Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Украинский язык / Проектна діяльність на уроках української мови та літератури

Проектна діяльність на уроках української мови та літературиОпис власного педагогічного досвіду

Уже не один рік працюю над упровадженням в навчально-виховний процес проектної діяльності. Саме через вільний вибір , особисті бажання та вміння працювати в команді реалізується ідея «допоможи мені це зробити самому». Методична проблема, над якою працюю , звучить просто: «Проектна діяльність на уроках української мови та літератури як важливий аспект компетентнісної освіти школярів».

Я твердо впевнена,що література й мова вивчаються в школі не лише для того, щоб через багато років людина могла розповісти всі правила, назвати біографічні дані кожного письменника, знати тему та ідею художнього твору.

Завдання , яке ставлю перед собою: навчити дитину жити, думати, аналізувати, логічно будувати усні та письмові висловлювання., а головне –навчити вчитися протягом усього життя. Потрібно, щоб кожен учень усвідомив: мова не просто засіб спілкування, а генетичний код, і порушення цього коду породжує хаос у душі, розриває генетичний зв’язок між поколіннями. Відомі слова Ліни Костенко наголошують: «Нації вмирають не від інфаркту,спочатку в них відбирають мову». Тому сьогодні звичайна середня школа повинна піклуватися про розвиток кожної особистості , створювати сприятливі умови для реалізації творчих задумів учнів. Чи не тому ми часто бачимо світ у сірих кольорах, що в ньому так мало людей, які мають свої думки, переконання?

Теоретична складова навчання й досі домінує над практичною. Прірва між теорією й практикою засвідчується й результатами конкурсів та олімпіад, на яких наші учні, маючи теоретичні знання, губляться в конкретних і нестандартних ситуаціях, що вимагають уміння працювати в мобільних мікрогрупах. Справді, вчитель творить людську душу, розвиває почуття, веде за собою вперед ,вчить критично оцінювати не лише художній твір, а й події,які передували написанню. Ще Аристотель вважав: якщо ми піклуємося лише про розумовий розвиток молодої людини, забуваючи про необхідність розвитку її почуттів, ми йдемо назад, а не вперед.

Класно-урочна система навчання, на жаль, неспроможна забезпечити реалізацію цих завдань. Натомість особистісно орієнтовані технології, зокрема проектна, у гармонійному поєднанні з класно-урочною здатна продемонструвати позитивні результати.

Актуалізації змісту, технологій становлення особистості учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне на краще змінити своє життя й життя своєї країни. І саме метод проектів стає одним із пріоритетних засобів вирішення проблеми створення школи мислення замість школи навчання, адже характерними ознаками цього методу є те, що

процес набуття знань будується на принципі диференціації навчання в залежності від особистісних рис учнів;

діти в процесі створення освітнього продукту – проекту – навчаються співпрацювати, виховують в собі толерантність, здатність до взаєморозуміння, вчаться уникати конфліктних ситуацій;процес навчання будується на засвоєнні учнем досвіду інших під час створення власного освітнього продукту;

проектна діяльність стимулює соціальну активність, надає можливість відчути радість творчості;

учнівське проектування «можна вписати» в традиційну класно-урочну систему навчання, воно допомагає вирішити проблеми виховної роботи і дозвілля;

проектна діяльність надає можливості дитині самовдосконалюватися і самоутверджуватися.

Я чітко переконана , що якщо учень і вчитель ідуть на урок з почуттям любові, добра, поваги, то відбувається єднання душ, що сприяє ефективному навчанню й вихованню. Саме з любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю.

Метою навчального проектування є створення таких умов, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учнів. Під час використання проектної технології намагаюся вирішувати цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваю пізнавальні навички учнів, формую вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвиватися.

Проектна технологія передбачає використання вчителем сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка включає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання.

Упроваджуючи проекти в навчальний процес,дотримуюся системного підходу. На шкільній методичній комісії ми створили «банк проектів», я його умовно називаю «дерево проектів»: «Моя родина», «Я-громадянин», «Приречені на кохання», «Література-книга життя», «У пам’яті навіки збережуть» та інші.

Тому запровадження методу проектів на уроках української мови в середніх та старших класах є актуальним. У процесі проектування учні міркують, дискутують, сперечаються – відбувається дослідницька робота, спрямована на самостійне відшукування необхідної інформації.Відбувається спілкування на уроці – надзвичайно серйозна і складна проблема в діяльності вчителя-словесника, оскільки це і є сутністю творчого процесу навчання-виховання . Організація навчального проектування передбачає виконання вчителем цілого ряду функцій: допомога учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом; бути самому повноцінним джерелом інформації; координація роботи над проектом;

підтримка та заохочення учнів, підбадьорення й мотивація до роботи;забезпечення динаміки роботи кожного учня в групі й групи в цілому.

Свої творчі здібності учень може розвивати і просто набираючи текст, добираючи ілюстрації, вставляючи в презентацію власні малюнки, створюючи оригінальні колажі, власні вірші, добираючи музичний супровід. До презентації можна залучити власний відеофільм, тести, питання з теми. Багато можливостей виявити творчі здібності надає робота з дизайном слайда – вдало підібрати шаблон, шрифт, анімацію, створити навігацію. Таку роботу можна вважати підготовкою до виконання «серйозних» проектів у майбутньому.

Отже, слід по можливості більше впроваджувати проектну технологію на уроках у 5-9 класах, що забезпечить цілісність сприйняття учнів, мотивацію навчальної діяльності, практичне спрямування роботи на конкретний результат, створить умови для профільного навчання в старшій школі.

Для учнів 10-11-х класів необхідно наближати завдання навчальних проектів максимально до життєвих ситуацій, щоб школярі могли себе випробувати в певній професії.

Урок літератури — не стільки навчальний предмет, скільки вид мистецтва, який вимагає не лише напруженої роботи розуму, але й постійної творчої роботи серця, натхнення й невтомного пошуку відповідей на вічні питання про сенс людського життя.

Проектні технології спрямовую на те, щоб продемонструвати дитині її особисту зацікавленість у здобутті знань та практичну доцільність вивченого. В основі проекту ставлю конкретну життєву проблему, яку потрібно вирішити найефективнішими методами, щоб у результаті застосувати набутий досвід у конкретній життєвій ситуації.

Найчастіше використовую на уроках ігрові (рольові) проекти.

Умови: учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені характером та змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні або ділові взаємини. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності залишається гра. Результати роботи прогнозую на початку, проте повністю вони розкриваються лише наприкінці. Структура проекту залишається несталою до завершення роботи.

Для того,щоб зацікавити дітей та стимулювати їхню пізнавальну активність дуже важливим фактором успішності впровадження ігрових проектів є демонстрування результату ігрового проекту ,а саме :

реклама книжки;

імітація зйомки продовження оповідання чи повісті;

літературно-театральні вистави;

обігрування різних сюжетних версій та ситуацій, у яких опиняються герої;

літературні ігри (кросворди, чайнворди, лабіринти, ребуси і т.д.);ігрова імітація соціальних і ділових стосунків тощо.

Яким би прагматичним не було наше сьогодення – існують речі, які здатні підняти нам настрій і викликати велику порцію позитивних емоцій. Наприклад, тільки усмішка з'являється на устах, коли бачиш дитину, яка розповідає вірші чи інсценує уривок з твору, створює пейзажні картини, портрети, сюжетні уривки до вивченого. Після вивчення української літератури в 5 класі пропоную створити збірку «Ілюстрації до вивчених творів української літератури в 5 класі». До збірки входять малюнки, які діти протягом року створювали до вивчення віршів,оповідань, повістей.

Наприклад , при вивченні творів Олександра Олеся на уроці та в позаурочній діяльності виготовляємо з дітьми колективно «Віршовану абетку» та робимо фото колаж до твору

« Княжа Україна»(5клас).

Наприклад, на уроках вивчення літератури рідного краю в 9 класі пропоную поділ класу на групи : «Пошуковці», «Географи» - створення умовної карти розміщення міст,районів Дніпропетровщини, «Поети», «Теоретики».

Проект короткотривалий, як підсумок уроку - створення (реклама книжки) –«Літературними стежками Дніпропетровщини», в яку ввійшли письменники:Бідняк Григорій(м. Марганець), Гасенко Олексій(Покровський район),Шкляр Анатолій (Дніпропетровськ),Ганна Світлична (м.Павлоград), Марченко Григорій(Новомосковський район) і т.д.

Творчі проекти застосовую на уроках як літератури , так і мови .

Такі проекти не мають чіткої структури спільної діяльності учасників, вона вимальовується залежно від жанру результату та його представлення. Однак оформлення результатів потребує чіткої структури обраної форми. Головне завдання проекту : навчити школярів грамотно, логічно, творчо висловлювати свої думки, використовуючи засоби художньої виразності

Орієнтуючись на реалізацію проектного навчання ,треба не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення, оскільки проектні методи базуються на інтегративних принципах навчання.

Розпочинаючи роботу над проектом , добре знаю можливості своїх учнів, їх нахили, здібності та конкретні вміння, інтереси й бажання. Психологічна компетентність украй важлива при організації проектної діяльності групи. Особливо важливу роль відіграють комунікабельність учителя, схильність до емпатії, творчий потенціал, досвід власної творчої діяльності. Як відомо, творчого учня може виховати лише творчий учитель. Жодна інша педагогічна технологія не вимагає такого рівня самоцінності особистості вчителя, як проектна.

При викладанні літератури метод проектів надає мені безмежні можливості для виконання навчальних завдань і розвитку творчих здібностей учнів. Метод допомагає вирішити низку важливих питань: як підвищити читацьку активність учнів, яким чином перетворити процес читання з обов'язку на частинку дозвілля, як «осучаснити» літературний твір, щоб учень побачив його актуальність, оспівування вічних цінностей і прилучився до цих цінностей.Презентація й захист проектів – невід’ємна й обов’язкова складова застосування методу проектів. На практиці здебільшого пов’язую презентацію та захист проектів із заходами в межах позакласної роботи з предмета, а також з нестандартними уроками на зразок: бінарний урок ,урок-диспут; урок-драматизація; урок-сумнів; урок-екскурсія; урок-занурення; урок-творчий звіт; урок-ділова гра; урок-прес-конференція; урок-конкурс; урок-змагання; урок-КВК; урок-узагальнення; урок творчості; урок-аукціон; урок-; урок-конференція; урок-рольова гра; урок-семінар; урок-«Поле чудес»; інтегрований урок; урок-вікторина «Що? Де? Коли?»

Можуть бути різні підстави для вибору тематики проекту. Її може бути сформульовано не лише вчителем , тематику можуть запропонувати самі учні. Результати проектів - матеріальні, тобто відповідно оформлені: відеофільми, альбоми, комп’ютерні відеопрезентації, газети, альманахи тощо.

Проект — цільовий акт діяльності, в основі якого ставлю інтереси дитини. Саме інтерес ставлення особистості до предмета як до чогось для неї цінного, привабливого забезпечує високу мотивацію навчальної діяльності учнів у процесі навчального проектування.

Хочеться зауважити , що будь-яка робота над темою чи просто групова робота не може називатися методом проектів . Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально- пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи ту проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням отриманих результатів. Найточнішим прикладом для вимірювання значущості методу є відгуки самих учасників проектів. За даними анкетування, на запитання «Яке значення для тебе особисто мають знання та вміння , отримані в результаті роботи над проектом?» 75%відповіли, що їм це знадобиться в майбутньому. У 50% опитуваних найбільші труднощі викликає необхідність публічного виступу. І всі опитувані вважають, що проекти потрібні.

Недаремно приказка говорить :«Скажи мені – я забуду, покажи мені –я запам’ятаю, залучи мене – я навчусь».

«Любові пам’ять незабутня»Жінки в житті Т.Шевченка

(проект -журнал мандрівка)

Мета : відтворити цілісний образ Т.Г.Шевченка через проект- мандрівку; викликати бажання якомога більше самостійно дізнатися про Кобзаря ; виховувати любов до рідної мови , до поезії

Проектні завдання: змістовні ілюстрації, повідомлення про життєвий шлях Кобзаря , творчі роботи учнів про жінок, яких кохав Шевченко , підбір поезій, аудіо запису пісень про кохання(з творчого доробку); інсценування життєвих ситуацій Кобзаря, фотоілюстрацій коханих жінок,створення презентації.

Обладнання : автопортрети Шевченка різного періоду життя , портрети Г.Закревської , В.Репніної , А.Ускової , К.Піунової , Л.Полусмак ; репродукції картин ; виставка , присвячена життю і творчості Кобзаря , виставка книг Т.Г.Шевченка , плакати , відео та аудіозаписи .

Звучить музикаСтрілися двоє , що долею схожі ,

Може , десь тут або десь там …

Дивлячись в очі : чи вірити можна

Теплій руці і привітним словам ?

Берег любові в далекім тумані .

І допливем , коли тільки удвох ,

І допливем , коли стільки бажання …

Берег любові і хвилі тривог .

Стрілися двоє в житейському морі .

Може , сьогодні , а може , колись …

В серця питаються : йти далі поруч

Чи , постоявши , навік розійтись ?

Ведуча .

Шановні друзі , напевно , трохи сумною поезією ми розпочали наш вечір … Але ж яка висока і прекрасна мудрість у цих рядках ! У кого з нас не щемить душа , коли чуємо ніжні слова ? Мало кому в коханні так не щастило , як Тарасові Шевченку . Маючи унікальні таланти , гострий розум , товариську вдачу , привабливу зовнішність , він , здавалось би , був приречений на успіх у жінок . Натура творча і вразлива , Кобзар часто закохувався . І в нього закохувались . Та особисте життя великого українця так і не склалося . Не судилося Тарасові Шевченку продовжити свій родовід у наступних поколіннях . Тарас Григорович страждав від самотності . Його заповітною мрією було мати родину . Кохання – одна з найболючіших граней його життя . Кілька з таких імен , доль і почуттів у житті Шевченка ми й розглянемо в нашій літературній вітальні .

Звучить музика

Сторінка журналу 1

Ведуча .

Першим сильним почуттям Тараса було його дитяче кохання до сусідської дівчини Оксани Коваленко – юної Беатріче його поезій .

Вірш «…Ми вкупочці колись росли…

Інсценізація уривка з твору «Тарасові шляхи»

Ведуча .

Нічого не вийшло з того кохання . Але першого кохання , як перших сліз , видавле-них кривдою та несправедливістю , такі люди , як Шевченко , довіку не забувають . Не забуває і Тарас своєї Оксани . Героїню кращої своєї поеми «Гайдамаки» він назвав Оксаною . Шевченко згадав знов Оксану , перебуваючи в далекій чужині .

Вірш «…А я так мало – небагато…»

Ведуча.

Минуло 10 літ після написання цього вірша . Тарас приїхав до рідного села , перед ним воскрес образ Оксани . Чи жива ота Оксана кучерява , що з нами гралася колись?

Вірш «Мене по волі і неволі»

Ведуча .

Історія знеславлення Оксани , скупі братові слова про пове-дінку знепащеної дівчини лягли згодом в основу «Капітанші» , «Наймички» , «Слепой» , «Катерини» .

Вірш «Вітер в гаї нагинає…»

2 сторінка журналу

«У Вільні городі преславнім»

Ведуча .

Схожою на Оксану ( старша , лагідна ), була польська швачка Ядвіга Гусиковська . Теж чорноброва , друге юнацьке кохання Шевченка . Вона вчила Тараса польської мови , по-сестринськи жаліла його , дала йому відчути різницю між вільним і кріпаком . Вони часто прогулювались вздовж берега , Ядвіга розповідала Тарасу про таємні товариства , про свободу . Вона багато турбувалася про нього , але забажала , щоб Шевченко зрікся українсь- кої мови і Батьківщини , щоб залишився назавжди в Польщі . Бідному сиротині важко було обирати , він марнів на очах . Недовго , одначе , 16-літній Тарас втішався щастям кохання . Наближалась польська революція 1830 року . Тарас разом з паном Енгельгардом вирушив до Петербурга

Вірш

Чого мені тяжко , чого мені нудно ,

Чого серце плаче , ридає , кричить ,

Мов дитя голодне ? Серце моє трудне ,

Чого ти бажаєш , що в тебе болить ?

Чи пити , чи їсти , чи спатоньки хочеш ?

Засни , моє серце , навіки засни

3 сторінка журналу

«У Петербурзі»

Ведуча.

Студентом Академії художеств у Петербурзі Тарас Шевченко переживає третє своє захоплення молодою натурницею . П’ятнадцять років було дівчині , а звали її Амалеєю . Студент Шевченко малює портрет молодої дівчини, яка підсміюючись над ним , замість Шевченко говорила Чевченко . Амалія – перша жінка вільного Шевченка , легка , як метелик . Своєю волею Тарас був засліплений , але не одружився , та й добре. Амалія б доконала його , бідолашного , вимотала б його душу і його слабке здоров’я . Дуже вже вона любила погуляти , подобатися всім і одразу .

Все життя Амалія Клоберг була неодружена , а малюнок з підписом Чевченка зберегла на все життя . А Шевченко згадає Амалію в повісті «Художник» і назве її слов’янським ім’ям Паша

Сторінка 4

«Любов , що розійшлася сном»

Ведуча .

Та осінь була фатальна . Осінь великого болю , шалених пристрастей , хвороб . Довелося зазирнути у вічі Любові та Смерті ! Осінь , після якої Шевченко відчув потребу написати «Заповіт». Ця осінь стала бідою і щастям поета. Хворів він тілом і серцем , але біль його воздався дивовижними плодами. Тої осені було написано «Сліпого» , «Великий льох» , «Наймичку» , «Кавказ» , «І мертвим , і живим…» , «Маленькій Мар’яні» , «Минають дні» , «Три літа» - справжні літературні шедеври. Привертають увагу два вірша , написані одного дня – 4 жовтня 1845 року , й обидва є наслідками першого невдалого наміру одружитися .

^ Вірші «Не завидуй багатому …» , «Не женися на багатій…»

Думав Шевченко в Києві одружитись , та й жить на світі , як добрі люди живуть . Закохався Шевченко у Феодосію Кошиць , жінка теж його покохала. Та на заваді стали батьки дівчини. Отець Григорій , батько Феодосії , був людиною практичною і бездуховною . Коли Тарас був ще малим , він був наймитом у отця Григорія , тож його сприйняли в родині як наймита-попихача , як мізерного сироту. Різними хитрощами отець Григорій намагався відшити залицяльника доньки , а потім не витримав і рішуче сказав «Ні шлюбу !». Шевченко був дуже вразливий , в цій родині Кошиців його зневажили , біль в душі був нестерпний …

Вірш «Маленькій Мар’яні»

Інакше сталося з тією , кого він любив , з Феодосією. Заміж вона не вийшла , це повільно точило її душу , довівши до психічної хвороби. Феодосія Григорівна Кошиць лікувалася у психіатричній лікарні , а померла того ж року , що й Шевченко.

Шевченко ще її згадував. У далекому Кос-Аралі , коли на душі було самотньо й гірко , він згадував ту , що убого його полюбила , а сама зосталася у високих палатах вік свій дівувати .

Вірш «На вгороді коло броду…

5 сторінка журналу

«Голуба квітка – Ганна Закревська»

1843. Шевченко на Україні. Вони познайомилися в червні 1843 року в селі Березова Рудка . Хто ж вона , ця жінка з темно-синіми очима . Ганна Закревська , дружина багатого поміщика і власника села . У сімнадцять років Ганна вийшла заміж за Платона Закревського . На час зустрічі з Шевченком їй виповнився 21 рік . М’яка та добра , одружена , мати двох дітей .

В той час було модним прикрашати дім портретами , тож Платон Закревський забажав портрети дружини і свій , запропонував Шевченкові їх намалювати. За два тижня Тарас намалював портрет Ганни . Дуже запав у душу пристрасний погляд жінки.

Портрет вийшов теплим , ліричним . На нас дивляться сумні темні очі , молода жінка сором’язливо посміхається. Коли довго дивитися в її великі темно-сині очі , то вони здаються живими. В очах читається смуток і потаємний біль. Густе темне волосся , шовкові шнурочки чорних брів , відкритий світлий лоб , красивий прямий ніс , червоні вуста , вкриті рум’янцем щоки . Портрет сповнений ніжності , світла , любові . Шевченко намагався показати вдачу і настрій Ганни. Це був спалах у його художній творчості , бо все йшло від любові .

Вірш

А ти , доле ?

А ти , мій покою ,

Моє свято чорноброве

І досі між ними

Тихо , пишно походжаєш ?

І тими очима

Аж чорними-голубими ,

І досі чаруєш людські душі …

Та все ж не судилося . Все йде , все минає … Вірш «Якби зустрілися ми знову»6 сторінка журналу

«Варвара Рєпніна»

З Варварою Миколаївною Рєпніною Тарас Григорович познайомився в місті Яготин. Варвара була зі шляхетного роду українських вельмож. Всі називали її доброю та щирою. Зачарована Шевченком , вона написала повість свого життя і дала Тарасу подивитися. Поміж сторінками виразно читається освідчення в коханні , але Шевченко не відповів пристрастю . З великої туги і розпуки Варвара захворіла . Її аристократична родина виключала можливість шлюбу колишнього кріпака із багатою спадкоємницею . У подальшому Рєпніна так і не вийшла заміж , а відраду знаходила в релігії.

Все життя вона була для Тараса Григоровича лише другом , сприяла призначенню його викладачем Київського університету . Свого першого листа із заслання Шевченко написав Рєпніній , а вона надсилала йому книги

У княжім домі панночка бліда

Жар серця нишком в вірші вилива .

Листок долоньки свічку затуляє

Про що вона ? Чого їй так болить ?

Їй , панночці б , - та суджений панич

Зітхання соловейка у альтанці .

У княжім домі , в домі Рєпніних ,

Невже нікого , вартого в обранці ? !

Молилася . При свічці . При сльозі …

Варвара Миколаївна пережила Шевченка на тридцять років . Завжди згадувала про нього , писала мемуари , піклувалася увічненням пам’яті великого Кобзаря .

^ Вірші «Зоре моя вечірняя…» , «…Село , і серце одпочине…»

7 сторінка журналу

«Агата Ускова»

Ведуча.

В Новопетрівській фортеці Шевченко познайомився з родиною коменданта Ускова. Першим , що зігріло душу поета , були діти . Він їх полюбив . В творчості Шевченка є десятки свідчень про палку любов і ніжність до дітей , як у віршах , так і в картинах .

Вірш «На Великдень , на соломі»

Дружина коменданта , Агата Ускова здавалася Шевченкові досконалою жінкою . Тарас Григорович писав : «Я полюбив її піднесено , чисто , всім серцем і всією вдячною душею». Поет майже щодня обідав в Ускових , і єдиною розвагою в неволі були прогулянки з Агатою за фортом . Глузування оточуючих з приводу спільних прогулянок зробило своє . Платонічний роман скінчився , проте дружні стосунки ще довго зберігалися .

В неволі , в самоті немає ,

Нема з ким серце поєднать .

То сам собі оце шукаю

Когось-то , з ким щоб розмовлять ,

Шукаю Бога , а находжу

Тебе , що цур йому й казать .

От що зробили з мене годи

Та безталання , та ще й те ,

Що літечко моє святе

Минуло хмарно , що немає

Ніже єдиного случаю ,

Щоб до ладу було згадать …

8 сторінка журналу

«Катерина Піунова»

Повертаючись із заслання , у Нижньому Новгороді поет щиро закохався в акторку Катерину Піунову і освідчився їй , незважаючи на двадцять вісім років різниці у віці . Шевченку не відмовили прямо , але більше не запрошували в дім , сама дівчина стала уникати його . Поведінка Катерини та її батьків була нетактовна , а згодом і сам Шевченко прозрів : «Хто він?». Змолочений долею , солдатчиною дядько , сумний лисий , чорні плями під очима , ровесники вже синів і дочок мають , а він все парубкує.

Зрозумів , яке безглуздя : він старший за батька Катерини , їй – всього 16 років . Шевченко бачив в ній своє дитяче кохання – Оксану , хотів відгородитися від минулого , від самотності , бути їй за батька , брата , чоловіка . Батьки Катерини сказали останнє слово : «Що може дати молодій акторці колишній поет і колишній художник , вірші і малювання якого не принесли нічого ,крім біди і злиднів .

Барвінок цвів і зеленів

Слався , розстилався;

Та недосвіт перед світом

В садочок укрався .

Потоптав веселі квіти .

  • Украинский язык
Описание:

          Уже не один рік   працюю над упровадженням в  навчально-виховний процес проектної діяльності. Саме через вільний вибір , особисті бажання та вміння працювати в команді  реалізується ідея «допоможи мені це зробити самому». Методична проблема,  над якою працюю , звучить просто: «Проектна діяльність на уроках української мови та літератури як важливий аспект компетентнісної освіти школярів».

 

      Я твердо впевнена,що література й мова вивчаються в школі не лише для того, щоб через багато років людина могла розповісти всі правила, назвати біографічні дані кожного письменника, знати тему та ідею художнього твору.

Скачать материал
Автор Дубнюк Зоя Іванівна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел Украинский язык
Подраздел
Просмотров 5873
Номер материала 31755
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.