Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / История / Орта мерзімді жоспарлау 10 сынып қоғамтану

Орта мерзімді жоспарлау 10 сынып қоғамтану


Алматы облысы «Өрлеу» 1топ

Ермеков Серик Канатбекович

Орта мерзімді жоспарлау бойынша жазба
Тема урова

Используемые модули

Основные темы обсуждения и изучения.

Источники изучения

«Адам және оның дүниетанымы»

Оценка, критическое мышление, АКТ

«Адам және оның дүниетанымы» (2 сағат), дүниетаным ұғымы, дүниетаным құрылымы, дүниетанымның негізгі элементтері, дүниетанымның қоғамдық-тарихи және жеке сипаты, өмірлік-практикалық және теориялық дүниетаным. гуманитарлық көзқарастың ерекшелігі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Дүниетанымның тарихи үлгілері»

Оценка, критическое мышление, выявление талантливых и одаренных учеников.

«Дүниетанымның тарихи үлгілері», мифологиялық, діни, философиялық дүниетанымның ерекшеліктері, мифологиялық, діни, философиялық дүниетанымдағы адамның бейнесі, әлеуметтік гуманитарлық көзқарастағы адам және әлем;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Адамның дүниеге деген танымдық қатынасы»

Оценка, критическое мышление, АКТ, выявление талантливых и одаренных учеников.

«Адамның дүниеге деген танымдық қатынасы» (3 сағат), әлемді тану мәселесі, адамның танымдық қызметі, сезінушілік және тиімді таным, ақиқат ұғымы, оның өлшемдері, гуманитарлық білімнің ерекшелігі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Ғылыми таным»

Оценка, критическое мышление, АКТ, новые методы в обучении.

«Ғылыми таным», ғылымның шығуы, ғылыми ойдың негізгі ерекшеліктері, ғылыми зерттеу әдістері, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар, әлеуметтік жауапкершілік және ғалымдар гуманизмі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Білім және білім беру»

Оценка, критическое мышление, лидерство в обучении,

«Білім және білім беру», білім туралы қазіргі ұғым, ақпарат, білім, даналық, білім және білімділік, өзіндік білімнің қажеттілігі, өмір бойғы білім, гуманитарлық білім берудің ерекшелігі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Адами қызметтегі бостандық, қажеттілік және жауапкершілік»


«Адами қызметтегі бостандық, қажеттілік және жауапкершілік» (3 сағат), адам өміріндегі құндылықтар, құндылық туралы ұғым, құндылықты таңдау мәселесі, құндылық және өмірлік бағыт, адамның өмірі құндылық ретінде;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Еркіндік және қажеттілік»


«Еркіндік және қажеттілік», еркіндік ұғымы, еркіндік әлеуметтік және жеке құндылық ретінде, табиғи және әлеуметтік қажеттілік, еркіндік саналы қажеттілік;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Еркіндік және жауапкершілік»


«Еркіндік және жауапкершілік», адамның ішкі және сыртқы еркіндігі, еркіндік адамның тұлғасы қалыптасуының шарты, тұлғаның өз өмірі үшін жауапкершілігі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

қайталау (1 сағат).9 қайталау (1 сағат).Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Қазіргі қоғам»

Фашизм в Италии и Германии.

«Қазіргі қоғам» (2 сағат), қоғамдық дамудың заңдылықтары, эволюция және революция әлеуметтік өзгерістің формалары ретінде, қоғамдық үдеріс ұғымы, оның қайшылығы, дәстүрлі (аграрлық) қоғам, индустриялы қоғам, постиндустриалдық (ақпараттық) қоғам, әлеуметтік жаңарту ұғымы;

«Қазіргі өркениеттің ерекшеліктері», қазіргі қоғам және

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Қазіргі өркениеттің ерекшеліктері»

Япония, Китай и Монголия.

«Қазіргі өркениеттің ерекшеліктері», қазіргі қоғам және өркениет, жаһандану үдерісі, жаһандануға қарсылық, компьютерлік революция, қоғам және адам ХХІ ғасырдың қауіп-қатерлері алдында, ғаламдық мәселені шешудегі гуманитарлық ғылымның рөлі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Әлеуметтік қатынастар»

Индия и страны Юго-Восточной Азии.

«Әлеуметтік қатынастар» (3 сағат), әлеуметтену үдерістері, индивидтің әлеуметтенуі, тұлғаның әлеуметтік статусы, әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар, әлеуметтік қақтығыстар мен олардың конструктивтік шешімі;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Отбасы әлеуметтік топ ретінде»

Арабские страны Азии и Африки и государства Африканского континента.

«Отбасы әлеуметтік топ ретінде», отбасының әлеуметтік рөлі, нормалары, құндылықтары, отбасындағы тұлға аралық қатынастар, отбасылық қатынастар этикасы, отбасылық парыз, отбасы мүшелеріне қамқорлық таныту;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Адамның көпұлтты қоғамдағы қарым-қатынасы»

На пути ко Второймировой войне.

«Адамның көпұлтты қоғамдағы қарым-қатынасы», этникалық тұтастықтар, ұлттық сана, қазіргі әлемдегі ұлтаралық қатынастың дамуы, ұлтаралық жанжалдың себептері және оның шешімі, ұлтаралық келісім және ұлттық бірлік, Қазақстанның гүлденуі мен әлеуметтік игілігінің негізі ретінде;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Нарықтық субъектінің экономикалық тәртібі»


«Нарықтық субъектінің экономикалық тәртібі» (3 сағат), тұтынушының экономикалық мәдениеті, нарықтық экономикадағы тұтынушының тәртібі, табыс көздері, қорлар, тұтынушының шығындары, тұтыну бюджеттін жоспарлау, тұтынушылық несие, тұтынушыны қорғау, сұраныс, сұраныс заңы, сұраныс факторлары;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Өндірушінің экономикалық мәдениеті»


«Өндірушінің экономикалық мәдениеті», нарықтық экономикадағы өндірушілердің мінез құлқы, өдіріс және өндірістік факторлар, бизнесті ұйымдастырудың негізгі формасы (жеке кәсіпкерлік, серіктестік, акционерлік қоғам), бизнес жоспар әзірлеудің принциптері, ұсыныс, ұсыныс заңы, фирманың шығыны мен пайдасы;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Нарықтық құрылымның үлгілері»

Мир после второй мировой войны.

«Нарықтық құрылымның үлгілері», жетілген бәсекелестік, монополистік бәсеке, олигополия, монополия, экономиканы монополиялаудың салдары, мемлекеттің монополияға қарсы саясаты;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Саяси жүйе»

Тенденции развития Запада. Соединенные Штаты Америки и Латинская Америка.

«Саяси жүйе» (2 сағат), саясат және мемлекет, мемлекет ұғымы мен белгілері, мемлекеттік егемендік, мемлекеттік билік, мемлекеттің формалары (басқару формасы, әкімшілік-аумақтық құрылымы), саяси режим, тоталитаризм, авторитаризм, демократия;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Азаматтың саяси өмірге қатысуы»


«Азаматтың саяси өмірге қатысуы», демократиялық саясаттың негіздері, сайлаулар, референдум, жергілікті өзін өзі басқару, саяси партиялар мен қозғалыстар, олардың қоғамдық өмірдегі рөлдері, Қазақстандағы саяси партиялар мен қозғалыстар;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Рухани мәдениет»


«Рухани мәдениет» (3 сағат), қоғамның рухани құндылықтары, руханилық ұғымы, адамның рухани мәдениетінің негіздері, рухани құндылықтар, рухани мұра және оның қоғамдағы маңызы, руханилық және гуманизм;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Тұлғаның адамдық негіздері»


«Тұлғаның адамдық негіздері», руханият және адамгершілік, тұлғаның адамдық ұстанымдары, ізгілік және зұлымдық, қарыз және ұят, моралдік идеал, отаншылдық және азаматшылдық, тәрбие мен білімнің адамгершілік қызметтері;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

«Діни төзімділік»


«Діни төзімділік», дін, діни ұйымдар және бірлестіктер, қазіргі қоғам өміріндегі оның рөлі, ар-ождан еркіндігі және діни төзімділік, дін және гуманитарлық ой, діни жән діни емес дүниетанымдардың диологы, діни экстремизмнің алдын алу;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

қайталау (1 сағат).


Социалистические страны Восточной Европы и Азии

қайталау (1 сағат).


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

24

«Адам мен азаматтың құқығы және міндеттері»


«Адам мен азаматтың құқығы және міндеттері» (2 сағат), конституциялық құқық және міндеттер, адам құқығы ұғымы, азаматтық ұғымы, адамның және азаматтың құқығы, адамның және азаматтың міндеттері, Қазақстан Республикасындағы адамдар және азаматтар құқығы мен бостандығының конституциялық кепілі;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

25

«Адам құқықтары және оны қорғау»


Крах колониализма.

«Адам құқықтары және оны қорғау», Қазақстан азаматтары құқығы мен бостандықтарын жүзеге асыру және қорғау, адам құқығын халықаралық-құқықтық қорғау, адам құқығын қорғау саласындағы негізгі халықаралық-құқықтық актілер;


Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

26

«Жеке құқықтың негізгі салалары»


«Жеке құқықтың негізгі салалары» (4 сағат), азаматтық құқықтың негіздері, азаматтық құқық ұғымы және негізгі бастаулары, азаматтық құқықтың ұстанымдары, азаматтық құқық субъектілері, меншік құқығы, кәмелетке толмағандар мүліктік қатынасқа қатысушылар ретінде, азаматтық-құқықтық келісімнің негізгі түрлері, тұтынушы құқықтары;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

27

«Еңбек құқығының негіздері»


