Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Химия / Химия. Тест 9- сынып.

Химия. Тест 9- сынып.

Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,

Ш.Уәлиханов атындағы №10 орта мектеп-гимназия

Жаманбалинова Кусункан Сыдыққызы химия пәнінің мұғалімі


Химия. Тест 9- сынып. 1- нұсқа.


1. Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы:

А) кемиді В) артады С) өзгермейді

Д) әуелі кемиді, содан соң артады Е) әуелі артады содан соң кемиді.

2. Жай заттардың тотығу дәрежелері:

А ) атомдағы электрон санына тең В) протон санына тең

С) валенттік электрон санына тең Д) нольге тең Е) жұптаспаған электрон санына тең.

3. Қысқаша иондық теңдеуге сәйкес барий хлоридімен әрекеттесетін заттың формуласы:

Ba 2+ + SO4 = BaSO4

А ) Na 2SO3 В) SCl4 С) SOCl4 Д) SCl2 Е) H2SO4

4. Сутек изотоптарының саны:

А ) 1 В) 2 С) 5 Д) 4 Е) 3

5. Сілтілік металдарды алу әдісі:

А) металлотермия В) электролиз С) пиролиз Д) гликолиз Е) гидролиз

6. Мыстың периодтық жүйедегі орны:

А) 4 период 1А топша В) 1 период 4А топша С) 4 период 1Б топша Д) 1 период 1А топша Е) 4 период 4Б топша

6. 68,4 г алюминий сульфатындағы молекула саны:

А) 1,20 * 1023 В) 3,01 *1024 С) 6,02 *1023

Д) 1,20 *1022 Е) 6,02 *1024

7. 490 г күкірт қышқылын алу үшін қажет күкірт (ІҮ) оксидінің массасы:

А) 400 г В) 340г С) 360 г Д) 380 г Е) 320 г

8. 120 г көміртекті жағуға қажет оттектің зат мөлшері:

А) 10 В) 8 С) 18 Д) 12 Е) 6

9. 4 период 2 А топшада орналасқан элементтің салыстырмалы атомдық массасы:

А) 48 В) 65 С) 24 Д) 88 Е) 40

10. Ион алмасу реакциясы:

А) NH3 + H2O = NH4OH B) Zn + Cl2 = ZnCl2 C) Zn + SnCL2 = ZnCl2 + Sn

Д) NH3 + HCl = NH4CL E) CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl

11. Электртерістілігі ең төмен элемент:

А) полоний В) теллур С) күкірт Д) селен Е) оттек

12. Азот қышқылымен әрекеттесетін заттар қатары:

А) CO2; CaO B) ZnO; FeO C) SO3 ; Al2O3

Д) P2O5; CuO Е) SrO; SiO2

13. 2моль калий сумен әрекеттескенде түзілген күрделі заттың моль саны:

А) 1 моль В) 2 моль С) 3 моль Д) 4 моль Е) 5 моль

14. Аммоний хлоридінің сапалық құрамын анықтау үшін қолданылатын реактивтер тобы:

А) NaOH, HCl; В) KOH , AgNO3 ;

С) KOH , HNO3 ; Д) H2O , HNO3 ; Е) H2O , AgNO3.

15. Құрамында 26 атом сутек бар алканның салыстырмалы молекулалық массасы:

А) 170 В) 140 С) 150 Д) 160 Е) 130

Химия. Тест 9- сынып. 2 - нұсқа.


1. Кремний атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы:

А) 2,8,7 В) 2,8,1 С) 2, 4 Д) 2, 5 Е) 2,8,4.

2. Хлор молекуласындағы ортақ электрон жұбының саны:

А) 7 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 1

3. Диссоциация кезінде гидроксид – ион түзетін заттар:

А) қышқылдар В) суда ерімейтін негіздер

С) қышқыл тұздар Д) орта тұздар Е) сілтілер

4. Оттекпен әрекеттеспейтін заттар жұбы:

А) Р және СН4 В) Рt және SO2 С) Au және H2O

Д) S және C2H2 Е) Fe және H2.

5. Ерітіндісінде лакмустың түсі өзгермейді:

А) алюминий хлориді В) натрий карбонаты С) темір (ІІІ) бромиді

Д) калий нитраты Е) цезий сульфиді.

