Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Химия / Конспект по химии на тему "Загрязнений воздуха в городе Аштараке" (8 класс)

Конспект по химии на тему "Загрязнений воздуха в городе Аштараке" (8 класс)

Օդի աղտոտվածությունն Աշտարակում

Կարգաոս- Բնությունն է մայրն ամենայն գեղեցիկի,բարու և չարի:Նա գիտե ամեն ինչ իր տեղում և ժամանակին անել:Բնությունն անսխալական է:

Դ. Անհաղթ

hello_html_m5c4e73ea.jpg

Աշտարակն իմ տունն է, աշխարհի ամենագեղեցիկ, ամենահանգիստ և ամենահյուրընկալ քաղաքն է:Ես եմ իմ հայրենի քաղաքը շենացնողը և մտահոգված եմ նաև նրա էկոլոգիական խնդիրերով: ԵՍ ուզում եմ իմ սիրելի Աշտարակը լինի մաքուր, լուսավոր,կանաչապատված ու ծառաշատ:

Նպատակը- <<Մարդ-բնություն>> համակարգի նկատմամբ երեխաների անհատական վերաբերմունքի, բնության հետ շփվելու պահանջմունքի, պատասխանատվության և էկոլոգիական աշխարհայացքի ձևավորում:

Սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացում,բնապահպանական խնդիրների իրազեկում,ներգրավում հետաքրքիր և արդյունավետ գործունեության մեջ:

Խնդիրները-

ա/ բնագիտական առարկաներից գիտելիքների համակարգում

գ/ մասնակցություն Աշտարակ քաղաքի բնապահպանական իրավիճակի խնդիրների գնահատման և լուծման ուղիների ներկայացման աշխատանքներում

ե/ էկոլոգիական խնդիրների լուծման հետ կապված հետազոտական աշխատանքներում ակտիվ մասնակցություն

է/ բնության նկատմամբ ակտիվ դիրքորոշման, պարտքի և պատասխանատվության զգացման ձևավորում և զարգացում

ը/ խմբում աշխատելու, համագործակցելու, գիտելիքը հիմնավորելու, և որոշումներ կայացնելու կարողությունների ձևավորումԱկնկալվող արդյուքներ

ա/տեսական գիտելիքների ընդլայնում և խորացում

բ/բնապահպանական և առողջ ապրելակերպի ապահովման վերաբերյալ խնդիրների կարևորումը,մասնակցությունը դրանց լուծման ջանքերն ու միջոցները միավորելու աշխատանքներում

գ/ տարածաշրջանում էկոլոգիական խնդիրների բացահայտման և լուծման ճանապարհներ գտնելու կարողությունների զարգացում

ե/բնության և իրենց շրջապատող աշխարհի կապերի և փոխազդեցության կարևորության վերաբերյալ մեկնաբանում

զ/քննադատական և ստեղծագործական մտածողության զարգացում


Աշխատանքները կատարելու համար ձևավորել երեք խումբ.

բնախույզներ-

 • hավաքել տեղեկատվություն Աշտարակում օդի աղտոտվածության վերաբերյալ

 • օդի աղտոտման աղբյուրները,

 • օդի աղտոտվածությունը բնակարաններում

հետազոտող-բժիշկներ

 • hիվանդություներ,որոնք առաջանում են օդի աղտոտվածության hետևանքով

 • բնակարաններում փոշու վնասակարությունը ևլրագրող-վերլուծաբաններ

 • Աշտարակում օդի մաքրության պաhպանության լուծման ճանապարհներ

 • հարցաթերթիկների մշակում/ <<Աշտարակ քաղաքում օդի աղտոտվածությունը>> , <<Փոշու ազդեցությունը առողջության վրա>>:

Աշխատանքի ընթացքը.

բնախույզներ-

ա/ հանդիպում Աշտարակում բնապահպանական տեսչության պատասխանատուի հետ

բ/ պարզել Աշտարակում օդի աղտոտման աղբյուրները

գ/ հանրության ուշադրությունը գրավել այդ խնդրի վրա

դ/ պարզել բնակարաններում օդի աղտոտման աբյուրները

դ/ ստեղծել պաստառներ այդ խնդի ներկայացման և լուսաբանման և համարհետազոտող-բժիշկներ

ա/ օդի աղտոտման հետևանքով առաջացող հիվանդությունների վիճակագրական տվյալների ներկայացում

բ/Աշտարակում օդի աղտոտման հետևանքով առաջացող հիվանդություններ

գ/ հիվանդություններ ,որոնք պայմանավորված են բնակարաններում օդի աղտոտմամբ

լրագրող-վերլուծաբաններ

ա/Աշտարակում օդի աղտոտման իրավիճակի վերլուծություն

բ/ <<Աշտարակում օդի աղտոտվածությունը>> և << Փոշու ազդեցությունը առողջության վրա>> հարցումների վերլուծություն

գ/ Աշտարակում օդի մաքրության պաhպանության լուծման ուղիների ներկայացում


Աշխատանքի ավարտ- հաշվետվություն և շնորհանդես


Особенности природы

Природные ресурсы

Проблемы

Пути решения

1) уникальность озёрной котловины;

2) оказывает значительное влияние на окружающую территорию, климат;

3) самое глубокое и чистое озеро мира;

4) уникален органический мир.

водные;

рекреационные;

рыбные;

эстетические (писатели, поэты, композиторы);

биологические.

- загрязнение вод;

- вырубка лесов вокруг;

- исчезновение эндемичных видов растений и животных;

- загрязнение берегов.

- знание экологических законов (надо учиться);

- повышать культуру туристов;

- ограничить лов и промысел;

- сократить строительство, сделать экологически чистым;

- создание заповедной зоны.

Первая и вторая колонки таблицы заполняются во время отчётов геологов, сейсмологов, климатологов, гидрологовМой город будущего будет зеленого цвета. Потому что будущее население, наконец-то одумается и будет все свои силы направлять на защиту растений и животных. Наши потомки будут любить зеленый цет настолько, что все здания будут всех оттенков зеленого. Но можно и немного голубого.

Научный прогресс достигнет такого уровня, что на нашей планете будут собираться на конференции представители разных межпланетных цивилизаций.

В Городе Будущего транспорт будет только воздушный. Ученики в школы будут летать, а приземляться на специальнные площадки на крышах.

Все будут добрые и отзывчивые.

Степан Максименков.

 

Город Будущего я представляю стеклянным, зеркальным . Дома высоченные и соединенные между собой мостами. Снизу работают большие машины, а чуть выше транспорт. На самом верху пешеходные мостки для прогулок.

Школа Будущего не просто компьютеризирована, а фантастически компьютеризирована. Писать уже в обычных тетрадях не надо, для этого существуют специальные устройства, которые все считывают с головы. И знания вклыдываются также – через устройства. Но если ты не усвоил урок, то придется по старинке получать знания.

Хрестинова Вера.

 

В Моем Городе Будущего не будет , бетонных зданий как сейчас. Всюду будут цветы, дома будут малоэтажные, а если надо- уходить под землю. Они будут в виде цветов. У людей для перемещения будут сумки серебрянного цвета с кнопочками для уточнения нужного места. По широким улицам будут ездить машины- трансформеры, которые не выделяют выхлопных газов, а заправляются простой чистой водой.

Смирнов Илья.

 

На крышах домов будут установлены солнечные батареи, обеспечивающие их энергией, а также парковки для транспорта. Что касается последнего, то автомобили, работающие на бензине и дизельном топливе, будут заменены аэромобилями — летающими кабинками, в основу работы которых были положены все те же солнечные батареи. Это позволит значительно оздоровить атмосферу, долгое время отравляемую выхлопными газами. С управлением подобным аппаратом с легкостью будет справляться даже ребенок. Кроме того, ручное управление будет переключаться на автоматическое, при котором в бортовой компьютер вводятся координаты места, куда необходимо попасть.

Володин Илья.

 

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта:

 1. Воспитание экологической культуры поведения школьников.

 2. Расширение познавательного интереса у каждого участника проекта, расширение его возможностей к самостоятельному познанию нового и решению жизненно важных экологических проблем.

 3. Развитие у подростков осознания значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества в процессе выполнения творческих заданий.

 4. Развитие исследовательских, рефлексивных, самооценочных умений.

 5. Формирование компьютерной грамотности (пользование базами данных Интернет, распечатка информации на принтере, создание мультимедийных презентаций).

Оборудование:

 1. Таблички с названиями профессий: архитекторы, зоологи, растениеводы, инженеры-конструкторы, экологи.

 2. Модели домов, деревьев, машин, клумб, заводов.

 3. Магнитофонные записи шумов города.

 4. Схема шумов.

 5. Чистые листы бумаги и ручки на столах у детей.

 

ХОД УРОКА:

I. Организационный момент.

Дети сидят за партами полукругом, на доске  в центре класса стол для макета будущего города.

II. Основная часть урока.

УЧ. Ребята, то какую часть от общей площади занимает суша?

А как вы думаете, человек, поселяясь на какой-то территории, изменяет мир вокруг себя? Как?

Д. Человек строит дома, прокладывает дороги, вырубает деревья.

УЧ. Все на Земле, вся живая и неживая природа составляет единую экологическую систему. Назовите компоненты этой экосистемы.

Д. Горные породы, почва, атмосфера, воды рек, озер и морей, растения, животные, человек.

УЧ. В живой и неживой природе есть свои экосистемы. Перечислите их.

Д. Муравейник, болото, луг, лес, река, болото.

УЧ. Как вы думаете, если изменится хотя бы один компонент экосистемы, изменится ли она вся?

Д. Да, она разрушится.

УЧ. Всё в природе взаимосвязано. Но человек создал свои экосистемы, самые крупные из них называются городами. Сейчас на нашей планете больше 17 тысяч городов, в них живёт почти половина всех жителей нашей планеты. А из чего состоит экосистема города?

Д. Жилые дома, дороги, заводы, зеленые насаждения, птицы.

УЧ. На нашей планете среди современных городов есть города-красавцы, города-чистюли, а есть города, где людям живётся плохо, у них много экологических проблем. Давайте обозначим эти проблемы.

Д. Шум, загрязнение окружающей среды, перенаселенность, однообразие архитектуры, отсутствие или малое количество зеленых насаждений и т.д.

УЧ. Как много проблем у современных городов! Мы сегодня проведем заседание администрации города и постараемся составить макет такого города, в котором не было бы экологических проблем. Кто входит в администрацию города?

Д. Глава администрации и специалисты разных служб города.

УЧ. Я буду выполнять роль мэра города. Вы согласны? А вы - представители разных служб городского хозяйства, люди разных профессий: архитекторы и дизайнеры, зоологи, инженеры-конструкторы, экологи, учёные, которые занимаются озеленением городов. Каждая группа получила задание – подумать, над тем, как изменить наш город, чтобы в нем жилось лучше. Сегодня мы выслушаем ваши мнения, а экологи будут дополнять и оценивать работы групп с помощью сигнальных карточек.
ИТАК, начинаем наше заседание. Первое слово архитекторам и дизайнерам.

Д. (Архитекторы и дизайнеры) Для начала историческая справка. Люди всегда мечтали об идеальном городе, самом лучшем, самом счастливом. В 1904 году в Англии был создан проект "Город – сад”, где говорилось, что город должен иметь форму кольца: в центре большой сад с фонтаном, а по краям – небольшие дома. Другие архитекторы предлагали строить дома, которые бы имели форму шестиугольника и овала .Наша группа предлагает, чтобы в Ирбите XXI века строились бы только невысокие дома разной формы. Ученые посчитали, что для нормальной жизни человека, улицы должны быть раскрашены в 20 цветов, каждая улица должна походить на маленькую радугу .

 УЧ. Спасибо группе. А сейчас вопрос всем. Почему серые дома наших современных городов так вредны для здоровья человека?

Д. Серый цвет вызывает стресс.

УЧ. Сделаем вывод. Какими должны быть дома города будущего? Уважаемые архитекторы, выставляйте ваши модели домов на общий макет. Специалисты других служб оцените работу архитекторов. (Оценивающие высказывания детей).

УЧ. Дома есть в нашем городе, а что еще необходимо для жизни людей в городе.

Д. Зелёные насаждения.

Уhello_html_1fd4f202.jpgЧ. Слово предоставляется специалистам по озеленению городов.

Д. (Специалисты по озеленению городов) В городе будущего лучше высаживать лиственные деревья: яблони, липы, березы, клёны, потому что они поглощают в 2 раза больше пыли, чем хвойные. На каждого жителя города должно быть не меньше 6 метров парков, скверов и цветочных клумб. Хвойные деревья лучше высаживать вокруг города, сохранить те, которые были посажены ранее .

УЧ. Необходимо помнить правила, при которых растениям было бы хорошо так же как и людям. Назовите их. (Ответы детей).

УЧ. Вопрос всем детям. Ребята, расскажите, что такое "электрическая ночь”? Какое влияние она оказывает на растения?

Д. Свет реклам, фонарей, прожекторов создают дневное освещение ночью – это вредит растениям, они не отдыхают.

УЧ. Хорошо, ребята, размещаем деревья и клумбы в нашем городе будущего. Всех остальных я прошу оценить работу специалистов по озеленению города. Слово предоставляется зоологам.

Д (Зоологи) В каждом городе можно построить небольшой национальный парк, где люди могли бы отдохнуть. Здесь нет клеток, условия содержания животных напоминают заповедник, где создана природа того района, где живут эти животные [2].

УЧ. Какое значение для людей имеют зоопарки, кроме того, что они служат местом отдыха?

Дhello_html_38e51247.jpg. В зоопарках ученые изучают разные виды животных, решают проблемы спасения редких видов.

УЧ. Да, ребята, если в каждом городе будет свой зоопарк, то постепенно не нужна будет Красная книга, а человек научится общению с животным миром. Разместите животных на макете нашего города.

Хорошо, дома мы изменим, посадим деревья, создадим экологически чистый современный зоопарк, но как человек обойдется без транспорта? Неужели будет снова ходить пешком на огромные расстояния?

Д. Нет.

УЧ. Но вы согласны, что современные машины наносят вред окружающей среде? Какой?

Д. Шум, выхлопные газы.

УЧ. Закройте глаза. Я включаю магнитофонную запись, а вы должны определить, какой звук вы услышали (шепот, тиканье часов, скрип двери, крик, падение самолета, взрыв, пение птиц). Какие звуки вы услышали? Какие звуки были неприятны? (Ответы детей). Предоставим словоэкологам.

Д. (Экологи) Громкость звука измеряется в децибелах. Человек слышит звуки громкостью от 10 дБ и выше, но неприятны, вызывают боль звуки громче 100 дБ – это шум большегрузных автомобилей, гром, резкий крик .

УЧ. Какой можно найти выход?

Д. (Инженеры-машиностроители) Бензин, сгорая, выделяет вредные вещества, скапливается в воздухе копоть и грязь. Поэтому ученые-конструкторы разрабатывают модели новых автомобилей, работающих на экологически чистом топливе – электричестве. Такие электромобили будут передвигаться с большей скоростью и не загрязнять окружающую среду (расставляют перекрестки, знаки дорожного движения, автомобили, автобусы), кроме того они бесшумны.

УЧ. Давайте посмотрим на макет нашего города: разноцветные яркие дома, чистые зеленые улицы, зоопарк, экологически чистый транспорт. Всё это замечательно. Но должен ли измениться сам человек? Я предлагаю задание всем группам: разработать правила поведения людей в XXI веке. (Включить магнитофон, дети самостоятельно работают в группах).

По истечении 5 - 7 минут дети зачитывают свои варианты правил поведения, дополняя друг друга, оценивая высказывания друг друга.

III. Итог урока

УЧ. ЧЕЛОВЕК СОЗДАЛ СВОЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, СВОЮ ПРИРОДУ И ВАМ, РЕБЯТА, ПРЕДСТОИТ ПРИВЕСТИ ВСЮ ЭКОСИСТЕМУ ЗЕМЛИ В РАВНОВЕСИЕ, И ТОГДА ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ ВСТУПИТЬ В НООСФЕРУ – СФЕРУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА.

 Առարկայական շաբաթի անցկացման պլան

Կարգախոս - Երբ կկտրվի վերջին ծառը,երբ կթունավորվի վերջին գետը,երբ կսպանվի վերջին թռչունը,այդժամ Դուք կհասկանաք,որ փողը հնարավոր չէ ուտել

Հնդկացի առաջնորդ

I օր

1. Առարկայական շաբաթի բացում

 • առարկայական շաբաթի նպատակների և խնդիրների ներկայացում /8-րդ դասարանցիներին/

 • սովորողներին մասնակցության տարբերանշանների հանձնում/

 • բնագիտական անկյունում աշխատանքային վահանակի վրա ըստ օրերի աշխատանքային պլանի ցուցադրություն

2. Լոգոն և նշանաբանը / ներկայացնում են խմբերը /

3.Դասրանների էկոխմբերի ցուցապաստառների ներկայացում/«Պահպանիր բնությունը»,«Բնությունը մեր աչքերով»,«Ապրիր բնության հետ ներդաշնակ »,«Մենք բնության մի մասնիկն ենք», «Աշտարակն իմ տունն է»,«Մեկ կում մաքուր ջուր/

3.Լուսանկարների ցուցահանդես /էկոխմբերի կողմից արված լուսանկարներ կամ տեսանյութեր դպրոցում,դպրոցի բակում, փողոցում/

ա/ բնագիտական անկյունը հարստացնել երեխաների աշխատանքներով

4.Մաքուր պահենք մեր շրջապատը / օրվա ընթացքում մասնակից դասարանների աշակերտների կոմից բնապահպանական կոչերով թերթիկերի բաժանում բոլոր դասարանների աշակերտերին, իսկ օրվա վերջում` դպրոցի շրջակայքի մաքրման աշխատանքներ աշակերտների մասնակցությամբ/

5. «Բնության հետ ապրենք ներդաշնակ» բրեյն –ռինգ/դահլիճում/II օր

Կարգախոս- Օդն այնքան աղտոտված է, որ եթե մեր թոքերը չլինեին, այդ աղտը պահելու վայր չէր լինի:

Ռոբերտ ՕրբենՆպատակը`

 • Աշակերտներին գաղափար տալ բնության միասնության մասին

 • Աշակերտներին իրազեկել էկոլոգիական հիմնախնդիրներին և նպաստել որոշակի վարքագծի ձևավորմանը էկոլոգիական հիմնախնդիրների շուրջ որոշումներ կայացնելիս

Խնդիրները

 • Հասարակության` էկոհամակարգերի միջև կապի ու փոխներգործության առավել խոր պատկերացում,

 • Հասարակության` շրջակա միջավայրը փոփոխող գործունեության պատճառների ու հետևանքների ընկալում և վերլուծում,

 • Բնության և հասարակության միջև հավասարակշռության պահպանման անհրաժեշտության ըմբռնում,

 • Կենդանի օրգանիզմների համար օդի նշանակության կարևորում

 • Բույսերի և կենդանիների, այդ թվում նաև մարդու կենսագործունեության վրա օդի աղտոտման վնասակար ազդեցության իմացություն

 • Օդի մաքրության պահպանման անհրաժեշտության կաևորումը. /զեկուցող ՝աշակերտ,փորձագետ՝ ուսուցիչ/

 • Զեկույցներից հետո խմբերին առաջադրել հարցեր քննարկման համար:/10րոպե/Մինչ խմբերը կներկայացնեն իրենց պատասխանները կարելի է լսել երգ կամ բանաստեղծություններ օրվա թեմայով:Օրվա կարևորությունը
Որպես ՀՀ քաղաքացիներ աշակերտները պետք է`

 • Զարգացնեն իրենց քննադատական մտածողությունն ու ստեղծագործական ներուժը, օրինակելի վարքագիծ ձևավորեն,

 • Բարեխղճորեն և խնայողաբար օգտագործեն բնական ռեսուրսները, դա անեն գիտակցաբար և իրազեկորեն,

 • Գիտենա, ու մթնոլորտում եղած թթվածինը հիմնականում ծախսվում է շնչառության, այրման և նեխման ժամանակ, սակայն նրա քանակությունն անընդհատ վերականգնվում է կանաչ բույսերի ֆոտոսինթեզի արդյունքում,

 • Մտահոգվի օդի մաքրությամբ

 • Հոգ տանի տարածքում կանաչ բույսերի պահպանմանը և սիրով խնամի սենյակային բույսերը

 • Կարողանա իր հետազոտության արդյունքում եզրահանգումներ անել և կիրառել:

Խնդիրները`

 • Վերցնել տեղեկատվություն Աշտարակ քաղաքում օդի բաղադրության վերաբերյալ/Օդերևույթաբանական կայան/

 • Օդի բաղադրության փոփոխությունը ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ

 • Հետազոտական աշխատանքի արդյունքների ներկայացում. օդի բաղադրության փոփոխությունը աշնանը Աշտարակ քաղաքում:Կատարվելիք աշխատանքներըI խումբ- բնախույզներ`

 • վերցնել տեղեկատվություն Աշտարակ քաղաքի օդի բաղադրության վերաբերյալ

 • ուսումնասիրել և ներկայացնել Աշտարակ քաղաքի օդի բաղադրության վերաբերյալ կատարված աշխատանքներըII խումբ-հետազոտոներ`

 • ուսումնասիրել և պարզել Աշտարակ քաղաքի օդի բաղադրության որ բաադրիչներն են նորմայից շեղված

 • գտնել պատճառը և ներկայացնել այդ ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքներըIII խումբ-վերլուծաբաններ`

 • մաքուր և աղտոտված օդի համեմատական բնութագիրը

 • Աշտարակ քաղաքի օդի բաղադրության բաղադրիչների նորմայից շեղվածության առաջացրած հետևանքները

 • Մինչ խմբերը կներկայացնեն իրենց պատասխանները կարելի է լսել երգ կամ բանաստեղծություններ օրվա թեմայով:

Օրվա վերջում խմբերը կներկայացնեն այդ խնդրի վերաբերյալ իրենց լուծման տարբերակները:/պաստառներ,շնորհանդեսներ,կոչեր/III օր

Կարգախոս- Մարդի′կ, մի′ կեղտոտեք մթնոլորտը, ափի մեջ պահեք ձեր մոլորակը, սիրեք ու փայփայեք նրան:Նպատակը

 • Իմանալ թափոնների տեսակները

 • Կարողանալ դասակարգել թափոնները ըստ վնասակարության

 • Թափոնների տեսակավորման անհարժեշտությունը, առաջավոր փորձի օրինակների ներկայացում

 • Կարողանալ բացատրել թափոնների երկրորդային օգտագործման կարևորությունը, հնարավորություններն ու հեռանկարները ՀՀ-ում

 • Հանրության ուշադրությունը գրավել խնդրի վրա

Գտնել թափոնների օգտագործման ուղիներ

Խնդիրները`

 • Վերցնել տեղեկատվություն Աշտարակ քաղաքում աղբահանության խնդրի վերաբերյալ/«Աղբահանություն» ՀՈԱԿ/

 • Հետազոտական աշխատանքի արդյունքների ներկայացում. աղբի խնդիրը և վնասակարության աստիճանը Աշտարակ քաղաքում:


Ընթացքը (ժամանակահատվածը  2 շաբաթ)


 • Վերլուծել թափոնների տեսակները, համեմատել դրանց վնասակարության աստիճաններն ու ետևանքները

 • Աղբի խնդիրը մեր դպրոցում, լուծման առաջարկներ

 • Աշխարհի ամենաղտոտված քաղաքներ շարքի ֆիլմեր, ֆոտոշարքեր, հոդվածներ

 • Աղբը և շրջակա կենդանական աշխարհը, հետևանքները(ֆիլմեր, հոդվածներ, վերլուծություններ)

 • Օտարալեզու ֆիլմերի թարգմանություններ թափոնների խնդրի մասին

 • Աշտարակի առավել աղտոտված վայրերը. Ֆոտոշարքեր,

 • Հարցազրույց  Աշտարակի «Աղբահանություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի հետ

 • Նշել աշխարհի այն երկրները, որոնք աչքի են ընկնում աղբի վերամշակման,տեսակավորման փորձով


Արդյունքը


 • Սովորողները համակարգված գիտելիքներ կունենան թափոնների, դրանց տեսակների, հիմնախնդրի վերաբերյալ

 • Կկարողանան առաջարկել սեփական լուծումները

 • Կհամեմատեն Աշտարակի թափոնների կառավարման համակարգը այլ երկրների հետ

 • Կկատարեն թարգմանություններ

 • Կգիտակցեն թափոնների վնասակարությունը և դրանց ճիշտ օգտագործելու կարևորությունը

 • Կկարևորեն սեփական քաղաքի մաքրության անհրաժեշտությունն առողջ ապրելակերպի և գեղագիտական դաստիարակության գործում

/դահլիճում 1ժամ/«Աշտարակն առանց աղբի»


I խումբ- բնախույզներ`

 • Աղբի խնդիրը մեր դպրոցում,փողոցում

 • Աշտարակի առավել ատոտված վայրերըII խումբ-հետազոտոներ`

 • Աշխարհի ամենաղտոտված քաղաքները /համացանցից գտնել համապատասխան նկարներ ,ֆիլմեր ,տեղեկատվություն/

 • Աշտարակ քաղաքում ո՞ր փողոցներն են առավել աղտոտված և ինչու՞:III խումբ-վերլուծաբաններ`

 • Վերլուծել թափոնների տեսակները , համեմատել վնասակարության աստիճաններն ու հետևանքները

 • Աշտարակ քաղաքում աղբի խնդիրը և հետևանքները

 • Հարցազրույց Աշտարակի «Աղբահանություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի հետԱմբողջ աշխարհում  ապրանքների փաթեթավորման  համար  հազարավոր  տոննաներով պոլիէթիլենային  տոպրակներ,պայուսակներ են արտադրվում  և սպառվում:Հայաստանում  նույնպես մեծ թվով պոլիէթիլային տոպրակներ/ցելոֆաններեն օգտագործվում: Այդ տոպրակները օգտագործումից հետո հայտնվում են աղբանոցներում,կամ  էլ այրվում  են արտազատելով  մարդկանց  առողջության  համար վտանգավոր խիստ թունավոր  նյութեր:Այդ տոպրակները  վտանգավոր են  նաև վայրի  և ընտանի  կենդանիների համար:Պոլիէթիլենի արտադրության ժամանակ մթնոլորտ են արտանետվում  մեծ քանակությամբ ջերմոցային գազեր,որոնք նպաստում են  գլոբալ տաքացմանը:Նպատակը՝ պայքարել այդ  կարճաժամկետ  օգտագործման տոպրակների դեմՍովորողները իրենք պետք է  հետազոտեն  և փորձեն  գտնել  այս  խնդրի  լուծման  իրենց մեթոդները  և  ճանապարհները:Օրվա վերջում խմբերը կպատրաստեն և կբաժանեն թղթե տոպրակներ: կարելի է նաև թելերով գործել ./կունենան նաև պաստառներ ,նկարներ ,շնորհանդեսային աշխատանքներ/

IV օր

Կարգախոս- Սա իմ հայրենի հողն է, ապրում եմ, սովորում եմ, գործում եմ, որ այն ծաղկեցնեմ։

Ինքնակառավարման օր

Բնություն և մարդ . Հակասություն թե համակեցություն         

Նպատակը-‹‹մարդ-հասարակություն-բնություն›› ամբողջական համակարգի նկատմամբ երեխաների անհատական վերաբերմունքի, բնության հետ շփվելու պահանջմունքի, պատասխանատվության և էկոլոգիական աշխարհայացքի ձևավորում:

Խնդիրները-

 • էկոլոգիական գիտակցության շարունակական դաստիարակում

 • խնդիրների արձանագրում, լուծման տարբերակների առաջադրում, որոշումների կայացում

 • դպրոց-սովորղ-ընտանիք մշտական կապի առկայություն և գործունեության ձևերի մշակում

 • Օրվա թեման ՝ Ինչպես եմ ես օգնում բնությանը

I խումբ /1-2 դասարան/

 • անցկացնել 10-15 րոպե դաս 2 դասարաններում

 • մոմի այրումը՝ ցուցադրություն /նպատակը՝ երեխաները ևս մեկ անգամ կհամոզվեն ,որ առանց թթվածնի այրում չկա և կկարևորեն օդի մաքրությունը/

Փորձ-

 • այրել 2 մոմ և hամեմատել,

 • մոմերից մեկը փակել ապակե տարայով և հետևություններ անելI I խումբ /3-4 դասարան/

 • անցկացնել 10-15 րոպե դաս 4 դասարաններում

 • ցուցադրություն/ակվարիում կենդանի ձկնիկով և ապակե տարա ջրով ,որի մեջ ավելացրած է նաև նավթ /նպատակը` երեխաները կգիտակցեն մաքուր ջրի կարևորությունը/II I խումբ /5- դասարան/

 • անցկացնել 10-15 րոպե դաս 6 դասարաններում

 • ցուցադրություն/թուղթ, տերև, ապակե կտոր, մետաղյա տարա, պլաստմասսե շիշ,պոլիէթիլենային տոպրակ: Այրել,նախ թուղթը, հ ետո տերևը, փորձել մետղե կտորի այրում ցուցադրել ,վերջում պլաստմասսայի փոքրիկ կտոր այրել բոցի վերևում պահելով բամբակ և հետևություններ անել/նպատակը ` առողջ  ապրելակերպի առավելությունների պարզաբանում, իմացական ակտիվության զարգացում, իրավական դաստիարակություն:                                 

V օր

Ինտեգրված առարկայական շաբաթի ավարտը

Շնորհանդեսի ներկայացում

Գովասանագրերի հանձնում

Ինտեգրված առարկայական շաբաթի մասնակիցների կոչը

 • նախաձեռնել և անցկացնել բնապահպանական ակցիաներ և միջոցառումներ,

 • հավաքել թղթի թափոն և պոլիէթիլենային տարաներ,

 • մասնակցել բնապահպանական քարոզարշավների,

 • իրականացնել ծառատունկ և աղբահավաք,

 • խնայել ջուրը,

 • համագործակցել տարբեր դպրոցների աշակերտների հետ,

 • ձեռք բերել բնապահպանական կայուն գիտելիքներ և դրանք կենսակերպ դարձնել:


Որպես աշխատանքի նպատակ ձևակերպել հետևյալ շարքը`

 • -էկոլոգիական գիտակցության շարունակական դաստիարակում

 • - շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների վերաբերյալ հոգատար վերաբերմունք, նախաձեռնություն

 • - խնդիրների արձանագրում, լուծման տարբերակների առաջադրում, որոշումների կայացում

 • - սկզբունքային ստեղծագործ գործունեություն

 • - խնայողության անհրաժեշտության գիտակցում

 • Химия
Описание:

Նպատակը-

<<Մարդ-բնություն>>  համակարգինկատմամբերեխաներիանհատականվերաբերմունքի, բնությանհետշփվելուպահանջմունքի, պատասխանատվությանևէկոլոգիականաշխարհայացքիձևավորում:

 Սովորողների ճանաչողական  հետաքրքրությունների զարգացում,բնապահպանական խնդիրների իրազեկում,ներգրավում հետաքրքիր և արդյունավետ գործունեության մեջ:

Խնդիրները-

ա/ բնագիտական առարկաներից գիտելիքների համակարգում

գ/ մասնակցություն Աշտարակ քաղաքի բնապահպանական իրավիճակի խնդիրների գնահատման  և լուծման ուղիների ներկայացման աշխատանքներում

ե/ էկոլոգիական խնդիրների լուծման հետ կապված հետազոտական աշխատանքներում ակտիվ մասնակցություն

է/ բնությաննկատմամբակտիվդիրքորոշմանպարտքիևպատասխանատվությանզգացմանձևավորումև զարգացում

ը/ խմբում աշխատելու, համագործակցելու, գիտելիքը հիմնավորելու, և որոշումներ կայացնելու կարողությունների ձևավորում

 

 

 

Автор Маргарян Ануш Арамаисовна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел Химия
Подраздел
Просмотров 660
Номер материала 31879
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.