Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Украинский язык / ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ПРО ЛЮДИНУ ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ПРО ЛЮДИНУ ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

УДК 37.091 Богомолова В.Ф.

Донецький ліцей «Колеж»

Григорій Сковорода про людину та її призначення

Життя і творчість видатного мислителя, оригінального письменника і талановитого педагога–просвітителя Григорія Сковороди ввійшли безсмертною сторінкою в історію вітчизняної культури. Високо оцінюючи діяльність цього невсипущого трудівника на громадській ниві, Іван Франко писав: «Григорій Сковорода – поява вельми замітна в історії розвою українського народу, мабуть, чи не найзамітніша з усіх духовних діячів наших ХУІІІ століття».

Людина, на думку Сковороди, є початком і кінцем Біблії, світу символів – ідейної основи самопізнання та духовного самозаглиблення, а самопізнання -це дорога до любові і щастя.

Сковорода розмірковує про сенс життя людини, про її місце в природі та суспільстві, про те, у яких стосунках знаходяться людина і світ. Філософ зазначає , що самопізнання людиною власного духу, визначає сенс життя, обумовлює її душевний спокій («Наркісс», «Асхань», «Кільце»).

Своїм вченням Сковорода прагнув показати людям шлях до справжнього щастя. Багато хто помилково, на його думку, пов'язує щастя з багатством, посадами, почестями, зовнішньою красою. Справжнє щастя знаходиться не зовні, а в нас самих: щастя - в серці, серце - в любові, а любов - у вічності.

Щастя залежить від "невидимої натури". Пригадаємо вчення Сковороди про "двох натур" - видиму і невидиму. Всяка річ, видима оком, як вважав Сковорода, є тінню "невидимої натури", тобто тінню сутності духовної. Всемогутність розуму людини полягає в здатності крізь видиме ("тінь", "прах", "бруд") бачити невидиме, наприклад, у здатності крізь чорноту букв бачити сенс написаного або крізь строкатість фарб бачити "малюнок" (образ), написаний художником. Невидиму натуру Сковорода іменує словом "Бог", а видиму - "твар". Бог - дерево життя, а інше все - тінь Його.

Люди, не знаючи про існування невидимої натури, захоплюються і спокушаються оманливою видимістю. Людина, не пізнавши невидиму натуру, любить лише минуле, "тому-то і плаче, коли воно його залишає, міркуючи, що вже воно зовсім пропало". Потяг до видимої натури постійно обманює наші надії, воно ненаситне, тому не дає досконалої розради: "Любов до тіні є матір голоду", а голод - батько смерті.

Справжнє щастя знаходить той, хто бачить невидиму натуру і підпорядковується її покликанням. Але як можна "закохатися в невідоме"? Ця "любов є Софіїна дочка", тобто вона відкривається погляду мудрості, а не тілесному зору. Мудрість древніх вчить: "Пізнай самого себе" , - це улюблений афоризм Сковороди. Самопізнання має відкрити людині невидиму натуру в ньому самому.

Пізнання себе відкриває шлях до розуміння Бога. Бог, звичайно, не в самій людині, але хто не відає в собі духу людського, той сліпий і глухий до Бога, той не відає "істинну людину", "адже істинна людина і Бог є те ж". Необхідно зрозуміти і полюбити в собі душу, інакше наше життя не буде справді людським: "... Хто себе не впізнав, той тим самим загубився ... " Сковорода наводить таке порівняння: якщо в людини в будинку лежить скарб, але він сам про це не знає, то і не має його.

Найбільшої глибини теза про щастя досягає в той момент, коли Сковорода визначає саму суть "чесного життя" і "чистої совісті". Виявляється, ця суть розкривається через трудову діяльність людини. У Сковороди не всяка праця веде до чесного життя і чистої совісті. У нього праця - це не обов'язок, не борг, не примушення (як суспільство вважає сьогодні), а, навпаки, вільний вибір людини. Процес праці розглядається як насолода і відчуття щастя навіть незалежно від його результатів. Такій праці Сковорода дає визначення "споріднена".

Самопізнання, відкриваючи людині його справжню природу, дає разом з тим ключ до істинної любові і дружби, а вони залежать от «сродності» натур. Всякому , по визначенню Божому, призначена "сродність" з одними речами і "неспорідненість" з іншими. Це наочно проявляється в харчуванні: що одним - на благо, іншим - на шкоду. Горе людині (і будь тварі), коли вона пов'язує себе з "неспорідненою" істотою або "неспорідненою" справою. Тоді все не в радість - ні почесна посада, ні багатство, ні втіхи. "Неспоріднена" вводить в душу біса зневіри, озлоблює, штовхає людину на "потворні справи" і "саморучно себе вбиває". Заради спорідненої справи людина готова перетерпіти багато тягот " і, перебуваючи при одному житньому хлібі і воді, царському палацу не заздрить". У кожної людини - своя вроджена "сродність": до хліборобства чи до воїнства, до богослов'я, - головне вірно зрозуміти себе, свою дану Богом натуру і не нарікати на дане. Розмаїття людських натур забезпечує суспільну гармонію. Сковорода порівнює суспільство з машиною, у якій є не однакові, а різноманітні частини, які всі необхідні.

Закликаючи людей до самопізнання, Сковорода не раз згадує міф про самозакоханого Нарцисса, який символізує вимогу "пізнай себе!". Правда, закохатися слід було б у красу внутрішню, а не зовнішню.

Просвітитель не відриває думок людини від її почуттів. Саме тому "сродністю" натур обумовлені любов і дружба у відносинах між людьми. "Дружби не можна випросити, ні купити, ні силою вирвати. Любимо тих, кого любити народилися так, як їмо те, що по природі, а у Бога для всякого дихання всяка їжа добра, але не всім". Ті, хто пов'язані дружбою, не в усьому збігаються по натурі, але їх може об'єднувати любов до спільної справи. Сковорода ілюструє цю думку байкою: Соловей та Жайворонок хотіли подружитися, але одному судилося жити в саду, а іншому - в степу; вихід знайшов Дрозд, зауваживши, що вони всі троє люблять співати, - і пісня скріпила їхню дружбу. У людей подібної "піснею", що поєднує всіх, незважаючи на різноманіття характерів, може бути любов до Бога.

Любов Сковорода визначає як безсмертну єдність. Любити треба всіх (і ворогів теж), однак Бог ще дарує людям і дружбу між собою - як щасливу милостиню. Не можна більше слугувати іншій людині, ніж навчити його розумінню Бога. Але важливо остерігатися, "щоб не вкрався під світлою маскою до лона твого хитрий змій, щоб ангельська любов до Бога не перетворила тебе в диявола для людей"

Як бачимо, на думку Г. Сковороди, самопізнання і "сродність" є передумовами істинного щастя, вони обумовлюють дружбу, гармонію в суспільстві, любов до людей до своєї справи, до себе і до Бога, вони дарують "істинній людині" безсмертя.

Для характеристики духовного світу людини Сковорода широко вживає поняття «серце». . Єдина справжня життя в людині - це життя серця, і людське серце є інструмент пізнання. Хто старе серце відкинув, той зробився новою людиною . «Пізнай самого себе» - підстава всієї філософії, яка закладена в естетичній формулі: «Не любить серце, не бачачи краси» . «Від пізнання себе самого входить в душу світло розуму Божого, а з ним - шлях щастя мирний. Що компас в кораблі, то Бог в людині ». Людина повинна знайти останній критерій, підставу пізнання і життя у своєму серці. Більше їх ніде шукати. «Головне в людині - серце людське. Воно-то є найточнішою в людині людиною, а інше все околиця ». Отже, серце – це сукупність почуттів, бажань і прагнень. Людина стає справжньою тоді, коли прислухається до внутрішнього голосу розуму, що оберігає її від згубних вчинків і допомагає добру перемогти зло.

Творчість Григорія Сковороди допомагає нам краще зрозуміти те, до чого приходить кожна людина – мати мир і спокій у душі, займатися тією справою, для якої ти створений, бо ж кожна людина має своє місце в чіткій системі Всесвіту.


Література

1.Багалій Д. Погляди на особу Сковороди. – К.,1992.

2.Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

3.Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту/Переклад І.Огієнка. – Видання Українського біблійного товариства, 1993.

4.Драч І. Ф., Кримський С. Б., Попович М. В. Д72 Григорій Сковорода: Біографічна повість.— К.: Молодь, 1984.— 216 с.

5.Махновець Л. Григорій Сковорода. – К., 1972.

6.Сковорода Г. Твори: У 2 т. – К.: Обереги, 1994.

7.Соболь В.О. З глибини віків. Вивчення давньої укр. літ. в школі: Посібник для вчителя. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995.- 192 с.

8.Шевчук В. Григорій Сковорода – людина, мислитель, митець // Дорога в тисячу років. – К., 1990.  • Украинский язык
Описание:

В помощь учителям культурологии, украинского языка и литературы.       В работе выделяются рассуждения Г.Сковороды о смысле жизни человека, о его месте в природе и обществе, а также о том, в каких отношениях находится человек и мир. Особое внимание следует обратить на любимый афоризм Г.Сковороды:" Познай самого себя".   Мыслитель Сковорода как цельный философ, сам пройдя путь к самому себе - к своему Христу, учит нас этому пути. Особое место в философских поисках просветителя занимает человек и то, к чему он должен стремиться, - счастье всего человечества.

Скачать материал
Автор БОГОМОЛОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
Дата добавления 06.01.2015
Раздел Украинский язык
Подраздел
Просмотров 2952
Номер материала 37807
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.