, антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану;

7.Янында, астында, өстендә, алдында, артында, турында бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану

8.Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, сөйләмдә куллану;

9.-чы, -че сүз ясагыч кушымчалары белән таныштыру;

10.Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән таныштыру;

11.Сүзнең тамырын кушымчасын аера белү;

12.Кебек бәйлеген сөйләмдә куллану;

13.Казан шәһәре, киемнәр кибете төзелмәләре белән таныштыру;

14.Аннан соң рәвеше һәм һәр, һәркем,барлык,барысы алмашлыклары белән таныштыру.Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр


Тыңлап аңлау

Диалогик сөйләм

Монологик сөйләм

Уку

Язу

Нормаль темп белән әйтелгәнне ишетү аша мәгънәне аңлау, аңлаган турында фикер йөртү; тыңлаганда, җөмләләрне, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; сүзләрне, җөмләләрне тыңлап,тәрҗемә итә белү; сүзләрне, сүзтезмәләрне җөмләләрне, грамматик формаларны бер- берсеннән ишетеп аера белү.

Лексик темалар буенча бирелгән сүзләрне аңлап, кара-каршы сөйләм оештыру; дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку һәм сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү; әңгәмәдә катнаша алу.

Рәсем,картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; тәкъдим ителгән план терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яки караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; укылган хикәянең эчтәлеген сөйли белү; үзе, гаиләсе, дуслары турында кечкенә информация бирә белү.

Дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү, тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле паузаһәм интонацияләрне үтәү, өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку; укылган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; укыганда сүзлекләр куллана белү.

Татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес яза белү; дөрес күчереп язу күнекмәләре булдыру,бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу, конверт һәм дәфтәр тышына яза белү; терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре формалаштыру.Татар теленнән укыту-тематик планлаштыру :

4 нче Б, Г сыйныфлары

Укытучы: Тимершина Гөлназ Рамил кызы

Барлыгы: 105 сәг.; атнага: 3 сәг.


Планлаштырылган: мөстәкыйль эш-7.


Программа: “Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен коммуникатив технология нигезендә укыту программасы “(1-11 нче сыйныфлар) Төзүче авторлар: Р. З.Хәйдәрова, Р. Л. Малафеева, Казан, 2014.

Дәреслек: Р.З.Хәйдәрова, Л. А. Гыйниятуллина, Г. М. Әхмәтҗанова “татар теле. Дүртенче сыйныф. Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек ( татар телен өйрәнүче укучылар өчен)”, Казан: Татармультфильм, 2014.

Өстәмә әдәбият:

1. Р.З.Хәйдәрова, Л. А. Гыйниятуллина, Г. М. Әхмәтҗанова “Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек ( татар телен өйрәнүче укучылар өчен)”, Казан: Татармультфильм, 2014.

2. Укыту өчен методик ярдәмлек. Р. З. Хәйдәрова, Л. Ә. Гыйниятуллина,“ Рус телендә башлангыч гомуми белем бирү оешмаларында татар теле укыту”, (4 нче сыйныф), Казан: Татармультфильм, 2014.
Укыту-методик яктан тәэмин итү

 1. Дәреслек

 2. Мультимедиа;

 3. Эш дәфтәре.

 4. Укытучы өчен методик ярдәмлек.

 5. Ишетеп аңлау күнегүләре.

 6. Эш программасы үрнәге.

 7. Контроль үлчәү берәмлекләре.Төп бүлекләр

 1. Белем бәйрәме 29 сәгать

 2. Көндәлек режим 5 сәгать

 3. Ашханәдә 8 сәгать

 4. Без әти-әниләргә булышабыз. 13 сәгать

 5. Туган якка кыш килде 11 сәгать

 6. Шәһәрдә һәм авылда 10 сәгать

 7. Әдәпле булыйк! 9 сәгать

 8. Кечкенә дусларыбыз 8 сәгать

 9. Күңелле җәй ямьле җәй! 12 сәгатьКалендарь-тематик план


Тема

Сәг. Саны.

Дәрес тибы

Укучыларның эшчәнлек төрләре

Контроль төре


Көтелгән нәтиҗәләр

(максаттан чыгып языла)

Өй эше

(карандаш б/н)


Үткәрү вакыты

ИскәрмәПлан буенча

Фактик үтәлешБелем бәйрәме. 14 сәгать
Яңа уку елы котлы булсын!

1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

1.Дәреслек белэн эш 2.Монолог төзү

Татар теле дәресе төзелмәсе

Регулятив универсаль уку гамәлләре: эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү, уктучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, билгеләгән критерийләргә таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре: аңлап уку, тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру, фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификация

ләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эшчәнлек процессына контроль һәм бәя бирү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идәрә итә.

5 бит, 5 нче күнегү өйрәнергә.

2-3

Уку-язу әсбаплары.

2

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру.

1.Дәреслек белән эш

2.Сүзлек белән эш

-мы/-ме сорау кисәкчәләре; сан+исем төзелмәсе


9 бит, 10 нчы күнегү.


Сүзләрне өйрәнергә.

4

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру.

1.Дәресле буенча эш.

2.Таблица бенча эш.

Исемнәрнең тартым белән төрләне

ше

9 нчы бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.

5.

Татар алфавиты.

1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Аваз, хәреф төшенчә

ләре белән эшләү.

Тран

скрипция билгеләре

11 нче бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.

6.

О, ы, э, ң хәрефләренең дөрес әйтелеше, язылышы.

1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

1.Дәреслек һәм сүзлек белән эш.

О, ө хәрефләренең сүзнең беренче иҗегендә генә язылуы; ң хәрефенең сүз уртасын

да яки ахырында гына килүе.

14 нче бит, 5 нче күнегү. Җөмләләр төзергә.

7.1-10 га кадәр һәм дистә саннары. Сан төркемчәләре.

1Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Кушарга,алырга,бүлер

гә, мисал,мәсьәлә сүзләре белән

эшләү

Ничә? Соравы. Микъдар, тәртип, җыю саннары.

17 нче бит, 5 нче күнегү өйрәнергә.8.

Чөнки, шүңа күрә сүзләре.


1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, сүзлек буенча эш.
Яңа сүзләр белән эшләү

22 нче бит, 10 нчы күнегү.

9-10

Без дәрестә.

2

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Язма эш, контроль эш, мәсьәлә, чишә, хатасыз, бугай сүзләре белән эшләү

Татар теленнән төзелмәсе

23 нче бит, 4 нче күнегү өйрәнергә.


24 нче бит, 7 нче күнегү.11Сәгать ничә, ничәдә? Сорауларына җавап бирү.1Катнаш дәрес.Дәреслек, сүзлек белән эш.Рәсемнәр буенча эш, сораулар

га җавап бирү.25 нче бит, 9 нчы күнегү.

12-13


Без хикәя язабыз


2Яңа материалны өйрәнү дәресе.


Дәреслек һәм сүзлек белән эш. Диалогик һәм монологик сөйләм.


Эшләргә кирәк төзелмәсе


29 бит, 6 нчы күнегү диалог төзергә.


30 бит, 7 нче күнегү өйрәнергә.

14

Кабатлау. Мөстәкыйль эш.

1

Кабатлау дәресе.

Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Язма эш

Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.
Туган якка кыш килде. 17 сәгать
15.

Нәрсә ул табигать?1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Табигать, ел фасылы билгеләре, вакыт, көз, туңды, суында, саргая сүзләре белән эшләү

Сораулар кую, табигать, ел фамсыллары турында сөйләшү.

Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольга ала белү.

Танып-белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль билгеләү, тиешле мәгълүматны табу, билгеләү, сөйләм берәмлекләрне логик тәртипкә салу, мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау, төшенчәгә якын килү өчен нәтиҗә ясау, фикерләрне логик чылбырга салу.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аралашу күнекмәләрне формалаштыру, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идәрә итү, коммуникатив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү.


38 нче бит, 5 нче күнегү өйрәнергә.

16-17

Һава торышы. “Көз” темасы лексикасы. Үткән заман хикәя фигыль.

2

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Яңгыр, көньяк, төньяк, эссе, буран, һава торышы, явымсыз, болытлы сүзләре белән эшләү.

Хикәя фигыль

нең заман форма

лары.

42 нче бит, 3 нче күнегү өйрәнергә.


43 нче бит, 7 нче күнегү.

18-19.

Кая? Кайда? Кайдан? Сораулары.

2

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Кузгалак, сәламәтлек, дару үләннәре, дару, бака яфрагы, әрем сүзләре белән эшләү

Кая? Кайда? Кайдан? Сораулары. Үткән заман хикәя фигыль. Исемнәрнең төшем килеше белән төрләне

ше.


44 нче бит, 1 нче күнегү.


48 нче бит, 7 нче күнегү.


20-21

Көзге табигать

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Биремнәр

не үтәү

50 нче бит, 5 нче күнегү.


Көзге табигать турында җөмләләр төзергә.
22-23

Кошлар безнең дусларыбыз. Очты-очты уены.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, яңа сүзләр белән эшләү.

Яңа сүзләр белән җөмләләр төзү.

54 нче бит, 8 нче күнегү.


Уенны өйрәнергә

24

Канатлы дуслар. Алар ниндиләр?

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек белән эш

Нинди? Соравы белән эшләү


56 нчы бит, 8 нче күнегү.

25
Исемнәрнең иялек һәм төшем килешләре белән төрләнеше.1
Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.1.Дәресле буенча эш.

2.Таблица бенча эш.
Кушымчалар, чөнки, шуңа күрә теркәгеч

ле җөмләләр белән эшләү
Кушымча

ларны өйрәнергә.
26

Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Бара, кайта сүзләре белән эшләү

Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.

62 нче бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.


Бирелгән сүзләрне фигыльнең юклык формасы белән төрләндерергә.

27.

Инфинитив+ярата төзелмәсе.

1


Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек һәм яңа сүзләр белән эшләү.

Инфини

тив+ярата, эшли башлады төзелмәләре.

69 нчы бит, 11 нче күнегү.

28.
Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Дәреслек, таблица белән эш.

Исемнәр

нең тартым белән төрләне

ше.

Бирелгән сүзләрне тартым белән төрләнде

рергә.

29


Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе.


1


Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру


Дәреслек, таблица белән эш.


Кушымчалар белән эшләү


79 нчы бит, 8 нче күнегү.


30-31

“Туган як табигате” темасын кабатлау.

2

Кабатлау дәресе.

Дәреслек белән эш

Язма эш.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.


Үткәннәрне кабатларга

Хайваннар дөньясында. 7 сәгать.


32.

Йорт һәм кыргый хайваннар.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек һәм яңа сүзләр белән эш.

Сөйләшү, тәрҗемә итү.

Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольга ала белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру, классификация

ләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнеңаралашу холкы белән идәрә итү.

Яңа сүзләрне өйрәнергә.

33.

Билгесез үткән заман хикәя фигыль.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек һәм табл. белән эш, диалог төзү

Билгесез үткән заман хикәя фигыль

87 нче бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.

34.

Сыйфат дәрәҗәләре.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, таблица белән эшләү

Төрле дәрәҗәдәге сыйфатлар белән эшләү

90 нчы юит, 1 нче күнегү өйрәнергә.

35-36

Кая? Кайда? Кайдан? Сораулары.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

1.Дәреслек, сүзлек өстендә эш


Кая? Кайда? Кайдан? сораулары

на җавап бирү.

Кая? Кайда? Кайдан? сораулары белән җөмләләр төзү.Сораулар

ны кабатларга.

37-38


Хайваннар дөньясында” темасын кабатлау.

2

Белемнәр

не тикшерү


Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Язма эш


99 нчы бит, 8 нче күнегү.


Үткәннәрне кабатларга.

Кышкы уеннар. 13 сәгать.39-40
Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Кыш билгеләре.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, сүзлек белән эшСыйфатның артыклык дәрәҗәсе, сорау алмашлыкларында басым.

Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучының күрсәтмәләрне аңлап үти белү, укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрне контрольга ала белү.

Танып-белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль билгеләү, тиешле мәгълүматны табу, билгеләү, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау, төп һәм ярдәмчел билгеләрне аеру, анализлау, объектларны чагыштыру, классификация

ләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, чагыштырып нәтиҗә ясыфй белү күнекмәләрне формалаштыру.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: коммуникатив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идәрә итү.


100 нче бит, 2 нче күнегү өйрәнергә.


102 нче бит, 11 нче күнегү.

41

Яңа ел бәйрәме.


1
Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, сүзлек белән эш

Диалог төзү, сөйләшү.

Яңа сүзләрне өйрәнергә.

42

Яңа ел бәйрәме белән котлау.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

1.Дәреслек, сүзлек, рәсемнәр буенча эш.

Яңа ел белән котлый белү.

109 нчы бит, 3 нче күнегү.

43-44

Билгесез үткән заман хикәя фигыль.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, таблица буенча эш.

Кушымча

лар белән эшләү

111 нче бит, 6 нчы күнегү өйрәнергә.


Җөмләләр төзергә.

45


Кая? Кайда? Кайдан сораулары.


1


Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру.Дәреслек белән эшҖөмләләр төзү.


116 нчы бит, 6 нчы күнегү.


46

Кушма сүзләр.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслектәге рәсемнәр буенча эш

Кушма сүзләр белән эшләү.

.

119 нчы бит, 9 нчы күнегү.

47

Җөмләләр төзү.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Дәреслек белән эшҖөмләләр төзү.

120 нче бит, 6 нчы күнегү.

48-49

Шуа белә, шау белми сүзләре белән эшләү

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек буенча эш.

Рәсем буенча хикәя төзү.

123 нче бит, 8 нче күнегү.

50-51

“Кышкы уеннар” темасын кабатлау.

2

Кабатлау дәресе.

Дәреслек белән эш

Язма эш

125 нче бит, 8 нче күнегү.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.


Минем дусларым. 14 сәгать.52-53

Исемнәрнең зат-сан белән төрләнеше.

2
Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, таблица өстендә эш.

Зат-сан кушымчалары белән эшләү

Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аҗлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрне контрольга ала белү.

Танып-белү универсаль уку гамәлләре: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдырк, тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эш баәкару ысуллырына һәм шартларына анализ ясау.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идәрә итү.

Кушымча

ларны өйрәнергә.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга

54.

Саннар белән җөмләләр төзү.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру.

Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Бирелгән саннар белән җөмләләр төзү.

Җөмләләр төзергә.

55.

Диалоглар төзү.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру.


Дәреслек һәм сүзлек буенча эш.

Рәсемнәр буенча диалоглар төзү.

13 нче бит, 9 нчы күнегү.

56-57

Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че.

2

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Дәреслек белән эш

-чы/-че кушымчалары белән эшләү.

16 бит, 5 нче күнегүне өйрәнергә.

58

Ашыйсы килә төзелмәсе.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Сүзлек һәм дәреслек белән эш

Ашыйсы килә төзелмәсе белән эшләү

Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.

59-60

Уйный башлады, эшли башлады төзелмәләре.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Җөмләләрне дәвам итү

23 нче бит, 9 нчы күнегү.


Җөмләләр төзергә.

61

Кайдан? Кая кадәр? Сораулары.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек һәм таблица белән эшләү

Сорауларга дөрес җавап бирү.

29 нчы бит, 6 нчы күнегү.

62-63

Нәрсәдер, нидер, кемдер сүзләре.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, сүзлек белән эшләү

Сүзләрне синоним парларын табу.

30 нчы бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.


32 нче бит, 6 нчы күнегү.

64-65

“Минем дусларым” темасын кабатлау.

2

Материал

ны ныгыту, кабатлау дәресе.

Дәреслек белән эш

Мөстәкыйль эш.


35 нче бит, 8 нче күнегү.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.


Дүртаяклы дусларыбыз. 13 сәгать.66-67

Минем дүрт аяклы дустым бар.

2

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрн контрольга ала белү; укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре:

Иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, эш башкаруның ысуллырына һәм шарталарына анализ ясау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.

Комуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару.


Яңа сүзләрне өйрәнергә.


Диалог төзергә.

68

Уйныйсы килә төзелмәсе.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Уйныйсы килә төзелмәсе белән эшләү

41 нче бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.

69

-Сыз/-сез кушымчалары.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, сүзлек белән эш.

Исемнәрдә –сыз/-сез аффикслары

44 нче бит, 1 нче күнегү укырга.

70

Хәзерге үткән заман хикәя фигыль.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Дәреслек, таблица буенча эш.

Кушымча

ларны дөрес куллану.


48 нче бит, 3 нче күнегү.

71-72

Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.

2

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Дәреслек һәм таблица белән эш.

Кушымча

лар белән эшләү

Кушымчаларны өйрәнергә


Фигыльләр белән җөмләләр төзергә.

73

Кая? Кайда? Кайдан? Сорауларына җаваплар бирү.

1

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Дәреслек һәм табл. белән эш

Буе сүзенең Ю.к., Ч.к., У.в. килешләрендә төрләнүе

52 нче бит, 4 нче күнегү эшләп бетерергә.

74-76

Кычкыра, йөгерә, кача башлый төзелмәләре.

3

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Дәреслек, яңа сүзләр белән эш.

Төзелмәләр белән эшләү

Җөмләләр төзергә.


54 нче бит, 6 нчы күнегү.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.

77-78

“Дүртаяклы дусларыбыз” темасын кабатлау.

2

Кабатлау дәресе.

Дәреслек, карточка

лар белән эш.

Мөстәкыйль эш ясау.

59 нчы бит, 8 нче күнегү.


Үткәннәр

не кабтларга.

Язгы бәйрәмнәр. 11 сәгать.79

Язгы бәйрәмнәр. Яңа сүзләр.

1

Яңа материал

ны өйрәнү дәресе.

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Яңа сүзләр белән җөмләләр, сораулар төзү.

Регулятив универсаль уку гамәлләре: уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольга ала берү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү.

Танып-белү универсаль уку гамәлләре: иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау, класификация ләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнеә фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү.
Яңа сүзләрне өйрәнергә.

80-81.

Яз килә. 8-нче март бөйрәме белән котлау.

2

Катнаш дәрес.

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Яз турында җөмләләр төзү, күнегүләр ясау.

64 нче бит, 7 нче күнегү.


Котлау открытка

сын өйрәнергә

82-83

Карга боткасы. Билгесез үткән заман хикәя фигыль.

2

Кабатлау дәресе

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Билгесез үткән заманхикәя фигыль кушымчалары белән эшләү.

65 нче бит, 3 нче күнегү өйрәнергә.


67 нче бит, 10 нчы күнегү.

84

Парлы сүзләр.


1

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Сүзлек һәм дәреслек белән эш

Парлы сүзләр белән эшләү, сорауларга җавап бирү.

69 нчы бит, 2 нче күнегү өйрәнергә.
85-86

Ничек әдәпле сорарга.Бир әле! Бирегез әле! Сүзләре.

2

Катнаш дәрес.

Дәреслек белән эш

Сүзләр белән эшләү,сорауларга җавап бирү

73 нче бит, 8 нче күнегү.


75 нче бит, 5 нче күнегү.
87

Кушма саннар

1

Катнаш дәрес.

Сүзлек һәм дәреслек белән эш

Кушма саннар белән эшләү, җөмләләр төзү.

76 нчы бит, 2 нче күнегү өйрәнергә.
88-89

“Язгы бәйрәмнәр” темасын кабатлау.

2

Белем һәм күнекмәләр

не тикшерү.

Дәреслек белән эш

Мөстәкыйль эш.


80 нче бит, 6 нчы күнегү.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.
Минем туган илем. 7 сәгать.
90-91

Минем туган илем. Татарстанның дәүләт символлары.

