Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Химия / Химиядан ҰБТ - қа дайындық

Химиядан ҰБТ - қа дайындық

1. 7 г темір күкіртпен әрекеттескенде түзілген темір(ІІ) сульфидінің массасы (г)

А) 10

В) 11

С) 12

D) 13

Е) 14

Шешуі: Ғе + S → ҒеS

М(Ғе) = 56 г/моль

m(Ғе) = ν · М(Ғе) = 1 моль · 56 г/моль = 56 г

М(ҒеS) = 88 г/моль

m(ҒеS) = ν · М(ҒеS) = 1 моль · 88 г/моль = 88 г

7 г Ғе ----- х г ҒеS

56 г Ғе ---- 88 г ҒеS

hello_html_m7ec4f5e.gif

{дұрыс жауабы}= В

2. 27 г алюминий күкіртпен әрекеттескенде түзілген алюминий сульфидінің массасы (г) және зат мөлшері (моль)

А) 65 г; 0,2 моль

В) 55 г; 0,3 моль

С) 85 г; 0,4 моль

D) 75 г; 0,5 моль

Е) 150г; 1 моль

Шешуі: 2АІ + 3S → АІ2S3

М(АІ) = 27 г/моль

m(АІ) = ν · М(АІ) = 2 моль · 27 г/моль = 54 г

М(АІ2S3) = 150 г/моль

m(АІ2S3) = ν · М(АІ2S3) = 1 моль · 150 г/моль = 150 г

27 г АІ ----- х г АІ2S3

54 г АІ ---- 150 г АІ2S3

hello_html_486189ab.gif

hello_html_m41b2b622.gif

{дұрыс жауабы}= D

3. 4 г натрий гидроксиді тұз қышқылы мен әрекеттескенде түзілген тұздың зат мөлшері (моль)

А) 0,05

В) 0,1

С) 5,85

D) 4

Е)0,2

Шешуі: NaOН + НСI → NaСІ + Н2О

М(NaOН) = 40 г/моль

m(NaOН) = ν · М(NaOН) = 1 моль · 40 г/моль = 40 г

4 г NaСІ ----- х моль NaСІ

40 г NaОН ---- 1 моль NaСІ

hello_html_m71e9fd94.gif

{дұрыс жауабы}= В

4.1,2 г магний тұз қышқылымен артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж.) көлемі (л)

А) 1,24

В) 1,12

С) 1,65

D) 1,82

Е) 4,48

Шешуі: Мg + 2НСI → МgСІ2 + Н2

М(Мg) = 24 г/моль

m(Мg) = ν · М(Мg) = 1 моль · 24 г/моль = 24 г

1,2 г Мg ----- х л Н2

24 г Мg ----- 22,4 л Н2

hello_html_m236c0029.gif

{дұрыс жауабы}= В

5. 11,2 г калий гидроксиді 5,6 л хлорсутекпен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г)

А) 5,6

В) 11,2

С) 14,9

D) 18,6

Е) 19,4

Шешуі: КOН + НСI → КСІ + Н2О

М(КOН) = 56 г/моль

hello_html_m6ec63af3.gif

Vm= 22,4 л/моль

hello_html_20240507.gif

ν(HСІ) > ν(КOН)

М(КСІ) = 74,5 г/моль

m(КСІ) = ν · М(КСІ) = 1 моль · 74,5 г/моль = 74,5 г

11,2 г КОН ----- х г КСІ

56 г КОН ---- 74,5 г КСІ

hello_html_4e0a67e8.gif

{дұрыс жауабы}= С

6. 13 г мырыш 24,5 г күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж.) көлемі (л)

А) 1,12

В) 2,24

С) 3,36

D) 4,48

Е) 6,72

Шешуі: Zn + Н2SO4→ ZnSO4 + Н2

М(Zn) = 65 г/моль

m(Zn) = ν · М(Zn) = 1 моль · 65 г/моль = 65 г

hello_html_m3cc562e1.gif

М(H2SO4) = 98 г/моль

hello_html_22ab73.gif

ν(Zn) > ν(H2SO4)

Vm = 22,4 л/моль

V2) = ν · Vm = 1 моль · 22,4 л/моль

13 г Zn ----- х л Н2

65 г Zn ---- 22,4 л Н2

hello_html_3f503e31.gif

{дұрыс жауабы}= D

7. 28 г темірді 32 г күкіртпен қосып қыздырғанда түзілген темір(ІІ) сульфидінің массасы (г)

А) 32

В) 38

С) 44

D) 60

Е) 63

Шешуі: Ғе + S ҒеS

М(Ғе) = 56 г/моль

m(Ғе) = ν · М(Ғе) = 1 моль · 56 г/моль = 56 г

hello_html_4adc5bfa.gif

М(S) = 32 г/моль

hello_html_m6edc38db.gif

ν(S) > ν(Ғе)

М(ҒеS) = 88 г/моль

m(ҒеS) = ν · М(ҒеS) = 1 моль · 88 г/моль = 88 г

28 г Ғе ----- х г ҒеS

56 г Ғе ---- 88 г ҒеS

hello_html_m4fed7249.gif

{дұрыс жауабы}= С

8. 49 г натрий гидроксиді мен 49 г күкірт қышқылының ерітінділерін араластырғанда түзілетін тұздың массасы:

А) 24

В) 49

С) 71

D) 87

Е) 98

Шешуі: 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

М(NaOH) = 40 г/моль

hello_html_f79726c.gif

М(H2SO4) = 98 г/моль

m(H2SO4) = ν · М(H2SO4) = 1 моль · 98 г/моль = 98 г

hello_html_m5d6c8890.gif

ν(NaOH) > ν(H2SO4)

М(Na2SO4) = 142 г/моль

m(Na2SO4) = ν · М(Na2SO4) = 1 моль · 142 г/моль = 142 г

49 г H2SO4 ----- х г Na2SO4

98г H2SO4 ---- 142г Na2SO4

hello_html_6bee0a3f.gif

{дұрыс жауабы}= С

9. Табиғатта кездесетін 2010Nе – 20 изотопының массалық үлесі 90%,2210Nе – 22 изотопының массалық үлесі 10%. Неон элементінің салыстырмалы атомдық массасы

А) 20,2

В) 19,5

С) 18,2

D) 17,5

Е) 14

Шешуі: Мг(Ne) = w Ne· Ar(20Ne) + w Ne· Ar(22Ne)

Мг(Ne) = 90 · 20 + 10 · 22 = 1800 + 220 = 2020

hello_html_2a54d3.gif

{дұрыс жауабы}= А

10. Хлор элементінің табиғатта кездесетін изотоптары СІ -35 және СІ-37. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы-35,5. Табиғаттағы әр изотопының массалық үлесі

А) 85% және 15%

В) 75% және 25%

С) 65% және 35%

D) 55% және 45%

Е) 50% және 55%

Шешуі: СІ = 35

35х + 37(100-х) = 35,5 · 100

35х +3700 -37х = 3550

2х =3700 -3550

2х = 150

х =75%

СІ = 35

37х + 35(100-х) = 35,5 · 100

37х +3500 -35х = 3550

2х =3550 -3500

2х = 50

х =25%

{дұрыс жауабы}= В

11.7,75 г фосфор 10 л (қ.ж.) оттегімен әрекеттескенде тұзілген оксидтің массасы (г)

А) 18,75

В) 17,75

С) 19,75

D) 16,75

Е) 15,75

Шешуі: 4Р + 5О22О5

Vm= 22,4 л/моль

hello_html_4d6af481.gif

М(Р) = 31 г/моль

m(Р) = ν · М(Р) = 4 моль · 31 г/моль = 124 г

hello_html_m3c6c6c54.gif

ν(О2) > ν(Р)

М2О5) = 142 г/моль

m2О5) = ν · М2О5) = 1 моль · 142 г/моль = 284 г

7,75 г Р ----- х г Р2О5

124 г Р ---- 284 гР2О5

hello_html_5b1c8c32.gif

{дұрыс жауабы}= В

12. Темірдің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі: 3Fе + 2О2Ғе3О4 + 1116 кДж болса, 1 кг темір жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

А) 6642,8

В) 3321,4

С) 1660,7

D) 1328,5

Е) 1107,1

Шешуі: 3Fе + 2О2Ғе3О4 + 1116 кДж

М(Ғе) = 56 г/моль

m(Ғе) = ν · М(Ғе) = 3 моль · 56 г/моль = 168 г

1000 г Ғе ----- х кДж

168 г Ғе ---- 1116 кДж

hello_html_4847defe.gif

{дұрыс жауабы}= А

13. Газ күйіндегі аммиакты NН3 катализатор қатысында оттегімен тотықтырғанда азот (ІІ) оксиді және су түзіледі. 26,88 л аммиакпен реакцияға түскен оттегінің көлемі (л)

А) 10,6

В) 15,6

С) 20,6

D) 33,6

Е) 30,6

Шешуі: 4NH2 + 5O2→ 4NO + 6H2O

Vm = 22,4 л/моль

V(NH2) = ν · Vm = 4 моль · 22,4 л/моль = 89,6 л

V(O2) = ν · Vm = 5 моль · 22,4 л/моль = 112 л

22,88 л NH2----х л O2

89,6 л NH2---- 112 л O2

hello_html_m13429d5.gif

{дұрыс жауабы}= D

14. 10 г сутегі 10 г оттегімен әрекеттескенде түзілген судың массасы (г)

А) 1,3

В) 11,3

С) 20,3

D) 50,3

Е)25,3

Шешуі: 2H2+ O2 2H2O

М(H2) = 2 г/моль

hello_html_m5d63a9f7.gif

М(O2)= 32 г/моль

m(O2) = ν · М(O2) = 1 моль · 32 г/моль = 32 г

hello_html_m6ae3207d.gif

ν2) > ν(О2)

М(H2О)= 18 г/моль

m(H2О) = ν · М(H2О) = 2 моль · 18 г/моль = 36 г

х г H2О ----10 г O2

36 г H2О ---- 32 г O2

hello_html_225504a6.gif

{дұрыс жауабы}= В

15. 200 г 20% -тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200 г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы (г)

А) 53,2

В) 40,8

С) 4,08

D) 408

Е) 5,32

Шешуі: КOН + НСI → КСІ + Н2О

m(КОН) = 200 г · 0,2 = 40 г

М(КOН)= 56 г/моль

hello_html_m54c254e9.gif

m(НСІ) = 200 г · 0,1 = 20 г

М(НСІ)= 36,5 г/моль

m(НСІ) = ν · М(НСІ) = 1 моль · 36,5 г/моль = 36,5 г

hello_html_m4f3bb1.gif

ν(КОН) > ν(НСІ)

М(КСІ)= 74,5 г/моль

m(КСІ) = ν · М(КСІ) = 1 моль · 74,5 г/моль = 74,5 г

20 г НСІ ----- х г КСІ

36,5 г НСІ ---- 74,5 г КСІ

hello_html_m803cc43.gif

{дұрыс жауабы}=В

16. Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075 г/мл 20% -тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20 г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж.) көлемі

А) 4,48 л

В) 2,24 мл

С) 44,8 л

D) 44,8 мл

Е) 22,4 л

Шешуі: CaCO3 + 2НСІ СаСІ2 + СО2↑+ Н2О

mеріт.(НСІ) = 220 мл · 1,075 г/мл = 215 г

m(НСІ) = 215 · 0,2 = 43 г

М(НСІ)= 73 г/моль

hello_html_32c04c9.gif

М(CaCO3)= 100 г/моль

m(CaCO3) = ν · М(CaCO3) = 1 моль · 100 г/моль = 100 г

hello_html_93a479d.gif

ν(НСІ) > ν(CaCO3)

Vm = 22,4 л/моль

V(СO2) = ν · Vm = 1 моль · 22,4 л/моль = 22,4 л

20 г CaCO3 -----х л CO2

100 г CaCO3 ----22,4 л CO2

hello_html_b542fe6.gif

{дұрыс жауабы}=А

17. 4 г күкіртті жаққанда 37,1 кДж жылу бөлінді, 1 моль күкірт жанғанда бөленген жылу мөлшері (кДж)

А) 297

В) 287

С) 267

D) 259

Е) 371

Шешуі: S + О22 + 37,1 кДж

М(S) = 32 г/моль

m(S) = ν · М(S) = 1 моль · 32 г/моль = 32 г

4 г S ----- 37,1 кДж

32 г S ---- х кДж

hello_html_79602a56.gif

1 моль S ----- х кДж

1моль S ---- 297 кДж

hello_html_3143ac83.gif

{дұрыс жауабы}= А

18.40 г 10%-тті мыс сульфаты натрийгидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (ІІ) гидроксидінің массасы

А) 3,45 г

В) 2,75 г

С) 2,45 г

D) 3,15 г

Е) 2,65 г

Шешуі: CuSO4 + 2NaOH→ Nа2SO4 + Сu(ОН)2

М(CuSO4)= 160 г/моль

m(CuSO4) = ν · М(CuSO4) = 1 моль ·160 г/моль = 160 г

М(Сu(ОН)2)= 98 г/моль

m(Сu(ОН)2) = ν · М(Сu(ОН)2) = 1 моль · 98 г/моль = 98 г

m(CuSO4) = 40 г · 0,1 = 4 г

4 г CuSO4 -----х г Сu(ОН)2

160 г CuSO4 ----98 г Сu(ОН)2

hello_html_m44280649.gif

{дұрыс жауабы}=С

19. 20 г 49% -тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы

А) 4 г

В) 0,8г

С) 800г

D) 80 г

Е) 8 г

Шешуі: 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O

М(NaOH) = 40 г/моль

m(NaOН) = ν · М(NaOН) = 2 моль · 40 г/моль = 80 г

М(H2SO4) = 98 г/моль

m(H2SO4) = ν · М(H2SO4) = 1 моль · 98 г/моль = 98 г

m(H2SO4) = 20 г · 0,49 = 9,8 г

9,8 г H2SO4---- х г NaОН

98 г H2SO4 ---- 80 г NaОН

hello_html_5e137852.gif

10 % ------ 8 г NaОН

100% ----- х г NaОН

hello_html_698bdcd6.gif

{дұрыс жауабы}=D

20. Массасы 30 г мыс пен алюминий қоспасына концентрлі азот қышқылымен әсер еткенде 13,44 л газ (қ.ж.) бөлінді. Қоспаның құрамы

А) 19,2г Сu, 10,8 г АІ

В) 192г Сu, 108 г АІ

С) 19г Сu, 18 г АІ

D) 19,2г Сu, 108 г АІ

Е) 192г Сu, 10,8 г АІ

Шешуі: Сu + 4HNO3 Cu(NO3)3 + 2NO2↑ + Н2О

М(Cu)= 64 г/моль

m(Cu) = ν · М(Cu) = 1 моль · 64 г/моль = 64 г

Vm = 22,4 л/моль

V(NO2) = ν · Vm = 2 моль · 22,4 л/моль = 44,8 л

х г Cu -----13,44 л NO2

64 г Cu ----44,8 л NO2

hello_html_584ee03a.gif

m(АІ) = 30 г – 19,2 г = 10,8 г

m(Cu) = 19,2 г; m(АІ) = 10,8 г

{дұрыс жауабы}= А

21. Массасы 316 г 25%-тті КМnО4 ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескендетүзілген хлордың (қ.ж.) көлемі

А) 25 л

В) 28 л

С) 26 л

D) 20 л

Е) 38 л

Шешуі: 2КМnO4 + 16НСІ → 2MnСІ2 + 2КСІ+ 5СІ2 + 8Н2О

М(КМnO4)= 158 г/моль

m(КМnO4) = ν · М(КМnO4) = 2 моль · 158 г/моль = 316 г

mеріт.(КМnO4) = 316 г · 0,25 = 79 г

Vm = 22,4 л/моль

V(CІ2) = ν · Vm = 5 моль · 22,4 л/моль = 112 л

79 г КМnO4 -----х л 2

316 г КМnO4 ----112 л 2

hello_html_m676f821e.gif

{дұрыс жауабы}= В

22. Массалық үлесі 18%, 500 г ерітінді даярлау үшін тұз бен су массалары:

А) 90 г тұз және 410 г су

В) 80 г тұз және 420 г су

С) 60 г тұз және 440 г су

D) 40 г тұз және 460 г су

Е) 50 г тұз және 450 г су

Шешуі: m(тұз) =500 г · 0,18 = 90 г

m(су) = 500 г-90 г = 410 г

m(тұз) = 90 г; m(су) = 410 г

{дұрыс жауабы}=А

23.35%-тік 100 г ерітіндіде еріген заттың массасы (г)

А) 3,5

В) 17,5

С) 35

D) 70

Е) 105

Шешуі:
hello_html_a97540b.gif

{дұрыс жауабы}=С

24.15 г тұз 135 г суда ерітілді.Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі (%)

А) 20

В) 30

С) 10

D) 40

Е) 50

Шешуі: m(ерітінді) = m(тұз) + m(су) = 15 г + 135 г = 150 г

hello_html_m764e4d47.gif

{дұрыс жауабы}= С

25. Егер шығымы 100 % болса,10 г алюминийді оттекте жаққанда алынған алюминий оксидінің массасы (г)

А) 12,4

В) 17,6

С) 10,8

D) 18,9

Е) 20,1

Шешуі:І + 3О2→ 2АІ2О3

М(АІ)= 27 г/моль

m(АІ) = ν · М(АІ) = 4 моль · 27 г/моль = 108 г

М(АІ2О3)= 102 г/моль

m(АІ2О3) = ν · М(АІ2О3) = 2 моль · 102 г/моль = 204 г

m(АІ) =10г · 1 = 10 г

10 г АІ ----- х гАІ2О3

108 г АІ ---- 204 г АІ2О3

hello_html_m73f82695.gif

{дұрыс жауабы}= D

26. 325 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің зат мөлшері (моль)

А) 1

В) 3

С) 5

D) 7

Е) 9

Шешуі: Zn + 2НСІ →ZnСІ2 + Н2

М(Zn)= 65 г/моль

m(Zn) = ν · М(Zn) = 1 моль · 65 г/моль = 65г

325 г Zn ----- х моль Н2

65 г Zn ---- 1 моль Н2

hello_html_m1451c387.gif

{дұрыс жауабы}= С

27. Егер реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең болса,температураны 1500 С-дан 2000 С-ға көтергенде, реакцияның жылдамдығы ... артады

А) 243 есе

В) 245 есе

С) 244 есе

D) 246 есе

Е) 242 есе

Шешуі:

hello_html_3e039ce8.gif

{дұрыс жауабы}= А

28. С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О реакциядағы оттегінің концентрациясын 2 есе көбейткенде реакция жылдамдығы ...

А) 2 есе артады

В) 6 есе кемиді

С) 6 есе артады

D) 8 есе кемиді

Е) 8 есе артады

Шешуі: С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О

hello_html_1496c9da.gif = κ [2О2]3 = 23κ[О2]2= 8 κ[О2]2

hello_html_m7dfe3e24.gif

{дұрыс жауабы}= Е

29. Егер реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең болса,температураны 300 С-қа көтергенде, реакцияның жылдамдығы ... артады

А) 81 есе

В) 54 есе

С) 3 есе

D) 9 есе

Е) 27 есе

Шешуі:

hello_html_7ebcd524.gif

{дұрыс жауабы}= Е

30. 4АІ + 3О2 = 2АІ2О3 реакциядағы оттегінің концентрациясын 3 есе көбейткенде реакция жылдамдығы ...

А) 27 есе артады

В) 27 есе кемиді

С) 12 есе артады

D) 9 есе кемиді

Е) 9 есе артады

Шешуі: 4АІ + 3О2 = 2АІ2О3

hello_html_1496c9da.gif = κ [3О2]3 = 33 κ[О2]3

hello_html_395a7573.gif

{дұрыс жауабы}= А


  • Химия
Описание:

Химиялық білім беруде оқытудың бір тәсілі ретінде сандық есептер шығару маңызды орын алады. Химиядан сандық есептер шығару арқылы химияның оқу материалы терең меңгеріліп, алынған білім, білік, икемділік, дағдылары дамытылады, оқушылар алған білімін өз бетімен қолдануға жаттығады.

Химиялық білім нақты, тұрақты болу үшін оқушы алдымен ұсақ, соңынан ірі мәселелерді шеше алатындай болуы керек. Яғни шығармашылық ойлау қабілетідамыған, ақыл-ой әрекеті жетілген оқушы химиялық есептерді қиналмай шығарады. Бұл оның күрделі ойлау қабілетінің жоғары сатыда екенін дәлелдейді.


Автор Битабарова Хадиша Исабековна
Дата добавления 22.07.2015
Раздел Химия
Подраздел Тесты
Просмотров 8721
Номер материала 60276
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.