Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Информатика / Информатика тест 8 сынып үшін

Информатика тест 8 сынып үшін

8 сынып.1-ші жарты жылдық.

1. Алгоритм дегеніміз не?

А) Орындаушының белгілі бір мақсатқа жету барысында орындалатын әрекеттері

Ә) Қоршаған ортада болып жатқан түрлі құбылыстар

Б) Орындаушының белгілі бір мақсатқа жету барысындағы ретімен орындалатын түсінікті дәл ұйғарым

В) Алғашқы берілген мәліметтерді пайдаланып жұмыс жасау

2. Алгоритмнің негізгі қасиеттерін көрсет

А) алгоритмнің айқындылығы, түсініктілігі, тиістілігі

Ә) алгоритмнің анықтылығы, үздіктілігі, жалпыға бірдейлігі, нәтижелігі

Б) алгоритмнің үздіктілігі, түсініктілігі, тиістілігі, мақсаттылығы

В) алгоритмнің айқындығы, мақсатталығы, тиістілігі, жалпыға бірдейлігі

3. Алгоритмнің жазылу түрлерін көрсет

А) алгоритмдік тілде, блок-схема түрінде, программалау тілінде

Ә) алгоритмдік тілде, программалау тілінде, математикалық тілде

Б) блок-схема түрінде, графикалық түрде, программалау тілінде

В) программалау тілінде, математика тілінде, графикалық түрде,

4. Блок-схемада қандай геометириялық фигураларды қолданбайды?

А) тік төртбұрыш, ромб Ә) стрелкалар, параллелограм

Б) ромб, параллелограм В) шеңбер, үшбұрыш

5. Алгоритмнің түрлерін көрсет

А) сызықтық, тармақталу, көрсеткіштік Ә) тармақталу, қайталану, шарттық

Б) сызықтық, тармақталу, циклдік В) циклдік, қайталану, шарттық, сызықтық

6.Шама қалай сипатталады

А) атымен,типімен, мәнімен Ә) өрнегімен, символымен,түрімен

Б) типімен, суретімен,негізімен В) атымен, түрімен, суретімен

7. Есептеуіш әрекет

А) тік төртбұрыш Ә) ромб

Б) параллелограм В) бұрыштары дөңгеленген төртбұрыш

8.Деректерді енгізу ,шығару

А) Тік төртбұрыш Ә) ромб

Б) параллелограм В) бұрыштары дөңгеленген төртбұрыш

9. := қандай белгі?

А) теңдік Ә) айнымалыларды салыстыру

Б) меншіктеу В) бөлу

10.Шамалар ..........болады

А) сандық, мәтіндік Ә) тұрақты, айнымалы

Б) суреттік, таңбалы В) мәтіндік, таңбалы

11.Мәні өзгеретін шамалар

А) мәтіндік Ә) таңбалы

Б) айнымалы В) тұрақты

12.Шығыстық деректер

А) нәтижелер Ә) аргументтер

Б) айнымалы В) тұрақты

13.Бүтін,нақты, литерлік

А) шамалар типі Ә) шамалар мәні Б) шамалар аты В) шама қасиеті

14. integer, longint, byte қандай шамалар?

А) нақты Ә) символдық

Б) бүтін В) литерлік

15.char

А) нақты Ә) символдық

Б) бүтін В) литерлік

16. Логикалық (бульдік) типтерге

А) ақиқат, жалған Ә) символдық, суреттік

Б) бүтін, нақты В) құрама, жай

17. Тұрақты шамаларды анықта

А) жылдағы күндер саны Ә) аптадағы күндер саны

Б) ақпан айындағы күндер саны В) алфавиттегі әріптер саны

18.Паскаль тілінде Х санның бүтін бөлігін алу үшін қандай функция қолданылады?

A) INT (X) Ә) ABS (X) Б) ABC (X) В) TRUNC (X)

19. 14 DIV 5 – функциясының мәні неге тең?

А) 2,8 Ә) 2 Б) 5 В) 11

20. Паскаль тіліндегі айнымалыларды сипаттау операторын көрсет.

А) VAR Ә) WRITE Б) CONST В) READ

21. Паскаль тіліндегі тұрақтыларды сипаттау операторын көрсет

А) VAR Ә) WRITE Б) CONST B) READ

22. Нақты Х айнымалысын сипаттаңыз:

a) var x: integer ә) var x, rea l б) const x: real в) var x: real

23.read(a.b)

А) екі санды қосады Ә) екі санды шығарады Б) екі сан тұрақты B) екі санды енгізеді

24. А= 14, В= 12,3 болған жағдайда А және В айнымалыларын сипаттаңыз:

А) VAR A, B: integer; Ә) VAR A=14, B=12.3;

Б) BEGIN A=14 B=12.3 В) VAR A: integer ; B: real

25. алг алгоритм аты

басы

Алгоритм командалары

соңы

А) алгоритм түрі Ә) алгоритм қасиеті Б) алгоритм көрінісі. В) алгоритм мәні

26. Pascal программасының жазылуы


А) program_ fns; Ә) program fns; Б) begin В) program fns;

Begin writeln(‘мектеп’); program fns; writeln(‘мектеп’);

writeln(‘мектеп’); begin end. end.

end. end. writeln(‘мектеп’);

27. 5 div 10 +36 mod 6

А) 5 Ә) 6 Б) 0 В) 0.5

28. cos(30*pi/180)+exp(5*ln(2)) математикалық тілге айналдыр

А) cos300+25 Ә) cos300+52 Б) cos300+55 В) cos300+2x

29. Жауабы қандай?

begin

Writeln (frac(2.25));

Writeln (int(3.85));

Writeln (trunc(5.3));

Writeln (round(6.85));

Writeln (round(6.25));

Writeln (pred(5));

Writeln (succ(5));

end.

А) 2,3,5,6,6,5,5 Ә)25,3,5,85,25,5,5 Б) 0.25,3,5,7,6,4,6 В) 0.2,85,5,85,25,5,6

30. a:=20; b:=a div 4;

c:=b+a+0.35; a:=a+6;

a:=adiv2;

writeln(‘a=’,a,’b=’,b);

writeln(‘c=’,c);

А) a:=6 , b:=5, c:=25.3 Ә) a:=13 , b:=5, c:=25,35 Б) a:=13 , b:=3, c:=15.35 В) a:=3 , b:=15, c:=23.35

31 . Егер z:=(x/5+y)4 және х=5, y=10 болса, онда z-тың мәні неге тең?

А) 40 Б) 42 В) 44


32. Егер y:=x+y және х=10, y=x болса, онда y-тың мәні неге тең?

А) 10 Б) 20 В) 60


33. Егер х:=0, х:=х+1, х:=хх болса, онда х-тың мәні неге тең?

А) 0 Б) 1 В) 2


34. Паскаль тіліндегі логикалық айнымалылар типінің жазылуы.

А) char Б) boolean В) real


35. Паскаль тіліндегі символдық берілгендер типінің жазылуы.

А) char Б) integer В) string


36. byte типті айнымалылар қай аралыққа жатады?

А) [0;65535] Б) [-128;127] В)[0;255]


37. 100 mod 10 өрнегінің мәні қандай типке жатады?

А) real Б) integer В) byte


38. Егер y - бүтін сан болса, онда x:=1.2y өрнегінің мәні айнымалылардың қандай типіне жатады?

А) real Б) integer В) char


39. «Немесе» логикалық операциясының жазылуы.

А) or Б) not В) and


40. «Және» логикалық операциясының жазылуы.

А) or Б) not В) and

41. (2>4) or (2=4) өрнегінің нәтижесін анықтаңдар.

А) true Б) истина В) false


42. Параметрдің алғашқы, ақырғы мәндерін және қадам мәнін белгілейтін оператор.

А) for Б) repeat В) while


43. for I:=2 downto 0 do

writeln (j);

Берілген программа бөлігі қандай қызмет атқарады?

А) экранға 0-ден 2-ге дейінгі сандарды шығарады

Б) экранға 2-ден бастап барлық сандарды шығарады

В) экранға 2-ден 0-ге дейінгі сандарды шығарады


44. Программа бөлігіндегі m-нің мәнін анықтаңдар.

m:=0;

While m<3 do

m:=m+1;

А) 3 Б) 4 В) 2

45. Шартты операторын қолданып келтірілген функцияны есептеу керек

Y = { cos2 x 0

1- sin x2

А) if x>0 and x<2 then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

Ә) if x>0 (and)x<2 then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

Б) if x>0 and (x<2) then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));

В) if (x>0) and (x<2) then y:= sqr (cos(x)) else y:=1 – sin (sqr(x));


  • Информатика
Описание:

Қазіргі мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілеті, өздігінен іздену деңгейі төмен.  Оқушылар тек қана тыңдаушының рөлін ғана емес, ізденушінің рөлін де атқару қажет. Оқушылардың білуге деген қызығуын арттыру үшін:

-          оқушылардың өздерінің ізденістерін ұйымдастыру қажет;

-          өткен сабақ пен жаңа сабақты байланыстырыпотыру қажет;

-          оқушылардың білімі мен білігін тексергенде әр түрлі жұмыс формаларын пайдалану керек;

-          сабақта жаңа әдістермен белсенді сабақ түрлерін пайдаланған жөн.

 

          Жалпыға жаппай орта білім беру кезеңінде мұғалім оқушылардың бәрін бірдей  жақсы оқытуға міндетті. Сондықтан қазіргі кезде мектептерде жаңаша оқытуға көшу жүйесі жасалынды, пән мұғалімдерінің алдында тұрған жауапты міндет- оқушылардың білім деңгейлерін барынша жетілдіру.

Автор Айткалиева Баян Сабыргалиевна
Дата добавления 30.12.2014
Раздел Информатика
Подраздел
Просмотров 4008
Номер материала 17664
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы