Главная / Математика / конспекты по математике "Математика тест жинағы" (9 класс)

конспекты по математике "Математика тест жинағы" (9 класс)

Скачать материал

Бұл оқу құралы математикадан Ұлттық біріңғай тест тапсырушыларға арналған.сондай-ақ жоғарғы сынып оқушылары,студенттер,мұғалімдер үшін көмекші құрал ретінде дайындалды.
МАТЕМАТИКАДАН ТЕСТ ЖИНАҒЫ

I-нұсқа

1. Ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: 200; 240; 320

A) 40

B) 80

C) 20

D) 10

E) 8

2. Пропорция қасиетін пайдаланып теңдеуді шеш: hello_html_49399582.gif

A) hello_html_17b65913.gif

B) hello_html_2f4ad42.gif

C) hello_html_m6f5eed68.gif

D) hello_html_64113c17.gif

E) -6

3. Теңдеуді шешіңіз: 6(х+5)=-18

A) 3

B) 2

C) 8

D) –2

E) –8

4. Көпмүше түрінде жазыңыз: (х2- 11) (11+х2)

A) х2 –22х – 121

B) 121-х4

C) х4-121

D) х2 + 22х2+121

E) х4 –22х2 – 121

5. АВСD параллелограмның периметрі 24см,егер АD-АВ=3см болса,әр қабырғасы қаншадан болады?

A) 7,5; 4,5; 7,5;4,5

B) 9; 3; 9; 3

C) 5; 7; 5; 7;

D) 8,5; 3,5; 8,5; 3,5

E) 4; 4; 8; 8

6. Жұмысшы жалақысының 11 % - ін жұмсағаннан кейін 7120 теңге қалды. Оның алған жалақысы қанша?

A) 783 теңге.

B) 6336 теңге.

C) 2970 теңге.

D) 8000 теңге.

E) 64700 теңге.

7. Теңсіздікті шешіңіз: 2x2-4x< 1.

A) (-2; 2).

B) (-4; 4).

C) (-4; 0).

D) (0; 4).

E) (0; 2).

8. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз: hello_html_m61b4dd20.gif.

A) 2 - hello_html_7ecc55b.gif.

B) 2(2 - hello_html_7ecc55b.gif).

C) 2(2 + hello_html_7ecc55b.gif).

D) hello_html_m714e9061.gif(2 + hello_html_7ecc55b.gif).

E) hello_html_m6696aa75.gif - 3.

9. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: hello_html_m6e9337e8.gif

A) (49; 25).

B) (36; 4).

C) (25; 9).

D) (81; 25).

E) (64; 25).

10. Функцияның анықталу облысын тап hello_html_m627e4d4a.gif

A) hello_html_m5d0746cf.gif

B) hello_html_4e3fcbf4.gif

C) hello_html_1f1c1de5.gif

D) hello_html_2bf888b4.gif

E) hello_html_m6c3c2bb4.gif

11. f(x) = 3x2 + 5x - 3 функциясының туындысын тауып,

f ' (0) + f ' (3) өрнегінің мәнін есептеңіз.

A) 40.

B) 28.

C) 33.

D) 36.

E) 25.

12. f(x) = ex функциясының графигіне х0 = 0 нүктесінде жүргізілген жанаманың көлбеулік бұрышының тангенсін табыңыз.

A) hello_html_m72db547b.gif.

B) hello_html_m141ef4c3.gif.

C) hello_html_m63fae44f.gif.

D) -1.

E) 1.

13. Ромбының диагональдары 6 см және 8 см-ге тең. Ромбының ауданын табу керек.

A) 60 см2.

B) 48 см2.

C) 24hello_html_77ddb8f2.gif см2.

D) 36 см2.

E) 24 см2.

14. Тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемі 2 см, 3 см және 6 см. Оның диагоналінің ұзындығын табыңыз.

A) 6 см.

B) 11 см.

C) 7 см.

D) 9 см.

E) 8 см.

15. Саяхатқа шығу үшін ақша жинау керек еді. Егер әр саяхатшы 75 теңгеден өткізсе, барлық шығынға 440 теңге жетпейді, егер әрқайсысы 80 теңгеден өткізсе, онда 440 теңге артылып қалған болар еді. Саяхатқа қанша адам шығады?

A) 170.

B) 166.

C) 186.

D) 150.

E) 176.

16. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: loghello_html_34b30e75.gif(1-2x) > 1.

A) hello_html_4142157a.gif

B) hello_html_621dd505.gif

C) hello_html_36863c4e.gif

D) hello_html_6f852a41.gif

E) hello_html_300ec174.gif

17. Мүшелері оң өспелі геометриялық прогрессияның бірінші және төртінші мүшелерінің көбейтіндісі 27, ал екінші мен үшінші мүшелерінің қосындысы 12 тең. Екінші мен бесінші мүшелерінің қосындысын табыңыз.

A) 84.

B) 82.

C) 85.

D) 86.

E) 83.

18. Амалдарды орындаңыз.

hello_html_69e1f5b7.gif.

A) hello_html_m15de9124.gif.

B) hello_html_75a3124e.gif.

C) hello_html_6a27c18a.gif.

D) hello_html_m42182473.gif.

E) hello_html_m22522b38.gif.

19. Функцияның анықталу облысын табыңыз: hello_html_17e1c9b.gif

A) (1; +).

B) (-; 1).

C) (-5; ).

D) (-; -5).

E) (-5; 1).

20. Интегралды есептеңіз: hello_html_51bfdeb9.gif

A) hello_html_m3fc3cab5.gif

B) -hello_html_m3fc3cab5.gif

C) -0,5

D) 0,5

E) 1

21. Қабырғалары 8, 15, 17 болатын үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы неге тең?

A) 6.

B) 8,5.

C) 4.

D) 7,5.

E) 5,5.

22. ÐA=a, AC=b болатын ABC тең бүйірлі (AB=BC) үшбұрышының AE биссектрисасын табыңыз.

A) hello_html_5689afb.gif

B) hello_html_47414b10.gif

C) hello_html_3bab2a21.gif

D) hello_html_m37491c57.gif

E) hello_html_m788bbb7d.gif

23. Үш жақты бұрыштың екі жазық бұрышы 60-тан. Олардың ортақ қыры бойымен төбеден бастап 2 см кесінді жүргізілген. Мөлшері 90-қа тең үшінші жазық бұрышы жазықтығына түсетін осы кесіндінің проекциясын табыңыз.

A) hello_html_m54cb377c.gif см.

B) hello_html_7ecc55b.gif см.

C) hello_html_m25600645.gif см.

D) hello_html_m6696aa75.gifсм.

E) hello_html_3814206f.gif см.

24. Конустың осьтік қимасының ауданы 60 см2-қа, ал табанының радиусы

5 см-ге тең. Конустың бүйір бетінің ауданын табу керек.

A) 70hello_html_73c050aa.gifсм2.

B) 120hello_html_73c050aa.gifсм2.

C) 65hello_html_73c050aa.gifсм2.

D) 80hello_html_73c050aa.gifсм2.

E) 75hello_html_73c050aa.gifсм2.

25. Бөлшекті қысқартыңыздар: hello_html_m9110882.gif

A) hello_html_703ac385.gif

B) hello_html_m6fe8fb99.gif

C) hello_html_7ae0853e.gif

D) hello_html_7cc4a838.gif

E) hello_html_5be6af00.gif

1.A 2.D 3.E 4.C 5.A 6.D 7.D 8.C 9.B 10.E 11.B 12.B 13.E 14.C 15.E 16.A 17.A 18.C 19.A 20.D 21.B 22.E 23.D 24.C 25.D

II-нұсқа


1. Жай көбейткіштерге жіктелген санадрдың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: hello_html_m6d0e5ce2.gif

A) 12

B) 2

C) 6

D) 35

E) 3

2. Бүлдіргеннің 6% құмшекер болады. 27 кг. бүлдіргеннің неше кг құмшекер болады?

A) 2,24 кг

B) 2,42 кг

C) 1,62 кг

D) 1,82 кг

E) 2,5 кг

3. Көпмүше түрінде жазыңыз: 5y (y2 - 3) (y2 + 3)

A) 5 30у2 + 45у

B) 3 –15

C) 5 – 15у

D) 4- 45у

E) 5 – 45у

4. Өрнектің мәнін тап: х+2ху; мұнда х=3, у=hello_html_m65766b23.gif

A) 2

B) –6

C) 4

D) 6

E) –4

5. Тең бүйірлі үшбұрыштың периметрі 20 см, бүйір қабырғасы табанынан екі есе ұзын. Оның қабырғаларының ұзындығын табыңыз.

A) 7,5; 7,5; 5

B) 8; 8; 4

C) 10; 5; 5

D) 6; 7; 7

E) 8; 6; 6

6. Теңдеуді шешіңіз: cos(-x) = -1.

A) + 2n, n Z.

B) hello_html_m319055a6.gif + 2n, n  Z.

C) -hello_html_m4eb98c3d.gif + 2n, n  Z.

D) hello_html_m4eb98c3d.gif + 2n, n  Z.

E)  + n, n  Z.

7. Тізбектес екі натурал санның көбейтіндісі 182-ге тең. Осы сандардың қосындысын табыңыз.

A) 42

B) 36

C) 37

D) 24

E) 27

8. Теңсіздікті шешіңіз: hello_html_a12c54.gif > -1.

A) (-; -1) (3; +).

B) [-1; 0) (2; 3).

C) (-1; 3).

D) (-1; 0)  (2; 3).

E) (3; +).

9. Ықшамдаңыз:

sіn(90 - ) - cos(180 - ) + tg(180 - ) - ctg(270 + ).

A) -2cos

B) -cos.

C) 2cos.

D) sіn.

E) cos.

10. hello_html_360519a2.gif геометриялық прогрессияда hello_html_36246dc4.gif болса, онда hello_html_m57fd9037.gif-ні табыңыз.

A) –6.

B) –12.

C) –4.

D) –3.

E) –8.

11. Көбейткіштерге жіктеңіз: x2 - 7x + 7y - y2.

A) hello_html_m52510a1b.gif.

B) hello_html_7187e51.gif.

C) hello_html_2af3066f.gif

D) (x - y)(x + y - 7).

E) x + 2y.

12. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: hello_html_m79067536.gif

A) [-2; 3].

B) (-2; 3).

C) (-; -2).

D) [-2; +).

E) (-; 3].

13. f(x) = x3 + hello_html_m7dea2fcb.gif функциясының туындысын табыңыз.

A) 3x2 + hello_html_43decde8.gif.

B) 3x + 2hello_html_306e20dc.gif.

C) x + hello_html_43decde8.gif.

D) 3x2 + hello_html_m57f49b4c.gif.

E) 3x2 + 2hello_html_306e20dc.gif.

14. Конустың жасаушысы 2hello_html_7ecc55b.gif см-ге тең, ал осьтік қимасының төбесіндегі бұрышы 120. Конус табанының ауданын табыңыз.

A) 6hello_html_m6696aa75.gifсм2.

B) 6hello_html_7ecc55b.gifсм2.

C) 8hello_html_m6696aa75.gif см2.

D) 9 см2.

E) 8 см2.

15. Сыйымдылығы 200 л бөшкедегі бензиннің массасы ќандай болса, сондай суды ќұю үшін сыйымдылығы төмендегідей ыдыс керек.

1 дм3=1 л бензиннің массасы 710 г;

1 дм3=1 л судың массасы 1 кг.

A) 142 л.

B) 710 л.

C) 177 л.

D) 284 л.

E) 355 л.

16. Теңдеуді шешіңіз: hello_html_1187e0b1.gif.

A) 5.

B) 4.

C) 6.

D) 2.

E) 1.

17. Теңсіздікті шешіңіз: (x+2)(x-1)(x-3) > 0.

A) (-2;1)(3;).

B) (1;8) (0;3).

C) (6;4) (1;3).

D) (3;5) (3;5).

E) (1;6) (1;2).

18. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: hello_html_7238d838.gif

A) (6; 4).

B) (2; 0).

C) (4; 2).

D) (3; 1).

E) (5; 3).

19. g(x) = lg(x - 1)(x- 2) функциясының анықталу облысын табыңыз.

A) x < 1; x > 2.

B) x > 1.

C) x ³ 2.

D) 1 < x < 2.

E) x £ 1; x ³ 2.

20. Абсциссасы x = /4 болатын нүктеде y = hello_html_m4f658ba9.gif қисығына жүргізілген жанама Ox осіне қандай бұрышпен көлбеген?

A) .

B) hello_html_m21b713c0.gif.

C) -arctg2.

D) arctg2.

E) hello_html_m3b5112a1.gif.

21. [0; hello_html_72d5ad84.gif ] кесіндісінде y = hello_html_52e72dd2.gif функциясының ең үлкен мәнін табыңыз.

A) 2.

B) hello_html_7ecc55b.gif.

C) hello_html_m6696aa75.gif.

D) -hello_html_m6696aa75.gif.

E) -1.

22. Трапецияның доғал бұрышы төбесінен түсірілген биіктігі табанын

6 см және 30 см кесіндіге бөледі. Трапеция тең бүйірлі болса, табандарын табыңыз.

A) 12 см және 24 см.

B) 41 см және 20 см.

C) 22 см және 32 см.

D) 26 см және 34 см.

E) 24 см және 36 см.

23. Қабырғасының ұзындығы 12 см-ге тең дұрыс көпбұрышқа сырттай радиусы 4hello_html_3afb0f6f.gif см тең шеңбер сызылған. Дұрыс көпбұрыштың қабырғалар санын табыңыз.

A) 5.

B) 8.

C) 3.

D) 6.

E) 4.

24. Егер A(0; 2; 0), B(1; 0; 0), C(2; 0; 2) нүктелері ромбының үш тізбектес төбелері болса, онда ромбының ауданын табыңыз:

A) hello_html_m293c922f.gif

B) hello_html_m54cb377c.gif

C) 2

D) 3

E) hello_html_2c0cf6af.gif

25. Теңдеуді шешіңіз: hello_html_75135be.gif2x25x2=0,001(103-x)2.

A) -3; 2.

B) 1; 6.

C) 1; -3.

D) 6; 4.

E) 0; 5.

1.C 2.C 3.E 4.B 5.B 6.A 7.E 8.D 9.C 10.D 11.D 12.B 13.A 14.D 15.A 16.D 17.A 18.D 19.A 20.B 21.C 22.E 23.C 24.E 25.C

III-нұсқа

1. Есептеңіз: (5,75-0,75) 0,01

A) 0,05

B) 0,02

C) 500

D) 0,5

E) 5

2. Есепте: hello_html_149442fe.gif

A) 9

B) 0

C) 18

D) 1,8

E) 1

3. Көбейткішке жікте: а(3+b)+b+3

A) (a+b)3

B) (3+b)(a–1)

C) (b+3)(a+1)

D) (b+3)a

E) (3+b)(1-a)

4. Екі айлақтың арасы 55,4 км. Кеме екі айлақтың арасын ағыспен 2 сағат жүрді. Ағыс жылдамдығы 2,8 км/сағ, кеменің өз жылдамдығын табыңыз.

A) 25 км/сағ

B) 29,1 км/сағ

C) 26,3 км/сағ

D) 30,5 км/сағ

E) 24,9 км/сағ

5. Квадраттың бір қабырғасы 12 см. Периметрін табыңыз.

A) 24см

B) 48см

C) 96см

D) 36см

E) 16см

6. ÐH=60° болатын EHF үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің радиусы hello_html_7ecc55b.gif-ке тең. EF қабырғасын табыңыз.

A) 3

B) hello_html_m4fc2f68e.gif

C) hello_html_m5ad85f9c.gif

D) hello_html_43d15699.gif

E) hello_html_m6696aa75.gif

7. Функцияның анықталу облысын тап hello_html_m3709d42d.gif

A) hello_html_m26c8a7ef.gif

B) hello_html_5f66c079.gif

C) hello_html_3218e1f0.gif

D) hello_html_1c3b68d4.gif

E) hello_html_46b57862.gif

8. Теңсіздіктің дұрыс аралық шешімін анықтаңыз: x(х + 5)(х - 2)  0

A)

hello_html_609254d5.gif

B)

hello_html_5b47010e.gif

C)

hello_html_2fb296c5.gif

D)

hello_html_m5c0921a6.gif

E)

hello_html_m292859d6.gif

9. Аудандары 80 га және 120 га тең болатын екі участоктен барлығы 7200 ц астық жиналды. Бірінші участокта әрбір 3 га-да жиналған астықтың мөлшері екінші участокта 2 га-да жиналған астық мөлшерінен 10 ц-ге артық деп алып, әр участоктің 1 га-нан қаншадан астық жиналғанын табыңыз.

A) 50 ц; 60 ц.

B) 30 ц; 40 ц.

C) 40 ц; 50 ц.

D) 35 ц; 45 ц.

E) 20 ц; 30 ц.

10. Теңдеуді шешіңіз: log4(х + 7) = log2(х + 1).

A) {2; 3}.

B) {-3}.

C) {2}.

D) {-2; -3}.

E) {-2}.

11. Конустың жасаушысы табан жазықтығына 30 бұрыш жасай көлбеген және 8 см-ге тең. Конустың осьтік қимасының ауданын табыңыз.

A) 4hello_html_7ecc55b.gif см2.

B) 8 см2.

C) 16hello_html_7ecc55b.gif см2.

D) 8hello_html_7ecc55b.gif см2.

E) 12hello_html_7ecc55b.gif см2.

12. Функцияның туындысын тап:hello_html_6cf28ffb.gif

A) 1

B) hello_html_mc7e252e.gif

C) hello_html_m787c6637.gif

D) hello_html_2c10e521.gif

E) 0

13. M(7; -11) нүктесінен y=-2x+5 түзуге параллель өтетін түзудің теңдеуін табыңыз

A) y=-2x+4

B) y=-2x-1

C) y=-2x+2

D) y=-2x+3

E) y=-2x+1

14. f(x)= coshello_html_m2b003b07.gifx +sinhello_html_m2b003b07.gifx-5cos5x функциясы үшін алғашқы функцияның жалпы түрін тап:

A) x+cos5x+C

B) x+5cos5x+C

C) x+5sin5x+C

D) x-5cos5x+C

E) x-sin5x+C

15. hello_html_m7ebc72e.gifфункциясы берілген, hello_html_366b3d5f.gif нүктесіндегі туындыны тап

A) –1

B) 2

C) 4

D) 0

E) –2

16. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: hello_html_51d3223d.gif

A) x = hello_html_75112d8a.gif + n; y = -hello_html_m463caa8b.gif + n.

B) x = hello_html_m463caa8b.gif + n; y = hello_html_75112d8a.gif - n.

C) x = hello_html_75112d8a.gif - n; y = hello_html_m463caa8b.gif - n.

D) x = hello_html_m463caa8b.gif + n; y = -hello_html_m463caa8b.gif + n.

E) x = -hello_html_75112d8a.gif + n; y = hello_html_m463caa8b.gif + n.

17. hello_html_m7483ea46.gif функциясы ќандай?

A) Жұп та емес, таќ та емес.

B) Жалпы түрде.

C) Таќ.

D) Жұп.

E) Периодты.

18. Арифметикалық прогрессияның он үшінші мүшесін үшінші мүшесіне бөлсек, бөліндісі 3-ке тең, ал он сегізінші мүшесін жетінші мүшесіне бөлсек, толымсыз бөлінді 2, қалдық 8-ге тең. Прогрессияның бірінші мүшесін, айырмасын табыңыз.

A) а1 = 7, d = 3

B) а1 = 9, d = 5

C) а1 = 14, d = 6

D) а1 = 12, d = 4

E) а1 = 10, d = 2

19. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: hello_html_6f444423.gif

A) (-; 6).

B) (-6; -3].

C) [3; +).

D) [3; 6).

E) (3; +).

20. Шеңбердің радиусы 5 см-ге тең. Центрлік бұрышы 45 болып келетін сегментің ауданын табу керек.

A) hello_html_m302054e4.gif см2.

B) hello_html_59bbd892.gif см2.

C) 5 см2.

D) hello_html_m74b70fbf.gif см2.

E) hello_html_222cb961.gif см2.

21. 60%-і 30-ға тең белгісіз санды табыңыз.

A) 18.

B) 150.

C) 100.

D) 200.

E) 50.

22. Кризистік нүктені табыңыз: g(x) = hello_html_42cc2c2.gif- x.

A) 0,25.

B) 0,5.

C) 0,2.

D) 1.

E) 2.

23. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз: hello_html_m8142508.gif

A) 1.

B) hello_html_m7e5082b7.gif.

C) hello_html_m3c3110ed.gif.

D) hello_html_1e645041.gif.

E) hello_html_m366e0553.gif.

24. Теңсіздікті шешіңіз: log2(x2 + 2x) < 2 + lg10.

A) (-¥; -4) È (0; 2).

B) (-4; -2) È (0; 2).

C) (-¥; -4).

D) (2; +¥).

E) (-4; 2).

25. Үшбұрышты дұрыс пирамиданың биіктігімен бүйір жағының арасындағы бұрыш 30-қа тең. Пирамидаға іштей сызылған шардың радиусы 1 см-ге тең болса, табан қабырғасының ұзындығын табыңыз.

A) hello_html_6952be3e.gif см.

B) 2hello_html_7ecc55b.gif см.

C) hello_html_577cfca2.gif см.

D) 6 см.

E) 3hello_html_7ecc55b.gif см.


1.A 2.B 3.C 4.E 5.B 6.A 7.C 8.C 9.B 10.C 11.C 12.B 13.D 14.E 15.B 16.A 17.C 18.D 19.D 20.D 21.E 22.A 23.E 24.B 25.DIV-нұсқа

1. hello_html_m3920652f.gifөрнегінің мәнін тап. Мұнда s=100, v=10, t=2,5

A) hello_html_m61d5eab7.gif

B) hello_html_m4dc97f2e.gif

C) hello_html_m61565133.gif

D) hello_html_m46eab797.gif

E) 13

2. Теңдеуді шеш: hello_html_m67f27570.gif

A) hello_html_3e6af621.gif

B) 2,5

C) hello_html_m6e68c337.gif

D) hello_html_4184502b.gif

E) 3,5

3. Амалды орында: hello_html_m101c116a.gif

A) hello_html_m6197662c.gif

B) hello_html_m2eeb292c.gif

C) hello_html_18438fbf.gif

D) hello_html_m73a9c28e.gif

E) hello_html_24b5d7c0.gif

4. Үшбұрыштың бұрыштары 3:7:8 сандарына пропорционал. Үшбұрыштың ең үлкен бұрышын анықта.

A) 60°

B) 150°

C) 45°

D) 80°

E) 90°

5. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз:hello_html_m292644e7.gif

A) 13,5

B) 14

C) 13

D) 12

E) 5

6. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: hello_html_m77cd32f8.gif

A) (-1; -3)

B) (5; -2)

C) (11; -1)

D) (-7; -4)

E) (-13; -5)

7. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз: hello_html_782e99a2.gif

A)

hello_html_m70004f08.gif

B)

hello_html_m762cb3d6.gif

C)

hello_html_m27b2293b.gif

D)

hello_html_606395ea.gif

E)

hello_html_m64f48de7.gif

8. Өрнекті ықшамдаңыз: hello_html_m2f196208.gif.

A) hello_html_m65520bea.gif.

B) hello_html_m2800c1fd.gif.

C) 1.

D) hello_html_m320a1a23.gif.

E) hello_html_m3db1c82f.gif.

9. Теңдеуді шешіңіз: sіnx + cosx = 0.

A) -1.

B) 0.

C) -hello_html_14100d3c.gif + n, n  Z.

D) hello_html_14100d3c.gif + n, n  Z.

E) 1.

10. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = x3 + 3x2 + x - 8.

A) 3x3 + 6x.

B) 3x2 + 6x - 8.

C) 3x3 - 3x - 4.

D) 3x2 + 6x + 1.

E) hello_html_791a42f5.gif.

11. Бір сан екіншісінен 4-ке артық. Ал олардың квадраттарының айырмасы 56-ға тең. Осы сандарды табыңыз.

A) 7 және 9.

B) 12 және 9.

C) 16 және 7.

D) 9 және 5.

E) 3 және 7.

12. Функцияның туындысын тап: hello_html_ma29118.gif

A) hello_html_m168e327c.gif

B) hello_html_m87a2bbe.gif

C) hello_html_2c10e521.gif

D) hello_html_6b5d3a25.gif

E) hello_html_m72e00424.gif

13. Теңдеуді шешіңіз: hello_html_m19e23032.gif

A) 0.

B) 3.

C) -2.

D) 2.

E) -3.

14. Егер х1 және х2 х2-7х+2=0 квадрат теңдеуінің түбірлері болса, онда

hello_html_1386883c.gifесептеңіз.

A) 2401

B) 16807

C) 5067

D) 7888

E) 343

15. СК = 16 см, СР = 6 см, СМ = 24 см. DM кесіндісін табыңыз.

hello_html_78ff692.gif

A) 18 см.

B) 15 см.

C) 12 см.

D) 16 см.

E) 20 см.

16. Үшбұрышты көлбеу призманың бір бүйір жағы ромб және табан жазықтығына перпендикуляр, оның диагональдары 3 және 4 см. Табаны тең қабырғалы үшбұрыш болса, призма көлемі қандай?

A) 12hello_html_7ecc55b.gif см3.

B) hello_html_23334b6.gif см3.

C) hello_html_4235c548.gif см3.

D) hello_html_m59cde7.gif см3.

E) hello_html_4a222228.gif см3.

17. Табандары 4 м және 6 м болатын трапецияны орта сызығы екі фигураға бөледі. Осы фигуралардың аудандарының қатынасын табыңыз.

A) 9 : 8.

B) 4 : 9.

C) 7 : 6.

D) 7 : 8.

E) 11 : 9.

18. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: hello_html_m2b9e7a46.gif.

A) (-1; -1).

B) (5; -2).

C) (-3; -1).

D) (-1; 2).

E) (1; -3).

19. f(x) = cosx - hello_html_m27bd258c.gifcos3x функциясының [0; hello_html_16758bb1.gif] кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табыңыз.

A) hello_html_3d5c2226.gif; 0.

B) hello_html_m71132509.gif; 0.

C) hello_html_ma80be77.gif; 0.

D) hello_html_404c71bc.gif; hello_html_3d5c2226.gif.

E) hello_html_m6696aa75.gif; 0.

20. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = hello_html_35a52518.gif.

A) [0; 3).

B) [0; 1)(1; 3].

C) [0; 3].

D) [-3; 0)(0; 3].

E) [-3; 1)(1; 3].

21. Жұп функцияны анықтаңыз.

A) у = 2х + 2-х+1.

B) у = 2х + 2-х+2.

C) у = 2х + 2-х+3.

D) у = 2х + 2-х+4.

E) у = 2х + 2.

22. Арифметикалық прогрессияның екінші мүшесі 9-ға, ал үшінші мүшесі бірінші мүшесінен 12-ге артық. Алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз.

A) 300.

B) 290.

C) 310.

D) 280.

E) 320.

23. х-тің қандай мәнінде у = hello_html_236478d.gif функциясы оң мән қабылдайды?

A) [-1; 2].

B) (-; -1).

C) [-1; 2).

D) (-1; 2).

E) (-1; 2].

24. Есептеңіз tga, егер a = 135.

A) -1.

B) hello_html_7f543b8d.gif.

C) -hello_html_7f543b8d.gif.

D) hello_html_m6696aa75.gif.

E) 1.

25. х2 + у2 = 144 формуласымен берілген шеңберге төмендегі нүктелердің қайсысы тиісті?

A) (0; -12).

B) (9; 0).

C) (5; 12).

D) (5; 6).

E) (3; 4).


1.A 2.C 3.B 4.D 5.C 6.B 7.E 8.C 9.C 10.D 11.D 12.B 13.B 14.A 15.E 16.D 17.E 18.D 19.A 20.B 21.E 22.A 23.E 24.A 25.Av-нұсқа

1. Теңдеуді шешіңіз: 23х-(14+9х)=5х+13

A) 2

B) 3

C) –4

D) 5

E) –3

2. Бөлшекті қысқарт: hello_html_mc89e4d.gif

A) hello_html_45a3d179.gif

B) hello_html_83a4e92.gif

C) hello_html_404c71bc.gif

D) hello_html_f854247.gif

E) hello_html_6940e2ff.gif

3. ЕҮОБ-ін табыңыз: 260; 310

A) 10

B) 5

C) 30

D) 6

E) 2

4. 1 %-і 85 болатын санды тап.

A) 0,85

B) 8500

C) 8,5

D) 850

E) 85

5. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап: 3,6: 8,1=х:18

A) 0,8

B) 40,5

C) 1,6

D) 8

E) 16

6. Көбейткіштерге жіктеңіз: a3 - 2a2 - a.

A) a(2a2 - 1).

B) a(a2 - 2a - 1).

C) a(a2 + 2a - 1).

D) (a - 1)(a2 - a - 1).

E) a(a2 + 2a + 1).

7. f(x) = hello_html_10f6e4dd.gif функциясы туындысының x = 2 нүктесіндегі мәнін табыңыз.

A) -15.

B) 15.

C) -5.

D) 5.

E) 10.

8. Теңсіздікті шешіңіз: hello_html_a12c54.gif > -1.

A) (-; -1) (3; +).

B) (3; +).

C) (-1; 3).

D) [-1; 0)  (2; 3).

E) (-1; 0)  (2; 3).

9. Теңдеуді шешіңіз: sіn7x = sіn5x.

A) hello_html_48b0ee04.gifk, k Î Z; hello_html_7a14bcba.gif(2n + 1), n Î Z.

B) hello_html_1ca3f793.gifk, k Î Z; hello_html_7b1d8df6.gif(2n + 1), n Î Z.

C) hello_html_48b0ee04.gif + pk, k Î Z; hello_html_7b1d8df6.gif(2n + 1), n Î Z.

D) pk, k Î Z; hello_html_f59f869.gif(2n + 1), n Î Z.

E) 2pk, k Î Z; hello_html_mdb5390a.gif(2n + 1), n Î Z.

10. hello_html_m658857f0.gif интегралын есепте:

A) 5hello_html_m5ad85f9c.gif

B) 3hello_html_m5ad85f9c.gif

C) 1hello_html_m5ad85f9c.gif

D) 2hello_html_m5ad85f9c.gif

E) 4hello_html_m5ad85f9c.gif

11. Қандай сызық мына теңдеу арқылы берілген: х2 + у + 1 = 4(2у+х).

A) Гипербола.

B) Шеңбер.

C) Парабола.

D) Түзу.

E) Эллипс.

12. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: hello_html_m79067536.gif

A) (-2; 3).

B) [-2; +).

C) [-2; 3].

D) (-; -2).

E) (-; 3].

13. hello_html_360519a2.gif геометриялық прогрессияда hello_html_m1e1ed29b.gif болса, онда hello_html_m97726f5.gif-ні табыңыз.

A) –12.

B) –6.

C) –4.

D) –3.

E) –8.

14. x, y, n - әр түрлі нақты сандар болсын, онда hello_html_6bcbe4d4.gif неге тең болады?

A) n  lgx lgy.

B) n  lgx - n  lgy.

C) n  lg(x + y).

D) hello_html_m58bf84c6.gif.

E) n  lgx + n  lgy.

15. y = hello_html_m3b5d18e1.gif - x2 функциясының кризистік нүктелерін табыңыз.

A) -2; 0; 1

B) -1; 0; 2

C) -1; 2

D) 0; -1

E) 0; 1; 2

16. Теңсіздікті шешіңіз: hello_html_m69305b8.gif > 1.

A) x > hello_html_m11f81418.gif.

B) x > hello_html_m50c1a635.gif.

C) x < -7.

D) x < -hello_html_m50c1a635.gif.

E) x > -7.

17. Ағаш дайындау жұмысына үш бригада қатысты. Бірінші бригадада барлық жұмысшылардың 36 % бөлігі, ал екінші бригадада біріншіге қарағанда 72 адам артық болды. Қалған 124 жұмысшы үшінші бригадада еді. Үш бригадада барлығы неше жұмысшы бар?

A) 750.

B) 600.

C) 900.

D) 800.

E) 700.

18. Төртбұрышты дұрыс пирамиданың бүйір қыры 9 см, ал табан қабырғасы

8 см. Пирамида биіктігін табыңыз.

A) 5 см

B) 6 см

C) 7 см

D) 11 см

E) 9 см

19. Функцияның мәндер облысын табыңыз: f(x) = -2x2 + 4x + 1.

A) [3; ).

B) [-3; 3].

C) (-; -3].

D) (-; 3].

E) [-3; ).

20. Есептеңіз: sіn105 cos15 + sіn15 sіn165 + tg225.

A) -1.

B) 0.

C) 2.

D) -2.

E) 1.

21. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: hello_html_1ec94860.gif.

A) (4; 5), (6; -5).

B) (-6; 5), (2; 8).

C) (-5; 6).

D) (-9; 4), (2; 7).

E) (-8; 6), (6; -8).

22. Теңдеулер жүйесін шеш:

hello_html_785ac0e1.gif

A) (0;3)

B) (2;3)

C) (2;2)

D) (3;3)

E) (3;0)

23. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = e3sіnx.

A) e3sіnx.

B) 3 cosx e3sіnx.

C) -3 cosx e3sіnx.

D) 3 sіnx e3sіnx.

E) e3cosx.

24. АВС үшбұрышы өзінің төбелерімен берілген: А(2;-1), В(4;2), С(3;5). АК медианасының ұзындығын табыңыз.

A) hello_html_31d8b455.gif

B) hello_html_4d6e512b.gif

C) hello_html_2223d05f.gif

D) hello_html_77236ab6.gif

E) hello_html_m117ca580.gif

25. Табандары AD мен ВС болатын АВСD трапецияның диагоналдары О нүктесінде қиылысады. Егер де ВОС үшбұрышының ауданы 75 см2,

AD=9 см, ВС=15 см болса, онда АОD үшбұрышының ауданын табыңыз.

A) 27 см2.

B) 36 см2.

C) 45 см2.

D) 111 см2.

E) 75 см2.


1.B 2.C 3.A 4.B 5.D 6.B 7.D 8.E 9.D 10.D 11.C 12.A 13.D 14.C 15.B 16.C 17.E 18.C 19.D 20.C 21.E 22.E 23.B 24.A 25.A


VI-нұсқа

1. Қосуды орындаңыз; hello_html_m14f0dce1.gif

A) hello_html_99efd2f.gif

B) hello_html_m5564be7c.gif

C) hello_html_m29444454.gif

D) hello_html_5dff949f.gif

E) hello_html_1fdaed9d.gif

2. Өрнектер а-ның қандай мәнінде теңбе-тең болады.

hello_html_m7e018f09.gifжәнеhello_html_m24e9fe0c.gif

A) х

B) 0

C) –6

D) –3

E) 6

3. 45 санының 30% тап

A) 15

B) 30

C) 1,5

D) 30,5

E) 13,5

4. 8 м мата 496 теңге. Сондай 14 м мата неше теңге?

A) 648

B) 768

C) 658

D) 868

E) 858

5. Өрнектің мәнін табыңыз: 2ctg 900 + 5 sin 0

A) 5;

B) 2

C) 10

D) -1;

E) 0

6. Өрнекті ықшамдаңыз: hello_html_m5da843ea.gif.

A) hello_html_6307e8a7.gif.

B) hello_html_7c7f2bb8.gif.

C) hello_html_59aeb4eb.gif.

D) hello_html_m4ea15a47.gif.

E) hello_html_4f08925b.gif.

7. Теңсіздікті шешіңіз: x2 - 8x + 15 0.

A) (-;3] 5;+).

B) (-;4] -;8).

C) (-;1]  2;+).

D) (-;1]  4;+).

E) (-;5]  -;-6).

8. Теңдеуді шешіңіз: cos(hello_html_53bcce02.gif + x) - 5cosx = 0.

A) 5 + pk, k Î Z.

B) hello_html_m72db547b.gif + pk, k Î Z.

C) -5 + 2pk, k Î Z.

D) -arctg5 + 2pk, k Î Z.

E) arctg5 + pk, k Î Z.

9. Екі бригада орындықтар жасады, сонда бірінші бригада 65 орындық, ал екінші бригада 66 орындық жасады. Бірінші бригада бір күнде екіншіден екі орындық артық, бірақ одан бір күн кем жұмыс жасады. Екі бригада бірлесе отырып бір күнде қанша орындық жасады?

A) 26.

B) 28.

C) 30.

D) 24.

E) 36.

10. Аргументтің қандай мәнінде у= hello_html_m1edbafbf.gifх+5 функциясының мәні (-3)-ке тең болады?

A) -3.

B) -12.

C) hello_html_79ffc117.gif.

D) -6.

E) -hello_html_79ffc117.gif.

11. Функцияның туындысын табыңыз: f(x) = x5 - 2hello_html_42cc2c2.gif.

A) 5x4 - hello_html_m2325f2d8.gif.

B) 5x4 - hello_html_66908825.gif.

C) 5x4 + hello_html_m76444822.gif.

D) 5x4 - hello_html_3c961635.gif.

E) 5x4 - hello_html_m76444822.gif.

12. f(x) = hello_html_m6b9e3558.gif + x функциясының алғашқы функциясын табыңыз.

A) hello_html_m4cf22305.gif - х2 + C.

B) hello_html_m1f5d9e88.gif + hello_html_m482f77e9.gif + C.

C) hello_html_m482f77e9.gif + hello_html_m4cf22305.gif + C.

D) hello_html_m1f5d9e88.gif + х2 + C.

E) -hello_html_m4cf22305.gif + hello_html_m482f77e9.gif + C.

13. Теңдеуді шешіңіз: hello_html_7c663bb.gif = x.

A) x = 2.

B) x = -1.

C) x = 3.

D) Түбірі жоқ.

E) x1 = -1, x2 = 2.

14. Геометриялық прогрессияда bn = 3; q = 0,5; Sn = 93 екендігі белгілі. Прогрессияның бірінші мүшесін және мүшелерінің санын табыңыз.

A) n = 8, b1 = 3

B) n = 7, b1 = 16

C) n = 4, b1 = 2

D) n = 5, b1 = 48

E) n = 9, b1 = 4

15. Теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын х айнымалының натурал мәндерін табыңыз: hello_html_51c163a4.gif

A) {0; 1}.

B) {1; 2; 3}.

C) {2}.

D) {3; 4; 5}.

E) {4}.

16. Теңсіздікті шешіңіз: logxhello_html_2130189c.gif > 0.

A) (2; +).

B) (hello_html_79ffc117.gif; 2).

C) (hello_html_79ffc117.gif; 1) (1; 2).

D) (1; 2).

E) (hello_html_79ffc117.gif; -1) (-1; 2).

17. ABCDA'B'C'D' тікбұрышты параллелепипеді берілген. A'C және BD түзулерінің арасындағы бұрыш 90-қа тең. Осы параллелепипедтегі ABCD төртбұрышы нені құрайды?

A) Берілгені жеткіліксіз.

B) Ромб.

C) Тіктөртбұрыш.

D) Параллелограмм.

E) Квадрат.

18. Функцияның туындысын табыңыз: у = (hello_html_m123a2ea3.gif - 3x2)35.

A) -105(hello_html_m123a2ea3.gif - 3x2)34.

B) -35(hello_html_m123a2ea3.gif - 3x2)34.

C) -210x(hello_html_m123a2ea3.gif - 3x2)34.

D) -210 (hello_html_m123a2ea3.gif + 3x2)34.

E) -210(hello_html_m123a2ea3.gif - 3x2)34.

19. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 26 см-ге тең, ал оның катеттерінің қатынасы 5:12 қатынасындай . Кіші катетті табыңыз.

A) 13 см

B) 24 см

C) 12 см

D) 5 см

E) 10 см

20. y=x-3; y=-x+3; x=0 сызықтармен шектелген үшбұрыштың ауданын табыңыз

A) 9

B) 6

C) 10

D) 4,5

E) 3

21. f(x) = x2 - 2x + 3 функциясының графигіне осы графиктің ордината осімен қиылысатын нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз.

A) y = -2x + 3.

B) y = -x + 2.

C) y = -2x - 1.

D) y = 2x - 3.

E) y = х + 3.

22. АВСД параллелограмның АВ қабырғасына перпендикуляр ВД диагоналі 6-ға тең. АС диагоналі 2hello_html_m4639663f.gif ге тең. АД қабырғасын табу керек.

A) 7.

B) 7,5.

C) 6.

D) 8.

E) 8,5.

23. Дұрыс n-бұрышты көпбұрыштың әр бұрышы 135 болса, онда қабырғалар саны қанша?

A) 12.

B) 8.

C) 7.

D) 14.

E) 10.

24. Есептеңіз: hello_html_10ed7b1c.gif.

A) 6.

B) 5.

C) 7.

D) 9hello_html_1d6db87f.gif.

E) 4hello_html_7ecc55b.gif.

25. Функцияның өзгеру облысын табыңыз: у = hello_html_2c59a850.gif

A) [2; )

B) (-; hello_html_m2e342eb0.gif]

C) [-hello_html_m46917a20.gif; )

D) [0; 2]

E) (-; )

1.C 2.C 3.E 4.D 5.E 6.B 7.A 8.E 9.D 10.B 11.B 12.E 13.A 14.D 15.C 16.C 17.E 18.C 19.E 20.A 21.A 22.A 23.B 24.A 25.D

Бұл оқу құралы математикадан Ұлттық біріңғай тест тапсырушыларға арналған.сондай-ақ жоғарғы сынып оқушылары,студенттер,мұғалімдер үшін көмекші құрал ретінде дайындалды.
МАТЕМАТИКАДАН ТЕСТ ЖИНАҒЫ

I-нұсқа

1. Ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: 200; 240; 320

A) 40

B) 80

C) 20

D) 10

E) 8

2. Пропорция қасиетін пайдаланып теңдеуді шеш: hello_html_49399582.gif

A) hello_html_17b65913.gif

B) hello_html_2f4ad42.gif

C) hello_html_m6f5eed68.gif

D) hello_html_64113c17.gif

E) -6

3. Теңдеуді шешіңіз: 6(х+5)=-18

A) 3

B) 2

C) 8

D) –2

E) –8

4. Көпмүше түрінде жазыңыз: (х2- 11) (11+х2)

A) х2 –22х – 121

B) 121-х4

C) х4-121

D) х2 + 22х2+121

E) х4 –22х2 – 121

5. АВСD параллелограмның периметрі 24см,егер АD-АВ=3см болса,әр қабырғасы қаншадан болады?

A) 7,5; 4,5; 7,5;4,5

B) 9; 3; 9; 3

C) 5; 7; 5; 7;

D) 8,5; 3,5; 8,5; 3,5

E) 4; 4; 8; 8

6. Жұмысшы жалақысының 11 % - ін жұмсағаннан кейін 7120 теңге қалды. Оның алған жалақысы қанша?

A) 783 теңге.

B) 6336 теңге.

C) 2970 теңге.

D) 8000 теңге.

E) 64700 теңге.

7. Теңсіздікті шешіңіз: 2x2-4x< 1.

A) (-2; 2).

B) (-4; 4).

C) (-4; 0).

D) (0; 4).

E) (0; 2).

Бұл оқу құралы математикадан Ұлттық біріңғай тест тапсырушыларға арналған.сондай-ақ жоғарғы сынып оқушылары,студенттер,мұғалімдер үшін көмекші құрал ретінде дайындалды.
МАТЕМАТИКАДАН ТЕСТ ЖИНАҒЫ

I-нұсқа

1. Ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: 200; 240; 320

A) 40

B) 80

C) 20

D) 10

E) 8

2. Пропорция қасиетін пайдаланып теңдеуді шеш: hello_html_49399582.gif

A) hello_html_17b65913.gif

B) hello_html_2f4ad42.gif

C) hello_html_m6f5eed68.gif

D) hello_html_64113c17.gif

E) -6

3. Теңдеуді шешіңіз: 6(х+5)=-18

A) 3

B) 2

C) 8

D) –2

E) –8

4. Көпмүше түрінде жазыңыз: (х2- 11) (11+х2)

A) х2 –22х – 121

B) 121-х4

C) х4-121

D) х2 + 22х2+121

E) х4 –22х2 – 121

5. АВСD параллелограмның периметрі 24см,егер АD-АВ=3см болса,әр қабырғасы қаншадан болады?

A) 7,5; 4,5; 7,5;4,5

B) 9; 3; 9; 3

C) 5; 7; 5; 7;

D) 8,5; 3,5; 8,5; 3,5

E) 4; 4; 8; 8

6. Жұмысшы жалақысының 11 % - ін жұмсағаннан кейін 7120 теңге қалды. Оның алған жалақысы қанша?

A) 783 теңге.

B) 6336 теңге.

C) 2970 теңге.

D) 8000 теңге.

E) 64700 теңге.

7. Теңсіздікті шешіңіз: 2x2-4x< 1.

A) (-2; 2).

B) (-4; 4).

C) (-4; 0).

D) (0; 4).

E) (0; 2).

Бұл оқу құралы математикадан Ұлттық біріңғай тест тапсырушыларға арналған.сондай-ақ жоғарғы сынып оқушылары,студенттер,мұғалімдер үшін көмекші құрал ретінде дайындалды.
МАТЕМАТИКАДАН ТЕСТ ЖИНАҒЫ

I-нұсқа

1. Ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз: 200; 240; 320

A) 40

B) 80

C) 20

D) 10

E) 8

2. Пропорция қасиетін пайдаланып теңдеуді шеш: hello_html_49399582.gif

A) hello_html_17b65913.gif

B) hello_html_2f4ad42.gif

C) hello_html_m6f5eed68.gif

D) hello_html_64113c17.gif

E) -6

3. Теңдеуді шешіңіз: 6(х+5)=-18

A) 3

B) 2

C) 8

D) –2

E) –8

4. Көпмүше түрінде жазыңыз: (х2- 11) (11+х2)

A) х2 –22х – 121

B) 121-х4

C) х4-121

D) х2 + 22х2+121

E) х4 –22х2 – 121

5. АВСD параллелограмның периметрі 24см,егер АD-АВ=3см болса,әр қабырғасы қаншадан болады?

A) 7,5; 4,5; 7,5;4,5

B) 9; 3; 9; 3

C) 5; 7; 5; 7;

D) 8,5; 3,5; 8,5; 3,5

E) 4; 4; 8; 8

6. Жұмысшы жалақысының 11 % - ін жұмсағаннан кейін 7120 теңге қалды. Оның алған жалақысы қанша?

A) 783 теңге.

B) 6336 теңге.

C) 2970 теңге.

D) 8000 теңге.

E) 64700 теңге.

7. Теңсіздікті шешіңіз: 2x2-4x< 1.

A) (-2; 2).

B) (-4; 4).

C) (-4; 0).

D) (0; 4).

E) (0; 2).


конспекты по математике "Математика тест жинағы" (9 класс)
Скачать материал
  • Математика
Описание:

Әр сабақты қызықты өткізу,оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру,зеректігін қалыптастыру әр мұғалімнің мақсаты.Оқушылардың ойлау қабілетін,шығармашылығын дамыту мақсатында «Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар» тақырыбын қайталау сабағымның жоспарын ұсынып отырмын.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Сабақтың мақсаты:

1. Арифметикалық,геометриялық прогрессияның анықтамасын,n-ші мүшесінің қосындысының формуласын меңгеріп есептер шығаруда қолдана білу;

2. Оқушылардың белсенділігін арттыру,жауапкершілікке,өз бетінше оқуға,ізденуге,еңбектенуге тәрбиелеу;

3. Логикалық ойлау қабілетін,танымын пәнге қызығушылығын дамыту,есептеу дағдыларын жетілдіру белсенділіктерін арттыру.

Көрнекілік: Интерактивтік тақта,формулалар,тест,кеспелер.

Сабақтың түрі:Қорытындылау,қайталау сабағы.

Сабақтың барысы:

1.Ұйымдастыру.Оқушылардың сабаққа дайындығын,қатысуын тексеру.

2.Оқушыларды екі топқа бөлу.

I. Ой толғау (сұрақтарға жауап беру).

II.Кім жылдам? Есептер шығар.

1) Хn=6n-2 тізбегінің бес мүшесін жаз.

2) 7;11;15;…арифметикалық прогрессияның айырмасын тап.

3) b4=16, b6=64 геометриялық прогрессияның еселігін тап.

4) b1=1,q=3 геометриялық прогрессияның b6-неге тең.

5) а1=3,d=10 арифметикалық прогрессияның а13-неге тең?

6) a1=-33,d=2 арифметикалық прогрессияның s10-неге тең?

7) bn=5*2n геометриялық прогрессияның s3 және q тап.

8) 1,1/4,1/16,...; шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысын тап.

9) b2=15, b3=75 болатын геометриялық прогрессияның b5-мүшесін тап.

10) а1=30,a3=36,a5=42 болатын арифметикалық прогрессияның а710 мүшесін тап.

III.Формуланы кім жылдам жазады?(екі топтан шығып жазады)

Арифметикалық прогрессия геометриялық прогрессия

1) аn=a1+d(n-1) bn=b1*qn-1

2) an+1=an+d bn+1=bn*q

3) d=an+1-an…. q=bn+1/bn……

IV.Біліміңді тексер(Кестені толтыру,екі топқа)

a1

d

n

an

sn

110

-10

11

26

3

12

12

2

15

-10

b1

q

n

bn

sn

1

3

10

0.5

8

2

2

7

1458

0.5

1/128

127/128

V.Прогрессия тақырыбына сөзжұмбақ шешу.

VI. Сабақты қорытындылап,әр топтың нәтижесін шығарып,баға қою.

VII.Үйге тапсырма.№317,320Самые низкие цены на курсы переподготовки

Специально для учителей, воспитателей и других работников системы образования действуют 50% скидки при обучении на курсах профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок", но в дипломе форма обучения не указывается.

Начало обучения ближайшей группы: 25 октября. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (10% в начале обучения и 90% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru

Скачать материал
Автор Замзагуль Кудайбергенова
Дата добавления 05.11.2015
Раздел Математика
Подраздел Конспекты
Просмотров 1114
Номер материала MA-062003
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

↓ Показать еще коментарии ↓