Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Технология / Мақсатқа бағытталған технологияның әдістері

Мақсатқа бағытталған технологияның әдістері

Сазды орта мектебіМақсатқа бағытталған технологияОрындаған: Аяпова Г.Б

2014-2015 оқу жылы

Көптеген уақыттар желісінде «педагогикалық технология», «оқу – оқыту технологиясы» және тәрбиелеу технологиясы ұғымдарының өзіндік мән – мағналарына назар аудармай келді. Ал бүгінде педагогикалық технология оқу және тәрбие аймағындағы педагогикалық міндеттердің шешілуіне байланысты орындалатын педагог іс – әрекеттерінің бірізді жүйесі ретінде танылуда. Осыдан «педагогикалық технология» мәні «оқу технологиясы», «тәрбие технологиясы» ұғымдары мәндерімен салыстырғанда тереңдеу де ауқымдалу.
Педагогикалық технология – бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми жоба. Әрі сол жобаның дәл жаңғырып іске асуы. Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс.Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал – жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және білім меңгерудің барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды.
Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі – теориялық негізде орындалуы, екіншісі – тәжірибемен жүзеге асырылуы.
Сонымен, технология астарында не жатыр? Оқу технологиясы жөніндегі идея қай заманда пайда болған?
Мұндай ғылымдық мәні бар ой жаңалықты емес. Кезінде оны Я.А.Коменский де дәріптеген. Ұлы педагог – ғұлама IVI–ғасырда–ақ оқудың «технологиялық» (яғни «технологиялық») болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді нәтиже беретінін іздестіріп бақты. Я.А.Коменский еңбектеріне үңілі түссек, педагогикалық технологияға бастау берген даналық пікірлерді табамыз: «Дидактикалық машина үшін қажет нәрсе – 1) түбегейлі ұйымдастырылған мақсаттарды; 2)сол мақсаттарға жетуге дәл икемдестірілген жабдықтарды; 3)мақсаттың орындалмауына мүмкіндік бермейтін нақы жабдықтарды қолданудың мызғымас ережелерін табуымыз керек».
Коменский заманынан бастап, оқуды мүлтіксіз әрекеттегі механизмге сәйкестендіру ұмтылысының талайы күні бүгінге дейін басылған емес. Кейін оқу технологиясы жөніндегі көптеген тұжырымдар толықтырылып, нақтыланып отырды. Әсіресе, техникалық прогрестің әрқилы теориялық және практикалық қызметтер аймағына енуімен оқуды технологизацияластыру идеасын нығайып, іске асырыла бастады.(П.Я.Гайперин, Н.Ф.Талызина, Ю.К Бабанский т.б) Осы заманға дидактикада әрқилы оқу технологиялары көрініс беріп жүр. Олардың көп түрлі болу себебі- әр автор мен орындаушының педагогикалық процеске зінше жаңалық қосып, технологияға өзгеріс ендіріп баруымен байланысты.
Дидактикада оқу технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеліп, топтастырылады:

  • Қолдану деңгейі :жалпы педагогикалық,пән әдістемелік, бөлімдік (модульдік)

  • Философиялық негізгі: ғылыми және діни, гуманистік және әміршіл- әкімшіл (автолитарлы);

  • Тәжірибе меңгерудің ғылыми негіздемесі:байланыс жауапты, іс –әрекетті, іштей оқу дамытушы;

  • Тұлғалық құрылымға бағдарлануы: ақпараттық,нақты қимыл әрекеттік, шығармашылық,қолданбалы;

  • Дәстүрлі оқу жүйесін жаңалау бағыты: оқушы іс-әрекетінің белсенділігін көтеру және жеделдестіру технологиясы; Мұғалім және оқушы арасындағы қатынастарды адамиластыру мен демократияластыру негізінде жасалған технология; оқу материалын дидактикалық қайта түзуге негізделген технология және т.б.

Оқу технологиясының топтастырылуы, сонымен бірге, нақты кезеңде басым болған мақсаттар мен міндеттерге, оқуды ұйымдастыру формасының қолданылуына, дәл кезеңде қажет болған әдістерге және басқа да негіздемелерге тәуелді келеді.

Оқу технологиясын оқу әдістемесінен ажырата білген жөн. Олардың бір- бірінен айырмасы- оқу технологиясын қайталап,көбейтіп таратуға болады. Қай жағдайда датехнология өзіне сай түзілген оқу процесін жоғары сапасына және педагогикалық міндеттердің табысты шешілуіне кепіл бола алады. Ал, әдістеменің соңы тиімді нәтижеге жете алмауы жиі кездеседі. Сонымен бірге, әдістеме технологиялық деңгейге дейін көтерілуі мүмкін, Мысалы жаңа материалды түсіндірудің белгілі әдістемесі бар. Егер ол әдістеме шынайылық, сенім,сәйкестік талаптарына орайласса, оны технология деп тануға болады. Оқу технологиясы педагогикалық шеберлікпен өзара байланысты. Оқу технологиясын жете білудің өзі –шеберлік. Бір технологияны әрбір оқытушы жеке іске асырып отыруы мүмкін,ал осы іске асырудағы технологиялық ерекшеліктерден мұғалімнің оқу шеберлігі көрінеді.

Дамыта оқыту идеясы ьұл күнде еліміздің мұғалімдері арасында кең қолданымда. Алайда, бұл технологияның кейбір тұжырымдары пікір таласты болып жүр. Себебі, оқушылардың бәрі бірдей қиыншылықты деңгей оқуын көтере алсмайды. Солар ішінде тума жайсаң қозғалысты тұлғалардың мұнда йоқуда әбден күйзеліске түседі. Сондықтан барша шәкірттерді теңдей шапшаң және жоғары күрделілік деңгейінде оқытып, тәрбиелеуге болмайды. Бағдарламастырылған оқу техгологиясының (БОТ) негізгі мақсаты оқу прцесінің басқару жүйесін жақсарту.

БОТ- бұл арнайы жабдықтар, бағдарламастырылған оқулық , ерекше оқу машинасы , ЭВМ және т.б көмегімен күні ілгері дайындалған бағдарлама бойынша орындалатын өзіндік жеке дара оқу технологиясы . бұл технология әрбір оқушыға өзіндік сапа қасиеттеріне орай (оқу қарқыны, сауаттылық деңгей және т.б) оқуына мүмкіндік береді.

БОТ –ның өзіне тән сипат белгілері:

  • Оқу материалдарының кіші көлемді жеңіл игерілетін бөлшектерге жіктелуі;

  • Әр бөлшекті игеруге арналған нақты әрекеттерді орындау нұсқаулары жүйесінің берілуі;

  • Әр бөлшек игерілуінің тексерілуі;

  • Қадағалау тапсырмаларының дұрыс орындалуымен оқушы материалдың ендігі жаңа бөлшегін алып, келесі оқу қадамын іске асыруға өтуі;

Проблемді оқу технологиясы мұғалім басшылығында өтетін оқушылардың оқу міндеттерін шешуге орайластырылған өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыруға негізделеді. Оқу ізденістері барысында оқушыларда жаңа білім, ептілік және дағдылар қалыптасып, қабілеттері, танымдық , белсендігі, қызығу, ой-өрісі, шығармашыл ойы және басқа да тұлғалық маңызды спалары дамиды (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, М.И.Махмудов және т.б.) Жалпы түрінде проблемді технология сипаты келесідей: оқытушы білімді дайын күйенде ұсынбай, оқушылар алдында міндет(проблема) қояды , оған қызықтырады және оның шешу әдіс тәсілдерін табуға ынталандырады. Ал оқушылар мұғалімнің тікелей басшылығында не өз бетінше олардың шешімін табудың жолдары мен әдістерін зерттейді, яғни болжам түзеді, оның шынайлығын тексеру тәсілдерін әрі талқылайды, дәйектейді нәтижелерін талдайды, пікір жүргізеді, дәлелдейді. Проблемді оқу басқа технологиялары сияқты өзінің ұнамды да болымсыз тараптарына ие. Оның тиімділігі: оқушыларға тек қажетті білім, ептілік және дағдылар жүйесін меңгеруге жәрдемдесіп қоймастан, олардың ақыл-ой дамуына жол ашады, өз шығармашылық қуатымен берік білім қалыптастыруға көмектеседі, өз оқу еңбегіне қызығу ұмтылысын дамытады,оқу нәтижесінің бекінуін қамтамассыз еетеді. Кемшілігі: жоспарланған нәтижеге жету көп уақытты талап етеді, сонымен бірге, оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін жүйелі басқару қиын. Модульді оқу технологиясы АҚШ Батыс Еуропа 1960 жылдары дәстүрлі оқуға балама ретінде ұсынылған білім игеру жүйесі. Бұл технологияның мәні оқушы модульмен жұмыс орындау барысындағы нақты мақсатқа өз бетінше (не белгілі шамада мұғалім жәрдемімен) жетеді (П .Юцявичине) Модуль- мақатқа орайластырылған оқу мазмұнымен оны меңгеру жолдары(технологиясын) біріктірген күйін, топ(узел.) Модуль құрамы: әрекеттің максаттық жоспары, ақпарат қоры, дитактикалық мақсатқа жетудің әдістемелік көрсетпелері.

  • Технология
Описание:

Сазды орта мектебі

 

 

 

Мақсатқа бағытталған технология

 

 

 

Орындаған: Аяпова Г.Б

 

 

 

 

 

 

2014-2015 оқу жылы

Көптеген уақыттар желісінде «педагогикалық технология», «оқу – оқыту технологиясы» және тәрбиелеу технологиясы ұғымдарының өзіндік мән – мағналарына назар аудармай келді. Ал бүгінде педагогикалық технология оқу және тәрбие аймағындағы педагогикалық міндеттердің шешілуіне байланысты орындалатын педагог іс – әрекеттерінің бірізді жүйесі ретінде танылуда. Осыдан «педагогикалық технология» мәні «оқу технологиясы», «тәрбие технологиясы» ұғымдары мәндерімен салыстырғанда тереңдеу де ауқымдалу.
Педагогикалық технология – бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми жоба. Әрі сол жобаның дәл жаңғырып іске асуы. Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс.Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал – жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және білім меңгерудің барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды.
Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі – теориялық негізде орындалуы,       екіншісі – тәжірибемен жүзеге асырылуы.
Сонымен, технология астарында не жатыр? Оқу технологиясы жөніндегі идея қай заманда пайда болған?
Мұндай ғылымдық мәні бар ой жаңалықты емес. Кезінде оны Я.А.Коменский де дәріптеген. Ұлы педагог – ғұлама IVI–ғасырда–ақ оқудың «технологиялық»   (яғни «технологиялық») болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді нәтиже беретінін іздестіріп бақты. Я.А.Коменский еңбектеріне үңілі түссек, педагогикалық технологияға бастау берген даналық пікірлерді табамыз: «Дидактикалық машина үшін қажет нәрсе – 1) түбегейлі ұйымдастырылған мақсаттарды; 2)сол мақсаттарға жетуге дәл икемдестірілген жабдықтарды; 3)мақсаттың орындалмауына мүмкіндік бермейтін нақы жабдықтарды қолданудың мызғымас ережелерін табуымыз керек».
  Коменский заманынан бастап, оқуды мүлтіксіз әрекеттегі механизмге сәйкестендіру ұмтылысының талайы күні бүгінге дейін басылған емес. Кейін оқу технологиясы жөніндегі көптеген тұжырымдар толықтырылып, нақтыланып отырды. Әсіресе, техникалық прогрестің әрқилы теориялық және практикалық қызметтер аймағына енуімен оқуды технологизацияластыру идеасын нығайып, іске асырыла бастады.(П.Я.Гайперин, Н.Ф.Талызина, Ю.К Бабанский т.б) Осы заманға дидактикада әрқилы оқу технологиялары көрініс беріп жүр. Олардың көп түрлі болу себебі- әр автор мен орындаушының педагогикалық процеске зінше жаңалық қосып, технологияға өзгеріс ендіріп баруымен байланысты.
   Дидактикада оқу технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеліп, топтастырылады:

-         Қолдану деңгейі :жалпы педагогикалық,пән әдістемелік, бөлімдік (модульдік)

-         Философиялық негізгі: ғылыми және діни, гуманистік және әміршіл- әкімшіл (автолитарлы);

-         Тәжірибе меңгерудің ғылыми негіздемесі:байланыс жауапты, іс –әрекетті, іштей оқу дамытушы;

-         Тұлғалық құрылымға бағдарлануы: ақпараттық,нақты қимыл әрекеттік, шығармашылық,қолданбалы;

-         Дәстүрлі оқу жүйесін жаңалау бағыты: оқушы іс-әрекетінің белсенділігін көтеру және жеделдестіру технологиясы; Мұғалім және оқушы арасындағы қатынастарды адамиластыру мен демократияластыру негізінде жасалған технология; оқу материалын дидактикалық қайта түзуге негізделген технология және т.б.

Оқу технологиясының топтастырылуы, сонымен бірге, нақты кезеңде басым болған мақсаттар мен міндеттерге, оқуды ұйымдастыру формасының қолданылуына, дәл кезеңде қажет болған әдістерге және басқа да негіздемелерге тәуелді келеді.

Оқу технологиясын оқу әдістемесінен ажырата білген жөн. Олардың бір- бірінен айырмасы- оқу технологиясын қайталап,көбейтіп таратуға болады. Қай жағдайда датехнология өзіне сай түзілген оқу процесін жоғары сапасына және педагогикалық міндеттердің табысты шешілуіне кепіл бола алады. Ал, әдістеменің соңы тиімді нәтижеге жете алмауы жиі кездеседі. Сонымен бірге, әдістеме технологиялық деңгейге дейін көтерілуі мүмкін, Мысалы жаңа материалды түсіндірудің белгілі әдістемесі бар. Егер ол әдістеме шынайылық, сенім,сәйкестік талаптарына орайласса, оны технология деп тануға болады. Оқу технологиясы педагогикалық шеберлікпен өзара байланысты. Оқу технологиясын жете білудің өзі –шеберлік. Бір технологияны әрбір оқытушы жеке іске асырып отыруы мүмкін,ал осы іске асырудағы технологиялық ерекшеліктерден мұғалімнің оқу шеберлігі көрінеді.

  Дамыта оқыту идеясы ьұл күнде еліміздің мұғалімдері арасында кең қолданымда. Алайда, бұл технологияның кейбір тұжырымдары пікір таласты болып жүр. Себебі, оқушылардың бәрі бірдей қиыншылықты деңгей оқуын көтере алсмайды. Солар ішінде тума жайсаң қозғалысты тұлғалардың мұнда йоқуда әбден күйзеліске түседі. Сондықтан барша шәкірттерді теңдей шапшаң және жоғары күрделілік деңгейінде оқытып, тәрбиелеуге болмайды. Бағдарламастырылған оқу техгологиясының (БОТ)  негізгі мақсаты оқу прцесінің басқару жүйесін жақсарту.

БОТ- бұл арнайы жабдықтар, бағдарламастырылған оқулық , ерекше оқу машинасы , ЭВМ және т.б көмегімен күні ілгері дайындалған бағдарлама бойынша орындалатын өзіндік жеке дара оқу технологиясы . бұл технология әрбір оқушыға өзіндік сапа қасиеттеріне орай (оқу қарқыны, сауаттылық деңгей және т.б) оқуына мүмкіндік береді.

БОТ –ның өзіне тән сипат белгілері:

-         Оқу материалдарының кіші көлемді жеңіл игерілетін бөлшектерге жіктелуі;

-         Әр бөлшекті игеруге арналған нақты әрекеттерді орындау нұсқаулары жүйесінің берілуі;

-         Әр бөлшек игерілуінің тексерілуі;

-         Қадағалау тапсырмаларының дұрыс орындалуымен оқушы  материалдың  ендігі жаңа бөлшегін алып, келесі оқу қадамын іске асыруға өтуі;

Проблемді оқу технологиясы мұғалім басшылығында өтетін оқушылардың оқу міндеттерін шешуге орайластырылған өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыруға негізделеді. Оқу ізденістері барысында оқушыларда жаңа білім, ептілік және дағдылар қалыптасып, қабілеттері, танымдық , белсендігі, қызығу, ой-өрісі, шығармашыл ойы және басқа да тұлғалық маңызды спалары дамиды (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, М.И.Махмудов және т.б.) Жалпы түрінде проблемді технология сипаты келесідей: оқытушы білімді дайын күйенде ұсынбай, оқушылар алдында міндет(проблема) қояды , оған қызықтырады және оның шешу әдіс тәсілдерін табуға ынталандырады. Ал оқушылар мұғалімнің тікелей басшылығында не өз бетінше олардың шешімін табудың жолдары мен әдістерін зерттейді, яғни болжам түзеді, оның шынайлығын тексеру тәсілдерін әрі талқылайды, дәйектейді нәтижелерін талдайды, пікір жүргізеді, дәлелдейді. Проблемді оқу басқа технологиялары сияқты өзінің ұнамды да болымсыз тараптарына ие. Оның тиімділігі: оқушыларға тек қажетті білім, ептілік және дағдылар жүйесін меңгеруге жәрдемдесіп қоймастан, олардың ақыл-ой дамуына жол ашады, өз шығармашылық қуатымен берік білім қалыптастыруға көмектеседі, өз оқу еңбегіне қызығу ұмтылысын дамытады,оқу нәтижесінің бекінуін қамтамассыз еетеді. Кемшілігі: жоспарланған нәтижеге жету көп уақытты талап етеді, сонымен бірге, оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін жүйелі басқару қиын. Модульді оқу технологиясы АҚШ Батыс Еуропа 1960 жылдары дәстүрлі оқуға балама ретінде ұсынылған білім игеру жүйесі. Бұл технологияның мәні  оқушы модульмен жұмыс орындау барысындағы нақты мақсатқа өз бетінше (не белгілі шамада мұғалім жәрдемімен) жетеді (П .Юцявичине) Модуль-  мақатқа орайластырылған оқу мазмұнымен оны меңгеру жолдары(технологиясын) біріктірген күйін, топ(узел.) Модуль құрамы: әрекеттің максаттық жоспары, ақпарат қоры, дитактикалық мақсатқа жетудің әдістемелік көрсетпелері.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

2014-2015 оқу жылы

Көптеген уақыттар желісінде «педагогикалық технология», «оқу – оқыту технологиясы» және тәрбиелеу технологиясы ұғымдарының өзіндік мән – мағналарына назар аудармай келді. Ал бүгінде педагогикалық технология оқу және тәрбие аймағындағы педагогикалық міндеттердің шешілуіне байланысты орындалатын педагог іс – әрекеттерінің бірізді жүйесі ретінде танылуда. Осыдан «педагогикалық технология» мәні «оқу технологиясы», «тәрбие технологиясы» ұғымдары мәндерімен салыстырғанда тереңдеу де ауқымдалу.
Педагогикалық технология – бұл педагогикалық әрекеттер табысына кепіл болардай қатқыл ғылыми жоба. Әрі сол жобаның дәл жаңғырып іске асуы. Педагогикалық технология кешенді, бірігімді процесс.Ол өз құрамына адамдарды, идеяларды, құрал – жабдықтарды, сонымен бірге жоспарлау, қамсыздандыру, бағалау және білім меңгерудің барша қырлары жөніндегі проблемалар шешімін басқаруды қамтиды.
Педагогикалық технологиялар көп түрлі болуына қарамастан, олардың іске асуының екі ғана жолы бар. Біріншісі – теориялық негізде орындалуы,       екіншісі – тәжірибемен жүзеге асырылуы.
Сонымен, технология астарында не жатыр? Оқу технологиясы жөніндегі идея қай заманда пайда болған?
Мұндай ғылымдық мәні бар ой жаңалықты емес. Кезінде оны Я.А.Коменский де дәріптеген. Ұлы педагог – ғұлама IVI–ғасырда–ақ оқудың «технологиялық»   (яғни «технологиялық») болатынын уағыздап, оның мүлтіксіз тиімді нәтиже беретінін іздестіріп бақты. Я.А.Коменский еңбектеріне үңілі түссек, педагогикалық технологияға бастау берген даналық пікірлерді табамыз: «Дидактикалық машина үшін қажет нәрсе – 1) түбегейлі ұйымдастырылған мақсаттарды; 2)сол мақсаттарға жетуге дәл икемдестірілген жабдықтарды; 3)мақсаттың орындалмауына мүмкіндік бермейтін нақы жабдықтарды қолданудың мызғымас ережелерін табуымыз керек».
  Коменский заманынан бастап, оқуды мүлтіксіз әрекеттегі механизмге сәйкестендіру ұмтылысының талайы күні бүгінге дейін басылған емес. Кейін оқу технологиясы жөніндегі көптеген тұжырымдар толықтырылып, нақтыланып отырды. Әсіресе, техникалық прогрестің әрқилы теориялық және практикалық қызметтер аймағына енуімен оқуды технологизацияластыру идеасын нығайып, іске асырыла бастады.(П.Я.Гайперин, Н.Ф.Талызина, Ю.К Бабанский т.б) Осы заманға дидактикада әрқилы оқу технологиялары көрініс беріп жүр. Олардың көп түрлі болу себебі- әр автор мен орындаушының педагогикалық процеске зінше жаңалық қосып, технологияға өзгеріс ендіріп баруымен байланысты.
   Дидактикада оқу технологиялары төмендегідей сипаттармен жіктеліп, топтастырылады:

-         Қолдану деңгейі :жалпы педагогикалық,пән әдістемелік, бөлімдік (модульдік)

-         Философиялық негізгі: ғылыми және діни, гуманистік және әміршіл- әкімшіл (автолитарлы);

-         Тәжірибе меңгерудің ғылыми негіздемесі:байланыс жауапты, іс –әрекетті, іштей оқу дамытушы;

-         Тұлғалық құрылымға бағдарлануы: ақпараттық,нақты қимыл әрекеттік, шығармашылық,қолданбалы;

-         Дәстүрлі оқу жүйесін жаңалау бағыты: оқушы іс-әрекетінің белсенділігін көтеру және жеделдестіру технологиясы; Мұғалім және оқушы арасындағы қатынастарды адамиластыру мен демократияластыру негізінде жасалған технология; оқу материалын дидактикалық қайта түзуге негізделген технология және т.б.

Оқу технологиясының топтастырылуы, сонымен бірге, нақты кезеңде басым болған мақсаттар мен міндеттерге, оқуды ұйымдастыру формасының қолданылуына, дәл кезеңде қажет болған әдістерге және басқа да негіздемелерге тәуелді келеді.

Оқу технологиясын оқу әдістемесінен ажырата білген жөн. Олардың бір- бірінен айырмасы- оқу технологиясын қайталап,көбейтіп таратуға болады. Қай жағдайда датехнология өзіне сай түзілген оқу процесін жоғары сапасына және педагогикалық міндеттердің табысты шешілуіне кепіл бола алады. Ал, әдістеменің соңы тиімді нәтижеге жете алмауы жиі кездеседі. Сонымен бірге, әдістеме технологиялық деңгейге дейін көтерілуі мүмкін, Мысалы жаңа материалды түсіндірудің белгілі әдістемесі бар. Егер ол әдістеме шынайылық, сенім,сәйкестік талаптарына орайласса, оны технология деп тануға болады. Оқу технологиясы педагогикалық шеберлікпен өзара байланысты. Оқу технологиясын жете білудің өзі –шеберлік. Бір технологияны әрбір оқытушы жеке іске асырып отыруы мүмкін,ал осы іске асырудағы технологиялық ерекшеліктерден мұғалімнің оқу шеберлігі көрінеді.

  Дамыта оқыту идеясы ьұл күнде еліміздің мұғалімдері арасында кең қолданымда. Алайда, бұл технологияның кейбір тұжырымдары пікір таласты болып жүр. Себебі, оқушылардың бәрі бірдей қиыншылықты деңгей оқуын көтере алсмайды. Солар ішінде тума жайсаң қозғалысты тұлғалардың мұнда йоқуда әбден күйзеліске түседі. Сондықтан барша шәкірттерді теңдей шапшаң және жоғары күрделілік деңгейінде оқытып, тәрбиелеуге болмайды. Бағдарламастырылған оқу техгологиясының (БОТ)  негізгі мақсаты оқу прцесінің басқару жүйесін жақсарту.

БОТ- бұл арнайы жабдықтар, бағдарламастырылған оқулық , ерекше оқу машинасы , ЭВМ және т.б көмегімен күні ілгері дайындалған бағдарлама бойынша орындалатын өзіндік жеке дара оқу технологиясы . бұл технология әрбір оқушыға өзіндік сапа қасиеттеріне орай (оқу қарқыны, сауаттылық деңгей және т.б) оқуына мүмкіндік береді.

БОТ –ның өзіне тән сипат белгілері:

-         Оқу материалдарының кіші көлемді жеңіл игерілетін бөлшектерге жіктелуі;

-         Әр бөлшекті игеруге арналған нақты әрекеттерді орындау нұсқаулары жүйесінің берілуі;

-         Әр бөлшек игерілуінің тексерілуі;

-         Қадағалау тапсырмаларының дұрыс орындалуымен оқушы  материалдың  ендігі жаңа бөлшегін алып, келесі оқу қадамын іске асыруға өтуі;

Проблемді оқу технологиясы мұғалім басшылығында өтетін оқушылардың оқу міндеттерін шешуге орайластырылған өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыруға негізделеді. Оқу ізденістері барысында оқушыларда жаңа білім, ептілік және дағдылар қалыптасып, қабілеттері, танымдық , белсендігі, қызығу, ой-өрісі, шығармашыл ойы және басқа да тұлғалық маңызды спалары дамиды (Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, М.И.Махмудов және т.б.) Жалпы түрінде проблемді технология сипаты келесідей: оқытушы білімді дайын күйенде ұсынбай, оқушылар алдында міндет(проблема) қояды , оған қызықтырады және оның шешу әдіс тәсілдерін табуға ынталандырады. Ал оқушылар мұғалімнің тікелей басшылығында не өз бетінше олардың шешімін табудың жолдары мен әдістерін зерттейді, яғни болжам түзеді, оның шынайлығын тексеру тәсілдерін әрі талқылайды, дәйектейді нәтижелерін талдайды, пікір жүргізеді, дәлелдейді. Проблемді оқу басқа технологиялары сияқты өзінің ұнамды да болымсыз тараптарына ие. Оның тиімділігі: оқушыларға тек қажетті білім, ептілік және дағдылар жүйесін меңгеруге жәрдемдесіп қоймастан, олардың ақыл-ой дамуына жол ашады, өз шығармашылық қуатымен берік білім қалыптастыруға көмектеседі, өз оқу еңбегіне қызығу ұмтылысын дамытады,оқу нәтижесінің бекінуін қамтамассыз еетеді. Кемшілігі: жоспарланған нәтижеге жету көп уақытты талап етеді, сонымен бірге, оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін жүйелі басқару қиын. Модульді оқу технологиясы АҚШ Батыс Еуропа 1960 жылдары дәстүрлі оқуға балама ретінде ұсынылған білім игеру жүйесі. Бұл технологияның мәні  оқушы модульмен жұмыс орындау барысындағы нақты мақсатқа өз бетінше (не белгілі шамада мұғалім жәрдемімен) жетеді (П .Юцявичине) Модуль-  мақатқа орайластырылған оқу мазмұнымен оны меңгеру жолдары(технологиясын) біріктірген күйін, топ(узел.) Модуль құрамы: әрекеттің максаттық жоспары, ақпарат қоры, дитактикалық мақсатқа жетудің әдістемелік көрсетпелері.

 

 

Автор Умирбаева Мария Утебаевна
Дата добавления 18.04.2015
Раздел Технология
Подраздел Конспекты
Просмотров 1387
Номер материала 59789
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки «Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации»