Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / География / Календарное планирование . География. 10 класс. Профильное обучение.

Календарное планирование . География. 10 класс. Профильное обучение.п/п


Тема, зміст уроку


Географічний практикум


Дата
Тема 8. Галузевий склад світового господар­ства- 28 годин


75

Поняття й рівні галузевої структури світового господарства:макро-, мезо-, мікроструктура. Первинний сектор економіки. Поняття й рівні галузевої структури світового господарства:макро-, мезо-, мікроструктура. Складові частини макроструктури: аграрний, індустріальний, постіндустріальний ти¬пи. Особливості мікро-структури. Сектор тіньової економіки. Поняття «диверсифікація». Зміни галузевої структури світового господарства.Учень:

визначає складові частини макрострукури;

аналізує динаміку змін, статистичні матеріали;

називає галузі гірничовидобувної промисловості;

76

Гірничовидобувна промисловість Гірничовидобувна промисловість. Склад галузі: вугільна, нафтова, газова, рудодобувна. Основні гірничовидобувні райони, закономірності розміщення. Зміни у добу НТР. Класифікація країн за рівнем забезпеченості ресурсами.наводить приклади і показує на карті найбільших експортерів продукції головних галузей гірничовидобувної промисловості;


77

Динаміка галузевих змін Вторинний сектор економіки. Географічні аспекти розвитку світової паливної промисловості. Її склад і розміщення. Динаміка галузевих змін.

18 «Складання характеристики вугільної промисловості світу»78

Електроенергетика.Атомна енергетика: географічні аспекти, перспективи розвитку. Гідроенергетика. Найпотужніші ГЕС у країнах світу. Використання нетрадиційних джерел енергії: світовий досвід. Динаміка виробництва електроенергії на різних типах електростанцій.окреслює перспективи розвитку атомної енергетики; перспективи використання нетрадиційних джерел енергії;

порівнює обсяги виробництва електроенергії різними типами електростанцій;

79

. Гідроенергетика. Найпотужніші ГЕС у країнах світу. Використання нетрадиційних джерел енергії: світовий досвід. Динаміка виробництва електроенергії на різних типах електростанцій.

19 «Побудова картосхеми розміщення основних районів енергетики»(частина 1)


показує на карті найпотужніші ГЕС світу;

80

Металургія світу. Склад металургійної промисловості. Країни – лідери металургійного виробництва. Чорна металургія. Географічні зрушення в чорній металургії. Країни – експортери та імпортери продукції чорної металургії. Структурна криза в чорній металургії. Проблеми розвитку чорної металургії України.складає схему галузевої структури кольорової металургії;

показує на карті основні райони та найбільші центри металургії


81

Кольорова металургія. Галузевий склад. Розміщення сировинної бази. Особливості кольорової металургії. Країни – виробники і споживачі. Характерні риси кольорової промисловості розвинутих країн: розгалуженість, переважання «верхніх поверхів» металургійного процесу, використання вторинної сировини, орієнтація на транспортний, енергетичний, споживчий чинники. Характерні риси кольорової промисловості країн, що розвиваються: велика забезпеченість ресурсами, мала розгалуженість структури, переважання нижчих і середніх стадій циклу, порівняно мале використання вторинної сировини, переважання сировинної й енергосировинної орієнтації. Світова алюмінієва, мідна, свинцева, золоторудна та інші галузі.

19 «Побудова картосхеми розміщення основних районів чорної і кольорової металургії»(частина 2)


характеризує наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля;

82

Машинобудування світу.

Зміни в галузевій і територіальній структурі в добу НТР. Галузевий склад: авіаракетна і космічна, верстатобудування, суднобудування.

Машинобудування. Особливості машинобудівної промисловості – комплексність і диференційованість структури. Старі, нові, найновіші галузі. Зміни в галузевій і територіальній структурі в добу НТР. Галузевий склад: авіаракетна і космічна, верстатобудування, суднобудування. Міграція автомобільної промисловості в країни, що розвиваються. Основні причини перенесення.

20«Економіко-географічна характеристика важливих районів машинобудівної промисловості світу».називає галузевий склад машинобудування;

пояснює чинники розміщення галузей машинобудування;

показує на карті найбільші центри машинобудування;

оцінює проблеми і перспективи розвитку машинобудування;

пояснює зміни територіальної структури машинобудування.

83

Світова електронна промисловість Світова електронна промисловість. Галузева структура: виробництво електронних засобів обробки інформації, засобів зв’язку, побутової апаратури, електронних компонентів. Географічні зрушення у розміщенні торгівлі продукцією електронної галузі. Проблеми і перспективи виробництва конкурентоспроможної продукції в Україні.
84

. Хімічна і лісохімічна промисловість. Галузева структура хімічної промисловості: гірничо-хімічна, основна хімія, промисловість полімерних матеріалів. Чинники розміщення хімічної промисловості: матеріаломісткість, водомісткість, енергоємність, трудомісткість, капіталомісткість, наукоємність. Головні галузі гірничо-хімічної про-мисловості: видобуток хімічної сировини, виробництво сірчаної кислоти – головна галузь основної хімії. Виробництво мінеральних добрив: зміни у виробництві й розміщенні. Виробництво полімерних матеріалів. Міграція «брудних» хімічних виробництв до країн, що розвиваються.характеризує галузеву структуру хімічної промисловості;

пояснює чинники розміщення хімічної і лісохімічної промисловості;

показує на карті основні райони та центри хімічної промисловості, лісозаготівлі та деревообробної промисловості;

наводить приклади

наводить приклади

негативного впливу хімічної промисловості на довкілля;

аналізує проблеми розміщення галузі;


85

Особливості світового виробництва пластмас, хі­мічних волокон, синтетичного каучуку. Малото­ннажна хімія. . Головні регіони і країни – виробники хімічної продукції.

20 «Найновітніша хімічна продукція»86

Лісовий комплекс світу. Лісозаготівельна промисловість: механічна переробка деревини, хімічна і хіміко-механічна переробка деревини. Головні лісові регіони світу. Країни – експортери й імпортери. Проблеми розвитку: невідповідність деревообробки і можливостей сировинної бази, територіальні диспропорції між районами лісових ресурсів.називає основні галузі лісової промисловості;

визначає основні проблеми розвитку галузей хімічної і лісохімічної промисловості та пропонує способи їх вирішення;

87

Текстильна промисловість світу Текстильна промисловість. Особливості текстильної промисловості – об’єми виробництва і кількість зайнятих. Галузевий склад: бавовняна, вовняна, шовкова, лляна, трикотажна, виробництво хімічних волокон та нетканих матеріалів. Вплив НТР на розвиток галузі – кардинальні зміни у сировинній базі, чинниках орієнтації, галузевій структурі. Географія світової текстильної промисловості. Міграція текстильної і швейної промисловості з розвинутих країн, у країни, що розвиваються. Зміни в зовнішній торгівлі текстильними товарами. Країни – лідери з виробництва текстилю. Проблеми відродження текстильної промисловості в Україні.характеризує особливості розміщення текстильної промисловості

називає галузевий склад текстильної промисловості, країни – лідери з виробництва текстилю;

оцінює значення галузі для задоволення матеріальних і духовних потреб населення;

показує на карті основні центри текстильної промисловості;

88

Сільське господарство країн різного типу. Світове сільське господарство. Значення галузі в економіці. Різноманітність типів сільського господарства, спеціалізації, рівень товарності, рівень інтенсивності виробництва. Сільське господарство розвинутих країн – розвинене товарне сільське господарство: пасовищне тваринництво, пасовищне тваринництво і зрошувальне землеробство, екстенсивне землеробство, інтенсивне землеробство, садівництво, городництво. Міжнародний агробізнес у країнах Західної Європи. Особливості сільського господарства в країнах, що розвиваються: споживацький, малотоварний сектори, плантаційний сектор. Сільське господарство постсоціалістичних країн: соціально-економічні перетворення, форми господарювання, аграрні реформи.визначає структуру сільського господарства;

пояснює значення галузі для в економіці регіонів;

характеризує рослинництво і тваринництво;

показує на карті зони сільськогосподарської спеціалізації;

порівнює сільське господарство країн з різним рівнем розвитку;

оцінює проблеми розвитку галузі;

89

Зернове господарство світу. Три головні зернові культури світу. Регіони і країни-виробники.

21 «Побудова картодіаграми найбільших виробників головних зернових культур»


аналізує статистичні дані щодо виробництва сільськогосподарської продукції;


90

Технічні куль­тури: волокнисті, цукроносні, коренеплідні, олійні.

Тонізуючі культури: чай, кава, какао.
91

Тваринництво світу. Структура галузі: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво. Розведення кіз, буйволів, коней, верблюдів, оленів, яків, мулів, віслюків тощо. Кількісні і якісні показники розвитку тваринництва. Вплив релігії на розвиток тваринництва. Тваринництво в розвинутих країнах і країнах, що розвиваються. Тваринницькі райони світу, основні типи, критерії для районування. Виробництво і споживання тваринницької продукції: м’яса, молока, яєцьпояснює вплив релігії на розвиток тваринництва;

порівнює рівень розвитку тваринництва у різних країнах світу;

аналізує географію морського рибальства;

порівнює виробництво

і споживання тваринницької продукції;
92

Рибальство як один із видів природокористування, важливий елемент збалансованого харчування. Географія морського рибальства. Розвиток аквакультури, прісноводної і морекультури. Китобійний промисел.
93

Транспортна інфраструктура: склад, динаміка розвитку світової транспортної мережі. Зміни в транспортній системі світу: контейнеризація, «транспортні мости».характеризує структуру ринку послуг;

оцінює транспортну інфраструктуру;

оцінює роль української транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень;

94

Географія різних видів транспорту .

22 Складання порівняльної характеристики Суецького і Панамського каналів»


аналізує трансформаційні процеси у транспортній системі світу;

висловлює судження про проблеми і перспективи розвитку окремих видів транспорту;

95

Міжнародний туризм. Типологія туризму і чинники, що визначають туристичну активність.

23 «Складання картосхеми «Види міжнародного туризму


називає види туризму, міжнародні торговельно-економічні організації;

аналізує проблеми, пов‘язані із вступом України до СОТ


96

Класифікація туристичних районів

24 «Презентація одного із туристичних регіонів світу


показує на карті основні напрямки руху світового капіталу;


97

Світова торгівля. Динаміка, структура. Регулю­вання міжнародної торгівлі товарами і послуга­ми. Міжнародні торгово-економічні організації Світовий ринок послуг. Міжнародний зв'язок.називає складові транспортної інфраструктури;

класифікує туристичні райони світу;

98

Світовий фі­нан­совий ринок і світові фінансові центри. Географія світового руху капіталів

25«Нанесення на контурну карту основних фінансових центрів і потоків у світі».


показує на карті основні фінансові центри;

визначає нерівномірність розміщення фінансових і наукових ресурсів;

99

Тематичне оцінювання №5

«Галузевий склад світового господарства.»


ІІ. РОЗДІЛ Історико-географічні регіони світу


100

Сучасні підходи до виокремлення регіонів світу.


Учень:

називає і показує на карті історико –географічні регіони світу;

пояснює, які чинники впливають на формування історико-географічних регіонів світу;

аналізує сучасні підходи до виокремлення регіонів світу

Тема 1. Географічний нарис про Європу ( 20 год )

101

Географічні особливості Європи – найоптимальніше місце для контактів, значний вплив на життя планети, значна внутрішня регіональна диференціація, високий рівень функціональної спеціалізації, висока продуктивність промисловості, сепаратистські рухи, висока освіченість, велика тривалість життя, висока урбанізованість, прогрес у міжнародній економічній інтеграції. Європа – територіальний інтеграційний комплекс. Європейська уніфікація, інтенсифікація просторових зв’язків, політична й економічна інтеграція. ЄС – уроки інтеграції, успіхи і проблеми. Загострення міжнаціональних проблем, проблеми відтворення населення, міграційні проблеми.
називає і показує на карті регіони Європи;

характеризує природно-ресурсний потенціал окремих країн і регіонів Європи;


102

Зрушення в географії енергоспоживання, нові проекти. Чорна металургія – зміни у географії галузі. Автомобілебудування у країнах Європи. Лісовий цех Європи – країни Фейноскандії.

Все-світньовідомий рекреаційний регіон Південної Європи. Спеціалізація сільського господарства. Нові проекти розвитку транспортної системи. Технопарки і технополіси Західної Європи.


визначає економіко-географічні особливості європейських регіонів;


103

Загальна характеристика країн Західної Європи. Німеччина104

Франція


обґрунтовує галузеву структуру господарства країн Європи;

105

Велика Британія


називає склад кожного європейського регіону;

106

Нідерланди, Бельгія.. Швейцарія.107

Загальна характеристика країн Північної Європи. Данія, Ісландія108

Норвегія, Швеція, Фінляндія.108

Загальна характеристика країн Південної Європи. Іспанія, Португалія


складає комплексну характеристику однієї з європейських країн;

109

Італія Греція110

«Держави-«карлики». Особливості розвитку господарства Монако, Сан-Марино, Андорри».

Семінар. « Держави- карлики Европи»

робить висновки про причини високого індустріального розвитку країн Західної Європи;

111

Загальна характеристика країн Східної Європи.


оцінює значення зв’язків України з державами Європи;

112

Росія


аналізує успіхи і проблеми ЄС;

113

Країни Балтії


пояснює причини загострення міжнаціональних проблем;

114

Білорусь, Молдова


визначає галузі спеціалізації регіонів Європи;

115

Польща


наводить приклади моделей розвитку;

116

Чехія117

Угорщина. Словенія.


обґрунтовує сучасне економічне положення країн з перехідною економікою;

118

Румунія, Болгарія, Словенія.119

Проблеми забезпечення Європи енергоносіями

семінар

оцінює роль релігії в кожному європейському регіоні;

показує на карті найрозвинутіші країни Європи;

120

Тематичне оцінювання №6 . Країни Європи

Тема 2. Географічний нарис про Азію ( 17 год )


121 Загальна характеристика азіатського регіону. Історико-географічні регіони Азії.

122

Південно-Західна Азія. Географічне положення регіону, природно-ресурсний потенціал, населення. Господарський розвиток регіону, зовнішньоекономічні зв‘язки.


Учень:

називає і показує на карті регіони Азії;


123

Туреччина, Ізраїль.124

Саудівська Аравія, Іран, Ірак.


визначає економіко-географічні особливості регіонів Азії;

125

Країни Закавказзя


називає основні риси сучасного стану та розвитку азіатських країн;

126

Загальна характеристика країн Південної Азії. Індія – країна традицій. Демографічний вибух і демографічна політика. Етнографічний та релігій­ний склад населення. Релігійно-етнічні конфлік­ти.


порівнює особливості господарства різних за рівнем економічно-го розвитку країн Азії;

127

"Коридори зростання" і промислові новобудо­ви Індії. Сільське господарство і сільськогоспо­дарські райони Індії.


пояснює специфіку населення країн Азії, їх забезпеченість тру-довими ресурсами;

128

Країни Південно-Східної Азії. Індонезія, Таїланд, В‘єтнам, Малайзія, Бруней.


характеризує ресурсозабезпечеченість окремих країн і регіо¬нів Азії;

129

Сін­гапур – приклад країни НІК у Південно-Східній Азії.130

Загальна характеристика країн Східної Азії. Китай – країна, що дивує світ


оцінює роль країн Азії в світі;

131

Господарство Китаю.


складає порівняльну характеристику галузевої структури країн Азії;


132

Економічні зони і райони. Регіональна політика. Об’єднання Гон­конгу і Макао з Китаєм. Вільні економічні зони Китаю.


описує своєрідність економіко-географічного положення азі-атських країн;

133

Економічне відродження Япо­нії. Історія успіху. Японія – перша країна демографічного переходу. Процеси урбанізації, головні мега­лополіси.


називає країни – нафтові гіганти, святі місця мусульман;

показує на карті райони релігійних та етнічних суперечностей

134

Моделі розвитку японської економіки. Галузі вторинного сектора – курс на експорт про­дукції.Третинний, четвертинний, п’я­тинний сек­тори – японська специфіка. Япон­ські техно­поліси.


визначає регіональні відмінності країн-нафтових гігантів

135

Нові індустріальні країни. Моделі розвитку. Ета­пи індустріалізації і структурна перебудова еко­номіки. Південна Корея – приклад країни ново­го індустріального розвитку в Східній Азії


має уявлення про історичний розвиток країн та особливості культури;

136

Економіко-географічна характеристика країн Північної і Центральної Азії. Казахстан.


складає комплексну характеристику країн.

137

Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Киргизія

26 «Порівняльна економі-ко-географічна характери-стика регіонів Азії».


138

Тематичне оцінювання № 7 «Країни Азії.»Тема 3. Географічний нарис про Північну Америку (6 год )

139

Північна Америка. Особливості регіону: найбільші за площею країни, федерації, расова й етнічна строкатість, мобільність і урбанізованість населення, високі доходи і високі рівні споживання, найбільш індустріалізований регіон, залежність країн одна від одної у постачанні сировинних матеріалів.140

США. США – найбільша країна світу, формування території, державні символи. США – країна емігрантів. Особливості американської нації, перерозподіл населення між "сніговими" і "сонячними" штатами. Урбанізація – види, форми, наслідки. Мегалополіси.
141

США Головні компоненти просторової економіки США. Видобувний сектор економіки (гірничодобувна та сільське господарство). Промисловий сектор, сектор послуг (роздрібна торгівля, фінансові, освітні, транспортні послуги). Зовнішньоекономічна діяльність.

.

142Канада – приклад країни «переселенського капі­та­лізму». Територія, державний устрій, державні символи, національні проблеми: франко-канад­ський націоналізм, проблема корінних народів, проблема зарубіжної еміграції. Сучасна демогра­фічна ситуація, проблеми урбанізації. Найбільша українська діаспора.творча робота «Особливості формування етнічної структури і національні проблеми Канади»143


Канада – країна парадоксу: експортна орієнтація гірничовидобувної промисловості і сільсько­господарського виробництва. Постіндустріаліза­ція. Розвиток промислового сектору: національна гордість – лісова промисловість.
144

Північноамериканська угода про вільну торгівлю.


27 «Порівняльна еконо-міко-географічна характе-ристика США і Канади»


Тема 4. Географічний нарис про Латинську Америку 6 годин

145

Особливості регіону. Регіон двох домінуючих ознак: Анди і річка Амазонка. Ос­нов­ні площі материка – територія Бразилії. Пери­ферійне розселення народів, найменша засе­ле­ність внутрішніх районів, швидке зростання міст, стародавня імперія інків. Регіон тропічних план­тацій, єврокомерційний регіон, регіон інді­ансько­го натурального господарства.

28

«Складання програми освоєння нових територій в Латинській Америці»


146

Бразилія – тропічний гігант. Структура населен­ня, особливості демографічної ситуації. Столиця Бразилії та її роль у господарстві. Нові проекти освоєння Амазонії. Проблема збере­жен­ня тропічних лісів. Чинники, що сприяють успіхам Бразилії: нова економічна політика, величезний природно-ресурсний потенціал. Зміни у географії промисловості. Бразилія – лідер з виробництва чавуну, сталі, алюмінію, цементу, морських суден, тракторів, автомобілів, верстатів.147

Країни «податкового раю». Особливості офшорної зони Карибського басейну: заборона виробничої діяльності, пільговий характер податків, звільнення від високих митних тарифів, валютного контролю, експортно-імпортних квот.148

Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну.149

Рекреаційний потенціал країн Карибського басейну»

семінар


150

«Складання порівняльної економіко-географічної характеристики Мексики, Бразилії і Аргентини або Чилі, Венесуели, Колумбії» (за вибором)

практична робота


151

Тематичне оцінювання №8

Країни Північної та Південної Америки.
Тема 5. Географічний нарис про Африку 7 годин

151

Загальна характеристика Африки: континент плоскогір’їв, малородючих ґрунтів, нестачі води, поширення хвороб, незбалансованість харчування, «трайбалізм», явище сепаратизму, релігійні етнічні конфлікти, значна міграція населення, велика кількість біженців, неефективне управління органів влади. Багатство сировини – життєво необхідна умова індустріалізації країни. Розміщення «брудних» виробництв. Регіони Африки: Північна, Західна, Центральна, Східна, Південна Африка.

29 «Аналіз товарної і географічної структури експорту та імпорту африканських країн»;


152

Регіони Африки: Північна Африка.
153

Єгипет . Алжир, Марокко154

Регіон Африки: Західна та Центральна.155

Регіон Африки: Східна156

Нігерія. Ефіопія.157

Південна Африка. ПАР

семінар: ПАР – «європейське серце Африки».Тематичне оцінювання № 9 « Країни Африки»Тема 6. Географічний нарис про Австралію і Океанію 5 годин

158

Особливості регіону: віддаленість від джерел домінуючої культурної спадщини, наближеність до нових економічних можливостей Тихоокеанського регіону, фізіографічні контрасти території, своєрідність біогеографії.159

Австралія – країна-континент з великими необжитими районами. Імміграційна і міграційна політика. Урбаністична культура. Проблема аборигенів. Розширення ресурсних можливостей: реконструкції старого району і розвиток районів нового освоєння, використання континентального шельфу.

Вівчарство і виробництво вовни – головна галузь країни. Деградація довкілля. Міжнародна роль Австралії.160

Нова Зеландія161

Маршалові острови, Федеративні Штати Мікронезії.162

Тематичне оцінювання № 10

«,Австралії та Океанії»163

Повторення164

Повторення165

Повторення166

Повторення167

Повторення168

Повторення169

Повторення
  • География
Описание:

 Календарное планирование по географии на 2 семестр. профильное обучение  В планировании на 2 семестр  представлены темы, которые будут изучаться во втором семестре профильного обучения: география мирового хозяйства; характеристика регионов мира: Европа, Азия, Северная И Южная Америка, Африка, Австралия и Океания. А также страны этих регионов, которые предложены в программе профильного обучения: ФРГ, Франция, Скандинавские страны, Италия, Греция, Испания, Индия, Китай, Япония, Бразилия, Мексика, страны Карибского бассейна. В уроки внесены практические работы.

Автор Лапина Ольга Михайловна
Дата добавления 10.01.2015
Раздел География
Подраздел
Просмотров 792
Номер материала 53096
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления с учетом ФГОС»