2

Яңа материалны өйрәнү дәресе.

Әңгәмә,

Дәреслек,сүзлек белән эш

Яңа сүзләр белән эшләү, җөмләләр төзү.

Регулятив универсаль уку гамәлләре: уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү, бурычларны билгели белү; укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү, укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:

Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификация

ләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү, коммуникатив мәсьәләгә таянып, фикерне төгәл итеп җиткерү.


Яңа сүзләрне өйрәнергә.


84 нче бит, 10 нчы күнегү.


92-93

Татарстанның башкаласы –Казан.

2

Катнаш дәрес.

Дәреслек, сүзлек белән эш

Сорауларга җавап бирү, рәсемнәр буенча сөйләшү.

85 нче бит, 1 нче күнегү өйрәнергә.


Сүзлектәге сүзләрне кабатларга.

94

Татарстан шәһәрләре

1

Катнаш дәрес.

Әңгәмә.

Дәреслек, сүзлек белән эш

Елга, шәһәр исемнәре белән җөмләләр төзү

Шәһәр исемнәрен өйрәнергә.


Шәһәр исемнәре белән җөмләләр төзергә.

95-96

“Минем туган илем” темасын кабатларга.

2

Белем һәм күнекмәләрне тикшерү

Дәреслек, карточка

лар белән эш.

Белемнәрне тикшерүСүзлектәге сүзләрне кабатлау.


Үткәннәр

не кабатларга.

Чәчәкле җәй, ямьле җәй. 9 сәгать


97-98

Җәйге табигать. Яңа сүзләр.

2

Яңа материалны өйрәнү дәресе.


Дәреслек һәм сүзлек белән эш

Сәнгат.уку, яңа сүзләр белән эшләү

Регулятив универсаль уку гамәлләре: уку хезмәтендә үзеңә макста куя белү, бурычларны билгели белү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрнен контрольга ала белү.

Танып белү универсаль уку гамәлләре: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, эш башкаруның ысулларына һәм шартларына анализ ясау.

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшең

нең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү.

Яңа сүзләрне өйрәнергә.


94 нче бит, 6 нчы күнегү.

99


Җәйге урманда


1


Катнаш дәрес


Дәреслек һәм сүзлек белән эш


Җөмлә

ләр төзү.

96 нчы бит, 5 нче күнегү.


100-101

Нәрсә яратасың? Соравына җавап бирү.

2

Катнаш дәрес

Сүзлек һәм дәреслек белән эш

Рәсемнәр кулланып текст төзү

99 нчы бит, 11 нче күнегү.


Җөмләләр төзергә.

102-103

Җәйге ял. Дилоглар төзү.

2

Белем һәм күнекмәләрне формалаштыру

Әңгәмә

Дәреслек белән эш

Рәсемнәр урынына сүзләр куеп язу

100 нче бит, 4 нче күнегү.


Бирелгән тема буенча диалог төзергә.


.

104-105

“Чәчәкле җәй, ямьле җәй” темасын абатлау.

2

Белем һәм күнекмәләрне тикшерү

Дәреслек белән эш

Мөстә

кыйль эш ясау.

104 нче бит, 4 нче күнегү.


Үткәннәр

не кабатларга.
 • Другое
Описание:

Рабочая программа по татарскому языку для 4-го класса. Русская подгруппа. Составлен по новому учебнику "Татар теле". Авторы: Р. З. Хайдарова, Г. М. Ахметзянова, Л. А. Гиниятуллина. Издательство "Татармультфильм". Программа: "Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен коммуникатив технология нигезендә укыту программасы" (1-11 сыйныфлар). Авторы: Р. З. Хайдарова, Р. Л. Малафеева. Казань, 2014 год. Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС, базовый уровень. Рабочая программа состоит из пояснительной записки, целей, задач и планирования. Включает 105 часов.

Скачать материал
Автор Тимершина Гульназ Рамилевна
Дата добавления 21.12.2014
Раздел Другое
Подраздел
Просмотров 3375
Номер материала 9705
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.