Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Физика / Физикадан күнтізбелік-тақырыптық жоспар (9-сынып)

Физикадан күнтізбелік-тақырыптық жоспар (9-сынып)

Күнтізбелік жоспар

9 сынып

Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағат


Мазмұны

Сағат саны

Мерзімі

Ескертулер

Көрсетілімі

Оқушылардың

теория

практика

Білімі

Білік дағдысы

1

1.

Қайталау 8 сынып курсы бойынша «Физика және астрономия». ҚТ инструктажі

1

ҚТинструктажі. 8 сынып оқу материалын қайталау

ҚТ инструктажін қадағалау. Есеп шығарғанда дұрыс формулаларды түрлендіріпжәне қолдана алу

І. Кинематика негіздері (10 сағат)
7

3


2

1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы механикалық қозғалыс. Нөлдік үзбе.

1

Материалдық нүкте; орын ауыстыру;лезде жылдамдық, үдеу.

Қозғалыс теңдеуіЕсеп шығаруда теориялық білімдерін әр түрлі қызмет саласында, өмірде қолдана алу; физикалық құбылыстарды сипаттау және түсіндіру: кинематика заңдары негізінде тұрақты үдеумен қозғалуы, шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалуы. Физикалық құралдар мен өлшеу аспаптарын қолдану: арақашықтық, уақыт аралығын

3

2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары.


1

4

3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.

1
Түзусызықты қозғалыс

5

4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы.

1

6

5.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.

1
Үдеумен көтерілген және түскен кездегі дененің салмағы

7

6.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы.

1
Қисықсызықты қозғалыс

8

7.

Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы.

1


9

8.

1 лабораториялық жұмыс « Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау».


1

10

9.

Практикалық жұмыс: Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері


1

11

10.

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері


1


ІІ. Динамика негіздері (10 сағат)
6

4


12

1.

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.

1
Инерцияның көрінісіИнерциалық санақ жүйесі, инерция, масса, күш,салмақ, салмақсыздық, тұйық жүйе. Ньютонның заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы


13

2.

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.

1
Дененің Массанын салыстыруы. Ньютонның 2 заңы

Ньютонның динамика заңдары негізінде әр түрлі физиткалық құбылыстарды сипаттау және түсіндіру. Физикалық құралдарды қолдана отырып масса, күш физикалық шамаларды өлшеу

14

3.

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.


1
Ньютонның 3заңы

15

4.

Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.

1

16

5.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.

1

17

6.

Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы.

1

18

7.

Практикалық жұмыс: Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері;1


19

8.

2 лабораториялық жұмыс «Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу».


1

Өлшеу нәтижелерін кесте, сызба, графиктер көмегімен көрсету: үйкеліс күшінің нормаль қысым күшіне тәуелділігін, күштің.

20

9.

Практикалық жұмыс: Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.


1

21

10.

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері


1

ІІІ. Сақталу заңдары (4 сағат)
3

1


22

1.

Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы.

1
Импульстің сақталу заңыДене импульсі және күш импульсі, реактивті қозғалыс,импультің және энергияның сақталу заңдары

Физикалық құбылыстарды импульс және энергияның сақталу заңдарын сипаттау және түсіндіру

23

2.

Реактивтi қозғалыс. К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі.

1
Реактивті қозғалыс. Ракетаның моделі

24

3.

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.


1
Дене энергиясының жұмыс орындалған кезде өзгеруі


25

4.

Практикалық жұмыс: Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.


1


ІҮ. Тербелістер және толқындар (12 сағат)
8

4


26

1.

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.

1

Қозғалыстың жаңа түрін қарастыру-толқын. Толқынның түрлерін қарастыру және оған физикалық сипаттама беру. Гармоникалық тертербелістер, қума және көлденең толқындар.

Өлшеу нәтижелерін кесте, сызба, графиктер көмегімен көрсету:маятниктің тербеліс периодының жіптің ұзындығына тәуелділігі, жүктің тербеліс периодының серіппеге ілінген жүктің массасына және серіппенің қатандығына тәуелділігі.

27

2.

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.

1
28

3.

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.

1
29

4.

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы.

1
30

5.

Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).


1


31

6.

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.


1

32

7.

3 лабораториялық жұмыс «Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау».1

33

8.

Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.1


34

9.

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті.


1


Акустикалық резонанс. Ультрадыбыстың қолдануы35

10.

4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.


1

36

11.

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс

1


37

12.

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы..

1


Ү. Астрономия негіздері (6сағат)
5

1


38

1.

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары

1

ұғымдар: жұлдызды аспан, жұлдыздық шамалар, аспан сферасы

Физикалық құбылыстарды Кеплер заңдары негізінде сипаттау және түсіндіру

39

2.

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.

1

ЖАК

40

3.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

1
41

4.

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.

1


42

5.

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.1


43

6.

Бақылау жұмысы №4.«Астрономия негіздері»


1


ҮІ. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар (7 сағат)
6

1


44

1

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.

1


Рассмотреть уникальные исторические эксперименты и исследования позволившие открыть строение атома, атомного ядра и ядерной энергетики

Физикалық құбылыстарды жылулық сәулелену, Планктің кванттық гипотезасы, фотоэффект негізінде сипаттау және түсіндіру

45

2

Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.


1
46

3

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

1

47

4

Рентген сәулелері.

1

48

5

Радиактивтілік.

1

49

6

Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі.

150

7

Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар


1


ҮІІ. Атом ядросы (6 сағат)(. икаарылдылығын анықтау"


4

2


51

1.

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері.

1

Фотон, фотоэффект,


Физикалық құбылыстарды атомдардың энергияны жұтуы және шығаруы, кванттық энергия, рентген сәулелері, ядролық реактордың әрекет етуші принципі, тіршілік иелеріне иондалушы сәулелердің негізінде сипаттау және түсіндіру

52

2

Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті ыдырау заңы.

1

Ядролық реакция, байланыс энергиясы, ядролардың бөлінуі, жартылай ыдырау периоды

53

3.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары.

1


54

4.

Термоядролық реакциялар. Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану*

Радиактивті сәулелерден қорғану.

1


55

5.

Практикалық жұмыс: Жартылай ыдырау периодын есептеу


1

56

6.

Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы


1

ҮІІІ. Жалпылау сабақтары (2 сағат)
257

1.

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар

158

2.

Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.

1ІХ. Лабораториялық практикум (8 сағат)

8


59

1

Дененің еркін түсу үдеуі


1


60

2

Серпімді деформацияны зерделеу


1


61

3

Ньютонның 2 заңын зерделеу


1


62

4

Механикалық энергияның сақталу заңын зерделеу


1


63

5

Денелердің соқтығысу кезіндегі импульстің сақталу заңын зерделеу


1


64

6

Электр қыздырғышы бар қондырғының ПӘК өлшеу


1


65

7

Еркін және еріксіз тербелістерді зерделеу


1


66

8

Күзгі, қысқы және көкктемгі аспандағы жарық жұлдыздар мен негізгі шөқжұлдыздарды табу (ЖЖК). Қайталау

8 сынып курс физика және астрономия


1


67

1

Қорытынды бақылау жұмысы


1


68

2

Жалпылау қайталау


1


Барлығы:

42

26
Түсінік хат


2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен және 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты жүзеге асырылады.

Физика өзінің мазмұны мен ғылыми зерттеу әдістері бойынша оқушыларға білім мен тәрбие берудің құралдарының бірі болып табылады, олардың ойлау қабілетін, логикалық ой-өрісінің дамуына ер-жірегі мен мінез-құлқын тәрбиелеуге ықпал етеді.

Оқыту мақсаты: оқушылардың дүниеге диалектикалық материалисттік көзқарасын қалыптастыру...

Оқытудың міндеттері:

- қазіргі заманғы әлемнің физикалық бейнесінің негізін беретін, физикалық құбылыстар, ұғымдар, заңдылықтар және теориялық қорытынды туралы білімдерді, табиғаттың ғылыми таным әдістері туралы білімдерді, құбылыстарды бақылау, эксперименттік тапсырмаларды орындау, болжау және жобалауды жүзеге асыру біліктілігін меңгерту;

- физикалық экспериментті орындау дағдысын, зерттеушілік қабілетін, өмірлік, тәжірибеде мәні бар есептерді шешу үшін игерген білім және білігін қолдану үдерісінде танымдық қызығушылығын, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту;

- оқу және зерттеу жұмысына жауапкершілікпен қарау, қоршаған ортаны қорғау және табиғат құндылықтарын тиімді пайдалану, қоғам және адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

9-сынып физика пəнінің базалық мазмұны «Кинематика негіздері», «Динамика негіздері», «Сақталу заңдары», «Тербелістер және толқындар», «Астрономия негіздері», «Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар», «Атом ядросы», «Жалпылау сабақтары» тараулары бойынша теориялық материалдардан тұрады. Сонымен қатар базалық мазмұнға уақыт қоры 3 сағат: қайталау мен қорытынды бақылау жұмысы кіреді.


Пән бойынша оқу жүктемесі

Әдістемелік-нұсқау хатқа (26.06.20014 ж. №5 Хаттамасы) сәйкес 9 сыныптағы «Физика» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат


Бақылау жұмыстарының өлшеулері бойынша бақылау жұмысының көлемі:

6 бақылау жұмысы; 4 зертханалық жұмыс; 6 практикалық жұмыс, 8 лабораториялық практикум..


9-сыныпта қолданылатын оқулықтар мен ОӘК тізбесі:

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 27 қыркүйектегі №400 бұйрығымен бекітілген, 2013 жылғы 18 қарашадағы №460 және 2014 жылғы 28 сәуіріндегі №127 бұйрықтарымен енгізілген толықтырулар мен өзгерістерге сай келетін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді пайдалану көзделген: 1) Физика және астрономия, оқулық, Р.Башарұлы, Мектеп, 2013ж. 2) әдістемелік нұсқау, Р.Башарұлы, Мектеп, 2013ж. 3) дидактикалық материалдыр, Р.Башарұлы, Мектеп, 2013ж. 4) есептер жинағы, Р.Башарұлы, Мектеп, 2013ж.  • Физика
Описание:

Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау 9-сынып физикасын оқытудың мемлекеттік стандартына сай келеді. Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау Астана 2013 бағдарламасына сәйкес және әдістемелік-нұсқау хатқа сай жасалған. Сонымен қатар, түсінік хат та бар. Түсінік хатта күнтізбелік-тақырыптық жоспар қай бағдарламаға және стандартқа сәйкес келетіні көрсетілген. Сонымен бірге бақылау жұмысы нормалары мен зертханалық жұмыстар, практикалық жұмыстар нормалары көрсетілген. Жоспар бйынша оқу жүктемесі 9-сыныпта барлығы 68 сағат, аптасына 2 сағатқа бөлінген. Жас мамандарға көмек реінде ұсынып отырмын.

Автор Нуртазина Кенжегул Жексеновна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел Физика
Подраздел
Просмотров 7836
Номер материала 34323
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Нет результатов.