Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Она тили ўқитиш методикаси фанидан тест саволлари

Она тили ўқитиш методикаси фанидан тест саволлари

Она тили ўқитиш услиёти


Ифодали ўқиш адабиётни аниқ ва кўргазмали ўқишнинг дастлабки ва асосий формасидир”, деб ким айтган?

*М.А.Рибникова

К.Қосимова

К. Жўраева

В.А.Сухомлинский

Устоди аввал”нинг иккинчи бўлими қандай жанрлардан иборат?

*Ҳикоя, масал ва 50 мақола

Масал

Ҳикоя ва масал

Ҳикоя

Ўзбек тилининг изоҳли луғати” (икки томлик)да нечта сўз мавжуд?

*60000

600000

6000

50000

1-синф Она тили дарслиги нечта бўлимдан иборат ?

*3 та

4 та

5 та

2 та

1-синф Ўқиш дарслиги муаллифларини кўрсатинг.

*Т.Ғаффорова, Э.Шодмонов, Х.Ғуломова

К.Қосимова, С.Фузаилов, Д.Жўраева

Қ.Абдуллаева, Ў.Олимов, К.Қосимова

Т.Ғаффорова, Э.Шодмонов, Қ.Абдуллаева

1-синф ўқувчиси ўқув йили охирида неча сўзли диктант ёза олиши керак?

*20-25

25-30

15-20

10-15

2 синфда ўқувчи неча сўзли диктант ёза олиши керак?

*35-45

30-40

50-55.

45-50

2-синф Она тили дарслиги китоби муаллифлари тўғри кўрсатилган жавобни танланг.

*К.Қосимова, С.Фузаилов, А.Неъматова

К.Қосимова, С.Фузаилов, Ҳ.Неъматов

К.Қосимова, С.Фузаилов, А.Ғуломов

К.Қосимова, С.Фузаилов, А.Неъматов

2-синф Ўқиш дарслиги муаллифлари номларини тўғри кўрсатинг.

*Қ.Абдуллаева, М.Юсупов, М.Маҳмудова, С.Раҳмонбекова

Қ.Абдуллаева, М.Юсупов, М.Маҳмудова, И.Ражабов

Қ.Абдуллаева, М.Юсупов, М.Маҳмудова, К.Қосимова

Қ.Абдуллаева, М.Юсупов, М.Маҳмудова, Х.Ғуломова

2-синф ўқувчиси ўқув йили охирида неча сўзли матн асосида баён ёза олиши керак?

*35-40 сўз

25-30 сўз

30-35 сўз

20-30 сўз

3-синф Ўқиш дарслиги муаллифи тўғри кўрсатилган жавобни танланг.

*М.Умарова, Ш.Ҳакимова

Ш.Ҳакимова, К.Қосимова

Ш.Ҳакимов, Қ. Абдуллаева

Ш.Ҳакимова, М.Ғуломова

3-синф ўқувчиси ўқув йили охирида неча сўзли диктант ёза олиши керак?

*65-70

60-70

65-75

50-60

4-синф Она тили дарслиги муаллифлари:

*Р.Икромова, Ш.Йўлдошева, Х.Ғуломова, Д.Шодмонқулова

Р.Икромова, Ш.Йўлдошева, Х.Ғуломова, Д.Шодиева

Р.Икромова, Ш.Йўлдошева, Х.Ғуломова, И.Тошев

Р.Икромова, Ш.Йўлдошева, Х.Ғуломова, Б.Каримов

4-синф Ўқиш дарслиги муаллифлари тўғри кўрсатилган жавобни танланг.

*С.Матчонов ва бошқалар

С.Матчонов, С.Шожалилов, Ж.Савриев

С.Матчонов, Қ.Абдуллаева, Ж.Савриев

С.Матчонов, Қ.Абдуллаева, Ж.Савриев, С.Шожалилов

4-синф ўқувчиси 1 минутда неча сўз ўқий олиш керак.

*80-90

70-80

65-75

50-60

4-синф ўқувчиси ўқув йили охирида неча сўздан иборат диктант ёза олиши керак?

