Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Украинский язык / Метод проектів як засіб формування комунікативно-моленнєвих компетентностей учнів на уроках української та світової літератури.

Метод проектів як засіб формування комунікативно-моленнєвих компетентностей учнів на уроках української та світової літератури.


hello_html_m4842a63e.gif


Департамент освіти  і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

Відділ  освіти  Солонянської районної державної адміністрації

Солонянський районний науково-методичний кабінет

Комунальний заклад освіти

«Cолонянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
hello_html_29c50962.gif

Киях Інна Іванівна

Департамент освіти  і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ  освіти  Солонянської районної державної адміністрації

Солонянський районний науково-методичний кабінет

Комунальний заклад освіти

«Cолонянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Солонянської районної ради Дніпропетровської області»

Метод проектів як засіб формування

комунікативно-моленнєвих компетентностей учнів на уроках

української та світової літератури
Киях Інна Іванівна


Киях Інна Іванівна,

учитель української мови і літератури, світової літератури.


Комунальний заклад освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»


Метод проектів як засіб формування комунікативно-моленнєвих компетентностей учнів на уроках української та світової літератури.

Проектна робота забезпечує нас широким спектром діяльності. Участь у проектній діяльності дає змогу самореалізуватися як учневі, так і педагогу, розкриває інтелектуальний потенціал усіх учасників проекту.

Ця робота допоможе тим, хто має бажання працювати за проектною технологією.
Обсяг 15 сторінок.


Зміст1. Вступ……………………………………………………………………….4-6


2. Проект « Формування комунікативно-мовленнєвих компетентностей учнів на уроках української і світової літератури»…………………………7-10


2.1. Використання проектних технологій на уроках української та світової літератури……………………………………………………………………….11

2.2. Приклади літературних проектів…………………………………............12-15


3. Список використаних джерел………..……………………………… ……...16Пhello_html_6ec2545b.jpgроект – це досить тривала

і послідовна діяльність,

виконувана для досягнення

реальної мети та розв’язання

життєвої проблеми.

Р.Уоткінс


Вступ


Сучасний урок – це така взаємодія учителя й учнів, при якій учні беруть активну участь у процесі пізнання, свідомо й міцно засвоюють матеріал. Навчання будується як процес співпраці, взаємообміну думками, спільного пошуку істини.

Опанування рідною мовою ґрунтується на комунікативно-діяльнісному підході до навчання, суть якого в тому, що вивчення мовних фактів і явищ починається зі спостереження і аналізу живого мовлення і супроводжується поясненням та широким використанням практичних завдань і вправ з розвитку зв'язного мовлення.

Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, із цікавістю й захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці й могла їх оцінити.

На сучасному уроці переважають нові технології та інтерактивні форми навчання. Очевидно й те, що здатність мислити критично є навичкою, яку треба формувати, розвивати в навчальному середовищі. Ці технології спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності.

Окреме місце в моїй роботі посідає метод проектів. І. Єрмаков, один з авторів практико-зорієнтованого посібника «Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи», стверджує, що «...метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи навчання у школу життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками вибору засобів і шляхів її здійснення, формування та активізації життєвого досвіду учнів. Діяльність за проектом допомагає учню включитись в активну соціальну дію. Проект це результативна дія».

Дійсно, участь у проектній діяльності позитивно впливає на учнів:

 • розвиває в дітей життєві навички та функціональні компетенції;

 • розвиває пізнавальний інтерес;

 • дає можливість використання різних форм роботи - дискусії, вивчення літератури, збір інформації, виконання ролей «керівників» і «підлеглих», діалог;

 • забезпечує практичне використання знань, зв'язок із життєвим досвідом дітей;

 • дозволяє успішно використовувати та реалізовувати дослідницькій підхід у навчанні.

Проектні технології впроваджую на уроках української і світової літератури протягом двох років. За цей час набула певного власного досвіду у роботі над проектами. Учні, що виросли на інноваційних, сучасних технологіях, значно комунікабельні та ерудовані. Результат своєї роботи я бачу і працюватиму у тому ж напрямку.

Особливість моєї теми – це її постійна актуальність. Метод проектів виховує свідоме ставлення учнів до свого майбутнього, до громадського життя селища, суспільного життя країни. Створюючи проекти, діти свідомо пов’язують своє життя із життям суспільства в реаліях сьогодення.

Практикую індивідуальні і парні проекти, але перевагу надаю груповим проектам. Саме груповий проект, на мою думку, сприяє формуванню комунікативно-мовленнєвих компетенцій.

Успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки учні захочуть самостійно чи спільними зусиллями вирішувати проблему, застосовувати необхідні знання, отримувати реальний і відчутний результат.

Метод проектів дозволяє розвивати пізнавальні інтереси учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Він завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів протягом визначеного часу.

У своїй практиці я впроваджую дослідницькі проекти (короткочасні – реферати, повідомлення, виступи);

творчі (ілюстрації до творів, власні хоку, сенкани, шкільні газети, колективні чи індивідуальні колажі, дидактичні матеріали, сценарії свят; творчі роботи: твір, вірш, репортаж, інтерв'ю);

ігрові (літературно-театральні вистави, ігрова імітація різних сюжетних версій та ситуацій, у яких опиняються герої, реклама твору, книги тощо);

інформаційні (збирання цікавих фактів із життя письменника, пошук відомостей про різні варіанти твору, складання карти подорожей літературних героїв тощо); практико орієнтовані проекти (документ, програма, рекомендації, словник, навчальний посібник для навчального кабінету, рекомендації тощо).

Інформаційні проекти спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище. Ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури. Учні створюють портфоліо – систему своїх творчих наробок : малюнки, кросворди, казки, есе, вірші, публікація в ЗМІ, у тому числі в мережі Інтернет.

Творчий проект припускає максимально вільний і нетрадиційний підхід до його виконання і презентації результатів. Це можуть бути альманахи, театралізації, спортивні ігри, витвори образотворчого мистецтва, відеофільми.

Ігровий (рольовий) проект. Розробка і реалізація такого проекту найбільш складна. Специфіка ігрових проектів полягає в тому, що учасники обирають собі ролі літературних або історичних персонажів, вигаданих героїв з метою відтворення різних соціальних або ділових відносин через ігрові ситуації. Результат проекту залишається відкритим до самого його закінчення.

Практико-орієнтований проект. Цей проект від решти відрізняє чітко окреслений із самого початку результат діяльності. Такий проект вимагає ретельно продуманої структури, навіть переліку дій його учасників із визначенням функцій кожного з них, чітких висновків. Форма кінцевого продукту при цьому різноманітна. Цінність проекту у його реальному використанні на практиці.

Найчастіше плани навчальних проектів, а також звіти про їхнє виконання учні представляють у формі мультимедійної презентації. Під час створення мультимедійного проекту з'являється можливість розкрити всі таланти школярів. Свої творчі здібності учні розвивають і просто набираючи текст, добираючи ілюстрації, вставляючи в презентацію власні малюнки, створюючи оригінальні колажі, власні вірші, добираючи музичний супровід. До презентації залучають власний відеофільм, тести, питання з теми. Багато можливостей виявити творчі здібності надає робота з дизайном слайда — вдало підібрати шаблон, шрифт, анімацію, створити навігацію. На етапі підготовки до презентації додається необхідність знань з інформатики, образотворчого мистецтва.

Презентація й захист проектів – невід’ємна й обов’язкова складова застосування методу проектів. Тому я здебільшого пов’язую презентацію та захист проектів із заходами в межах позакласної роботи з предмета, а також з нестандартними уроками на зразок: урок-диспут; урок-драматизація; урок-екскурсія; урок-творчий звіт; урок-ділова гра; урок-прес-конференція; урок-конкурс; урок-змагання; урок-КВК; урок-узагальнення; урок творчості; урок-залік; урок-пошук істини; урок-концерт; урок-діалог; урок-конференція; урок-рольова гра; урок-семінар; урок-«Поле чудес»; інтегрований урок; урок-вікторина «Що? Де? Коли?»

На уроках української і світової літератури також використовую творчі проекти, участь у яких допомагає школярам краще осягнути художній твір, зрозуміти літературну епоху, усвідомити особливості творчості різних письменників, висловити особистісне ставлення до того чи іншого літературного явища, реалізувати свої творчі та інтелектуальні здібності.hello_html_26e2b569.gif

hello_html_b8b333f.gif

Пhello_html_m5f287168.jpgроект

"Формування комунікативно- моленнєвих компетентностей учнів на уроках української та світової літератури"


Автори проекту: учителі української мови і світової літератури.

Учасники: учні 5-11 класів.

Місце реалізації проекту: Солонянська середня загальноосвітня школа №2.

Термін реалізації проекту: 7 років ( 5-11 класи).

Завдання учасників проекту полягає в необхідності створення системного та цілеспрямованого підходу до розвитку комунікативної компетентності учнів в урочній та позаурочній діяльності, застосування ними мовленнєвого досвіду на практиці, використання мовних одиниць, виявлення рівнів володіння мовленнєвими та комунікативними вміннями й навичками.

Новизна ідеї:

 • спрямування на підтримку учня-читача,

 • адаптація до соціального середовища,

 • реалізація творчих здібностей,

 • уміння орієнтуватися в інформаційному просторі,

 • самостійність,

 • толерантність.

Актуальність проекту:

 • впровадження нових ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання;

 • створення умов для формування творчої, компетентної особистості, здатної реалізувати свій потенціал в суспільстві.

 • розробка методики формування комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів в урочній та позаурочній діяльності, застосуванні ними мовленнєвого досвіду на практиці;

 • спонукання до активного процесу навчання;

 • створення умов для творчої самореалізації.

Робота над проблемою дає можливість:

 • використовувати нетрадиційні форми роботи;

 • використовувати такі методи навчання: метод проектів, діалог, створення проблемних ситуацій;

 • використовувати рольові ігри;

 • дає можливість дітям проявити свої здібності на уроці;

 • створити на уроці атмосферу співпраці;

 • підвищувати самостійність учнів;

 • підвищити якість засвоєння програмного матеріалу.

Мета:

 • формування компетентісно орієнтованої особистості;

 • підготовка комунікативно спроможного випускника школи;

 • стимулювання інтересу до визначеної проблеми;

 • оволодіння необхідними знаннями й навичками у організації проектної діяльності;

Очікувані результати:

Формування мовних і літературних компетенцій учнів допоможуть сформувати вміння, необхідні для сучасного життя:

 • навчально-організаційні вміння та навички;

 • навчально-інформаційні вміння та навички;

 • навчально-інтелектуальні та творчі вміння;

 • контрольно-оцінні вміння та навички.


Завдання учасників проекту:

 1. Сформулювати мету та план проекту.

 2. Підібрати, проаналізувати і систематизувати матеріали художніх творів, періодичних видань, наукової літератури з даного питання.

3hello_html_73a7a98d.jpg. Оформити результати.

 1. Обрати форму звіту.

 2. Оцінити результати проекту.План реалізації проекту


Етапи реалізації

проекту

Види діяльності

Оформлення результатів

Підготовчий етап

(аналітичний, мотиваційний) 1. Складання плану проекту.

 2. Планування завдань.

 3. Підготовка учнів до реалізації мотивації проекту.

 4. Підбір методичної літератури.

Тема, мета, завдання.

І етап

З'ясування і обґрунтування проблеми дослідження


Навчальна діяльність:

 • уроки української мови та літератури;

 • курси за вибором;

 • факультативи.

Позакласна діяльність:

 • гуртки;

 • тижні української мови та літератури;

 • конкурси;

 • олімпіади.

Науково-методичний супровід

впровадження компетентнісно орієнтованого навчання:

 • розроблення моделі компетентного випускника;

 • пошукові технології, впровадження моделі продуктивного навчання;

 • розроблення диференційованих тестових завдань з мови і літератури;

 • поширення та популяризація перспективного педагогічного досвіду;

 • конкурси, олімпіади, творчі звіти.

Початок створення портфоліо.

ІІ етап

Дослідження проблеми. Збір та аналіз інформації

 • міжпредметні зв’язки;

 • робота в команді;

 • індивідуальні завдання;

 • проектно-орієнтована діяльність.

Поповнення портфоліо

ІІІ етап

Вироблення власного шляху розв'язання проблеми


 • проектна діяльність;

 • ігрові технології;

 • тренінгові технології;

 • творчі завдання;

 • захист презентацій;

 • самоаналіз;

 • дебати.

Навчальне портфоліо;

презентації.

ІV етап

Практичне розв'язання проблеми


Формування соціальної компетентності:

 • тренінги;

 • діалогічне спілкування;

 • факультативи;

 • позакласні заходи;

 • написання творів «якби я був…»

Формування полікультурної компетентності:

 • інтегровані уроки;

 • «круглі столи»;

 • відвідування театру;

 • літературна вітальня;

 • ерудит-клуб.

Формування комунікативної компетентності:

 • створення словника труднощів;

 • тези для усного і писемного мовлення;

 • дидактичний матеріал;

 • уривки з фільмів.


Формування інформаційної компетентності:

 • інформаційні хвилинки;

 • складання схем;

 • використання мережі Інтернет;

Формування компетентності самоосвіти і саморозвитку:

 • складання опорних конспектів;

 • складання словника термінів;

 • складання тез;

 • розробка сценаріїв, вікторин, тестів;

 • написання рефератів.

Формування компетентності продуктивної творчої діяльності:

 • проведення тижнів української мови та літератури, світової літератури.

Створення словника труднощів;

випуск газети; випуск альманаху;

дидактичний матеріал;

мультимедійна презентація;
Оцінювання успішності проекту:

 1. Уміння працювати в умовах пошуку, дослідження.

 2. Розвиток критичного мислення та творчих здібностей школярів.

 3. Вміння знаходити і вирішувати проблеми, використовуючи при цьому знання з різних галузей.

 4. Прогнозування результатів і можливих наслідків різних варіантів розв’язання проблем.

 5. Колективний характер прийняття рішень.

 6. Естетика оформлення результатів проведеного проекту .

 7. Активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей.

Матеріали та ресурси:

 • Фотоаппарат.

 • Принтер.

 • Програвач.

 • Мережа Інтернет (компютерне забезпечення).

 • Магнітофон.

 • DVD програвач.

 • Телебачення.

 • Художня література.

 • Публіцистичні видання.

 • Мультимедійна дошка.

 • Канцелярське приладдя.Вhello_html_2d9d13d3.jpgикористання проектних

технологій на уроках української та

світової літератури

Специфіка предметів « українська мова і світова література» дозволяє широко використовувати проектну технологію.

Міжпредметні зв’язки дають змогу реалізувати творчі проекти. Вони приваблюють тим, що розкривають творчий потенціал кожного учня, згуртовують колектив. Працюючи у таких проектах, учні створюють буклети на різні тематики, спільні газети, влаштовують літературні вітальні.

Такі проекти виконуються найчастіше в позаурочний час і під моїм керівництвом та учителя іншої дисципліни. Вони вимагають глибокої змістовної інтеграції вже на етапі постановки проблеми. Наприклад, робота над проектом «Україна вишивана» передбачає одночасно фольклорний, історичний і літературознавчий підходи.

Ще одним прикладом проектної діяльності, частина якої проходить протягом уроку, може бути міжпредметний проект «Кращий переклад». Предмети, знання з яких вимагає цей проект: світова література, українська мова, іноземна мова, образотворче мистецтво, інформатика.

Вихідним продуктом проекту повинна стати збірка перекладів віршів. Учні повинні ознайомитися зі зразками перекладацької літератури.

Під час вивчення художнього твору учні можуть бути залучені до участі у творчих особистісно орієнтованих проектах. Проектування заохотить учнів вивчати літературу, навчить оперувати набутими вміннями та навичками в процесі читання художніх текстів. Учні будуть обговорювати різні культурні та літературні аспекти, пов’язані з вивченням окремих тем, працюючи як індивідуально, так і в команді.

Проект «ІКТ у творчих домашніх завданнях» приносить для мене найбільше задоволення. Я завжди дивуюсь і приємно вражаюсь: які у нас творчі та талановиті діти, на що вони здатні, коли їм створити відповідні умови для творчої праці. Комп’ютер для учнів стає джерелом не тільки нової навчальної інформації, а й інструментом інтелектуальної та творчої навчальної діяльності.

Варіантів проектів, над якими можуть працювати учні – безліч. Варто запропонувати учням різноманітні проекти, які відповідають уподобанням дітей і спрямовані на розвиток їхніх здібностей.Приклади літературних проектів

hello_html_63806f72.gif

Використання дослідницько-пошукового та ігрового методу проектів на уроці з теми

«Володимир Винниченко «Федько-халамидник»

(6 клас)


На підсумковому уроці з вивчення оповідання шестикласникам можна запропонувати участь у проектах:

 • «Я – художник» (проілюструвати певний розділ книжки);

 • «Я – бібліотекар» (порадити однокласникам прочитати книжку);

 • «Я – актор» (інсценізувати уривок із твору);

 • «Я – реквізитор» (скласти перелік необхідних реквізитів для інсценування уривка твору);

 • «Я – літературний критик» (написати статтю в шкільну газету «Вулик»)

 • «Я – музикант» (обрати серед запропонованих мелодій ті, які відповідають характеру твору);

 • «Я – мовознавець» (проаналізувати мовні засоби, характерні для різних героївВикористання інформаційного методу проектів

на уроці з теми:

«Мультимедійний супровід до уроків української літератури

за творчістю Лесі Українки»

(8 клас)

hello_html_35f1c98d.jpg

Назва проекту:

«Мультимедійний супровід до уроків української літератури за творчістю Лесі Українки

Вид проекту:

 • за формою проведення: мультимедійний супровід;

 • за тривалістю: середньої тривалості;

 • за предметною галуззю: українська література;

 • за основною діяльністю: дослідницько-пошуковий, інформаційний;

 • за кількістю учасників: парний «учитель-учень».

Учасники проекту

Керівник : учитель української мови та літератури, бібліотекар.

Члени команди : учні 8 класу.
Опис проекту

Проблема: усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття людини.

Ідеальний образ бажаного майбутнього: мультимедійна презентація, елементи якої можна використовувати на уроках з відповідної теми.

Мета даного проекту: зацікавити учнів проблемою; сформувати внутрішню мотивацію щодо вивчення теми; удосконалити навички роботи в мережі Інтернет; вивчення творчості письменника в школі зробити більш яскравим, цікавим.

Завдання: відшукати та впорядкувати ілюстративний, аудіо- та відео- матеріал до уроків з теми «Творчість Лесі Українки».

Очікувані результати: створити мультимедійний супровід до вивчення творчості Лесі Українки.

Планування роботи: Визначення джерел інформації, способів її збирання; аналіз зібраної інформації; вибір способу презентації продукту; розподіл обов’язків між учнями

Контроль за реалізацією проекту: самоконтроль та взаємоконтроль учасників команди.

Форма презентації проекту: мультимедійна презентація.

Зміст

1 група. Дитячі роки Лесі Українки.

2 група. Як Леся Українка здобувала освіту?

3 група. Особисте і громадське життя.

4 група. Вшанування пам’яті Лесі Українки.


Етапи роботи над проектом

1 етап. Підготовчий.

Ознайомлення учнів із суттю проекту та його завданнями. Мотивація до подальшої діяльності. Розподіл учнів за проектними групами. І засідання

2 етап. Дослідження проблеми.

Робота з джерелами інформації ( читання творів Лесі Українки, пошук біографічних даних, робота з періодичними виданнями). ІІ засідання

3 етап. Аналіз інформації. Вибір шляху розв‘язання проблеми.

(Написання досліджень, творчих робіт, систематизація ілюстративних матеріалів, підготовка до виконання художніх творів). ІІІ засідання

4 етап. Підготовка (оформлення) презентаційних матеріалів (виготовлення тематичних папок, оформлення творчих робіт). Обговорення форми представлення. ІV засідання

5 етап. Представлення матеріалів проекту (виступи, доповіді учнів, демонстрація матеріалів).

6 етап. Контрольно-оцінювальний. Висновки експертної групи.

Критерії оцінювання проекту:

 • важливість теми проекту;

 • самостійність роботи над проектом;

 • повнота розкриття теми;

 • оригінальність розв‘язання проблеми;

 • артистизм і виразність виступу;

 • як розкритий зміст проекту в презентації;

 • використання засобів наочності, технічних засобів;

 • відповіді на питання.Використання міжпредметного проекту під час проведення тижня української мови та літератури

hello_html_782ae4ee.jpgУкраїна вишивана"

Мета: виховання творчої та патріотичної особистості засобами українського народного мистецтва (зокрема, вишивки). Збір, аналіз та систематизація української народної вишивки, характерної для нашого регіону та знайомство молоді з нею.

Основні завдання проекту:

 • організувати та провести виставку

вишивки;

 • провести конкурс найкращої вишивки

„Мій узор на вишиванку";

 • провести майстер-клас провідних майстринь вишивки;

 • провести мистецьке свято „Моя родина - вишивана Україна";

 • створити базу орнаментів, притаманних району.

Учасники проекту:

 • учні 5-11 класів;

 • люди старшого покоління, що займаються вишивкою.

Певна кількість виробів зроблена руками дітей, яка буде свідчити про формування естетичних смаків молоді, зростання інтересу до традиційного народного мистецтва вишивки.

Діяльність учнів:

 1. Перед початком проекту учні знайомляться з учительским буклетом, з якого вони дізнаються про проект, цілі та його завдання.

 2. Обговорюють проблеми і шляхи розвязання.

 3. Створюють основні і допоміжні групи (згідно навчальних предметів і етнографи, мовознавці, мандрівники, народні співаки, народні майстри, художники).

 4. Формують уміння працювати в групах, розподіляти обовязки.

 5. Отримують випереджальні завдання у вчителів-предметників і організовують наукову роботу.

 6. Виконують допоміжно-організаторську функцію при проведенні заходів.

 7. Відповідають за створення підсумкового матеріалу літературно-музичного альманаху, виставка вишиванок, малюнків, інсценовані вечорниці, газета тощо.

Термін реалізації проекту:

 • чотири-шість тижнів.

Оцінювання знань та умінь учнів:

 • спостереження за роботою протягом всього проекту;

 • оцінювання вихідного (підсумкового) матеріалу;

 • тематичні роботи;

 • співбесіда з учнями (аналіз внеску кожного в роботу групи).Твори зарубіжних письменників у кіно

hello_html_280a2b20.jpg

Керівник проектуучитель світової літератури.

Учасники проекту: учні 8 класу.

Тип проекту -практико-орієнтований, колективний, частково-пошуковий, довготривалий.

І. Актуальність

Формування естетичної свідомості особистості підростаючого покоління, розвитку естетичного інтелекту, смаків та естетичних здібностей дітей.

ІІ. Мета і завдання проекту

Розвиток пізнавальних інтересів, творчих здібностей учасників проекту.

Формування естетичної культури учнів засобами світової літератури, кіно, театру.

Забезпечити єдність теорії і практики.

Перевірити умови формування естетичної культури учнів на уроках української літератури.

Створення умов для індивідуального розвитку.

ІІІ. Етапи реалізації проекту

Розробка плану роботи над реалізацією проекту.

Опрацювання літератури з даної теми.

Оформлення матеріалу у вигляді мультимедійної презентації.

ІV. Очікувані результати

Набуття учнями таких моральних цінностей, як глибока шана до творів мистецтва, зацікавленість школярами розвитком театру, кіно, діяльністю майстрів художнього слова, сцени.

Учні стають не об’єктом виховного впливу, а суб’єктом виховної діяльності.

Розвиток життєтворчості учнів.

Оптимізація умов для співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Уміння працювати в команді.

V. Рефлекcія
Використана література


 1. Жаровська Н., Муляр Т. Нові педагогічні технології. Метод проектів на уроці української мови та літератури. – Тернопіль-Харків: Ранок, 2010


 1. Фосоля А.М., Гаврилюк О.В. Особистісно зорієнтоване навчання: сутність, основи, технології: Курс лекцій для слухачів курсів підвищення кваліфікацій педагогічних кадрів. – Рівне: «Юллат», 2008.


 1. Косогова О.О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 144 с.


 1. Бондаренко М.Г. Формування комунікативно- мовленнєвої компетентності учнів на уроках світової літератури // Всесвітня література в сучасній школі.- 2012.-№4 – С. 12-14.


 1. Ольга Савченко. Захищаєм проект «Пам’ятник улюбленому письменнику» // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.- 2011.-№5 – С. 24-25.


 1. Максимова В.Н. Пізнавальна діяльність школярів. Проблемний підхід до навчання в школі.- Л., 1973.- 73с.


 1. Галина Соляр. Захист творчих проектів як засіб заглиблення в художній текст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.- 2010.- №9 – С.19-21.


 1. Любов Денисюк. Застосування проектних технологій на уроках української літератури.// Українська мова та література. Шкільний світ.- 2010.-№ 17-18. • Украинский язык
Описание:

Проектна робота забезпечує вчителя та учнів широким спектром діяльності. Участь у проектній діяльності дає змогу самореалізуватися як учневі, так і педагогу, розкриває інтелектуальний потенціал усіх учасників проекту. Проектна діяльність є прекрасним засобом формування комунікативно-мовленнєвих навичок та умінь школярів. У даній роботі пропонуються різні види проектних робіт.

Ця робота допоможе тим, хто має бажання працювати за проектною технологією. Даний матеріал можна використати на уроках як української так і світової літератури. 

Автор Киях Інна Іванівна
Дата добавления 15.03.2015
Раздел Украинский язык
Подраздел Другое
Просмотров 2374
Номер материала 58107
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО»
Курс повышения квалификации «Образовательные ресурсы системы дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»