Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Иностранные языки / інтерактивні та проектні технології як засіб формування іншомовної культури. (З досвіду роботи вчителя англійської мови, спеціаліста вищої категорії Бойко Олени Григівни)

інтерактивні та проектні технології як засіб формування іншомовної культури. (З досвіду роботи вчителя англійської мови, спеціаліста вищої категорії Бойко Олени Григівни)

hello_html_4a1f2a9b.gifhello_html_m1c8d97c4.gifhello_html_3f50dc63.gifhello_html_m44edc295.gifhello_html_m3a8ddfac.gifhello_html_d28ad57.gifhello_html_m1a870894.gifhello_html_441e9e56.gif(З досвіду роботи вчителя англійської мови, спеціаліста вищої категорії Бойко Олени Григівни)

Кривий Ріг 2013

Автор: Бойко О.Г, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №110, спеціаліст вищої категорії.

Посібник містить матеріал для таких вчителів, які є завжди у пошуку інноваційних технологій для ефективної організації навчання . Він зацікавить кожного вчителя незалежно від його педагогічного досвіду.

Надані методичні рекомендації, поради та практичні матеріали допоможуть вчителю зробити урок яскравішим та сприятимуть розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності учнів.ЗмістВступ 4

Розділ 1. Інтерактивні методи навчання 6

1.1 Поняття інтерактивності 6

1.2 Інтерактивні технології 7

Розділ 2. Комп'ютерні технології як інтерактивні методи 19

2.1 Інтернет як метод інтерактивного навчання 19

2.2 Технічні засоби навчання 21

2.3 Використання методу проектів 23

Висновки 25

Список використаних джерел 28

Додатки 30

Вступ

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до Європейського світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Нова програма з англійської мови засвідчила зміну у підході до процесу викладання й чітко визначила орієнтацію на потреби учня. Таке поняття, як автономія учнів за рахунок відповідності віку та інтересам, дозволить інтенсифікувати і покращити процес викладання. Оскільки результатом навчання іноземної мови є формування у них навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого полягає у створенні умов комунікації, відповідного психологічного клімату. Необхідно забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів, стійкий інтерес до оволодіння англійською мовою.

Знання іноземних мов є важливою передмовою для особистих, культурних , професійних та економічних контактів.

Саме тому успішність реформування освіти в Україні сьогодні багато в чому залежить від швидкого напрацювання, апробації та популяризації моделей реального досвіду переходу від школи готових книжкових рішень до школи, в якій закладаються підвалини знань та умінь їх практичного використання, потреби в саморозвитку та інноваційній діяльності, спроможності реалізувати бажання адміністратора школи, вчителя, учня через партнерство в освіті як на рівні школи так і через систему міжшкільної комунікації.

Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей. Але творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь та навичок. Коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності , не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова. Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності.

Отже,пристосовуючись до методики викладання сучасного уроку, я працюю над інтерактивними та проектними технологіями особистісно-орієнтованого навчання. На мою думку ці методи є дуже актуальними на сьогодні, оскільки вони передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії і дають можливість педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. Особисто для мене – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями й навичками. Завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення,а отже, відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При цьому вчитель і учень – рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності , яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної , активної взаємодії всіх учнів.

Таким чином нові методи навчання, що з’явилися як соціально-зумовлений наслідок науково-технічного вибуху, не могли не увібрати і не відобразити в собі сучасного рівня знань. Міжнародні обставини сучасного періоду зумовили нові потреби до характеру володіння іншомовного мовлення і тим самим детермінували деякі принципи та параметри нових методів навчання іноземної мови, а саме застосування інтерактивних методів навчання.Розділ 1. Інтерактивні методи навчання

1.1 Поняття інтерактивності

Нині приділяють належну увагу інтерактивним методам навчання, в яких процес навчання поєднується із процесом спілкування, а активність школярів перевершує активність учителя. Інтерактивний означає сприятливий тому, щоб взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) чи з будь-ким (людиною). Значить, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія вчителя й учня. Інтерактивне навчання відноситься до педагогічних технологій на основі ефективності управління і організації навчального процесу (як і випереджувальне навчання; і навчання дітей за інтересами; програмоване; колективне; групове навчання) .Основна характеристика "інтерактиву" - це спеціальна форма пізнавальної діяльності; навчальний процес організовано так, що практично всі учні заохочені до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і про що думають; має бути атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки - форма кооперації та співпраці; на уроці організується індивідуальна, парна, групова робота; застосовуються дослідницькі проекти, рольові ігри, робота з документами, різними джерелами інформації, використовуються творчі форми роботи [21, с. 192;].

Інтерактивними називаються спеціальні засоби і пристрої, які забезпечують безперервну діалогову взаємодію двох сторін. Інакше кажучи, навчання проходить у процесі спільної злагодженої роботи групи учнів та вчителя, під час якої аналізуються, обговорюються та розв’язуються навчальні й професійні завдання.

Принципи інтерактивної роботи:

 • Одночасна взаємодія - всі учні працюють в один і той же час.

 • Однакова участь - для виконання завдання кожному учневі дається однаковий час.

 • Позитивна взаємодія - група виконує завдання при успішній роботі кожного учня.

 • Індивідуальна відповідальність - при роботі у групі у кожного учня своє завдання [17, с.220-223].


1.2 Інтерактивні технології

Технологія навчальної діяльності у парах була вперше запропонована А.Г. Рівіним ще в 1911 році. Було доведено, що діяльність учнів стає ефективною, максимально результативною і в той же час вивільнює час вчителя для контролюючих і корегуючих дій. Групу (навіть 2-3 учні) навчати набагато складніше, ніж одну дитину. При колективній роботі всі працюють у парах і по черзі один з одним, тобто пари мають не постійний, а змінний склад, де співбесідника не можна уникнути - навчання ведеться у формі діалогу. Учень засвоює швидко і якісно те, що відразу використовується в ділі або передається іншим з поясненням, в такий спосіб оволодіння новими знаннями або вміннями відбувається постійно під час колективної навчальної діяльності. Активність учнів поступово піднімається на якісно новий рівень, джерелом її служать власні пізнавальні мотиви [2, с.47].

Технологія роботи в групах. Найбільш плідний процес навчання забезпечується саме надійно збудованою системою взаємовідносин. Можна відмітити, щодо факторів, які впливають на пошуковий процес сприятливо, відноситься спільна діяльність учнів. При цьому можна визначити п'ять типів діяльності:

 • спільна з іншої дитиною формально;

 • для іншої дитини (цільова);

 • "проти" іншої дитини;

 • за допомогою іншого учня;

 • типу змагань [4, с.4-15; 7, с.223].

Спільна діяльність в процесі пошуку більш продуктивна (злам психологічних бар'єрів, пошук скорішого і вірнішого рішення за рахунок збільшення кількості й обговорення пропозицій). До факторів, що гальмують пошук і створюють психологічний бар'єр слід віднести: установки, некритичність мислення, стереотипи в результаті минулого досвіду, емоційну нестійкість тощо. Активне спілкування учнів в процесі навчання означає зняття заборони на спілкування і стимулювання його, що сприяє перетворенню вчення з індивідуальної діяльності у інтерактивну працю. Мета такої праці - обмін інформацією, порівняння, взаємооцінка, пізнання своїх можливостей, вплив учня на учня. Колективна пізнавальна діяльність більш емоційна і привчає до ініціативи. Матеріал для спілкування повинен бути проблемним, інформативним .Можна запропонувати такі види безпосереднього спілкування:

 • за змістом;

 • за кількістю учасників;

 • внутрішній діалог;

 • за етапом навчальної діяльності;

 • за пізнавальним рівнем;

 • у формі питання-відповідь;

 • дискусія.

Пропонується проводити цю роботу у малих групах (кількість 2-3 учасники). При роботі у малих групах учитель є одночасно і учасником, і керуючим суб'єктом у залежності від того, наскільки сформовані знання, уміння та навички учасників групи. Групи формуються на принципі "вільного" складу, тому що постійний склад або учасники з подібним рівнем викликають психологічні бар'єри. Умовно групи можна поділити на сильну, середню та слабку за рівнем базових знань. Відповідно змінюється роль вчителя як четвертого учасника групи: у сильній групі він є коректором, в середній - консультантом, в слабкій - безпосереднім учасником роботи, тобто вчасно звертає увагу на помилки, причину їх, разом розв'язує задачу. Непарна кількість учасників зменшує можливість конфліктних ситуацій. Завдання для учасників повинні бути диференційованими, але посильними для групи в цілому. Якщо роботу в групах проводити на консультаціях, їх можна поділити на: консультацію-пораду, консультацію-роз'яснення, консультацію-обговорення [1, с.47; 5, с.224; 6, с.81-90].

Відзначені наступні переваги такої технології:

 • різке підвищення інтересу до вчення (відволікаються менш ніж 5%);

 • навчання ділового спілкування, вироблення вміння розуміти та оцінювати дії інших людей, регулювання своїх дій у відповідності до вимог членів групи і умов роботи;

 • вміння вибирати форми та засоби передачі своїх думок, почуттів з метою досягти якнайбільшого взаєморозуміння;

 • можливість обговорювати інформацію з іншими, відстоювати свою точку зору, що сприяє перетворенню знань у впевнення тощо.

Ми розділяємо технології інтерактивного навчання на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності:

 • Інтерактивні технології кооперативного навчання.

 • Інтерактивні технології колективно-групового навчання.

 • Технології ситуативного моделювання.

 • Технології оцінювання дискусійних питань [21, с. 192; 23, с.9-17].

Інтерактивні технології кооперативного навчання

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку [26, с. 193].

Ротаційні (змінювані) трійки

Діяльність учнів у цьому випадку є подібною до роботи в парах. Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння. Як організувати роботу:

 1. Розробіть різноманітні питання, щоб допомогти учням почати обговорення нового або роз'ясненого матеріалу. Використовуйте переважно питання, що потребують неоднозначної відповіді.

 2. Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть трійки так, щоб кожна з них бачила трійку справа й трійку зліва. Разом усі трійки мають утворити коло.

 1. Дайте кожній трійці відкрите питання (однакове для всіх). Кожен у трійці має відповісти на це питання по черзі.

 2. Після короткого обговорення попросіть учасників розрахуватися від 0 до 2. Учні з номером 1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а учні з номером 2 переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Учні з номером 0 залишаються на місці і є постійними членами трійки. Результатом буде повністю нова трійка.

 3. Ви можете рухати трійками стільки разів, скільки у вас є питань. Так, наприклад, коли проходить три ротації, кожен учень зустрічається із шістьма іншими учнями [7, с.223].

Два - чотири - всі разом

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести дискусію. Як організувати роботу:

Поставте учням запитання для обговорення, дискусії або аналізу гіпотетичної ситуації. Після пояснення питання або фактів, наведених у ситуації, дайте їм 1-2 хвилини для продумування можливих відповідей або рішень індивідуально. Об'єднайте учнів у пари і попросіть обговорити свої ідеї один з одним. Об'єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо досягненні рішення щодо поставленої проблеми. Як і в парах, прийняття спільного рішення обов'язкове. Залежно від кількості учнів у класі можна об'єднати четвірки в більші групи чи перейти до колективного обговорення проблеми .

Карусель

Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. Ця технологія застосовується:

 • для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій;

 • для збирання інформації з якої-небудь теми;

 • для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад слів з певної теми: seasons, professions, appearance, etc.);

 • для розвитку вмінь аргументувати власну позицію [14, №27, с.3-5].

Як організувати роботу:

1. Розставте стільці для учнів у два кола.

2. Учні, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до центру, а в зовнішньому - обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти іншого.

3. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє - рухливе: за сигналом ведучого всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і опиняються перед новим партнером. Мета - пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.

4. Запропонуйте їм пересісти по групах. Переконайтеся в тому, що учні сидять по колу "пліч-о-пліч, один проти одного". Усі члени групи повинні добре бачити один одного.

5. Повідомте (нагадайте) учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи.

6. Будьте уважні до питань внутрішньогрупового керування. Якщо один з учнів повинен відзвітувати перед класом про роботу групи, забезпечте справедливий вибір доповідача.

7. Дайте кожній групі конкретне завдання й інструкцію щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Малоймовірно, що група зможе сприйняти більш як одну чи дві, навіть дуже чіткі, інструкції за один раз.

8. Стежте за часом. Дайте групам досить часу на виконання завдання. Подумайте, чим зайняти групи, які справляться із завданням раніше за інших.

9. Подумайте про те, як ваш метод заохочення (оцінки) впливає на застосування методу роботи в малих групах. Забезпечте нагороди за групові зусилля [14, №28, с.16-24; 16, с.144; 17, с.220-223].

Технології колективно-групового навчання

До цієї групи можна віднести інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу.

Мікрофон

Різновидом загально групового обговорення є технологія "Мікрофон", яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Як організувати роботу:

 1. Поставте запитання класу.

 1. Запропонуйте класу якийсь предмет (ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово.

 1. Надавайте слово тільки тому, хто отримує "уявний" мікрофон.

 2. Запропонуйте учням говорити лаконічно й швидко [13, с.445; 15, с.360; 16, с.144].

Незакінчені речення

Цей прийом часто поєднується з "Мікрофоном" і дає можливість грунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. Визначивши тему, з якої учні будуть висловлюватись в колі ідей або використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням висловлюючись закінчувати його. Кожний наступний учасник обговорення повинен починати свій виступ із запропонованої формули. Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад: "During our lesson the most important discovery for me was…" або "This information allows us to make the conclusion…" або "This decision was reached because…" тощо [5,с.159].

Ажурна пилка ("Мозаїка", "Джиг-со")

Технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного (базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи.

Як організувати роботу:

 1. Щоб підготувати учнів до уроку з великим обсягом інформації, підберіть матеріал, необхідний для уроку, і підготуйте індивідуальний

інформаційний пакет для кожного учня (матеріали підручника, додаткові матеріали-вирізки з газет, статті тощо).

 1. Підготуйте таблички з кольоровими позначками, щоб учні змогли визначити завдання для їхньої групи. Кожен учень входитиме у дві групи - "домашню" й "експертну". Спочатку об'єднайте учнів у "домашні" групи (1, 2,3), а потім створіть "експертні" групи, використовуючи кольорові позначки, що їх учитель попередньо роздає учням. У кожній домашній групі всі її учасники повинні мати позначки різних кольорів, а у кожній експертній - однакові.

 2. Розпишіть учнів по "домашніх" групах від 3 до 5 чоловік, залежно від кількості учнів. Кожен учень має бути поінформований, хто входить до його "домашньої" групи, тому що її члени будуть збиратися пізніше. Дайте домашнім групам порцію інформації для засвоєння, кожній групі - свою. Завдання домашніх груп - опрацювати надану інформацію та опанувати нею на рівні, достатньому для обміну цією інформацією з іншими.

 3. Після завершення роботи домашніх груп запропонуйте учням розійтись по своїх "кольорових" групах, де вони стануть експертами з окремої теми (своєї частини інформації). В кожній групі має бути представник із кожної "домашньої" групи.

 4. Кожна експертна група повинна вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати матеріал в цілому, провести його експертну оцінку за визначений час (для цього може знадобитися цілий урок, якщо матеріали складні або великі за обсягом).

 5. Після завершення роботи запропонуйте учням повернутися "додому". Кожен учень має поділитися інформацією, отриманою в експертній групі з членами своєї "домашньої" групи [23, с.28-42; 24, с.288-302].

Технології ситуативного моделювання

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу за допомогою включення учня у гру. Використання гри в навчальному процесі завжди стикається з протиріччям: навчання є завжди процесом цілеспрямованим, а гра за своєю природою має невизначений результат. Тому завдання педагога при застосуванні гри у навчанні полягає у підпорядкуванні гри визначеній дидактичній меті. Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням надається максимальна свобода інтелектуальної діяльності яка обмежується лише визначеними правилами гри [26, с. 193]. Учні самі обирають власну роль у грі, висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, беручи на себе відповідальність, за обране рішення. Вчитель в ігровій моделі виступає як: інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення), суддя-рефері (коректування і поради з розподілу ролей), тренер (підказки учням для прискорення проведення гри), головуючий, ведучий (організатор обговорення). Як правило, ігрова модель навчання реалізується за чотири етапи:

1) орієнтація (введення учнів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд її перебігу);

2) підготовка до проведення гри (викладення сценарію гри, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв'язання проблеми);

3) основна частина - проведення гри;

4) обговорення [4, с.4-15; 6, с.81-90].

Симуляції або імітаційні ігри

Імітаціями (імітаційними іграми) називають процедури з виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсності. Учасники імітації реагують на конкретну ситуацію в рамках заданої програми, чітко виконуючи інструкцію, наприклад проводячи дослід. Як правило, вчитель надає під час імітації чіткі поопераційні інструкції. Учні можуть виконувати дії індивідуально або в групах. Дуже важливою процедурою імітації є обговорення отриманих результатів діяльності та усвідомлення учнями причинно-наслідкових зв'язків, які можна простежити, аналізуючи результати імітації у різних її учасників. Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми. Як організувати роботу:

 1. Виберіть явище, тему для імітації.

 2. Сплануйте все, що необхідно для імітації, продумайте участь у ній усього класу.

 3. Надайте учням достатньо інформації, щоб вони могли впевнено виконувати всі передбачені процедури і одночасно вчитися.

 4. Перед імітацією зробіть короткий вступ.

 5. Заздалегідь продумайте запитання для підбиття підсумків [8, с.24-31].

Симуляції - це створені вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов'язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому економічному, політичному та культурному житті. Це своєрідні рольові ігри з використанням чітко визначених (за законом або за традиціями) і відомих ролей та кроків, які повинні здійснити виконавці: судові, парламентські, громадські слухання, збори, асамблеї, засідання комісій, політичні дебати тощо. Отже, симуляції є "мініатюрною" версією реальності. Ця технологія наближена до рольової гри, але істотно відрізняється від неї, бо її метою є не представлення поведінки конкретних особистостей, а ілюстрування певних явищ і механізмів: процедури прийняття рішень в органі місцевого самоврядування, механізму зростання прибутків підприємства, функціонування вільного ринку тощо [8, с.24-31]. Як організувати роботу:

1. Слід пам'ятати, що в симуляції йдеться не про демонстрування акторських здібностей, а про вміле і в міру можливості безособове відтворення вибраного процесу.

 1. Необхідно пропонувати для проведення ситуативного моделювання теми, що спрощують дійсність.

 2. Виберіть тему для симуляції та основне питання, яке будуть вирішувати учні.

 3. Сплануйте сценарій симуляції, продумайте розподіл ролей, участь у грі всього класу.

 4. Надайте учням достатньо інформації, чіткі інструкції, щоб вони могли переконливо виконувати свої ролі і, одночасно, вчитися.

 5. Перед симуляцією зробіть короткий вступ.

 6. Заздалегідь продумайте запитання для підбиття підсумків

Технології опрацювання дискусійних питань

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вона значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми і все це повністю відповідає завданням сучасної школи. Сучасна дидактика визнає велику освітню і виховну цінність дискусій. Вони вчать глибокому розумінню проблеми, самостійній позиції, оперуванню аргументами, критичному мисленню, зважати на думки інших, визнавати вдалі аргументи, краще розуміти іншого, сприяють уточненню власних переконань і формуванню власного погляду на світ [3, с.41-46].

проведення дискусії необхідно починати з постановки конкретного дискусійного питання;

 • не слід ставити запитання на зразок: хто правий, а хто - ні в тому чи іншому питанні;

 • у центрі уваги має бути ймовірний перебіг;

 • усі вислови учнів мають бути у руслі обговорюваної теми;

 • учитель має виправляти помилки і неточності, яких припускаються учні, та спонукати учнів робити те саме;

 • усі твердження учнів повинні супроводжуватись аргументацією, обґрунтуванням, для чого вчитель ставить запитання на зразок:;

 • дискусія може закінчуватися як консенсусом, так і збереженням існуючих розбіжностей між учасниками дискусії [24, с.288-302].

Метод ПРЕС

З цієї невеличкої технології (для неї запропонована назва "метод ПРЕС") варто почати роботу над навчанням учнів дискутувати. Вона використовується при обговоренні дискусійних питань та при проведенні вправ, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з проблеми, що обговорюється. Метод навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших. Як організувати роботу:

 1. Роздайте матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу ПРЕС.

Висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору (I think that, to my mind, according my experience, to my opinion);

Поясніть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази (the fact, the point is that);

Наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, назвіть факти, які демонструють ваші докази (for example, for instance);

2.Узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи словами: (as a result, in the upshot, in the end, finally, in the long run, in the final analysis);

Запропонуйте бажаючим спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми на їхній вибір.

3. Перевірте, чи розуміють учні механізм застосування методу .

Займи позицію

Така технологія також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх учнів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання тощо. Як організувати роботу:

1. Заздалегідь підготуйтеся до обговорення.

2. Поставте всьому класу дискусійне питання.

3. Об'єднайте учнів у пари, а потім - у четвірки

4. Дайте завдання розподілити позицію з проблеми ("так" чи "ні") між парами чи самі зробіть це. Одна пара в четвірці повинна обґрунтовувати одну позицію, друга - протилежну.

5. Поясніть, що в четвірках кожна пара має представити своїм партнерам свою точку зору. Дайте досить часу на підготовку аргументів.

 1. Коли час на підготовку мине, попросіть пари доказово викласти свою точку зору один одному.

 2. Потім можете дати завдання парам помінятися позиціями і знову повторити все спочатку. На це варто відвести набагато менше часу.

 1. Після цього можете дати завдання всій четвірці вільно обговорити тему. Учні вже повинні висловлювати свою особисту точку зору. У результаті обговорення четвірка повинна або дійти згоди, або висновку про те, що їм бракує інформації. Заздалегідь визначте часові рамки цієї вільної дискусії.

 2. Підбийте підсумки дискусії з усім класом [3, с.41-46].

Дебати

Один із найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки учням необхідно довго готуватися й публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Кожна група має переконати опонентів і схилити їх до думки змінити свою позицію. Однак можна поставити й інше завдання спільно вирішити поставлену проблему. В такому разі учні повинні будуть, висловивши свою точку зору, уважно вислухати протилежну сторону, щоб знайти точки дотику. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувались спокійно .

Розділ 2. Комп'ютерні технології як інтерактивні методи

2.1 Інтернет як метод інтерактивного навчання

Поява Інтернет - це переворот в інтелектуальній діяльності, пізнанні і в спілкуванні. Цей факт визнається всім світовим співтовариством. Інтернет - це свобода спілкування, подання інформації, відсутність "провінцій" - географічних, політичних, тимчасових, етнічних. Залишаються тільки мовні та культурні бар'єри. Також користування Інтернет нівелює системи традицій, правил, цінностей, що склалися історично і характеризують належність особистості до будь-якої співдружності, як-то нація, клас або релігійна конфесія. Можна, певною мірою, зазначити, що мережа зміцнює всілякі відносини і зв'язки між людьми за допомогою інформації незалежно від соціальних бар'єрів. На сучасному етапі Інтернет стає новим психологічним середовищем та сферою життєдіяльності величезної кількості людей [9, с.6-11]. Специфіка взаємодії в цьому середовищі має яскраво виражені особливості: можливість одночасного спілкування великої кількості людей, які знаходяться в різних країнах; неможливість використання більшої частини невербальних засобів спілкування; збіднення емоційного компоненту спілкування, анонімність та інші. Все це призводить до вироблення нових норм взаємодії та виникнення своєрідного Інтернет етикету. Фізична відсутність учасників комунікації в самому акті призводить до того, що почуття можна переховувати або висловлювати ті, що людина в даний момент не зазнає .Таким чином, в Інтернет втрачає значення цілий ряд бар'єрів спілкування, що висловлені в їхньому зовнішньому вигляді і в комунікативній компетентності людини. Використання гіпертекстового режиму (HTML), що підтримується всіма WWW-серверами, вимагає вміння орієнтуватися в складній і, здебільшого, заплутаній системі заслань; дедалі ширше використання Java-аплетів у процесі інтерактивної роботи в Інтернет, навігація між якими відрізняється від навігації між WWW-сторінками, вимагає створення спеціальних алгоритмів мислення, що дозволять оперувати багатьма об'єктами різноманітної природи, зв'язаними складними логічними ланцюжками. При тривалій роботі людина підпадає впливу "інформаційного шуму", в наслідок того, що форма подання інформації на більшості Web-сторінок така, що корисна і не потрібна інформація ("шум") перемішана. Наявність "шума" сприяє критичному сприйманню інформації, виховує навички оцінки якості матеріалу, ступеня його достовірності, вміння вибирати головне, тобто виявляє властивості, притаманні дійсно культурній та освіченій людині. Віднині і назавжди вміння користуватися Інтернет стає такою ж невід'ємною частиною арсеналу освіченої людини, як вміння читати [12,с.127]. Сьогочасний український Інтернет потребує освітянських, бібліотечних та інформаційно-довідкових ресурсів. Значну увагу слід приділити підвищенню якості наведеної в Інтернет інформації. На жаль, слід зазначити, що національний Інтернет народився не в університетах і це відбилося на тематиці, жаргоні, вадах орфографічних та граматичних. Значна доля інформаційних потоків контролюється комерційними фондами та фірмами. В той же час досвід роботи "Ейдос" показує, що використання Інтернет для навчання школярів має колосальні переваги:

1. Незважаючи на великі відстані між вчителями та учнями, спілкування між ними відбувається жваво й оперативно, в дохідливій і захоплюючій формі.

2. Процес навчання став цікавим для самих лінивих учнів.

3. Прихильна сила комп'ютера змушує їх забувати про труднощі питань; вони активно і швидко намагаються виконати завдання, щоб якомога скоріше отримати нові.

4. Можливість "висвітлитися" на весь світ змушує дітей критично та об'єктивно оцінити свої знання і можливості; вони мимоволі підтягуються, дізнаються багато нового, призвичаюються до сміливості та самостійності в роботі.

5. Робота окремих учнів над черговим завданням з "Ейдоса" вносить пожвавлення і різноманітність в буденне життя всієї школи; питання чергової номінації обговорюються багатьма учнями, навіть тими, що не беруть участь безпосередньо в конкурсах; вчителі розбирають на уроках окремі завдання [20, с.2-7; 22, с.120; 11, с.57-59].

Навчання стало комплексним і творчим. Щоб відповісти на одне найпростіше питання, недостатньо заглянути до будь-якого підручника. Часто готової відповіді немає ні в яких джерелах: її потрібно створювати самому, напружуючи свої звивини. Це - одне з величезних досягнень "Ейдоса" в розвитку педагогічної методології [11, с.57-59; 27, р. 20-37; 29, р.43-61].


2.2 Технічні засоби навчанняСучасні інформаційні технології швидко змінюються. Це стосується як можливостей технологій так і їх вартості. Для їх вибору можна скористатися такими правилами:

1) Добра технологія:

завжди доступна;

завжди включена (або може бути запущена однією командою, або стартує автоматично за потребою);

завжди зв'язує;

стандартизована;

2) Проста технологія:

не потребує частин (CD-ROM - частина, яка може бути відсутня, розміщення інформації в Інтернет позбавляє цього недоліку, немає частин);

персоніфікована;

модульна;

робить те, що ви бажаєте (мінімізує помилки) [20, с.2-7].

Можна виділити шість характеристик засобів інформації, що використовуються у навчанні:

1. Символьна система (презентаційні атрибути) - тип символів, що використовуються в засобах інформації для спілкування: текст, анімація, звук та ін.

2. Доступність. Сюди входять необхідні ресурси та вартість, вміння та навички, що необхідні для ефективного використання.

3. Контроль. Як впливає засіб на учня, шляхи роботи із засобами інформації.

4. Реактивність. Підтримка учнівської активності засобами інформації (внутрішня активність).

5. Інтерактивність. Дії учня для отримання зворотного зв'язку від засобу інформації.

6. Адаптивність. Засіб інформації як забезпечення ситуацій індивідуальних потреб .

3) Презентаційні технології включають: книги та друковані матеріали; електронні тексти та публікації; комп'ютерні навчальні програми; мультимедіа; телебачення; радіо; віртуальну реальність та моделювання; електронні підтримуючі системи.

4) Технології взаємодії включають: телеконференції; електронну пошту; групову мережу.

Книги та друковані матеріали. Вони мають безліч переваг - легкі у використанні, легко переносити і т. ін. З’явилися два нові типи: друк на вимогу (малі обсяги, можна використовувати формат pdf) та електронна книга. Електронні тексти та публікації. Це новий механізм використання інформаційних технологій для створення друкованих матеріалів. Можна виділити два кроки створення: етап до друку (чернетки змісту, редагування змісту, макетування сторінок) та етап після друку (друк та доставка). Повний цикл виготовлення змінився та прискорився, кількість діючих осіб та посередників зменшились. Поява нового типу публікації вимагає створення нових систем, що працюють з відео зображення (інформація про інформацію).

5) Комп’ютерний тренінг. Комп’ютерний тренінг використовує текст та графіку, з 90-х років розробники додали звук, відео та анімацію. Нові механізми доставки (CD-ROM) дозволяють збільшити доставку інформації за один раз. Велику роль відіграють нові засоби стиску аудіо та відео інформації, що спрощує доставку інформації.

6) Мультимедіа. Велику роль у збільшенні можливостей мультимедіа відіграють авторські системи. Тенденцією їх розвитку зараз є рух в бік презентації матеріалів у Інтернет.

7) Телебачення. Використовується багатьма навчальними закладами світу як засіб інформації. Розміри телепродукції збільшуються та стають більш технологічними.

8) Радіо. Використовувалось на початковій стадії розвитку відкритого навчання, зараз особливо популярне у тих країнах, де телебачення та мереж мало. Нині різні локальні радіостанції збільшили свою роль у Європі, велика кількість працює сьогодні в Інтернет.

9) Радіотрансляція та відео зображення. Радіотрансляція - це синхронна доставка навчальних відео зображення, яка не завжди може бути оптимальною для деяких учнів. Новим напрямком зараз є Інтернет-радіо, яке може стати відео зображенням для користувачів. Другим асинхронним засобом є відео зображення та аудіо CD. Вони широко поширені і на них існують міжнародні стандарти. На додаток до відеокасет з’явилися відео зображення, ємність яких у шість разів більша, ніж CD-ROM та забезпечує перегляд відео зображення на протязі 3-х годин. Такі DVD мають велику кількість переваг для освіти, наприклад, високу якість, пошукові можливості, потенційні мультимовні доріжки та ін.

2.3 Використання методу проектівПід методом проектів розуміється технологія реалізації діяльнісно-зорієнтованого підходу, в основі якої лежить система лінгвістичних комунікативних завдань, що становлять структуру дослідної діяльності проектування учнів. У нормативних документах безпосередньо наголошується доцільність використання проектної діяльності для формування комунікативних навичок учнів на середньому етапі навчання загальноосвітнього навчального закладу. Програма з англійської мови рекомендує проводити роботу над проектами на практичних заняттях, чому сприяє характер запропонованої тематики [10, с.254-257; 25, с.5-9; 19, №2, с.3-10].

Проектна робота, організація та кінцевий продукт якої наводяться як приклад, здійснювалася вчителями і учнями на уроках з англійської мови. Специфіка навчання англійської мови в загальноосвітньому навчальному закладі визначила спрямованість реалізованого проекту. Відповідною метою цього проекту є розвиток комунікативних та мовних навичок учнів на уроках з англійської мови у межах тематичного блоку “Multiple Intelligences". Завданнями проекту є такі:

1) ознайомити учнів з матеріалами за вказаною темою;

2) розвивати вміння переносити знання у практичну діяльність.

3) розвивати вміння учнів розробляти конкретні засоби практичного застосування набутих знань у своїй практичній діяльності [19, №3, с.3-9; 25, с.5-9].

В основу проекту покладені наступні положення:

1. Метод проектів передбачає самостійність учнів у постановці проблеми, розробці детального плану її дослідженням та визначення кінцевого продукту проекту.

2. Проектна робота учнів має бути прагматично спрямованою на такий результат або кінцевий продукт, який можна побачити, осмислити, застосувати у практичній діяльності та у формуванні іншомовної комунікативної компетенції школярів.

3. У ході реалізації проектної роботи, яка зорієнтована на формування іншомовної комунікативної компетенції школярів, учні концентрують увагу на виконанні практичних завдань. Досягнення ж певних мовних або мовленнєвих цілей залишається на другому плані.

Розглянемо те, як ці положення були реалізовані у процесі роботи над проектом.

По-перше, вчитель заохочував учнів до самостійного формулювання або індивідуального вибору цікавого для них аспекту теми, який апелює до їх особистісного інтересу. Запропонований хід проекту містив проблемну подачу матеріалу, яка дозволяла учням самим генерувати ідеї, мету, спосіб реалізації своїх проектів.

Базовими аспектами, запропонованими викладачем, були такі:

1)"Getting aware of Multiple Intelligence theory and possible thinking and learning style profiles";

2)"Understanding how Multiple Intelligence theory applies to foreign language teaching".

По-друге, увесь хід проектної роботи готував учнів до досягнення практичного результату певного типу, а саме до виконання індивідуальних проектів. Кінцеві продукти індивідуальних проектів учнів характеризувалися різноманітністю [19, №2, с.3-10; 19, №3, с.3-9; 28, р.316-318].

ВисновкиВиходячи з усього згаданого вище, слід зазначити важливість використання інтерактивної моделі навчально-виховного процесу, яка передбачає використання інтерактивних технологій для різних форм організації навчання.

Сучасні системи освіти характеризуються орієнтацією на входження у світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці начально-виховного процесу. Одним із найважливіших компонентів викладання англійської мови стає особисто-орієнтовна взаємодія учителя і учня. Перспективним шляхом модернізації загальної середньої освіти є впровадження інноваційних рефлексивно-предметних ігрових технологій.

Слово "інтерактив" прийшло до нас з англійської мови від слова interaction, де inter - взаємний, action - дія. Таким чином, інтерактивний - здатний до взаємодій, діалогу. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення. Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення і демонстрація, самі по собі ніколи не дадуть справжніх стійких результатів. Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.

Інтерактивна взаємодія потребує певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготування. Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтовне навчання.

Будь-яка інтерактивна технологія повинна відповідати основним критеріям технологічності; системності (наявності логіки процесу, взаємозв’язку частин, цілісність), керованості (планування процесу навчання), ефективності (технологія повинна вибиратися відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання), відповідальності (можливості застосування в інших однотипних навчальних закладах іншими суб’єктами).

Якщо спробувати дати визначення поняттю інтерактивна технологія навчання, то це така організація навчального процесу, за якої не можлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників в процесі навчального пізнання; або кожен учень має конкретне завдання за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою та перед усім класом завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові й навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

На відміну від традиційних методик, інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат.

Отже, останнім часом у сфері навчання англійської мови відбулися значні зміни, зумовлені появою нових, інтерактивних методів навчання.

Інтерактивна форма роботи має значні переваги над фронтальною та індивідуальною формами: у групах учні залучаються до колективної творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу праці між членами групи; здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль.

Але цю групову форму аж ніяк не можна вважати універсальною - вона має деякі недоліки:

 1. Часто в одній групі опиняються різні за здібностями учні.

 2. Якщо вчитель має можливість порівняти групи за рівнем підготовки учнів, може виявитися їх психологічна несумісність.

 3. Група, створена за бажанням учнів, буде мати різні рівні навченості.

 4. У групах, що формуються за бажанням, досить висока сумісність, але при цьому відбувається психологічний тиск на тих, кого не хотіли обирати.

Єдиним виходом із цієї ситуації є правильний розподіл обов'язків і різних форм розумової діяльності серед членів групи, що повинен виконати вчитель.

Таким чином, школи нового типу є осередком для розкриття творчих можливостей учнів, задоволення їх особистих та суспільних інтересів. Втілення цієї мети можливе, якщо оволодіти методикою, що стимулює конструктивно критичне мислення активними методами та технологіями навчання. Інтерактивні методи захоплюють учнів, пробуджують у них інтерес та мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів залежить від умінь, стилю роботи конкретного вчителя.

Список використаних джерел 1. Андреев С.В. Обучающие программы для изучающих иностранные языки // Вычислительный центр РАН. - 1994. - с.47.

 2. Бархаев Б.П. Новые аргументы в педагогических технологиях // Школьные технологии. - 1997. - №4. - 47 с.

 3. Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Групповая дискуссия. // Социально-психологический климат коллектива. / Под ред. Ю.М. Жукова, - М., 1981. - С.41 - 46.

 4. Борзова Е.В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка в средней школе. // Язык. Речь. Коммуникация. - 2000. - Вып.4. - С.4-15.

 5. Будакова.В.М., Єршова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приёмов обучения: Книга для учителя. - М.: - Издательство "Первое сентября", 2000. - 224 с.: ил.

 6. Вайсбурд М.Л. Типология учебно-речевых ситуаций // Психолого-педагогические проблемы обучения иностранным языкам. - М.: МГУ, 1981. - С.81 - 90.

 7. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. - К.: Радян. школа, 1989. - 223 с.

 8. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем // Іноземні мови. - 1998. - №1. - С.24 - 31.

 9. Дмитриева Е.И. Технологичность как основной методический подход к созданию курсов дистанционного обучения через Интернет / Под. ред.Е.И. Дмитриева // Иностранные языки в школе. - 1998. - № 1. - С.6 - 11.

 10. Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика / Под. ред. Г.А. Китайгородская. - М.: Рус. яз., 1992. - С.254 - 257.

 11. Коптюг Н.М. Интернет-уроки как вспомогательный материал для учителя иностранного языка / Под. ред.Н.М. Коптюг // Иностр. языки в школе. - 2000. - № 4. - С.57 - 59.

 12. Крюкова О.П. Самостоятельное изучение иностранного языка в компьютерной среде. - М.: Логос, 1998. - 127 с.

 13. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочн. пособие / Е.А. Маслыйко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько и др. - Минск: Высш. школа, 1992. - 445 с.

 14. Науково-методичний журнал "Іноземні мови". - К.: Ленвіт. - 2005. - №27-28. - С.3-5., С.16-24.

 15. Новые технологии в преподавании иностранного языка: Тез. докл. Междунар. конф. - Омск: Изд-во Ом ГТУ, - 1996. - 43 с.

 16. Освітні технології: Навч. - метод. посібн. / О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.

 17. Пассов Е.И. Методическое мастерство учителя иностранного языка // Иностр. яз. в школе. - 1984. - №6. - С.24-29.

 18. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в школе. - М.: Просвещение, 1998. - С.220-223.

 19. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. - Липецк: Липецк. гос. педаг. ин-т, 1998. - 159 с.

 20. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Под. ред.Е.С. Полат // Иностр. языки в школе. - 2002. - №2. - С.3 - 10; №3. - С.3 - 9.

 21. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К., 2002. - 135 с.

 22. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. - метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; За ред. О.І. Пометун. - К.: А.С.К., 2005. - 192 с.: іл.

 23. Протасеня Е.П. Компьютерное обучение: за и против / Под. ред. Е.П. Протасеня, Ю.С. Штеменко // Иностр. языки в школе. - 2006. - № 3. - С.10 - 13.

 24. Рогова Г.В., Мануэльян Ж.И. Методика работы над текстом в старших классах средней школы // Иностр. яз. в школе. - 1993. - №5. - С.28-42.

 25. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 360 с.

 26. Чусовская И.В. Компьютер в обучении иностранным языкам // Информатика и образование. - 2000. - №9. - С.35 - 36.

 27. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. - К.: Партнер, 1997. - 193 с.

 28. Ehsani F. Speech Technology In Computer-Aided Language Learning: Strengths And Limitations Of A New Call Paradigm / Ehsani Farzad, Knodt Eva // Language Learning & Technology. - 2008. - Vol.2, № 1. - P.45 - 60.

 29. Kramsch C. Teaching Text And Context Through Multimedia / Kramsch Claire, Andersen Rodger W. // Language Learning & Technology. - 2000. - Vol.2, №2. - P.31 - 42.

 30. Pennington M.computer-Aided Pronunciation Pedagogy: Promise, Limitations, Directions // Computer Assisted Language Learning. - 2003. - Vol.12, №5. - P.427 - 440.
Додатки

Урок1

Тема : «Traveling»

Тип: урок введення нового матеріалу, формування навичок і умінь.

Мета:

- розвивати навички використання у мовленні структур Present Perfect на рівні речення;

- засвоїти програмний мовний матеріал , як засіб оформлення висловлювань у процесі спілкування , - розвивати навички діалогічного мовлення;

- розвивати пам’ять, догадку і логічне мислення учнів,уміння розуміти на слух основний зміст автентичних текстів.

- Підвищення інтересу до вивчення іноземної мови, розвиток соціокультурних та соціолінгвістичних компетенцій

Хід уроку

 1. Організаційний момент Р1 Р2(1 хв)

Good morning ,children! I am very glad to see you. I am happy that nobody is ill.

Перевірка психологічного настрою учнів

 1. Мовленнєва зарядка(4 хв)

 2. Оголошення нової теми(2хв)

Do you like to visit new places, to go to your relatives if they live in another town, to admire beautiful nature? To go to another place means to travel. You can travel to Sumy, to Kyiv or even to England. Can you translate the world “to travel”? So, our topic is called «Traveling».

 1. Робота з мовною лексикою по темі: рефлексія на кожному етапі1),2),3).

 • фонетичне опрацювання лексики(5хв)

 • лексико-граматичні вправи (4хв)

 1. утворити три форми дієслова Гра: «Bingo»

to travel

to miss

to stay

to fly flew flown

to change

to worry

to steal stole stolen

to arrive

to catch

 1. Здогадатися про значення інтернаціональних слів(2хв)

(passport, station, passenger, voyage, special, route, airport, platform)

 1. Для пояснення слів (5хв)

To travel – to go to another place by any kind of transport

a journey – a long trip

a voyage-

a ticket-

a luggage-

a passenger

a sleeper-

to check up-

 1. Розвиток діалогічного мовлення по опорам (8хв). Choose a partner. Ask and answer the questions.

Example: P.1: How did they get from…..to…..?

p.2: They got from …to…by… .роздатковий матеріал

Kyiv-London Lviv - Kharkiv, by car, by plans, by train,

Odessa- Kryvyj-Rih by taxiрефлексія

6.Аудіювання діалогу (запис на касеті)

Listen to the dialogue. Pay attention to the intonation.

Р1 Відтворити діалог.

Р2Make up your own dialogue and act it out with your partner(8хв)

рефлексія

7.Підсумок уроку

Let’s sum up the result of our lesson. What have we learned at the lesson.

8. Домашнє завдання

Р1. Напиши яким видом транспорту ти полюбляєш подорожувати. Обґрунтуй свою думку.

Р2. Заповни таблицю

advantages

disadvantages

By train


By plain
Урок 2

Тема : «Traveling. Ways of traveling»

Тип: урок формування і корекції навичок і умінь.

Мета: - розвивати навички читання з повним розумінням змісту і навички морфологічного мовлення за рахунок накопичення лексики і засобів граматичного оформлення;

-Застосування в мовленні елементів дискусії, обґрунтування думки, аргументації

- розвивати пізнавальні інтереси, пам’ять, логічне мислення учнів.

- Переконати учнів у практичній значимості вивчення англійської мови, розвивати творчу ініціативу, прищеплювати інтерес до дискусійної роботи

Хід уроку

 1. Організаційний момент (1 хв)

Good morning ,children! I am very glad to see you. Why is on duty today? Why is absent? What has happened?

Психологічний настрій на продуктивному рівні P1 P2 P3

 1. Мовленнєва зарядка (4 хв) T P1,P2,P3…

And what should we do to keep fit? Use the word “should” as much as possible. P.1: You should eat healthy food.

P.2: You should do morning exercises.

P.3: You should go in for sport.


 1. Тема , постановка проблеми (2хв) «Мозковий штурм»

На дошці написане проблемне питання:You and your partner are on a coach. It has broken down in the countryside at midnight. It is summer and the weather is very hot. It is 30 km. to the next town. You decided to walk. You can only take four thing with you. Which of them do you think you should take? Why?

Нижче прикріплені малюнки з зображеннями таких предметів: Coca – cola, tape recorder, oranges, hamburgers, guitar, warm coat, watch, sleeping bag, warm coat, box of matches, sport shoes, camera, cap.

Спочатку з учнями повторюємо назви предметів, що на дощці Потім учні обдумують і висловлюють власні пропозиції. Всі пропозиції беруться до уваги без жодних коментарів і критики. У кінці роботи обговорюємо ідеї, обираємо найкращі.(рефлексія) 1. Робота з лексикою . Гра Odd One Out

 1. Listen to the word and clap your hand a word on the topic (4хв)

Wind, ship, book, voyage, fantastic, journey, pilot, classroom, business, platform, to arrive, train, time, airport, street, bus, weather, railway station, clothes, ticket, country, luggage, town, green, school, car

 1. Let’s play the game “Guess the word” ( 5 хв)

Divide into groups 4-5 persons and prepare the definition of any words you like. (рефлексія)

 1. Перевірка домашнього завдання. Розвиток навичок читання. (8хв)

 1. 1. Was the text interesting for you?

2. What difficult sentences have you met? Let’s translate them.

3. Find in the text the sentences proving that traveling is very popular nowadays.

4. Find the sentences about the advantages of traveling by train .

5. Find the lines about the advantages of traveling by bus.

6. …….the ways of getting town.

b) Agree or disagree. If you disagree , explain why (6хв)

1.(+) many people are fond of traveling.

2. (-) the fastest way of traveling is by car.

3. (-)traveling by train isn’t enjoyable.

4. (+) You can make your own time table traveling by car.

 1. (-) If the people go on business they travel by car.

 1. Ask questions to the text. .(рефлексія)

 1. Розвиток навичок монологічного мовлення ( 8хв)

Task: Give a short summary of the text. Tell about your favorite means of traveling. .(рефлексія)

 1. Письмо. Впр 5 підручник

 2. Підсумок уроку. What have we learned at the lesson? What words are still difficult for you? Your mark are…..

 3. Пояснення домашнього завдання

Повторити ЛО, таблиця письм. Ст 63

Урок3

Тема :«Traveling»

Тип: урок корекції знань

Мета:-розвивати навички зорового сприймання друкованого тексту (який є закодованою інформацією)та розуміння цієї інформації, вчити комбінувати новий лексичний та граматичний матеріал з раніше засвоєним. -Вдосконалювати навички сприймання на слух іншомовного матеріалу (тексту) на автентичному матеріалі

-розвивати пам’ять, увагу, здогадку, логічне мислення учнів.

-вчити культурі спілкування.

Хід уроку

 1. Організаційний момент. (1хв)Психологічний настрій учнів.

 2. Мовленнєва зарядка.(4 хв)

 3. Повторення Present Perfect.

Look at this list of things to do and say what my friend Susan has already done.

Things to do!

 1. Buy the ticket to Boston.

 2. Bring the books to the library.

 3. Give a call to Betty.

 4. Send a telegram to Daddy.

 5. Clean the room.

 6. But some medicine.

 7. Buy a lot of bread and a pound of sausages.

 8. Write a letter to Galyna Grygorivna.(рефлексія)

 1. Аудіювання тексту ( 2хв) Намалюй головного героя

And really I have received a letter from my friend Susan (учитель показує конверт з листом). Listen to the story, pay attention to the description of the main hero. Try to draw him.

SUSAN'S FRIEND IS AN ALIEN

Susan was in the park with her dog one Sunday night. Suddenly she heard a noise and saw a strange person in front of her. It was Zardak from the planet Vecon. Zardak came to London by air. But he didn't arrive at the airport, he didn't check in, he didn't pass the passport control or the customs. Susan took him home but she didn't tell anybody about Zardak's arrival. Zardak liked Susan and they became friends. But Zardak was tired of Susan's flat. He wanted to travel about England and to make a tour of the city. He is fond of traveling. Traveling is his hobby, that's why he has come to the planet Earth. Zardak has got little silver horns on his head, which become bright green. He has square body, long arms and long legs. He was very kind, but he could make people do what he likes.


Draw the main hero of the story Zardak (5 хв.}.

Look! The letter is torn and we have no ending of the story. Listen to the story once more and write the end of the story (1 хв).

5. Письмо (17 хв).

Продовження тексту пишуть учні, які мають високий і достатній рівень досягнень. Для учнів з середнім рівнем дається індивідуальне завдання: тест вибору.


1. Where was Susan one Sunday night?

 1. in the garden

 2. in the yard

 3. in the park

2. Whom did she see suddenly?

 1. a strange dog

 2. a strange woman

 3. a strange person

3. How did Zardak come to London?

 1. by plane

 2. by air

 3. by train

4. Where did Susan take him?

 1. home

 2. to her work

 3. to the shop

5. What did Zardak want?

 1. to watch TV

 2. to travel

 3. to sleep in the flat

6. What is Zardak fond of?

 1. reading

 2. dancing

 3. travelling

7. What planet did he come from?

 1. From Becon

 2. From Vecon

 3. From Lecon

8. What has Zardak got on his head?

 1. silver aerials

 2. silver horns

 3. silver ears

6. Розвиток навичок читання (б хв).

Open your books on page 67. Read the text «Where is my ticket?". Find the English equivalents of the following Ukrainian sentences (3 хв) 1) Старий вчений мандрував поїздом.

2)... старий чоловік почав шукати його у портфелі та валізці, але не міг знайти.

 1. Але на наступній зупинці було те ж саме.

 2. Я повинен знайти білет. Я хочу знати, куди я іду.

7. Підсумок уроку {1 хв). What have we done at the lesson?


8 Домашнє завдання

Ігр - знайти цікаву інформацію по темі

2гр - домашнє читання Task5Урок4

Тема :«Traveling.Getting about the town»

Мета: Розвивати рівень мовленнєвої компетенції (усне спілкування в типових ситуаціях).

-розвивати мовлення ,логічне мислення, пам'ять учнів,

-вчити культурі спілкування.

Хід уроку

1. Організаційний момент (1 хв).

Good morning, children! I see all are present today. Who is on duty? Shut the window, please. It's windy and rainy today.

2. Мовленнєва зарядка (Зхв). P1-P2
How do you like today's weather?

How do you understand the proverb «There is no bad weather, there are bad clothes»? Is it pleasant to travel in such a nasty weather? What do you like to do when it is raining? And I suggest you to systematize the words on the topic «Traveling».

3. Робота з лексикою (контроль) (8хв).

Here is a «vocabulary network. Complete it with the following words (one word can be used more than once),

Return, through bus, trip, ship, port, railway station, bus stop, through train, journey, boat, tourist class, single, flight, luggage, airport, voyage, ticket, platform, business class, passenger, tea, sleeper, bus station, blue sky, seat.hello_html_m352064d7.jpg

4.Розвиток навичок аудіювання (2 хв).

Listen to the dialogues on the tape «Getting about the town*, paying attention to the pronunciation of the words and intonation.

5. Розвиток навичок читання (4 хв).

Read these dialogues, paying attention to your own pronunciation and intonation, e. g.

A. Excuse me, please. How do I get to the centre of the city?

B. Which part of the centre do you want?

A. Trafalgar Square.

B. Take a bus or the underground. It'll take you long to walk there.

A. Can you tell me the shortest way to the underground?

B. Go straight ahead. You can't miss it.

6. Розвиток навичок діалогічного мовлення (/0 хе).

Situation: This is the centre of the city where the Smiths live. You come to visit the Smiths but you don't know the way to their house. Ask about the way. Кожен учень отримує картку із завданням.

PUPIL А

You came to the city, but don't know the way to the Smiths'house. You are at the railway station (at the police station, at the bank, at the Museum, at the Town Bridge, etc.) Ask about the way to the Smiths' house.

PUPIL В

You are a passer-by. Using the plan of the city, explain the way from the railway station (from the police station, from the bank, from the Museum, from the Town
Bridge) to the Smiths' house.
Безимени-5.jpg

Учні розігрують діалог, учитель ходить від однієї пари до другої з метою контролю.

7. Рольова гра (8 хв).

На дошці карта рідного міста. (Використання власного досвіду).

Imagine that you are an English tourist who came to our town of Okhtyrka. You are near school N 5. Ask about the way to the Pokrovski Cathedral (to the market, to the hotel «Naftovyk», etc.)


Рольова гра проводиться за допомогою прийому «шеренги, що рухається». Учні стоять обличчям один до одного в дві шеренги. Кожен учень розмовляє тільки з тим, хто в даний момент стоїть напроти нього. Після кожного обміну репліками партнери в шеренгах перемішуються, в результаті чого утворюються нові пари.

Безимени-4.jpg8. Письмо (7хв) (під тиху музику) - ех. 40, р. 71.

Translate into English using the text of exercise 34. (рефлексія)

9.Підсумок уроку (1 хв). Проаналізувати роботу учнів. Your marks are ....

10. Домашнє завдання.

Підготуватися до дискусії «Why do the people like traveling?; «The best ways of traveling.

Урок 5

Тема уроку: "Traveling is popular, isn'tit

Тип уроку: урок узагальнення знань.

Мета уроку:

Практична: узагальнити знання лексичного і граматичного матеріалу, удосконалити навички і уміння спілкуватися в діалогічній та груповій формі, використовуючи міжпредметні зв'язки.

Розвиваюча: розширити кругозір учнів, розвивати увагу, логічне мислення.

Виховна: виховання культури спілкування, ввічливого ставлення один до одного.


Хід уроку:

1. Організаційний момент хв).

Good morning, everybody! How are you ? I'm glad that you are O.K. Психологічний настрій учнів на продуктивну роботу

2. Тема. Мовленнєва зарядка (2хе).

Look around yourselves. Can you guess what well be speaking about today? You are right different means of traveling.

3. Постановка проблеми. « Мозковий штурм»

Why do the people travel?

What attracts them in traveling?

4. Робота в групах (7 хв).

a) Кожна група одержує аркуш паперу, де складає свій проект відповіді на запитання «Why do the people travel?». Група може захищати свій проект разом або рекомендувати для
відповіді одного учня.

Take a sheet of paper and make up your project of solving the problem.

as a hobby on business to restБезимени-4.jpgb) What things do the people take with them, when they are traveling? Make a list,
e.g. clothes

 • money

 • food

 • a dictionary if you go to another country


5. Розвиток навичок говоріння (за кожну правильну відповідь групі ставляться бали)
(10 хв).

Look at the geographical map and at the globe. Let's discuss some questions using the knowledge of geography:

 1. We live on the planet - the Earth. What can you see on our planet if you look at it from the space?

 2. How many continents are there on the planet? Can you name and show them on the map or on the globe?

 3. How many oceans are there on the planet? Can you name and show them on the map? What countries do you know? Show them on the map. Name the largest and the smallest countries in the world.

d) What methods of traveling do you know? 1)Which is the quickest method of traveling?

2)Which is the most comfortable?

3)Which is the cheapest and the most expensive?

4)Which one is the most interesting for you?

6. Робота в групі (19 хв).

Кожна група одержує конверт з назвою країни, в яку вона має подорожувати. Група обирає спосіб подорожування, доводить його переваги, прокладає свій маршрут і розповідає про

свої дії під час подорожі. Інші групи готують запитання.

7. Підсумок уроку (3 хв).

За кожний вид роботи кожна група одержувала бали. Виграє та група, яка набрала більше балів. Учитель дає аналіз роботи кожної групи, звертаючи увагу учнів на помилки. Зауважу, що під час роботи бажано не перебивати учнів, а надати їм можливість висловлюватися (навіть з помилками).
Види інтерактивних уроків

1. Урок - "Занурення".

2. Уроки - ділові ігри.

3. Уроки - прес-конференції.

4. Уроки - змагання.

5. Уроки типу КВК.

6. Театралізовані уроки.

7. Уроки - консультації.

8. Комп’ютерні уроки.

9. Уроки з груповими формами роботи.

10. Уроки взаємо навчання учнів.

11. Уроки творчості.

12. Уроки - аукціони.

13. Уроки, які проводять учні.

14. роки - заліки.

15. Уроки - сумніви.

16. Уроки - творчі звіти.

17. Уроки - формули.

18. Уроки - конкурси.

19. Бінарні уроки.

20. Уроки - узагальнення.

21. Уроки фантазії.

22. Уроки - ігри.

23. Уроки - "Суди".

24. Уроки пошуку істини.

25. Уроки - лекції "парадокси".

26. Уроки - концерти.

27. Уроки - діалоги.

28. Уроки - "Слідство ведуть знавці".

29. Уроки - рольові ігри.

30. Уроки - конференції.

31. Уроки - семінари.

32. Інтегральні ігри.

33. Уроки - "Кругове тренування"

34. Міжпредметні уроки.

35. Уроки - екскурсії.

36. Уроки - ігри "Поле чудес".
Типи вправ для навчання англійської мови.

Таблиця 1.

Критерії

Типи вправ

Основні

1

Спрямованість вправи на прийом або видачу інформації

Рецептивні

Репродуктивні

Рецептивно-репродуктивні

Продуктивні

Рецептивно-продуктивні

2

Комунікативність

Комунікативні (інтерактивні)

Умовно-комунікативні

Некомунікативні (мовні)

Додаткові

3

Характер виконання

Усні

Письмові

4

Участь рідної мови

Одномовні

Двомовні (перекладні)

5

Функція у навчальному процесі

Тренувальні

Контрольні

6

Місце виконання

Класні

Домашні

Лабораторні

Класифікація інтерактивних вправ для навчання англійської мови

Таблиця 2.

Типи

вправ

Некомунікативні

(мовні)

Умовно-комунікативні


Комунікативні

(інтерактивні)

Види вправ

Види вправ

Види вправ

Рецептивні

Сприйняття, впізнавання або розрізнення звука, термінального тону,

лексичні одиниці, граматичні структури

Аудіювання або читання повідомлень, запитання, розпорядження, речення або групи речень

Аудіювання або читання тексту, інтерактивні ігри, дискусія, ситуація або імітація, читання тексту з

Типи

вправ

Некомунікативні

(мовні)

Умовно-комунікативні

Комунікативні

(інтерактивні)

Види вправ

Види вправ

Види вправ
Метою одержання інформації

Репродуктивні

Заучування напам’ять (лексичних одиниць, речень, текстів), повторення, заміна/вставка, переклад, звуження та розширення речень, складання речень, переказ тексту

Імітація зразка мовлення, підстановка, трансформування, розширення, завершення, відповіді на запитання різних типів, переказ тексту

Переказ тексту, ситуації або імітації

Продуктивні
Об’єднання зразків мовлення у понад фразову єдність, об’єднання у діалогічну єдність, запитання - відповіді, запитання - контр - запитання, повідомлення - запитання, спонукання - згода/відмова, спонукання - запитання.

Повідомлення якогось факту, опис, розповідь, доказ, бесіда, написання записки, листа, плану, тез, анотації.Види та форми інтерактивних вправ

1. Робота в парах. (Тема уроку - "Laughter")

1) Work in pairs, look at the pictures, use key words to describe what happening, then guess what happens next.

2) Work in pairs. Ask and answer these questions:

a) Have you ever been in situation like Mr. Winkle when you lied about your abilities? What happened?

b) What, if anything, did you find funny in the main text?

c) Have you ever chuckled to yourself while reading a book? Which book?

d) Who are some of the comic writers in you language?

2. Робота в групах. (Тема уроку - "Laughter")

1) Work in groups and write a personal anecdote.

2) (Тема уроку - "Style") Work in group. Write a description of a person you know and where they live. Then read your description. Which person would you like to meet? Why?

3. Дискусія. (тема уроку "Style")

1) Discuss the room in photo B. Decide what sort of person might live there. Tell the class about what you decided. Did the others have similar ideas?

2) (тема уроку "Cinema") Discuss a film review about one of your favourite films. Then look at the photo. What do you think they’re talking about? Which of the people do you think is doing most of the talking?


37


 • Иностранные языки
Описание:

Посібник  містить матеріал для таких вчителів, які є завжди у пошуку інноваційних технологій для ефективної організації навчання . Він зацікавить кожного вчителя незалежно від  його педагогічного досвіду.

Надані методичні рекомендації, поради та практичні матеріали допоможуть вчителю зробити урок яскравішим та сприятимуть розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності учнів.

 

Нова програма з англійської мови засвідчила зміну у підході до процесу викладання й чітко визначила орієнтацію на потреби учня. Таке поняття, як автономія учнів за рахунок відповідності віку та інтересам, дозволить інтенсифікувати і покращити процес викладання. Оскільки результатом навчання іноземної мови є формування у них навичок та умінь користуватися мовою як засобом спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого полягає у створенні умов комунікації, відповідного психологічного клімату. Необхідно  забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів, стійкий інтерес до оволодіння англійською мовою.

Автор Бойко Олена Григорівна
Дата добавления 04.01.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел
Просмотров 1173
Номер материала 26614
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Подготовка к сдаче экзаменов: Современные тенденции использования развивающих и социально-психологических подходов подготовки учащихся старших классов»