*75-80

70-80

60-70

80-90

Алифбе даври неча босқичдан иборат?

*Уч босқич

Тўрт босқич

Беш босқич

Икки босқич

Анализ ва синтез усулларига ким асос солган?

*С.П.Редазубов

К.Д.Ушинский

О.Розиқов

С. Саидазизов

Бадиий асар устида ишлатишнинг биринчи босқичи изоҳи қайси жавобда?

*Матнни яхши идрок этиш асосида асарнинг аниқ мазмуни билан унинг сюжет чизиғи билан таништириш, асарнинг эмоционал таъсирини аниқлашдир. Сюжет ривожининг сабаб натижа боғланишни белгилаш.

Назарияга асосланади

Иштирок этувчи шахсларнинг муҳим хусусиятларининг умумлаштириш

Мавзунинг ўрганилиши даражасига асосланади.

Бадиий асар устида ишлаш босқичлари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Биринчи синтез, анализ, иккинчи синтез

Иккинчи синтез, анализ

Биринчи синтез, анализ

Икки босқич

Бадиий асар устида ишлаш неча босқичга асосланади?

*3

7

5

6

Бошланғич синф она тили дарсларида қайси синфдан бошлаб мавзулар атамалар асосида ўрганила бошлайди?

*3-синфдан

2-синфдан

1-синфдан

4-синфдан

Бошланғич синфларда бадиий асар турларининг қайси жанрлар ўқитилади?

*Ҳикоя, шеър, эртак, масал, мақол, илмий-оммабоп, мақола, топишмоқ.

Ҳикоя, эртак, шеър, достон, масал, роман

Роман, ҳикоя, шеър, достон, масал

Бадиа, новелла, ҳикоя, эртак, шеър

Бошланғич синфларда матн қандай тасвирланади?

*Сўз билан ва график

График

Сўз билан

Гап билан

Бошланғич синфларда она тили ўқитиш методикаси қайси бўлимлардан иборат?

*Савод ўргатиш методикаси; Ўқиш методикаси; Грамматика ва имло методикаси

Фонетика-лексикология

Морфология-cинтаксис

Фонетика-лексикология

Бошланғич синфларда она тили ўқитиш усулиёти қайси фанлар билан узвий боғлиқ

*Она тили Психолонгвистика Дидактика

Она тили Табиат Чиройли ёзув

Она тили Чиройли ёзув Ўқиш

Одобнома Чиройли ёзув

Бошланғич синфларда она тили ўқитиш усулиётининг вазифалари қайси жавобда берилган?

*Нимани ўқитиш керак? саволига жавоб тайёрлайди. “Қандай ўқитиш керак” саволига жавоб тайёрлайди. Нега худди мана шундай ўқитиш керак? саволига жавоб тайёрлайди.

Нега худди мана шундай ўқитиш керак? саволига жавоб тайёрлайди.

Нимани ўқитиш керак? саволига жавоб тайёрлайди.

Нега худди мана шундай ўқитиш керак?

Бошланғич синфларнинг ўқиш дарсларидаги мустақил иш туралри қайси жавобда берилган?

*Асарни ичда ўқиш. Ўқилган матнга оид саволларга жавоб бериш

Ўқитувчи топишириғини бажариш

Ўқилган матнга оид саволларга жавоб бериш

Ҳар бир товушнинг тўғри артикуляцияси ва аниқ дикция малакасини эгаллаш

Бошланғич синфларнинг ўқиш дарсларидаги мустақил иш туралри қайси жавобда берилган?

*Асарни ичда ўқиш. Ўқилган матнга оид саволларга жавоб бериш

Ўқитувчи топишириғини бажариш

Ўқилган матнга оид саволларга жавоб бериш

Синфдан ташқари оммавий ишлар ва кутубхона ёзилиши

Грамматик машқлар билмни шакллантириш характерига кўра қандай гураҳларга бўлинади?

*Морфологик ва синтактик машқлар

Синтактик машқлар

Морфологик машқлар

Морфологик ва фонетик машқлар

Грамматик таҳлил қандай машқ сирасига киради?

*Аналитик машқ

Морфологик машқ

Синтиктик машқ

Таққослашга оид машқ

Грамматика ва имло методикаси нималарни ўз ичига олади?

*Элементар тўғри ёзувга ўргатишни; Ҳуснихатга ўргатишни; Грамматик тушунчаларни шакллантиришни.

Ёзувга ўргатиш

Ўқишга ўргатиш

Ўқишга ўргатиш

Дикция устида ишлаш машқлари қайси жавобда?

*Баланд талаффузни машқ қилиш. Талаффуз темпини машқ қилиш

Мураккаб товуш бирикмаларини талаффуз қилишни машқ қилиш

Талаффуз темпини машқ қилиш

Мураккаб товуш бирикмаларини талаффуз қилишни машқ қилиш

Илмий-оммабоп мақолаларни нечта режа асосида ўргатилади?

*9

8

7

6

Ифодали ўқишга тайёрланиш неча босқичдан иборат?

*3 та

2 та

4 та

5 та

Лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосида нечта унли ҳарф бор?

*6 та

8 та

10 та

9 та

Мактабда ўқитиладиган предметларни муваффақиятли ўзлаштиришнинг муҳим шарти қайси жавобда?

*Яхши ўқиш малакаларини эгаллаш

Савод чиқариш

Ҳуснихатни мукаммал эгаллаш

Ифодали ўқий олиш

Масал ўқиш дарсининг қурилиши неча босқичда амалга оширилади?

*6

7

8

5

Матн устида ишлаш турлари қайси жавобда?

*Танлаб ўқиш, берилган саволга ўз сўзи билан жавоб бериш, матнни тасвирлаш

Танлаб ўқиш

Танлаб ўқиш ва матнни тасвирлаш

Матнни тасвирлаш

Матн устида ишнинг неча тури мавжуд.

*2

9

7

5

Мустақил ўқиш малакаларини шакллантириш босқичлари неча босқичдан иборат?

*Уч босқичдан

Иккита босқичдан

Беш босқичдан

Тўрт босқичдан

Нутқ турлари қайси жавобда берилган?

*Ичқи нутқ ва ташқи нутқ

Диалогик нутқ

Монологик нутқ

Диалогик ва монологик

Нутқ ўстириш йўналишлари қайси жавобда?

*Сўз бирикмаси ва гап устида ишлаш; Боғланишли нутқ устида ишлаш.

Сўз устида ишлаш

Танлаб ўқиш, берилган саволга ўз сўзи билан жавоб бериш, матнни тасвирлаш

Индивидуал ёрдам ва кундалик назорат

Нутқни эгаллаш аспектлари қайси жавобда?

*Адабий нормаларини ўзлаштириш. Нутқ малакаларини ўзлаштириш. Ўқувчилар нутқ маданиятини такомиллаштириш

Нутқ малакаларини ўзлаштириш

Ўқувчилар нутқ маданиятини такомиллаштириш

Диалогик ва монологик

Нуткнинг фонетик булиниши кандай кисмларга ажратилади.

*Фраза, такт, суз, бугин, товуш

Фраза, товуш, бугин,

Товуш, бугин, суз, такт

Такт, фраза, бугин, суз

Она тили дарсига қўйилган талаблар қайси жавобда?

*Янги билим бериш, уларни нутқ амалиётига татбиқ этиш ва ўқувчиларни тарбиялаш бир бутун жараёндир. Дарснинг аниқлик ва ички логикаси, унинг мақсадга йўналтирилганлиги. Она тили дарси ўқувчилар нутқи ва тафаккурини ўстирувчи дарс эканлиги. Дарснинг аниқлик ва ички логикаси, унинг мақсадга йўналтирилганлиги.

Она тили дарси ўқувчилар нутқи ва тафаккурини ўстирувчи дарс эканлиги

Китобни ташвиқот қилиш

Индивидуал ёрдам ва кундалик назорат. Синфдан ташқари оммавий ишлар

Она тили ўқитиш принциплари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Тил материясига эътибор бериш; Тил маъноларини тушунниш; Тилга сезгирликни ўстириш.

Ёзувга ўргатиш

Ўқишга ўргатиш

Ўқишга ўргатиш

Она тили ўқитиш усулиётининг текшириш методлари қайси жавобда тўлиқ кўрсатилган?

*Эмпирик ва назарий

Экспериментал

Амалий

Илмий тадқиқот

От сўз туркуми биринчи синфда қандай ном билан ўргатилади?

*Ким?, нима сўроқларига жавоб бўлган сўзлар

От

Нарса-буюм номини билдирувчи сўзлар

Нарса-буюм белгисини билдирувчи сўзлар

Савод ўргатиш ҳозирги пайтда қайси методда олиб борилмоқда?

*Аналитик-синтетик товуш методи

Ҳижо усули

Бўғин усули

Бўғин ҳосил қилиш, товуш ҳосил қилиш

Савод ўргатиш босқичлари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Алифбегача бўлган давр, алифбе даври, алифбедан кейинги давр

Алифбе даври ва алифбедан кейинги давр

Савод ўргатиш

Синфдан ташқари ўқиш

Савод ўргатиш жараёнида синфдан ташқари ўқиш машғулотлари қай тарзда ташкил қилинади?

*Алифбе дарсларининг маълум босқичида

2 ҳафтада 1 марта

2 ҳафтада 1 кун

Умуман ташкил қилинмайди

Савод ўргатиш усуллари қайси жавобда берилган?

*Анализ ва синтез

Дикция устида ишлаш

Синтез

Бўғин устида ишлаш

Саидрасул Саидазизовнинг “Устоди аввал” китоби нашр этилган йил қайси жавобда?

*1902 йил

1900 йил

1910 йил

1905 йил

Саидрасул Саидазизовнинг “Устоди аввал” киттоби неча бўлимдан иборат?

*Уч бўлимдан

Икки бўлимдан

Тўрт бўлимдан

Олти бўлимдан

Синфда ўқиш дарсининг вазифаси қайси жавобда берилган?

*Ўқиш малакасини такомиллаштириш. Болаларда китобда муҳаббат уйғотиш

Ўқувчиларда атроф муҳит ҳақидаги билимларни кенгайтириш

Болаларда китобда муҳаббат уйғотиш

Ўқувчиларда атроф муҳит ҳақидаги билимларни кенгайтириш

Синфдан ташқари ўқишга раҳбарликнинг ёрдамчи шакллари қайси жавобда берилган?

*Китобни тарғиб қилиш. Индивидуал ёрдам ва кундалик назорат, ўқувчиларнинг ўқиганларини ҳисобга олиш

Синфдан ташқари оммавий ишлар ва кутубхона ёзилиши

Индивидуал ёрдам ва кундалик назорат, ўқувчиларнинг ўқиганларини ҳисобга олиш

Синфдан ташқари оммавий ишлар ва кутубхона ёзилиши

Синфдан ташқари ўқиш дарслари 3-4-синфларда қай тарзда ташкил қилинади?

*2 ҳафтада 1 марта

Ҳафтада 1 кун

Ўқиш дарсларининг маълум босқичида

Умуман ташкил қилинмайди

Синфдан ташқари ўқиш дарсларининг муҳим вазифаси қайси жавобда кўрсатилган?

*Китоб ўқишда мустақилликни тарбиялаш

Ифодали ўқишни ўрганиш

Ўқишни ўрганиш

Онгли ўқишни ўрганиш

Синфдан ташқари ўқиш усулиётини 1- бўлиб ким ишлаб чиққан?

*Н.Светловская

Й.Абдуллаев

Қ.Абдуллаева

М. Рамзаева

Синфдан ташқари ўқиш учун дарснинг қанча қисми ажратилиши қайси жавобда берилган?

*30 минут

10 минут

5 минут

20 минут

Синфдан ташқари ўқишга раҳбарликнинг ёрдамчи шакллари қайси жавобда?

*Китобни ташвиқот қилиш; Индивидуал ёрдам ва кундалик назорат; Синфдан ташқари оммавий ишлар

Танлаб ўқиш, берилган саволга ўз сўзи билан жавоб бериш, матнни тасвирлаш

Матнни тасвирлаш

График

Сўз ясовчи қўшимчалар қайси синфдан бошлаб ўрганилади?

*Учинчи синфдан

Иккинчи синфдан

Биринчи синфдан

Тўртинчи синфдан

Сўзни бўғинга, бўғинни товушга ажратиш қандай усул ҳисобланади?

*Анализ

Синтез

Дикция устида ишлаш

Бўғин устида ишлаш

Сўзнинг морфемик тартибини ўрганиш неча босқичда бўлади?

*Тўрт босқич

Уч босқич

Икки босқич

Беш босқич

Сюжет ривожининг сабаб-натижа боғланишини белгилаш, иштирок этувчи шахсларнинг хулқ-атвори ва уларнинг асосий хусусиятларини аниқлаш, асар композициясини очиш бадиий асар устида ишлашнинг нечанчи босқичи ҳисобланади?

*Иккинчи босқич

Биринчи босқич

Учинчи босқич

Тўртинчи босқич

Таълимнинг асосий предметига кўра дарс турлари қайси жавобда берилган?

*Ўқиш дарслари ва ёзув дарилари

Янги мавзуни ўргатиш ва такрорлаш дарслари

Алифбе дапври ва алифбодан кейинги давр дарслари

Талаффуз темпини машқ қилиш

Тил маъноларини тушуниш принциппи қайси жавобда акс этган

*Сўзни морфемани, сўз бирикмаси. гапни тушуниш борлиқдаги маълум воқеа-ҳодисалар ўртасидаги боғланишни аниқлаш демакдир.

Сўзлар орасидаги маънавий муносабатни аниқлаш демакдир.

Товушлар орасидаги маънавий муносабатни аниқлаш демакдир.

Ҳарфлар орасидаги маънавий муносабатни аниқлаш демакдир.

Тилга оид тушунчаларни шакллантириш босқичлари нечта?

*Тўртта

Учта

Олтита

Иккита

Товуш методи Ўрта Осиёга қандай манбалар асосида ёйилди?

*Рус-тузем мактаблари тажрибаси; Россиядан Ўрта Осиёга келган татар муаллимлари тажрибаси

Россиядан

Европадан

Ўрта Осиёда яшаган алломаларнинг тажрибалари

Товуш методига ким асос солган?

*Д. Ушинский

С. Саидазизов

Татар муаллимлари

Россиядан

Туркистонда товуш методи асосида савод чиқариш қайси йиллардан бошланди?

*1900 йил

1905 йил

1910 йил

1890 йил

Тушунчани самарали ўзлаштириш босқичлари нечта

*5 та

4 та

3 та

2 та

Узбек адабий тилида нечта ундош фонема мавжуд.

*23 та

26 та

25 та

22 та

Узбек миллий тилининг диалектларини курсатинг.

*Карлук-чигил-уйгур, кипчок, угуз.

Карлук-чигил-уйгур, кипчок, дашти.

Карлук-чигил-уйгур, дашти.

Кипчок, угуз, дашти.

Узбек тилининг асосий имло коидаларини тасдиклаш хакида Вазирлар Махкамасининг карори качон кабул килинди?

*1995 йил 24 август

1993 йил 2 сентябр

1993 йил 17 май

1997 йил 27 август

Умумлаштирувчи дарс турлари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Ўргатилган грамматик тушунчанинг мавжуд белгилари ҳақидаги билимларни татбиқ қилишга қаратилган машқларни ишлаш. Билимларни умумлаштириш ва текшириш.

Дарснинг аниқлик ва ички логикаси, унинг мақсадга йўналтирилганлиги.

Она тили дарси ўқувчилар нутқи ва тафаккурини ўстирувчи дарс эканлиги

Дарснинг аниқлик ва ички логикаси, унинг мақсадга йўналтирилганлиги.

Умумлаштирувчи дарс турлари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Ўргатилган грамматик тушунчанинг мавжуд белгилари ҳақидаги билимларни татбиқ қилишга қаратилган машқларни ишлаш

Билимларни умумлаштириш ва текшириш

Билимларни умумлаштириш ва текшириш

Ўқитувчи топишириғини бажариш

Ундош фонемалар пайдо булиш урнига кура неча хил тасниф килинади?

*3 хил

2 хил

4 хил

5 хил

Уюшиқ бўлаклар нечанчи синфда ўргатилади?

*Тўртинчи синфда

Иккинчи синфда

Учинчи синфда

Биринчи синфда

Ўзбек адабий тилининг тараққиёт босқичлари тўғри кўрсатилган жавобни танланг.

*Кадимги туркий тил, эски узбек адабий тили, хозирги узбек адабий тили.

Эски узбек адабий тили, янги адабий тил, кадимги туркий тил.

Кадимги туркий тил, эски узбек адабий тил, кадимги эски узбек адабий тили.

Эски узбек адабий тили, янги узбек адабий тили, хозирги узбек адабий тили.

Ўқув режасида 1-2-синфларда Она тили ва ўқиш ўқув предметлари учун неча соатдан вақт ажратилади?

*4 соат Ўқиш, 4 соат Она тили

5 соат Ўқиш, 5 соат Она тили

3 соат Ўқиш, 3 соат Она тили

6 соат Ўқиш, 6 соат Она тили

Ўқув режасида 3-4-синфларда Она тили ва ўқиш ўқув предметлари учун неча соатдан вақт ажратилган?

*5 соат Ўқиш, 5 соат Она тили

4 соат ўқиш, 4 соат Она тили

3 соат Ўқиш, 3 соат Она тили

6 соат Ўқиш, 6 соат Она тили

Ўқувчилар билишини маълум бир тизимга солиш, ўрганилганларни такрорлаб, умумлаштириш мақсадида ўтказиладиган дарс тури қайси жавобда?

*Умумлаштирувчи ўқиш дарси

Такрорлаш дарси

Янги мавзуни баён қилиш дарси

Текшириш дарси

Ўқувчилар ифодали нутқ асосларини эгалашлари учун муҳим шартлар қайси жавобда?

*Нутқ жараёнида нафас олишдан фойдалана билиш. Ҳар бир товушнинг тўғри артикуляцияси ва аниқ дикция малакасини эгаллаш

Адабий талаффуз нормаларини эгаллаш

Ҳар бир товушнинг тўғри артикуляцияси ва аниқ дикция малакасини эгаллаш

Адабий талаффуз нормаларини эгаллаш

Ўқувчилар нечанчи синфда сўз туркуми атамаси билан танишадилар?

*3-синфда

2-синфда

1-ва 2 -синфда

1-синфда

Ўқувчилар нутқини қўйилган талаблар қайси жавобда

*Ўқувчилар нутқи мазмундор, мантиқий, аниқ бўлсин. Нутқ тил воситаларига бой бўлсин.

Нутқ тушунарли, ифодали ва тўғри бўлсин

Нутқ тил воситаларига бой бўлсин

Нутқ тушунарли, ифодали ва тўғри бўлсин

Ўқувчилар тафаккурини ўстирувчи муҳим восита кўрсатилган жавобни белгиланг.

*Нутқ

Тил

Ёзиш

Тил воситалари

Ўқувчилар урғу тушунчаси билан нечанчи синфда танишадилар?

*Иккинчи синфда

Биринчи синфда

Учинчи синфда

Иккинчи ва учинчи синфда

Ўқувчилар ўзак ва ўзакдош сўзлар билан нечанчи синфда танишадилар?

*3-синфда

1-синфда

1-ва 2-синфда

4-синфда

Фонеманинг уч томони:

*Акустик, социал, артикуляцион

Физиологик, маъно ажратиш, социал

Физиологик, акустик, фонематик

Ажратиш, социал, фонематик

Фонеманинг уч томони:

*Акустик, социал, артикуляцион

Физиологик, маъно ажратиш, социал

Физиологик, акустик, фонематик

Ажратиш, социал, фонематик

Фонетика булимлари тугри курсатилган жавобни аникланг.

*Умумий, тарихий, киёсий, тавсифий, экспериментал

Умумий, тарихий, киёсий, экспериментал, функционал

Экспериментал, тавсифий, киёсий, умумий, лаборотория

Умумий, тарихий, киёсий, функционал, лаборотория

Фонетика сузининг лугавий маъноси тугри курсатилган жавобни аникланг.

*Товуш тизими

Товуш артикуляцияси

Нутк товушлари

Товуш

Хато қилмасдан янгилашмасдан ўқиш яхши ўқиш сифатларнинг қайси турига киради?

*Тўғри ўқиш

Онгли ўқиш

Ифодали ўқиш

Тез ўқиш

Ҳижо усулида ўқитишга ўргатиш неча босқичдан иборат?

*Уч босқич

Икки босқич

Тўрт босқич

Олти босқич

Ҳижо усулида ўқишга ўргатиш неча босқичдан иборат?

*УЧ босқич

Икки босқич

Тўрт босқич

Беш босқич

Ҳижо усулида ўқишга ўргатиш босқичлари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Ҳарфларнинг номини ёдлатиш, бўғин ҳосил қилиш, бўғинларни қўйиш.

Ҳарфлар номини ёдлатиш, бўғин ҳосил қилиш.

Ҳарфлар номини ёдлатиш, бўғинларни қўйиш.

Бўғин ҳосил қилиш, товуш ҳосил қилиш

Ҳижо усулида ўқишга ўргатиш босқичлари қайси жавобда тўлиқ берилган?

*Ҳарфларнинг номини ёдлатиш, бўғин ҳосил қилиш, бўғинларни қўйиш.

Ҳарфлар номини ёдлатиш, бўғин ҳосил қилиш.

Ҳарфлар номини ёдлатиш, бўғинларни қўйиш.

Бўғин ҳосил қилиш, товуш ҳосил қилиш

Хозирги ёзма узбек адабий тилида нечта унли фонема бор

*6 та

8 та

7 та

5 та

Хозирги узбек адабий тили курсининг булимларини курсатинг.

*9 та

11 та

12 та

7 та

Хозирги узбек адабий тили курсининг булимларини курсатинг.

*9 та

11 та

12 та

7 та

Хозирги узбек тилида ёрдамчи сузлар нечта гурухга ажратилади?

*4 та

6 та

5 та

10 та

Эмпирик текшириш методлари нимага асосланади?

*Тажрибага асосланади; Назарияга асосланади

Мавзунинг долзарблигига боғлиқ

Мавзунинг ўрганилиши даражасига асосланади.

Тадқиқот мавзусига боғлиқ

Эски мактабда савод ўргатиш қандай усулда амалга оширилган?

*Ҳижо усули.

Товуш методи ва ҳикоя усули.

Товуш методи.

Россия

Яхши ўқиш сифатлари тўғри кўрсатилган жавобни топинг.

*Тўғри, тез, онгли, ифодали

Тез, секин, онгли, равон

Тез, равон, тўғри, онгли

Онгли, тўғри, ифодали, равон

Яхши ўқишнинг асосий сифати қайси жавобда берилган?

*Онгли ўқиш

Ифодали ўқиш

Тез ўқиш

Изоҳли ўқиш


  • Начальные классы
Описание:

Она тили ўқитиш методикаси фанидан тест саволлари ОЎЮ талабалари учун

1-синф ўқувчиси ўқув йили охирида неча сўзли диктант ёза олиши керак?

2 синфда ўқувчи неча сўзли диктант ёза олиши керак?

2-синф Она тили дарслиги китоби муаллифлари тўғри кўрсатилган жавобни танланг.

2-синф Ўқиш дарслиги муаллифлари номларини тўғри кўрсатинг.

Скачать материал
Автор Қўлдошев Рустамбек Авезмуродович
Дата добавления 26.12.2016
Раздел Начальные классы
Подраздел Тесты
Просмотров 2471
Номер материала MA-069205
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс повышения квалификации
«Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»