Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Школьному психологу / Психолингвистикалық орталықтың 2013-2014 оқу жылында жатақхана студенттерімен жүргізілетін психологиялық іс-шаралар презентациясы

Психолингвистикалық орталықтың 2013-2014 оқу жылында жатақхана студенттерімен жүргізілетін психологиялық іс-шаралар презентациясы

Психолингвистикалық орталықтың 2013-2014 оқу жылында жатақхана студенттеріме...
Фенотипология 13 ақпан 2014 жылы
Фенотипология: адамның фото суретіне қарап-ақ, оның бүкіл болмысын тануға үй...
Коммуникативті тренинг
13 наурыз 2014 ж.
Махаббат қызық мол жылдар романы – ғашықтық тақырыбындағы сүбелі туынды, сарб...
Әзілхан Нұршайықовтың махаббат туралы айтқан қанатты сөздері: Ғашық бола білу...
 12 сәуір 2014 жыл
Проективті әдісі «Үй салыңыз» тесті Бұл тест кең таралған тесттердің бірі. Нұ...
Терезелер.Үлкен терезе – ашықтық, мейірбандықты білдіреді. Бір немесе бірнеше...
Арт-терапия
ЖЕКЕ КЕҢЕС БЕРУ КҮНДЕРІ Әр аптаның сәрсенбі күндері сағат 15.00 – 17.00 № 1...
Назарларыңызға рахмет!!!
‹‹
1 из 13
››

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Психолингвистикалық орталықтың 2013-2014 оқу жылында жатақхана студенттеріме
Описание слайда:

Психолингвистикалық орталықтың 2013-2014 оқу жылында жатақхана студенттерімен жүргізілетін психологиялық іс-шаралар презентациясы Сатиева Ш.С. 6 ақпан 2014 жыл

№ слайда 2 Фенотипология 13 ақпан 2014 жылы
Описание слайда:

Фенотипология 13 ақпан 2014 жылы

№ слайда 3 Фенотипология: адамның фото суретіне қарап-ақ, оның бүкіл болмысын тануға үй
Описание слайда:

Фенотипология: адамның фото суретіне қарап-ақ, оның бүкіл болмысын тануға үйренесіз

№ слайда 4 Коммуникативті тренинг
Описание слайда:

Коммуникативті тренинг

№ слайда 5 13 наурыз 2014 ж.
Описание слайда:

13 наурыз 2014 ж.

№ слайда 6 Махаббат қызық мол жылдар романы – ғашықтық тақырыбындағы сүбелі туынды, сарб
Описание слайда:

Махаббат қызық мол жылдар романы – ғашықтық тақырыбындағы сүбелі туынды, сарбелі туынды, сырбаз дүние.

№ слайда 7 Әзілхан Нұршайықовтың махаббат туралы айтқан қанатты сөздері: Ғашық бола білу
Описание слайда:

Әзілхан Нұршайықовтың махаббат туралы айтқан қанатты сөздері: Ғашық бола білу де-патриотизм. Ғашықтар-махаббат отанының патриоттары. Ғашыққа деген махаббат та отандық махаббатқа ұласады. Қызға ғашық бола білген жігіт Отанды қорғай алады. Махаббат негізі-Отан! Жас жігіттер, барлығыңызды ғашық бола білуге шақырамын.Өтірік емес-шын, алдамшы емес-адал, мың мәңгілік ғашық бола біліңіздер

№ слайда 8  12 сәуір 2014 жыл
Описание слайда:

12 сәуір 2014 жыл

№ слайда 9 Проективті әдісі «Үй салыңыз» тесті Бұл тест кең таралған тесттердің бірі. Нұ
Описание слайда:

Проективті әдісі «Үй салыңыз» тесті Бұл тест кең таралған тесттердің бірі. Нұсқау: «Үй» деген сөзді естігенде, сіздің қиялыңызда қандай сурет пайда болды, соны бірден салыңыз. Қалалық үй.Көп қабатты ғимарат. Бұл суретті көп адамдар сала бермейді. Себебі, барлық адамдар «идеалды» үй салуға талпынады. Бұл сурет өз мәселелерін ешкіммен бөліспейтін, өз-өзімен жүретін тұйық мінезді адамдарды көрсетеді. Кішкентай аласа үй. Шатырды аласа салған адам өзін шаршаған адам деп есептейді. Өткен өмірінде еске алатындай жағымды сәттер болмаса да, өткенді еске түсіргенді жақсы көретін адам. Сарай (замок).Мұндай сурет мінездегі жұмсақтықты, салмақсыздықты, жеңілтектікті білдіреді. Адамның аса қиялдылығын көрсетеді. Өз міндеттерін орындап үлгере алмайтындар. Кең ауылдық үй. Өз тұрғын үй орынын кеңейту қажеттілігін білдіреді. Егер осындай үй салған адам жалғыз, баласыз болса, онда оның жанұясының құрып, бала өсіру қажеттілігін көрсетеді. Егер үйді темір қорған қоршап тұрса, онда ол тұйық мінезді білдіреді. Ал егер үй айналасында тоғай, гүлдер болса, ол керісінше, басқаларға деген сенімділікті көрсетеді.

№ слайда 10 Терезелер.Үлкен терезе – ашықтық, мейірбандықты білдіреді. Бір немесе бірнеше
Описание слайда:

Терезелер.Үлкен терезе – ашықтық, мейірбандықты білдіреді. Бір немесе бірнеше кішкентай терезелер, торлы терезелер – тұйықтық, комплекстің барлығын, сараңдықты, басқаларға ешнәрсе бермеу, олардан бір нәрсе алмау қасиетінің белгісі. Есіктер.Егер есік үйдің ортаңғы бөлігінде орналасса, қонақжайлылық пен ашық жарқындықты білдіреді. Шатырлы есік – кең пейілділік пен өзіне сенімділікті білдіреді. Ашық есік – ашықтық.. Жабық есік – тұйықтық.. Егер есік қабырғаға жақын болса, қарым – қатынастың жетіспеушілігін білдіреді. Мұндай адамдар контактіге тез түсе алмайды. Егер есік тым үлкен болса, жеңілтектікті, сонымен қатар аса кең пейілділікті білдіреді. Мұржалар.Мұржаның жоқ болуы – сенімсіздіктің белгісі. Түтінсіз мұржа - өмірге разы болмау, өмірден көңіліқалғандықты білдіреді. Түтінді мұржа – кеңпейілділіктің белгісі. Мұржада ұсақ бөлшектер, кірпіш салынса - өмірлік оптимизмді білдіреді. 15 мамыр 2014 жыл

№ слайда 11 Арт-терапия
Описание слайда:

Арт-терапия

№ слайда 12 ЖЕКЕ КЕҢЕС БЕРУ КҮНДЕРІ Әр аптаның сәрсенбі күндері сағат 15.00 – 17.00 № 1
Описание слайда:

ЖЕКЕ КЕҢЕС БЕРУ КҮНДЕРІ Әр аптаның сәрсенбі күндері сағат 15.00 – 17.00 № 1 корпус 500 каб.

№ слайда 13 Назарларыңызға рахмет!!!
Описание слайда:

Назарларыңызға рахмет!!!

  • Школьному психологу
Описание:

Махаббатқызық мол жылдар романы – ғашықтық тақырыбындағы сүбелі туынды, сарбелітуынды, сырбаздүние.

Ғашық бола білу де-патриотизм.

Ғашықтар-махаббат отанының патриоттары.

Ғашыққа деген махаббат та отандық махаббатқа ұласады.

Қызға ғашық бола білген жігіт Отанды қорғай алады.

Махаббат негізі-Отан!

 

Жас жігіттер, барлығыңызды ғашық бола білуге шақырамын.Өтірік емес-шын, алдамшы  емес-адал, мың мәңгілік ғашық бола біліңіздер

«Үйсалыңыз» тесті                 

Бұлтест кеңтаралғантесттердіңбірі.
Нұсқау: «Үй» дегенсөздіестігенде, сіздіңқиялыңыздақандайсуретпайдаболды, соныбірденсалыңыз.
Қалалықүй.Көпқабаттығимарат. Бұлсуреттікөпадамдар сала бермейді. Себебі, барлықадамдар «идеалды» үйсалуғаталпынады. Бұлсуретөзмәселелерінешкімменбөліспейтін, өз-өзіменжүретінтұйықмінездіадамдардыкөрсетеді.
Кішкентайаласаүй.Шатырдыаласасалғанадамөзіншаршағанадамдепесептейді. Өткенөміріндеескеалатындайжағымдысәттерболмаса да, өткендіескетүсіргендіжақсыкөретінадам.
Сарай (замок).Мұндайсуретмінездегіжұмсақтықты, салмақсыздықты, жеңілтектіктібілдіреді. Адамның аса қиялдылығынкөрсетеді. Өзміндеттерінорындапүлгереалмайтындар.
Кеңауылдықүй.
Өзтұрғынүйорынынкеңейтуқажеттілігінбілдіреді. Егеросындайүйсалғанадамжалғыз, баласызболса, ондаоныңжанұясыныңқұрып, бала өсіруқажеттілігінкөрсетеді. Егерүйдітемірқорғанқоршаптұрса, ондаолтұйықмінездібілдіреді. Ал егерүйайналасындатоғай, гүлдерболса, олкерісінше, басқаларғадегенсенімділіктікөрсетеді

Скачать материал
Автор Сатиева Шолпан Серикбосыновна
Дата добавления 04.01.2015
Раздел Школьному психологу
Подраздел
Просмотров 841
Номер материала 27363
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.