Новогодняя скидка — 70% на все курсы только до 31 декабря!
Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / Начальные классы / Дүниетану. Ашық сабақ "Пайдалы қазбалар"

Дүниетану. Ашық сабақ "Пайдалы қазбалар"

Сабақтыңтақырыбы:Пайдалықазбалардыңтүрлері

Мақсаты:Пайдалықазбалардыңтүрлерітуралы не біледі? Пайдалықазбалардыңтүрлерітуралыұғымдықалыптастыру, оқушыалғанбіліміөзініңдамуынаәсерету, өмірде, адамдарменқарым - қатынастақолданаалу

Ұйымдастыру кезеңі:
1. Психологиялықдайындық
2. топпенжұмыс
3. Рефлексия

Сабақтатуындағаннегізгіидеялар
1.Оқушының өмірдегібіліміне, білетініне, сүйену
2.Жаңа теориялықақпаратты беру арқылыоқушығажаңаойлаудағдысын, мәнерін, амалдарынқалыптастыруғаықпалжасау
Күтілетіннәтиже
1. Пайдалықазбалардыңтүрлерітуралыбілімніңалғашқынегізінқалау;
2. Жаңатеориялықақпаратты беру

Жанатын пайдалы қазбалар


3. Жаңа білімнің өмірде бар екендігін, оны біз өмірде байланыстарда пайдаланудың мүмкіндіктері қандай деген жаңа сабаққа үлкен қызығушылық тудыру;
4. Оқушылардың бірін-бірі оқытуы арқылы аталған тақырыпты меңгеріп шығу
5. Мұғалім оқуға бағыттап отыру
6. Оқушылардың өзін және достарын бағалау мүмкіндіктерін жасау
Тапсырмалар


1 сабақ. тақырыбы: Пайдалы қазбалар
Пайдалы қазбалардың түрлері жайлы ойларын дамыту
Белгіленуге арналған түйінді сөздер:Мұнай

газ

Тас көмірЖерден қазып алып, адам қажетіне жұмсалатын тау жыныстары пайдалы қазбалар деп атайды.


СТО сұрақтары
Сабақ барысында жасаған мұғалім мен оқушының іс-әрекеті
Сабақтың маңыздылығы не?
-оқушылар не алады?
-бұрынғы білімін қалай пайдалана алады?
-өмірден алған тәжірибесінің әсері?
-сабақтың болашақта оқушыға қандай пайдасы бар?
-оқушыларды ой қозғау арқылы тақырыпқа әкелу

Қорғасын.алюминий

Кенге жатпйтын

Кенді
мыс

темірМәрмәр,гранит,Құм,саз

Тұз, фосфорит,әктас-Психологиялық ахуал
-тақырып жайлы бұрынғы білетіндерін анықтау, соған сүйену жолдарын табу
І. Қызығушылығын ояту

Суреттерді қара. Заттар қандай қазбадан жасалған? Тағы қандай заттар мен суреттердітолықтырар едің?


C:\Users\абай\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\W3T7FTV0\Чистая-посуда-к-обеду-1259657997_40[1].jpgC:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0233070.wmfC:\Users\абай\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\M43F2ABR\IMG_2075[1].jpgC:\Users\абай\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\M43F2ABR\lightbulb[1].jpg

Психологиялық ахуал
«Алтын балық» 2 минут
Сұрақтар:1. Өз сөзіңмен жанғыш, кенді,кенге жатпайтын пайдалы қазбалар жөнінде әңгімелеп бер

2. Қолыңдағы ұялы телефонды қара, оны жасау үшін қандай пайдалы қазбалар жұмсалатынын айтып бер.

3. Адам өміріндегі пайдалы қазбалардың маңызы.

Сын тұрғысынан ойлау үшін мүмкіндіктер
-еркін ойлауға қан-дай мүмкіндіктер жасалды?
-өздігінен ізденуге қандай мүмкіндіктер жасалады?
-әрі қарай не болатынына қызықтыру, белсенділіктерін ояту

ІІ. Мағынанытану
2. Мұғалімоқушыларғамәтінтаратады.
! Тапсырма:
Мәтіндіоқы, түсінген
іңінсуретін сал. Топпенжұмысістейміз.
І топ.
Пайдалықазбаларға: таскөмір, мұнай, газ, күміс, ас тұзы, құм, саз, цемент т.бжатады. Пайдалықазбалардепаталусебебі,адамғапайдасы бар, қазбадейтініжерденқазыпалынады.
Пайдалықазбалардыгеологтарзерттейді. ҚазақтыңтұңғышгеологіҚанышСәтбаев.
Пайдалықазбаларқолдануынақарайүшкебөлінеді:
1. Жанғышпайдалықазбалар (жанады) - таскөмір, қоңыркөмір, мұнай, газ.
2. Кендіпайдалықазбалар(темір) - алюминий, мыс, қорғасын, күміс, мырыш
3. Кенгежатпайтынпайдалықазбалар (құрылысматериалдары) - ас тұзы, фосфор, құм, саз, цемент
ІІ топ
Жанғышпайдалықазбалар
Таскөмір - еңкөпөндірілетінпайдалықазба. Біздіңеліміздетаскөмірдіңқорыөте мол. Таскөмірдіңкенорны - Қарағанды. Ондағықаракөмірдіңсапасыжақсы, жақсыжанады, жылтырайды, күл аз шығады. Қымбаттұрады.
Екібастұздаарзанкөмірөндіріледі. Оны қоңыркөмірдепатайды. Себебіолжылтырамайды, жылу аз береді, жанғаннанкейінкүлкөпшығады.
Мұнай - өтеқызулыотын. Олкүлқалдырмайтүгелжаныпкетеді. Мұнайдан бензин, керосин, машина майыжәнебасқакөптегензаттарбөлініпалынады. Каспий маңы мен Маңғыстаудамұнай мен газдың аса бай кенорындары бар.
Кендіпайдалықазбалар
Бұларғақұрамында металл кездесетін тау жыныстарыжатады. Олардыөңдеуарқылытемір, мыс, қорғасын, алюминий сияқтыметалдаралынады. КендіпайдалықазбаларЖезқазғандаөтекөпкездеседі.
ІІІ топКенгежатпайтынпайдалықазбалар
Құрылысматериалдарыүшінөтеқажетті. Әктас, құм, саз құрылыстаүй салу үшінқолданады. Бор мен мәрмәр да әктасқажатады.
Мәрмәрданәртүрліескерткіштер, үйбаспалдақтарыжасалады. Қазақстанда ас тұзықоры да көп. Тұзды Арал теңізінен, Балқашкөлінен,Қарасор, Шалқаркөлдеріненалады.
Бізосындайтамашапайдалықазбаларымызарқылымақтанааламыз.
Оқушыларөзжұмыстарынқорғайды.
Сергітусәті: 1 мин
Шахтер келдішахтаға,
Көмірқазыпхалқына.
Дайынболғанкөмірді,
Ұсынадыхалқына.


Тапсырма:
Дәптерменжұмыс
Кестенітолтырады.

Пайдалықазбалар

жанғыш
кенді

Мағынаныажыра-ту сатысы (жаңаақпарат)
-оқушылардыбелсе-не қатыстыру
-стратегиялардыжүйеліқолдануарқылыоқушылар-дыңжұмысынұйымдастыру (сауалқоябілу, талдаужа-сайбілу, баяндаужәнеқызу ой талқы-сын жасайбілуқабі-леттерінжетілдіружолдарын беру)
-оқушыларменбір-лесіпжұмысжасау, қарым-қатынасшеберлігінұтымдыпайдаланабілу
-оқулықтанбасқаақпараттаркөзінашу
Толғаныс (рефлексия)
-сабақтаүйренген-дерінбекіту, қолданужолдарын беру
-жаңаданүйренгенінпайдаланаотырып, білімінжүйелеу
жауапшешіміосығанбайланыстыжұмыс-тар беру арқылытүсінікдеңгейінтексеру

Жұмбақшешеміз
- Ауыр, қатты, соғуғажарамды, ұсақжәнетығызбайланысқанбөлшектердентұрады. (Теміркені)
- Қаратүсті, аздапжылтырайды, қатты, суғабатады, жанады. (Таскөмір)
- Оданбаспалдақ, ескерткішжасайды. Құрылыстапайдаланады. Мықты, ауыр, сұр, қызғылт, қызылтүстіболуымүмкін. Бірнеше минерал бөлшектерден, шпат, кварц, слюдадантұрады. (Гранит)
- Қошқылтүстісұйық, жанады, одан керосин, бензин мен мазут алынады. (Мұнай)
- Гранит ыдырағанкездепайдаболады, құрылыстажәнеәйнекшығарудапайдаланылады. (Құм)
- Созылмалықасиеті бар, құмыражасаудапайдаланылады. (Саз)

ІІІ. Ой қорытынды
Не туралыөттік?

Пайдалы қазбаларды ата

Кенді пайдалы қазбалар деген не?

Кенге жатпайтын пайдалы қазбаларды ата?
:Бағалау

-топтың басшысы бағалайды

-сабақты қалай аяқтауды жоспарлау

Сабақты аяқтау түрлері
-бір пікірге келу...
-өзпікіріндәлелдеу...
Үйгетапсырмажазып ал
70-бет мазмұндау
/1 мин/
Рефлексия
Әр топ бір-бірлеріне сұрақтар қояды.  • Начальные классы
Описание:

Сабақтыңтақырыбы:Пайдалықазбалардыңтүрлері

Мақсаты:Пайдалықазбалардыңтүрлерітуралы не біледі? Пайдалықазбалардыңтүрлерітуралыұғымдықалыптастыру, оқушыалғанбіліміөзініңдамуынаәсерету, өмірде, адамдарменқарым - қатынастақолданаалу

Ұйымдастыру кезеңі:
1. Психологиялықдайындық
2. топпенжұмыс
3. Рефлексия

Сабақтатуындағаннегізгіидеялар
1.Оқушының өмірдегібіліміне, білетініне, сүйену
2.Жаңа теориялықақпаратты беру арқылыоқушығажаңаойлаудағдысын, мәнерін, амалдарынқалыптастыруғаықпалжасау
Күтілетіннәтиже
1. Пайдалықазбалардыңтүрлерітуралыбілімніңалғашқынегізінқалау;
2. Жаңатеориялықақпаратты беру

 

Жанатын пайдалы қазбалар


3. Жаңа білімнің өмірде бар екендігін, оны біз өмірде байланыстарда пайдаланудың мүмкіндіктері қандай деген жаңа сабаққа үлкен қызығушылық тудыру;
4. Оқушылардың бірін-бірі оқытуы арқылы аталған тақырыпты меңгеріп шығу
5. Мұғалім оқуға бағыттап отыру
6. Оқушылардың өзін және достарын бағалау мүмкіндіктерін жасау
Тапсырмалар


1 сабақ. тақырыбы: Пайдалы қазбалар
Пайдалы қазбалардың түрлері жайлы ойларын дамыту
Белгіленуге арналған түйінді сөздер:

 

 

Мұнай

газ

Тас көмір
                                                                                                                                                            

 

Жерден қазып алып, адам қажетіне жұмсалатын тау жыныстары пайдалы қазбалар деп атайды.


СТО сұрақтары
Сабақ барысында жасаған мұғалім мен оқушының іс-әрекеті
Сабақтың маңыздылығы не?
-оқушылар не алады?
-бұрынғы білімін қалай пайдалана алады?
-өмірден алған тәжірибесінің әсері?
-сабақтың болашақта оқушыға қандай пайдасы бар?
-оқушыларды ой қозғау арқылы тақырыпқа әкелу

 

Қорғасын.алюминий

Кенге жатпйтын

Кенді 

темір

мыс

Тұз, фосфорит,әктас

Мәрмәр,гранит,Құм,саз

 

 

 

 

 

-Психологиялық ахуал
-тақырып жайлы бұрынғы білетіндерін анықтау, соған сүйену жолдарын табу
І. Қызығушылығын ояту

Суреттерді қара. Заттар қандай қазбадан жасалған? Тағы қандай заттар мен суреттердітолықтырар едің?

 

Психологиялық ахуал
«Алтын балық» 2 минут
Сұрақтар:
1. Өз сөзіңмен жанғыш, кенді,кенге жатпайтын пайдалы қазбалар жөнінде әңгімелеп бер

2. Қолыңдағы ұялы телефонды қара, оны жасау үшін қандай пайдалы қазбалар жұмсалатынын айтып бер.

3. Адам өміріндегі пайдалы қазбалардың маңызы.

Сын тұрғысынан ойлау үшін мүмкіндіктер
-еркін ойлауға қан-дай мүмкіндіктер жасалды?
-өздігінен ізденуге қандай мүмкіндіктер жасалады?
-әрі қарай не болатынына қызықтыру, белсенділіктерін ояту

ІІ.
Мағынанытану
2. Мұғалімоқушыларғамәтінтаратады.
! Тапсырма:
Мәтіндіоқы, түсінген
іңінсуретін сал. Топпенжұмысістейміз.
І топ.
Пайдалықазбаларға: таскөмір, мұнай, газ, күміс, ас тұзы, құм, саз, цемент т.бжатады. Пайдалықазбалардепаталусебебі,адамғапайдасы бар, қазбадейтініжерденқазыпалынады.
Пайдалықазбалардыгеологтарзерттейді. ҚазақтыңтұңғышгеологіҚанышСәтбаев.
Пайдалықазбаларқолдануынақарайүшкебөлінеді:
1. Жанғышпайдалықазбалар (жанады) - таскөмір, қоңыркөмір, мұнай, газ.
2. Кендіпайдалықазбалар(темір) - алюминий, мыс, қорғасын, күміс, мырыш
3. Кенгежатпайтынпайдалықазбалар (құрылысматериалдары) - ас тұзы, фосфор, құм, саз, цемент
ІІ топ
Жанғышпайдалықазбалар
Таскөмір - еңкөпөндірілетінпайдалықазба. Біздіңеліміздетаскөмірдіңқорыөте мол. Таскөмірдіңкенорны - Қарағанды. Ондағықаракөмірдіңсапасыжақсы, жақсыжанады, жылтырайды, күл аз шығады. Қымбаттұрады.
Екібастұздаарзанкөмірөндіріледі. Оны қоңыркөмірдепатайды. Себебіолжылтырамайды, жылу аз береді, жанғаннанкейінкүлкөпшығады.
Мұнай - өтеқызулыотын. Олкүлқалдырмайтүгелжаныпкетеді. Мұнайдан бензин, керосин, машина майыжәнебасқакөптегензаттарбөлініпалынады. Каспий маңы мен Маңғыстаудамұнай мен газдың аса бай кенорындары бар.
Кендіпайдалықазбалар
Бұларғақұрамында металл кездесетін тау жыныстарыжатады. Олардыөңдеуарқылытемір, мыс, қорғасын, алюминий сияқтыметалдаралынады. КендіпайдалықазбаларЖезқазғандаөтекөпкездеседі.
ІІІ топКенгежатпайтынпайдалықазбалар
Құрылысматериалдарыүшінөтеқажетті. Әктас, құм, саз құрылыстаүй салу үшінқолданады. Бор мен мәрмәр да әктасқажатады.
Мәрмәрданәртүрліескерткіштер, үйбаспалдақтарыжасалады. Қазақстанда ас тұзықоры да көп. Тұзды Арал теңізінен, Балқашкөлінен,Қарасор, Шалқаркөлдеріненалады.
Бізосындайтамашапайдалықазбаларымызарқылымақтанааламыз.
Оқушыларөзжұмыстарынқорғайды.
Сергітусәті: 1 мин
Шахтер келдішахтаға,
Көмірқазыпхалқына.
Дайынболғанкөмірді,
Ұсынадыхалқына.


Тапсырма:
Дәптерменжұмыс
Кестенітолтырады.

Пайдалықазбалар

жанғыш
кенді

Мағынаныажыра-ту сатысы (жаңаақпарат)
-оқушылардыбелсе-не қатыстыру
-стратегиялардыжүйеліқолдануарқылыоқушылар-дыңжұмысынұйымдастыру (сауалқоябілу, талдаужа-сайбілу, баяндаужәнеқызу ой талқы-сын жасайбілуқабі-леттерінжетілдіружолдарын беру)
-оқушыларменбір-лесіпжұмысжасау, қарым-қатынасшеберлігінұтымдыпайдаланабілу
-оқулықтанбасқаақпараттаркөзінашу
Толғаныс (рефлексия)
-сабақтаүйренген-дерінбекіту, қолданужолдарын беру
-жаңаданүйренгенінпайдаланаотырып, білімінжүйелеу
жауапшешіміосығанбайланыстыжұмыс-тар беру арқылытүсінікдеңгейінтексеру

Жұмбақшешеміз
- Ауыр, қатты, соғуғажарамды, ұсақжәнетығызбайланысқанбөлшектердентұрады. (Теміркені)
- Қаратүсті, аздапжылтырайды, қатты, суғабатады, жанады. (Таскөмір)
- Оданбаспалдақ, ескерткішжасайды. Құрылыстапайдаланады. Мықты, ауыр, сұр, қызғылт, қызылтүстіболуымүмкін. Бірнеше минерал бөлшектерден, шпат, кварц, слюдадантұрады. (Гранит)
- Қошқылтүстісұйық, жанады, одан керосин, бензин мен мазут алынады. (Мұнай)
- Гранит ыдырағанкездепайдаболады, құрылыстажәнеәйнекшығарудапайдаланылады. (Құм)
- Созылмалықасиеті бар, құмыражасаудапайдаланылады. (Саз)

ІІІ. Ой қорытынды
Не туралыөттік?

Пайдалы қазбаларды ата

Кенді пайдалы қазбалар деген не?

Кенге жатпайтын пайдалы қазбаларды ата?
:Бағалау

-топтың басшысы бағалайды

-сабақты қалай аяқтауды жоспарлау

Сабақты аяқтау түрлері
-бір пікірге келу...
-өзпікіріндәлелдеу...
Үйгетапсырмажазып ал
70-бет мазмұндау
/1 мин/
Рефлексия
Әр топ бір-бірлеріне сұрақтар қояды.


Скачать материал
Автор Ажикенова Перизат Кинаятовна
Дата добавления 02.03.2015
Раздел Начальные классы
Подраздел Планирования
Просмотров 1685
Номер материала 57338
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО»
Курс повышения квалификации «Организация краеведческой деятельности детей в учебно-воспитательном процессе начальной школы»
Курс повышения квалификации
«Мотивационное сопровождение учебного процесса младших школьников «группы риска» в общеобразовательном учреждении»