6. Калий гидроксиді түзілетін реакция:

А) Cu(OH)2 + KCl = В) K2O + H2O = С) K + HCl =

Д) K2SO4 + H2O = Е) AgNO3 + KCL =

7. Темір (ІІІ) оксиді әрекеттесетін зат:

А) H2SiO3 В) H2O С) HNO3 Д) AgOH Е) CaO

8. 43,4 г сынап (ІІ) оксиді айырылғанда түзілетін оттектің зат мөлшері:

А) 0,1 моль В) 0,2 моль С) 0,02 моль Д)0,23 моль Е) 0,04 моль

9. Хлор осы затпен әрекеттеседі:

А) СO2 В) РbO С) H2 Д) HCl Е) H2SO4

10. 612 мл суда 44,8 л (қ.ж) күкіртсутек ерітілген. Ерітіндідегі Н2S (% ) массалық үлесі:

А) 2,6% В)10,6 % С) 5,2 % Д) 12 % Е)10 %

11. 20 кг алюминий оксидінен 10 кг алюминий алынды. Реакция өнімі шығымының массалық үлесі:

А) 75% В) 80 % С) 84 % Д) 94 % Е) 88 %

12. Шығымы 86 % болса, 30 г көміртектен алынатын метанның (қ.ж) көлемі:

А) 48,16 л В) 48,77 л С) 48,53 л Д) 48,69 л Е) 48,92 л

13. Берілген қосылыстардағы марганецтің тотығу дәрежелерінің қосындысы

Mn(OH)2 MnO2 K2MnO4 KMnO4.

А) 5 В) 19 С) 15 Д) 21 Е) 10

14. Конфигурациясы 6s2 болатын элемент:

А) полоний В) астат С) барий Д) күміс Е) молибден

15. 200 г нитробензолдан 130 г анилин алынды. Өнімнің шығымы:

А) 44 % В) 66 % С) 57 % Д) 86 % Е) 77 %


Химия. Тест 9- сынып. 3 - нұсқа.


1. Ғе + СиSO4 = үрдісі бойынша жүретін реакция типі:

А) орынбасу В) айырылу С) қосылу

Д) алмасу Е) бейтараптану

2. Реттік нөмірі №13 элементтің орналасқан тобы:

А) 3 В) 2 С) 5 Д) 1 Е) 4

3. Күкірттің жану теңдеуіндегі тотықтырғыш алдындағы коэффициент:

А) 5 В) 2 С) 1 Д) 4 Е) 3

4. Суда ерігенде қышқыл түзетін зат:

А) CaO В) SO3 С) Cr2O3 Д) CO Е) NH3

5. Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

А) 1 В) 7 С) 5 Д) 9 Е) 3

6. Темір (ІІ) сульфаты ерітіндісін электролиздегенде катод пен анодта бөлінетін заттар (осы ретпен)

А) Ғе , О2 В) Ғе, Н2О С) Н2, Н2SО4 Д) Ғе, Н2 Е) Н2, SO2

7. 325 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің зат мөлшері:

А) 1 моль В) 3 моль С) 9 моль Д) 5 моль Е) 7 моль.

8. Темір (ІІІ) хлоридінің екі молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін жалпы иондар саны:

А) 4 В) 8 С) 10 Д) 5 Е) 3

9. H2S + H2O + K2CrO4 = S + Cr(OH)3 + KOH реакция теңдеуінің оң жағындағы барлық коэффициенттердің қосындысы:

А) 9 В) 16 С) 8 Д) 10 Е) 7.

10. Құрамында 10 % озон мен 90 % оттектен тұратын 1 л қоспаның массасы:

А) 1,5 г В) 4,5 г С) 8,9 г Д) 3 г Е) 6,4 г.

11. Құрамында 90% кальций карбонаты бар 500 кг ізбестасты күйдіргенде түзілетін көміртек (ІҮ) оксидінің массасы:

А) 197 кг В) 198 кг С) 199 кг Д) 200кг Е) 201кг

12. Молекулалық құрылысты зат:

А) ас тұзы В) темір сульфиді С) темір Д) алмаз Е) қант

13. Металдық қасиеттері күшейетін элементтер қатары:

А) Si , Na ,K ,Rb. В) C ,N , B , F. С) Al , Si , B , Mg.

Д) Na , Mg ,Al , Si. Е) Br , Ca , Mg , Be.

14. Басқа галогендерден фтордың айырмашылығы, ол мына затпен әрекеттеседі:

А) сутек В) су С) темір Д) метан Е) кремний оксиді.

15. Полимерлерді мына реакцияның көмегімен алады:

А) изомерлену В) поликонденсациялау С) гидратациялау

Д) дегидратациялау Е) гидрогендеу.

Химия. Тест 9- сынып. 4 - нұсқа.


1. Су түзілетін реакция:

А) күкірттің жануы, В) алюминийдің тұз қышқылымен әрекеттесуі

С) белгілі жағдайда сутектің азотпен әрекеттесуі Д) мыстың тотығуы

Е) алюминий гидроксидінің ыдырауы.

2. Диссоциацияланғанда аз иондар түзетін зат:

А) алюминий нитраты В) натрий нитриті С) мыс (ІІ) хлориді Д) калий силикаты

Е) магний хлориді.

3. АІ + О2 = АІ2О3 реакциясы теңдеуінде алюминийдің алдына қойылатын коэффициент:

А) 5 В) 1 С) 4 Д) 2 Е) 3

4. Массасы 42 г магний карбонаты айырылғанда массасы 19 г магний оксиді түзілді. Түзілген магний оксидінің шығымы:

А) 65 В) 75 С) 85 Д) 55 Е) 95

5. Құрамында 80 % темір (ІІІ) оксиді бар темір руданың 200 кг тотықсыздандыру үшін жұмсалатын көміртек (ІІ) оксидінің көлемі:

А) 22,4 л В) 67,2 л С) 448 л Д) 44,8 л Е) 11,2 л

6. 7,8 г алюминий гидроксидін еріту үшін қажет 10 % - ті натрий гидроксиді ерітіндісінің массасы:

А) 40 г В) 30 г С) 60 г Д) 50 г Е) 20 г

7. 12 л азотт ың 30 л сутегімен әрекеттесу реакциясының шығымы 20 % . Реакцияда түзілген аммиактың көлемі (қ.ж).

А) 4 л В) 1 л С) 5 л Д) 2 л Е) 3 л.

8. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы ҒеСІ2 → Х1 → Х2 → Ғе2О3, Х1 және Х2 заттары:

А) Х1 -ҒеСО3, Х2 - ҒеСІ3 В) Х1- Ғе(ОН)2 , Х2 - Ғе(ОН)3

С) Х1 - Ғе(NО3)3 Х2 - ҒеSO4 Д) Х1 - Ғе(СО3)3 , Х2 - ҒеSO4 Е) Х1 - ҒеО, Х2 - ҒеСІ2

9. Атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде бір электроны бар:

А) сілтілік металдарда В) темірде С) қалайыда Д) алюминийде

Е) сілтілік – жер металдарда.

10. Тұздардың жіктелу қатары:

А) орта, қышқылдық , негіздік , қостұз; В) екідайлы, қышқылдық , орта ;

С) орта , сілтілер , қышқылдық ; Д) қышқылдық , орта , еритін ;

Е) суда еримейтін, екідайлы орта.

11. ... 5 s2 5p2 конфигурациясы бар элемент:

А) Si В) Sn С) Pb Д)Ge Е) C

12. Қ.ж. алюминий әрекеттеспейтін қышқылды атаңыз:

А) Н3РО4 (ерітінді ) В) Н2SО4 (ерітінді) С) НСІО3 Д) НNО3 (конц)

Е) НСІ (ерітінді).

13. Глаубер тұзының формуласы:

А) CaSO4 * 2H2O В) Na2SO4 * 10H2O С) MgSO4 * 7H2O

Д) KCl * NaCl Е) CuSO4 * 5H2O.

14. Калий бромидіндегі химиялық байланыс түрі:

А) иондық В) металдық С) ковалентті полюссіз Д) донор- акцепторлы Е) ковалентті полюсті.

15. Толуол молекуласындағы б - (сигма) байланыстар саны:

А) 11 В) 14 С) 13 Д) 15 Е) 12


Химия. Тест 9- сынып. 5 - нұсқа.


1. ҮІІ топ элементтерінің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы:

А) RH В) RH4 С) R2H Д) RH2 Е) RH3

2. Ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін химиялық байланыс :

А) сутектік В) металдық С) иондық Д) ковалентті Е) молекулалық.

3. Қышқылға тән диссоциациялану теңдеуі:

А) NH4 + + OH - В) H + + Cl - С) Mg2 + + 2Cl - Д) Mg 2+ + HSO42-

Е) Na + + OH

4. Сутек газын ашқан ғалым:

А) Г. Кавендиш В) Р. Бойль С) М.В.Ломоносов Д) Дж. Пристли

Е) А. Беккерель.

5. Термохимиялық теңдеуі С + О2 = СО2 + 394 кДж болса, 197 кДж жылу алу үшін жұмсалатын оттектің ( қ.ж) көлемі:

А) 21,35 л В) 19,15 л С) 10,55 л Д) 16,25 л

Е) 11,2 л.

6. 50 г 10% – тік күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін қажет судың зат мөлшері:

А) 3,5 моль В) 2 моль С) 1,5 моль Д) 3 моль

Е) 2,5 моль.

7. Лакмус қызыл түске боялатын жағдай: Х

А) HCl , NaCl В) HNO2 , KNO2 С) HJ , BaJ2 Д) HNO3 , KNO3

Д) HBr , MgBr2 .

8. Zn → Zn (NO3)2 → ZnCO3 өзгерісіндегі «Х» және « У» заттарының формуласы:

А) Х - NH3; У - CO . В) Х - HNO2 ; У - CH4 . С) Х - HNO3 ; У - K2CO3

Д) Х - NO ; У - H2O. Е) Х - N2 ; У - C .

9. Натрий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттескенде ( егер газ тәрізді өнімі Н2S болса ) теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы:

А) 20 В) 18 С) 19 Д) 22 Е) 21

10. Көлемі 130 мл суда ( тығыздығы 1 г/см 3) массасы 20 г тұз ерітілді. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі.

А) 13,3% В) 22,6% С) 7,58% Д) 19,3% Е) 26,6%

11. Са2+ ионының жалпы электрон саны:

А) 18 В) 40 С) 22 Д) 10 Е) 20

12. 222 мл суда 78 г қантты еріткенде алынған ерітіндідегі қанттың массалық үлесі:

А) 26% В) 25% С) 78% Д) 39% Е) 13%

13. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы:

KJ + H2SO4 = K2SO4 + S + J2 + H2O

А) 11 В) 7 С) 20 Д) 21 Е) 13

14. Азоттың +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсететін заттар жұбы:

А) NO2 , N2O B) N2O , NH3 C) NO , NH3 Д) N2O5 , NH3 Е) N2O3 , NH3.

15. 0,1 моль бензол алу үшін қажет циклогексанның массасы:

А) 9,4 г В) 6,4 г С) 7,4 г Д) 8,4 г Е) 5,4 г.


Жауаптары: Химия 9- сынып.
Сұрақтары

1 нұсқа

2 нұсқа

3 нұсқа

4 нұсқа

5 нұсқа

1

А

Е

А

Е

А

2

Д

Е

А

В

Д

3

Е

Е

С

С

В

4

Е

С

В

Е

А

5

В

Д

В

В

Е

6

С

В

А

А

Е

7

А

С

Д

А

Д

8

Е

А

В

В

С

9

Е

С

А

А

Д

10

Е

Е

А

А

А

11

А

Д

В

В

А

12

В

А

Е

Д

А

13

В

В

А

В

Д

14

В

С

Е

А

Д

15

А

Д

В

Д

Д
  • Химия
Описание:

Бұл химия пәні бойынша құрылған тест нұсқалары 9 сыныптарға арналған. Тест  онбес сұрақтан тұрады. Жалпы бес нұсқасы жауаптарымен беріліп отыр. Химия пәнінің мұғалімдеріне бір көмек болсын деп үміттенем.

бір сұраққа бес жауап бар, соның ішінде тек біреуі ғана дұрыс болып табылады. 

1.  Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы:

А) кемиді                В) артады                 С) өзгермейді  

Д) әуелі кемиді, содан соң артады         Е) әуелі артады содан соң кемиді.

2.  Жай заттардың тотығу дәрежелері:

А ) атомдағы электрон санына тең                  В) протон санына тең 

 

С) валенттік электрон санына тең     Д) нольге тең     Е) жұптаспаған электрон санына тең.

Автор Жаманбалинова Кусункан Сыдыққызы
Дата добавления 05.02.2015
Раздел Химия
Подраздел Тесты
Просмотров 31916
Номер материала 55703
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы