Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации
версия для слабовидящих
Главная / География / цикл уроков 6 класс тема "Атмосфера" (укр.яз)

цикл уроков 6 класс тема "Атмосфера" (укр.яз)


hello_html_19e0444d.gif


 • Клас: 6

 • Назва курсу: Загальна географія

 • Назва розділу: Будова Землі. Зовнішні оболонки.

 • Назва теми: Атмосфера. Вітер, причини утворення.


Роль і місце даної теми в курсі.

По державній програмі «Загальна географія»

6 клас для загальноосвітніх закладів (за редакцією ) на вивчення теми «Атмосфера» приділяється 12 навчальних годин (уроків). Тема «Атмосфера» вивчається в розділі «Оболонки Землі», після розгляду питань, зв'язаних з будовою літосфери й гідросфери. Головні освітні й виховні завдання теми «Атмосфера»:

 • Сформувати поняття про атмосферу як зовнішній газовій оболонці, її складі й будові; про тропосферу як частини атмосфери, найбільш важливої для життя людського суспільства; про заходи щодо охорони чистоти атмосферного повітря у своїй місцевості;

 • Сформувати подання про взаємозв'язки атмосфери з іншими оболонками Землі: літосферою, гідросферою, біосферою;

 • Познайомити учнів зі способами й засобами вивчення атмосфери;

 • Сформувати вміння вести спостереження погоди, уміння обробити зібрані матеріали з метою прогнозування природних атмосферних процесів і явищ, що відбиваються на стані здоров'я людей.


Перелік уроків по даній темі:

 1. (38) Атмосфера, її будова.

 2. (39) Атмосферний тиск.

 3. (40) Температура повітря.

 4. (41) Річний хід температури повітря.

 5. (42) Вітер. Причини його утворення.

 6. (43) Водяний пар і хмари.

 7. (44) Атмосферні опади.

 8. (45) Погода. Практична робота № 17 (по програмі) «Календар погоди. Обробка й аналіз результатів спостережень за погодою за ...…………......(місяць). Опис погоди. Виявлення причин зміни погоди.»

 9. (46) Клімат.

 10. (47) Розподіл сонячного тепла й світла на Землі.

 11. (48) Причини, від яких залежить клімат вашої місцевості.

 12. (49) Атмосфера й людина.


Короткий огляд вивченого на попередніх уроках.

Тема уроку «Вітер. Причини його утворення» є 5 уроком у темі «Атмосфера». До цього часу учні

 • володіють поняттями: «атмосфера», «повітря», «атмосферний тиск»;

 • знають про будову й склад атмосфери, про значення й способи вивчення атмосфери, про необхідність охорони її об забруднення;

 • про закономірності зміни атмосферного тиску, про способи його виміру;

 • про причини й особливості коливання температури повітря протягом доби, року;

 • уміють визначати атмосферний тиск, t повітря, використовуючи відповідні прилади; обчислювати амплітуду коливання температури, середню температуру за добу, місяць, рік; будувати графіки коливання температури повітря;

 • уміють вести спостереження погоди й пояснювати її зміни.


Перелік питань, досліджуваних у даній темі.

У курсі природознавства й природознавства 5 клас, учні в темі «Повітряний одяг Землі» одержали на рівні подання знання понять «вітер»; «ураган» і «смерч» як атмосферні вихри. В «Початковому курсі географії 6 клас» у темі «Атмосфера. Вітер, причини утворення.» розглядаються нові ключові питання:

 • поняття «вітер», «денний бриз», «нічний бриз», «літній мусон», «зимовий мусон», «роза вітрів»;

 • утворення вітрів;

 • значення вітру в природі, у житті й господарській діяльності людини;

 • визначення напрямку, швидкості, сили вітру,

 • побудова «рози вітрів».


Основні особливості використання цифрових освітніх ресурсів (компакт-диски, ресурси інтернет) і комп'ютерних програмних засобів.

При викладі теми на уроці вчитель може використовувати:

 • Сайти

- Метеоновинии www.hmn.ru

- Мистецтво моря (картини Айвазовский И.К. і ін. художників) www.marineart.spb.ru


 • Електронні навчальні видання (ЕНВ)

Електронний підручник «Географія 6 клас» (Республіканський мультимедиа центр, www.rnmc.ru)

«Уроки географії 6 клас» («Кирило й Методій», www.km.ru)


 • Програмні засоби

Microsoft Word

Microsoft Power Point

Microsoft Publisher


Основне застосування сайтів і ЕНВ полягає в демонстрації вчителем на уроці ресурсів, необхідних для ілюстрації основних атмосферних процесів і явищ, пов'язаних з темою уроку.

Програмні засоби дозволять підготувати матеріал для проведення практичних робіт на уроці, а також підготувати авторський ілюстративний матеріал.


Використання комп'ютера при підготовці вчителя до уроку.

За допомогою комп'ютера можна створити наступні види матеріалів:

 • Презентації: «Вітер» для уроків 6,7 класів;

«Вітер на службі в людини»,

«Спорт: кайтінг, віндсерфінг, яхтінг, парапланерізм»

 • Буклети: «Вітри», «Бриз: денне й нічний», «Утворення мусонів», «Шкала Бофорта»;

 • Інструктивна карта: Практична робота «Побудова «рози вітрів», опис погоди».


Засоби навчання

 1. Комп'ютер, мультимедійний проектор, електронні навчальні видання;

 2. Карти: Фізична карта півкуль, Фізична карта України, Карта Донецької області;

 3. Прилади: флюгер, анемометр;

 4. Роздавальний матеріал: буклети, інструктивна карта для виконання практичної роботи.


Очікувані результати навчання.

Після вивчення теми «Атмосфера. Вітер, причини утворення.» учні повинні знати й уміти:

 • знати визначення «вітер» і причини його виникнення,

 • пояснювати особливості утворення бризів і мусонів; виявляти риси подібності й розходження;

 • знати значення вітрів у природі, житті й господарській діяльності людини;

 • визначати напрямок вітрів, силу вітру по місцевих ознаках, прогнозуровати зміна погоди своєї місцевості за даними показниками;

 • визначати залежність між величиною різниці атмосферного тиску й швидкістю й силою вітру;

 • уміти користуватися приладами: флюгером, анемометром;

 • уміти будувати «розу вітрів», читати й аналізувати неї;

 • уміти вести записи в календарі погоди, застосовувати статистичні дані для складання опису погоди;

 • уміти становити прогноз погоди.


УРОК 1


Тема уроку: Вітер. Причини його утворення.


5-й урок у темах «Атмосфера», 42-й урок по плануванню.

По дидактичній меті – урок вивчення нового матеріалу.

По характеру пізнавальної діяльності – вивчення нового матеріалу з елементами проблемного навчання.

Форма організації навчальної діяльності – фронтальна, групова (робота в парах), індивідуальна.

Обладнання й ресурси:

 • Фізична карта півкуль, Фізична карта України, Карта вашої місцевості;

 • Прилади: флюгер, анемометр;

 • Презентації: «Вітер» для уроків 6,7 класів;

«Вітер на службі в людини»,

«Спорт: кайтинг, віндсерфінг, яхтінг, парапланерізм»;

 • Навчальні картини;

 • Набір (фігури з паперу) для моделювання схеми «Вітер»;

 • Роздавальний матеріал:

- буклети: «Вітри», «Бриз: денне й нічний», «Утворення мусонів», «Шкала Бофорта»;

- інструктивна карта для виконання практичної роботи.


Переліки використаних цифрових ресурсів і програмних засобів на уроці:

 • Сайти

- Метеоновини www.hmn.ru

Новини http://wind.polarnet.ru/modules/news/

- Мистецтво моря (картини Айвазовский И.К. і ін. художників) www.marineart.spb.ru


 • Електронні навчальні видання (ЭУИ)

- Електронний підручник «Географія 6 клас» (Республіканський мультимедиа центр, www.rnmc.ru)

- «Уроки географії 6 клас» («Кирило й Мефодій», www.km.ru)


Відмінні риси даного уроку:

 • Проведення практичної роботи «Побудова «рози вітрів», опис погоди».

 • Використання наочного матеріалу, по-перше, для розвитку пізнавального інтересу, до теми уроку, до предмета, по-друге, для виконання практичної роботи.

 • Демонстрація учнем анімацій («Уроки географії 6 клас» («Кирило й Мефодій»).

 • Моделювання схем «Утворення денного й нічного бризу», «Утворення літнього й зимового мусону».

 • Демонстрація ілюстрацій (на прикладі картин із сайту Мистецтво моря), що характеризують і показують різну силу вітру й відповідний стан погоди.

 • Демонстрація авторських презентацій: «Вітер»,

«Вітер на службі в людини»,

«Спорт: кайтинг, віндсерфінг, яхтінг, парапланерізм»

(можна використовувати на різних етапах уроку: при поясненні, закріпленні матеріалу).


Робота вчителя на уроці:

 1. Пояснення (з використанням попередніх знань по темі «Атмосферний тиск») поняття «вітер», причин його виникнення, видів вітрів;

 2. Пояснення механізму виникнення добових і сезонних вітрів (або моделювання на магнітній дошці, або малюнок на дошці, або демонстрація презентації «Вітер»);

 3. Демонстрація приладів: флюгера й анемометра;

 4. Організація й проведення практичної роботи «Побудова «рози вітрів», опис погоди» на основі даних місяця в календарі погоди.

 5. Організація обговорення питань теми.

 6. Закріплення вивченого матеріалу.

 7. Коментування домашнього завдання.


Опис діяльності дітей.
 • Записують визначення й висновки по темі в зошит;

 • Беруть участь в обговоренні питань теми;

 • Малюють схему в зошиті «Утворення бризу», «Утворення мусону»;

 • Визначають за допомогою приладів напрямок, швидкість і силу вітру (як лабораторний практикум);

 • Виконують практичну роботу «Побудова «рози вітрів», опис погоди», використовуючи інструктивну карту;

 • Виявляють значення вивчення даної теми.


Види класної дошки (що і як повинне бути розташоване на класній дошці, якщо вона використовується):

 • Число, тема уроку;

 • Схема-малюнок-Модель «Утворення бризу», «Утворення мусону»;

 • Визначення «вітер» (запис визначення у вигляді схеми);

 • Зразок «роза вітрів»;

 • Домашнє завдання: основне й творче.


Що повинне з'явитися в зошитах учнів:

 • Число, теми уроку;

 • Схема-Малюнок «Утворення бризу», «Утворення мусону»;

- Визначення «вітер» (запис визначення у вигляді схеми);

 • Домашнє завдання: основне й творче.

 • Виконані завдання практичної роботи «Побудова «рози вітрів», опис погоди».


Межпредметні зв'язки на уроці:

Математика (побудова відрізків, променів; система координат).

Світова художня культура МХК, образотворче мистецтво З (використання ілюстративного матеріалу).

Література (опис діяльності вітру).


Домашнє завдання, у тому числі, при підготовці яких, повинен бути використаний комп'ютер:

 • Вивчити матеріал уроку, прочитати параграф, відповісти усно на питання наприкінці параграфа.

 • Творче завдання (на вибір кожне; за бажанням)

1 Підберіть і запишіть ( використовуючи Microsoft Word ) уривки з добутків художньої літератури, у яких «вітер» головний діючий персонаж; виділите й прокоментуйте рядка, що оповідають про роль даного явища в природі або житті людини.

2 Використовуючи матеріали сайту «Мистецтво моря»: картини відомих художників і інші сайти, випишіть 3-5 назв картин (пейзажів) і визначите швидкість і силу вітру (або проілюструйте шкалу Бофорта). Сформулюйте висновки: як швидкість і сила вітру впливають на стан погоди в даній місцевості?


Деякі підсумки уроку:

Після вивчення тем «Вітер. Причини утворення» учні повинні знати:

 • Визначення «вітер», причини його утворення;

 • Види добових і сезонних вітрів, їхньої особливості;

 • Вплив вітрів різного напрямку на зміну стану погоди своєї місцевості;

Уміти:

 • Користуватися приладами для виміру швидкості й сили вітру, для визначення його напрямку;

 • Грамотно вести запису показників погоди у вигляді умовних позначок у календарі погоди;

 • Аналізувати статистичні дані (показники календаря погоди), будувати на їхній основі «розу вітрів», формулювати висновки;

 • Прогнозувати погоду залежно від змін характеристик вітру.

 • География
Описание:

·       Клас: 6

·       Назва курсу: Загальна географія

·       Назва розділу: Будова Землі. Зовнішні оболонки.

·       Назва теми: Атмосфера. Вітер, причини утворення.

 

Роль і місце даної теми в курсі.

По  державній програмі «Загальна географія»

6 клас для загальноосвітніх закладів (за редакцією   ) на вивчення теми «Атмосфера» приділяється 12 навчальних годин (уроків). Тема «Атмосфера» вивчається в розділі «Оболонки Землі», після розгляду питань, зв'язаних з будовою літосфери й гідросфери. Головні освітні й виховні завдання теми «Атмосфера»:

·       Сформувати поняття про атмосферу як зовнішній газовій оболонці, її складі й будові; про тропосферу як частини атмосфери, найбільш важливої для життя людського суспільства; про заходи щодо охорони чистоти атмосферного повітря у своїй місцевості;

·       Сформувати подання про взаємозв'язки атмосфери з іншими оболонками Землі: літосферою, гідросферою, біосферою;

 

Скачать материал
Автор Закотнюк Оксана Леонидовна
Дата добавления 05.01.2015
Раздел География
Подраздел
Просмотров 858
Номер материала 35362
Скачать свидетельство о публикации

Оставьте свой комментарий:

Введите символы, которые изображены на картинке:

Получить новый код
* Обязательные для заполнения.


Комментарии:

Популярные курсы

Курс повышения квалификации
«Подготовка к сдаче экзаменов: Современные тенденции использования развивающих и социально-психологических подходов подготовки учащихся старших классов»