Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Иностранные языки / методичка по английскому языку

методичка по английскому языку

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІC:\Users\Гулжан\Desktop\Линии-со-звездочками.jpg

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ

ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ«Кәсіптік оқыту» мамандығы студенттеріне

«Кәсіптік шетел тілі» пәнінен бақылау

жұмыстарының орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Колледждің әдістемелік кеңес отырысында қаралды және бекітуге ұсынылды. Хаттама №____ «____» ____________2014ж.

Директордың оқу-әдістеме ісі жөніндегі орынбасары ______ А.Қ. Мамбетова


Колледж әдіскері_________Г.Қ.Жунусбекова


«Тілдер» пән бірлестігі отырысында қаралып, бекітілді.

Хаттама № ___ «____» ______ 2014 ж.


Пән бірлестігі төрайымы__________ Х.Э. Бекенова

Құрастырған оқытушы ___________ Х.Э. Бекенова

«Кәсіптік шетел тілі» пәнінен бақылау жұмыстарының орындауға

арналған көмекші әдістемелік нұсқау.

Бұл нұсқауда ағылшын грамматикасының ережелері және ережелерге

сәйкес жаттығулар, мәтіндер енгізілген. Кәсіптік оқыту мамандықтарының

2, 3 – курс студенттеріне үшін бақылау тапсырмалары нұсқа бойынша

берілген.

Алғы сөз

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік нұсқауы бақылау жұмыстарының тапсырмалары жинағы болып есептеледі. Бұл жинаққа негізгі ағылшын тілінің грамматикалық тақырыптары бойынша шылаулар, етістіктің түрлері, шақтар, инфинитив, етіс, сұрақтың түрлері туралы түсінік және тақырыптарға арналған жаттығулар енгізілген. Етістік шақтарына арналған жаттығулар, жеңіл түсінікті әдістермен беріліп отыр.

Бұл оқу-әдістемелік нұсқау техникалық мамандықтар

бойынша пайдалануға болады. Жаттығулардың мөлшері студенттер үшін

тиімді берілген. Грамматикалық жаттығулар ережелерге сәйкес қарастырылған. Жаттығуларда берілген сөйлемдер құрамы жеңіл лексикамен мағыналары түсінікті тілмен құрастырылған.

Грамматикалық жаттығулар студенттердің өздік жұмысы ретінде

қолдануға болады. Әрбір жаттығуды орындағанда грамматикалық

ерекшеліктеріндегі ережелерді ескере отырып жасаған ыңғайлы. Сонымен

қатар бұл нұсқау қазақ тілінде оқитын оқу орындарында пайдалануға тиімді.THE PRESENT SIMPLE (INDEFINITE) TENSE

The Present Indefinite үнемі істелетін кәсіби және басқа күнбе-күнгі әрекетті, адамзатқа, ғаламатқа тән үйреншікті, дағдылы жалпы қимыл, қозғалыс, амал, іс-әрекетті көрсетеді.
1. A habitual action – тұрақты, әдеттегі, жиі қайталанатын әдетке айналған іс-әрекет
I run every morning.
She works at a restaurant.
2. A General fact Жалпыға белгілі мәлім ақиқат, шындық
The sun rises in the east.
It rarely rains in the desert.
3. Future time tables кестеге байланысты келешекте болатын іс-әрекеттер
The ticket office opens at 9:00.
The plane to Astana takes off at 6.40 a.m.
Present Indefinite Tense жасалу жолы
Сұраулы және болымсыз сөйлемдерде –do, -does көмекші етістігі қолданылады.
Жиі қолданылатын мезгіл пысықтауыштары:
always, ever, never, as a rule, every day, (week, month, year),
now and then, generally, seldom, occasionally, usually, regularly,
rarely, sometimes, from time to time.

Positive

Negative

I
You
We
They

sleep

I
You
We
They

do not
(dont)

sleep

He
She
It

sleeps


He
She
It

does not
(doesnt)

sleep
Questions

Answers

Do

I
You
We
They

sleep?

Yes,

I
You
We
They

do

No,

do not
(dont)

Does

He
She
It

sleep?

Yes,

He
She
It

does

No,

does not
(doesnt)The Present Indefinite формасындағы етістіктерге бірінші,
екінші жақта жекеше және көпше түрде жіктік жалғау жалғанбайды, тек жекеше түрде үшінші жақта жіктік жалғау –s болып жалғанады.
Етістіктің болымсыз және сұраулы түрі -do, -does көмекші етістігі арқылы жасалады.
Егер етістік –ch, -ss, -sh, -x және –o жалғауларына аяқталса, - es жалғауы жалғанады.


I brush – he brushes I teach – he teaches
I fix – he fixes I go – he goes


► Егер етістік
«дауыссыз + у» аяқталса, әрпі –і әрпіне айналады да,

-ies жалғауы жалғанады.
I try – he tries
► Егер етістік
«дауысты + у» аяқталса, -s жалғауы жалғанады.
I buy – he buys

Adverbs of Frequency

always
usually
often
frequently
generally
sometimes
occasionally
seldom
rarely
hardly ever
/ almost neverЖиілік үстеулері әдетте сөйлемнің
ортасында қолданылады.
a) I
sometimes get up at 6:30
b)
Sometimes I get up at 6:30THE PRESENT PROGRESSIVE (CONTINUOUS) TENSE
1. An activity that is in progress at the moment қазір, берілген уақытта болып жатқан іс-әрекет.
Mary is watching TV right now.
I’m taking 5 courses this semester.
2. Future arrangements алдын ала іске асырылуы ойластырылып қойған іс-әрекет
I’m going to Sweden next winter.
They’re moving into their new house next week.
Present Progressive Tense жасалу жолы:
Xa
барлы сөйлемде am/is/are көмекші етістіктері және V+ing
Сұраулы және болымсыз сөйлемдерде am/is/are көмекші етістіктері қолданылады.
Мезгіл пысықтауыштар:
now, right now, at the moment, always, constantly, still.

Positive

Negative

I

am working

I

am notworking

You
We
Theyare working

You
We
Theyare not
(arent)

He
She
It

is working


He
She
It

is not
(isnt)Questions

Answers

AmAre

I
You
We
Theyworking?

Yes,

I
You
We
They

amare

No,

are not
(arent)

Is

He
She
It

Yes,

He
She
It

is

No,

is not
(isnt)Егер етістік е жалғауына аяқталса, - ing суффиксі жалғанғанда да,

сөз соңындағы –е әрпі түсіп қалады.

dance – dancing
► Егер етістік
–l жалғауына аяқталса суффиксі жалғанғанда
-l жалғауы екі еселенеді.
travel – travelling
► Егер етістік –ie жалғауына аяқталса –y + -ing , жалғанады.
lie-lying; die-dying
Ағылшын тілінде сезімді білдіретін кейбір етістіктер
(verbs of mental and emotional state) осы шақа байланысты болса да, (-ing) формасын қабылдамайды.

Common verbs of state condition

1. Mental state

know
believe
imagine
realize
feel
doubt

understand
suppose
remember
recognize
think
forget

want
need
desire
mean

2. Emotional state

love
hate
care
like
dislike

astonish
appreciate
fear
amaze
please

envy
surprise
prefer
mind

3. Possession

possess
have

own

belong

4. Sense perceptions

taste
hear

smell
feel

see

5. Other existing states

seem

appear

resemble

be
include
look like

cost
exist
look
owe
matter

weigh
consist of
sound
equal
contain


Бірақ кейбір етістіктер –ing формасын қабылдайды.
For example:
a) Yum! This food tastes good. I like it very much.
b) This food is tasting good. I’m liking it very much.
c) The chef is in his kitchen. He is tasting the sauce.
d) It tastes too salty.
e) He doesn’t like it.
A, D, E мысалдарында етістік сезім және қабылдау сезімдерді білдіргендіктен олар –ing формасын қабылдамайды.
B ,C мысалдарында аспаздың іс-әрекетін баяндағандықтан,
–ing формасын қажет етеді.

THE PAST SIMPLE (INDEFINITE) TENSE

1. An action that began and ended at a specific time in the past іс-әрекет, оқиғалар өткен шақта басталып, өткен шақта аяқталады.
We won a gold medal last year.
They spent their holidays in Switzerland last month. They had a great time.
2. An action that occurred over a period of time and was
completed in the past іс-әрекеттердің бірінен кейін бірінің келуі,
қарапайым қайталанып келетін іс-әрекеттер
She cooked the meal first than she ate with her family.
Past Indefinite Tense жасалу жолы.
Сұраулы және болымсыз формада did көмекші етістігі қолданылады.
Хабарлы сөйлемде дұрыс етістіктерде (regular verbs)
инфинитив формасына ed жалғанады.
Бұрыс етістіктер (irregular verbs) инфинитивтің 2-ші формасын қабылдайды (бұрыс етістіктер таблицасынан көре аласыздар).
Мезгіл үстеулер: last week, last night, yesterday, an hour ago,
in 1973, during

Positive

Negative

I
You
We
They

swam

I
You
We
They

did not
(didnt)

swim

He
She
It

swam

He
She
It

did not
(didnt)

swim
Questions

Answers

Did

I
You
We
They

swim?

Yes,

I
You
We
They

did

No,

did not
(didnt)

Did

He
She
It

swim?

Yes,

He
She
It

did

No,

did not
(didnt)THE PAST PROGRESSIVE (CONTINUOUS) TENSE

 1. An interrupted action - өткен шақта екі іс-әрекеттің бір уақытта болуы
  While the children were watching TV, their mother was cooking.
  I was watching the Olympics on TV, when he walked in.
  2. A repeated or continuous state in the past - өткен шақта белгілі уақыт аралығында болған іс-әрекет
  At three o’clock yesterday afternoon they were sitting at a café.
  I was making many new friends at the Olympic Village.
  Past Progressive Tense жасалу жолы.
  Past Progressive Tense to be көмекші етістігі was/were және негізгі етістікке -ing жалғау жалғану арқылы жасалады.


Жиі қолданылатын мезгіл пысықтауыштар:
while, all day long, all the time, the whole evening

Positive

Negative

I

was working

I

was notworking

You
We
Theywere working

You
We
Theywere not
(werent)

He
She
It

was working


He
She
It

was not
(wasnt)Questions

Answers

WasWere


I
You
We
Theyworking?

Yes,

I
You
We
They

waswere

No,

were not
(werent)

Was

He
She
It

Yes,

He
She
It

was

No,

was not
(wasnt)THE PRESENT PERFECT TENSE
Have (has) + Past Participle
1. Ann action that began in the past and continues in the present - Бұрын басталып, белгілі уақытқа созылып, әлі де жалғасып жатқан іс-әрекет.
They have been friends for five years.
She has been training for two years.
2. Repetition of an action before now қазіргі уақытпен байланысы бар аяқталған іс-әрекет
He has been to the Olympic several times.
Alihan has received three e-mails this morning.
Present Perfect tense жасалу жолы
Present Perfect tense have, has көмекші етістіктері және етістіктің 3-ші формасы (Past Participle)
Жиі қолданылатын мезгіл пысықтауыштар
already, ever, never, just, yet, lately, so far

Positive

Negative

I

You
We
Theyhavebought

I

You
We
They

have notboughtbought

He
She
Ithas
bought

He
She
It

has not
(hasnt)

Questions

Answers

Have


I
You
We
Theybought?

Yes,

I
You
We
They

have

No,

have not
(havent)

Has

He
She
It

Yes,

He
She
It

has

No,

has not
(hasnt)Since және For сөздерінің қолданылуы

since seven o’clock
since Monday
since December
I have been here
since 1983
since February 3, 2007
since last month

Since сөзі ай, күн, сағат, жылдармен қолдынылады.
Since бір іс-әрекеттің белгілі бір
уақытта өткен шақта басталғанын
және қазіргі уақытқа дейін
жалғасып жатқандығын көрсетеді

I have lived here since I was a child


for twenty minutes
for three hours
for seven days
I have been here
for about three weeks
for almost five month
for many years
for a long time

For сөзі уақыт созылыңқылығын
көрсетеді.
Егер зат есім – s жалғауына
аяқталса (hours, days, weeks) for
қолданылады.THE FUTURE INDEFINITE TENSE
Will + infinitive (without „to)
1. Predicting something that is likely to happen in the future –
Келешекте болатын іс-әрекеттер
You will win the race. I know it.
2. Expressing willingness to do something –
I will go with you if you like.
3. Making a decision at the time of speaking
I will call you in a few minutes then.
Future Indefinite Tense I think немесе Perhaps сөздерімен қолданылады, сонымен қатар болашақта болатын іс-әрекетті көрсетеді.
I think it will rain tomorrow.
Perhaps she will be late for her lesson.
Future Indefinite Tense жасалу жолы
Present Indefinite Tense
көмекші етістік will және етістіктің алғашқы нысаны Іnfinitive (to бөлшегінсіз) арқылы жасалады.
Future Indefinite Tense іс-әрекеттің асырылуын көрсетеді, дегенмен to be going to формасына қарағанда, іс-әрекеттің алдын- ала жоспарланғаны емес, кенеттен болғанын көрсетеді.
-
The phone is ringing!
-
I’ll answer it.
Мезгіл пысықтауыштары:
Tomorrow, the day after tomorrow, next week (month, year)

Positive

Negative

I
You
We
Theywillsing

I
You
We
They

will not
(wont)
sing


He
She
It

He
She
ItQuestions

Answers

Will


I
You
We
They

sing?


Yes,No,

I
You
We
They

will

He
She
It

He
She
It

will not
(wont)VOICE – ЕТІС

Ағылшын тілінде екі етіс бар: өздік етіс (Active Voice) және ырықсыз етіс (Passive Voice). Егер бастауыш іс-әрекетте жасаушы қызметін атқаратын болса, онда етістік өздік етіс түрінде қолданылады.
Егер бастауыш басқа біреудің немесе нәрсенің тарапынан іске асырылып жатса, етістік ырықсыз етіс түрінде қолданылады.
Rolls Royce cars are made in England
Ырықсыз етіс біреудің немесе заттың басқа біреумен немесе заттың тарапынан әсер етіліп жатқанын білдіру ҥшін қолданылады. Сонымен қатар ырықсыз етіс іс-әрекеттің өзі маңызды екенін көрсетеді.
Сөйлемді ырықсыз етіске айналдыру үшін сөйлемде толықтауыш болу керек.
Active: Subject verb object
My grandfather built this house
Passive: Subject verb object
This house was built by my grandmother
Ырықсыз етіс шақтары өздік етіс шақтарының ережелеріне сәйкес өзгертіледі.

Voice

Active

Passive

Present
Simple

She writes the reports.

Am/is/are + Past Participle

(3 rd form of the verb)
The reports are written.

Present
Continuous

She is writing the
reports

Am/is/are+ ing + past Participle
The reports
are being written.

Past Simple

She wrote the reports.

Was/were + Past Participle
The reports
were written.

Past
Continuous

She was writing the
reports.

Was/were +ing+ Past Participle
The reports
were being
written.

Present
Perfect

She has written the
reports.

Have/has + been + past participle
The reports
had been written.

Past
Perfect

She had written the
reports.

Had + been + Past Participle
The reports
had been written.

Future
Simple

She will write the
reports.

Will + be+ Past Participle
The reports
will be written

Ырықсыз етісте қолданылмайтын етістіктер.
Кейбір етістіктер ырықсыз етісте қолдынылмайды. Оларға: -
die, arrive, fit, have, lack, suit, resemble, agree және басқалар жатады.
For example:
They have a nice house. (But not: A nice house is had them).
My shoes don’t fit me. (But not: I’m not fitted by my shoes.
Everybody agreed with me. (But not: I was agreed by everybody.)

INFINITIVE – ИНФИНИТИВ

Ағылшын тілінде инфинитив жақты, шақты, райды көрсетпей, іс-әрекеттің іске асуын тек қана айтатын етістіктің жіктелмеген формасы.

Инфинитив не істеу? не жасау? деген сұрақтарға жауап береді. Әдетте инфинитив “to демеулігімен қолданылады.
Инфинитивтің сөйлемдегі қызметі мен қолданылуы
Subject – баяндауыш функциясын атқарады
To make mistakes is easy. (Old English)
• It’s easy to make mistakes. (Modern English)
To wait for people who are always late makes me angry.
• It makes me angry to wait for people who are always late.
• It was difficult to confess that I had stolen her money.
Object – тура толықтауыш функциясын атқарады
• Police warned us not to go there.
• She asked me to wait a little.
• She wants to dance.
• She wants him to help her.
Attribute – анықтауыш функциясында: зат есімнен
кейін келеді немесе wish, desire, decide, need етістіктерінен
жасалған зат есімнен кейін
• I have to wish to change. (=I don’t wish to change)
• I told her about my decision to leave. I told her that I had made
decision to leave.
• Is there any need to ask Kamila? Do we need to ask Kamila?
Инфинитив анықтауыш функциясын атқарғанда the first,
the second, the third, the last, only сөздерінен кейін жиі кездеседі.
• Who was the first person to climb Everest without oxygen?
• She’s the only scientist to have won three Nobel prizes.
Adverbial modifiers of purpose – пысықтауыш функциясында
1)
мақсат пысықтауыш
• I sat down to rest.
• I am going to Australia to learn German.
• To switch on, press the red button. 158
Сөйлемде инфинитив алдында so as to немесе in order to деген жалғаулықтар тұруы мүмкін.
• He got up early in order to have time to pack.
• I moved to a new flat so as to be near my work.
So as және in order көбіне болымсыз сөйлемдерде кездеседі.
• I’m going to leave now, so as not to be late.
2) мекен пысықтауыш to, enough сөздерімен
• I don’t know him well enough to ask him for help.
• I was too young to understand what was happening.
Part of a compound nominal predicate – есім сөзді күрделі баяндауыш
• Her dream was to become an actress.
• To travel means to enlarge your horizons.
Part of a compound verbal predicate – етістікті күрделі баяндауыш

(begin, start, continue, cease, used to, would)
• He began to speak about his plans.
• She started to make tea sandwiches.
Инфинитив формасы
Өзінен кейін тура толықтауыш қабылдайтын инфинитивтің негізгі етісте төрт формасы, ырықсыз етісте екі формасы бар.
Ағылшын тілінде ең көп қолданылатын формалары Indefinite Infinitive Active және Passive. Қалған инфинитив формалары өте сирек қолданылады. Олардың ішінде басқаларына қарағанда жиірек қолданылатыны Perfect Infinitive.
1. Indefinite Infinitive Active (Simple Infinitive) –
to tell, to see.
• I want to see the manager. 159
2. Continuous Infinitive Active (Progressive) –
to be + Ving – to be telling,

to be sitting, to be smoking.
• It’s nice to be sitting here.
• I noticed that he seemed to be smoking a lot.
• He is said to be living here. (They say that he is living here)
3. Perfect Infinitive Active
– to have + past participle
(participle II) – to have told, to have finished.
• It’s nice to have read the book. = It’s nice that I have read the book.
• I’m glad to have seen her. = I’m glad that I have seen her.
• I was sorry to have disturbed him. = I was sorry that I have disturbed him.
• We hope to have finished the job soon = … that we will have finished ….
• He is said to have lived in Almaty. = … that he has lived…
Perfect Infinitive сонымен қатар бір себептермен орындалмай қалған іс-қимылды (“unreal” past) көрсетеді:
• I meant to have phoned, but I forgot.
• He was to have been the new ambassador, but he fell ill.

Infinitive to демеулігімен
Infinitive әдетте to демеулігімен қолданылады: to buy, to write, to run etc. Infinitive to демеулігімен келесі етістіктерден кейін қолданылады:
afford: I can’t afford to buy it.
agree: They agreed to help us.
appear: She appears to be tired.
arrange: I will arrange to meet you at the airport.
• ask: He asked to come with us.
• can’t bear: I can’t bear to wait in long lines.
beg: He begged to come with us.
begin: It began to rain.
care: I don’t care to see that show.
claim: She claims to know a famous movie star.
consent: She finally consented to marry him.
continue: He continued to speak.
decide: I have decided to leave on Monday.
demand: I demand to know who is responsible.
expect: I except to enter graduate school in the fall.
fail: She failed to return the book to the library on time.
forget: I forget to write the letter.
hate: I hate to make silly mistakes.
hesitate: Don’t hesitate to ask for my help.
hope: Jack hopes to arrive next week.
learn: He learned to play the piano.
• like: I like to do gymnastics.
• love: I love to go to operas.
• manage: She managed to finish her work early.

To демеулігінсіз қолданылатын етістіктер:
1. can (could), may (might), should, must, will, shall, would
модалді етістіктерінен кейін
• You must do it at once.
• She can speak English
• You should try to do your best.
• You had better go home now.
• You needn’t worry.
2. let, make, see, hear, feel, watch, notice, help етістіктерінен кейін

My father lets me drive his car.
Let’s go to the cinema
• Could you help me lay the table?
• Sad movies make me cry.
• Did you feel the earth move?
• I heard him sing “Figaro”.
• I saw him cut the carpet.

There is / there are сөз орамдары
Заттың, нәрсенің, атаудың белгілі бір жерде тұрғанын, бар екенін білдіру үшін жекеше түрде „there is, көпше түрде „there areқолдынылады.

There is / there areсөз орамдары сөйлемнің басында қолданылады.

To be етістігі шаққа байланысты өзгеріп отырады.
• There is a lamp on the table. There is some water in the glass.
• There are lamps in the shop. There are four children in our family.
• There wasn’t anybody in the room.
• Are there any flowers in your classroom?
• Is there any air in Mars?THE SYNTAX – СИНТАКСИС
General questions (Yes/No questions) – Жалпы сұрақ
Жалпы сұрақтар көмекші немесе модальдік етістіктерден басталады.
a) Do you speak English? – Yes, I do / No, I don’t.
b) Can you swim? – Yes, I can / No, I can’t.Жай сөйлем

Жалпы сөйлем

He

is

reading

a book.

Is

he

reading

a book?

They

have

returned

from
Astana

Have

they

returned

from Astana?

You

-

speak

Spanish

Do

you

speak

Spanish?

She-

finished

her
translation in the evening

Did

she

finish

her
translation in the evening?

She

can

translate

this article?

Can

she

translate

this article?Special questions (WH – questions) – Арнайы сұрақ
Арнайы сұрақ сұрау есімдіктері немесе үстеулерден басталып, сөйлеушілерге белгілі оқиғалар, құбылыстар туралы нақты және толық жауап, хабар алу керек болғанда қойылады.
Whom what, which, whose, when, why, where, how, how long,
how big, how often, how much / how many есімдіктері арқылы жасалады.
a) What did the teacher read to the students yesterday?
b) How many books have you read?

Бастауыш

Баяндауыш

Толықтауыш

Пысықтауыш

Who

is reading

a book

at the window?

What

is lying


on the table?Who and what questions
Who
және what сөйлемде бастауыш немесе толықтауыш функциясын атқарады. Егер who немесе what бастауыш болса, онда көмекші етістіктер қолданылмайды.
Who opened the window? (not Who did open the window?)
• What happened to your arm? (not What did happened to your arm?)
• Who phoned? (not Who did phone?)
Егер сұраулы сөз толықтауыш функциясын атқарса, онда көмекші етістіктер қолданылады.
• Who do you believe? – him or me?
• What did you have for breakfast?
• Who will you ring?
Alex loves Ann but Ann loves Tom.
• Who loves Ann?Аннаны кім сүйеді?
• Who does Ann love? Анна кімді сүйеді?
My sister helped me and I helped my mother to lay the table.
• Who helped you? – Саған кім көмектесті?
• Who did you help? Сен кімге көмектестің?

Disjunctive Questions (Tag questions)- Анықтаушы сұрақ
Анықтаушы сұрақ екі бөліктен тұрады: хабарлы және сұраулы. Бұл сұрақтың түрі хабарлы бөліктегі берілген сұрақты растау қажет болғанда қойылады. Егер сұрақтың бірінші бөлігі хабарлы формада келсе, екінші бөлігі болымсыз формада келеді, егер бірінші бөлігі болымсыз формада келсе, екінші бөлігі
хабарлы формада келеді. Сұрақтың екінші бөлігі көмекші етістік немесе модальды етістік арқылы жасалады. Сұраулы бөлігі жалпы сұраққа ұқсас болғандықтан «солай емес пе», «ия» жауапты қажет етеді.
•You speak English, don’t you?
• You haven’t seen Joe, have you?
• The children can swim, can’t they?
• I shouldn’t laugh, should I?
• It will be dark soon, won’t it?
• There was a mistake, wasn’t there?
• You aren’t ill, are you?
• It is cold, isn’t it?
Im көмекші етістігінен arent I қолданылады.
• I’m right, aren’t I?
• I’m late, aren’t?
БІРАҚ: I am not late, am I?
Nobody, somebody, everybody және no one есімдіктерінен кейін they қолданылады.
• Nobody phoned, did they?
• Everybody is here, aren’t they?
• Nobody likes her, do they?
• Somebody has forgotten their coat, haven’t they?
Never, no, nobody, hardly, scarcely, little сөздерінен кейін бөлшекті сұрақ хабарлы сөйлемде қолданылады.
• She never smiles, does she?
• She hardly spoke, did she?
• There is scarcely enough time, is there?
Nothing есімдігі өзінен кейін it қосымшасын керек етеді.
• Nothing can happen, can it?
• Nothing matters, does it?
Let’s shall we есімдігімен бірге қолданылады.
• Let’s go to the cinema, shall we?
Alternative question – Балама сұрақ
Балама сұрақ негізінде екі жалпы сұрақтан тұрады. Мүмкін екі жауаптың бірін таңдауды қажет етеді, or жұрнағы арқылы жасалады. Сұрақтың екінші бөлігі әдетте толық емес болып қалады.
• Do you like or (do you like) coffee? – I like tea.
• Is he studying or (is he) working? – He is studying.
• Do you want to see my mother or father? – I want to see your mother.
Алтернативті сұрақ сұраулы сөзден басталады.


PREPOSITIONS - ДЕМЕУЛІКТЕР
Демеуліктер (предлогтар) зат есімнің немесе есімдіктің сөйлемдегі басқа с
ӛздерге қарым-қатынасын білдіретін көмекші сөздер болып табылады. Ағылшын тілінде септік жалғауларының болмауына байланысты, сөйлемдегі сөздер тәртібі мен демеуліктер аса маңызды қызмет атқарады.
In, on, at (орын) демеуліктерімен кездесетін тұрақты сөз тіркестері:
In
• In prison / hospital – түрмеде / ауруханада
• In the lesson - сабақта
• In a book / newspaper – кітапта / газетте
• In the photo / picture – фотода / суретте
• In the country - елде
• In the middle - ортасында
• In the back / front of a car – артта / машинада
• In a queue / line / row – кезекте / ретте
On
• On the platform - платформада
• On the farm - фермада
• On the page / map - бетте / картада
• On the screen - экранда
• On the island / beach / coast – аралда / жағажайда /жағалауда
• Drive on the right / left – оңға қарай бұрылу / солға қарай бұрылу
• On the back of an envelope – конверттің сыртқы бетінде
At
• At station / airport – темір жол вокзалында / әуежайда
• At home / work – үйде / жұмыста
• At school – мектепте
• At the top / bottom of hill – төбеде / таудың етегінде
• At the end of the corridor – коридордың соңында
In, on, at
In
• We bought the flat in 2003.
In + жыл / ай / жыл мезгілі
• In 2012
• In September
• In winter
• In the 21 st century
In + күннің бір бөлігі
• In the morning
• In the evening
Ескерту:
• I woke up in the night (=in the middle of the night)
• I can’t sleep at night (=when it is night)
On
• The exam is on Monday.
On + жұманың бір күні / күннің жады
• On Wednesday
• On 19 April
• On that day
On + нақты күн
• On Christmas Day
• On Independence Day
On + жұманың бір күні + күннің бір бөлігі
• On Friday morning
• On Tuesday evening
• In happened on Monday night
At
• The film starts at seven thirty.
At + уақыт (сағат) / тамақтанатын уақыт
• At three o’clock
• At lunch (-time)
• At that time
At the moment
Ескерту:
Еvery, last, next, this, tomorrow, yesterday сөздерінің алдында in, on, at демеyліктері қолданылмайды.
• We go to Greece every summer
• I’ll see you next Friday.
• My brother got married last year.
• I leave school this year.
• The party is tomorrow evening.
• The group arrived yesterday morning.
In time or on time?
In time (for smth/ to do smth) = soon enough for… (уақытында болу, кешікпеу, белгілі оқиғада)
• I must hurry. I want to get home in time to see the football match on television.
• I’ve sent Asem her birthday present. I hope it arrives in time.
On time = punctual, not late (дәл уақытында)
• Buses aren’t on time like planes.
• The 11.35 train left on time. (=it left at 11.35)
At the end or in the end?
At the end (something) =
уақыттың аяқталуы немесе бір заттың соңы
• I’m going away at the end of August.
• All the players shook hands at the end of match.
In the end = ақырында, соңында
• Erlan had a lot of problems with his car. In the end he sold it
and bought another one.
• Rashid couldn’t decide where to go for a holiday.

He didn’t go anywhere in the end.
For, since, before демеуліктері Present Perfect шағында жиі қолданылады.
For іс-қимылдың қаншалықты уақыт созылғанын білдіреді.
• I’ve been waiting for you forty minutes. – Мен сені күткеніме
40 минут болды.
• Ive known him just for two days. - Мені оны танысқаныма 2 күн болды.
• He has worked at the factory for three years. – Ол фабрикада жұмыс жасағанына 3 жыл болды.
For – басқа шақтармен де қолданылады.
• He worked at the factory for three years. – Ол фабрикада 3 жыл жұмыс жасады.
• I will stay abroad for a week. – Мен шет елде 1 жұма боламын.
Since іс-қимылдың басталған уақытын білдіреді.
• I’ve been waiting since ten oclock. - Мен сағат 10-нан бері күтудемін.
• I’ve known him since Monday. - Мені оны дүйсенбіден бері танимын.
• Mila has been living here since last year. - Мила бұл жерде былтырдан бері тұрады.
Before бұрын деген мағынаны білдіреді.
• I have to finish my work before 5 o’clock. Мен жұмысымды сағат беске дейін бітіруім керек.
• Let’s have a walk before breakfast. - Таңғы асқа дейін қыдырып қайтайық.
• I had passed my driving test three months before. – Мен жүргізушілік тестін үш ай бұрын тапсырдым.
• I have heard that before. - Мен бұны бұрын естігенмін.
Әртүрлі демеуліктермен қолдынылатын тұрақты сөз тіркестері:
• After all ақыры соңында
• Day after day (week after week) – күннен күнге (апта сайын)
• The day after tomorrow – бүрсігүні
• Long after – көп уақыт өткен соң
• At the age (of) – ұлғайған шағында
• At the beginning - басында
• At dinner (supper, tea) – түскі ас уақытында, (кешкі аста,шайда)
• At the end - аяғында
• At the expense (of) – біреудің арқасында
• At first - бірінші
• At the head (of) - басқаруымен
• At home - үйде
• At least – дей тұрғанмен
• At last - соңында
• At low / high price – төмен / жоғары бағамен
• At night - түнде
• At once - лезде
• At first sight – бір көргеннен
• At a time – бір уақытта
• The day before yesterday – алдыңғы күні
• Long before – бұдан бұрын
• Beyond belief– мүмкін емес
• Beyond doubt – шүбә келтірмеу
• Beyond hope - үмітсіз
• Beyond one’s strength (power) – шамадан тыс
• By accident - кенет
• By heart – жатқа
• By land (sea, air) – жерде, (суда, әуеде)
• By mistake – қателесіп
• Step by step – қадам қадаммен
• By train (bus, ship) – поезда, (автобуста, пароходта)
• By the way - дегенмен
• Up and down – жоғары және төмен
• Upside down – төңкеріліп
• For ever – мәңгі
• For instance - мысалы
• For example - мысалы
• For this purpose – сол мақсатпен
• For the first (last) time - алғашқы / соңғы рет
• From the beginning to the end – басынан аяғына дейін
• From day to day – күннен күнге
• From time to time – мезгілден мезгілге дейін
• From my (his) point of view – менің (оның) ойынша
• In addition to – толықтыру үшін
• In case of– егер
• In any case – қалай дегенмен де
• In demand - сұраныста
• In favor of– пайда үшін
• In front of– алға, қарама-қарсы
• In the East / West – шығыста, батыста
• A belief in - сену
• In general - жалпы
• In a loud voice – қатты дауыспен
• In the market – базарда
• In the meantime – сол уақытта
• In the morning (afternoon) – таңертең (күндіз)
• In the open air – аспанда
• In one’s opinion – оның ойынша
• In pencil (pen) – қарандашпен (қаламмен)
• In conclusion - қорытынды
• In the direction – бағыт бойынша
• In sight – көз алдында
• In the spring … (summer…) – көктемде, жазда
• In the street – көшеде
• In the sun - күнде
• In stead of- бірге
• In vain - текке
• In spite of- қарамастан
• Plenty of, a lot of– көп
• A number of- рет
• Of course - әрине
• It’s kind / stupid of him – оның тарапынан бұл ізеттілік /ақымақтық
• On an (the) average - орташа
• On behalf of– біреудің атынан
• On holiday – демалыста
• On business – іс-сапармен
• On condition that – шартпен, егер
• On the contrary - керісінше
• On demand - қажеттілікпен
• On foot - жаяу
• On the other hand – бір жағынан
• On purpose - әдейі
• On the right (left) – оңға, солға
• On sale - саттықта
• On the sea - теңізде
• On television (radio) – теледидардан, радиодан
• On the way – жолда
• On the whole - жалпы
• And so on – т.с.с.
• Later on - кейін
• Out of danger – қауіпсіз жерде
• Out of date – мерзімі өткен
• Out of necessity – қажеттілік бойынша
• Out of pity (envy) – аяныштан (қызғаныштан)
• Out of work - жұмыссыз
• All over the world – бүкіл дүние бойынша
• The lesson is over – сабақ аяқталды
• Round the corner - бұрышта
• All around - әр жерде
• To the end – соңына дейін
• To the right (left) – оңға (солға)
• Under the circumstance – бұл жағдайда
• Up-to-date - қазіргі
• Up to here - әлі күнге дейін (мекен)
• Up to now - әлі күнге дейін (мезгіл)

CONTROL WORK

Variant 1

 • Present Indefinite немесе Present Continuous шағын таңда
  1. Elizabeth
  usually goes / is usually going to bed at around eleven oclock.
  2. Dan
  talks / is taking on the other phone right now.
  3. We
  dont eat / arent eating any meat at the moments as were both on a diet.
  4. Does air
  travel get / I air travel getting increasingly.
  5. My mum
  calls / is calling me every weekend without fail.
  6. How much
  do babysitters generally earn / are babysitters generally earning?
  7.
  You always come / Youre always coming up with excuses for not having done your homework. Its so annoying!
  8.
  I dont go / Im not going out much during the week but I
  always try / Im always trying to go out somewhere on Saturday night.
  9. No, the train
  does stop / is stopping at Cirencester on Saturdays.
  10. My mum
  takes / is taking part in ice-skating competitions almost every weekend.

 • Сөйлемдерді Past Indefinite Passive ке ауыстыр:

Pattern: They built that bridge last year.

That bridge was built last year.

1. He hurt his leg in an accident.

2. I left the spade in the garden.

3. They gave a party in his honor.

4. Somebody left the light for the whole night.

5. She washed the floor only this morning.

6. They sent letters of thanks to all their friends.

7. We ate up all the cakes yesterday.

8. People formerly used the Tower of London as a prison.

 • Put the verbs to the right form:
  1. Don
  t forget _______ the letter I gave you.
  2. Jill has decided not __________ a car.
  3. There was a lot of traffic but we managed _______ to
  the airport in time.
  4. We were all afraid to speak. Nobody dared ________ anything.
  5. It was a nice weather, so we decided __________ for a walk.
  6. He
  s learning __________ (cook) Chinese food.
  7. Do not forget _______ (let) the cat out tonight.
  8. I
  d love ________ (travel) around the world.
  9. We stopped _________ (rest) because we were tired.
  10. Max hopes ________ (go) to Bolivia next summer

 • Анықтаушы сұрақ қой.
  1. Don
  t leave anything behind, will you?
  2. David is bringing some ice-cream, ___________ ?
  3. Nobody knows who invented the wheel, _________ ?
  4. Let
  s invite the Ahmetovs from next door, __________ ?
  5. It
  s a nice day, _________ ?
  6. I was really first, __________ ?
  7. She doesn
  t look well, ____________ ?
  8. They look like big candles, ____________ ?
  9. There is a light out there, ____________ ?
  10. He
  s a lovely little boy, ____________ ? • Read and translate the text

The invention of the Computer

Personal computers are now commonplace in most homes throughout the world, and are relied on heavily by both individuals and businesses. The invention of the computer is relatively new, emerging into our lives relatively late in the 20th century. 
The computer has been another life-transforming invention. British mathematician Charles Babbage designed a form of computer in the mid-1830s, but it was not until more than a century later that theory was put into practice. Now, a whole generation has grown up with calculators, windows, icons, computer games and word processors, and the Internet and e-mail have transformed communication and information.

Variant 2

 • Етістікті Present Indefinite немесе Present Continuous шағында жаз:
  1. My elder sister (to have) a music lesson. She always (to have) a
  music lesson on Friday.
  2. Who (to sing) in the next room?
  3. Father (to read) a newspaper. He usually (to read) something
  before going to bed.
  4. Mother (to cook) breakfast in the kitchen. She always (to cook)
  in the mornings.
  5. Who you (to wait) for? – I (to wait) for Ann, we must leave in
  ten minutes.
  6. It often (to rain) in autumn.
  7. Do not go out, it (to rain) heavily.
  8. You (to understand) the use of the Present Indefinite and the
  Present Continuous quite well?

9. What you (to smile), Kitty?
10. I often (to meet) you at the corner of this street. You (to wait)
for anybody?

 • Сөйлемдерді ырықсыз етісте жаз:
  1. Somebody cleans the room every day. The room __________ .
  2. People cancelled all fights because of fog. All ____________ .
  3. Somebody accused me of stealing money. I ____________ .
  4. People don
  t use this road much. _______ .
  5. How do people learn language? How _________ .
  6. Somebody has cleaned the room. ___________ .
  7. They have postponed the meeting. __________ .
  8. I didn
  t realize that somebody was recording our conversation.
  I didn
  t realize that ______ .
  9. When we got to the stadium, we found that they had cancelled
  the game. We found that ____________ .
  10. They are building a new ring road round the city. A new ring
  road _____ .

 • Етістіктерді дұрыс шаққа қойып жаз:
  1.
  Ive never been to Australia, but Id like _______ (go) there.
  2. They don
  t allow people __________ (park) in front of the building.
  3. The film was very sad. It made me _______ (cry).
  4. I don
  t recommend _________(eat) in that restaurant. The food it’s terrible.
  5. She said the letter was personal and wouldn
  t let me ______(read) it.
  6. Let me ________ (carry) your bag for you.
  7. Pauline couldn
  t manage ________ (eat) all the ice cream.
  8. She wishes ________ (come) with us.
  9. She threatened ___________ (tell) my parents.
  10. I hate ___________ (make) silly mistakes.

 • Берілген сөздерден сөйлем жаса:
  1. I / love / really / these / trousers
  2. is / rather / silly / this game
  3. already / I
  ve / paid / the bill
  4. easily / Jonathan / passed / the test
  5. a lot / cards / play / the children
  6. enough / isn
  t / loud / the alarm
  7. didn
  t / enough / sell / they / tickets
  8. ask / many / questions / too / you
  9. a member / any more / of the club / I
  m / not
  10. enough / it
  s / outside / to sit / warm

 • Read and translate the text

Inventors of the Modern ComputerKonrad Zuse (1910-1995) was a construction engineer for the Henschel Aircraft Company in Berlin, Germany at the beginning of WWII. Konrad Zuse earned the semiofficial title of "inventor of the modern computer" for his series of automatic calculators, which he invented to help him with his lengthy engineering calculations. Zuse has modestly dismissed the title while praising many of the inventions of his contemporaries and successors as being equally if not more important than his own.

One of the most difficult aspects of doing a large calculation with either a slide rule or a mechanical adding machine is keeping track of all intermediate results and using them, in their proper place, in later steps of the calculation. Konrad Zuse wanted to overcome that difficulty. He realized that an automatic-calculator device would require three basic elements: a control, a memory, and a calculator for the arithmetic.

Variant 3

 • Етістіктерді дұрыс шаққа қойып жаз:
  1. Look up! The sun …. so brightly. (to shine).

2. My uncle usually…. newspapers in the evening. (to read).

3. As a rule, my sister …. all housework in the evening. (to do).

4. Go and see! our children…. soundly. (to sleep).

5. Our family usually …. out of town on Sundays. (to go). What …. the students …. at the moment? (to do). Some of the students …. themselves. While the others …. the dialogue by heart. (to record, to learn).

6. ... your nephew …. English books in the original? (to read)

7. Hallo! Where …. you …. ? (go) – I …. to the university (to go). …. you …. there, too? (to go) – No, I …. Not usually …. to the University in the morning. (to go) I …. Evening classes (to attend).

8. …. you …. the words of this English song? (to understand) – Yes, I …. that now I …. them (to think, to understand).
9.Whom …. you …. there? (to see) • Сөйлемдерды ырықсыз етісте жаз:
  a) 1.They often invite me to their parties. 2. People speak English
  in different parts of the world. 3. One uses milk for making butter.

4. We form the Passive Voice with the help of the auxiliary verb “to be”.
5. They build a lot of new houses in this district every year.
b) 1.They built this house in 1950. 2. Somebody locked the front
door. 3. Someone broke my pen last night. 4. They punished the boy for
that. 5. They finished their work in time.
c) 1. People will forget it very soon. 2. They will translate this
book next year. 3. They will tell you when to come. 4. Where will
they build a new library? 5. Someone will ask about it.

 • Нүктелер орнына демеулік шылауларын қой:

1. It reports … the effects … the transactions … the firm’s financial condition.

2. One major tool … the analysis … accounting records is ratio analysis.

3. … finance we operate … three main categories … ratios.

4. The second set … ratios deals … assets and liabilities.

5. The third set … ratios deals … the overall financial structure … the

company.

6. So everybody can check … the assets and liabilities, net worth and profit

position … the company.

7. You work … the pay checks.

8. I have already turned … the report … my department.

9. I am busy … some statements and records.

 • Сөйлемдерді төменде берілген сөздермен толықтыр және қазақ тіліне аудар.

be acquainted / be broken/ be composed/ be exhausted / be located /

be made/ be qualified / be satisfied/ be spoiled /be worried

1. My sweater _____ of cotton.

2. Vietnam _____ in Southeast Asia.

3. My tape recorder doesn’t work. It _____.

4. According to the job description, an applicant must have a Master’s

degree and at least five years of teaching experience. Unfortunately, I _____

not _____ for that job.

5. Water _____ of hydrogen and oxygen.

6. Almat isn’t doing well in English. He _____ about his grades.

7. I’m going to have a rest tonight. It’s been a hard day. I _____.

8. Gulja considers her boss should pay her more salary. She _____ not

_____ with her present salary.

9. _____you _____ with Mr. Akhmetov? Have you ever met him?

10. This milk doesn’t taste right. I think it _____. I’m not going to drink it.

 • Read and translate the text

Computer and Video Game History


Larry Kerecman was one of the first operators of video arcade games, including Computer Space. He writes that, "The brilliance of these machines was that Nolan Bushnell and company took what was computer programming (in Space War) and translated it into a simpler version of the game (no gravity) using hard-wired logic circuits. The printed circuit boards that comprise electronics of these games use integrated circuits called small-scale integrated circuits. They consist of discrete logic chips and gates or gates, 4-line to 16-line decoders, etc. straight out of the Texas Instruments catalog. The shape of the rocket ship and flying saucer even are visible in a pattern of diodes on the PC board."

In 1972, the first commercial video game console that could be played in the home, the Odyssey was released by Magnavox and designed by Ralph Baer. The game machine was originally designed while Ralph Baer was still at Sanders Associates in 1966, Baer managed to gain his legal rights to the machine after Sanders Associates rejected it. The Odyssey came programmed with twelve games.

In 1976, Fairchild released the first programmable home game console called the Fairchild Video Entertainment System, and later renamed Channel F. Channel F was one of the first electronic systems to use the newly invented microchip invented by Robert Noyce for the Fairchild Semiconductor Corporation that allowed video games to not be limited by the number of TTL switches.

Variant 4

 • Төмендегі сөздерді нүктелер орнына қой:
  already * before * ever * for * just * rarely * since * so * still * yet
  1. Have you … …. dreamt of winning the lottery?
  2. I haven
  t worked out how to set the timer on the video.
  3. My dad
  s lived in the same house … … he was born.
  4. The film
  s only been on … … a couple of minutes.
  5. Bruce has knocked three men out of the competition … … far.
  6. I get the chance to get any exercise – I
  m just too busy.
  7. He
  s only … … got home.
  8. It
  s eleven oclock and Todd … … hasnt come home. Where could he be?
  9. I
  ve never met Ruth … … Whats she like?
  10. Have you finished … …? That was quick!

 • Сөйлемдерды ырықсыз етісте жаз:

M o d e l: They laughed at him. He was laughed at.
1. People speak much of him. 2. They will look after the children
well. 3. People will laugh at you if say it. 4.They sent for the doctor
immediately. 5. Everybody listened to her attentively. 6. They always
wait for me after the lessons. 7. Nobody took notice of this little boy.
8. Everybody lost sight of the boat in the fog. 9.Why are they laughing
at her? 10. I wonder whether they will listen to him. 11. Students often
refer to these books. 12. Nobody has ever spoken to me in such a way.
13. If they send for you don
t refuse to come. 14. They have not
referred to that incident since then.

 • Сөйлемде There және be қажетті формаларында қойыңыз.
  1. There (isn
  t / arent) any letters in the mail for you today.
  2. There (isn
  t / arent any mail for you today.
  3. There (is, are) a lot of problems in the world.
  4. There (is, are) a hole in his sock.
  5. There (is, are) over 600.000 kings of insects in the world.
  6. How many kinds of birds (is / are) there in the world?
  7. Why (isn
  t / arent) there a hospital close to those villages?
  8. There (was, were) a terrible earthquake in Iran last year.
  9. Why (is, are) there a shortage of available apartments for rent
  in this city at present?
  10. There (is, are) more women than men in my office.
  11. There (has been, have been) a line in front of that theater
  every night for the past two weeks.
  12. How many wars do you suppose there (has been, have been)
  in the history of the world since the dawn of civilization?

 • Read and translate the text

Competition

As a new product, Microsoft Windows faced potential competition from IBM's own Top View, and others. VisiCorp's short-lived VisiOn, released in October 1983, was the official first PC-based GUI. The second was GEM (Graphics Environment Manager), released by Digital Research in early 1985. Both GEM and VisiOn lacked support from the all-important third-party developers. Since, if nobody wanted to write software programs for an operating system, there would be no programs to use, and nobody would want to buy it.

Microsoft finally shipped Windows 1.0 on November 20, 1985, almost two years past the initially promised release date.

In November, 1971, a company called Intel publicly introduced the world's first single chip microprocessor, the Intel 4004 (U.S. Patent #3,821,715), invented by Intel engineers Federico Faggin , Ted Hoff , andStanley Mazor . After the invention of integrated circuits revolutionized computer design, the only place to go was down -- in size that is. The Intel 4004 chip took the integrated circuit down one step further by placing all the parts that made a computer think (i.e. central processing unit, memory, input and output controls) on one small chip. Programming intelligence into inanimate objects had now become possible.

Variant 5

 • Етістікті Past Simple немесе Past Continuous шағында жаз:
  1. When Martin ….
  (arrive) home, Anna …… (talk) to someone
  on the phone. Martin ….
  (start) to get the tea.
  2. I …… (lie) in the bath when the phone …. (ring). It ….. (stop)
  after a few rings.
  3. It …. (be) cold when we ….. (leave) the house that day, and a
  light snow ………
  (fall).
  4. Your friend who ……… (come) here the other day ……
  (seem) very nice. I …… (enjoy) meeting her.
  5. When I …. (see) the man, he ….. (stand) outside the bank. He
  ……
  (have) a black baseball cap on.
  6. When I ….. (open) the cupboard door, a pile of books …..
  (fall) out.
  7. I ……
  (walk) along the street when I suddenly …… (feel)
  something hit me in the back. I ……….
  (no/know) what it was.
  8. We ……..
  (go) to London yesterday, but on the way we ……
  (hear) about a bomb scare in Oxford Street. So we ………. (drive)
  back home straight away.
  9. Something very strange ……….
  (happen) to me way home
  from work yesterday afternoon. I ……….
  (drive) along the bypass at
  the time. Suddenly I …………
  (see) my mother in the seat beside me.
  But she died three years ago.
  10. When my mother saw me I ………
  (play) with the mud.

 • Сөйлемдерды ырықсыз етісте жаз:

Pattern: This news will hurt him badly.

He will be badly hurt by this news.

1. Ben will look after the dog well.

2. They will hold a dance in the village.

3. Ann will teach Richard to dance.

4. We shall make the room comfortable for you.

5. I shall serve both tea and coffee.

6. People will enjoy this film all over the world.

7. Someone will meet the visitors at the station. • Нүктелер орнына in, on, at демеулік шылауларын қой:
  We spent the whole
  holiday on the beach.
  1. I read about the pop festival …………… a magazine.
  2. My parents
  flat is …………. the twenty-first floor.
  3. Melanie was holding a small bird …….. her hands.
  4. I’ll meet you ………. the airport.
  5. Natasha now lives ……….. 32 the avenue.
  6. I was standing ……….. the counter in the baker’s shop,
  waiting to be served.
  7. London is ….. the Thames.
  8. There weren’t many books ……. the shelves.
  9. The passengers had to stand ………. a queue.
  10. The woman sitting next to me left the train …………Chesterfield. • Дұрыс шақты таңда:
  1. Why are you going to buy / will you buy a new mountain bike?
  2. Don’t phone between 8.00 and 9.00. I’ll
  study / I’ll be studying then.
  3. Look out! That tree
  will / is going to fall!
  4. Let me know as soon as Louise
  will get / gets there.
  5. Great news! Jean Chris
  will come / are coming to stay with us.
  6. According to this timetable, the bus is going
  to arrive / arrives at 6.00.
  7. Can you call me at 7.00, because
  I’ll leave / I’m leaving tomorrow?
  8. If you arrive late at the sale, the best things
  will go / will have gone. • Read and translate the text

The Intel 4004 Microprocessor

The 4004 was the world's first universal microprocessor . In the late 1960s, many scientists had discussed the possibility of a computer on a chip, but nearly everyone felt that integrated circuit technology was not yet ready to support such a chip. Intel's Ted Hoff felt differently; he was the first person to recognize that the new silicon-gated MOS technology might make a single-chip CPU (central processing unit) possible.

Hoff and the Intel team developed such an architecture with just over 2,300 transistors in an area of only 3 by 4 millimeters. With its 4-bit CPU, command register, decoder, decoding control, control monitoring of machine commands and interim register, the 4004 was one heck of a little invention. Today's 64-bit microprocessors are still based on similar designs, and the microprocessor is still the most complex mass-produced product ever with more than 5.5 million transistors performing hundreds of millions of calculations each second - numbers that are sure to be outdated fast.Пайдалынған әдебиеттер:

1. Ю.Голицынский. Сборник упражнений. С-Петербург, 2003г.

2.К.Н.Качалова Практическая грамматика английского языка. Бишкек, 2001г.

3.З.Р.Баданбекқызы. English grammar tables. Алматы, 1998г.

4.С.Л.Верещагина «Практический курс английского языка». Москва, 2006г.

5. Л.В. Хведченя. «Практическая грамматика современного английского

языка». Минск, 2005 г.

6.А.В. Зеленщикова. «Грамматика современного английского языка».

Москва, 2003 г.

7. Г.А. Төрежанова «Ағылшын тілі грамматикасы» • Иностранные языки
Описание:

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік нұсқауы бақылау жұмыстарының тапсырмалары жинағы болып есептеледі. Бұл жинаққа негізгі ағылшын тілінің грамматикалық тақырыптары бойынша шылаулар, етістіктің түрлері, шақтар, инфинитив, етіс, сұрақтың түрлері туралы түсінік және тақырыптарға арналған жаттығулар енгізілген. Етістік шақтарына арналған жаттығулар, жеңіл түсінікті әдістермен беріліп отыр.

Бұл оқу-әдістемелік нұсқау техникалық мамандықтар

бойынша пайдалануға болады. Жаттығулардың мөлшері студенттер үшін

тиімді берілген. Грамматикалық жаттығулар ережелерге сәйкес қарастырылған. Жаттығуларда берілген сөйлемдер құрамы жеңіл лексикамен мағыналары түсінікті тілмен құрастырылған.

Грамматикалық жаттығулар студенттердің өздік жұмысы ретінде

қолдануға болады. Әрбір жаттығуды орындағанда грамматикалық

ерекшеліктеріндегі ережелерді ескере отырып жасаған ыңғайлы. Сонымен

қатар бұл нұсқау қазақ тілінде оқитын оқу орындарында пайдалануға тиімді.

Автор Бекенова Хуриниса Эргашбековна
Дата добавления 12.05.2015
Раздел Иностранные языки
Подраздел Другое
Просмотров 2022
Номер материала 59236
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»