Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / Конспект урока по бурятскому языку на тему "Профессия" (5 класс)

Конспект урока по бурятскому языку на тему "Профессия" (5 класс)Конспект урока по бурятскому языку

Автор: Кожина Светлана Ринчиндоржиевна

Учитель бурятского языка и литературы МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» Забайкальский край Читинская область пгт.Могойтуй

Тема урока: Мэргэжэл. Профессия

Хэшээл: Мэргэжэл. Профессияп/п

Параметр

Описание

1

Учебный предмет

Бурятский язык

2

Ступень обучения и класс

Основная школа, 5класс

3

Тема урока:

Мэргэжэл.

4

Цель урока:

Мэргэжэл тэмдэглэhэн ʏгэнʏʏдые бии болгохо арга боломжотой танилсуулха

5

Хэшээлэй саг:

45 минута

6

Хэшээлэй ябаса:

Целеполагание:
Эмхидхэлэй уе:

-Сайн байна ухибууд! Манай хэшээлдэмнай айлшад ерээд байна, саашаа хаража мэндэшэлэе. hуугтыдаа. Дэбтэрнʏʏдээ нээгээд hара удэроо бэшэедаа. Муноодэр апрелиин арбан долоон. Классай ажал.

Саашаа ажалнай амжалтатай ʏнгэрхэ гэжэ би найданаб.

Мүнөө слайд руу харагты даа.

Уншае.

Энэ үгэнүүдые нэгэ үгөөр бултыень нэрлэгты.

Слайд 1

Мэргэжэл -профессия

- Юун тухай мʏноо хэшээлдээ хоорэлдэхэ гээшэбибди?

-Зʏб, мэргэжэл тухай(професии)

Хʏн бʏхэн өөрын мэргэжэлтэй байдаг. Бидэ мʏнөө мэргэжэл гэhэн темэтэй танилсахабди. Шэнэ ʏгэнʏʏдые мэдэхэ болохобди.

- Ямар мэргэжэл мэдэхэбта?Слайд 2

Мʏнөө слайд руу харагты… ямар мэргэжэлтэйб гэжэ элирүүлэе.Работа по группам

1 бүлэг.

Эжымни hургуулида хүдэлдэг. Эжымни багша.

Абамни томо гэрнүүдые баридаг. Абамни барилгашан.

Нагаса эжымни столоводо амтатай эдеэ шанадаг. Нагаса эжымни тогоошон.

2 бүлэг

Подчеркните лишнее слово на каждой строке.

А) жолоошоон, наймаашан,барилгашан, тогоошон, hурагша.

Б) эмшэлдэг,зохёодог,заадаг,шанадаг,байдаг.

В)ном, сабуу, хайша, шугам,сэсэг

Г) аха,сасуу,эгэшэ,аба,хүгшэн эжы

З бүлэг

Соотнесите слова в столбиках

 1. Эмшэн а)театр

 2. Тогоошон б)фабрика

 3. Хатаршан в) hургуули

 4. Оёдолшон г) дэлгүүр

 5. Наймаашан д) больница

 6. Багша е) столово

 7. Дуушан ж) филармониШалгае.

Слайд 4

эм- эмшэн

тогоон – тогоошон

оёдол-оёдолшон

хатар – хатаршан

наймаа- наймаашан

адуун – адуушан

hаали- hаалишан

зураг- зурагшан

харбаан – харбаашан

Али таланиинь мэргэжэл тэмдэлэнэб?Мэргэжэл тэмдэглэhэн үгэнүүд яагаад бии болоноб?

-Зʏб, эдэ ʏгэнʏʏдэй суффикснуудынь адли байна. Ямар суффикснууд бэ? –шан, -шон,-шэн.

Слайд 5

ʏхэр- ʏхэрш..н

ʏхэр- ʏхэршэн

Юундэ ?

А,О,Э- аялгануудай тааралдал


7

Закрепление лексики.

Заа мүнөө булта энэ даабари дүүргэе даа

Слайд 6

Переведите слова на бурятский язык

Повар варит, танцор танцует, певец поёт, художник рисует, учитель учит, строитель строит, швея шьёт.Рефлексия.

Танай партанууд дээрэтнай багахан саарhанууд байна. Таанад тэрээн дээрэ ямараар хүдэлообди гэжэ сэгнэлтэ табихат.

Мүноо хэшээлдээ юу мэдэхэ болообибди?

Үшоо юу мэдэхэ болообта?

Хэндэ 5 табяабди, юундэ


Подведение итога урока.

- бэрхэхэнээр үхибүүд хүдэлбэт. Гэрэй даабари хадаа. Зарим хүн диалог зохеогоод ерэхэ.

Зарим хүн эжы абаhаа интервью абаад ерэхэ.

Зарим хүн мини сочинени бэшээд ерэхэ. «Минии дуратай мэргэжэл»

- хэшээл дүүрэбэ Баяртай.
 • Другое
Описание:

Конспект урока по бурятскому языку

Автор: Кожина Светлана Ринчиндоржиевна

Учитель бурятского языка и литературы МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» Забайкальский край Читинская область пгт.Могойтуй

Тема урока: Мэргэжэл. Профессия

Хэшээл: Мэргэжэл. Профессия

№ п/п

Параметр

Описание

1

Учебный предмет

Бурятский язык

2

Ступень обучения и класс

Основная школа, 5класс

3

Тема урока:

Мэргэжэл.

4

Цель урока:

Мэргэжэл тэмдэглэhэн ʏгэнʏʏдые бии болгохо арга боломжотой танилсуулха

5

Хэшээлэй саг:

45 минута

6

Хэшээлэй ябаса:

Целеполагание:

Эмхидхэлэй уе:

-Сайн байна ухибууд! Манай хэшээлдэмнай айлшад ерээд байна, саашаа хаража мэндэшэлэе. hуугтыдаа. Дэбтэрнʏʏдээ нээгээд hара удэроо бэшэедаа. Муноодэр апрелиин арбан долоон. Классай ажал.

Саашаа ажалнай амжалтатай ʏнгэрхэ гэжэ би найданаб.

Мүнөө слайд руу харагты даа.

Уншае.

Энэ үгэнүүдые нэгэ үгөөр бултыень нэрлэгты.

Слайд 1

Мэргэжэл -профессия

- Юун тухай мʏноо хэшээлдээ хоорэлдэхэ гээшэбибди?

-Зʏб, мэргэжэл тухай(професии)

Хʏн бʏхэн өөрын мэргэжэлтэй байдаг. Бидэ мʏнөө мэргэжэл гэhэн темэтэй танилсахабди. Шэнэ ʏгэнʏʏдые мэдэхэ болохобди.

- Ямар мэргэжэл мэдэхэбта?

Слайд 2

Мʏнөө слайд руу харагты… ямар мэргэжэлтэйб гэжэ элирүүлэе.

Работа по группам

1 бүлэг.

Эжымни hургуулида хүдэлдэг. Эжымни багша.

Абамни томо гэрнүүдые баридаг. Абамни барилгашан.

Нагаса эжымни столоводо амтатай эдеэ шанадаг. Нагаса эжымни тогоошон.

2 бүлэг

Подчеркните лишнее слово на каждой строке.

А) жолоошоон, наймаашан,барилгашан, тогоошон, hурагша.

Б) эмшэлдэг,зохёодог,заадаг,шанадаг,байдаг.

В)ном, сабуу, хайша, шугам,сэсэг

Г) аха,сасуу,эгэшэ,аба,хүгшэн эжы

З бүлэг

Соотнесите слова в столбиках

 • 1)Эмшэн а)театр
 • 2)Тогоошон б)фабрика
 • 3)Хатаршан в) hургуули
 • 4)Оёдолшон г) дэлгүүр
 • 5)Наймаашан д) больница
 • 6)Багша е) столово
 • 7)Дуушан ж) филармони

Шалгае.

Слайд 4

эм- эмшэн

тогоон – тогоошон

оёдол-оёдолшон

хатар – хатаршан

наймаа- наймаашан

адуун – адуушан

hаали- hаалишан

зураг- зурагшан

харбаан – харбаашан

Али таланиинь мэргэжэл тэмдэлэнэб?

Мэргэжэл тэмдэглэhэн үгэнүүд яагаад бии болоноб?

-Зʏб, эдэ ʏгэнʏʏдэй суффикснуудынь адли байна. Ямар суффикснууд бэ? –шан, -шон,-шэн.

Слайд 5

ʏхэр- ʏхэрш..н

ʏхэр- ʏхэршэн

Юундэ ?

А,О,Э- аялгануудай тааралдал

Автор Кожина Светлана Ринчиндоржиевна
Дата добавления 27.04.2015
Раздел Другое
Подраздел Конспекты
Просмотров 2560
Номер материала 58287
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы