Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Математика / Геометричні диктанти за курс 7 класу

Геометричні диктанти за курс 7 класу

hello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifhello_html_m2a7690f7.gifДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛГЕОМЕТРИЧНІ ДИКТАНТИ 7 клас ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ З МАТЕМАТИКИ 2012Р.


2014-2015

Склала вчитель математики та фізики

Беззабарна Олена Іванівна

2014-2015Тема 1. ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Поточні математичні диктанти


1. Основні геометричні фігури


варіант 1

1. Основними геометричними фігурами є ...

2. Точка ідеалізує ...

3. Прямі позначаються ...

4. Якщо дві прямі не мають спільних точок, то ...

5. Аксіомою називається ...

6. Прямі будують за допомогою ...

варіант 2

1. Планіметрією - називається розділ ...

2. Пряма ідеалізує ...

3. Точки позначаються ...

4. Якщо дві прямі мають одну спільну точку, то ...

5. Теоремою називається ...

6. Через будь-які дві точки проходить ...


 2. Відрізок і промінь


варіант 1

1. Кожна точка на прямій поділяє її ...

2. Променем називається ...

3. Вершина променя називається також ...

4. Відрізок AB позначається ...

5. Відрізок MN більше відрізка KL, це позначається ...

6. Відрізок CD називається сумою відрізків CE і ED, якщо ...


варіант 2

1. Кожна точка на прямій розбиває цю пряму на ...

2. Відрізком називається ...

3. Луч називається також ...

4. Луч AB позначається ...

5. Відрізок EF менше відрізка GH, це позначається ...

6. Відрізок AC називається різницею відрізків AB і CB, якщо ...


 3. Вимірювання довжини відрізка


варіант 1

1. Відрізком називається ...

2. Серединою відрізка називається ...

3. Вимірювання довжини відрізка засноване на порівнянні ...

4. Якщо одиничний відрізок цілком вкладається у відрізку PH n раз без залишку, то ...

5. Довжина суми відрізків дорівнює ...

варіант 2

1. Променем називається ...

2. Довжина відрізка - це ...

3. Для вимірювання довжини даного відрізка AB потрібно ...

4. Якщо одиничний відрізок вкладається в даному відрізку MK n раз із залишком, то ...

5. Довжини рівних відрізків ...


 4. Напівплощина і кут


варіант 1

1. Точки E і F лежать по різні сторони від прямої b, якщо ...

2. Якщо дві точки належать одній частині площині щодо даної прямої, то ...

3. Променем називається ...

4. Кутом називається ...

5. Сторонами кута називаються ...

варіант 2

1. Точки C і D лежать по одну сторону від прямої a, якщо ...

2. Якщо дві точки належать різним частинам площині щодо даної прямої, то ...

3. Напівплощиною називається ...

4. Серединою відрізка називається ...

5. Вершиною кута називається ...
Тематичні математичні диктанти


Точка, пряма, відрізок (узагальнюючий математичний диктант)


1. Частина прямої обмежена двома точками називається…

2. Точки, що обмежують відрізок…

3. Як називаються два відрізки, які мають тільки одну спільну точку?

4. Скільки прямих можна провести через дві точки?

5. Як позначаються точки і прямі?

6. Дана пряма а. Позначте точки А, В і С, щоб прямі АВ і а перетиналися в точки С, що лежить між точками А і В.

7. Побудуйте відрізок АС і виміряйте його довжину.

8. Який фігурою є центр кола?

9. Який фігурою є діаметр кола?Промінь, кут


1. Фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки називається…

2. Частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по одну сторону від даної точки.

3. Як позначається кут?

4. Твердження, прийняте без доведення та визначає основні властивості найпростіших геометричних фігур.

5. Твердження, яке необхідно доводити.

6. Міркування, за допомогою якого встановлюється правильність твердження про властивості геометричної фігури.

7. Одиниця виміру кутів.

8. Скільки нерозгорнутих кутів утворюється при перетині двох прямих?

9. Інструмент для вимірювання кутів.

10. Побудувати кут заданої градусної міри (наприклад, 75 °)ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

10 Назвіть основні геометричні фігури на площині.

І варіант ІІ варіант

20 Як позначити точки прямі

(малюнок)

30 І варіант. Сформувати основні властивості належності точок і прямих.

ІІ варіант. Сформувати основних властивостей розміщення точок на прямій.

40 Що таке відрізок кут?

50 Що називається відстанню між двома точками?

60 Що таке – пів пряма - доповняльна пряма?


70 Як позначаються кути?

80 Який кут називають:

І варіант ІІ варіант

- розгорнутим; - прямим;

- гострим; - тупим?


90 І варіант Основна властивість вимірювання і відкладання кутів.

ІІ варіантОсновна властивість вимірювання і відкладання відрізків.

100 Побудувати:

- кут 1000; - кут 350.
ЕЛЕМЕНТАРНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

 1. Назвати приклади геометричних фігур. (Коло, квадрат, …).

 2. Наука, що вивчає властивості геометричних фігур – це…(геометрія).

 3. Що дає уявлення про площину? (Аркуші паперу, поверхня стола).

 4. Навести приклади просторових фігур. (Прямокутний паралелепіпед, куб, куля).

 5. Назвати приклади фігур на площині. (Коло, відрізок, прямокутник).

 6. Найпростіша геометрична фігура це – … (точка).

 7. Розділ геометрії, що вивчає властивості фігур на площині це – … (планіметрія).

 8. Властивості просторових фігур вивчають у розділі ….(стереометрія).

 9. За допомогою якого знака можна записати належність точки прямій? (Є).

 10. Скільки прямих можна провести через дві точки? (Одну).

 11. Як називається частина прямої, що складається з уіх її точок, що лежать по одну сторону від заданої? (Промінь).

 12. Як називаються промені зі спільним початком, що лежать на одній прямій? (Доповняльні).Наочні диктанти


Тема 1. Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь та їх властивості

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_541068cf.gif

 1. На скільки частин ділять прямі а, b, с площину.

 2. Які точки лежать в одній площині з точкою N, відносно прямої b.

 3. Які точки лежать в різних півплощинах з точкою N, відносно прямої а.

 4. Чи перетне відрізок МN пряму с.

 5. Чи перетне відрізок МN пряму b.

 6. Запишіть, за допомогою символу, які точки належать прямій а.

 7. Запишіть, за допомогою символу, які точки не належать прямій а.

 8. Запишіть відрізки зображені на рисунку.

 9. Запишіть, за допомогою символу, в якій точці перетинаються прямі а і с.

 10. Запишіть промені, які є доповняльними і належать прямій с.

 11. Запишіть промені, які не мають спільних точок і належать прямій с.

 12. Запишіть відрізки, які мають спільну точку з прямою b.


Тема 2. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками.

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання


hello_html_m3cac1c47.gif

 1. Скільки відрізків ви бачите на рисунку.

 2. На скільки відрізків ділять точки О і Р відрізок АМ.

 3. Запишіть, за допомогою символів, чи належить точка Р відрізку АМ.

 4. Запишіть, за допомогою символів, взаємне розташування відрізків АМ і ВС.

 5. Запишіть відрізки, які мають спільний кінець – точку О.

 6. Чи будуть належати одній півплощині відрізки СМ і АВ, відносно прямої а.

 7. Р- середина відрізка АМ. Чому дорівнює довжина АМ, якщо РМ=6см.

 8. Порівняйте величини відрізків ОМ і ОР.

 9. Запишіть рівність довжини відрізка АМ і суми довжин відрізків, на які розбивають його внутрішні точки.

 10. Довжина відрізка ВС дорівнює 18см. СР відноситься до РВ як 1 до 2. Знайдіть довжину відрізків СР і РВ
Тема 3. Вимірювання кутів. Бісектриса кута

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитанняhello_html_m20127e66.gif

 1. На скільки частин розбита площа на рисунку.

 2. Назвіть гострі кути .

 3. Назвіть прямий кут.

 4. Назвіть тупий кут.

 5. Назвіть рівні кути.

 6. Назвіть внутрішні проміні кута АВС.

 7. Назвіть бісектрису кута АВС.

 8. Градусна міра кута АВМ дорівнює 40°.Знайдіть градусну міру кута АВС.

 9. Градусна міра кута АВМ дорівнює 40°.Знайдіть градусну міру кута СВК.

 10. Градусна міра кута АВМ дорівнює 40°.Знайдіть градусну міру кута МВК.


Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗміщення ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Поточні математичні диктанти

Кути суміжні та вертикальні


варіант 1

1. Внутрішньої точкою кута називається ...

2. Кут називається розгорнутим ...

4. Два кута називаються суміжними ...

5. Вертикальні кути - це ...

6. Кут називається тупим ...


варіант 2

1. Внутрішнім променем кута називається ...

2. Кут називається нерозгорнутим, якщо ...

3. Кути називаються вертикальними ...

4. Якщо два кути рівні третьому, то ...

5. Кут називається гострим ...

6. Бісектрисою кута називається ...


 


Вимірювання величин кутів


варіант 1

1. Кутом між пересічними прямими називається ...

2. Пряма розбиває площину на ...

3. За одиницю вимірювання кута приймається ...

4. Прямий кут дорівнює ...

5. Кут C - гострий, значить, його градусна величина ...

варіант 2

1. Дві прямі називаються перпендикулярними ...

2. Точка розбиває пряму на ...

3. Кут в 10 - це ...

4. Градусні величини рівних кутів …

5. Кут D - тупий, значить, його градусна величина ...
Тематичні математичні диктанти


Суміжні і вертикальні кути

1. Кут менше 90 °.

2. Кут рівний 90 °.

3. Градусна міра розгорнутого кута.

4. Чому дорівнює третину прямого кута?

5. Прямий кут розділений на два кута, один з яких дорівнює 40 °? Чому дорівнює другий кут?

6. Розгорнутий кут розділений на два кута, один з яких дорівнює 100 °? Чому дорівнює другий кут?

7. На який кут повертається солдат за командою "кругом"?

8. Розгорнутий кут розділений на два кута, один з яких дорівнює 50 °? Чому дорівнює другий кут?

9. Два кута, у яких одна сторона спільна, а дві інші є додатковими променями.

10. Якщо сторони одного кута є додатковими променями сторін другого кута, то такі кути називаються ...

11. Кут більше 90 °, але менше 180 °.

12. Властивість суміжних кутів.

13. Властивість вертикальних кутів.

14. Луч, що виходить із вершини кута і ділить його на два рівних кута.

15. Позначення перпендикулярності прямих.Суміжні і вертикальні кути


 1. Кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші – доповняльні півпрямі , називають…(суміжні).

 2. Чи можуть бути три суміжні кути? (Ні).

 3. Чому дорівнює сума суміжних кутів? (180hello_html_666d1a1e.gif).

 4. Як називають твердження, що приймають без доведення? (Аксіоми).

 5. А твердження, істинність якого встановлюється міркуванням? (Теорема).

 6. Чи можуть суміжні бути обидва гострими? (Ні).

 7. Якщо один із суміжних кутів тупий, то другий …(гострий).

 8. Два кути, сторони одного з яких є доповняльними до сторін іншого називають …(вертикальними).

 9. Закінчити твердження: «Вертикальні кути …(рівні)».

 10. Чи правильне твердження: «Якщо кути рівні, то вони вертикальні»? (Ні).

 11. А обернене твердження? (Так).

 12. Який кут вважають кутом між прямими, що перетинаються? (Менший).Паралельні та перпендикулярні прямі

 1. Як називаються прямі, що перетинаються під кутом 90hello_html_666d1a1e.gif ? (Перпендикулярні).

 2. Який знак використовують для позначення перпендикулярних прямих? (hello_html_m36cf50b1.gif).

 3. Скільки перпендикулярних прямих можна провести через точку, що лежить на даній прямій? (Одну).

 4. Що вважають відстанню від точки до прямої? (Перпендикуляр, проведений з точки до прямої).

 5. Як називаються дві прямі площини, які не перетинаються? (Паралельні).

 6. Значок для позначення паралельних прямих …(׀׀).

 7. Скільки паралельних прямих можна провести до даної через точку, що не лежать на ній? (Одну).

 8. Як називають пряму, яка перетинає дві інші прямі? (Січна).

За даними малюнка яку назву мають кути 4 і 5? (Внутрішні односторонні).a

b

8

7

6

5

4

3

2

110. Яку назву мають кути 4 і 6? В різносторонні).

11. Як називається кути 4 і 8? ( Відповідні).

12. А кути 1 і 7? ( Зовнішні різносторонні).

Ознаки та властивості паралельних прямих

1. Якщо при перетині двох прямих третьою сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 1800, то … (прямі паралельні).

2. Якими є внутрішні різносторонні кути при перетині паралельних прямих січною? (Рівні).

3. Чи паралельні прямі якщо відповідні кути дорівнюють 710 і 720? (Ні).

4. Чи паралельні прямі якщо вони із січною утворюють внутрішні односторонні кути 450і 1350? (Так).

5. Продовжити речення: «Якщо пряма перетинає одну з двох паралельних прямих, то … (вона перетинає й другу).

6. Якщо пряма паралельна прямій с і в паралельна с то а і в ... (паралельні).

7. Як розміщені прямі а і в, якщо вони одночасно перпендикулярні до прямої с? (а і в, паралельні).

8. Чому рівний один з внутрішніх односторонніх при паралельних прямих і січній, якщо другий дорівнює 1370 ? (430).

9. Чому рівні внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній якщо їх сума дорівнює 1320? (660).

10. Чи можуть відповідні кути паралельних прямих і січній бути тупими? (Так).

11. Чи можуть внутрішні різносторонні кути при паралельних і січній бути один тупий, а інший – гострий? (Ні).

12. Чи можуть утворювати дві паралельні прямі із січною внутрішні односторонні кути 10 і 1890? (Ні).
Наочні диктанти


Тема. Суміжні кути та їх властивості

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m142e8600.gif

 1. Запишіть кути суміжні з кутом 1.

 2. Укажіть пари несуміжних кутів верхнього рисунка, сторони яких є доповняльними променями.

 3. Укажіть на верхньому рисунку рівні за градусною мірою кути.

 4. Порівняйте кути 7 і 10.

 5. Укажіть вид кута суміжного з кутом 8.

 6. Укажіть вид кута суміжного з кутом 7.

 7. Градусна міра кута 8 дорівнює 46°. Чому дорівнює градусна міра кута 9?

 8. Запишіть, які кути рівні з кутом 10.

 9. Чому дорівнює сума градусних мір кутів 6, 7, 8, 9?

 10. Градусні міри кутів 1і 2 відносяться як 3до 6. Знайдіть їх градусні міри.


Тема. Вертикальні кути та їх властивості

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m7cbe4e3c.gif

 1. Запишіть кут, утворений доповняльними променями до кута 5.

 2. Запишіть пари гострих, рівних кутів зображених на рисунку.

 3. Градусна міра кута 1 дорівнює 40°. Знайдіть градусну міру кутів 2 і 3.

 4. Градусна міра кута 6 дорівнює 50°. Знайдіть градусну міру ката 9.

 5. Градусна міра кута 6 дорівнює 50°. Знайдіть градусну міру ката 5.

 6. Сумі градусних мір яких двох кутів дорівнює градусна міра кута 9.

 7. Сумі градусних мір яких двох кутів дорівнює сума градусних мір кутів 7 і 8.

 8. Сума градусних мір яких трьох кутів, на рисунку справа, може дорівнювати 300°.

 9. Допишіть можливі випадки рівності : 180° відняти кут 7 дорівнює ….

 10. Якщо від кута в 180° відняти два кути, градусні міри кожного з яких дорівнюють градусній мірі кута 6, то отримаємо кут ….


Тема. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання


hello_html_56a25e0d.gif

 1. Визначте, які з прямих на рисунку, на вашу думку, паралельні.

 2. Чи паралельні доповняльні промені КМ і КN.

 3. Запишіть, які промені прямої с паралельні і мають спільну точку.

 4. Запишіть, які промені прямої с паралельні і не мають спільних точок.

 5. Чи паралельні одночасно прямі b і m до прямої а

 6. Вкажіть, які відрізки на рисунку паралельні.

 7. Запишіть, за допомогою символів, в якій точці перетинаються прямі на рисунку.

 8. Запишіть, за допомогою символів, паралельність прямих на рисунку.

 9. Запишіть, за допомогою символів, паралельність відрізків на рисунку.

 10. Запишіть, за допомогою символів, взаємне розташування променя КN і прямої m.


Тема. Перпендикулярні прямі, їх властивості. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m45660e3e.gif

 1. Які прямі перпендикулярні.

 2. Вкажіть перпендикулярні відрізки , які мають спільну точку.

 3. Вкажіть перпендикулярні до КМ відрізки , які не мають з ним спільних точок.

 4. Запишіть відстань від точки М до прямої b.

 5. Запишіть відстань від точки Е до прямої а.

 6. Назвіть паралельні прямі на рисунку.

 7. Назвіть похилі , проведені з точки Р, до прямої b.

 8. Назвіть перпендикулярні до прямої а відрізки.

 9. Порівняйте довжини відрізків РВ і РЕ.

 10. Назвіть проекцію похилої РЕ.Тема. Кути утворені за перетину двох прямих січною

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання


hello_html_m7de2158b.gif

 1. Які прямі перетинаються січною.

 2. Яка пряма є січною.

 3. Скільки точок перетину мають прямі з січною.

 4. Укажіть пари внутрішніх односторонніх кутів.

 5. Укажіть пари внутрішніх різносторонніх кутів.

 6. Укажіть пари відповідних кутів.

 7. Укажіть пари вертикальних кутів з внутрішніми кутами.

 8. Скільки пар суміжних кутів на рисунку.

 9. Укажіть пари зовнішніх односторонніх кутів.

 10. Укажіть пари зовнішніх різносторонніх кутів.


Тема. Ознаки паралельності прямих

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m2eec2b42.gif

 1. Чи можна стверджувати що прямі с і b паралельні, якщо кут 2 і кут 5 – рівні?

 2. Що можна сказати про прямі с і b , якщо кут 7 і кут 4 – рівні?

 3. Чи можна стверджувати що прямі с і b паралельні , якщо кути 3 і 7 рівні і їх градусні міри - 90°?

 4. Що можна сказати про прямі на рисунку, якщо сума кутів 8 і 10 дорівнює 180°?

 5. Що можна сказати про прямі с і а , якщо кути 1, 5 і 6 рівні?

 6. Чи можна стверджувати що прямі а і dпаралельні, якщо градусні міри кутів 3 і 7 в сумі становлять 180°?

 7. Чому має дорівнювати сума градусних мір кутів 9 і 12, щоб прямі с і b були паралельними?

 8. Чи можна стверджувати що прямі аі dпаралельні, якщо кути 7 і 11 рівні?

 9. Чи можна стверджувати що прямі а і dпаралельні, якщо сума градусних мір кутів 3 і 9 дорівнює 180°?

 10. Що можна сказати про прямі на рисунку, якщо кути 6 і 10 рівні?
Тема. Властивості паралельних прямих

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитанняhello_html_m42deb79f.gif

 1. Прямі а і b паралельні. Порівняйте кути 9 і 10.

 2. Прямі а і b паралельні. Які кути мають градусну міру рівну градусній мірі кута 1?

 3. Прямі а і b паралельні. Що можна сказати про прямі а і с, якщо 2 і 5 рівні?.

 4. Прямі а і b паралельні. Порівняйте кути 3 і 7.

 5. Прямі а і b паралельні. Градусна міра кута 1 дорівнює 80°. Знайдіть градусні міри кутів 2 і 6.

 6. Прямі а і b паралельні. Кути 3 і 8 рівні. Які з указаних кутів будуть мати таку ж градусну міру.

 7. Прямі а і b паралельні. Знайдіть суму градусних мір кутів 9 і 12.

 8. Прямі а і b паралельні. Знайдіть суму градусних мір кутів 1 і 6.

 9. Прямі а і b паралельні. Різниця градусних мір кутів 9 і 12 дорівнює 60°. Знайдіть градусні міри цих кутів.

 10. Прямі а і b паралельні. Порівняйте кути 4 і 6.


Тема 3. ТРИКУТНИКИ. ОЗНАКИ РІВНОСТІ ТРИКУТНИКІВ

Поточні математичні диктанти


Трикутники

1. Побудуйте трикутник. Позначте вершини трикутника. Запишіть: сторони трикутника, кути трикутника.

2. Які трикутники називаються рівними?

3. У рівних трикутниках проти відповідно рівних сторін лежать ...

4. Сума довжин усіх сторін трикутника.

5. Що означає вираз ΔАВС = ΔА1В1С1?

6. Побудуйте трикутники ΔАВС ΔКОМ так, щоб АВ║ КМ.

7. Побудуйте трикутник і знайдіть його периметр.

Висота, бісектриса і медіана трикутника .

1. Перпендикуляр, проведений з даної вершини до прямої, що проходить через протилежну сторону трикутника.

2. Відрізок бісектриси кута трикутника, що з'єднує вершину з точкою на протилежні стороні.

3. Відрізок, що з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони трикутника.

4. Який трикутник називається рівнобедреним?

5. Який трикутник називається рівностороннім?

6. Властивість рівнобедреного трикутника.

7. Побудуйте тупокутний трикутник. Проведіть всі його висоти.

8. Накресліть рівнобедрений прямокутний трикутник.

9. У ΔАВС АВ = ВС. АВ = 3см, АС = 2см. Знайти периметр трикутника.

10. Накресліть рівнобедрений трикутник. Побудуйте висоту, медіану і бісектрису до основи трикутника. Зробіть висновок.

Трикутник і його елементи

 1. Як називається фігура, що складається трьох відрізків, що їх сполучає? (Трикутник).

 2. Яку назву в трикутнику мають ці точки? (Вершини).

 3. Яка точка в записі кута трикутника позначає його вершину?

(Точка, що стоїть всередині запису).

4. Чи існує трикутник зі сторонами 4, 6, 10? Відповідь пояснити. (Ні. 10=4+6).

5. Як називаються трикутники з різними сторонами? (Рівносторонній).

6. Як називається трикутник у якого 2 сторони рівні? (Рівнобедрений).

8. Як називають трикутник у якого всі кути гострі7 (Гострокутний).

9. Як називають трикутника у якого один кут прямий? (Прямокутник).

10. А трикутник у якого один з кутів тупий? (Тупокутний).

11. Як називається сторони рівнобедреного трикутника? (Бічні сторони, основа).

12.Яку назву мають сторони прямокутного трикутника? (Катети, гіпотенуза).

Властивості кутів трикутника

1.Чому дорівнює сума кутів трикутника? (1800).

2. Як називається кут суміжний з внутрішнім кутом трикутником? (Зовнішній кут).

3. Чи може трикутник мати два прямі кути? (Ні).

4.Сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює …(900).

5.Чи правильно, що у трикутнику кути дорівнюють 450 ,450 , 1000? (Ні).

6.Як називається відрізок, що виходить з вершини кута і ділить його пополам? (Бісектриса).

7.Чому дорівнює гострий кут у рівнобедреному прямокутному трикутнику? (450).

8.Чи може зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнювати 900 (Ні).

9. Якщо один з гострих кутів прямокутного трикутника рівний 400, то другий – …(500).

10. Зовнішній кут трикутника дорівнює 1100. Чому рівний внутрішній суміжний з ним кут? (700).

11. Відрізок, що виходить з вершини трикутника і перетинає протилежну сторону під прямим кутом називається …(висотою).

12. Чи може трикутник мати два тупі кути?Ознаки рівності трикутників

1.Дві фігури називаються рівними, якщо вони …( при накладанні співпадають).

2. Чи можна сумістити кути градусні міри яких дорівнює 600 і 610? (Ні).

3. Чи можуть бути рівними гострокутнийі тупокутний трикутники? (Ні).

4. Чи можуть бути рівними прямокутний і тупокутний трикутник? (Ні).

5. Яка ознака рівності трикутників стверджує їх рівність за двома сторонами і кутом між ними? (Перша).

6. За допомогою рівності яких елементів, стверджує рівність трикутників 2 ознака рівності?(Сторона і два прилеглі кути).

7. Які властивості мають кути при основі рівнобедреного трикутника?(Вони рівні).

8. Яку властивість має медіана проведена до основи рівнобедреного трикутника? (Вона є бісектрисою і висотою).

9. Чому дорівнюють кути рівнобедреного прямокутного прямокутного трикутника? (900, 450, 450).

10. Чомудорівнюють кути рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині 1200?(1200, 300 ,300).

11. Чи може кут при основі рівнобедреного трикутника бути тупим?(Ні).

12. Чи може зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника бути гострим? (Ні).

Перша ознака рівності трикутників

варіант 1

1. ΔABC = ΔCDE, тому у них ...

2. Якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника, ...

3. ΔABC = ΔA1B1C1 за першою ознакою рівності трикутників, тому що AB = A1B1, AC = A1C1 і ...

4. Многокутником називається ...

5. 10-кутник має кутів ...

6. Трикутник має медіан ...

варіант 2

1.Δ KLM =Δ NOP, тому, у них ...

2. Перша ознака рівності трикутників полягає в тому, що ...

3. ΔXYZ = ΔX1Y1Z1 за першою ознакою рівності трикутників, тому XY = X1Y1, ...

4. Ламаною називається ...

5. 12-кутник має сторін ...

6. Трикутник має висот ...

 Друга ознака рівності трикутників


варіант 1

1. Чотирикутником називається ...

2. Трикутник називається правильним ...

3. Трикутник має бісектрис ...

4. Перша ознака рівності трикутників полягає в тому, що ... 5. ΔKLM = ΔEFG за другою ознакою рівності трикутників, тому< K =

6. Кут D - тупий, значить, ...

варіант 2

1. Трикутником називається ...

2. Чотирикутник називається правильним, якщо ...

3. Трикутник має діагоналей ...

4. Друга ознака рівності трикутників полягає в тому, що ...

5. ΔABC = ΔDEF по другому ознакою рівності трикутників, у них виявилося, що BC = EF,

6. Кут C - прямий, значить, ...

Рівнобедрений трикутник


варіант 1

1. Трикутник називається різностороннім ...

2. Рівнобедреним трикутником називається ...

3. Трикутник називається правильним ...

4. Трикутник UVW - рівнобедрений, WU - його основа, тоді кути дорівнюють...

5. У трикутнику бісектриса, проведена до основи, ..

6. Якщо в трикутнику два кути рівні, то ...
варіант 2

1. Трикутник називається рівнобедреним ...

2. Бічними сторонами рівнобедреного трикутника називаються ...

3. Трикутник називається рівностороннім ...

4. Трикутник RST - рівнобедрений, RS і ST - його бічні сторони, тоді кути дорівнюють...

5. У трикутник кути при основі ...

6. Висота, опущена на основу рівнобедреного трикутника, ...
Третя ознака рівності трикутників

варіант 1

1. Друга ознака рівності трикутників полягає в тому, що ...

2. Трикутник називається рівнобедреним ...

3. Ознака рівнобедреного трикутника полягає в тому, що ...

4. У трикутнику діагоналей ...

5. Луч відрізняється від прямої тим, що ...

6. Для доказу рівності двох рівнобедрених трикутників по третьому ознакою рівності трикутників, потрібно перевірити ...

варіант 2

1. Перша ознака рівності трикутників полягає в тому, що ...

2. Третя ознака рівності трикутників полягає в тому, що ...

3. Трикутник називається правильним ...

4. В чотирикутнику діагоналей ...

5. Луч відрізняється від відрізка тим, що ...

6. Для доказу рівності двох рівносторонніх трикутників по третьому ознакою рівності трикутників, потрібно перевірити ...


Співвідношення між сторонами і кутами трикутника


варіант 1

1. Два кута називаються вертикальними ...

2. Зовнішнім кутом трикутника називається ...

3. Трикутник має внутрішніх кутів ...

4. Зовнішній кут довільного трикутника ...

5. У довільному трикутнику проти більшого кута ...варіант 2

1. Два кута називаються суміжними ...

2. Внутрішнім кутом трикутника називається 3. Трикутник має зовнішніх кутів ...

4. У довільному трикутнику проти більшої сторони ...

5. У довільному трикутнику проти меншого кута ...


Співвідношення між сторонами трикутника


варіант 1

1. Кожна сторона трикутника ...

2. Довжина відрізка, що з'єднує кінці ламаної, ...

3. У довільному трикутнику проти більшої сторони ...

4. У довільному трикутнику проти меншого кута ...

  5. Затвердження «У трикутник кути при основі рівні» є ...


варіант 2

1. Нерівність трикутника полягає в тому, що ...

2. В многокутнику будь-яка сторона ...

3. У довільному трикутнику проти більшого кута ...

4. У довільному трикутнику проти меншої сторони ...

5. Затвердження «Якщо в трикутнику дорівнюють два кута, то він рівнобедрений» є ...

 

Прямокутні трикутники

варіант 1

1. Трикутник називається прямокутним ...

2. Гіпотенузою прямокутного трикутника називається ...

3. Найбільшою стороною тупокутного трикутника є ...

4. У трикутнику може бути тільки один прямий кут, так як ...

5. Друга ознака рівності трикутників стосовно прямокутним трикутникам формулюється так ...

варіант 2

1.Трикутник називається тупокутним...

2. Катетом прямокутного трикутника називають ...

3. Найбільшою стороною прямокутного трикутника є ...

4. У трикутнику може бути тільки один тупий кут, так як ...

5. Перша ознака рівності трикутників стосовно прямокутним трикутникам можна сформулювати так ...

 

Перпендикуляр і похила

варіант 1

1. Дві прямі називаються пересічними, якщо ...

2. Перпендикуляр, опущений з точки на пряму, називається ...

3. Основою перпендикуляра називається ...

4. Відстань між двома точками називається ...

5. Проекцією похилої на пряму називається ...

6. З точки на пряму проведено декілька похилих. Найбільша похила має ...

варіант 2

1. Дві прямі називаються перпендикулярними, якщо ...

2. Похилій, проведеної з точки до прямої, називається ...

3. Підставою похилій називається ...

4. Відстань між точкою і прямою називається ...

5. Перпендикуляр, опущений з точки на пряму, коротше ...

6. З точки на пряму проведено декілька похилих. Похила, що має найменшу проекцію, ...


Тематичні математичні диктанти


Ознаки рівності трикутників

Для проведення даного диктанту використовується інтерактивна дошка або проектор.

I варіант

II варіант

1. В ∆ABC и ∆DEF АВ = DЕ,hello_html_24179656.gifA = hello_html_m4a5edd9f.gifD, BC = EF. Чи рівні ці трикутники за першою ознакою?

1. В ∆ABD и ∆MPQ АВ = MP, hello_html_m4a5edd9f.gifА = hello_html_m4a5edd9f.gifM, AD = MQ. Чи рівні ці трикутники за першою ознакою?

2. В ∆KNM и ∆PQTKN = PQ, hello_html_m4a5edd9f.gifN =hello_html_m4a5edd9f.gifQ. Яка ще умова має бути виконана, щоб трикутники були рівні за першою ознакою?

2. В ∆ABС и ∆DEFhello_html_m4a5edd9f.gifА = hello_html_m4a5edd9f.gifD, AC = DF. Яка ще умова має бути виконана, щоб трикутники були рівні за першою ознакою?

3. В ∆ABC и ∆DFQ АВ = DF, hello_html_m4a5edd9f.gifА =hello_html_m4a5edd9f.gifD, hello_html_m4a5edd9f.gifВ =hello_html_m4a5edd9f.gifF. Чи рівні ці трикутники за другою ознакою?

3. В ∆ABD и ∆MPQ АВ = MP, hello_html_m4a5edd9f.gifА =hello_html_m4a5edd9f.gifM, hello_html_m4a5edd9f.gifВ =hello_html_m4a5edd9f.gifP. Чи рівні ці трикутники за другою ознакою?

4. В ∆KNM и ∆PQTKN = PQ, hello_html_m4a5edd9f.gifN =hello_html_m4a5edd9f.gifQ. Яка ще умова має бути виконана, щоб трикутники були рівні за другою ознакою?

4. В ∆ABC и ∆DEFhello_html_m4a5edd9f.gifА =hello_html_m4a5edd9f.gifD, hello_html_m4a5edd9f.gifC =hello_html_m4a5edd9f.gifF. Яка ще умова має бути виконана, щоб трикутники були рівні за другою ознакою?

5. В ∆ABC и ∆DFQ АВ = DЕ, BC = FQ, AC = DQ. Чи рівні ці трикутники за третьою ознакою?

5. В ∆ABD и ∆MPQ АВ = MP, AD = MQ, BD = PQ. Чи рівні ці трикутники за третьою ознакою?

6. Скільки умов повинно виконуватися, щоб трикутники були рівні за першою ознакою? Які це умови?

6. Скільки умов повинно виконуватися, щоб трикутники були рівні за другою ознакою? Які це умови?

7. Продовжіть речення: «Друга ознака рівності трикутників - це ознака рівності за.......»

7. Продовжіть речення: «Третя ознака рівності трикутників - це ознака рівності за .......»

8.Доведіть рівність ΔАВС і ΔМКС. hello_html_m7312e2d8.png

8. Доведіть рівність ΔАВС і ΔМВК.

hello_html_42ba678d.gif

hello_html_m134e24d8.gif9.Подивіться на малюнок. Чи можна скористатися для встановлення рівності трикутників одним з ознак рівності?

9. Подивіться на малюнок. Чи можна скористатися для встановлення рівності трикутників одним з ознак рівності?hello_html_45b5af75.gif
Наочні диктантиТема. Перша ознака рівності трикутників

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_5a222918.gif 1. Які відрізки на рисунку рівні?

 2. Які кути на рисунку рівні і чому?

 3. Які трикутники на рисунку рівні за першою ознакою?

 4. Вкажіть сторону, відповідну стороні АС.

 5. Вкажіть кут, відповідний куту ОВР.

 6. Які два відрізки потрібно добудувати, щоб отримати ще одну пару рівних трикутників?

 7. Вкажіть відповідні кути трикутників СОВ і РОА.

 8. У трикутниках РОВ і МКЕ кути М і О рівні. Чи можна стверджувати, що трикутники рівні за першою ознакою?

 9. Яка умова повинна виконуватися, щоб трикутник ОВР і трикутник КЕМ були рівні за першою ознакою рівності трикутників?

 10. Якщо трикутники ОВР і КЕМ нерівні, то що можна сказати за кути Р і М?
Тема. Друга ознака рівності трикутників

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m3a7ea3d8.gif

 1. Які кути на рисунку рівні?

 2. Які відрізки на рисунку рівні ?

 3. Які відрізки на рисунку паралельні?

 4. Порівняйте кути РВА і ВАС.

 5. Які трикутники на рисунку рівні за другою ознакою рівності трикутників?

 6. Вкажіть відповідні сторони рівних, за другою ознакою, трикутників.

 7. Вкажіть кут відповідний куту ОАС.

 8. За якою ознакою рівні трикутники СОВ і РОА?

 9. Яка умова повинна виконуватися, щоб трикутники СОВ і РОА були рівні за другою ознакою?

 10. Яка умова повинна виконуватися, щоб трикутники РСА і СРВ були рівні за другою ознакою?Тема. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитанняhello_html_1497b34.gif

 1. Укажіть вид трикутника АВС за сторонами і кутами.

 2. Укажіть вид трикутника АВР.

 3. Укажіть вид трикутника АОС за сторонами і кутами.

 4. Скільки пар рівних трикутників на рисунку.

 5. За якою ознакою рівні трикутники АКС і СМА

 6. За якою ознакою рівні трикутники МВО і КВО?

 7. Який кут має однакову градусну міру з кутом АМС?

 8. Скільки пар рівних відрізків на рисунку

 9. Довжина якого відрізка дорівнює довжині відрізка ОС

 10. Які відрізки є висотами, бісектрисами і медіанами одночасно.


Тема. Третя ознака рівності трикутників

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m5799c0a1.gif

 1. Укажіть трикутник, рівний трикутнику АВС за третьою ознакою рівності трикутників.

 2. Запишіть кут, відповідний куту АDС, у рівних трикутниках.

 3. Порівняйте кути ВАС і DСА.

 4. Як називаються прямі АВ і СD?

 5. Укажіть трикутник, рівний трикутнику DАВ за третьою ознакою рівності трикутників.

 6. Укажіть кут, відповідний куту DВС, у рівних трикутниках.

 7. Чи можуть перетнутися на площині прямі АD і ВС. Якщо ні, то чому?

 8. За якою ознакою рівні трикутники АОВ і СОD

 9. За якою ознакою рівні трикутники АОD і СОВ?

 10. Скільки пар рівних трикутників зображено на рисунку?


Тема. Сума кутів трикутника

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_512f48f7.gif

 1. Визначте градусну міру кута ВАС.

 2. Визначте градусну міру кута АВС.

 3. Вкажіть вид трикутника АВС.

 4. Вкажіть вид трикутника АРВ.

 5. Визначте суму градусних мір кутів МВС і МСВ.

 6. Визначте градусну міру кута РВМ.

 7. Визначте градусну міру кута АРВ.

 8. Визначте градусну міру кута АВР.

 9. Визначте градусну міру кута РВС.

 10. Скільки на рисунку трикутників , сума градусних мір кутів яких більша за 200°.


Тема. Прямокутний трикутник. Ознаки рівності та властивості прямокутного трикутника

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m10af4b91.gif

 1. Укажітьперпендикуляр до прямої а .

 2. Запишіть всі похилі до прямої а.

 3. Запишіть проекції похилих на пряму а.

 4. Укажіть відрізок з найменшою довжиною, який не лежить на прямій а.

 5. Укажіть найкоротшу похилу.

 6. Укажіть рівні трикутники, якщо АО дорівнює ОС.

 7. Укажіть трикутники, для яких ВО є висотою.

 8. Вкажіть відстані від точок С і А до відрізка ВО.

 9. Вкажіть похилі до прямої ОВ.

 10. Чи може АО бути довшою за ВА


Тема. Зовнішній кут трикутника та його властивості

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання


hello_html_432f7b29.gif

 1. Яку спільну назву мають кути 1, 2, 3?

 2. Яку спільну назву мають кути 4, 5, 6?

 3. Виразіть величину кута 5, через суму величин двох інших кутів.

 4. Чому дорівнює сума кутів 1, 2, 3?

 5. Чому дорівнює сума кутів 4, 5, 6?

 6. Знайдіть градусну міру кута 2, якщо кут 5 дорівнює 130°.

 7. Знайдіть градусну міру кута 4, якщо сума кутів 5 і 6 становить 220°.

 8. Чи можуть кути 4 і 5 бути одночасно гострими?

 9. Знайдіть градусну міру кута 3, якщо градусні міри кутів 1 і 5 відповідно дорівнюють 30° і 100°

 10. Знайдіть кут 1, якщо сума 5 і 6 кутів становить 200°.

Тема. Нерівність трикутника

Користуючись рисунком дайте відповіді на запитання

hello_html_m172b9099.gif

 1. Яка нерівність повинна справджуватися для сторони МО трикутника МОР, щоб його існування було несумнівним?

 2. Вкажіть найбільший кут трикутника КDR.

 3. Вкажіть рівні кути трикутника АВС.

 4. Вкажіть найбільшу сторону трикутника МОР.

 5. Чи можуть сторони трикутника АВС бути пропорційні числам 3, 4, 5 ?

 6. Сторона DR трикутника КDR вдвічі більша за сторону КR. Визначте градусні міри гострих кутів трикутника.

 7. Чи можуть сторони трикутника МОР бути рівними 14см 8см і 10см?

 8. Чи можуть сторони трикутника КDR бути рівними 12см, 6см і 5см ?

 9. Чи можуть кути А і С бути тупими?

 10. Одна із сторін трикутника АВС 6см. Чому будуть дорівнювати дві інші сторони трикутника, якщо його периметр 11см?


Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Поточні математичні диктанти

Коло і круг

 1. Як називається множина точок рівновіддалених від заданої точки? (Коло).

 2. Як називається точка, від якої рівновіддалені точки? (Центр кола).

 3. Відрізок, що сполучає центр кола з точкою на колі називається …(радіус).

 4. Відрізок, що сполучає дві точки кола називається …(діаметр).

 5. Хорда, що проходить через центр кола називається (діаметр).

 6. Скільки спільних точок може мати пряма і коло? (Не має одну точку,

2 точки).

 1. Як називається пряма, що має з колом одну спільну точку? (Дотична).

 2. Як розміщені між собою дотична і радіус проведений в точку дотику. (Вони перпендикулярні).

 3. Частина площини, яка знаходиться всередині кола називається … (кругом)

 4. Як пов’язані між собою радіус та діаметр кола? (d=2r).

 5. Скільки хорд можна провести з однієї точки кола? (Безліч).

 6. Скільки діаметрів можна провести з однієї точки кола? (Один).Вписані і описані точки кола

 1. Закінчити речення: «Коло називається описаним навколо трикутника, якщо … (воно проходить через усі вершини).»

 2. Коло називається вписаним в коло трикутника, якщо … (воно дотикається до всіх його сторін).

 3. Чи навколо будь-якого трикутника можна описати коло? (Так).

 4. Яка точка є центром описаного кола? (Точка перетину серединних перпендикулярів.)

 5. Чи в будь-який трикутник можна вписати коло? (Так).

 6. Точка перетину яких ліній є центром вписаного кола? (Бісектрис).

 7. Які побудови можна виконати за допомогою лінійки? (Довільну пряму, пряму, що проходить через дві точки).

 8. Які побудови можна виконати за допомогою циркуля? (Провести коло даного центра, відкласти відрізок заданої довжини).

 9. Де знаходиться центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника? (На середині гіпотенузи).

 10. Чому дорівнює радіус кола, описаного навколо прямокутного трикутника з гіпотенузою 16 см? (8 см).

 11. Чи можна вважати точку перетину медіан рівностороннього трикутника центром описаного кола? (Так).

 12. Скільки кіл можна провести через дві точки? (Безліч).

Коло і круг


варіант 1

1. Пряма зображується за допомогою ...

2. Колом називається ...

3. Центром кола називається ...

4. Радіусом кола називається ...

5. Хордою кола називається ...

6. Найбільшою хордою кола ...

варіант 2

1. Коло зображується за допомогою ...

2. Кругом називається ...

3. Центром кола називається ...

4. Радіусом кола називається ...

5. Діаметром кола називається ...

6. Діаметр кола, перпендикулярний хорді, ...


 

Взаємне розташування прямої та кола


варіант 1

1. Дотичною до кола називається ...

2. Взаємне розташування кола і прямої залежить від ...

3. Якщо відстань від центру кола до прямої більше радіусу окружності, то ...

4. Якщо відрізок з'єднує точку, що лежить всередині кола та точку, що лежить поза кола, то ...

5. З однієї точки кола можна провести хорд ...

варіант 2

1. Якщо пряма має з колом тільки одну спільну точку, то ...

2. Пряма і окружність перетинаються, якщо ...

3. Якщо відстань від центру кола до прямої менше радіуса окружності, то ...

4. Якщо відрізок з'єднує точку, що лежить поза колом і точку, що лежить всередині кола, то ...

5. З однієї точки кола можна провести діаметрів ...


 

Взаємне розташування двох кіл


варіант 1

1. Два кола перетинаються, якщо вони мають ...

2. Взаємне розташування двох кіл залежить від ...

3. Кола дотикаються зовнішнім чином, якщо ...

4. Одне коло розташоване всередині іншого кола, якщо ...

5. Концентричними називають кола ...варіант 2

1. Два кола дотикаються, якщо вони мають ...

2. Взаємне розташування прямої та кола залежить від ...

3. Кола дотикаються внутрішньо, якщо ...

4. Одне коло розташоване поза другим колом, якщо ...

5. Кільцем називається ...


 Геометричне місце точок


варіант 1

1. Слова «фігура складається з усіх точок площини, що задовольняють заданій властивості» означають ...

2. Кругом називається ГМТ ...

3. Серединний перпендикуляр до відрізка називається ГМТ ...

4. ГМ центрів кіл радіуса R, що дотикаються доданого кола радіуса r за умови, що R>r, є ... 5. Відрізок є ГМТ ...

варіант 2

1. Геометричним місцем точок називається ...

2. Колом називається ГМТ ...

3.Біссектрисою кута називається ГМТ ...

4. ГМ центрів кіл радіуса R1, що стосуються даного кола радіуса R2 за умови, що R1

5. Промінь є ГМТ ...


Задачі на побудову


варіант 1

1. За допомогою циркуля можна ...

2. Бісектрисою кута називається ...

3. Щоб побудувати бісектрису даного кута AOB, потрібно ...

4. Два діаметра кола перетинаються в ...

5. Центр кола є ГМТ …


варіант 2

1. За допомогою лінійки можна ...

2. Серединний перпендикуляр до відрізка називається ...

3. Щоб побудувати серединний перпендикуляр до відрізка CD, потрібно ...

4. Два радіуса кола перетинаються в ...

5. Центр окружності є ГМТ ...

Тематичні математичні диктанти


Коло

1.Геометрична фігура, що складається з безлічі всіх точок, рівновіддалених від даної точки?

2. Хорда, що проходить через центр кола?

3. Відрізок, що з'єднує центр кола з точкою на колі?

4. Чи перетинаються кола з центрами А і В, якщо АВ = 10 см, а радіуси рівні 5 см, і 6 см?

5. Відстань від центра кола до точки А одно d, а радіус кола дорівнює r. Порівняйте d і r, якщо точка А лежить поза колом, обмеженого даної окружністю?

6. Відстань від центру кола до точки В дорівнює m, а радіус кола дорівнює r. Порівняйте m і r, якщо точка B лежить всередині кола, обмеженого даної окружністю?


 • Математика
Описание:

Математичні диктанти - добре відома форма контролю знань.

Математичний диктант - це один із способів організації самостійної діяльності учнів. Система математичних диктантів, з одного боку, повинна забезпечувати засвоєння необхідних знань і вмінь, з іншого боку, їх перевірку.
  Пропоновані  геометричні диктанти розподілені  на такі види: перевірочні, оглядові, підсумкові. Кожен вид математичних диктантів має свої особливості, свої цілі, і отже, вимоги, що пред'являються до складання цих робіт різні. А також можна поділити їх на диктанти поточні, тематичні, наочні.

Скачать материал
Автор Беззабарная Елена Ивановна
Дата добавления 08.01.2015
Раздел Математика
Подраздел
Просмотров 3929
Номер материала 46986
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения математике в старших классах в рамках реализации ФГОС»
Курс повышения квалификации
«Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС второго поколения»
Курс повышения квалификации
«Изучение вероятностно-стохастической линии в школьном курсе математики в условиях перехода к новым образовательным стандартам»