«Еңбек құқығының негіздері», еңбек құқығы ұғымы және негізгі бастаулары, еңбек қатынастары аясындағы кепілдемелер, еңбек шарты, еңбек шартын бекіту және бұзу, кәмелетке толмағандар еңбегінің ерекшеліктері, жұмыс және демалыс уақыты, тәртіптік жауапкершілік;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

28

«Отбасылық құқық негіздері»


«Отбасылық құқық негіздері», отбасылық құқық ұғымы және негізгі бастаулары, отбасылық құқықтағы негізгі ұғымдар, некелік-отбасылық құқықтың принциптері, неке тұжырымының шарттары, некені тоқтату, ерлі-зайыптылардың міндеттері, некелік келісім, бала құқықтары;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

29

«Экологиялық құқық негіздері»


«Экологиялық құқық негіздері», экологиялық құқық ұғымы және негізгі бастаулары, экологиялық құқық ұстанымдары, экологиялық заңмен қорғалатын негізгі нысан, табиғатты пайдалану түсінігі мен түрлері, экологиялық құқықтағы азаматтардың құқығы мен міндеттері, экологиялық құқықбұзушылық және ол үшін жауаптылық;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

30


«Көпшілік құқықтың негізгі салалары»

Развития цивилизованных стран.

«Көпшілік құқықтың негізгі салалары» (3 сағат), әкімшілік құқық негіздері, әкімшілік құқық ұғымы және негізгі бастаулары, негізгі және туынды нормативтік актілері, мемлекет қызметінің басқару жүйесіндегі негізгі бағыттары, мемлекеттік мекеме және кәсіпорындар, мемлекеттік қызмет ұғымы, әкімшілік құқықбұзушылық және әкімшілік жауапкершілік;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

31

«Қылмыстық құқықтың негіздері»


«Қылмыстық құқықтың негіздері», қылмыстық құқық ұғымы және негізгі бастаулары, қылмыстық заңнама құрылымы, қылмыстық құқықтың мақсаты мен ұстанымдары, қылмыс ұғымы және түрлері, қылмыс құрамы ұғымы, қажетті және аса қажетті қорғаныс, қылмыстық жаза ұғымы және түрлері;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

32

«Іс-жүргізу құқығы негіздері»

Актуальные проблемы мира в начале 21 века.

«Іс-жүргізу құқығы негіздері», іс-жүргізу құқығы түсінігі, қылмыстық іс-жүргізу құқығы ұғымы және негізгі бастаулары, қылмыстық процестің мақсаты мен тәртібі, қылмыстық процестің негізгі принциптері, азаматтық іс-жүргізу құқығы ұғымы және негізгі бастаулары, азаматтық сот-ісінің принциптері, Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі;

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

33

қайталау (1 сағат);

Культура 20 века.

қайталау (1 сағат);

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)

34

Қорытынды қайталау (1 сағат).


Қорытынды қайталау (1 сағат).

Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)Мектеп директоры: Б. НұрахметовМектеп әдіскері: Ж. Ахмадиева


  • История
Описание:
№ Тема урова Используемые модули Основные темы обсуждения и изучения. Источники изучения 1. «Адам және оның дүниетанымы» Оценка, критическое мышление, АКТ «Адам және оның дүниетанымы» (2 сағат), дүниетаным ұғымы, дүниетаным құрылымы, дүниетанымның негізгі элементтері, дүниетанымның қоғамдық-тарихи және жеке сипаты, өмірлік-практикалық және теориялық дүниетаным. гуманитарлық көзқарастың ерекшелігі; Адам және қоғам (10 сынып оқулығы) 2. «Дүниетанымның тарихи үлгілері» Оценка, критическое мышление, выявление талантливых и одаренных учеников. «Дүниетанымның тарихи үлгілері», мифологиялық, діни, философиялық дүниетанымның ерекшеліктері, мифологиялық, діни, философиялық дүниетанымдағы адамның бейнесі, әлеуметтік гуманитарлық көзқарастағы адам және әлем; Адам және қоғам (10 сынып оқулығы) 3. «Адамның дүниеге деген танымдық қатынасы» Оценка, критическое мышление, АКТ, выявление талантливых и одаренных учеников. «Адамның дүниеге деген танымдық қатынасы» (3 сағат), әлемді тану мәселесі, адамның танымдық қызметі, сезінушілік және тиімді таным, ақиқат ұғымы, оның өлшемдері, гуманитарлық білімнің ерекшелігі; Адам және қоғам (10 сынып оқулығы) 4. «Ғылыми таным» Оценка, критическое мышление, АКТ, новые методы в обучении. «Ғылыми таным», ғылымның шығуы, ғылыми ойдың негізгі ерекшеліктері, ғылыми зерттеу әдістері, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар, әлеуметтік жауапкершілік және ғалымдар гуманизмі; Адам және қоғам (10 сынып оқулығы)
Автор Ермеков Серик Канатбекович
Дата добавления 29.02.2016
Раздел История
Подраздел Планирования
Просмотров 4148
Номер материала MA-065258
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.