Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Hoxчийн литературин тесташ. 9 класс

Hoxчийн литературин тесташ. 9 класс

Hoxчийн литературин тесташ

9 класс

1. Хьалхара т1едиллар (тесташ)

1. Фольклор х1ун ю?

а) цхьаммо аьлла дешнаш ду;

б) поэзи ю;

в) халкъо барта кхоьллинна исбаьхьаллин произведенеш ю;+

г) проза ю.

2. Гайсултанов 1умаран нохчийн барта кхолларалле безам кхоьллира:

а) дас диначу весеташа;

б) нахе дукха ладег1аро;

в) денанас дийцинчу туьйранаша;+

г) нохчийн 1адаташа.

3. Нохчийн литературин бухбиллархо ... ву.

а) Ахмадов Муса;

б) Бадуев Саь1ид-Салихь;+

в) Гайсултанов 1умар;

г) Нажаев Ахьмад

4. Лаха-Неврахь йолу музей ... ц1арах ю.

а) Рашидов Шаидан;

б) Мамакаев Мохьмадан;

в) Ошаев Халидан;

г) Мамакаев 1аьрбин.+

5. Нохч-Г1алг1айнчоьнан топонимин автор ... ву.

а) Амаев Ваха-Хьажа;

б) Сулейманов Ахьмад;+

в) Бадуев Саь1ид-Салихь;

г) Яшуркаев Султан.

6. Маца, мичахь вина Арсанукаев Шайхи?

а) 1930- чу шарахь Дишни-Веданахь;+

б) 1940 шарахь Олхазар-К1отарахь;

в) 1940-чу шарахь Энгель-Эвлахь;

г) 1910-чу шарахь Т1ехьа-Мартанахь.

7. Мила ву х1окху мог1анийн автор? Муьлхачу произведени юкъара ду х1орш?

1аьржа буьйса! Буьрса буьйса!

Дарцо левси къийсайо.

Дино лергаш дуьхьалтуьйсу ...

Халчу новкъа вог1у со.

а) Мамакаев Мохьмад, " Дахаран генаш";

б) Сулейманов Ахьмад, "Дог дохден ц1е";+

в) Мамакаев 1аьрби, "К1анте";

г) Саидов Билал, "Вина юрт".

8. Лоьран корматалла йолуш хилла яздархо, поэт ... ву.

а) Гадаев Мохьмад-Салихь;

б) Хасбулатов Ямлихан;

в) Сулаев Мохьмад;+

г) Абдулаев Леча.

9. Нохчийн г1иллакх-оьздангалла книган автор ... ву.

а) Эдилов Хас-Мохьмад;

б) Ахматова Раиса;

в) Супаев Руслан;

г) Ахмадов Муса.+

10. Стихашкахь язйинчу произведенехь ... олу.

а) баллада;

б) роман;

в) поэма;+

г) повесть.

11. Мила х1окху стихотворенин автор: "Ненан мотт", "Весет","Лакхенан г1иллакх", "Ийманах дузийта дегнаш":

а) Бексултанов Муса;

б) Рашидов Шаид;

в) Гацаев Саь1ид;

г) Арсанукаев Шайхи.+

12. Лахарчу дешнийн автор ву:

"Исбаьхьа сан Даймохк! Хьан халкъан суй хилла,

Хьан дуьхьа вага кийча ву со валлалц, хьанала вецаш".

а) Мутаев Муса;

б) Окуев Шима;+

в) Амаев Ваха-Хьажа;

г) Гадаев Мохьмад-Салихь.

13. Муьлхачу стихотворени юкъара ду х1ара мог1анаш? Мила ву автор?

Жималлехь лоьвзина хаза урамаш,

Къонахий х1иттина юьртан майданаш,

К1ентий дой хьийзина бай сийна майданаш

Ца тиги йицъяла валарх мел гена.

а) "Даймохк" Рашидов Шаид;

б) "Сай" Сулаев Мохьмад;

в) "Вина юрт" Эдилов Хас-Мохьмад;+

г) "Ч1аг1о" Шахиев 1алвади.

14. Муьлхачу туьйранна юкъара ду х1ара мог1анаш?

Хьалха заманчохь цхьа зудий, майрий хилла дов-дош доцуш, дукха бертахь, цхьа хаза дехаш-1аш.

Оцу зудчун а, майрачун а цхьа а доьзалхо ца хилла. Доьзал болчу дайх-нанойх ч1ог1а хьоьгуш а хилла и шиъ, х1уъу дарбанаш лелийча а доьзалхо хуьлуш ца хилла цушиннан ...а) "Алхаст а, Маьлх-Абзни а";

б) "Хьекъал долу зуда";

в) "Астаг1а Тимар";

г) "Чинг1аз".+

15. Мутаев Мусас шен "Борз" ц1е йолчу дийцарехь х1ун гайтина?

а) нохчийн г1иллакх-оьздангалла;

б) Сибрехь наха лайна мацалла;+

в) къонахийн васташ;

г) маьршачу нехан 1ер-дахар.

  • Другое
Описание:

Hoxчийн литературин тесташ

9 класс

1. Хьалхара т1едиллар (тесташ)

1. Фольклор х1ун ю?

а) цхьаммо аьлла дешнаш ду;

б) поэзи ю;

в) халкъо барта кхоьллинна исбаьхьаллин произведенеш ю;+

г) проза ю.

2. Гайсултанов 1умаран нохчийн барта кхолларалле безам кхоьллира:

а) дас диначу весеташа;

б) нахе дукха ладег1аро;

в) денанас дийцинчу туьйранаша;+

г) нохчийн 1адаташа.

3. Нохчийн литературин бухбиллархо ... ву.

а) Ахмадов Муса;

б) Бадуев Саь1ид-Салихь;+

в) Гайсултанов 1умар;

г) Нажаев Ахьмад

4. Лаха-Неврахь йолу музей ... ц1арах ю.

а) Рашидов Шаидан;

б) Мамакаев Мохьмадан;

в) Ошаев Халидан;

г) Мамакаев 1аьрбин.+

5. Нохч-Г1алг1айнчоьнан топонимин автор ... ву.

а) Амаев Ваха-Хьажа;

б) Сулейманов Ахьмад;+

в) Бадуев Саь1ид-Салихь;

г) Яшуркаев Султан.

6. Маца, мичахь вина Арсанукаев Шайхи?

а) 1930- чу шарахь Дишни-Веданахь;+

б) 1940 шарахь Олхазар-К1отарахь;

в) 1940-чу шарахь Энгель-Эвлахь;

г) 1910-чу шарахь Т1ехьа-Мартанахь.

7. Мила ву х1окху мог1анийн автор? Муьлхачу произведени юкъара ду х1орш?

1аьржа буьйса! Буьрса буьйса!

Дарцо левси къийсайо.

Дино лергаш дуьхьалтуьйсу ...

Халчу новкъа вог1у со.

а) Мамакаев Мохьмад, " Дахаран генаш";

б) Сулейманов Ахьмад, "Дог дохден ц1е";+

в) Мамакаев 1аьрби, "К1анте";

г) Саидов Билал, "Вина юрт".

8. Лоьран корматалла йолуш хилла яздархо, поэт ... ву.

а) Гадаев Мохьмад-Салихь;

б) Хасбулатов Ямлихан;

в) Сулаев Мохьмад;+

г) Абдулаев Леча.

9. Нохчийн г1иллакх-оьздангалла книган автор ... ву.

а) Эдилов Хас-Мохьмад;

б) Ахматова Раиса;

в) Супаев Руслан;

г) Ахмадов Муса.+

10. Стихашкахь язйинчу произведенехь ... олу.

а) баллада;

б) роман;

в) поэма;+

г) повесть.

11. Мила х1окху стихотворенин автор: "Ненан мотт", "Весет","Лакхенан г1иллакх", "Ийманах дузийта дегнаш":

а) Бексултанов Муса;

б) Рашидов Шаид;

в) Гацаев Саь1ид;

г) Арсанукаев Шайхи.+

12. Лахарчу дешнийн автор ву:

"Исбаьхьа сан Даймохк! Хьан халкъан суй хилла,

Хьан дуьхьа вага кийча ву со валлалц, хьанала вецаш".

а) Мутаев Муса;

б) Окуев Шима;+

в) Амаев Ваха-Хьажа;

г) Гадаев Мохьмад-Салихь.

13. Муьлхачу стихотворени юкъара ду х1ара мог1анаш? Мила ву автор?

Жималлехь лоьвзина хаза урамаш,

Къонахий х1иттина юьртан майданаш,

К1ентий дой хьийзина бай сийна майданаш

Ца тиги йицъяла валарх мел гена.

а) "Даймохк" Рашидов Шаид;

б) "Сай" Сулаев Мохьмад;

в) "Вина юрт" Эдилов Хас-Мохьмад;+

г) "Ч1аг1о" Шахиев 1алвади.

14. Муьлхачу туьйранна юкъара ду х1ара мог1анаш?

Хьалха заманчохь цхьа зудий, майрий хилла дов-дош доцуш, дукха бертахь, цхьа хаза дехаш-1аш.

Оцу зудчун а, майрачун а цхьа а доьзалхо ца хилла. Доьзал болчу дайх-нанойх ч1ог1а хьоьгуш а хилла и шиъ, х1уъу дарбанаш лелийча а доьзалхо хуьлуш ца хилла цушиннан ...

а) "Алхаст а, Маьлх-Абзни а";

б) "Хьекъал долу зуда";

в) "Астаг1а Тимар";

г) "Чинг1аз".+

15. Мутаев Мусас шен "Борз" ц1е йолчу дийцарехь х1ун гайтина?

а) нохчийн г1иллакх-оьздангалла;

б) Сибрехь наха лайна мацалла;+

в) къонахийн васташ;

г) маьршачу нехан 1ер-дахар.

Автор Минкаилова Малика Вахидовна
Дата добавления 03.10.2015
Раздел Другое
Подраздел Тесты
Просмотров 2731
Номер материала MA-061005
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы