Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Програма корекції розвитку для підг. - 4 класів ІПК

Програма корекції розвитку для підг. - 4 класів ІПК

Програма з корекції розвитку для школярів класів інтенсивної педагогічної корекції КЗШІ № 4 
Жовтневого району 
 

Розрахована на учнів підготовчих-четвертих класів 

Схвалено

на засіданні педагогічної ради

Криворізької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 4

…………2014р Протокол №……...


Укладач: Костилєва Яна Юріївна вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи - інтернату № 4 відділу освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради. 


Рецент:

 

Пояснювальна записка

Особливим завданням спеціальних освітніх закладів є корекція розвитку дітей. Його розв'язання є не менш важливим і для інших типів закладів, в яких можуть навчатися діти з певними порушеннями розвитку.

Під корекцією розуміють спеціально організований педагогічний процес, спрямований на послаблення, подолання недоліків розвитку, запобігання їм та сприяння розвиткові дитини.

Корекція є складовою єдиної системи спеціальної освіти. Компонентами спеціальної освіти є процеси навчання, виховання та корекції. При цьому корекція розглядається як основа навчально-виховної роботи в спеціальній школі: без цілеспрямованого подолання чи послаблення недоліків знижується ефективність навчання й виховання дітей: ускладнюється процес оволодіння необхідними для них знаннями, вміннями, навичками, становлення в них поведінки, особистості в цілому. Водночас зауважимо, що виділити складові частини спеціальної освіти (навчання, виховання, корекція) можливо лише абстрагуванням функцій кожної з них для їх осмислення, організації, цілеспрямованої роботи. Якщо корекцію та навчання (і виховання) брати як відносно самостійні компоненти педагогічної системи, то відмінність між ними полягає в меті, особливостях педагогічного процесу, показниках ефективності.

Так, мета навчання - дати учням знання, вміння та навички, мета корекції - виправляти вади психічної і фізичної сфер розвитку, розвивати дитину загалом.

Досягнення мети корекційного впливу забезпечують усі складові педагогічного процесу - організація, зміст, методика. Проте особливості корекційно-розвивального впливу визначаються не стільки закономірностями засвоєння навчального матеріалу, скільки його метою, визначеною відповідно до предмета корекції, його сутності, психологічних закономірностей впливу на нього. Саме від предмета корекції, тобто від того, що необхідно виправляти та розвивати в дитини, залежить постановка мети, пошук спеціальних шляхів організації педагогічного процесу, добір відповідних методичних засобів та змісту навчання, визначення показників його результативності.

Мета даної програми: надати допомогу учню у повноцінному психічному та особистісному розвитку, сприяти підвищенню рівня розвитку пізнавальних психічних процесів та корекція емоційно-вольової сфери.

Завдання програми:

1. Встановлення емоційного та психологічного контакту з учнем.

2. Формування в учня віри в свої сили та можливості.

3. Корекція пізнавальної сфери: вивчення та розвиток властивостей уваги (концентрація, стійкість, вибірковість, об’єм), процесів пам’яті (відтворення, запам’ятовування, зберігання), мислення (синтез, аналіз, узагальнення, умовиводи) та мовлення;

корекція емоційної сфери: вивчення та формування вміння розпізнавати, усвідомлювати власні емоційні стани, почуття та керувати ними

корекція мотиваційної сфери: формування мотивації до навчання, самовиховання, саморозвитку, актуалізація життєвих цілей та шляхів їх досягнення;

корекція поведінкової сфери: формування навичок ефективного спілкування та поведінки, розвиток вміння усвідомлювати причини власної поведінки, знаходити конструктивні шляхи для виходу з конфліктних ситуацій,;

4. Формування і розвиток навичок самоаналізу, самоконтролю, самовираження, саморегуляції.

5. Практична підготовка дитини до життя, на формування знань і вмінь, що сприяють соціальній адаптації

Психолого-педагогічні принципи корекційно-розвивальної роботи:

        комплексності;

        поступового ускладнення розвивальних технік;

        доступності;

        системності;

        зворотного зв’язку;

        активності;

        конфіденційності. 

    Програма розрахована на 5 років із дітьми підготовчих-четвертих класів інтенсивної педагаічної корекції.

Обсяг програми становить 33 години на рік. Заняття проводяться в класних кімнатах та в кабінеті релаксації. У процесі занять є групова та індивідуальна робота. Освітній процес будується відповідно до вікових, психологічних можливостей і особливостей дітей, що пропонує можливу необхідну корекцію часу та режиму занять. Зміст занять передбачає можливість проведення їх як спеціалістом-психологом, так і педагогом - вчителем  початкових класів.

У корекційно-розвивальну роботу включають:

1) Розвиток уваги молодших школярів;

2) Розвиток пам'яті;

3) Розвиток мислення;

4) Розвиток уяви;

5) Розвиток мовлення;

7) Корекція поведінки молодших школярів.

Очікувані результати 
До кінця навчання за програмою має сформуватись певний рівень:
 
знань і уявлень про навколишній світ;
 розумових операцій, дій і навичок; 
мовного розвитку, що передбачає володіння досить великим словниковим запасом, основами граматичного сладу мови, зв'язним мовленням і елементами монологічної мови;
 пізнавальної активності, що проявляється у відповідних інтересах і мотивації; регуляції поведінки.

Методи моніторингу та оцінки ефективності програми:

 1. Методика «Незакінчені фігури» - визначення рівня особливостей уяви і творчих здібностей.

 2. Методика «Проба Мюнстенберга» - визначення ступеня вибірковості й стійкості уваги.

 3. Методика «Запам’ятай фігури» - визначення продуктивності запам’ятовування за допомогою зорового аналізатора.

 4. Методика «Схоже і відмінне» - визначення у дитини аналізу і синтезу.

Тематичний план програми

Планування корекційної програми в підготовчому класі


занять

Тема уроку

Кількість годин

1.

Розвиток творчих здібностей. Вправа «Групування слів»

1

2.

Поняття впевненої і невпевненої поведінки. Вправи«Знайди друга», «Секрет», «Добрва тварина»

1

3.

Розвиток уваги і памяті. Вправи « Подивися»,

« Що змінилося», «Слухай і повторюй»

1

4.

Самооцінка і впевненість у собі. Вправа «Неіснуюча тварина»

1

5.

Розвиток самоконтролю» . Вправа Гра "Офіцер - солдат", «Пошук скарбу», «Фабрика іграшок»

1

6.

Розвиток уваги. Вправи «Знайдіть помилку», «Фігури», «Предмети»

1

7.

Розвиток уміння узагальнювати і класифікувати.

1

8.

Страхи і невпевненість у поведінці.Вправи «Намалюй свій страх, подолай його», «Розкажи про свій страх»

1

9.

Автопортрет. Намалюй себе.

1

10.

Страхи. Зняття страхів з допомогою ізотерапії.

1

11.

Розвиток мислення. Четвертий зайвий.

1

12.

Розвиток логічного мислення. Головоломки

1

13.

Розвиток фантазії і творчих здібностей. Вправа «Пляма»

1

14.

Розвиток слухової уваги. Ігри: «Помітити всі», «Шукай неспинно», «Запам'ятай порядок», «Гудзики».

1

15.

Розвиток дрібної моторики. Вправа «Чарівні пальчики», Намалюй «Осінь».

1

16.

Розвиток емоційного світу дитини. Вправи «Пантоміма», «Тінь»

1

17.

Графічні диктанти.

1

18

Намалюй свій настрій.

1

19

Розвиток емоційного світу дитини. Вправи «Друкарська машинка», «Чотири стихії»

1

20

Зняття мязового напруження. Ритмічні вправи.

1

21

Розвиток просторового орієнтування. Вправи «Відгадай і намалюй», « Яка рука?»

1

22

Розвиток пам’яті і уваги. Вправи «Фігури», «Цифрова таблиця»

1

23

Загадки про тварин.

1

24

Подолання гіперактивності. Казкотерапія

1

25

Розвиток довільної уваги. Вправи «Хто більше побачить», «Знайдіть помилку»

1

26

Розвиток памяті і уваги. Вправи «Слухай і повторюй», «Фотоапарат», «Осіннє листя»

1

27

Зняття невротичних станів, страхів. Вправа «Намалюй свій страх, подолай його», «Дизайнери»

1

28

Розвиток навичок орієнтування у просторі. Графічні диктанти.

1

29

Розвиток умінь узагальнювати і систематизувати.

1

30

Розвиток мислення. Обери зайвий.

1

31

Корекція поведінки молодших школярів. Тренінг «Дружба»

1

32

Розвиток просторового орієнтування. Вправи «Твій шлях», « Виклади фігури з паличок»

1

33

Підсумковий урок. Моніторинг та оцінка ефективності

1

Планування корекційної програми в 1 класі


 занять

Тема уроку

Кількість годин


1.

Знайомство дітей з вчителем.

1


2

Розвиток позитивного сприйняття інших. Самонавіювання («Я хочу», «Я можу», «Я буду»)

1


3

Ігрова корекція поведінки в групі. Розвиток позитивного спілкування

1


4

Виховання впевненості в собі.

1


5

Формування вміння відстоювати свою позицію. Комунікативні вправи

1


6

Зняття страхів і тривожності

1


7

Формування адекватної самооцінки шкільних успіхів. Релаксація і емоційне відреагування шкільних страхів

1


8

Закріплення заняття «Зняття страхів і тривожності»

1


9

Залежність від оточуючих

1


10

Закріплення заняття «Залежність від оточуючих»

1


11

Розвиток пам'яті. Гра «Пари слів», «Розвідники».

1


12

Розвиток пам'яті. «Відсутні картинки»

1


13

Організація спостережень в природі та навколишньому середовищі з використанням порівнянь, узагальнень, умовиводів

1


14

 Формування здібності класифікувати предмети та явища за їх ознаками. Вправа «Пошук аналогів» (за Є.В.Заїкою)

1


15

Організація сюжетно-рольових ігор (сприяння організації і виникненню сюжетно-рольової гри)

1


16

Розвиток уваги. Ігри: «Помітити всі», «Шукай неспинно», «Запам'ятай порядок», «Гудзики».

1


17

Розвиток уваги. Вправи «Маленькі мавпочки». Тема уроку: «Хто уважний?». Казки: «Страж знань», «Подорож двох подруг».

1


18

Предметні та сюжетні ілюстрації для розглядання та складання розповідей по їх змісту.

1


19.

Розвиток памяті і уваги. Вправи «Слухай і повторюй», «Фотоапарат», «Осіннє листя»

1


20

Конструювання за наочним зразком.

1


21

Конструювання за словесним описом.

1


22

Використання прийомів «конструювання за зразком».

1


23.

Розвиток мислення. Обери зайвий.

1


24.

Подолання гіперактивності . Малювання самого себе. 

1


25.

Розвиток самоконтролю» . Гра "Офіцер - солдат", «Пошук скарбу», «Фабрика іграшок»

1


26.

Страхи і невпевненість у поведінці.

1


27

Автопортрет. Намалюй себе.

1


28

Страхи. Зняття страхів з допомогою ізотерапії.

1


29

Вправи на орієнтування в просторі. Графічні диктанти

1


30

Графічні диктанти

1


31

Розвиток мислення. Привітання «Долоньки» по колу. Гра «Мереживо дружби». Вправа «Впізнай букву на дотик. Вправа «Добери пару». Вправа «Чи так буває»

1


32

Розвиток просторового орієнтування. Вправи «Твій шлях», « Виклади фігури з паличок»

1


33

Підсумковий урокМоніторинг та оцінка ефективності

1Планування корекційної програми в 2 класі


№ занять

Тема уроку

Кількість годин

1.

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ ІГРИ ТА ВПРАВИ. КОМУНІКАТИВНІ ІГРИ

1

2

ІГРИ І ВПРАВИ ДЛЯ ДІТЕЙ  ЗІ СКЛАДНОЩАМИ У СПІЛКУВАННІ. «Знайди друга»

1

3

ІГРИ ТА ВПРАВИ НА ЗНЯТТЯ СТРАХІВ І ПІДВИЩЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ

1

4

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК УМІННЯ ВІДЧУВАТИ НАСТРІЙ І СПІВЧУВАТИ ІНШИМ

Вправа «Передача почуттів»

1

5

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК УМІННЯ ВІДЧУВАТИ НАСТРІЙ І СПІВЧУВАТИ ІНШИМ

Вправа «Передача почуттів»

1

6

 ТРЕНІНГИ

Гра на володіння своїм тілом

1

7

ТРЕНІНГИ

Гра на довіру

1

8

ІГРИ І ВПРАВИ НА ЗНИЖЕННЯ АГРЕСІЇ ТА ОСЛАБЛЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ

1

9

МЕТОДИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА ЗНЯТТЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ В ДІТЕЙ

1

10

РОЗВИТОК УЯВИ. Вправа « Я придумав» 

1

11

Розвиток просторової , творчої, дивергентної уяви. Вправа «Уяви, що вийде» 
Вправа «Що нагадує чорнильна пляма?» Вправа « Домалюй предмети» 

1

12

Розвиток творчої уяви, фантазії. Гра «Чудові перетворення» ,Вправа « Чарівні плями» 

1

13

Розвиток уміння швидко зосереджуватися. Гра «Будь уважний!» 

1

14

Формування стійкості уваги. Гра «Хор» 

1

15

Розвиток мимовільної уваги, оперативної пам’яті, концентрації уваги. Вправа « Хто уважніший?»

1

16

Розвиток та переключення уваги . Вправа «М’ячики з числами» 

1

17

Розвиток уміння зосереджуватися. Гра «Слухай оплески» 

1

18

Розвиток вміння виділяти предмети за однією характерною ознакою. Вправа «Кошик»,  Вправа « Спільне та відмінне» 

1

19.

Розвиток уваги, пов’язаної із координацією слухового та рухового аналізаторів. Гра «Чотири стихії» 

1

20

Розвиток уміння зосереджуватися на даному об’єкті. Гра « Акробат» 

1

21

Розвиток обсягу і концентрації уваги. Вправа

«Запам’ятай картину» , Вправа «Таблиці Шульте»

1

22

Розвиток уважності, спостережливості. Гра « Встигни зайняти місце» 

1

23.

Розвиток довільної уваги. Вправа «Друкарська машинка» 

1

24.

Розвиток вміння виділяти предмети за однією характерною ознакою. Вправа «Виключення зайвого» 

1

25.

Розвиток зорової пам’яті. Гра «Хто відгадає?» 

1

26.

Розвиток комбінованої пам’яті. Вправа «Повтори рухи» (за Єрмалаєвою)

1

27

Розвиток зорової пам’яті. Гра «Гудзики». 

1

28

Розвиток слухової пам’яті». Вправа «Запам’ятай слова» (за Овчаровою)

1

29

Розвиток оперативної пам’яті. Вправа «Повтори навпаки» 

1

30

 Формування здібності класифікувати предмети та явища за їх ознаками. Вправа «Пошук аналогів» (за Є.В.Заїкою)

1

31

Розвиток здібності до порівняння, формування установки на альтернативність рішення. Вправа «Виділення зайвого слова»(за Є.В.Заїкою) 

1

32

 Розвиток логічного мислення. Вправа «Геометричні фігури» 

1

33

   Моніторинг та оцінка ефективності

1

 

Планування корекційної програми в 3 класі


№ занять

Тема уроку

Кількість годин


1.

Розвиток емоційної сфери. Вправа-гра «Що чути?». Гра «Чарівна торбинка» . Вправа «Сховані малюнки»

1


2

Розвиток емоційної сфери. Вправа «Дзеркало». Вправа-гра «Впізнай на дотик». Вправа «Накладені малюнки».

1


3

Розвиток емоційної сфери. Вправа-гра «Що чути?». Вправа-гра «Скажи, що в тебе в руці» Вправа «Сховані малюнки».

1


4

Розвиток емоційної сфери. Вправа-гра «Чарівна торбинка». Вправа-гра «Слухай сигнал». Вправа «Порівняй відрізки»

1


5

Розвиток пам'яті. Привітання «Ланцюжок». Гра «Паровозик». Вправа «Що хотів намалювати художник». Вправа «Сіли-встали». Вправа-гра «Чарівна торбинка»

1


6

Розвиток уваги. Привітання «Привіт!» двома руками. Гра «Паровозик». Вправа «Дошки Сегена». Гра «Що змінилося?». Вправа «Знайди відмінності»

1


7

Формування адекватної самооцінки шкільних успіхів. Релаксація і емоційне відреагування шкільних страхів

1


8

Розвиток пам'яті. «Відсутні картинки»

1


9

Конструювання за наочним зразком.

110

Розвиток уваги. Ігри: «Помітити всі», «Шукай неспинно», «Запам'ятай порядок», «Гудзики».

1


11

Розвиток пам'яті. Гра «Пари слів», «Розвідники».

1


12

Розвиток мислення. Привітання «Долоньки» по колу. Гра «Мереживо дружби». Вправа «Впізнай букву на дотик. Вправа «Добери пару». Вправа «Чи так буває»

1


13

Організація спостережень в природі та навколишньому середовищі з використанням порівнянь, узагальнень, умовиводів

1


14

Розвиток комбінованої пам’яті. Вправа «Повтори рухи» (за Єрмалаєвою)

1


15

Організація сюжетно-рольових ігор (сприяння організації і виникненню сюжетно-рольової гри

1


16

Розвиток уваги. Привітання «Долоньки» у парах. Гра «Намисто». Гра «Чотири стихії». Вправа «Згадай, що намальовано». Вправа «Хто, що любить їсти»

1


17

Розвиток уваги. Ігри «Маленькі мавпочки». Тема уроку: «Хто уважний?». Казки: «Страж знань», «Подорож двох подруг».

1


18

Предметні та сюжетні ілюстрації для розглядання та складання розповідей по їх змісту.

1


19.

Закріплення заняття «Розвиток уваги»

1


20

Розвиток памяті. Гра «Серце». Гра «Тополя – верба». Вправа «Запам’ятай слова». Вправа «Розсипана абетка»

1


21

Конструювання за словесним описом.

1


22

Використання прийомів «конструювання за зразком».

1


23.

Розвиток мислення. Гра «Зайчик». Вправа «Назви одним словом». Вправа «Чим схожі, чим відрізняються». Гра «Знайди колір».

1


24.

Розвиток логічного мислення Гра «Мій котик». Вправа «Придумай назву». Вправа «Добери пару». Гра «Електричний струм». Індивідуальні завдання.

1


25.

Розвиток уваги. Гра «Впізнай по голосу». Вправа «Знайди таку, як у мене». Вправа «Четвертий зайвий». Вправа «Слухай і виконуй»

1


26.

Розвиток уваги. Гра «Жучок». Вправа «Добери пару». Вправа «Що де росте?». Гра «Знайди за вказівкою». Індивідуальні завдання

1


27

Автопортрет. Намалюй себе.

1


28

Розвиток творчої уяви. Гра «Знайди пару». Гра «Що плаває, а що ні?». Вправа «Оживи картину». Гра «Розвідники». Образотворча діяльність

1


29

Вправи на орієнтування в просторі. Графічні диктанти

1


30

Графічні диктанти

1


31

Подолання гіперактивності. Вправа «Що я бзмінив у собі і оточуючих»

1


32

Привітання «Ланцюжок». Гра «Гості». Гра «Що подарували?». Гра «Підкажи, що треба купити?». Вправа «Куди підеш?». Образотворча діяльність.

1


33

Підсумковий урок. Моніторинг та оцінка ефективності

1Планування корекційної програми в 4 класі


№ занять

Тема уроку

Кількість годин

1

Актуалізація внутрішньої готовності до змін; створення сприятливої атмосфери; розширення уявлень школяра про самого себе. Вправа «Хто я?»

1

2

Розвиток навичок рефлексії; уваги до своїх почуттів; усвідомлення своєї індивідуальності.Вправа «Всі – дехто – тільки Я»

1

3

Розвиток рефлексії, робота над самоприйняттям, стимулювання саморозвитку і самовдосконалення. Вправа «Мої позитивні і негативні риси»

1

4

Ознайомлення учнів з поняттям «актуальні здібності», пошук внутрішніх ресурсів для самовдосконалення. Вправа «Вітер здуває тих, хто…»

1

5

Розвиток навичок рефлексії, вміння аналізувати себе та інших в ситуаціях спілкування; навчання ефективним способам реагування Вправа «Аукціон ідей»

1

6

Розвиток навички ефективного спілкування Вправа «Спілкування у нашому житті» (мозковий штурм)

1

7

Розвиток навичок рефлексії, усвідомлення різниці між Я-реальним і Я-ідеальним; формування навичок самостійно ставити перед собою мету і визначати шляхи досягнення. Вправа 1 «Дерево бажань» Вправа «Корабель» (релаксаційна вправа)

1

8

Розвиток сприйняття простору. Вправи « Що де знаходиться?», «Твій шлях»

1

9

Розвиток сприйняття простору. «Відгадай і намалюй», «Домалюй предмети»

1

10

Сприйняття кольору. Вправи «Добери відповідну пелюстку», « Чиї сукні висять», «Знайди у вазі фрукти»

1

11

Сприйняття кольору. Вправи « Чиї сукні висять», «Знайди у вазі фрукти»

1

12

Розвиток мислення. Головоломки

1

13-14

Корекція та підвищення рівня мислення дітей Вправа "На що це схоже"?Вправа "Склади фігуру", Вправа "Світлофор", Вправа "Систематизація".

2

15-16

Удосконалення часу. Вправи «Розклади по порядку», «Котра година», « Визнач час», « До чого віноситься»

2

17

Вправи на орієнтування в просторі. Графічні диктанти

1

18-19

Розвиток памяті. Вправи « Подивися», «Що змінилося», «Слухай і повторюй», «Назви слова, які запам’ятав », «Повторюй»

2

20

Розвиток уваги. Вправи «Намисто». Гра «Чотири стихії». Вправа «Згадай, що намальовано». Вправа «Хто, що любить їсти»

1

21

Розвиток уваги.  Казки: «Страж знань», «Подорож двох подруг».

1

22

Корекція та підвищення рівня уваги. Вправа «Останній штрих», Вправа "Цифрова таблиця".

1

23

Корекція та підвищення рівня уваги. Вправа «Не зіб'юся», «Фотоапарат»

1

24-25

Формування адекватної самооцінки шкільних успіхів. Релаксація і емоційне відреагування шкільних страхів

2

26-27

Корекція та підвищення рівня пам'яті. Вправа «переказ», Вправа «Осіннє листя», Гра «Слова», Вправа «Істрія про тварин».

2

28-29

Формування вміння діяти за правилом, розвиток самоконтролю. Вправа Гра "Офіцер - солдат", Гра "Пошук скарбу", Вправа "Фабрика іграшок", Гра "Збережи слово в секреті"

2

30

Автопортрет. Намалюй себе

1

31

Формування здібності класифікувати предмети та явища за їх ознаками. Вправа «Пошук аналогів» (за Є.В.Заїкою)

1

32

Розвиток наочно-образного мислення. Вправа «Склади з літер слово», «Придумай, перелічи» 

1

33

Моніторинг та оцінка ефективності

1

Список використаної літератури: 


1.Актуальні проблеми затримки психічного розвитку дітей. (Під ред. К.С. Лебединській. М., Педагогіка, 1982).
 
2.Бедер Е. Комплексне вивчення дітей з тимчасовими затримками психічного розвитку їх вивчення. // Дефектологія. М.,Педагогіка, 1975 .M
 4, С. 37-41. 
3.Белопольская Н.Л. Проблеми психологічного консультирвания дітей з відхиленнями в розвитку.. (Практикум. Під ред. Б.І. Зейгарник, В.В. Миколаєва, В.В. Лебединського. М., 1987, С.167-178).
 
4.Битянова М.Р. Організація психологічної служби в школі. М., 1998
 
5.Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьєва Е.І., Васильєва Н.Л. Робота психолога в початковій школі. М., 1998.
 
6.Борякова Н.Ю. Сходи розвитку. Рання діагностика й корекція затримки психічного розвитку. М., 2000.
 
7.Витцлак Г. Принципи розробки й застосування психодиагностических методів у шкільній практиці. М., 1986.
 
8.Власова ТА. Навчання дітей із затримкою психічного розвитку. Посібник для вчителів. М., 1981.
 
9.Воропаева І.П. Корекція емоційної сфери молодших школярів. М., 1993.
 
10. Дробнинская А.О., Фишман М.П. Діти з труднощами в навчанні./ Дефектологія N5, 1996.
 
11. Дубровина І.В. Психокоррекционная й розвиваюча робота з дітьми./ Навчальний посібник для студентів. М., 1999.
 
12. Дубровина І.В. Посібник практичного психолога. М., 1995.
 
13.Іванова М.В. Емоційна регуляція процесу розв'язання розумових завдань у молодшому шкільному віці. Дис. канд. психол. наук. Іркутськ, 1998
 
14.Казанський О.А. Ігри в самі себе. М., 1994.
 
1
5.Лещинская Е. А. Тренінги спілкування для учнів. Київ, 1994. 
1
6.Переслени Л.І. Психодиагностический комплекс методик для визначення рівня розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів. Учбово-методичний посібник, М.,1999. 
1
7. Пряжникова Е. Перехрестя М., 1998 
18. Шмаков С., Безбородова Н. Від гри до самовиховання. Збірник ігор коррек. М.,1993
Додаток 1


Ігри та вправи, спрямовані на розвиток уваги

У дітей із ЗПР особливо страждає довільна увага, коли потрібна цілеспрямована діяльність. Ці діти швидко відволікаються, увага у них нестійка. Знижена і здатність до 'її розподілу між різними видами діяльності. Вони не можуть робити одночасно дві справи. Звужений обсяг уваги переключається з одного виду діяльності на інший.

У завданнях, які ми пропонуємо, формування уваги відбувається в одних випадках при різних видах сприйняття (зоровому, слуховому, дотиковому), а в інших — на рівні розумових операцій, уявлень, процесів пам'яті.

Хто більше побачить?

Запропонувати дітям уважно розглянути картинку і перелічити, що вони бачать на ній.

Знайдіть помилку

У цієї гри багато варіантів, які пропонуються відповідно до класу:

 1. знайти фігуру, яку поклали не на своє місце. Викладається декілька видів карток, підібраних за певними геометричними фігурами, проте серед трикутників лежить квадрат, між ромбами — прямокутник тощо;

 2. сказати, що неправильно. Пропонують кілька думок, частина з яких — алогічні.

Прочитати пропозиції і знайти помилкові думки. (Наприклад: заєць уміє літати; взимку холодно; на сосні виросли червоні яблука; у собаки народилися телята тощо.)

Фігури

Зображені фігури 3—4 видів (трикутник, коло, квадрат, ромб). Усього 5—10 рядів по 10 фігур у кожному ряді. Фігури в ряду розташовані довільно. Потрібно:

 1. розкласти фігури, як показано на зразку;

 2. розставити значки тільки у квадратах і трикутниках;

 3. поставити значки в ромбах і підкреслити всі квадрати.

Предмети

Дається таблиця з предметами 5—10 рядів по 8 у кожному.

Предмети розташовані довільно. Потрібно:

 1. викреслити всі гриби;

 2. викреслити всі м'ячики;

 3. викреслити всі ялинки червоним олівцем, а м'ячики — синім;

 4. викреслити всі м'ячики і підкреслити ялинки

Вправа «Останній штрих»

Взяти аркуш паперу й олівець. Попросити дитину намалювати будь-який малюнок. Коли малюнок готовий, попросити дитину відвернутися і домалювати які-небудь дрібні деталі. Після цього дитина може повернутися і знайти зміни.

Вправа «Найбільш уважний»

Вправа на розвиток зорової уваги, пам'яті.

Учасники повинні встати півколом і визначити ведучого. Ведучий протягом декількох секунд намагається запам'ятати порядок розташування гравців. Потім по команді він відвертається і називає порядок, в якому стоять товариші. На місці ведучого повинні побувати всі гравці по черзі. Варто нагородити тих, хто не помилиться оплесками.

Вправа "Цифрова таблиця".

Приготуйте таблицю з 25 клітинами, на якій у випадковому порядку написані цифри від 1 до 35, з них 10 цифр пропущені. Попросіть дитину знайти і показати всі цифри підряд, а пропущені цифри записати (якщо він не може записати цифри, то просто хай назве їх вам). Зафіксуйте час, що треба дитині для виконання цього завдання.

Вправа на концентрацію і стійкість уваги.

Школярам пропонується без помилок переписати наступні рядки:

а) аммадама Реберг ассамаса

гесклалла ессанессас деталлата

б) еналсстаде енадслат

етальтаррс усокгата ліммодора

клатімор

в) ретабрерта норасотанна

дебаруга калліхарра

філлітадерра

г) груммопд

д) ватерпроофетта серафіннетастоле

еммаседатонов

е) грасембладовунт

ж) гродераствератона

хлорофонімата даррісватенорра

з) лайоносандера

і) міносепрітаматоренталі телігрантолліадзе

к) мазовратонілотозакон

л) мусерлонгринавуптимонатолиг рафунітаре

м) адселаногрівантебюдарочан

н) бермотинавучигтодебшожануй

мстенатурепвадиолюзглничевян

о) остімаре

Вправа «Не зіб'юся»

Вправа на розвиток концентрації, розподілу уваги

Психолог пропонує наступні завдання:

вважати вголос від 1 до 31, але випробуваний не повинен називати числа, що включають трійку чи кратні трьом. Замість цих чисел він повинен говорити: «Не зіб'юся». Наприклад: «Один, два, не зіб'юся, чотири, п'ять, не зіб'юся ...»

Зразок правильного рахунку: 1, 2, -, 4, 5, -, 7, 8, -, 10, 11, -, -, 14, -, 16, 17, -, 19, 20, -, 22, -, -, 25, 26, -, 28, 29, -, - _черта заміщає числа, які не можна вимовляти).


Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття простору

Сприйняття — складніший процес, ніж відчуття. Це цілісне віддзеркалення об'єктів і явищ навколишнього світу. Воно пов'язане з мовою, мисленням, пам'яттю, уявленнями, а також особливостями особистості.

Сприйняття дітей із ЗПР характеризується порушенням вибірковості, цілісності, узагальненості. У них утворюються лише найпростіші, а не головні зв'язки між об'єктами, тому їм важко осягнути значення сприйманого. У таких дітей звужений обсяг сприйняття, що ускладнює їм орієнтування в малознайомих місцях. Перелічені дефекти сприйняття негативно позначаються на успішності навчання (не дотримуються ліній рядка, виникають труднощі при написанні елементів літер, у поскладовому читанні, в розташуванні предметів у просторі тощо). Для вдосконалення сприйняття слід використовувати корисні заняття з малювання, ліплення, конструювання, спортивні ігри та фізичні вправи.

Відгадай і намалюй

 1. На дотик відгадати фігури, що знаходяться в мішечку (пласкі, з картону або фанери), назвати їх, а потім намалювати.

 2. Розкладають геометричні фігурки, однакові з тими, що лежать у мішечку. Ви по- назуєте будь-яку фігуру і просите дістати з мішечка таку ж.

З яких фігур?

 1. Пригадати і назвати предмети, схожі на коло, квадрат, прямокутник трикутник.

 2. Закінчити малюнок із заданих фігур.

Виклади фігури з паличок

Спочатку дають дітям зразок, а потім забирають, щоб відтворити фігури по пам'яті.

Яка рука?

Потрібно:

 1. визначити, якою рукою дівчинка триває прапорець;

 2. в якій руці хлопчик тримає кулю;

 3. на якій нозі стоїть дівчинка;

 4. якою рукою хлопчик тримає ручку.

Що де знаходиться?

Потрібно назвати, що зображено в середині, що в лівому верхньому кутку тощо.

Твій шлях

Потрібно розказати, як ти йдеш до крамниці і що де знаходиться (праворуч, ліворуч, позаду, попереду тощо).

Уважно слухай і намалюй

Психолог називає геометричні фігури із вказівкою їхнього місця на аркуші. Діти мають замалювати їх на вказаному місці згідно з інструкцією (вгорі ліворуч трикутник, праворуч від нього квадрат, у центрі коло тощо).

Лабіринт

 1. Допомогти зайчику знайти дорогу.

 2. Якою дорогою діти йдуть до школи?

Домалюй предмети

Попросити дітей назвати, а потім домалювати предмети, зображені на малюнках. Можна заштрихувати або розфарбувати їх.

Упізнай, що зображено

Перед дитиною лежать картинки, на яких знайомі зображення дано не повністю. Попросити дітей подумати і сказати, що вони впізнали, кому належать ті чи інші елементи зображення.


Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття часу

Сприйняття часу особливо складно дається дітям із ЗПР. Тривалість, швидкість, послідовність явищ усвідомлюються ними зі значними зусиллями. В іграх і вправах добре закріплювати уявлення про добу (ранок, день, вечір, ніч), дні тижня, місяці, ввести у словник понять тимчасові слова-поняття: раніше, пізніше, спочатку, потім, до, після.

Розклади по порядку

Покласти таблички з відповідними словами і попросити дітей розташувати їх у порядку зростання часу.

Розв'яжи задачу

Василько гостював у селі тиждень і п'ять днів. Скільки всього днів він був у селі?

Котра година?

Використовуючи іграшковий годинник, попросити дітей визначити час на годиннику, а потім поставити стрілки за вказівками психолога.

До чого відноситься?

Узяти картинки із зображенням пори року і картинки із зображенням таких предметів: саней, лиж, човна тощо. Дитина має назвати предмет і підкласти до картинок із відповідною порою року.

Визначити час

На табличках написано: ніч, ранок, день, вечір; на картках зображені ситуації, що відповідають певній частині доби. Пропонується дитині визначити, коли відбувається дія, зображена на картках, і підкласти їх до відповідної таблиці.


Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття кольору

Для дітей із ЗПР характерна занижена колірна чутливість. Насилу засвоївши основні насичені кольори (червоний, синій, жовтий, зелений), діти ще довго плутають їхні відтінки. Вони нерідко використовують колір, не відповідний забарвленню реального об'єкту (розфарбовують кішку в синій колір, огірок у червоний тощо), не розуміють, що колір може бути постійною ознакою того чи іншого предмета.

Добери відповідну пелюстку

Перед дитиною кладуть картку із зображенням декількох квіток (ромашка, волошка, мак, соняшник), у кожної з яких бракує однієї пелюстки. Вони додаються окремо. Запропонувати дитині знайти їхню квіточку з урахуванням кольору і форми.

Упізнай за кольором

Пропонуються смужки різного кольору. Потім показати контури предметів (листя, огірок, кавун, волошка, лимон тощо). Дитина має показати смужку відповідного кольору.

Чиї сукні висять?

На малюнку зображені дівчатка, в їхньому волоссі бантики різного кольору. На мотузці висять сукні того ж кольору. Діти мають сказати, кому з дівчаток належить кожна сукня.

Знайди у вазі фрукти (за кольором)

 • Хто назве більше предметів?

 • Що буває червоним?

 • Що буває зеленим?

 • Що буває жовтим?


Ігри та вправи на розвиток мислення та мовлення

Для дітей із ЗПР найбільш складними є словесно-логічні операції, виконання яких протікає тільки в розумовій площині. Протягом багатьох років педагоги розвивають мислення учнів, піднімаючи його від найдоступніших наочних форм до абстрактних словесно-логічних понять.

Пропоновані нижче ігри і вправи сприяють не тільки активізації розумової та мовної діяльності, а й розвивають такі психічні процеси, як уявлення, пам'ять, уява, емоції, воля.

Виконуючи ці завдання, дитина має знайти схожість і відмінності у предметах і явищах, порівняти їх на основі виділених ознак, зробити узагальнення, висновок.

Завдання-головоломки

 1. Склади 2 квадрати із 7 паличок, 2 рівні трикутники із 9 паличок тощо.

 2. Візьми 9 паличок і склади квадрат і 4 трикутники.

 3. Дитина має уявити фігуру і здогадатися, як її складати.

 4. Прибери 2 палички, щоб залишився один прямокутник.

 5. Склади будиночок із 6 паличок, а потім переклади 2 палички, щоб вийшов прапорець.

 6. Прибери 3 палички, щоб залишилося З таких самих квадрата. Прибери 4 палички, щоб залишилося 3 квадрата. Переклади 1 паличку і щоб будиночок був перевернутий в інший бік.

 7. Намалюй фігурку, яку потрібно.

 8. Увагу дітей слід привертати до відмінних

 9. ознак зображених предметів, до їхньої послідовності.

 10. Продовж числовий і літерний ряд. Викресли зайву фігурку, цифру.

 11. Гра «Розклади Фігури». Гра складається із 24 карток (8x6 см) із зображенням геометричних фігур чотирьох видів, трьох кольорів (сині, червоні, зелені), великого і маленького розміру.

1-й варіант. Мовчки розкласти фігури в купки: спочатку в 3 купки відповідно до форми, потім у 3 купки відповідно до кольору.

2-й варіант. Покласти на стіл будь-яку картку з фігурою, дитину попросити викласти картку з фігурою, відмінною тільки однією ознакою. Наприклад: якщо маленьке червоне коло, то дитина має покласти велике червоне коло або маленький червоний квадрат тощо.

 1. Назви одним словом. Лисиця, заєць, ведмідь, вовк — ... Сир, ковбаса, хліб, масло — ... Ліжко, стілець, диван, крісло — ... Шапка, спідниця, майка — ... Сосна, ялинка, верба, клен — ...

 2. Зоологічне лото (настільна гра на закріплення знань про тварин).

 3. Покажи, що не підходить (соснові методика «Четвертий зайвий»).

 4. На закріплення уміння узагальнювати (фрукти, овочі, посуд, меблі геометричні фігури тощо), пояснюючи при цьому, чому не підходить.

 5. Яке слово не підходить?

 6. На таблицях написані слова. Прочитати слова і назвати те, яке не підходить, і чому.

 7. Хто що любить?

 8. Набір карток із тваринами. Дібрати кожній тварині з іншого набору карток те, що ця тварина їсть.

 9. Кому що треба?

 10. Попросити дитину дібрати до карток із зображеннями знайомих ситуацій картки, де намальовані предмети, яких бракує.

 11. Відгадай загадку (знайти картинку- від гадку).

 12. Наприклад: без рук, без ніг, а ходить. Або дати текст загадок і попросити намалювати відгадки.

 13. Придумай загадку.

 14. Показати дітям предмети: м'яч, жабу, книгу, олівець тощо, потім попросити їх, виділивши характерні ознаки, придумати загадки.

 15. Склади з літер слова.

 16. Доповни слово.

 17. Встав у слова пропущені літери.

 18. Назви слово, яке починається з останньої літери.

 19. Наприклад: сова — альбом — море — єнот... тощо. Для цієї мети дуже добре підійде гра в міста, кольори тощо.

 20. Назви протилежні слова: тонкий —

 21. гострий — ... чистий — ... гучний — ... низький —... здоровий — ...

 22. Закінчи речення: Влітку тепло, а взимку... Птахи літають, а змії... Восени листя жовте, а влітку...

 23. Хто більше складе.

 24. Дати дитині наочні картинки, де потрібно підібрати риму до предметів: ліс — ніс; окуляри — товари; хустка — пелюстка тощо.

 25. Розкласти по порядку і скласти розповідь (3—4 картинки за сюжетними картинками).

 26. Назвати, що неправильно (прості описові ситуації без складних смислових зв'язків).


Ігри та вправи на розвиток пам'яті


Пам'ять дітей із ЗПР можна значно поліпшити за умови систематичної і цілеспрямованої роботи. Не слід займатися механічним тренуванням пам'яті, заучувати непотрібне або малозрозуміле. Дитина має розуміти те, що їй пропонують запам'ятати. Найбільші можливості для навчання прийомів осмисленого запам'ятовування дає класифікація. Наприклад, у процесі класифікації дитина створює групу «Взуття». Вибирає із запропонованих картинок ті, на яких зображені туфлі, капці, чоботи, сандалії тощо. Називає їх і дає їм загальну назву — взуття. Через деякий час класифікація йде вже подумки.

Ігри, спрямовані на розвиток пам'яті, сприяють розвитку цілеспрямованого процесу запам'ятовування, розширенню обсягу пам'яті. Діти пізнають раціональні прийоми осмисленого запам'ятовування і пригадування, вчаться встановлювати зв'язки між предметами.

Подивися!

Роздають 10 пар картинок, пов'язаних одна з однією за значенням. Треба розкласти картинки у два ряди, уважно розглянути і запам'ятати їх. Через 1 хв картинки правого ряду прибрати, а лівий — залишити без змін. Попросити дітей, дивлячись на картинки, що залишилися, назвати ті, які прибрали.

Що змінилося?

Пропонують картинку із зображенням З—4 знайомих предметів і просять їх назвати. Потім — картинку із 7—8 предметами, і дитина ма$ сказати, чи є серед них ті, які були на першій картинці.

Знайти показану фігуру серед 15 інших. Варіантів цієї гри може бути багато: з предметами, іграшками, геометричними фігурами, з кольоровими смужками тощо.

Слухай і повторюй

Простукати по столу певну кількість разів і попросити дитину відтворити почуте.

Назви слова, які запам'ятав

Дитині дають 5—10 картинок. Завдання: прочитати слова, які треба запам'ятати, і до кожного слова підібрати відповідну картинку, щоб вона допомогла, і запам'ятати це слово. Картинки: лисиця, книга, сир, машина «швидкої допомоги», мітла, їжак. Слова для запам'ятовування: їжа, навчання, зоопарк, хвороба, робота. Через 20—30 хв після того, як дитина відібрала картинки, запитати, які слова вона запам'ятала.

Вправа «переказ»

Читати дитині цікавий текст. Після чого попросити його зобразити основну думку тексту на папері і переказати текст. Запропонувати дитині придумати закінчення тексту.

Гра «фотоапарат»

На столі розкладаються будь-які предмети в кількості 10 штук. Дитині дається 30 секунд, щоб запам'ятати, що і де лежить. Потім він відвертається. Дорослий переставляє предмети місцями, щось прибирає, а щось заміщає іншими предметами. Дитина повинна визначити, що змінилося.

Вправа «Осіннє листя»

Дитині показують зображення аркуша. Просять запам'ятати його. Далі цей лист закривають і просять дитини відшукати точно такий же серед інших.

Гра «Слова»

Ця гра допоможе пригадати якомога більше слів - назв предметів, що відносяться до однієї групи. Ведучий називає тему, на яку дитина повинна пригадати якомога більше слів.

Вправа «Істрія про тварин».

"Подивіться уважно на малюнок (додаток 2). На ньому представлені назви тварин. Уявіть собі цих тварин у місцях, де вміщено їх назви, і придумайте історію, що зв'язує їх між собою".


Вправи на розвиток мислення


Вправа "На що це схоже"?

Завдання: треба придумати якомога більше асоціацій на кожну картинку (додаток 3). Оцінюється кількість і якість (оригінальність) образів. Вправа добре проводити з групою дітей у формі змагання.

Вправа "Склади фігуру".

Ця вправа, так само, як і попереднє, спрямоване на розвиток образного мислення, геометричних уявлень, конструктивних просторових здібностей практичного плану.

Ми пропонуємо кілька варіантів цієї вправи (від самого легкого до більш складного).

"На кожній смужці відзнач хрестиком (х) дві такі частини, з яких можна скласти коло" (додаток 4).

Вправа "Світлофор".

"Намалюй у клітинках червоні, жовті й зелені гуртки так, щоб в кожному рядку і в кожному стовпці не було однакових гуртків" (додаток 5).

Вправа "Знайди закономірність".

Вправа спрямована на формування вміння розуміти і встановлювати закономірності в лінійному ряді.

Інструкція: "Уважно розглянь малюнки і заповни порожню клітину, не порушуючи закономірності" (додаток 6).

Вправа "Систематизація".

Вправа спрямована на розвиток уміння систематизувати слова за певною ознакою.

"Скажіть, які ягоди ви знаєте?

Зараз я буду називати слова, якщо серед них ви почуєте слово, що позначає ягоду, то лясніть в долоні ".

Слова для пред'явлення - капуста, суниця, яблуко, груша, смородина, малина, морква, полуниця, картопля, кріп, чорниця, брусниця, слива, журавлина, абрикос, кабачок, апельсин.

"Зараз я буду називати слова, якщо почуєте слово, що відноситься до ягід, лясніть один раз, якщо до фруктів - два рази".

(Слова можна використовувати ті ж самі, можна придумати інші.)

В якості підстави для систематизації може бути тема - інструменти, меблі, одяг, квіти і т.д. "Скажи, чим схожі на смак? Кольором? Величиною?

лимон і груша

малина та суниця

яблуко і зливу

смородина і агрус

Чим відрізняються за смаком? кольором? величиною? "


Потім малюнок закривається, і діти повинні на листку паперу відтворити назви тварин на їх місцях.


Формування вміння діяти за правилом, розвиток самоконтролю


Вправа Гра "Офіцер - солдат"

На першому етапі гри ("Підготовка до служби") дорослий разом з дитиною визначав просторові ознаки на таких реальних предметах, як шафа, вікно та ін (верх, низ, права і ліва сторони, відповідні кути).Потім дорослий разом з дитиною визначає і позначає просторові ознаки листа.

Власне гра починається на другому етапі ("Служба солдата"). Тут дорослий створює ігрову ситуацію: розподіляє ролі (дорослий - "офіцер", дитина - "солдат"), знайомить дитину з ігровими правилами (виконання команд "офіцера"), вводить ігрове вживання предметів (аркуш паперу - карта). Дорослий пропонує дитині виконати подібне завдання з 2-3 ходів, де виявляється розуміння правил і в разі необхідності здійснюється корекція дій, потім два-три завдання з різним кількістю ходів в залежності від вихідного рівня готовності дитини. У всіх випадках дитина "доповідав офіцеру" про виконання кожного ходу.

Зазвичай перші завдання виявляють необхідність введення додаткового навчального вправи "Мовчазна карта заговорила". Після нього пропонуються більш складні, наприклад виконання відразу цілого ряду ходів, коли дитині необхідно повідомити координати кінцевого пункту руху.

На третьому етапі ("Присвоєння звання") відбувається обмін ролями між дорослим і дитиною: дитина становив завдання для дорослого. Потім учень обирає товариша по грі і у присутності дорослого знайомить його з правилами і самостійно організовує навчання в ігровому процесі.

На четвертому етапі ("Важкі завдання") дорослий навчає дитину складання знакового письма. Тут дитина вже складає письмові команди дорослого - "офіцера", після | чого, прийнявши роль "офіцера", складає свій лист для | дорослого - "солдата". |

Таким чином, сенс гри для дитини полягає в правиль-j ном виконанні команд "офіцера" у межах умовно виді-| леного періоду (наприклад, починаючи з третього завдання), придбання вміння давати словесний звіт про виконуваних діях, прийнятті ролі "офіцера" і умінні управляти ігровою ситуацією, рефлексії присвоєння нового навчально-ігрового, досвіду.

Гра "Пошук скарбу"

На першому етапі гри ("Вчуся складати план") дорослий і дитина разом малювали план якого-небудь приміщення (наприклад, класної кімнати), використовуючи умовні позначення предметів. Дорослий звертає увагу хлопців на положення предметів щодо себе та інших точок відліку.

На другому етапі гри ("Вчуся шукати скарб за планом") дорослий вводить дитину в ігрову ситуацію. Дорослий ховає предмет - "скарб" і позначає це місце на плані. Дитина, орієнтуючись за планом, шукає його (це повторюється кілька разів).

На третьому етапі ("Вчуся позначати на плані місце скарбу") дорослий і дитина міняються ролями. Тепер вже дитина ховає "скарб" і зазначає це місце на плані, а дорослий шукає його. Дорослий навмисно допускає помилки з метою актуалізації контрольних дій дитини. На цьому ж етапі дорослий пропонує дитині самостійно скласти план іншого приміщення.

На заключному, четвертому етапі ("Навчаю грати іншого") у присутності дорослого дитина навчає грі свого товариша (знайомить з правилами гри, проводить її).

Ігровий сенс для дитини проявляється в безпомилкової орієнтації в умовному (план) та реальному (приміщення) просторі, складанні плану приміщення, змагальному прагненні дітей майстернозапрятивать "скарб", рефлексії присвоєння нових умінь.

Вправа "Фабрика іграшок"

Гра включає в себе послідовні взаємопов'язані рольові дії "майстри", "художника", "пакувальника" і "контролера". Спеціальна роль контролера вводиться для того, щоб надати контрольної функції самостійне значення в очах дитини. Цьому сприяє також і позначення контрольної функції особливим знаком, який у ході гри набуває значення засобу, організуючого поведінку дітей.

В обов'язки контролера входить спостереження за тим, як працюють інші співробітники, оцінка їхньої праці та режиму роботи. Кожна ігрова група складається з 4 дітей, в групі проводиться в середньому по 4 ігрових заняття. Під час занять відособлена роль контролера знімається і його функції розподіляються між дітьми: кожен гравець отримує значок, а разом з ним і нові обов'язки - перевіряти роботу партнерів.Взаємність контролю, постійна зміна позицій у процесі гри (контролер-перевіряється) сприяють засвоєнню дитиною двосторонньої форми контрольних відносин. Після цього гру можна видозмінити, а формування прийому контролю перенести з товариша на самого себе.

Дітям дається завдання - відсортувати фігурки за розміром. Після того, як дитина отримує інструкцію, вчитель приколює йому значок контролера і питає, кого тепер треба буде перевіряти. Цей прийом використовується для того, щоб зв'язати освоєні дитиною в грі правила контролю за діями партнерів з вимогою самоконтролю. Після проведення серії таких навчальних вправ у дітей з'являється стійке дотримання правил навіть в індивідуальній неігровий ситуації.

Гра "Число-контролер".

Учні отримують картки з прикладами:

http://ua-referat.com/dopc402162.zip


Вирішивши дані приклади, вони можуть себе проконтролювати - сума всіх відповідей дорівнює числу 10.

Гра "Збережи слово в секреті".

Зараз ми пограємо в таку гру. Я буду називати тобі різні слова, а ти будеш їх чітко за мною повторювати. Але пам'ятай про одну умову: назви кольорів - це наш секрет, їх повторювати не можна. Замість цього, зустрівшись з назвою квітки, ти повинен мовчки грюкнути один раз в долоні.

Приблизний список слів:

вікно, стілець, ромашка, ириска, просо, плече, шафа, волошка, книга і т. д.


Дидактичні ігри, які впливають на розвиток емоційної сфери учнів, активізують їхню діяльність на уроці, сприяють засвоєнню знань, забезпечуючи розвиток інтелекту

 

Велике місце займають розвиваючі ігри. На меті вони мають розвиток психологічних якостей дітей та формування: уваги, зосередженості, стійкої пам’яті. Ігри допомагають дітям навчитися швидко змінювати діяльність, формують  оперативну  пам’ять, спостережливість, невимушену поведінку, внутрішню свободу, навички  спілкування. Розвиток координації рухів та  формування образного мислення, розвиток  виразного мовлення  та фантазування  роблять розвиваючі ігри незамінними в перших класах. Формування  колективного мислення та творчості, зняття  страху перед школою-ще одна мета розвиваючих ігор. Розвиваючі  ігри сприяють формуванню інтелектуальної культури молодшого школяра. Застосовувати  розвиваючі ігри  треба на всіх етапах уроку, а також на перервах.

      Пропоную деякі розвиваючі   ігри, які застосовую на уроках  математики, навчання письма та читання в першому класі.

 

Гра "Що чутно?"

Мета: розвиток вміння швидко зосереджуватись на завданні, переходити на інший вид діяльності.

1.Вчитель пропонує дітям прислухатись і запам’ятати  те, що відбувається за дверима. Потім він просить розказати ,що вони чули.

2.По сигналу вчитель звертає увагу дітей з дверей на вікно, з вікна на двері. Потім кожна дитина повинна згадати  послідовно, що там відбувалося, які дії, звуки вона почула, виділити головне і другорядне.

 

Гра "Друкарська машинка"

Мета: розвиток уваги, оперативної пам’яті, граматичних навичок.

        Кожному гравцю присвоюється назва літери  абетки. Вчитель називає слово (або  словосполучення) за сигналом діти починають друкувати: перша літера слова плескає в долоні один раз, далі друга і т.д. Коли слово надруковано, то всі разом плескають в долоні. Так діти вчаться спостерігати за кількістю букв у словах, співвідношенням звук-буква.

 

Гра "Чотири стихії"

Мета: розвиток уваги, пов’язаної з  координацією зорового та слухового аналізаторів.

      Гравці сидять по колу. Вчитель каже "Земля" - діти опускають руки донизу, "Вода" - витягнути руки вперед, "Повітря" - витягнути руки вперед, " Вогонь" -виконати  оберти  руками, зігнутими у ліктях. Хто помиляється, той  виходить з гри. Завдання можуть називатися різні: "Земля" -присісти, "Вода" - встати і виконувати  плавальні рухи руками, "Повітря" -  покружлятися, "Вогонь" - підняти  руки вгору і плескати в долоньки, стрибаючи.

 

Гра "Пантоміма"

Мета: розвиток спостережливості, уваги, пам’яті.

       Формується по бажанню група із 5 дітей. Інші-глядачі. Одна дитина сідає на стілець, а 4-ро стають навпроти нього  в півколо. За командою вчителя діти показують сидячому пантомімою будь-яку тварину, предмет, дію. Учень обходить дітей і уважно запам’ятовує їх дії. Далі діти сідають на місця, а спостерігач повторює їх  пантоміми так, як їх запам’ятав. Глядачі із залу кричать чи правильно він виконує дії. Якщо ні, то хтось із залу виходить і виправляє  учня.

 

Гра "Тінь"

Мета: розвиток спостережливості, пам’яті, внутрішньої свободи.

     Звучить спокійна музика. З  3-х команд обираються по дві дитини, інші -глядачі. Одна дитина -"пішохід", інша дитина-його "тінь". "Пішохід " іде через поле, на якому намальовані ями, калюжі, містки і т.п. (стільці), а за ним, на два-три кроки позаду іде його "тінь" –друга  дитина, яка намагається відтворити всі рухи попередньої дитини. "Пішохід "може виконувати різні дії: зірвати квітку, глянути

з-під руки на сонце, відкрити парасольку, присісти на  горбочок.

 

Гра "Дзеркала"

Мета: розвиток спостережливості, комунікативних здібностей.

       Клас ділимо на декілька груп. В кожній обираємо одного ведучого. Представляємо, що він зайшов до магазину, де багато дзеркал. Ведучого встає посередині дітей своєї групи, а діти  півкругом навколо. Вони - " дзеркала". Дитина показує дії, а "дзеркала" одразу повторюють його дії (розчісується, позіхає, скаче на одній нозі, їсть, п’є, читає книжку, робить гімнастичні вправи). Головне, що дзеркало відтворює все навпаки.

 

Гра "Паротяг"

Мета: розвиток комунікативних навичок, інтелектуальної культури.

         Дітей вчитель розбиває на  п’ятірки. Перша дитина -  "паротяг" - очі закриті, руки простягнуті вперед, 2-га-"диспетчер", 3-тя,4-та-"пасажири", а 5-та дитина - "машиніст". Діти беруться руками за талію один одного. Завдання "машиніста" -керувати  паротягом, уникати  зіткнення  з іншими паротягами. "Пасажири" - передають від  "машиніста " команди  "паротягу". Один із них виконує  роль "диспетчера", він задає ритм руху  хлопками, уповільнюючи чи прискорюючи рух потягу. По команді вчителя  состави починають рух, далі за командою зупиняються і діти міняються ролями.

 

 

Гра "Прес-конференція"

Мета: зняття  страху школи, розвиток комунікативних вмінь, вміння висловлювати свою думку, ставити питання, розвиток образного мислення, пам’яті, мовлення.

       Дітям пропонується  представити, що вони знаходяться на прес-конференції, присвяченій  шкільному життю. За бажанням  обираються  шість-п’ять дітей, які будуть давати інтерв’ю. Ця група обирає для себе ролі (за  порадою вчителя) тварин, які вчаться  в "Лісовій школі": ведмідь,  хитра лисиця, боязкий заєць, злий вовк, розумна сова, балакуча  сорока і т.п. Інші діти виконують роль  журналістів, які беруть інтерв’ю у тварин. Пропонується 1-2 хвилини журналістам підготувати питання на шкільну тему (режим дня, підготовка домашніх завдань, предметні питання тощо).Стимулювати активність дітей допоможуть картки  з приблизними питаннями, які треба доповнити, або скласти інші за аналогією. "Тваринам" допоможуть також приблизні картки-відповіді, де є початок, а треба придумати кінцівку, вибрати правильну відповідь.

 

Гра "Малюнки -загадки"

Мета: розвиток виразності рухів, мислення, мовлення.

         Один із дітей виходить на середину, а інші -глядачі, які повинні  вгадувати. На столі у  вчителя коробка із предметними малюнками. Учень виймає малюнок і  повинен  мовчки рухами описати предмет, зображений на малюнку. Діти називають свої версії. Той, хто першим назвав правильно предмет стає ведучим.

 

Гра " Склади  казку"

Мета: розвиток художнього мислення та фантазії, формування  образності, комунікативних навичок.

            Діти діляться на 6-8 груп, кожна сідає в коло. Вчитель дає  кожній групі предметні малюнки.  Завдання: треба скласти   казку, застосовуючи  назви предметів. Кожен гравець складає одне речення, яке пов’язується за змістом з реченням наступного гравця. Група сама обирає доповідача, який по сигналу вчителя  розказує   складену казку.

 

Гра "Місто"

Мета: розвиток фантазії, творчості, мовлення.

       1. За допомогою фломастерів, кольорових олівців та альбомних аркушів дітям в кожній команді (їх може бути від 5-8)  пропонується намалювати казкове місто, дати йому ім’я. Намалювати  на окремих аркушах  мешканців цього казкового міста. Обов’язково повинне місто мати школу, лікарню, охорону, палац , парк, річку, або озеро, житлові будинки, кафе і т.п.

     2.Придумати історію цього міста ( хто  мер міста, чим займаються мешканці, хто з ким товаришує, які свята влаштовують, де працюють і т.п.)

           

Гра  "Малюємо картину"(Плямографія)

Мета: розвиток колективізму, уяви, фантазії.

       Клас поділено на ІІІ групи. Кожній видається лист ватману та картка-тема. Діти беруть пензлики, фарби і ,застосовуючи  методику  плямографії, створюють малюнок на задану тему. Приблизні теми : "Танок сніжинок", "Весна прийшла!" "Кольорове літечко". Ускладнюється завдання тим, що діти  по черзі повинні доповнити малюнок один одного, створюючи картину на задану тему, обрати відповідну кольорову гаму (теплі або холодні кольори). Можна запропонувати дітям обмінятися між групами малюнками та скласти розповіді за темами.


Ігри та вправи на зняття страхів і підвищення впевненості в собі

 

«Намалюй свій страх, подолай його»

До вправи бажано поговорити з дитиною: «Чого ти боїшся, коли тобі буває страшно, чи було таке, коли ти сильно злякався». Потім дитині пропонують намалювати те, чого вона боїться. Необхідний великий аркуш паперу, олівці або фарби. Після малювання ще раз поговоріть, чого ж конкретно дитина боїться. Потім візьміть ножиці і попросіть дитину розрізати «страх» на дрібні шматочки, а дрібні — ще на дрібніші, допоможіть дитині в цьому. Коли страх розсипається на малюсінькі шматочки, покажіть дитині, що тепер його зібрати неможливо. Загорніть ці дрібні шматочки у великий папір, підійдіть до смітника і викиньте туди, потім з дитиною сходіть і викинете все сміття — воно вам не потрібно, його відвезуть, спалять, а разом зі сміттям спалять і «страх», і більше його ніколи не буде.

Зауваження: повторіть вправу через 1—2 тижні. Подивіться, що змінилося в зображенні страху (колір, сюжет, композиція), і робіть це до того моменту, поки не побачите здивований вираз обличчя дитини у відповідь на прохання: «Намалюй свій страх».

 

«Дизайнери»

Для гри необхідні тюбики губної помади. Грати можна всією родиною і з друзями дитини. Кожний одержує по тюбику і йому дозволяється підійти до будь-якого учасника і «прикрасити» його обличчя, руки, ноги. У результаті гри ви побачите зовсім інших гравців. Стежте, щоб «прикрашали» всіх, не забувайте дозволяти «прикрашати» себе. Порада: після гри добре відмийтеся.

«Розкажи про свій страх».

Мінімальна кількість учасників — 2, чим більше, тим продуктивніша вправа. У тісному довірчому колі дорослий розповідає про дитячі страхи: «А от коли я був таким, як ти, то...» Потім ставить запитання: «А у вас було таке? », «Хто чого боїться? » Діти за бажанням розповідають про ситуації, коли їм було страшно.

Ведучий щоразу просить піднести руку тих, в кого було щось схоже.

Застереження: стежите, щоб сюжети розповідей були несхожими, обговоріть усі можливі дитячі страхи: темряви, самітності, смерті, чужих людей, тварин, злих казкових героїв тощо.


КОМУНІКАТИВНІ ІГРИ-ВПРАВИ1  Три слова.

Робота у групах чи парах. Ведучий називає будь-які три слова, що не зв'язані між собою за змістом. Необхідно скласти якомога більше речень із цими словами.

2. Виключення «зайвого» слова.

Учитель пропонує будь-які три слова. Необхідно залишити два слова, для яких можна виділити спільну ознаку.

3. Улюблена буква.

Скласти невеличке оповідання так, щоб у кожному слові була «улюблена» буква.

4. Опиши (намалюй) навпаки.

Учитель демонструє сюжетний малюнок, діти описують (словесно малюють) його, замінюючи основні предмети, явища, дії, якості на протилежні.

5. Чого на світі не буває?

Робота в парах чи групах. Придумати те, чого на світі не буває, і розказати про це всім. Наприклад, про неіснуючу тварину.

6. Продовж, та не помились.

Група учнів складає колективне оповідання. Кожний учасник групи по черзі додає одне-два речення до попереднього.

7. Нісенітниці.

Учнів поділити на дві команди. Кожна команда складає оповідання, у якому є кілька нісенітниць. Завдання іншої команди: прослухати оповідання та знайти ці «помилки».

8. Живий колір.

Учитель чи ведучий показує одному з учнів картку будь-якого кольору. Той за допомогою жестів, пози, міміки, звуків зображує цей колір. Усі діти вгадують. Хто здогадався першим, стає «живим кольором».

9. Я почну, а ти продовжуй.

Гра в парах. Перший учасник починає речення, а другий продовжує, потім—навпаки.

10. Відгадай професію.

Треба вгадати професію, яку задумав ведучий. Ведучий перелічує чи показує дії, пов'язані з цією професією.

11. Зіпсований телефон.

Діти розподіляються на дві команди і за сигналом передають висловлювання. Переможе команда, яка швидше й без помилок передасть повідомлення.

12. Азбука навкруги.

Діти працюють у командах. За 2 хвилини потрібно записати якнайбільше назв предметів, які є в кімнаті.

13. Логічний ланцюжок.

Перший, хто починає ланцюжок, називає будь-яке слово, другий додає слово і пояснює, як воно пов'язане з першим, і так далі. Наприклад: виделка — тарілка (щоб снідати) — ваза (теж зроблена з фарфору) — вода (наливають у вазу) — ріка (тече вода) — літо (добре влітку на річці) тощо.

14. Добре — погано.

У доступній формі діти пізнають закони діалектики. Ця вправа навчає бачити протиріччя у предметах, явищах. Клас розподіляється на дві команди: «Добре» і «Погано». Наприклад: дощ.

Добре, що пішов дощ, — це означає прихід весни. Погано, що він холодний. Добре, що дощ змиває весь пил з вулиць. Погано, що розмокне земля. Добре, що почне рости травичка. Погано, що не йдеш на прогулянку.

15. Вгадай.

Один з учасників гри описує задуманий предмет чи рослину, тварину, не називаючи її, а інші вгадують.

16. Точка зору.

Учитель пропонує учням спробувати подивитися на світ очима когось іншого. Наприклад: річка очима маленької рибки; ліс очима зайченяти тощо.

1 7. Зазирни у дзеркало.

Кожен з учнів, дивлячись у маленьке дзеркальце, каже собі лагідні, привітні, добрі слова.

18. Доповнити речення.

Мені весело, коли ... . Я люблю ... . Я хочу... . Мені сумно, коли .... Мені соромно, коли .... Мені цікаво, коли ....

19. Ми — фантазери.

Про що мріє бурулька?

Про що сперечаються вітер із сонечком? А зима з весною?

Що можна побачити в калюжі?

Ти опинився у країні Ліліпутії. Що ти робитимеш?

Ти зустрів іноземця. Поспілкуйся з ним.

20. Кому і за що.

Діти передають по черзі іграшку чи квітку і кажуть, кому і за що дарують її. Наприклад: «Я хочу передати цю квітку Тетянці за те, що вона першою відгадала загадку на уроці. Я хочу передати цю квітку Миколі за те, що він гарно грає на скрипці».

21. Перетворення.

Учитель пропонує учням пройтися, як грізний лев, як полохливий заєць, гордий півень. Спробувати зобразити наступні дії: пришивати ґудзик; прати білизну; пити гаряче молоко; кошеня пішло мандрувати; із бруньки виріс листочок; тобі зробили подарунок; лисиця потрапила до курятника.

22. Домашнє завдання.

Ця гра сприяє розвитку у дітей спостережливості. Усі учні вдома пишуть невеличкий твір про когось із товаришів (у формі казки). На наступному уроці кожен зачитує свій твір, а всі пробують здогадатися, про кого йдеться.

23. Невербальне спілкування.

Для кожного корисно навчитися розуміти іншого без слів. Спробуємо цього навчитися.

Виходять два учні і спілкуються за допомогою міміки, жестів, пози. Потім передають свою розмову словами.

24. Відмова.

Кожна вихована людина повинна вміти в тактовній формі відмовляти, не ображаючи того, хто звернувся із пропозицією чи проханням. А робити це треба настільки переконливо і зрозуміло, щоб інша людина збагнула вашу ситуацію. Розігрують сценки, де учень звертається із проханням чи запрошенням, а партнер повинен йому відмовити, не ображаючи.


Ігри та вправи для дітей зі складнощами у спілкуванні

«Знайди друга»

Вправа виконується серед дітей. Одній половині зав'язують очі, дають можливість походити по приміщенню і пропонують знайти впізнати інших. Довідатися можна за допомогою рук, обмацуючи волосся, одяг, руки. Потім, коли друга знайдено, гравці міняються ролями.

«Секрет»

Усім учасникам ведучий роздає по «секрету» із красивої скриньки (ґудзик, намистинку, брошку, старий годинник тощо), кладе в долоньку і затискає кулачок. Учасники ходять по приміщенню і знаходять способи умовити кожного показати йому свій секрет.

Зауваження: ведучий стежить за процесом обміну секретами, допомагає боязким знайти спільну мову з кожним учасником.

«Добра тварина»

Учасники стають у коло і беруться за руки. Ведучий тихим голосом говорить: «Ми — одна велика добра тварина. Давайте послухаємо, як вона дихає!» Усі прислухаються до свого подиху, подиху сусідів. «А тепер подихаємо разом!». Вдих — усі роблять крок уперед. Видих — усі роблять крок назад. Вдих — усі роблять 2 кроки вперед, видих — усі роблять 2 кроки назад. «Так не тільки дихає тварина, так само чітко і рівно б'ється її велико добре серце. Стукіт — крок уперед, стукіт — крок назад тощо».

 «На що схожий настрій?»

Учасники гри по черзі говорять, на яку пору року, природне явище, погоду схожий їхній сьогоднішній настрій. Почати порівняння краще дорослому: «Мій настрій схожий на білу пухнату хмарину в спокійному блакитному небі, а твій?» Вправа проводиться по колу. Дорослий узагальнює — який сьогодні у всієї групи настрій: смутний, веселий, смішний, злий тощо. Інтерпретуючи відповіді дітей, врахуйте, що погана погода, холод, дощ, похмуре небо, агресивні елементи свідчать про емоційне неблагополуччя.Вправи на розвиток творчих здібностей

1. Назвати предмети одним узагальнюючим словом: 
калина, ліщина, … - це

помідор, огірок, капуста, … - це 

ялина, верба, … - це

курка, гуска, індик, … - це

2. Дібрати видові назви до родових:
Дитячі журнали – це…
Жіночі імена – це…
Кіногерої – це…
Одяг – це…
Квіти – це…


3. Встав букви і вилучи зайвий предмет:
М..р..з Г..з..та Д..в..ий
С..і.. Кн..г.. В..л..к..й
Л..д Ж..рн..л К..р..тк..й
К..в..н К..ша В..да

4. Узагальнити через протиставлення:
дуб – дерево, а смородина - …
плаття – одяг, а черевики - …


5. Розподілити ряд видових назв між двома родовими:
Ластівки, шпаки, горобці, синиці, снігурі, щиглі, дятли.
(визначити перелітних птахів і тих, що залишаються зимувати)

6. Визначити предмет за його ознаками (колір, форма, розмір…)
легка, м’яка, біла - …
струнка, висока, білокора -…
пухнаста, руда, працьовита -…


7. Визначити предмет за його діями:
літає, падає, покриває, блищить, скрипить 
світить, гріє, усміхається, зігріває -…


8. Дати визначення предмета:
Мак – …
Вовк -…
Лебідь -…

9. Відгадування загадок на підставі опису окремих ознак. Пропонуються додаткові завдання.

10. «Групування слів»
Завдання. Скласти можливі групи слів зі слів записаних на дошці (ускладнений варіант цього завдання – скласти можливі групи з вказаної сторінки читанки).
Карась береза портфель
Тополя щука олівець
Акула пенал опеньок
Маслюк кит підберезовик
Мухомор бліда поганка альбом
(відповіді можливих груп)
Карась, щука, акула, кит – живуть у воді.
Щука, акула – риби хижаки.

Маслюк, підберезовик, опеньок – їстівні гриби.
Мухомор, бліда поганка – їстівні гриби.
Пенал, олівець, альбом – шкільне приладдя.

11. «Словотворці»

Від поданих слів утворити якнайбільше спільнокореневих.
Сіль, літо, день, дорога.

12. «Чарівні перетворення» Дібрати до поданого слова якнайбільше нових слів, замінюючи лише одну літеру. Коли це неможливо, замінюємо 2 літери.
Нора – нога – ноша – наша – Маша – миша – муха – мука – рука – ріка – Ніка – Ніла – Ніна.

13. На формування навичок миттєвої, або швидкої реакції у доборі слів.
Миттєва реакція – назвати слово, протилежне до запропонованого за 1 секунду.
Швидкість реакції – за регламентний час (3 хв.) підібрати слова що називають протилежну дію (ознаку).
А) Б)
Підпливати - Хворий
 
Погасити - Старий
 
Співати - Бідний –
 
Опускати - Веселий
 
Стояти - Широкий
 
Зламати - Злий –
 
Принести - Темний
 
Дружний –
 
Товстий –
 
Білий –
 
Сухий –
 

ВПРАВИ НА РОЗВИТОК УЯВИ ТА ФАНТАЗІЇ

1. За допомогою міміки жестів один учень показує іншим дітям задумане слово. Ті намагаються його відгадати, вимовляючи свої варіанти по черзі вголос.

2. Уявіть себе півником, ведмедем, будильником, лікарем…
Пофантазуйте і покажіть діями, імітацією звуків.

3. Розкажіть казку «Червона Шапочка» навпаки (персонажі добрі міняються зі злими).

4. Гра
 «Чи таке буває?»
Учитель пропонує ситуацію. Наприклад: вертоліт летить у небі; миша в дзеркалі живе. Дитина повинна уявити собі цю ситуацію й сказати чи таке буває, про що йдеться. Якщо ситуація суперечлива, то треба дослідити її всім разом і знайти правильну відповідь.

5. Гра
 «Живий звук»
Вчитель пропонує описати звук (дощ, дзвоник, скрип дверей). Для цього він запитує гравців: Який він – товстий чи тонкий, широкий чи вузький, добрий чи злий, гострий чи тупий…


6.
 «Закінчи розповідь»
Вчитель зачитує початок речення або 2-3 фрази розповіді. Наприклад. Я пішов до ванної кімнати вмитися. Відкрив кран, і тут раптом … Завдання гравців – скласти якомога більше незвичайних та оригінальних варіантів його закінчення.
 

7.
 «Буріме»
Учитель пропонує 2 пари рим – кінцівки чотирьох рядків віршика, причому, рядки можуть римуватися по-різному. Гравцям необхідно скласти початок кожного рядка й отримати власний римований вірш.

8.
 «Ці три слова обов’язкові»

Керівник навмання обирає з будь-якої книги 3 слова, а також пропонує гравцям вигадати й розповісти історію, в якій обов’язково фігуруватимуть ці слова. Перемагає той, хто першим вигадає найцікавішу історію.Додаток 2


МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПРОГРАМИ


1. Методика «Незакінчені фігури»

Мета: визначити рівень особливостей уяви і творчих здібностей.

Процедура дослідження

Дітям роздаються аркуші паперу з намальованими на них фігурками. У кожної дитини набори фігурок мають бути однаковими. Діти повинні за 5-10 хвилин домалювати до фігурок все, що завгодно так, щоб вийшли предметні зображення.

Інструкція:

«Перед вами аркуш паперу, поділений на вісім частин. В кожній частині аркуша паперу намальовані фігурки. Аркуші з цими фігурками загубив художник. Він збирався намалювати на частинках картинки, але не встиг. А тепер ці частинки попали до вас. Значить, тепер ви художники. Вам потрібно домалювати ці фігурки так, щоб не було однакових зображень малюнків. Починайте роботу.»

Діти малюють у зручному для них темпі, тому закінчують роботу в різний час. Коли дитина здає аркуш паперу, експериментатор запитує, як можна назвати кожний з восьми малюнків.

Аналіз результатів

1.2.3.5

Інтерпретація

Малюнки складні, оригінальні, гарна вербалізація.

Прості, стандартні малюнки, гарна вербалізація .

Прості, стандартні малюнки, труднощі при підборі назв до деяких малюнків.

Стереотипні, примітивні малюнки з повторами, труднощі вербалізації.

Нічого не намалював.

Рівень

дуже високийвисокийсереднійнизькийдуже низький


2. Методика «Проба Мюнстенберга»

Мета: визначити ступінь вибірковості й стійкості уваги.


Процедура дослідження

Дитині пропонується бланк із надрукованими на ньому рядками випадково названих букв. Серед цих букв дитина повинна знайти 10 слів і підкреслити їх.

Приклад завдання:


ЯФОАВКУШПАКУРКЦШЩУКАПМИСЧЕЛОБКВІЖДОН


РОДГОРАТИПРИАКЕДРНОПЕАКАВУПРОРОБТИРПРХЩ


РОДБОРГПАПРРОІВЗАМАМАСАРБЮДЛОНОАУЖДЛЯА


ДШЩХЇЩДОЛДРІДНАТИРОНШГЛТЬТРИЮБЬТМСЧЯПЕ


ДРЖАБАБАРПНЕКУСІЛЬНКАВАПЕРАКЦЙФІВАПНОГПК

Аналіз результатів


Кількість знайдених слів

Рівень

1.

10

Дуже високий

2.

9-7

Високий

3.

6-4

Середній

4.

3-2

Низький

5.

1-0

Дуже низький

3. Методика «Запам’ятай фігури»

Мета: визначити продуктивність запам’ятовування за допомогою зорового аналізатора.

Інструкція:

Перед тобою малюнок, на якому зображені різні фігури. Спробуй за 2 хвилини запам’ятати якомога більше фігур. А коли сховаю малюнок, то намалюй по пам’яті ті фігури, які ти запам’ятав, у будь-якому порядку.

Аналіз результатів

Інтерпритація

Рівень

1.

10 і більше фігур

Дуже високий рівень

2.

7-9

Високий

3.

4-6

Середній

4.

3

Низький

5.

0-2

Дуже низький


4. Методика «Схоже і відмінне»

Мета: визначити у дитини рівень аналізу і синтезу.

Процедура дослідження

Інструкція:

- Назви, будь ласка, якомога більше ознак схожості й відмінності (дітям краще дати це завдання у малюнках):

1. Листок клена – листок дуба;

2. Мак – троянда;

3. Ліва рука – права рука;

4. Книжка – зошит;

5. Син – тато;

6. Кекс – борщ.

Аналіз результатів

Інтерпритація

Рівень

1.

Знаходить 4 і більше ознак різниці, 4 і більше ознак схожості.

Дуже високий

2.

Знаходить по 2-3 ознаки різниці, 2-3 ознаки схожості.

Високий

3.

2-3 ознаки різниці і 1 ознаку схожості

Середній

4.

1-2 ознаки різниці

Низький

5.

Не може справитись із завданням

Дуже низький
 • Начальные классы
Описание:

  Особливим завданням спеціальних освітніх закладів є корекція розвитку дітей. Його розв'язання є не менш важливим і для інших типів закладів, в яких можуть навчатися діти з певними порушеннями розвитку.  

 Під корекцією розуміють спеціально організований педагогічний процес, спрямований на послаблення, подолання недоліків розвитку, запобігання їм та сприяння розвиткові   дитини.

 Корекція є складовою єдиної системи спеціальної освіти.

 

Мета даної програми: надати допомогу учню у повноцінному психічному та особистісному розвитку, сприяти підвищенню рівня розвитку пізнавальних психічних процесів та корекція емоційно-вольової сфери.

Скачать материал
Автор Костилєва Яна Юріївна
Дата добавления 09.01.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел
Просмотров 3207
Номер материала 48684
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс повышения квалификации
«Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»