Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Математика / Опыт работы учителя математики

Опыт работы учителя математики

Мозок, добре впорядкований, вартий більше, ніж добре наповнений.

М. Мотель.

Вступ

Сучасна освіта — це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя.

Роль учителя є вирішальною у процесах формування мислення, гартування характеру й виховання моральних якостей учня. Від педагогічної майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів — у них одна мета. Природно, що прагнення обох до єдиної мети прискорює її досягнення. Щоб керувати процесом формування і розвитку здібностей учнів, треба знати актуальні і потенціальні їх рівні. Водночас виникає проблема: якими повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили й перетворити їх у творчі досягнення.

Саме уроки математики дають виключні можливості прищеплювати інтерес до творчих пошуків, виховувати в дітей бажання шукати нові, кращі шляхи виконання дорученої справи. Справді, пошук кращих способів розв'язання нестандартних задач, нестандартних розв'язань традиційних задач, аналіз змісту теорем, бесіди про видатних учених, організація способу здобуття знань — усе це є важливими складовими на шляху розвитку самоосвітніх та творчих здібностей учнів.

Нормативно-правова база

Нормативно-правовою базою досвіду є, перш за все, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Державна національна програма «Освіта», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція загальної середньої освіти (11-річна школа), Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", Концепція профільного навчання в старшій школі, котрі затвердили завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу.

Теоретична основа досвіду

Учитель, який планує розвивати самоосвітню компетентність учнів на своїх уроках, повинен мати достатню теоретичну та методичну підготовку. Мною вивчена література Маркової І.С., Родигіної І.В., Бухлової Н.В., Губи Л.А., Пометун О.І., Возняк Г.М., щодо методів розвитку самоосвітньої компетентності учнів на уроках математики та інформатики.

Технологія досвіду

Працюючи в школі та спостерігаючи за школярами, я дійшов висновку, що для багатьох учнів визначальним чинником вивчення математики є її загальновизнана роль у житті та інших науках. Але є учні, які на уроці перестають слухати або, навпаки, тільки роблять вигляд, що слухають, але не чують, якщо новий матеріал їх не зацікавив з самого початку. Запобігаючи байдужості на уроці, появу нового матеріалу потрібно підпорядковувати природній допитливості школяра: новий факт не виникає з «нічого»; разом з дітьми з'ясувати можливості його застосування, а форму організації навчання обирати оптимальною. Отже, завдання, яке постало переді мною, — збудити здібності своїх учнів, виховати в них сміливість думки і впевненість у тому, що вони розв'яжуть кожну задачу, в тому числі й творчого характеру, — без особистого захоплення справою, без наявності педагогічного такту, без умілого вибору форм навчання, методів, прийомів та засобів втілити вжиття неможливо.

Тому робота над проблемою «Розвиток самоосвітньої компетенції учнів під час вивчення математики та інформатики» дає можливість зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним, для вчителя — радісним. Працюючи над цією проблемою, я прагну: пропонувати посильний рівень вимог відповідно до рівня навченості; вчити учнів концентруватися та максимально викладатися в обмежений час; дати можливість навіть слабкому учневі отримати високу оцінку; створювати умови для свідомого і самостійного вибору учнями рівня засвоєння навчального матеріалу; дати можливість сильним учням проявити свої творчі здібності.

Систему своїх уроків намагаюся побудувати так, щоб учні працювали з повною віддачею сил, з інтересом. Школярам подобаються завдання творчого характеру, які розвивають у них пізнавальний інтерес: виконання проектів, розвязування нестандартних задач, складання казок, кросвордів, ігор; виконання творчих робіт; участь у математичних змаганнях та конкурсах.

Моя робота в напрямку формування самоосвітньої компетенції учнів має індивідуально - диференційований характер. З метою індивідуального підходу використовую завдання різних ступенів складності, для більш допитливих учнів використовую задачі творчого характеру, практичні завдання, інформаційні комп’ютерні технології.

Створювати відповідні умови для організації самоосвітньої діяльності учнів дуже добре на підставі моніторингових досліджень як для всього класу, так і для окремих учнів. Так, наприклад, учні 5 (випереджальне навчання) та 6 класів проводять ці дослідження самостійно, будуючи графіки своїх досягнень протягом навчального року. Дані дослідження використовуються для корекції змісту, форм і засобів організації самоосвітньої діяльності учнів.

Важливим завданням учителя є включити учня у навчальний процес не тільки як об'єкт педагогічної дії, але й як суб'єкт всього процесу. Цьому сприяє взаємоперевірка. Для цього я використовую взаємоперевірку математичних диктантів, листи взаємоперевірки, під час перевірки домашнього завдання.

Учні з задоволенням готують повідомлення, реферати, кросворди на задані теми з їх захистом, презентацією. Дана форма роботи сприяє розвитку навичок роботи з додатковою літературою, періодичною пресою, вмінню виділяти головне, висловлювати свої думки.

У своїй практиці також використовую інтерактивні технології навчання, які допомагають набувати учням вміння співпрацювати один з одним. Проводжу уроки-тренінги, або використовую елементи тренінгу. В процесі інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення; створюються комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

У своїй практиці я використовую метод проектів. Цей метод не можна назвати принципово новим, адже істинна iнновацiя в галузi педагогiки - явище надзвичайно рiдкiсне. Як правило, це розгляд на новому розвитку педагогiчних, соцiальних, культурних досягяень, давно забутих педагогічних iстин, якi використовувались в інших умовах.

Метод проектiв завжди орiєнтовавий на самостiйну роботу учнiв: iндивiдуальну, групову, парну, яку учнi виконують протягом певного часу. Цей метод органiчно поєднується з ґрунтовим пiдходом до навчання. Якщо говорити про метод проектiв як педагогiчну технологiю, то вона включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методiв, творчих за своєю суттю.

Для використання на уроках математики та інформатики, на мою думку, найбiльш придатні такі проекти:

1. Навчально - дослідницькі проекти. Наприклад: 8 клас, урок-проект «Квадратні корені», 10 клас, урок-проект «Кути в просторі».

2. Рольовi, або iгровi проекти. Наприклад: проект-змагання серед учнів 10-11 класів «Батл презентацій», проект «Школа майбутнього».

Реалiзацiя методу проектів на практиці веде до змiни позицiї учителя. Із носія готових знань вiн перетворюється на органiзатора пiзнавальної дiяльностi своїх учнiв. Змінюється психологiчний клiмат в класі, оскiльки вчителю доводиться переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнiв на рiзноманітні види самостiйної дiяльностi, на пріоритет дiяльностi пошукового дослiдницького, творчого характеру.

Розвитку самоосвітньої діяльності учнів сприяє їх участь у позакласних виховних заходах з предметів. А саме, участь у підготовці і проведенні тижнів математики та інформатики, заходів (наприклад, математичний вечір «Математика навколо нас», математичний брейн-ринг, бесіди для молодших школярів, ігри – подорожі: «Математичний експрес», «Країною комп’ютерів», лекційне заняття «Чудеса країни комп’ютерів», різноманітні комп’ютерні інтелектуальні ігри, типу «О, щасливчик»).


Результативність роботи над проблемою

За результатами моніторингу якості навчальних досягнень спостерігається динаміка росту середньої якості навчальних досягнень, що зросла на 7% завдяки впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес.

Досвід своєї роботи поширюю під час проведення шкільних методичних заходів: семінарів - практикумів, дискусій, круглих столів, засіданнях ШПНМК вчителів природничо-математичних наук, методичних нарадах (виступ «Рекомендації щодо організації самоосвіти учнів», доповідь «Психолого-педагогічні принципи розвитку продуктивного мислення школярів», виступ з досвіду роботи «Самостійна робота учнів на уроках математики», виступ «Прийоми запам’ятовування матеріалу на уроках математики»).

Даний досвід був представлений на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2008» (номінація «Інформатика»), де я посів ІІ місце. За міжатестаційний період я брав участь у конкурсах фахової майстерності: всеукраїнський конкурс «Мультимедійний урок» на порталі «Учительський журнал он-лайн» (сертифікат учасника); І всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень» (сертифікат учасника), всеукраїнський конкурс «Панорама творчих уроків» - посів ІІ місце (номінація «Математика»): урок у 5 класі «Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками».

У 2009 році брав участь у створенні методичного посібника для вчителів інформатики «Методика розв’язування задач». Розробки моїх уроків з даної методичної проблеми розміщено на сайтах: www.teacherjournal.com.ua, www.pedagog21wek1.ucoz.ru,www.urok.ucoz.ru. (додаток 1).

Протягом міжатестаційного періоду беру активну участь у методичній роботі школи та міста: 2008 – 2011 роки – керівник ШПНМК вчителів природничо-математичного циклу, 2009 – 2011 роки – член творчої групи вчителів інформатики м.Красний Лиман, з 2011 року – керівник творчої групи вчителів математики м.Красний Лиман, член журі ІІ етапу предметних олімпіад з математики та інформатики.

Результативність моєї роботи з проблеми «Розвиток самоосвітньої компетенції учнів під час вивчення математики та інформатики» можна відслідкувати за активністю та перемогами учнів у олімпіадах та конкурсах: у 2010-2011 навчаль-ному році: ІІ місце у міській олімпіаді з інформатики, І місце у конкурсі «Моя школа майбутнього», 4 місце у міській олімпіаді з математики; у 2011-2012 навчальному році: І місце у міській олімпіаді з інформатики, ІІІ місце у міській олімпіаді з інформаційних технологій, 4 місце у міській олімпіаді з математики (додаток 2).

Учні класів, в яких я викладаю математику, виявляють добрі і відмінні результати у математичному конкурсі «Кенгуру»: у 2011 році 4 учні отримали золоті сертифікати учасників, 5 учнів – срібні сертифікати учасників; у 2012 році 5 учнів – золоті сертифікати учасників, 6 учнів – срібні сертифікати учасників.

Висновки

Аналізуючи свою роботу над проблемою «Розвиток самоосвітньої компетенції учнів під час вивчення математики та інформатики» вважаю, що знання і вміння, які отримують учні під час вивчення математики та інформатики сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей, срияють вихованню конкурентноспроможного випускника, який би почувався повноцінним членом суспільства.

Не всі люди люблять математику. У деяких це почуття ніби приро- джене, в інших любов до математики виникає під час вивчення її на уроках, до третього вона приходить після захоплюючого позакласного заходу. Добре організований урок й уміло поставлена позакласна робота — ефективні засоби пробудження і підтримайня в учнів інтересу до математики та будь-яких інших дисциплін. Адже саме інтерес є «золотим ключиком» до виховання здібностей.

Закінчити хочеться словами Яна Снядецького: «Математика — цариця всіх наук. Її улюблениця — істина, її вбрання — простота і ясність. Палац цієї володарки оточено тернистими заростями, і, щоб досягти його, кожному доводиться пробиватися крізь хащі. Випадковий мандрівник не виявить у палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, що любить істину та загартований у боротьбі з труднощами, і такому, який свідчить про незвичайну схильність людини до заплутаних, але невичерпних і піднесених розумових насолод».

6


  • Математика
Описание:

Аналізуючи свою роботу над проблемою «Розвиток самоосвітньої компетенції учнів під час вивченняматематики та інформатики» вважаю, що знання і вміння, які отримують учні під час вивчення математики та інформатики сприяють  формуванню в учнів ключових компетентностей, срияють  вихованню конкурентноспроможного випускника, який би почувався повноцінним членом суспільства.

Не всі люди люблять математику. У деяких це почуття ніби приро- джене, в інших любов до математики виникає під час вивчення її на уроках, до третього вона прихо­дить після захоплюючого позакласного заходу. Добре організова­ний урок й уміло поставлена позакласна робота —  ефективні засоби пробудження і підтримайня в учнів інтересу до математики та будь-яких інших дисциплін. Адже саме інтерес є «золотим клю­чиком» до виховання здібностей.

 

Закінчити хочеться словами Яна Снядецького: «Математика — цариця всіх наук. Їїулюблениця — істина, її вбрання — простота і ясність. Палац цієї володарки оточено тернистими заростями, і, щоб досягти його, кожному доводиться пробиватися крізь хащі. Випадковий мандрівник не виявить у палаці нічого привабливого. Краса його відкривається лише розуму, що любить істину та загартований у боротьбі з труднощами, і такому, який свідчить про незвичайну схильність людини до заплутаних, але невичерпних і піднесених розумових насолод». 

Скачать материал
Автор Савельев Алексей Павлович
Дата добавления 08.01.2015
Раздел Математика
Подраздел
Просмотров 995
Номер материала 45482
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.