Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Физика / Физикадан күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып

Физикадан күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып

Күнтізбелік жоспар

8 сынып

Барлығы 68 сағат. Аптасына 2 сағат

п/п

урока

Мазмұны

Сағат саны

Күні

Көрсетілімі

Оқушылардың

Ескертулер

теория

практика

Білімі

Білік-дағдысы

1

1

Қайталау 7 сынып курсы бойынша «Физика және астрономия». ҚТ инструктажі.

1ҚТ бұрышы

ҚТ инструктажі.

7 сынып оқу материалын қайталау

ҚТ инструктажін қадағалау.


І. Жылу құбылыстары (24сағат)
18

6


2

1

Температура. Оны өлшеу тәсілдері. Термометрлердiң түрлерi. Температураның шкаласы. Нөлдік үзбе

1Броундық қозғалыстың моделі. Диффузия.


Ұғымдар:

жылу қозғалыс, температура, ішкі энергия, жылу беру, жылу мөлшері, меншікті жылу сыйымдылығы, отынның меншікті жану жылуы. Механикалық және жылу процестердегі энергияның сақталу заңы.


Физикалық құбылыстарды сипаттау және түсіндіру: физикалық құбылыс, диффузия, заттың агрегаттық күйлері жылу берілудің түрлері, жылу өткізгіштік, өткізгіштік, конвекция, сәлелену3

2

Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия.

1Термометрлер.


4

3

Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.

1Ішкі энергия.


5

4

Жылу құбылысының тірі организмдегі ролі. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. Жылу берудегі конвекцияның орны. Суық кездегі адам*.

1Жылусыйымдылық.


6

5

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.

1

7

6

1 лабораториялық жұмыс. «Температуралары әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін салыстыру».


1


Жылу қабылдағыш


8

7

Отынның меншікті жану жылуы. Отынның энергиясы.

1

9

8

Механикалық және жылу процестеріндегi энергияның сақталу және айналу заңы.

1Калориметр.


10

9

Практикалық жұмыс: Денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау


1


11

10

Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы.

1Балқу және қатаю.

Қаныққан және қанықпаған бу, ылғалдылық, шық.құбылыс:булану, кондесациялау,балқу және қатаю,қайнау, энергияның сақталу және айналу заңдары.Физикалық шамаларды өлшеу: температура, ауа ылғалдылығы. Шамаларға және ұғымдарға анықтама беріп, анализдеу, буланудың түрлерін салыстыру.


12

11

Балқу температурасы. Меншiктi балқу жылуы.

1

13

12

2 лабораториялық жұмыс «Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау».


1
14

13

Будың пайда болуы. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар.

1Буланужәне конденсация.


15

14

Ауаның ылғалдылығы. Ылғалдылықты өлшеуге арналған құралдар.

1Қайнау.


16

15

3 лабораториялық жұмыс «Ауаның ылғалдылығын анықтау».


1


Психрометр.


17

16

Бақылау жұмысы №1. «Жылу құбылыстары».


1


18

17

Қайнау. Меншiктi булану жылуы.

119

18

Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

120

19

Термодинамика негiздерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы. Газдың және будың жұмысы.

121

20

Жылу процестерiнiң қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші заңы. Қазiргi физикадағы термодинамиканың рөлi.

1Будың жұмысы.
Жылу машиналардың өндірісте, көлікте, өмірдегі қолданысы.

Ұғымдар: қозғалтқыштың ПӘК.

Заңдар: 1,2 термодинамика заңдары

Білімдерін әр түрлі жұмыс салаларында өмірлік тәжірибеде қарастыру, техникада және көлік қозғалтқыштарында, басқа құрылғылардғы қасиеттердің қолданысы қолданылатынын заңдар түсіндіретінің қарастыру.


22

21

Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштары-ның п.ә.к.-ті. Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдары. Тоңазытқыш.

1Алғашқы турбинаның моделі, термос.


23

22

Жылу қозғалтқыштарының энергетиканың дамуындағы рөлi. Жылу қозғалтқыштары және оның адам өміріндегі маңызы. Жылу машиналары және табиғатты қорғау.. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер.

1

24

23

Айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлар.

1

25

24

Практикалық жұмыс: Заттың агрегаттық күйлері өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу


1
ІІ. Электр құбылыстары (22сағат)
15

7


26

1

Денелердің электрленуі. Электр зарядының сақталу заңы. Электроскоп. Өткізгіштер мен диэлектриктер.

1Электризация.

Ұғымдар: Эл.заряд, денелердің электролизациясы, электроскоп, Эл.өрісі, кернеулік, потенциал, потенциал айырымы, конденсатор сыйымдылығы. Құбылыстар: электр зарядтарының әрекеттесуі, зарядтардың қозғалысы. Заңдар: зарядтың сақталу заңы, Кулон заңы
Ұғымдарға сипаттама беріп, салыстыру, анализдеу, жалпылау, жүйелеу, зерханадық жұмыс орындағанда өлшеуіш құралдармен қолдана алуы.


27

2

Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi. Кулон заңы. Элементар электр заряды.

1Электрометр.


28

3

Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі.

1

29

4

Потенциал және потенциалдар айырымы. Конденсаторлар..

1

30

5

Табиғаттағы электр құбылысы. Өндірісте және тұрмыста электрлендіруді есепке алу және қолдану.

1

31

6

Бақылау жұмысы №2. Жылу және электр құбылыстары


1
32

7

Электр тогы. Электр тогы көздері. Электр тізбегі және оның құрамды бөлігі.

1

33

8

Ток күшi. Амперметр.

1Конденсаторлар.


34

9

Кернеу. Вольтметр.

135

10

4 лабораториялық жұмыс «Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу».


1


Ток көзі. Амперметр.

Ұғым : Эл.ток, кедергі, жұмыс, токтың қуаты, қысқаша токтың түсуі36

11

Практикалық жұмыс: Ток күші мен кернеуді есептеу


1


Вольтметр.37

12

Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Өткiзгiштiң электр кедергiсi. Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi.


1Электр тізбегі.38

13

5 лабораториялық жұмыс. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын тексеру.


1


Ом заңы.


Заңдар: Джоуль –Ленц, Ом заңы. Өткізгіштердің жалғауы. Қолдануы: эл.құрылғыларды өмірде және техникада, өндірісте, ғылымда.


Табиғатта және техникада электр тогының әсерінен болып жатқан өзгерістерді түсіндіре алу, электр құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін, олардың қолдану аясын түсіндіре білу


39

14

Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

1

40

15

Резистор және реостат. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу.

1Кедергінің тәуелділігі


41

16

6 лабораториялық жұмыс. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосуды зерделеу.


1
42

17

Электр тогының жұмысы мен қуаты.

1

43

18

7 лабораториялық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау.


1
44

19

Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы. Қыздыру шамдары..

1

45

20

Қыздыру шамдары. Электрқыздырғыш құралдар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар.

1Қыздырғыш шам.46

21

Электр тогының химиялық әсерi. (Фарадейдiң заңы).

1Электролизге арналған құрал.

Ұғымдар: электролиттер, электрлік диссоциация, рекомбинация, ионизация. Құбылыстар : әр түрлі ортадағы электр тогы

Есептер шығарғанда заңдарды қолдану, әр түрлі ортадағы токтың салыстыру


47

22

Практикалық жұмыс: Элерктр тізбегін есептеу.


1


ІІІ. Электромагниттік құбылыстар (8 сағат)
4

4


48

1

Тұрақты магнит. Магнит өрiсi. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi.


1Магниттер (полосовые и дугообразные).

Шамалар: магнит индукция векторы,

Ампер күші,

Лоренц күші. Тұрақты магниттер

Анализдеу, құбылыстардың физикалық мағнасын түсіндіре білу, жүйелеу, салыстыру, жалпылау.


49

2

Тогы бар шарғының магнит өрiсi. Электромагниттер және оларды қолдану.

1

50

3

Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті. Электроқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар.


1Катушка, электромагнит.


51

4

Бақылау жұмысы №3. Электр құбылыстары мен электр тогының магниттік әсері


1


52

5

Электромагниттiк индукция. Генераторлар.

1Электроқозғалтқыш.


ҚТ қадағалау


53

6

8 лабораториялық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу.


1


54

7

9 лабораториялық жұмыс. Электрмагниттi құрастыру және оның әсерiн сынау.


1


55

8

Практикалық жұмыс: Магниттердің өзара әрекеттесуі


1


Генератор және трансформатор.
ІҮ. Жарық құбылыстар (10сағат)
6

4


56

1

Жарық. Жарық көздері. Күн – жұлдыз. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Көлеңке және жартылай көлеңке. Күннің және Айдың тұтылуы.

1Схемалар.Ұғымдар: жарық көзі, жарық сәулесі. Құбылыстар: жарықтың таралуы, жарықтың шағылуы және сынуы, дисперсия.

Заңдар: жарықтың түзусызықты таралуы, жарықтың шағылуы және сынуы.

Қолдануы: оптикалық құрылғылардың құрылысы: фотоаппарат, көз, көзілдірік, лупа, микроскопЖарық көзі, жарық сәулесі түсініктерін білу. Есептер шығарғанда құбылыстардың мағнасын түсіндіре білу. Зертханалық жұмыстарда және өмірде пайдалана алу.


57

2

Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Толық шағылу. Жазық және сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу.

1Оптикалық шайба.


58

3

Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы.

1

59

4

Линзалар. Линзаның оптикалық күшi. Жұқа линзаның формуласы. Линзаның көмегімен кескiн алу.

1Жарықтың сынуы. Схемалар.


60

5

(Көз - оптикалық жүйе. Көздiң көру кемістігі және олардың түзету әдiстері. Оптикалық аспаптар).

1

61

6

Жарықтың дисперсиясы. Түс және жарық.

1Линзалар.


62

7

10 лабораториялық жұмыс «Шынының сыну көрсеткiшiн анықтау».


1
63

8

11 лабораториялық жұмыс «Линзаның көмегiмен кескiн алу».


1


Оптикалық құралдар.


64

9

Практикалық жұмыс: Жарық құбылыстары


1
65

10

Бақылау жұмысы. №4. Жарық құбылыстары


1


66

2

Есептер шығару. Қайталау 8сынып курс физика және астрономия


1


67

3

Қорытынды бақылау жұмысы


1


68

4

Жалпылау қайталау


1


Барлығы:

44

24Түсінік хат


2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен және 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты жүзеге асырылады.

Физика өзінің мазмұны мен ғылыми зерттеу әдістері бойынша оқушыларға білім мен тәрбие берудің құралдарының бірі болып табылады, олардың ойлау қабілетін, логикалық ой-өрісінің дамуына ер-жірегі мен мінез-құлқын тәрбиелеуге ықпал етеді.

Оқыту мақсаты: оқушылардың дүниеге диалектикалық материалисттік көзқарасын қалыптастыру...

Оқытудың міндеттері:

- қазіргі заманғы әлемнің физикалық бейнесінің негізін беретін, физикалық құбылыстар, ұғымдар, заңдылықтар және теориялық қорытынды туралы білімдерді, табиғаттың ғылыми таным әдістері туралы білімдерді, құбылыстарды бақылау, эксперименттік тапсырмаларды орындау, болжау және жобалауды жүзеге асыру біліктілігін меңгерту;

- физикалық экспериментті орындау дағдысын, зерттеушілік қабілетін, өмірлік, тәжірибеде мәні бар есептерді шешу үшін игерген білім және білігін қолдану үдерісінде танымдық қызығушылығын, зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту;

- оқу және зерттеу жұмысына жауапкершілікпен қарау, қоршаған ортаны қорғау және табиғат құндылықтарын тиімді пайдалану, қоғам және адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

8-сынып физика пəнінің базалық мазмұны «Жылу құбылыстары», «Электр құбылыстары», «Электромагниттік құбылыстар», «Жарық құбылыстары» тараулары бойынша теориялық материалдардан тұрады. Сонымен қатар базалық мазмұнға уақыт қоры 4 сағат: қайталау, қорытынды қайталау мен қорытынды бақылау жұмысы кіреді.


Пән бойынша оқу жүктемесі

Әдістемелік-нұсқау хатқа (26.06.20014 ж. №5 Хаттамасы) сәйкес 8 сыныптағы «Физика» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағат


Бақылау жұмыстарының өлшеулері бойынша бақылау жұмысының көлемі:

4 бақылау жұмысы;11 зертханалық жұмыс; 6 практикалық жұмыс.


8-сыныпта қолданылатын оқулықтар мен ОӘК тізбесі:

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 27 қыркүйектегі №400 бұйрығымен бекітілген, 2013 жылғы 18 қарашадағы №460 және 2014 жылғы 28 сәуіріндегі №127 бұйрықтарымен енгізілген толықтырулар мен өзгерістерге сай келетін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді пайдалану көзделген: 1) Физика және астрономия, оқулық, Б.Дүйсембаев, Мектеп, 2012ж. 2) әдістемелік нұсқау, Б.Дүйсембаев, Мектеп, 2012ж. 3) дидактикалық материалдыр, Б.Дүйсембаев, Мектеп, 2012ж. 4) есептер жинағы, Б.Дүйсембаев, Мектеп, 2012ж.  • Физика
Описание:

Физикадан күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау мемлекеттік стандартқа сай 8-сыныпта өтілетін барлық материалды қамтиды. Жоспарлауда бағдарламаға сай барлық тараулар мен тақырыптар қарастырылған. сонымен қатар жоспарлауда оқушылардың білім, дағдыларына қойылатын талаптар да ескерілген. Зертханалық және практикалық жұмыстар да нормаға сай жасалған. Бақылау жұмыстары да ескерілген. Сонымен қатар күнтізбелік-тақырыптық жоспардың мақсатын, міндетін, мазмұнын, ашатын және бағдарлама мен нұсқау хатқа сәйкес жасалғанын растайтын түсінік хаты да бар. Түсінік хатта оқулық авторлары мен сәйкес келетін оқулықтар тізімі де берілген.

Автор Нуртазина Кенжегул Жексеновна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел Физика
Подраздел
Просмотров 5567
Номер материала 32382
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы