Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / иновациялық технология бастауышта

иновациялық технология бастауышта

Инновациялық технология -бастауышта.

Темірғалиева Назым Фатиховна

Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Сатыбалды ожббм

e-mail: Satybaldy.sosh inbox.ru

Аннотация.

Бұл мақалада бастауыш сыныптарда инновациялық оқытудың мәні мен кейбір әдіс-тәсілдерінің тиімділігі туралы айтылған.В этой статье рассказывается об эффективных инновационных методах обучения в начальных классах.This report is about the meaning of innovation technology and useful methods of teaching in junior schools.

Түйін сөздер: инновациялық, ақпараттық,технология, интерактивті.

Ключевые слова: инновационный, информационный, технология, интерактивный.

Innovation, informative, technology, interactive.

Кейінгі жылдары жиі пайдаланылып келе жатқан ұғымдардың бірі-инновация.Инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс», «өзгеріс»,ал инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы»деп қарауға болады.Инновациялық технологиялардың негізгі қағидалары:балаға ізгілік тұрғысынан қарау,оқыту мен тәрбиенің бірлігі,өз бетімен әрекет ету әдістерін меңгерту,танымдылық шығармашылық икемділігін дамыту,оқушының білім сапасын арттыру.

Бiлiм сaпaсы –мұғaлiмдер қызметiнiң сaпaсы. Егер «ненi оқыту керек?» деген сaуaлғa мемлекеттiк бiлiм беру стaндaрттaры жaуaп беретiн болсa, «қaлaй оқыту керек?» дегенге жaуaпты тек мұғaлiмнiң кәсiптiк дaярлығынaн, жaңa инновациялық технологиялaрды пaйдaлaнa бiлуiнен, өзiнiң нaқты мaқсaтын aйқын көре aлуынaн және сол aрқылы бaлaны әлемдiк aқпaрaттық қоғaмның толыққaнды мүшесi ретiнде қaлыптaстырa бiлу шеберлiгiнен iздеу қaжет деп ойлaймын.

Білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру үрдісінің жағдайын, нәтижесін, сондай-ақ жеке тұлғаның кәсіптілігінің қалыптасуы және даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория. Білім беру сапасы білім беру мекемелеріндегі жеткіншектерді оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әртүрлі көрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмұны, оқыту формасы мен әдістері бойынша анықталады. Сондықтан педагогика ғылымының ерекшелігі де – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруы болып отыр.

Сондықтан білімді ұрпақ- болашағымыздың кепілі екендігі сөзсіз.Егеменді еліміздің тағдыры жас ұрпақтың қолында болса,жас ұрпақ тағдыры бүгінгі білікті ұстаздың қолында.Заман талабына сай сабақтарда жаңа технологияны тиімді пайдалану-бүгінгі күннің басты қағидасы болып отыр.ХХІ ғасыр-ғылым ғасыры.Қазіргі таңда жеткіншекке жаңаша білім беру жолында әртүрлі әдіс-тәсілдер жарыққа шығып жатыр.Нәтижесінде мұғалімдер инновациялық және интерактивті әдістемелерін сабақ барысында пайдаланып,сабақтың сапалы,әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуе.

Қазіргі кезде мектептің оқу-тәрбие үрдісінде 50-ден астам педагогикалық технологиялардың қолданылып жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін бір сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда оқушының әрекеті – технологияны қабылдауы, ынтасы,құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс.

Жаңа ақпараттық технологияның ерекшелігі – мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен бірлесіп, шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді.
Мектептердің оқу үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу арқылы оқу сапасы жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны жеделдетіліп, жеке тұлғамен жұмыс істей отырып, саралап, даралап оқытуға мүмкіндік туады. Жаңа ақпараттық-инновациялық технологияны бастауыш сыныптар да пайдалануға болады. Онда сабақты тиімді өткізуге, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, әрбір оқушының өз беттерінше ізденіп білім алуларына көмектесуге болады. Жаңа технология оқушының өзіндік жұмыс атқаруына және ең бастысы – оқушының білім жетістіктерін жақсартуға ықпал етеді.

Мектептің бастауыш сатысында кеңінен қолданылып жүрген оқытудың қазіргі технологиялары: дидактикалық бірліктерді ірілендіру технологиясы (П.М.Эрдниев) бір мезгілде тура және кері амалдар мен операцияларды меңгеруге көмектеседі және ірілендіру қағидасына сүйеніп құрастырылған жаттығулар жиынтығы білімді саналы да берік меңгеруге көмектеседі, математиканы оқытудың есеп шығаруға негізделген технологиясы (Р.Г.Хазанкин) есептерді шығаруда әртүрлі әдістерді қолдану және оқушылар бірін-бірі тексеру арқылы есептің дұрыстығына көз жеткізулеріне болады, дамыта оқыту технологиясы (Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) дамыта оқыту жүйесі жеке тұлғаны жеделдете қарқынды, барлық сапалармен сәйкестікте жан-жақты дамытуға бағытталған, оқытудың модульдік технологиясы (В.М.Монахов) оқу үрдісін мақсатты жобалап, құруға болады. Оқытудың компьютерлік технологиясы компьютермен жұмыс істеу техникасын меңгеру, сыныпта белсенділік көрсету, жеке жұмыс істеу, жекелеп көмек көрсету, проблемалық оқыту технологиясы, тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы (В.Ф.Шаталов) теория және практиканы блок түрінде топтау, тірек-схема, тірек-конспект түрінде берілген теориялық материалдарды сыныпта меңгеру, үйде өз бетімен іздену, жұмыс істеу, түсіндіре басқарып – оза оқыту (С.Н.Лысенкова) алынатын білімнің алғашқы бөлігін алдын ала оқыту, деңгейлік саралап оқыту технологиясы бірнеше деңгейде тапсырма беру және жүйелік негізде оқыту технологиясы (Ғалиев Г.Г.), шоғырландырып – қарқынды оқыту технологиясы (Әбдіғалиев Қ.А., Нұрахметов Н.Н.), қазіргі таңда қолдау табуда.[1]

Қазіргі ғалымтану және техниканың қарқынды даму кезінде оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру – жеке тұлғаның еркін дамуы үшін оның бойында жалпы азаматтық құндылықтардың қалыптасуын қамтамасыз ететін дидактикалық ұстаным ретінде басшылыққа алынуы тиіс.
Мектептің бастауыш сатысында оқу-тәрбие үрдісін оқушылардың өзара іс-әрекетімен мұғалім мен оқушының өзара қарым-қатынасын дұрыс ұйымдастыру арқылы оқушының ойлау белсенділігін арттыруға, сабақта интерактивтік әдісті тиімді пайдалануға болады. Мұнда негізгі және жетекші үрдіс – іс-әрекетті оқытуды ұйымдастыру. Бұл технологияның ерекшелігі оқушылардың өздері ақпараттар жинап, өздері жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің көзқарасын логикалық түрде дәлелдейді. Ол өз пікірін бір-біріне, топта, сынып алдында айта алады. Мұнда жеке тұлғаның рухын тәрбиелеуге, адамның адамгершілік болмысын қалыптастыруға басты назар аударылуы тиіс. Білім мазмұнын меңгеруде оқушылардың жаңа процессуальдық біліктілігіне, ақпаратты алдын ала болжау қабілеттерін және қойылған міндетті шығармашылықпен дамытуға көңіл бөлінеді. Әрбір сабақта оқушылардың оқу біліктілігімен қатар ойлауы, іс-әрекеті, өзара қарым-қатынасы және өзінің сана-сезімі дамып, қарапайым ойлау операциялары (анализ, синтез, салыстыру, сұрыптау) және шығармашылық іс-әрекеті қалыптасады.
Біздің басты мақсатымыз – білім сапасы. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге, оның білім дәрежесі мен іздену шеберлігіне байланысты. Мұғалім – тікелей оқыту мен тәрбиелеу үрдісіне жаңалықты енгізуші, оқушымен бірлесе жұмыс істейтін белсенді әрекет иесі. Сондықтан да, ол мектепке жаңалық енгізуде шешуші рөл атқарады.
Мектептегі оқу жұмысының сапасы мұғалімнің оқушылардың оқу әрекеті дұрыс ұйымдастыра білуіне, оның тиімділігін мейлінше жетілдіре білуіне байланысты болады. Педагогикалық ғылым мен озық тәжірибенің бүгінгі даму деңгейінде болған оқыту әдіс-тәсілдерінің бәрін де еркін игеріп, әрбір нақтылы жағдайларға орай солардың бірнешеуінің жиынтығын түрлендіре үйлесімді, әрі шығармашылықпен қолдану ұстаз шеберлігінің басты белгісі болмақ.
Оқыту әдіс-тәсілдерін сапалы таңдап алуды осылайша түсіну оқытуда табысқа жетуге негіз жасап, сабақтың тиімділігі мен сапасын барынша арттыра түспек. Оқушыларға терең білім беру үшін жаңа технологияларды қолдана отырып төмендегідей қағидаларды есте сақтаған жөн:

 • Мұғалім пәнді өзі жетік терең біліп, оны балаларға жай, қарапайым тілмен, өмірмен байланыстыра отырып беруі қажет.

 • Мұғалім оқушылардың жеке басының психологиясын (жан дүниесін) жете біліп, әр оқушының жүрегіне жол таба білуі қажет.

 • Мұғалім әр оқушыға, бүкіл сыныпқа талап қоя білуі керек.

 • Мұғалім әр сабақта ғылым мен техника жаңалықтарын дұрыс қолдана білуі.

 • Мүмкіндігінше, кейбір үлкен тақырыптарды топтап, жеке жұмыстар түрінде топтай білуі.

 • Балалардың есте сақтау қабілеттерін арттыру үшін жаңа сабақты тірек конспектілері мен жеке тірек белгілері бойынша беру.

 • Сабақта балалардың пәнге деген қызығушылығын арттыру үшін әртүрлі қызықты элементтерді пайдалану.

 • Әрбір сабақ өз дәрежесінде өтуі қажет.

Жан-жақты ізденістің нәтижесінде білім беру саласында жаңа педагогикалық технологиялардың саны да, сапасы да өсіп келеді. Технология – белгілі бір істегі адамның әдісі, шеберлігі. Осы шеберлік арқылы мұғалімнің өз сабағын оқушыға жоғары сатыда жеткізуіне мүмкіндік береді. Мұғалім үнемі шығармашылықпен, ізденіспен жұмыс жасап отырса жаңашылдыққа жақын болғаны. Өзгелердің үлгісін өз ісінде пайдалана білсе, оған өзіндік қолтаңбасын қосып отырса – оқушы тәрбиелеу мен білім берудегі жетістігі сол болмақ.

  «Қанша білсең, ізден тағы, тағы да, білікті адам жетер тілек, бағына» деген ғұлама Баласағұнның сөздерін әр педагог басшылыққа алса ,нұр үстіне нұр.

Ұлы педагог К.Д. Ушинский: «Мұғалім- білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, іздеуді тоқтатса, мұғалімділігі де жойылады» -деген болатын. Сондықтан әр бір мұғалім күнделікті сабағына өмір талабына сай дайындалып ақпараттық – коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалануы тиіс. Ол- заман талабы .[2]

Сондықтан мұғалім бағыт беруші,инновациялық технологияларды жан-жақты меңгерген тұлға болуы тиіс деген ойдамын. Ойлана келе, «Қазіргі мұғалім қандай болу керек?»деген сұрақты былай топтастырдым:

 • Педагогикалық үрдісінде жүйелі жұмыс істей алатын;

 • Өзгерістерге тез төселгіш;

 • Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;

 • Инновациялық технологиялардың түр-түрімен таныс;

 • Ізденгіш;

 • Білімді,шебер,іскер

Ал бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы,орындаушы болып келсе,ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екенділігіне ерекше мән береміз.Сол себепті «Қазіргі оқушы қандай болу керек?»деген сұраққа жауап ізеп көрдім.

Қазіргі оқушы:

 • Қабілеті жоғары;

 • Өнер тапқыш;

 • Өз алдына мақсат қоя білетін;

 • Талапты,ізденімпаз;

Оқу процесінде оқытудың жаңа технологияларын тиімді пайдалану және қолдану айтарлықтай оң тәжірибе беріп отыр. Атап айтсақ, оқушылардың өз бетімен ізденісі, пәнге деген қызығушылығын арттырып, шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мәдениетін қалыптастыруға, дербес жұмыстарын ұйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. Оның ішінде бастауыш сыныптарда көбінесе «дамыта оқыту», «деңгейлеп оқыту» «ойындық оқыту» «оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау»технологиялары жиі қолданылады.

Дамыта оқыту технологиясының авторының /Л.В.Занков,В.В.Давыдов т.б./ пікірінше,бұл жеке тұлғаның барлық сапаларын тұтас дамытуға бағытталған жүйе.Оның нәтижесінде әр баланың өзін-өзі өзгеруші субъект дәрежесіне көтерілуі көзделіп,соған лайықты жағдайлар жасалады.Осыған орай,балалардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың маңызы өте зор.Өзіндік жұмыстардың жоғары түріне олардың өз еркімен жаңа амал-тәсілдер қолданып жасайтын жұмыстары ,логикалық тапсымаларды орындай алуы жатады.

Шығармашылық жұмыстар көбінесе бастауыш сыныптарда «әдебиеттік оқу», «дүниетану», «қазақ тілі»пәндерде оқушылардың үлкен қызығушылығымен орындалады.

«Шығармашылық» сөзі «шығару», «ойлап табу» деген ұғымды білдіреді. Философиялық сөздікте «шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық ашатын іс-әрекет», - деп көрсетілген [3]. Психолог Л.С. Выготскийдің пікірінше: «Шығармашылық жаңалық ашатын әрекет», деп атаған [4].

Әр бастауыш сынып оқушылары суретке қарап әңгіме құрастырады, яғни өзіндік көзқарасы, қабілетіне орай әр оқушы шығарма жазады, шығармашылық қабілетін арттырады.

Осыған орай, ғалымдар жүргізілген тәжірибе барысында, барлық пәндердегі білім мазмұнында оқушының шығармашылық қабілеттерінің дамуы басты нысана болып алынуымен байланысты, оқулықтарда берілген тапсырмалардан басқа өздігінен бақылау жүргізу, қарапайым тәжірибе, эксперимент қою, мәтінмен, сызбамен, суретпен, диаграммамен жұмыс істеу, жекеден жалпыны шығару, жалпыны жекелей қолдану т.б. сияқты оқушыны іскерлікке, дербестікке баулитын, ойына түрткі болып, шығармашылыққа жетелейтін, өздігінен ізденіске салатын, айналадағы дүниемен қарым-қатынысқа түсіретін, «жаңалық ашып», оның нәтижесінің «қызығына» бөлейтін әдіс-тәсілдер мен мазмұндық ойындар, қызықты тапсырмалар тұрақты жүргізіліп отырылуы біз көтеріп отырған мәселенің нәтижелі екендігін нақтылады. Менің ойымша, бүгінгі бастауыш сынып оқушылары шығармашылық тапсырмалар шешуді табыспен меңгере алады. Тек ол жұмысқа дұрыс басшылық, шебер ұйымдастырушылық қажет.

Деңгейлеп оқытуда көзделетін мақсат-балаға білім даяр күйінде берілмей,мұғалім баяндап бермей,олардың алдына белгілі проблемалы міндетті қойып,соны өздігінен шешеуге бағыттау.Баланы қабілетіне қарай анықтап,білімін дамытуға ықпал ету болып табылады.

Ал «Сын тұрғысынан ойлау» өз алдына сұрақтарға жауап іздеп,жан-жақты пікірлесіп талдау жасау.Баланың ойын тұжырымдау,пікірлесе білуге баулу,топтасу. Ол-сынау емес,оқушының ойлау қабілетін шыңдау.Өз сабақтарымды осы технологияның/ «топтастыру», «5жолды өлең» «РАФТ» «ББҮ», «Болжау» «семантикалық карта» «Т»кестесіт.б/ бірнеше стратегияларын қолданып келемін. Нәтижесі де жаман болған жоқ.Оқушыларымның орындаған қосымша тапсырмалары, жазған эсселері облыстық балалар басылымдарында /«Самал» , «Ертегілер елінде»республикалық басылым/ жарық көрді.Оқушыларымның шығармашылық қабілеттері артып,пәге деген қызығушылықтары жетілді,өз ойларын еркін жеткізе алатын тұлғаға айналды.

Ойындық оқыту технологиясы.Бастауыш сынып оқушылары өзінің күш-жігерін жаттықтырып,еңбек дағдысын,қоршаған орта туралы түсініктерін ойын арқылы қабылдайды.Сондықтан да ойынның сан алуан түрлерін қолдану тиімді. Ойынның өзі дидатикалық,сюжеттік-рөлдік,қимылды және театр ойындары деп бөлінеді.Қай ғалымды алмайық өздерінің ойын туралы еңбектерінде: “Ойын баланың жетекші әрекеті” деген сипаттама береді, өйткені ойын баланы ақыл-ой жағынан да, дене жағынан да алға жетелеп, дамытады, баланың ойын өрбітіп,бойын өсіреді. Ойын барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, балалар қоғамдық өмірге қатысудың алғашқы үлгісін алады.

Педагогикалық ойындардың тиімділігі: Оқушының ойын жетілдіреді.

 • Тілін дамытады.

 • Сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырады.

 • Ой - өрісін дамытады.

 • Ойлау қабілетін арттырады.

 • Материалды зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі

 • Адамгершілік қасиеттер қалыптасады.

 • Шығармашылығы артады.

 • Оқушының жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастырады.

Өз тәжірибемде сабақтарыма «Үндемес», «Орамал тастамақ», «Қыз қуу», «Жүрдек поезд»сияқты т.б.көптеген ойын түрлерін қолданамын. Ойын арқылы оқушылар жаңа тақырыпқа болсын,үй тапсырмасы болсын, бекіту сабақтары болсын қызыға қатысады.Әсіресе ойын технологиясы күрделі тақырыптарды өткен кезде қолданылса, оқушының тез меңгеріп алатындықтарының талай куәсі болдым десем болады.

Ұлы ұстаз А.Байтұрсыннов: «Білім-біліктілікке жеткізер баспалдақ,ал біліктілік сол білімді іске асыру дағдысы»деп бағалаған. [5,б 83].

Сапалы білімді қамтамасыз етуде қазіргі қолданылып жатқан жаңа иннаввциялық технологиялар өте мол,тек әр ұстаз өз оқушыларына ыңғайлысын қолдана білуден ұтады.

Ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:

Жай мұғалім хабарлайды

Жақсы мұғалім түсіндіреді,

Керемет мұғалім көрсетеді,

Ұлы мұғалім шабыттандырады,-дегендей [6, б 85].

Нағыз жаңа технологияларды жетік меңгерген ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен түйіндесем “Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай болуға тиіс:ол тым қатал да болмауға тиіс, тым ырыққа да жығыла бермеу керек, өйткені тым қаталдық шәкіртті өзінің ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру ұстаздық қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен оның ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық қажет.Өйткені олар жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді. Жаңа ғасырдағы мектеп алдындағы міндет- егеменді еліміздің жас ұрпағын жан-жақты дамыта отырып тәрбиелеу.

Қорыта келгенде, бүгінгі талапқа сай мектепте білім берудің жаңа саласына жету-мұғалімнің мейірімділігімен, білімімен,шеберлігімен тығыз байланысты. Өз мамандығына жан-жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық этиканы да,ұстаздық техниканы да, шеберлікті де жақсы меңгереді.

Сондықтан мұғалімдер қауымы үнемі жаңашылдыққа ұмтылып,инновациялық технологиялардың қыр- сырын меңгеріп,оны шәкірт бойына дарытып, егеменді еліміздің болашақтарын тәрбиелеуде шаршамайық,үнемі ізденіс үстінде болайық!

Елбасымыздың білім қызметкелерінің бірінші құрылтайында айтылған мына сөзімен баяндамамды аяқтаймын: «Еліміздің ертеңі-бүгінгі ұрпақтың қолында,ал жас ұрпақ тағдыры ұстаздың қолында.»

Пайдаланылған әдебиеттер: 1. Ералиева М. «Оқытудың қазіргі технологиялары» Бастауыш мектеп. 2008. №5. 5 бет.

 2. Абдрахманова К. Төменгі жастағыларды оқыту ерекшеліктері / К.Абдрахманова // Бастауыш мектеп. – 2000. - №9. 10 бет.

 3. Мұқанов М. Жас және педагогикалық психология / М.Мұқанов. – Алматы: Мектеп, 2001. -182 бет.

 4. А.Тортбаева «Бастауыш сыныптарда жаңа технологияны қолдану тиімділігі»/ Педагогика мәселелері. 2013 №4 54-бет/

 5. Бұзаубақова К.С. //Жаңа педагогикалық технологиялар//Алматы-Білім.

2000ж.83-85б.
 • Начальные классы
Описание:

БҚО Казталов ауданы Сатыбалды НЖББ мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Темиргалиева Назым Фатиховна

Баяндамада бастауыш сыныптарда пәндер бойынша қолднылатын жаңа технолгиялар туралы айтылады. Жаңа технология элементтерін қолданып мұғалім әр сабағын тиімді өткізе алады деп есептеймін.

Кейінгі жылдары жиі пайдаланылып келе жатқан ұғымдардың бірі-инновация.Инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс», «өзгеріс»,ал инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы»деп қарауға болады.Инновациялық технологиялардың негізгі қағидалары:балаға ізгілік тұрғысынан қарау,оқыту мен тәрбиенің бірлігі,өз бетімен әрекет ету әдістерін меңгерту,танымдылық шығармашылық икемділігіндамыту,оқушының білім сапасын арттыру.

Бiлiм сaпaсы –мұғaлiмдер қызметiнiң сaпaсы. Егер «ненi оқыту керек?» деген сaуaлғa мемлекеттiк бiлiм беру стaндaрттaры жaуaп беретiн болсa, «қaлaй оқыту керек?» дегенге жaуaпты тек мұғaлiмнiң кәсiптiк дaярлығынaн, жaңa инновациялық технологиялaрды пaйдaлaнa бiлуiнен, өзiнiң нaқты мaқсaтын aйқын көре aлуынaн және сол aрқылы бaлaны әлемдiк aқпaрaттық қоғaмның толыққaнды мүшесi ретiнде қaлыптaстырa бiлу шеберлiгiнен iздеу қaжет деп ойлaймын.

Білім беру сапасы – қоғамдағы білім беру үрдісінің жағдайын, нәтижесін, сондай-ақ жеке тұлғаның кәсіптілігінің қалыптасуы және даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория. Білім беру сапасы білім беру мекемелеріндегі жеткіншектерді оқыту мен тәрбиелеу қызметтерінің әртүрлі көрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмұны, оқыту формасы мен әдістері бойынша анықталады. Сондықтан педагогика ғылымының ерекшелігі де – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруы болып отыр.

Сондықтан білімді ұрпақ- болашағымыздың кепілі екендігі сөзсіз.Егеменді еліміздің тағдыры жас ұрпақтың қолында болса,жас ұрпақ тағдыры бүгінгі білікті ұстаздың қолында.Заман талабына сай сабақтарда жаңа технологияны тиімді пайдалану-бүгінгі күннің басты қағидасы болып отыр.ХХІ ғасыр-ғылым ғасыры.Қазіргі таңда жеткіншекке жаңаша білім беру жолында әртүрліәдіс-тәсілдер жарыққа шығып жатыр.Нәтижесінде мұғалімдер инновациялық және интерактивті әдістемелерін сабақ барысында пайдаланып,сабақтың сапалы,әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуе.

Қазіргі кезде мектептің оқу-тәрбие үрдісінде 50-ден астам педагогикалық технологиялардың қолданылып жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін бір сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады. Мұнда оқушының әрекеті – технологияны қабылдауы, ынтасы,құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс.

Жаңа ақпараттық технологияның ерекшелігі – мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен бірлесіп, шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіншілік береді.
Мектептердің оқу үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу арқылы оқу сапасы жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ қарқыны жеделдетіліп, жеке тұлғамен жұмыс істей отырып, саралап, даралап оқытуға мүмкіндік туады. Жаңа ақпараттық-инновациялық технологияны бастауыш сыныптар да пайдалануға болады. Онда сабақты тиімді өткізуге, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға, әрбір оқушының өз беттерінше ізденіп білім алуларына көмектесуге болады. Жаңа технология оқушының өзіндік жұмыс атқаруына және ең бастысы – оқушының білім жетістіктерін жақсартуға ықпал етеді.


Скачать материал
Автор Назым Темиргалиева Фаиховна
Дата добавления 01.11.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Другое
Просмотров 1719
Номер материала MA-061842
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс повышения квалификации
«Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»