Главная / Иностранные языки / Методичний кейс «Впровадження сучасних технологій навчання англійської мови в системі роботи вчителя»

Методичний кейс «Впровадження сучасних технологій навчання англійської мови в системі роботи вчителя»

Скачать материал

Міністерство освіти і науки України

Донецький обласний інститут післядипломної освіти

Відділ гуманітарної освіти
Методичний кейс

«Впровадження сучасних технологій навчання англійської мови

в системі роботи вчителя»
Виконала слухачка курсів

підвищення кваліфікації

учителів англійської мови

Єгорова Оксана ПавлівнаКерівник:

Кузьмін Сергій Сергійович


Донецьк - 2013

ЗМІСТ


Вступ

Розділ І Інтерес - це не засіб впливу на учнів, а мотив діяльності

1.1. Як залучити учня до активної пізнавальної діяльність

1.2. Мотивація навчальної діяльності

Розділ ІІ Навчання англійської мови на сучасному етапі: методи, інновації, технології

2.1. Залучення учнів до інтерактивної діяльності

2.2. Застосування комп'ютерних технологій на уроках англійської мови

2.3. Уроки з використанням інформаційних технологій

Висновок

Список літератури

Додатки

Вступ


«Смертний гріх учителя - бути нудним»

Гербарт


Ми живемо в ті часи, коли англійська мова набула статусу мови глобального спілкування, і я як викладач цієї дисципліни, бачу своє завдання в лінгвосоціальній адаптації учнів до сучасних умов життя. Людина, що виходить на рівень міжнародного та міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти вміннями і навичками вираження своїх думок англійською мовою. Таким чином, комунікативна компетентність виходить на найважливіше місце. Але комунікація, в свою чергу, потребує мотивації.
Мотивацію навчання учнів можна підвищити шляхом застосування сучасних технологій та інноваційних методів на основі особистісно-орієнтованого підходу.

У центр шкільної освіти на даному етапі поставлено розвиток і виховання культури людини, здатної впливати на власну освітню траєкторію, співвідносити її з національними і загальнолюдськими цінностями. І це, на мій погляд, безсумнівно, вірно!

Сьогодення вимагає від нас дієвого осмислення результатів своєї праці. У мене з'явилося бажання оновити сам процес навчання і виховання молоді. Це привело до необхідності зайнятися пошуком сучасної технології навчально-виховного процесу, яка є, на мій погляд, прекрасною можливістю йти в ногу з часом, крім того, створює умови для розв'язання проблем в навчально-виховному процесі.

Впровадження сучасних технологій в режим роботи сприяє взаємодії вчителя і учня, при якому вчитель на кожну свою дію отримує адекватну відповідь з боку дітей.
Основне значення таких форм і методів навчання полягає в забезпеченні досягнення ряду найважливіших освітніх цілей:
• Стимулювання мотивації та інтересу в області навчання у розвитку сучасної іншомовної освіти.
• Підвищення рівня активності і самостійності учнів.
• Розвиток навичок критичного мислення, формування комунікативної компетентності учнів.
• Саморозвиток учнів, завдяки активізації мовленнєвої діяльності та взаємодії з викладачем та іншими учасниками освітнього процесу.

Таким чином, використовуючи сучасні підходи до навчання англійської мови, можна оптимізувати процес оволодіння навичками базового шкільного іншомовного спілкування і зробити його більш ефективним в умовах загальноосвітньої школи.
Ці методи найбільш відповідають особистісно-орієнтованому підходу, так як вони сприяють творчій організації (колективне, групове, навчання у співпраці), причому навчається і педагог, а учні є суб'єктами навчального процесу. Педагог частіше виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, фасилітатора, творця умов для ініціативи учнів.РОЗДІЛ І


1.1. Як залучити учня до активної пізнавальної діяльність


Напевно , немає на світі вчителя, який не хотів би , щоб його предмет став улюбленим у всіх учнів . Немає нічого приємніше в професії вчителя - бачити інтерес і бажання вчитися в очах своїх учнів . Як цього добитися ? Цим питанням задається кожен учитель , зіткнувшись з низькою успішністю учнів , невиконанням домашніх завдань , відсутністю активності роботи на уроці і багатьма проблемами сучасних школярів . Причину всього цього самі ж школярі не приховують: «Нам нецікаво ! Це нудно! ». І ось один з ключиків до плідних відносин «вчитель – учень» підібраний. Розглянемо можливі способи залучення учня в активну пізнавальну діяльність .
Отже , ми визначилися в тому , що відсутність пізнавальної діяльності в учнів призводить до низьких результатів у навчанні та , як наслідок , до проблем у взаємовідносинах з вчителями , батьками та однокласниками. Причини появи проблеми пізнавальної діяльності знаходяться в суттєвості сучасного світу. Прискорений ритм життя, відсутність можливості у дорослих приділити більше уваги дітям, стрімкий прогрес техніки , - школярі віддаляються від навчального процесу з кожною хвилиною прожитого життя. Не дивно , що вчитися їм стає нецікаво. Світ пропонує їм набагато більше цікавих можливостей, ніж сидіти над підручником , намагаючись запам'ятати теорему Піфагора, вивчити дати історичних подій або закон всесвітнього тяжіння . До того ж сучасне життя вимагає від дитини здатності самостійного розвитку та навчання, тому на сьогоднішній день головним завданням школи є виховання у школярів прагнення до самоосвіти, пізнання .
Виходячи з вищесказаного , слід визначити дії педагога в ситуації, що склалася . Рішення даної проблеми - справа нелегка , але здійсненна . Говорячи про пізнавальну діяльность, варто відзначити структуру цього елемента навчання - воля , мислення, емоції . На цих трьох аспектах засновані засоби досягнення поставленого завдання. При цьому вчителю не варто забувати про цілісність і нерозривність даних процесів , укладених в пізнавальному інтересі.
Вольовий початок в учнів у процесі навчання розвивається шляхом виховання самостійності добування знань , ініціативи у навчанні , здібності висловлювати свою точку зору. Насиченість уроку активної розумової діяльністю , підведення учнів до самостійного вирішення і добування інформації відіграє чималу роль у розвитку мислення . Емоційна сторона навчання більшою мірою покладена на самого вчителя . Адже тільки від його стилю спілкування з учнями , педагогічного оптимізму , віри в пізнавальні здібності учнів залежить емоційна атмосфера на уроці , а значить і ставлення учнів до предмета.

Розглянемо аспекти пізнавальної діяльності більш докладно.
Отже, ми вже сказали про те , що вольові якості в навчанні засновані на розвитку здатності самоосвіти . У цьому як ніщо краще допомагає сучасна методика дослідницьких робіт . Дана методика застосовна не тільки в старших класах , але і в молодших . Наприклад , одна з тем , яка часто пропонується для дослідження на предмет англійської мови, - це порівняння систем освіти в Україні та країн мови, що вивчається . Самостійно видобутий факт про те , що в США учні мають можливість вибирати предмети для вивчення , а в Австралії можна вчитися по Інтернету не залишить байдужим не тільки юного дослідника , а й слухачів , що збільшить інтерес інших учнів до цього виду роботи . До речі , кажучи про навчання по Інтернету , в наш час існує велика кількість освітніх ресурсів , створених для дистанційної підтримки учнів . Вона може здійснюватися як за участю вчителя , так і без , лише з первісної подачею напряму. Навчання в Інтернеті іноді викликає більший інтерес в учнів , ніж у стінах школи. Звичайно , не завжди такий вид навчання замінять традиційну форму освіти , але як один із засобів розвитку пізнавальної діяльності цілком може використовуватися .

Метод проектів часто використовується в якості творчого індивідуального або групового завдання. Адже не завжди вчитель замислюється про те, яке смислове навантаження несе в собі даний вид діяльності. По-перше, учень отримує можливість застосувати свої знання, що важливо для підростаючого покоління, яке стає все більш і більш практичним. Дуже часто на уроках англійської мови вчитель може чути: «Навіщо мені взагалі вивчати англійську мову, якщо я живу в Україні?». Тобто не маючи можливості відчути наскільки дієві його праці, учень втрачає інтерес до придбання знань. Тут, наприклад, знову може надати допомогу Інтернет - знайти іноземного друга по листуванню і написати невеликий опис його і результатів спілкування з ним - це важливе підтвердження учневі його праць.

По-друге, метод проектів неодмінно допоможе вчителю створити ситуацію успіху для будь-якого учня. Це ж так важливо для їх підростаючої скарбнички особистісних перемог.
Для розвитку розумових операцій учнів стосовно до англійської мови використовується проблемно-пошукове читання, де від учня потрібно концентрація умінь з пошуку конкретної інформації, вигадування заголовків до текстів чи альтернативної кінцівки.

Для підтримки емоційно-плідної обстановки на уроці вчитель може вдаватися до змагального елементу. Це цілком можна застосувати до уроків у початковій школі. Змагальний елемент при роботі в групах підстьобує хлопців до подальших перемог, для яких необхідні відповідні знання. Говорячи про емоційну атмосферу на уроках у молодшій школі, також слід пам'ятати і про ігрові моменти, які розташовують учнів до доброчинного навчання. Наприклад, однією з улюблених ігор в учнів всіх молодших школярів є ігри з м'ячем.

Підводячи підсумок вищесказаного, варто відзначити, що форми залучення учня до активної пізнавальної діяльність дуже різноманітні. Кожен вчитель підбирає ті, які застосовні до його конкретних учнів. Однак не треба забувати, що інтерес - це не засіб впливу на учнів, а мотив діяльності.

1.2. Мотивація навчальної діяльності


Інтерес до іноземної мови, можна залучити різними методами і шляхами: гра, діалог, роздум, бесіда, - і все це може відбуватися в невимушеній обстановці. Наприклад, за чашкою чаю поділитися рецептом яблучного пирога; якщо дозволяє погода, особливо навесні, можна провести урок-подорож: по школі, по території школи, по вулиці, по району і т. д.
Така атмосфера розташовує дітей до уроку, до вчителя; вони відчувають себе більш вільними, розкутими. Таких уроків, звичайно ж, багато бути не може, але це шанс, який дається учням, і найголовніше - результати перевершать усі сподівання.

У вчителя є чимало способів підтримати бажання учня, допомогти йому набути впевненості у власних силах. Так, йому погано дається іноземна мова, але він знає як свої п'ять пальців комп'ютер і може скласти якісну презентацію, розкривши тему уроку зі своєї точки зору, нехай спочатку з мовними помилками; нехай, захищаючи свою працю, він скаже всього кілька пропозицій, але його праця має бути оцінена по заслугах.
Ще один ефективний спосіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови - це перегляд фільмів, мультфільмів, що навіть зовсім не обтяжить дітей, якщо фільм буде показаний без субтитрів. Спочатку буде незрозуміло, може бути, навіть нецікаво, а потім сюжет буде ясний, навіть без перекладу. І якщо такі сеанси проводити регулярно, привернення уваги до мови буде в наявності. Головне при цьому - відповідально підійти до вибору репертуару.

Спілкування з учнями-носіями мови - теж хороший мотив, щоб зробити новий крок у вивченні розмовної мови впритул. Це може бути особисте листування або особистий контакт (зустріч, прогулянка).
Для цього необхідна участь у різних конкурсах, виступах, роль у казці або виставі. Побороти страх перед аудиторією, виголосити промову іноземною мовою - це перемога.
Вчитель - це чарівник. Людина, яка творить диво. І бачити, як твій учень, долучившись ціною твоїх довгих роздумів, цілеспрямованих зусиль до нового для себе світу іноземної мови та культури, може з успіхом користуватися ним для радісного спілкування, захопленого пізнання - це щастя вчителя.РОЗДІЛ ІІ


2.1. Залучення учнів до інтерактивної діяльності


Моєю стрижневою ідеєю навчально-виховної діяльності є вдосконалення викладання англійської мови через використання елементів інтерактивного навчання на всіх вікових етапах з 2 по 11 класи. Новизна, описуваної мною навчально-виховної діяльності із застосуванням елементів інтерактивного навчання, полягає в ідеї їх систематичного впровадження у викладанні іноземної мови (застосування на уроках та в позакласних заходах виходячи з підходу раціональності і корисності використання елементів інтерактивного навчання).
Провідними вимогами до уроку є:
1. Створення максимально продуктивної психологічної атмосфери у класі, заснованої на повазі та довірі до школярів.
2. Високий рівень мотивації навчальної діяльності.
3. Забезпечення практичної спрямованості навчання, що сприяє формуванню необхідних умінь і навичок учнів.
4. Досягнення всіма учнями необхідного рівня оволодіння знаннями, організація їх творчої діяльності.
5. Подолання недооцінки розвитку учнів.
6.Об'ективне оцінювання знань учнів, як потужний стимул творчого комфорту.
7. Актуалізація опорних знань, їх постійне вживання на практиці, як умова ефективної організації урочної та позаурочної роботи з учнями і міцного засвоєння ними знань.
Слід зазначити, що інтерактивне навчання є, на мій погляд, специфічною формою організації пізнавальної діяльності. Це навчання може сприяти позитивному впливу, як на підвищення якості знань, так і на підвищення працездатності, трудової активності учнів, їх зацікавленості предметом. Воно має на увазі цілком конкретні та прогнозовані цілі. Одна з таких цілей полягає у створенні комфортних умов навчання, таких, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну самостійність, що і робить продуктивним сам процес навчання. Навчальний процес організовується таким чином, що практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання. Прикладом може служити використання такого елементу інтерактивного навчання, як «ОЧІКУВАННЯ».
 Технологія його застосування така. Зазначений елемент інтерактивного навчання застосовується на початку уроку, коли спільно з учнями визначаються дидактичні цілі уроку. На дошці вивішується чистий аркуш ватману з написом «Очікування». Дітям пропонується після повідомлення теми висловити свої очікування від даної теми. Спільна робота в режимі: учитель - учні на даному етапі контролюється так, щоб були сформовані задачі уроку. Учні висловлюють свої пропозиції з приводу того, що вони хочуть дізнатися, яким чином і для чого?
Записуються маркером на ватмані очікування дітей від уроку і потім повідомляються їм конкретні цілі уроку, кажучи про те, що учнівську думку, їх бажання теж враховано при визначенні цілей.
Аналізуючи «Очікування» я, як вчитель, можу:
• дізнатися, які питання цікавлять дітей за темою уроку;
• виявити первинне уявлення дитини з теми;
• отримати інформацію про нахили дітей, для того, щоб знати, яких труднощів у навчанні можна очікувати;
• використовувати «Очікування» в якості аргументів в розмові з колегами, адміністрацією школи, батьками;
• допомогти дітям зрозуміти свою мотивацію;
• відчути себе особистістю, бажання якої враховується;
• порівняти досягнуті результати з «очікування»;
• розділити з дітьми відповідальність за результат.
Учні при застосуванні на уроці цього елементу мають можливість рефлексувати з приводу того, що знають і думають.

Головна ж ідея навчання в співпраці - вчитися разом, а не просто виконувати щось разом! Це робить процес вивчення предмета цікавим, формує і розвиває в учнів мотивований інтерес до англійської мови. Такі прийоми інтерактивного навчання спрямовані на посилення ролі активності учнів. На даний час існує суперечність між потребою суспільства в соціально активній, творчій, самостійній особистості і реальним станом навчального процесу у вітчизняній школі. Тому застосування інтерактивного методу навчання в школі є сьогодні дуже актуальним. Хоча думки педагогів на інтерактивні уроки розходяться: одні бачать в них прогрес педагогічної думки, правильний крок у напрямку демократизації школи, а інші, навпаки, вважають такі уроки небезпечним порушенням педагогічних принципів, вимушеним відступом педагогів під натиском розлінованих учнів, які не бажають і не вміють серйозно працювати. Але я прийшла до висновку, що застосування інтерактивних форм уроку збагачує не тільки учня, а й вчителя, розширює його методичний інструментарій, стимулює пошук, ініціативу, змушує його йти в ногу з часом. Метою застосування інтерактивного методу навчання є формування мотивованого інтересу до англійської мови, створення умови для розвитку мовленнєвої компетенції учнів у різних видах мовленнєвої діяльності, яка веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного вирішення загальних питань. Завдання полягає в тому, щоб зробити кожен урок цікавим, захоплюючим і домагатися того, щоб він розвивав пізнавальний інтерес, спонукав учнів до активної участі в навчальному процесі.

Отже, існує кілька варіантів методу навчання у співпраці.
   I. «Вчимося разом». Клас розбивається на різнорідні (за рівнем навченості) групи. Кожна група отримує одне завдання, яке є частиною якоїсь великої теми, над якою працює весь клас. В результаті спільної роботи окремих груп досягається засвоєння всього матеріалу. Таким чином, з самого початку група має ніби подвійне завдання: академічну - досягнення пізнавальної, творчої мети; соціальну, або соціально-психологічну - здійснення в ході виконання завдань певної культури спілкування. Роль вчителя - контроль. Цей варіант можна використовувати при вивченні граматики, при роботі з текстом.
  II. Дослідницька робота учнів в групах - наступний варіант залучення учнів в інтерактивну діяльність. Акцент робиться на самостійну діяльність. Учні працюють індивідуально або в групах. Вони вибирають підтему загальної теми. Спільно складається доповідь, яка і підлягає презентації на уроці перед всім класом. Найчастіше я використовую цей варіант в проектній технології. Приміром, учні 8 класу виконали мініпроект «Ласкаво просимо в Україну» в Power Point. Діти з великим інтересом працювали над створенням проекту, де вони показали, як туристи можуть дістатися до України, чим вони можуть зайнятися взимку, влітку, які пам'ятки вони можуть побачити: музей, туристичний центр, пам'ятники. Таким чином, творча робота дає можливість учням не лише глибше вивчити тему, але і значно розширює їх загальний кругозір, вчить спілкуванню, вмінню самостійно здобувати і відбирати необхідний матеріал, дає можливість розвитку не тільки колективної творчості, а й індивідуальних талантів і здібностей учнів.

     Крім названих елементів інтерактивного навчання я застосовую і такі форми групової роботи в «інтерактиві», як: «ВЕЛИКЕ КОЛО», «МОЗКОВИЙ ШТУРМ», «ДЕБАТИ», «АКВАРІУМ», «ПОБАЖАННЯ». Ці форми ефективні в тому випадку, якщо на уроці обговорюється якась проблема в цілому, про яку у школярів є вже початкове уявлення, отримані раніше на заняттях або в життєвому досвіді. Важливо, щоб рівень обговорюваної проблеми дозволяв перейти до широкого визначення проблеми та подальшого її вирішення.
      З застосуванням елементів інтерактивного навчання, дозволяє оптимально поєднувати традиційні (репродуктивні) і нетрадиційні методи навчання, сприяє організації особистісно-орієнтованого навчання, допомагає конструювати зміст освіти, спрямований на розвиток творчої освітньої діяльності учнів, сприяє формуванню світоглядних орієнтацій через розвиток особистого потенціалу - індивідуальних можливостей і здібностей школярів, а значить допомагає у вирішенні основного завдання.


2.2. Застосування комп'ютерних технологій на уроках англійської мови


Отже, можна зазначити, що робота в системі дозволяє в реалізації поставлених завдань навчально-виховного процесу. Я вважаю, що найбільш важливою компетенцією сьогоднішнього дня є необхідність оволодіння новими технологіями, усвідомлення їх сили і слабкості, здатність вчитися все життя, усвідомлювати необхідність безперервної підготовки в професійному плані, а також постійний поступальний рух в особистому та суспільному житті.

Мотивацію навчання учнів можна підвищити шляхом застосування різноманітних методів, приділяючи увагу індивідуальним здібностям дітей. Тому, до тих методів, які вже були напрацьовані: систематичне використання барвистих ілюстрацій, додаткових джерел інформації (газети, журнали, методичні посібники, підручники різних авторів), аудіо записів, я додала використання на уроках інтерактивної дошки. Працюючи в Іллічівській школі, я використовую інтерактивну дошку під час навчання читання та аудіювання, письма та усного мовлення. Це дає величезні переваги в роботі на уроці. Учитель, що володіє навичками роботи на комп'ютері, значно економить час і сили при підготовці до уроку. Його уроки стають набагато цікавішими для учнів. При навчанні іноземної мови є маса можливостей використання даного технічного засобу. Ми можемо поміняти місцями частини тексту, щоб учні відновили послідовність, вилучити деякі ключові слова або виразу з тексту. Можемо спроектувати на дошку необхідні ілюстрації, фотографії, що значно полегшує розуміння прочитаного або почутого і спрощує роботу. Існує ще багато інших можливостей використання інтерактивної дошки на уроках іноземної мови при наявності Internet.
Такі елементи новизни не залишаються не поміченими. Учні по-іншому починають ставитися до вчителя, що шукає нові форми і методи роботи, підвищується пізнавальний інтерес до вивчення предмета. Звичайно ж, традиційні форми і методи навчання учнів залишаються дійовими, але тепер розбавляються найсучаснішими ІК технологіями.
Звичайно, дітям дуже подобаються уроки з використанням інформаційно-комунікативних технологій. В результаті застосування ІКТ на уроках підвищилася пізнавальна активність та мовленнєва діяльність учнів. В даному випадку виправдовується метод навчання у співпраці (не тільки між дітьми, але і з викладачем).
Які цілі та завдання ставить перед собою сучасний учитель?
"Дитина - це факел, який треба запалити, а не посудина, яку треба заповнити", сказав французький просвітитель Франсуа Рабле.

У процесі роботи я прийшла до висновку, що комп'ютерні технології допомагають:

 •  залучати пасивних слухачів;

 •  робити заняття більш наочними;

 •  забезпечувати навчальний процес новими, раніше недоступними матеріалами, які допомагають учням виявляти їх творчі здібності;

 •  привчати учнів до самостійної роботи з матеріалом;

 •  забезпечувати швидкий зворотний зв'язок;

 •  підвищувати інтенсивність навчального процесу;

 •  виховувати терпимість, сприйнятливість до різноманітності культур і духовного досвіду інших народів;

 •  підвищувати пізнавальну активність учнів, а саме, бажання вивчати предмет;

 •  об'єктивно оцінювати дії учнів;

 •  накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу;

 •  реалізовувати особистісно-орієнтований і диференційований підходи в навчанні;

 •  дисциплінувати самого вчителя, формувати його інтерес до роботи;

 •  знімати такий негативний психологічний фактор, як "відповідебоязнь";

 •  підвищувати рівень розвитку психологічних механізмів (уяви, уваги, пам'яті);

 •  активізувати розумові процеси (аналіз, синтез, порівняння та ін.).


2.3. Уроки з використанням інформаційних технологій


Вивчення англійської мови з використанням ІКТ дає дітям можливість брати участь у тестуванні, у вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, листуватися з однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях і т.д. Учні можуть отримувати будь-яку інформацію з проблеми, над якою вони працюють, а саме: лінгво-країнознавчий матеріал, новини з життя відомих людей, статті з газет і журналів, необхідну літературу тощо.
  Класичні та інтегровані уроки в супроводі мультимедійних презентацій, on-line тестів та програмних продуктів дозволяють моїм учням поглибити знання, отримані раніше, як кажуть в англійській приказці - "
I have heard and forgotten, I saw and remembered (Я почув і забув, я побачив і запам'ятав)".
Хотілося б зупинитися на найбільш часто використовуваних мною ІТК на уроках англійської мови:

Інтернет-ресурси

Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям інформації, що у будь-якому місці земної кулі: новини, країнознавчий матеріал, зарубіжну літературу т.д.
На уроках англійської мови Інтернет допомагає мені вирішити цілий ряд завдань: сформувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; вдосконалювати вміння писемного мовлення школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати у школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Крім того, робота спрямована на вивчення можливостей Інтернет-технологій для розширення кругозору школярів, налагоджувати і підтримувати ділові зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах.

Комп'ютерна лекція

Комп'ютерна лекція, розроблена засобами Power Point - це тематично і логічно пов'язана послідовність інформаційних об'єктів, що демонструється на екрані або моніторі. В ході лекції використовуються різні інформаційні об'єкти: зображення (слайди), звукові та відеофрагменти. Ефективність роботи зі слайдами, картинами та іншими демонстраційними матеріалами буде набагато вищою, якщо доповнювати їх показом схем, таблиць.
Після таких уроків вивчений матеріал залишається в учнів в пам'яті як яскравий образ і допомагає вчителю стимулювати пізнавальну активність школяра.
Найчастіше у своїй практиці я проводжу уроки комбінованого типу, де мають місце і опитування домашнього завдання, і пояснення нового матеріалу.
Програма розробки презентацій Power Point дозволяє підготувати матеріали до уроку, комбінуючи різні засоби наочності, максимально використовуючи переваги кожного та нівелюючи недоліки.
Найчастіше, я використовую такі типи уроків з використанням презентацій в програмі Power Point:

1) лекційні, які мають головною метою, не ілюструвати, а візуально дати складний матеріал для запису учням в зручній формі;
2) уроки - ілюстрації за темами, де існує необхідність яскравих зорових образів,
3) уроки - наочні посібники, що допомагають як зразки, створювати учням подібні роботи самостійно.
І останнє, що необхідно відзначити: використовуючи слайд - фільми, інтерактивні моделі, можна здійснювати диференційований, індивідуальний підхід в роботі з учнями, які володіють різним ступенем освоєння навчального матеріалу.

Електронні підручники

Перевагами електронних підручників, на мій погляд, є: по-перше, їх мобільність, по-друге, доступність зв'язку з розвитком комп'ютерних мереж, по-третє, адекватність рівня розвитку сучасних наукових знань. З іншого боку, створення електронних підручників сприяє також рішенню і такої проблеми, як постійне оновлення інформаційного матеріалу. У них також може міститися велика кількість вправ і прикладів, детально ілюструватися в динаміці різні види інформації. Крім того, за допомогою електронних підручників здійснюється контроль знань - комп'ютерне тестування.

Електронні словники

Електронний словник поєднує в собі функції пошуку інформації, що цікавить, демонстрації мовних закономірностей і дає можливість освоїти навчальний матеріал за допомогою спеціальної системи вправ.
Всі сучасні електронні словники використовують звукові засоби мультимедійних персональних комп'ютерів для відтворення вимови.
Найчастіше ми використовуємо наступні словники:

1. Промпт (здійснює переклад речень з російської на англійську і з англійської на російську)
2. Словник Мюллера (нова редакція англо-російського словника, містить близько 160 000 слів)
3. Alternative English Dictionary (постійно оновлюється словник англійського сленгу)
  4. New Words in English (словник неологізмів англійської мови).


Для переказу за допомогою якого-небудь з перерахованих словників необхідно ввести перекладається слово (фразу, пропозиція тощо) в діалогове вікно обраного словника і слідувати подальшим інструкціям даного електронного словника. Використання електронних on-line словників видається особливо зручним при необхідності перекладу не однієї словникової одиниці, а відразу деякої їх кількості, наприклад при роботі з «ключовими словами» тексту, діалогу тощо, при виконанні вправ з навчання читання на предтекстовому етапі . І, звичайно, можливість використання практично будь-якого словника через Інтернет економить час і сили, сприяє творчій роботі учня.

На закінчення хотілося б сказати, що в сучасних умовах пред'являються все більш високі вимоги до процесу навчання іноземним мовам. Обсяги інформації стрімко зростають, і сучасні способи їх зберігання, передачі та обробки перестають бути ефективними. А комп'ютерні технології представляють великий спектр можливостей для підвищення продуктивності навчання.

Застосування сучасних технологій в освіті створює сприятливі умови для формування особистості учнів і відповідає запитам сучасного суспільства.
Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці англійської мови:

 1. формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного ступеня складності;

 2. удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, також відповідно підготовлених учителем;

 3. удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання на основі проблемного обговорення, представлених вчителем або одним із учнів, матеріалів мережі;

 4. вдосконалювати вміння писемного мовлення, індивідуально або письмово складаючи відповіді партнерам, беручи участь у підготовці рефератів, творів, інших епістолярних продуктів спільної діяльності партнерів;

 5. поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови, що відображає певний етап розвитку культури народу, соціального і політичного устрою суспільства;

 6. знайомитися з культурознавчими знаннями, що включають в себе мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни досліджуваної мови;

 7. формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності учнів на уроці на основі систематичного використання «живих» матеріалів, обговорення не тільки питань до текстів підручника, а й актуальних проблем, що цікавлять всіх і кожного.ВИСНОВОК


Дана робота присвячена одній з найбільш актуальних проблем сучасних загальноосвітніх шкіл - проблемі підвищення мовної активності учнів на уроках англійської мови.
Як відомо, метою навчання іноземної мови у школі є формування міжкультурної компетенції учнів, яка реалізується у здатності до мовного спілкування. Запорукою успішної мовної активності учнів є нетрадиційні форми уроків з використанням нових педагогічних технологій. У ході таких уроків школярі долучаються до культури країн мови, що вивчається, а також розширюють знання про культурну спадщину рідної країни, що дозволяє учням брати активну участь у діалозі культур. У роботі розглядаються прогресивні інноваційні засоби та педагогічні методи і технології, що підвищують мотивацію учнів і сприяють досягненню високих результатів у засвоєнні іноземної мови.

В даний час існує безліч факторів, що впливають на успішність учнів. Найчастіше - це захоплення комп'ютером, перегляд телевізора, захоплення музикою і т. д. На сьогоднішній день у педагогів є можливість навчати і одночасно враховувати вікові потреби школярів.
Інноваційні засоби, що вводяться в навчальний процес, враховують інтереси учнів і дозволяють проводити заняття з користю як для вчителя, так і для учнів. Діти із задоволенням працюють в класі в мережі Інтернет, знаходять нових друзів, розширюють діапазон своїх інтересів.
Але разом з тим, учні, непомітно для себе засвоюють новий матеріал і закріплюють вже пройдений.

З використанням нових сучасних технологій у педагогічній практиці інтерес дітей до нового матеріалу різко зростає, а це, у свою чергу, веде до досягнення основної мети навчального процесу при навчанні іноземних мов у загальноосвітній школі - формуванню комунікативної особистості, здатної й бажаючої брати участь у міжкультурної комунікації на досліджуваному мовою.
У ході роботи була досягнута поставлена
​​мета - теоретичне обґрунтування та практична реалізація новітніх шляхів підвищення мовної активності учнів на уроках іноземної мови.Список літератури1. Амонашвілі 2003 - Ш.А. Амонашвілі. Виховання як обов'язковий компонент навчання в школі. Тбілісі, 2003.

2. Бим И. Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам. - //ЯИШ, 2001, №4.

3. Борзова Е.В. Парная и групповая работа на уроках иностранного языка в средней школе. // Язык. Речь. Коммуникация. - 2000. - Вып.4.

4. Бориско 2001 - Н.Ф. Бориско. Тенденції розвитку навчально-методичних комплексів з урахуванням нових інформаційних і комунікаційних технологій. Київ, 2001.

5. Владимирова 2002 - Л.П.Владимирова. Інтернет на уроках іноземної мови / / ИЯШ № 6. М., 2002.

6. Вохрышева Е.В., Стрельников В.Н. Обучение диалогическому взаимодействию на английском языке с помощью новых компьютерных технологий // Вуз культуры и искусств в образовательной системе региона / Электрон. науч. - практ. конф. - Самара, 2001.

7. Грецька О.О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов // Іноземні мови. – 2002. – №2.

8. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. – 2004. – №1. – С. 3-8.

9. Калініна Л.В., Самійленко І.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи // Іноземні мови. - 2006. - №3-4.

10. Костюк Т. Діти – справжні рушії прогресу // Відкритий урок. – 2004. – №1-2.

11. Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся //Вопросы интернет-образования. — 2002. — № 7.

12. Ресурсный центр «Информационные технологии в обучении языку». http://www.itlt.edu.nstu.ru/webquest.php

13. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. – №4.

14. Сучасний урок. Інтерактивні методи навчання: Наук.-мето.посібн./ О.І.Пометун, Л.В. Пироженко. За ред.. О.І.Пометун.- К.: Видавництво А.С.К.,2004

15. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002.

hello_html_m4d466bb7.png

Методичний кейс «Впровадження сучасних технологій навчання англійської мови в системі роботи вчителя»
Скачать материал
 • Иностранные языки
Описание:

            Дана робота присвячена одній з найбільш актуальних проблем сучасних загальноосвітніх шкіл - проблемі підвищення мовної активності учнів на уроках англійської мови.   

           Інноваційні засоби, що вводяться в навчальний процес, враховують інтереси учнів і дозволяють проводити заняття з користю як для вчителя, так і для учнів. Діти із задоволенням працюють в класі в мережі Інтернет, знаходять нових друзів, розширюють діапазон своїх інтересів. Але разом з тим, учні, непомітно для себе засвоюють новий матеріал і закріплюють вже пройдений. 

      Напевно , немає на світі вчителя, який не хотів би , щоб його предмет став улюбленим у всіх учнів . Немає нічого приємніше в професії вчителя - бачити інтерес і бажання вчитися в очах своїх учнів . Як цього добитися? Цим питанням задається кожен учитель , зіткнувшись з низькою успішністю учнів , невиконанням домашніх завдань , відсутністю активності роботи на уроці і багатьма проблемами сучасних школярів . Причину всього цього самі ж школярі не приховують: «Нам нецікаво ! Це нудно! ». І ось один з ключиків до плідних відносин «вчитель – учень» підібраний.Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Скачать материал
Автор Егорова Оксана Павловна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел
Просмотров 2635
Номер материала 34423
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

↓ Показать еще коментарии ↓