Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Другое / “Исем” темасына электрон дәрес

“Исем” темасына электрон дәрес

Исем- предметны һәм затларны белдерүче сүз төркеме Тестлар Ясалышы Синоним, а...
Сораулары Тестлар Кем? Нәрсәгә? Кемнең? Нәрсәнең? Кемгә? Нәрсә? Сораулары Ялг...
Уртаклык исемнәр Тестлар Бер төрдән булган предметлар, затлар өчен уртак исем...
Ялгызлык исемнәр Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең б...
Сүзлек диктанты Авыл, күрше, Мамадыш, Муса, ил, Акбай, “Сабантуй” газетасы, Г...
Исемнәрнең берлек, күплек саны Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемн...
Исемнәрнең килеш белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исе...
Изложение План. Муса балык тотарга ярата иде. Беренче балыкны да ул тартып чы...
Исемнәрнең тартым белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык ис...
Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм урта...
Исемнәрнең ясалышы Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең...
Иҗади диктант таблицаны тутыр Ат, арба, азык-төлек, сәламәтлек, ылыс, юлбашчы...
Синоним, антоним исемнәр Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исем...
Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнә...
Исемнәргә морфологик анализ Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр И...
Исемнәрне гомумиләштереп кабатлау Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исе...
Текст өстендә эш 1. Текстны укыгыз .Исемнәрнең килешен , тартымын билгеләгез....
Сочинение “Туган ягым” Тартым һәм килеш белән төрләнгән ялгызлык исемнәрне ку...
Муса турында Безнең Мостафа авылы бик матур елга буена урнашкан. Бу кечкенә г...
‹‹
1 из 20
››

Описание презентации по отдельным слайдам:

№ слайда 1 Исем- предметны һәм затларны белдерүче сүз төркеме Тестлар Ясалышы Синоним, а
Описание слайда:

Исем- предметны һәм затларны белдерүче сүз төркеме Тестлар Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау Сораулары Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше

№ слайда 2 Сораулары Тестлар Кем? Нәрсәгә? Кемнең? Нәрсәнең? Кемгә? Нәрсә? Сораулары Ялг
Описание слайда:

Сораулары Тестлар Кем? Нәрсәгә? Кемнең? Нәрсәнең? Кемгә? Нәрсә? Сораулары Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау

№ слайда 3 Уртаклык исемнәр Тестлар Бер төрдән булган предметлар, затлар өчен уртак исем
Описание слайда:

Уртаклык исемнәр Тестлар Бер төрдән булган предметлар, затлар өчен уртак исемнәр Сораулары Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау Шәһәр, кыз, эт, газета

№ слайда 4 Ялгызлык исемнәр Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең б
Описание слайда:

Ялгызлык исемнәр Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау Бер төрдән булган предметлар, затларның берсенә генә бирелгән исем Казан, Алсу, Акбай, “Нократ”

№ слайда 5 Сүзлек диктанты Авыл, күрше, Мамадыш, Муса, ил, Акбай, “Сабантуй” газетасы, Г
Описание слайда:

Сүзлек диктанты Авыл, күрше, Мамадыш, Муса, ил, Акбай, “Сабантуй” газетасы, Г.Тукай, театр, Җиңү бәйрәме, Татарстан, Нократ, мәктәп, Казан, Бакиров Самат, яшелчә, “Үрнәк” колхозы, чәчәк, бәйрәм, чишмә, Бөрсет, кыз, дус, салават күпере, “Нократ” газетасы.

№ слайда 6 Исемнәрнең берлек, күплек саны Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемн
Описание слайда:

Исемнәрнең берлек, күплек саны Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау Берлек саны–махсус күрсәткече юк Күплек саны– -лар/-ләр,-нар/-нәр кушымчасы өстәп ясала.

№ слайда 7 Исемнәрнең килеш белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исе
Описание слайда:

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау килешләр Сузык, яңгырау тартыкка беткән исемгә ялгана Саңгырау тартыкка беткән исемгә ялгана калын нечкә калын нечкә Баш килеш - - - - Иялек килеше ның ең -ның -нең Юнәлеш килеше га - гә -ка -кә Төшем килеше ны -не -ны -не Чыгыш килеше -дан(нан) -дән(нән) -тан -тән Урын-вакыт килеше -да -дә -та -тә

№ слайда 8 Изложение План. Муса балык тотарга ярата иде. Беренче балыкны да ул тартып чы
Описание слайда:

Изложение План. Муса балык тотарга ярата иде. Беренче балыкны да ул тартып чыгарды. Муса табигать гүзәллеген кәгазьгә төшерә барды.

№ слайда 9 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык ис
Описание слайда:

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау Тартым кушымчалары Сузыкка беткән исемгә ялганалар Тартыкка һәм ү/у га беткән исемнәргә ялганалар берлек күплек берлек күплек I зат -м -быз/-без -ым/-ем -ыбыз/-ебез II зат -ң -гыз/-гез -ың/-ең -ыгыз/-егез III зат -сы/-се -сы/-се, -лары/-ләре -ы/- е (лар)ы/(ләр)е

№ слайда 10 Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм урта
Описание слайда:

Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Исемнәрнең килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау килешләр 1 һәм 2 зат тартымлы исемнәр 3 зат тартымлы исемнәр Баш килеш - - Иялек килеше -ның/-нең -ның/-нең Юнәлеш килеше -а/-ә -на/-нә Төшем килеше -ны/-не -н Чыгыш килеше -нан/-нән -ннан/-ннән Урын-вакыт килеше -да/-дә -нда/-ндә

№ слайда 11 Исемнәрнең ясалышы Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең
Описание слайда:

Исемнәрнең ясалышы Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау -чы/-че -лык/-лек -даш/-дәш -ча/-чә -ыш/-еш -ма/-мә -ык/-ек -ак/-әк,-к -ым/-ем,-м -ыч/-еч,-ч

№ слайда 12 Иҗади диктант таблицаны тутыр Ат, арба, азык-төлек, сәламәтлек, ылыс, юлбашчы
Описание слайда:

Иҗади диктант таблицаны тутыр Ат, арба, азык-төлек, сәламәтлек, ылыс, юлбашчы, агай-эне, сыйныфташ, илкәй, таныклык, театр түгәрәге, чынбарлык, авылдаш, табак-савыт, эшче, бүлмә, үги ана яфрагы, ташбака, ипи, күзлек, төнбоек, китап, мәктәп, бала-чага, авылдаш, дәфтәр, гаилә, абый, кунакханә. тамыр ясалма кушма парлы тезмә

№ слайда 13 Синоним, антоним исемнәр Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исем
Описание слайда:

Синоним, антоним исемнәр Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау

№ слайда 14 Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнә
Описание слайда:

Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау

№ слайда 15 Исемнәргә морфологик анализ Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр И
Описание слайда:

Исемнәргә морфологик анализ Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау

№ слайда 16 Исемнәрне гомумиләштереп кабатлау Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исе
Описание слайда:

Исемнәрне гомумиләштереп кабатлау Сораулары Тестлар Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр Исемнәрнең берлек, күплек төре Килеш белән төрләнеше Тартым белән төрләнеше Ясалышы Синоним, антоним исемнәр Җөмләдә кулланылышы Морфологик анализ ясау

№ слайда 17 Текст өстендә эш 1. Текстны укыгыз .Исемнәрнең килешен , тартымын билгеләгез.
Описание слайда:

Текст өстендә эш 1. Текстны укыгыз .Исемнәрнең килешен , тартымын билгеләгез. 2. Текстның башын уйлап табыгыз. 3. Сөембикә турында тагын нәрсәләр беләсез. 4. Соңгы җөмләдәге исемнәрнең нинди җөмлә кисәге булуын күрсәтегез. 5. Бирелгән текст үрнәгендә Казанның истәлекле урыны турында монолог төзегез. Сөембикә манарасы 7 кат итеп кызыл кирпечтән төзелгән. Нигезенең тигез утырмавы сәбәпле, ул акрынлап көнчыгыш тарафына авышкан. Бу авышлык 1960нчы еллларда 1 метр 69 сантиметр булса, хәзер инде 1 метр 84 сантиметрга җитте. Манараның биеклеге - 58 метр, нигез мәйданы 140 квадрат метр, архитектурасы сирәк очрый торган алымнар белән эшләнгән. Нәфис тәрәзә уемнарыннан шәһәр һәм аның тирә-ягындагы манзараны хозур иткәндә, ирексездән Сөембикәнең аянычлы язмышы турында уйланасың. С.Алишевтан

№ слайда 18
Описание слайда:

№ слайда 19 Сочинение “Туган ягым” Тартым һәм килеш белән төрләнгән ялгызлык исемнәрне ку
Описание слайда:

Сочинение “Туган ягым” Тартым һәм килеш белән төрләнгән ялгызлык исемнәрне кулланып язу.

№ слайда 20 Муса турында Безнең Мостафа авылы бик матур елга буена урнашкан. Бу кечкенә г
Описание слайда:

Муса турында Безнең Мостафа авылы бик матур елга буена урнашкан. Бу кечкенә генә елга шактый тирән һәм балыклы. Муса бала чакта буш вакытларын шул елга буенда уздырырга ярата иде. Мин дә аның белән балыкка йөри идем. Ул –кармаклар, мин селәүчән салган савытны тотам. Тугайлыктагы тирәнрәк җиргә килеп туктыйбыз. Кармакларыбызны әкрен генә суга салабыз, калкавычларны күзәтеп утырабыз. Менә беренче балыкны Муса тартып чыгара. Аның турында кызыклы берәр нәрсә әйтмичә калмый иде ул. Бу юлы да ярда ялтырап яткан кызылканат әллә нинди маҗараларга очраган икән. Муса табигатьне бик ярата иде. Без еш кына ерак тегермәнгә бара торган идек. Тегермән буасының суы мөлдерәмә тулы. Як-якта куе әрәмәлек. Елга яры буйлап исәпсез-хисапсыз чәчәкләр белән бизәлгән болынлык сузылып ята. Аннан үзенә бертөрле матурлыкка төрелгән урман күренеп тора. Муса әнә шул гүзәллеккә сокланып карый. Аннары куен дәфтәрен чыгара, шушы бай табигать күренешен кәгазьгә төшерә.

  • Другое
Описание:

Бу электрон дәреснең төп максаты – “Исем” темасы буенча яңа материал бирү һәм укучыларны компьютер ярдәмендә татар мәдәнияте белән таныштыру.

Әлеге электрон дәрес татар телендә төзелгән һәм берничә өлештән  тора: презентациядән, тесттан һәм методик материалдан.

“Исем” темасы буенча информацион блок презентация формасында бирелә. Презентациянең өске һәм аскы слайдлары дәреснең төрле өлешләренә гиперссылкалардан тора, ул исә дәресне чиратлап кына түгел, теләге буенча материалны истә калдыру өчен төрле слайдларга кире кайту мөмкинлеген бирә.

Слайдларның өске өлешләре күбрәк теоретик яктан мәгълүмат бирсә, аның аскы өлеше практик ягына карый һәм ул материалны истә калдырырга, үзеңнең белемнәреңне тикшерергә ярдәм итә.

Фотобиремнәр өлешендә Казан тарихына багышланган рәсемнәр бирелә. Шулар аша Казанның тарихы турында мәгълүмат тупларга һәм шул ук вакытта исемнәр кергән җөмләләр белән эшләргә мөмкинчелек бирә.

 

Электрон дәрескә шулай ук “Методик материал” исеме астында тематик план  тәкъдим ителә.

Скачать материал
Автор Хайбуллина Зубарджат Габделхаковна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел Другое
Подраздел
Просмотров 3918
Номер материала 34121
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы